30-06-07

Had men enkele jaren geleden maar wat beter naar het Vlaams (Blok) geluisterd...

Ook Antwerpse meerderheid worstelt met de islam
De week van A

'De moslims hebben alles van hun land van herkomst bewaard. Als echte moslims beoefenen ze de religie van Mohammed. Wat dit betreft, verdient het vermelding dat er zich hier maraboes bevinden die van de ene gemeenschap naar de andere trekken en op hen een grote invloed uitoefenen. Zij maken dat deze mensen vasthouden aan de meest onbeperkte uitoefening van hun godsdienst.' Deze zin heb ik niet uitgevonden, ze komt uit een syndicaal rapport uit het steenkolenbekken van Charleroi, anno - u leest het goed - 1928.

Net geen honderd jaar later is het geworstel met de islam nog altijd brandend actueel, zo bleek ook tijdens de laatste gemeenteraadszitting voor het begin van de zomervakantie. De goedkeuring voor de erkenning van drie moskeeën in Antwerpen verliep niet zonder slag of stoot.
Twee van de drie meerderheidspartijen - CD&V-N-VA en Open VLD - onthielden zich, op de christen-democraat Ergun Top na.
Hij stemde voor, doch hier dient tevens te worden vermeld dat deze Antwerpse advocaat van Turkse afkomst als raadsman al veel langer met dit gevoelige dossier bekend is.
Tot grote woede van Fauzaya Talhaoui (SP.A/Spirit) had de liberaal Claude Marinower, spreekbuis van de joodse gemeenschap, het over een flinterdun dossier.

We kunnen de man geen ongelijk geven. In de kolom 'opmerkingen' valt over de drie gebedsplaatsen niks maar dan ook niks te lezen.
Ja, één keer om precies te zijn. 'De moskee is nog in opbouw en is dus geen bezoekbaar of open gebouw', lezen we over de Pakistaanse moskee Noor-ul-Haram aan de Van Kerckhovenstraat in 2060 Antwerpen.

Elke Antwerpenaar die wel eens een dossier heeft ingediend voor het bouwen van een volière op zijn dakterras weet dat de lokale overheid met een vergrootglas naar dat soort van plannen kijkt.
Uit het advies blijkt dat vijf 'toetsingscriteria' hebben gespeeld. Maatschappelijke relevantie.

Betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij het stedelijk weefsel en de ruime samenleving. Contacten met de bestuurlijke overheid. Taalgebruik. Veiligheid, bouwtoezicht en financiën.

Over centen gesproken: de provincie Antwerpen - die net als de gemeenteraad dient te adviseren - is behoorlijk geschrokken van de financiële tekorten van de moskeeverenigingen, tekorten die door de provinciale overheid dienen te worden bijgepast.
Alles samen zo'n 400.000 euro.
Is dat de kern van de zaak? Nee, helemaal niet. In ons land is het nu eenmaal zo geregeld dat erkende godsdiensten staatssteun krijgen en niet overeind worden gehouden met de centen van de katholiek, de protestant, de anglicaan, de jood en de moslim.
De essentie van de zaak is dat Janssens II en schepen Monica De Coninck in het bijzonder de zwaarte en gevoeligheid van dit dossier hebben onderschat.

Wie leidt die moskeeën? Wat wordt daar gepredikt door de imam-khahib? Wat met de religieuze nevenfuncties? Het Vlaams Belang gooide in de groep dat het in onze stad wel heel erg makkelijk is geworden om als moskee erkend te worden en ook aan de overkant zag je menig gemeenteraadslid net niet instemmend knikken.

Want, en daar gaat het om, nogal wat Antwerpenaren - vrijzinnigen en progressieven incluis - maken zich zorgen over de posities die de islam in onze samenleving inneemt en nog zal innemen. Het is niet omdat we met de Kerk klaar zijn dat de islam op een drafje dient te worden afgehandeld.


