28-06-07

Was 'm nu links of rechts. Links natuurlijk...

ussr-socialist-swastika1919-1920cav-red-army-prikaz
USSR Socialistische swatsika


Uit de reacties blijkt hoe weinig sommige mensen de geschiedenis kennen, anders dan wat ze geleerd hebben uit de schoolboekjes. Om een - ongeveer - exact beeld te krijgen over hoe de toestand nu meer dan 65 jaar geleden werkelijk in elkaar zat, moet men alles lezen wat erover te vinden is en blijven zoeken naar nieuwe gegevens.
Ik moet eerlijk toegeven dat dit bijna onmogelijk is, maar soms levert de zoektocht bijzonder interessante gegevens op.

Ik heb bijvoorbeeld nooit goed begrepen hoe men Vlamingen kan blijven stigmatiseren voor het feit dat een duizendtal Oostfronters tegen de communisten gingen vechten.

En waarom velen na de oorlog geëxecuteerd of veroordeeld werden door o.a. de meest gevreesde rechter Smetreyns, die toevallig (?) de neef is van dezelfde rechter Smetreyns, die het Vlaams Blok als ‚racistisch’ liet veroordelen, daar waar de vorige rechters spraken over een ‘politieke afrekening’ en zich vervolgens onbevoegd lieten verklaren. Het hele proces was een 'farce', zoals men ze enkel vindt in communistische landen zoals de vroegere USSR, China of Cuba.


Iedereen weet ondertussen al dat mijn moeder een Britse is. Haar vader, broer en neef hebben hier tegen de nazi’s gevochten. En ik herinner mij dat mijn moeder ooit vertelde dat er in Engeland spotprenten rondgingen van Belgische socialisten, o.a. Spaak, op hun knieën voor de Duitsers.
Pas veel later ben ik beginnen zoeken naar andere informatie. Via een vriend kwam ik in contact met de Australische professor John J. Ray die schreef ‘Hitler was a Leftist’ en nu nog meer informatie heeft gevonden om zijn bewering te staven. KLIK HIER

In dit artikel toont professor Ray aan dat Hitler een marxist was. Het boekje van Marx was voor Hitler, wat de koran is voor een moslim.
Marx die de wereld wou emanciperen (bevrijden) van het ‘judentum’. Zelfs de swastika was een socialistisch symbool lang vooraleer er over Hitler gesproken werd.
Dus...zelfs Hitlers symbolen waren socialistisch zoals de foto laat zien.

Hendrik De Man, een linkse marxist, huisvriend van koningin Elisabeth en groot bewonderaar van Hitler weet er alles van.

Jammer genoeg mochten de documenten, die men 50 jaar na WOII zou publiek maken, nog steeds niet bekend gemaakt worden.

Ook de Oostenrijkse joodse intellectueel Ludwig von Mises schreef in 1944: “De nazi’s hebben van de Bolsjewieken niet alleen de tactieken overgenomen om de macht te grijpen. Zij hebben nog veel meer gekopieerd. Zij hebben uit Rusland het éénpartijsysteem geïmporteerd en de bevoorrechte rol van de partij en haar leden in het openbare leven: de almachtige positie van de geheime politie, de oprichting van gelijkgezinde partijen in het buitenland [...] het gevangenzetten en executeren van politieke tegenstanders, concentratiekampen, het straffen van de familie van bannelingen, de propagandamethoden. Ze hebben van de Marxisten zelfs absurditeiten overgenomen zoals de aanspreking “partijkameraad” – “Parteigenosse”, afgeleid van het marxistische “kameraad” – “genosse” en het gebruik van militaire terminologie voor alle onderdelen van het burgerlijke en het economische leven.

En ook Jean-Francois Revel heeft erop gewezen dat de nazi’s zich voor hun concentratiekampsysteem hadden gebaseerd op de strafkampen zoals die in de jaren ’20 en ’30 in de Sovjetunie functioneerden. Duitse afgezanten waren naar de USSR afgereisd om het systeem in detail te bestuderen.

