06-07-07

Jan Marijnissen in Trouw

Laat Belgen deel van ons Historisch Museum inrichten
Willem Breedveld – Trouw

Oppositieleider Jan Marijnissen en de huidige minister van buitenlandse zaken, Maxime Verhagen, hebben ongetwijfeld een fles champagne ontkurkt op de komst van het Nationaal Historisch Museum.

Wel liet minister Plasterk de keus voor de plaats op Arnhem vallen en niet op Den Haag zoals het vorige kabinet had gewild. Daar staat tegenover dat het om een kloek ontwerp gaat dat tegemoet komt aan hun oorspronkelijke plan Nederland te verrijken met een Huis der Historie, zoals zij 13 mei 2006 bepleitten in een artikel in Trouw.

Kennis van onze wortels is van vitaal belang voor de samenleving. Daarom moet hier, net als in Duitsland, een nationaal historisch museum komen, schreven zij. Want een volk zonder geschiedenis bestaat niet. Laten we daarom niet langer besmuikt doen over onze historie. Laten we ook voorkomen dat in het onderwijs geschiedenis verder in de marge wordt gedrongen. Kortom, laten we gewoon erkennen dat historisch besef onmisbaar is voor een volk.

Ja, amen, was ik geneigd te zeggen. En Arnhem bevestigde mij in die opvatting met het argument dat geschiedenis iets is dat vandaag geschreven wordt met het oog op morgen. Hoe dat mogelijk is, blijkt wel uit de gisteren gepresenteerde canon van de geschiedenis die uitmondt in het visioen van een Verenigd Europa. Ik wil er echter graag één dimensie aan toevoegen: laat ook vreemde ogen naar onze historie kijken. Breng de moed op tenminste een afdeling in dit museum in te laten richten door buitenlandse historici. Zij zullen hun (voor)oordelen laten doorklinken over alles wat wij koesteren. Maar dat moet dan maar. Dat relativeert, dat drukt valse gevoelens van nationalisme de kop in, daar kunnen we als natie heel wat van opsteken.

Persoonlijk ben ik nieuwsgierig hoe de Spanjaarden oordelen over onze Tachtigjarige Oorlog. Misschien brengen zij waardering op voor de heldenmoed waarmee we het tegen de toenmalige supermacht opnamen. Maar evenzogoed nemen ze het ons kwalijk dat we het christelijk front tegen de oprukkende moslims ernstig verzwakt hebben. We lieten Karel V en Philips II dit karwei opknappen, terwijl wij hier roekeloos zongen dat we liever Turks dan paaps waren.

Minstens zo nieuwsgierig ben ik naar het oordeel van de Britten. Zijn we in hun ogen de helden die via het koningschap van Willem III Engeland uit de klauwen hebben gered van het katholicisme? Of zijn we verliezers die ons moesten neerleggen bij de Britse suprematie?

En hoe kijken de oosterburen tegen ons aan? Zijn we het vrijgevochten landje dat zij stiekem bewonderen? Of waren we naïevelingen die zich wanhopig vastklampten aan onze neutraliteitspolitiek?
Trouwens, wat vinden Surinamers en Indonesiërs van ons?

Maar het nieuwsgierigst toch ben ik naar oordeel van de Belgen. Zij waren het die na de val van Antwerpen Amsterdam groot en machtig hebben gemaakt. Zij ook stelden Nederland na de Napoleontische tijd in staat een grootsere rol te spelen. Maar, lees ik in het proefschrift van P. van Velzen, wij waren zo stom de eenwording van België en Nederland grondig te verprutsen. Onze regenten waren als de dood voor katholieke overheersing van het Zuiden. Daarom waren zij bereid koning Willem I bijna absolute macht te geven die hij vervolgens gebruikte om de Belgen te kleineren, zodat zij wel in opstand moesten komen.

Stom, zouden we vandaag zeggen. In plaats daarvan geven we de Belgen de schuld en zijn we tot op de huidige dag geneigd hen te blijven kleineren. Niet voor niets zijn Belgenmoppen populair. Het zou daarom van grootmoedigheid getuigen hen in de gelegenheid te stellen ons een spiegel voor te houden. Steken we tenminste nog iets op van onze plotse, zelfgenoegzame zucht naar nationale trots.

13:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Willem Tja, had Willem ons niet in de steek gelaten, dan hadden we niet 175 jaar moeten lijden onder de Franskiljonse arrogantie en pesterijen.
LEVE Willem van Oranje! (ist hij dood?)

Gepost door: fee | 06-07-07

Mijn reactie Even "linkdumpen". Mijn reactie op het stuk van Willem Breedveld staat hier: http://frietmetstoofvlees.blogspot.com/2007/07/over-het-nationaal-historisch-museum-en.html.

Gepost door: Björn Roose | 06-07-07

Ja, je hebt gelijk, Björn. Maar ik vond de reactie van Marijnissen wel interessant genoeg om te vermelden, ook al klopt ze niet helemaal.

Gepost door: Janice | 06-07-07

Eén volk? Tja, dat er maar één nederlands volk bestaat, incl de vlamingen dus, zoals in dat nederlands artikel gesteld wordt, daar heb ik toch mijn twijfels over. Hoe komt het dan dat een hollandse bakker mondiger is dan een vlaamse minister? En hoe komt het dat over ieder technisch onderwerp (mijn specialiteit), voor ieder vlaams boek er tien nederlandse geschreven zijn? En hoe komt het dat NL een land is van multinationals, en Belgie een land van filialen? En fysisch: waarom zijn hollanders gemiddeld 5 cm groter dan vlamingen, en waarom hebben zij véél minder papperige dikzakken, type Dehaene en Lambert?