© 2007 Corelio

Publicatie: Het Nieuwsblad / Antwerpen
Publicatiedatum: 30 juni 2007

12:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Socialistische waanzin Ze hebben wat binnengelaten in dit onland: eerst de katholieken langs de voordeur buiten en dan de intolerante, verstarde, agressieve, egoïstische Islam langs de maatschappelijke achterdeur uitnodigen. Eerst druppelsgewijs toelaten, ja opdringen en dan hun correcte k... intrekken nu het rijstkorrel- of sneeuwbal effect dreigend en misschien onomkeerbaar opzwelt.
Laffaarden: dat links beleid en hun ruggegraatloze aanhangers. Niet werd bereikt in overleg, alles werd verplicht te slikken, de burger bedreigd en tot zwijgen verplicht, wetten uitgesch.. aan de lopende band en regels uitgebraakt om hun falen nog trachten te verdoezelen. Niets wat opgedrongen wordt kan ooit standhouden. Decennia lang reeds leugens en plat boerenbedrog met schaamteloze zakkenvullerij van socialistische nerds, hun babes en verwende zonen van...
Heel de maaschappij naar de knoppen, burgeroorlog op komst. 'Wir haben ess nicht gewusst', zullen de echte ware opvolgers van het fascisme, de linkse mensenhandelaren dan stamelen. Den bak in wegens landverraad, alle bezittingen terug afgeven en geen burgerrechten, ook niet in Toscane, ze zouden geen seconde rust meer mogen heben hun leven lang.
Zwakkelingen die anderen bevelen wat ze moeten denken, arrogante profiteurs die onze pensioenen tot de laagste van Europa lieten verworden, de RVT's onbetaalbaar maakten, de studiebeurzen enkel nog voor dochters van moslims haalbaar, het kindergeld lieten misbruiken als een soort shiftvergoeding zonder liefde, de fraude en sociaal misbruik laat tieren waardoor de brave werkenden tot 55% van hun inkomen moeten afgeven. En dan over de dotaties van een democratisch gekozen partij willen beslissen, maar ondertussen de PS geen strobreed in de weg leggen voor al die parasiterende toestanden, de schandalen waar voltallige colleges in verdenking gesteld worden terwijl er hier stilaan meer flitspalen dan voertuigen zullen zijn.
Een mensonterende schande, totale normvervaging en weerzinwekkende décadentie voor wie dit linkse beleid nog durft verdedigen, een klaar en helder bewijs van mededaderschap aan fraude en diefstal van belastingsgelden, het niet verlenen van hulp aan personen in nood, het pure omgekeerde racisme naar het eigen volk toe, nestvervuiling en ruggegraatloze dwingelandij uit plat machtsopportunisme. En wees gerust, volgende keer zal er van de socialisten electoraal niets meer overschieten. De feiten, de drama's waarvan zij aan de oorsprong liggen worden met steeds grotere regelmaat rond onze oren gekletst: het falen van de socialistische waanzin, de verplichte gehoorzaamheids-afblafmaatschappij. Die humaan-onrechtvaardige positieve discriminatie van nietsnutten waarvan velen geen enkele intentie hebben om aan de westerse cultuur deel te nemen maar wel agressief worden als hun uitkering niet vlug genoeg gestort wordt. Stank voor dank en een groot bakkes met gratis vertaler op onze kosten.
Mensenrechten? Als breekijzer voor dieven en profiteurs dat wél... (niet veralgemenend uiteraard).
Jammer dat het steeds brave burgers zijn als (autochtoon) slachtoffer van 'kleine' criminaliteit, carjackings, verkrachtingen, molesteringen, diefstallen, roofovervallen, afpersingen,... wat en rijtje aan misgrijpen nietwaar en ik vergeet er nog een resem. Een 'woordenschat' in de praktijk mogelijk gemaakt door het criminele linkse beleid van de laatste jaren, ook ineens hun niveau aanduidend: veroorzakers van wangedrag en criminaliteit. Zolang het hun eigen kinderen maar niet zijn natuurlijk.

Gepost door: Jade | 30-06-07

Rechtbank Zoals we hier enkele dagen geleden hebben geleerd van een moslima, is een moskeet niet alleen een gebedshuis, maar ook een vergaderzaaal en een onderwijscentrum, en volgens mij ook een politiek hoofdkwartier en een rechtbank. Waar de sharia al lang wordt toegepast in geschillen tussen moslims. En voor zo'n combinatie van cultureel centrum/rechtbank/school/partijlokaal is er in onze wetgeving geen subsidieregeling voorzien.

Stoppen dus met geld geven aan deze invasietroepen. Tenzij een oprotpremie.

Gepost door: Jef | 30-06-07

Jef!
Oprotpremie? Na dat alles in de oorspronkelijke staat werd hersteld en dan toch niet te hoog hoop ik. We moeten er nie mee s(m)ossen zulle, we hebben al meer dan 250.miljard EURO schulden
(TIEN DUIZEND miljard oude befkes). een gratis enkele reis voor het hoofd van de clan zal wel volstaan zeker, de rest aan halve prijs . We gaan er vanuit dat het om een kroostrijk gezin gaat. Maar het zal wel dweilen zijn met de open kraan, want jmdd wil er graag de turken bij, of niet frank 1965??