Bij ons hebben voorstanders van de monarchie en een unitair België de gewoonte zeer selectief te lezen en voor het overige hun kop in het zand te steken. Wat niet weet, niet deert.
Uit de reacties op deze blog blijkt ook dat sommigen in het Vlaams belang een zondebok hebben gevonden waar ze al hun frustraties kunnen op botvieren. Dan hoeven zij zich verder geen vragen meer te stellen. Belangers zijn de mestkevers, de nazi's en de racisten, want de 'goeden' hebben het gezegd.
Dat vooral links en de monarchie collaboreerden willen ze niet geweten hebben. Als ik heel eerlijk moet zijn moet ik toegeven dat het bij rechts ook niet altijd geaccepteerd wordt, maar dan enkel bij tachtigjarigen. Bij links zijn het jammer genoeg mensen op alle leeftijden en uit diverse sociale klassen.

Leopold III wist reeds tijdens de oorlog wat er in de naziekampen gebeurde, maar lag daar niet van wakker.

Men was in Laken, in tegenstelling tot de misleide (en bedrogen) flaminganten die naar het Oostfront trokken om tegen het oprukkende communisme te vechten, uitstekend op de hoogte omdat de Duitse dokter Karl Gebhardt een huisvriend was van zowel koningin-moeder Elisabeth als van Leopold III.

Gebhardt was niet alleen een SS-generaal, maar ook (sinds midden jaren dertig) de lijfarts van de Belgische koninklijke familie. Hij werd na de oorlog opgehangen omdat hij medische experimenten had uitgevoerd op gevangenen.

Leopold was van die gruwelijke praktijken op de hoogte want Gebhardt had hem erover verteld. We weten dit dankzij Lord Keyes. In zijn boek "Outrageous Fortune" (1984), ironisch genoeg bedoeld als een boek tot zuivering van Leopolds gedrag tijdens de oorlog, vertelt Keyes (eveneens een huisvriend van de Coburgs) een anekdote die Leopold hem na de oorlog zelf had toevertrouwd.

LEES HIER VERDER

Wanneer ik ooit wat tijd heb, zal ik de tekst van professor Ray vertalen. Andere informatie over het collaboreren van links kunt u vinden in boeken zoals: Huizinga, Paul-Henri Spaak - De l'émeute à l'OTAN, Ed. Paul Legrain, Brussel, 1988

Zowel in WOI als in WOII zijn het de socialisten die het felst hebben gecollaboreerd.
Laten we eens de correspondentie van Camille Huysmans met Lenin bekijken. Al in 1914 roep Camille, toen secretaris van de IIde Internationale de arbeiders op om het leger te boycotten.
In 1918 zal een socialistische vakbondssleider, Volckaert, in Brussel een arbeidersopstand ontketenen en zich verenigen met de muitende Duitse troepen, die plunderend en verkrachtend door het land trekken.
Tijdens WOI heeft Emiel Van de Velde, voorzitter van de socialistische partij persoonlijk verhinderd dat de Vlaamse soldaten recht werd gedaan in hun volkomen wettelijke eis voor gelijkberechtiging (toepassing van de wet van 1913)...

Eenmaal dat de oorlog voorbij was werden Spaak en Van Acker, de twee oude sympathisanten van het fascisme, eersterangs figuren in het 'nieuwe' democratische België.
Uit vrees voor de ontwikkeling van een revolutionaire beweging, verklaarde eerste-minister Van Acker op 19 mei 1945: "Agitatoren die onze democratische instellingen willen vernietigen voeren in het hele land propaganda om de economische herneming te stoppen. De Belgische regering heeft beslist dat drie dagen lang iedere staking verboden is.
Vanaf morgen zullen alle provocateurs en alle agenten van de vijfde colonne aangehouden worden."
(Recueil de Documents établi par le secrétariat du Roi 1936-1949)

Er is nog veel meer, maar ik ben bang dat het dan eerder een boek wordt....


17:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Führer Leopold III nadat hij Hitler voor de 1e maaal had ontmoet: "Zulke leiders worden maar eens om de 1000 jaar geboren".

Mo van Mekka was ook zo'n volksmenner/krijgsheer/fantast/bruut, een Führer avant la lettre.

Gepost door: Jef | 28-06-07

Een boek Ik zou er ook willen en kunnen op reageren, maar dan wordt het ook een boek. Dat boek bestaat overigens al, want dat is Verzet.org ondertussen al geworden. Overigens worden er bijna 700 boeken aangehaald en besproken, dus denk ik bijgevolg dat het maar weinig zin heeft, om in hier in een paar volzinnen -oneliners- te antwoorden, want dat is zeker aan jouw gemiddeld bezoek letterlijk 'parels voor de zwijnen'. En inderdaad je hebt geen ongelijk: hoe meer bronnen er kunnen worden geraadpleegd hoe dichter iedereen de kans krijgt om bij de waarheid te raken. Hangt er wel vanaf of ze wel op zoek zijn naar 'de' waarheid, of dat ze enkel op zoek zijn naar die schriften of citaten die hun eigen vooringenomen oordeel moeten bevestigen. Negationisten gaan zelfs nog een stap verder: ontkennen van de feiten. Tjah, dan wordt het voorspelbaar wat daarvan de uitkomst kan zijn. Een discussie op forums/blogs zoals dit draait steevast op een welles/nietes spelletje. Ik verwijs liever naar bv het proces Lippstadt/David Irving, waar wetenschappers van allerlei slag en kunnen, Irving kompleet onderuit haalden. Er moet wel bijgezegd worden dat Irving helemaal geen historicus of wetenschapper is, en voorspelbaar snel door de mand zou vallen, wat ook gebeurd is. Trouwens, haalt het nog wat uit om enkele 'goede' kwaliteiten of vondsten die de nazi's hebben gedaan, daarmee de moord op 6 miljoen joden en 5 miljoen vermoorde andersdenkenden, zigeuners, jehova's, communisten en socialisten kan doen vergeten of witwassen? Helaaml niet dus.

Gepost door: thePiano | 28-06-07

@Janice: "Leopold III wist reeds tijdens de oorlog wat er in de naziekampen gebeurde, maar lag daar niet van wakker."

Of Leopold III het wist? Geen idee, kon het hem wat schelen? Geen idee, ik vermoed van wel. Leopold III was een collaborateur in mijn ogen, en dat schrijf ik ook. Iedereen die het WILDE weten, en zeker op het niveau van de koning, en er dus ook voor open stond (die info was zeker vanaf 1942 beschikbaar), wist ook wel wat er daar gebeurde. De Amerikanen en de Engelsen wisten dat ook, alsook het Vatikaan. Hebben ze wat gedaan? Nagenoeg nulkommanul. Geloofden ze wel wat er daar gebeurde? Jazeker, de bewijzen waren al keihard , ook toen al. Maar antisemitisme was in die tijd Europees en zelfs internationaal héél gewoon en algemeen aanvaard. Zoiets als 'alle zigeuners zijn dieven'. Daarvan zijn er ook honderdduizenden vermoord door de nazi's. Wij noemen dat 'de vergeten holocaust'.

Er zijn trouwens bijna geen verzetsbewegingen die het direct voor de joden hebben opgenomen of ruchtbaarheid gaven aan wat er in de kampen gebeurde. Behalve dan het Onafhankelijksfront en de Gewapende Partizanen, maar ja, die waren links en werd in het bruin doortrokken Vlaanderen van toen ook niet serieus genomen.

Een laatste opmerking: geschiedenis is niet samen te vatten in zwart en wit. Niet alle socialisten waren 'de goei' of niet alle zwarten waren 'de slechten'. Er zaten overal schoelies en collaborateurs tussen en aan beide zijden zij er velen goed mee weggekomen. Anderen onterecht beschuldigd en gevonnist. Maar zeggen dat we aan Jan en klein Piereke onvoorwaardelijke amnestie moeten geven (VB-eis al 30 jaar) is van de pot gerukt.