Gepost door: jos | 30-06-07

Hoe het toch mogelijk is... de socialisten, eens de verdedigers van de lekenstaat, hebben langs de grote poort het Paard van Troje binnengehaald en zijn nu de grootste slippendragers geworden van een autoritaire, totalitaire en fascistische "geloofsovertuiging" die haaks staat op ongeveer alles in onze samenleving. Laat ons beginnen met de erkenning die welbepaalde "geloofsovertuiging" terug te schrappen wegens fundamenteel incompatibel zijn met onze westerse normen en waarden.

Gepost door: Antichrist | 30-06-07

Glasgow Nu weer een aanval met een brandende jeep op de luchthaven van Glasgow! Vlg mij niets met moslims te maken, die zijn immers niet geinteresseerd in tonnen puin of kilograms gebroken glas, maar wel in liters bloed.

Gepost door: Jef | 30-06-07

ONTWIKKELINGSHULP Het is onze plicht die Moslimmensen te beschaven...het feit dat ze nog op dergelijke naieve wijze geloven op iets dat God moet voorstellen,bewijst dat ze "achterlijk"zijn , vb..hun kledij...wie loopt er nu met een tent rond of in een witte pyama...dat zag je vroeger hoogstes met "carvaval" Het verschil is ....In den tijd trokken we naar de ontwikkelingslanden en nu komen de ontwikkelingslanden naar ons.....

Gepost door: Rene | 01-07-07

Sura Nu probeer ik eens de moslims uit de wind te zetten, zit ik er nog flink naast. Hij is gewoon niet binnengeraakt met de jeep omdat hij is vastgereden op een laag reclamepaneel, en zijn gasflessen zijn ook al niet ontploft. Terwijl hij al brandend rond de auto liep, riep hij alleen maar: Allah! Allah!. Dus niet 'Jezus Christus', Boedha, of Marx! Moet puur toeval zijn ntl, de islam heeft hiermee niets, maar dan ook niets te maken.

Sura 2:38: "O Gij die gelooft! Als Gij aanslagen pleegt op de Ongelovigen, neem dan uw voorzorgen opdat ze niet mislukken, en Gij u belachelijk maakt! En Allah is alwetend, barmhartig."

Gepost door: Jef | 01-07-07

Jade schoon stuk heb je hier geschreven.
Het valt me op dat ik dezelfde mensen tegenkom in reactie 's op verschillende blogs. Zijn "wij" met zo weinigen? dat is dan zeer erg verontrustend. Zijn het deze "wij" die ons Vlaanderen moeten redden van de totale ondergang? Ach, in populariteitspoll 's kiezen "we" J-L Dehaene nog steeds als een populaire politicus, "we" stemmen zelfs voor twee (!!!) De Gucht-en als onze vertegenwoordigers, met ene hadden "we" blijkbaar nog niet genoeg. Zouden "wij" Vlamingen niet het domste volkje zijn ter wereld? En naïef? ik geloof eerder dat onze redding van uit de Hemel moet komen, Allah zij Geloofd !

Gepost door: fee | 01-07-07

Nog erger Het is nog veel erger dan dat, Fee. Er zijn immers heel wat mensen die onder verschillende namen reageren, zodat de spoeling nog dunner wordt. Denk maar aan PDR en HVM. De ultieme nachtmerrie van iedere reageerder is dat hij de enige échte is, en al de rest slechts aliassen vd webmaster. Het grote voordeel van reageren op het internet is, dat niemand weet dat ge eigenlijk een hond zijt. (Amerikaans internetter lang geleden)

Gepost door: Jef | 01-07-07

En toch zijn er die hier komen lezen , ons genegen zijn maar niets posten, wegns te weinig tijd zegden ze mij (afgeopen Zondag) ik geloof echter niet dat er buiten de forumzot vele aliassen zijn,en bij de weg mijn spoeling is niet zo dun hoor,

Gepost door: lowieke staal | 03-07-07

Wel, ik was vandaag op het internet het één en ander aan het opzoeken en vond artikels van mijn blog terug op andere blogs. Zelfs tot op de Nederlandse Antillen. Grappig!

Maar wel dikwijls zonder bronvermelding.

Gepost door: Janice | 03-07-07

De commentaren zijn gesloten.