Gepost door: thePiano | 28-06-07

@Janice: "Hitler was a Leftist"

Ja, van't zelfde niveau als het VB: sociaal alleen voor eigen volk, eigen bloed en bodem. Da's geen socialisme maar extreemnationalisme wat altijd neerkomt op racisme, discriminatie, deportatie en -als de juiste omstandigheden aanezig zijn in de juiste biotoop- MOORD en DOODSLAG. Het is altijd zo geweest en het zal niet veranderen Het is inherent aan de menselijke natuur die zich voortbeweegt in een cocon van beschavingskleed, maar vanbinnen smeult dat wilde beest dat alleen zichzelf en/of kopieën van zichzelf tolereert. Dat is de werkelijk definitie en oorsprong van Eigen Volk Eerst.

Als wij racisme en discriminatie bestrijden, moeten we elke dag opnieuw eerst dat beest in onszelf de mond snoeren, voor we kunnen opkijken naar de rest van de ellende in de wereld. Van zij die niet weten of (willen) beseffen van wat hen werkelijk drijft.

Gepost door: thePiano | 28-06-07

verzetters anno 2007 @the piano "want dat is zeker aan jouw gemiddeld bezoek letterlijk 'parels voor de zwijnen'". Moet het weer van dat zijn ja? Het beledigen van mensen niet kunnen laten, wat voor vredelievende mensen zijn dat toch? Wat is de drijfveer van mensen als die van www.verzet.org? Denken ze de waarheid in pacht te hebben? Een oorlog is een smerig iets, dat staat vast. Mijn grootvader heeft nog in de cel gezeten voor het pikken van steenkool en aardappels uit een Duitse trein, omdat zijn gezin honger en kou leed. Een dorpsgenoot moest hem natuurlijk verraden, zo ging dat. Iedereen was bezig op zijn manier er het beste van te maken en de nachtmerrie te overleven. Bij sommige boeren kreeg je een dikke boterham met bruine suiker, bij anderen kreeg je niets, die moesten geld zien. dat waren ook smeerlappen. Het staat vast dat de Duitsers vreselijke dingen gedaan hebben maar het staat evenzeer vast dat de meeste zogezegd witte brigades zich na de oorlog hebben schuldig gemaakt aan het folteren en doden van onschuldige mensen. Geef het beest mens een wapen en wat zeggenschap, en zie het is een monster voor zijn soortgenoten.
Waarom zouden we aan Jan en klein Piereke in godsnaam geen amnestie mogen geven? Allemaal mensen in moeilijke omstandigheden, wie zonder zonden is ... werpt al lang niet meer die eerste steen. Wie is hier niet vergevingsgezind en haatdragend? Wie gaat nu eindelijk eens de echte waarheid vertellen over de complotten en het lijfbehoud in oorlogstijden? Ik moet het niet weten want als "zwijn zonder parels" weet ik dat die enige echte waarheid nooit geweten zal zijn door Jan en klein Piereke, ondanks 700 of meer boeken die tenslotte ook maar verhalen zijn van mensen en dus menselijke (=onbetrouwbare) verhalen, en ondanks wetenschappers die net als rechters ook maar "redelijke" schepselen zijn. Tenslotte zijn de grootste bandieten toch maar kunnen "verhuizen" naar Zuid-Amerika, hoe zou dat komen. Ik heb het niet zo voor "verzetters" anno 2007, nogmaals, wat is de drijfveer? Eigen volk misschien, maar dan wel héél erg letterlijk?

Gepost door: fee | 28-06-07

WAAROM VB ? DAAROM zeer interessante posting van Janice,de reacties van the piano en fee evenzeer de moeite waard om lezen..Ik denk dat het vroeger.. zoals nu een kwestie is van "keuze maken" naar eer en geweten tussen "dit" of "dat" een keuze die je gemoedsrust schenkt en die je de overtuiging geeft dat je gelijk hebt en de anderen ongelijk...je kunt niet in twee werelden geloven noch in het verleden blijven leven..heel de geschiedenis zit vol met smeerlapperij steeds maar die drang naar macht en overheersing..De Belgen waren geen uitzondering het uitpersen van de Congo bv die van de negers slaven maakte...hier en daar zie je zelfs nog een borstbeeld van die machtwellustige bloedhond Leopold 2
uiteraard familie van ons vorstenhuis...Indianen werden door Europeanen uitgemoord enz enz enz.Ik heb gekozen voor VB omdat het mijn overtuiging is dat zij de meest eerlijke politieke partij in Vlaanderen is...Spa.. Cden vee ,Vld en noem maar op hebben voor mij hun geloofwaardigheid verloren en wat erger is ... hun land verkocht omwille van (weeral) machtsbehoud aan de toekomstige nieuwe orde de Islaaaaamers en dat moet met alle middelen bestreden worden...ook de harde aanpak van de criminaliteit is een must voor dit land...terug een beetje tucht ,respect ,dicipline is iets wat Vlaanderen terug op de juiste sporen kan zetten...een maatschappij waar alles mag en moet kunnen zinkt verder weg in het moeras...en bepaalde politiekers (als je ze zo wil noemen) zoals ne Janssens die dan nog het gezag van zijn politie ondergraaft is een rede te meer om heel die hypocriete troep buiten te smijten...
Dus VB het alternatief voor de toekomst !!

Gepost door: Rene | 29-06-07

de vasthoudendheid Van de Piano is verbijsterend in die zin dat hij blijft geloven dat meer dan een miljoen VB'ers fout zijn en hij en zijn dogmatisch kliekje de enige waarheid in pacht hebben.
Het antisemitisme leeft harder dan ooit in het pianokamp ,pro Palsetina anti Joods,kleur bekennen of zwijgen dus,ik ben het ook niet altijd eens met wat daar gebeurd ,maar nu zijn de palestijnen elkaar aan het uitmoorden, mooie boel is dat daar, en dan maar klagen dat ze geen economie en middelen meer hebben, wapens hebben ze in elk geval genoeg.
De geschiedenis heeft ons altijd misleid omdat ze door diegene zijn geschreven die aan de macht geweest zijn,meestal waren dat ook volksvreemde figuren zoals onze politiekers nu ook zijn,hun waarheid is de enige echte, mijn verbondenheid met het VB is de samenhang en de ideologie die daar mee samengaat,ook samen op de barricaden tegen het frans imperialisme dat dagdagelijks uitbreiding neemt in de rand,onze tegenstanders staan enkel op de barricaden om zichzelf en hun gedrogeerde jeugd aan meer sociale middelen te helpen ten koste van hen die er een heel leven voor hebben gewerkt!!een disciplinaire tuchtschool (zoals het leger vroeger) is meer dan ooit nodig voor een gehersenspoeld leger van blowende spijbelaars en werkonwilligen.,ben ik nu een Nazi ??mijn nonkel(moeders kant) was oostfronter,en mijn tante (zus van mij vader)was gewapend weerstander, toch hadden beide tegengestelde ideologische karakters eenzelfde beeld over opvoeding en discipline.
De echte reden dat wij VB'ers zo worden uitgescholden en gestigmatiseerd ligt volgens mij aan het feit dat deze linkse logemaffiakliek van een regering zodanig gefraudeerd heeft dat deze mestputten nooit mogen opengetrokken worden , en heeft dus niks met ideologie te maken ,maar alles met het behoud van macht en geld,zeker voor hun eigen familie,nepotism rules!evenals de loge dus

Gepost door: lowieke staal | 29-06-07

@Lowieke: "Van de Piano is verbijsterend in die zin dat hij blijft geloven dat meer dan een miljoen VB'ers fout zijn"

Waar jij dat 'meer dan 1 miljoen' haalt is me een raadsel. De voorbije verkiezingen heeft het VB 799.844 stemmen behaald (Kamer).

"Het antisemitisme leeft harder dan ooit in het pianokamp ,pro Palsetina anti Joods,kleur bekennen of zwijgen dus,"

Er bestaat niet zoiets als een 'pianokamp'. Weer abuus. Ik ben voor het behoud van de staat Israël, kost wat het moet kosten. Als het kan met de wil en de instemming van de Palestijnen, maar evengoed zonder dat.

Gepost door: thePiano | 29-06-07

@Hugo Ik weet dat je ondertussen een kenner bent op dat gebied. Wees gerust, ik kom ook wel eens iets zoeken op jouw site. Wat mij daarbij vooral opvalt is dat je zedig zwijgt over wat de monarchie en links deed en de Vlaamse collaborateurs zwaar in de (zwarte) verf zet. En daarbij trek je regelmatig ten onrechte de lijn naar het Vlaams belang door.

Dat is nu net wat heel wat mensen stoort, want zoals je nu terecht zegt, zaten ze toen aan alle kanten fout.
Toen mijn grootvader Canadezen in huis had verstopt werd hij verraden en moest hij zich dagen-en nachtenlang verschuilen tot hij halfbevroren terug naar huis kon. Het waren geen Oostfronters die hem hadden verraden, maar respectabele Franstalige Gentenaars... die uiteraard na de oorlog ook meededen aan de repressie en op de meest gruwelijke wijze de ‘slechteriken’ hun inboedel op straat gooide en in brand stak, de kinderen aframmelden en de vrouwen kaal schoren...

Ik moet eerlijk bekennen dat ik vroeger ook tegen amnestie was, tot ik een paar mensen heb gesproken die hun verhaal vertelden. Ik denk van mezelf dat ik nooit zou collaboreren met een vreemde bezetter, toen ik echter die mensen hoorde vertellen, was dat een diep menselijk verhaal en kreeg ik niet alleen medelijden, maar ook begrip.
Ik snap trouwens niet dat de Sovjet-Unie zelfs amnestie kon verlenen aan haar onderdanen en in ons land kan dat niet.

Je weet verdomd goed waarom Vlamingen gingen vechten aan het Oostfront. En je weet nog veel beter dat velen de verkeerde kant kozen en een pact met de duivel sloten omdat ze ervan overtuigd waren om op die manier Vlaanderen niet alleen Vlaams, maar ook onafhankelijk te krijgen.

Trouwens...hebben Vlamingen nu ook niet gestemd voor méér Vlaanderen???

Wat ik echter dagelijks ervaar en begrijp is dat de 'haat' nog steeds van één kant blijft komen. De Belgische en vooral linkse kant.

Ook bij jou, als bekeerling, valt het jammer genoeg weer op. Ondanks hier dagelijks ongeveer 5000 mensen komen lezen spreek je heel minachtend over hen. Wanneer je schrijft "want dat is zeker aan jouw gemiddeld bezoek letterlijk 'parels voor de zwijnen" is nu niet bepaald bevorderlijk voor een goed debat.

Waarom doe je dat? Het is niet zo dat iedereen schrijft in de reacties. Desondanks spreken mensen mij soms aan om te zeggen dat het dagelijks lezen.

Zolang die haat blijft bestaan tegenover een groot deel van de Vlamingen, blijft er voor mij geen andere keuze dan het Vlaams Belang. En ik weet dat ik niet alleen ben met die overtuiging. Het Vlaams Belang is voor mijn part de eerlijkste partij.
What you see, is what you get! Het is te nemen of te laten.

Dat het Vlaams Belang nu minder stemmen had dan in 2004 heeft twee redenen. Sommige mensen hebben vanwege het cordon de moed verloren en dachten via CD&V/NV-A en LDD meer te bereiken omdat er rond hen geen cordon ligt en de tweede reden is dat de hele campagne in de media in feite maar rond 3 personen draaide. Dat waren Leterme, Verhofstadt en Vande Lanotte.
En ik moet eerlijk toegeven, dat wanneer je de politiek niet op de voet volgt, en niet weet wat Leterme in Wallonië vertelde, hij in Vlaanderen heel goed overkwam in elk debat. Hij kwam eruit als de rebel tegenover de anderen. De ‘underdog’ die het moest opnemen tegen de twee groten...maar met zijn intussen beroemde grijnslachje steeds het gepaste antwoord klaar had. En dat valt goed bij de Vlamingen...

Toen hij zei dat de Franstaligen geen Nederlands kunnen omdat ze daar niet intelligent genoeg voor zijn en zijn belofte op een staatshervorming heeft de doorslag gegeven bij vele kiezers.
En wie weet, misschien had ik dan vroeger ook wel voor hem gestemd, indien ik niet beter wist.

Wat ik ook wel weet is dat wanneer hij het nu niet waarmaakt en ‘onverwijld’ werk maakt van zijn beloofde staatshervorming, hij daar flink zal voor afgestraft worden bij de volgende verkiezingen en wij onze verloren stemmen misschien binnen twee jaar dan wel terugkrijgen.

Gepost door: Janice | 29-06-07

Hitler links ??
Myth: Hitler was a leftist.

Fact: Nearly all of Hitler's beliefs placed him on the far right.Summary

Many conservatives accuse Hitler of being a leftist, on the grounds that his party was named "National Socialist." But socialism requires worker ownership and control of the means of production. In Nazi Germany, private capitalist individuals owned the means of production, and they in turn were frequently controlled by the Nazi party and state. True socialism does not advocate such economic dictatorship -- it can only be democratic. Hitler's other political beliefs place him almost always on the far right. He advocated racism over racial tolerance, eugenics over freedom of reproduction, merit over equality, competition over cooperation, power politics and militarism over pacifism, dictatorship over democracy, capitalism over Marxism, realism over idealism, nationalism over internationalism, exclusiveness over inclusiveness, common sense over theory or science, pragmatism over principle, and even held friendly relations with the Church, even though he was an atheist.


http://www.huppi.com/kangaroo/L-hitler.htm

Gepost door: ruzgar | 29-06-07

Ruzgar...jij bent toch nog geen 80-jarige?

En dat zal ook wel een grap zijn, zeker? Onze kaviaarsocialisten weten er alles van...

"True socialism does not advocate such economic dictatorship -- it can only be democratic."Gepost door: Janice | 29-06-07

Communisme Ruzgar verwart duidelijk socialisme met communisme. Zelfs in de socialistische heilstaat bij uitstek, Zweden, zijn de bedrijven niet in handen van de 'workers' of zelfs nog maar van de staat. Dit maakt de rest vh betoog zeer bedenkelijk. Het is niet omdat Hitler's appendix rechts lag, dat hij ook rechts was.

Gepost door: Jef | 29-06-07

Londonistan En wat te denken vd bommen in Londen? Heeft wsl niets met de islam te maken ntl, alle verwijzingen ernaar zijn louter laster. Of het moeten achtergestelde moslims zijn, die hun gebrek aan kansen in de maatschappij met hun nieuwe Mercedes kracht wilden bijzetten. En dan hebben de Britten het toch zelf uitgelokt?

Gepost door: Jef | 29-06-07

schijnkandidaten Pfft... 'Het VB de meest eerlijke partij'... Ik lees het hier elke repliek. Uit de frut: "Meer dan een kwart van de verkozenen van het Vlaams Belang - 6 van de 22 - in Kamer en Senaat hebben hun mandaat niet opgenomen. De partij heeft daarmee het hoogst aantal "schijnkandidaten" van alle Vlaamse partijen."

Wie houdt wie hier voor de gek? :)

Gepost door: simpele kiezer | 30-06-07

Wet veranderen Als dat stoort dan dient de wet gewijzigd te worden, want aan die praktijk zal wel niets onwettelijks aan zijn. Ik ben trouwens voorstander van het afschaffen van het plenum, de voltallige vergadering vh parlement dus. Iedere partij wordt vertegenwoordigd door slechts één man, die dan voor het aantal zetels staat dat ze hebben gehaald. Dit is mogelijk geworden doordat parlementairen toch niet naar eigen eer en geweten stemmen, zoals wettelijk vastgelegd, maar verplicht volgens de partijlijn. Bovendien ben in voorstander van het zwitsers systeem: parlementair zijn is er slechts een bijberoep.

Gepost door: Jef | 30-06-07

Ik ben het volledig eens met Jef. Er moet dringend iets veranderen aan ons kiessysteem.

Dat neemt niet weg dat ze eerlijk zijn en de stem vfan het volk vertegenwoordigen in het parlement. Ze beloven niet wat ze gaan doen, maar ze doen wat ze beloven.

Gepost door: Janice | 30-06-07

Bekeerlingen @Janice: "Ook bij jou, als bekeerling..."

Een beetje rare uitdrukking. Jij zat toch vroeger bij de Rode Valken en de Sossen, waar je nu zo op spuwt? Dan ben je net dat soort 'bekeerling' (maar wel aardig wat stappen lager) zoals bijvoorbeeld Hendrik De Man, ex-voorzitter van de BWP, die na de inval van de Duitsers in mei 1940 de socialistische partij ontbond en openlijk een vrijage aanging met de nationaal-socialisten. Hij deed dat door ondermeer een eenheidsvakbond te propageren.

Een jaar later zag hij zijn vergissing in, 'bekeerde' zich terug vanwaar hij kwam, kreeg prompt spreekverbod van de nazi's en vertrok naar Zwitserland. De misstap van De Man werd hem na de oorlog nooit vergeven en blijft tot vandaag een waarschuwing voor iedereen: vertrouw nooit een politicus en zeker niet als hij/zij ooit macht van enige betekenis krijgt.

Gepost door: thePiano | 02-07-07

Weer onzin.

Ik zat nooit bij de Rode Valken.
Ik zat wel bij de socialistische turnkring omdat mijn peter daar leraar was. En daardoor moest ik elk jaar mee in de 1-mei stoet met wit rokje en rode trui. Bovendien was ik toen nog maar een kind en kon ik niet zelf beslissen. Ook niet wanneer mijn ouders mij naar dat verschrikkelijke socialistische vakantiekamp stuurden dat uitgebaat werd door weer een ander familielid. Hij was er hoofdmonitor ofzoiets en werd later (weer dank zij de socialisten) meteen directeur van een school zonder de normale procedure te volgen.
En dat vakantiekamp was in Heusden, de Kolenbloem heette dat... een pure nachtmerrie...
Zoiets zou ik mijn kinderen nooit aandoen.

Ik heb zelf nooit voor de socialisten gestemd omdat ik verdomd goed wist wat voor soort mensen dat waren. Dat zijn onmensen, zeker wanneer ze zich machtig wanen. En tegenover kinderen van 7 à 8 jaar was dat niet moeilijk natuurlijk.

Vanaf het moment dat ik mocht gaan stemmen heb ik voor de Volksunie gestemd.
En ik zeg wel "mocht", want ik werd geboren vooraleer mijn ouders gehuwd waren en ik kreeg dus zowel de Britse familienaam als de nationaliteit van mijn moeder.
Toen ik twaalf werd kregen we een brief van de Britse ambassade dat ik naar Engeland moest om daar te gaan wonen want dat ze anders mijn nationaliteit zouden afpakken...wat ze ook gedaan hebben. Ik kreeg toen de familienaam van mijn vader, maar niet de nationaliteit, dus bleef ik statenloos tot ik trouwde. En zelfs dan moest ik eerst zeven jaar Belg zijn vooaleer ik mocht gaan stemmen. Zo ging het vroeger.

Nu krijgen niet-Europese vreemdelingen de nationaliteit zonder dat ze hier zelfs moeten wonen. En in Engeland is het zoniet nog erger. Geen wonder dat het daar vol islamitische terroristen zit.

Dus van bekeerling kan hier geen sprake zijn. Vanaf het ogenblik dat politiek mij begon te interesseren heb ik altijd bewust gekozen voor de meest Vlaamse partij. Ik heb nooit begrepen dat een volk zo op zich laat spuwen zoals de Vlamingen doen.

Het is helemaal anders dan iemand die vroeger bij het VMO was, een illegale leert kennen, ermee huwt (niet zo gemakkelijk als verwacht) om dan plots de (volgens hem) goeie kant te kiezen.

Wel, Piano, je vergist je. Neem het maar gerust van mij aan. Mijn ouders, die in feite nooit in politiek geïnteresseerd waren, maar rood stemden omdat hun ouders het ook deden, hebben dat later ook ingezien. Maar beter laat dan nooit.

Gepost door: Janice | 02-07-07

De commentaren zijn gesloten.