Neen, voor mij zijn hollanders en vlamingen niet hetzelfde volk. Net zomin als Oostenrijkers en Duitstalige Zwitsers geen Duitsers zijn, alhoewel ze dezelfde taal spreken.

Gepost door: Jef | 06-07-07

hollandsen bucht Niet te vergeten en onvergeefelijk de eeuwenlange koeionnatie van de vuile kezen. Bij de vrede van munster hebben ze de schelde voor 150 jaar afgesloten, hun zogezegde gouden eeuw werd in vorm gegoten door Antwerpenaars. In 1831 zijn ze belgie nog eens binnengevallen,het frans garnizoen was naar huis, en een groot stuk van limburg gestolen.
De economische boycot tegen Antwerpen duurt al eeuwenlang.Met open vizier concurentie aangaan, daar wegen ze veeeeeeel te licht voor.
Tijdens de tweede wereld oorlog hebben de duitsers
nergen zo gemakkelijk de joden kunnen deporteren als in holland.Ze hadden wel een in de kas gestoken, daarmee konden ze scoren bij de joden in amerika, gevolg de kees werd een bevoorrade handels partner.....
Heel europa rijdt vol met kezentrucks, en hoe zou dat komen?
Al tientallen jaren geven ze aan de ondernemers
diesel subsidie, van concurentie vervalsing gesproken. We kunnen zo no een uur doorgaan, ik
ben in elk geval blij dat we nog Vlaming zijn, of
zoals van peel jaren geleden zei: liever met eem makoraan dan met een kees op een onbewoond eiland.

Gepost door: gilbert | 07-07-07

De link van Bjorn ... ……werkt niet meer. Spijtig want ik had zijn artikel zijnde wederwoord nog eens graag gelezen, hergelezen, want het is me na 1 lezing niet helemaal duidelijk wat hij juist bedoeld. Jef, zijn Friezen Nederlanders? Zijn Vlamingen Nederlanders? Zijn Nederlanders zelf wel Nederlanders. Wat is dat: Nederlander zijn? Ben ik Belg of Vlaming? Vlaming voel ik mij en Vlaming ben ik, maar Belg? Natuurlijk ben ik een Nederlander want ik spreek de taal, waarschijnlijk ben ik als Vlaming zelfs wel een echte Nederlander, dé Nederlander. Zijn Limburgers Brabanders? Nee, maar ze zijn wel Vlaming. Toen er nog weinig mensen waren, er was nog ruimte, hokten de mensen samen, er ontstonden dorpen. Soms zochten ze de bescherming van een burcht of kasteel, er ontstonden steden. Kleine gemeenschappen van mensen waar een vreemde argwanend werd bekeken en slechts na veel wantrouwen kon opgenomen worden in de groep. Gemeenschappen van mensen met een sterke inteelt, want vreemden werden vermeden, zo ontstond een volk. En een volk moet zijn grondgebied beschermen, vandaar de noodzaak aan grenzen, zo ontstonden landen. Helaas zijn Vlaanderen en bij uitbreiding de Nederlanden haast altijd bezet geweest door buitenlandse overheersers, er is nooit een mogelijkheid geweest tot duidelijke grensvorming. Tot het kunstmatige gedrocht België is ontstaan door verdeling van de gronden naar tevredenheid van andere landen. Sire, er zijn geen Belgen, nooit geweest trouwens. We mogen de Nederlanders vuile Hollander noemen, of Keeskop, het blijft een feit dat ze onze natuurlijke landgenoten zijn. Want de taal is van het volk, ontstaat in en door het volk, door onze taal zijn we Nederlanders, afdeling Vlaanderen. Met de Walen hebben we niets gemeen, Wallonië is een vreemd land met een vreemd volk. Waarom dan ontkennen dat we Nederlanders zijn? Ik ontken ook het bestaan van een Vlaamse Gemeenschap, er kan wel iets bestaan zoals een Gemeenschap van Vlaamse Gemeenschappen, meer niet. Ondanks alles, de multicul en de wereld die van iedereen is, blijft het bestaan van kleine gemeenschappen niet te ontkennen. En omdat elke gemeenschap recht heeft op een stukje land, zijn landen beter klein dan groot, verdeel de wereld in dorpen. Multicultureel is een utopie, er kan maar één cultuur bestaan onder één volk, multigemeenschap kan wel, maar dan ieder op zijn eigen eiland, want we blijven nog vreemden voor elkaar, en wantrouwig, de middeleeuwen bestaan vandaag nog altijd, mensen zijn wat ze zijn. Beter dan te praten over Belgen en Nederlanders zouden we kunnen praten over Nederlanders en Vlamingen, want wat is in a name een Belg? Een Vlaamse Nederlander? Zelf noem ik mij met trots een Vlaming, maar dan wel een Vlaming zonder land. En dat laatste is een groot onrecht, en zolang dat onrecht bestaat heb ik de plicht strijdvaardig te zijn: voor Vlaanderen mijn land.

Gepost door: fee | 07-07-07

@fee Probeer het eens door hieronder op de link te klikken?

Gepost door: Janice | 08-07-07

Janice bedankt voor de link, ik had hem trouwens zelf ook al gevonden, mijn conclusie dat de link niet meer werkte was misschien wat te voorbarig. Lezenswaardige artikels op de site van Bjorn, en goede links, zoals deze: http://delta-stichting.blogspot.com/2007/01/het-wij-zij-denken-door-jan-sergooris.html
die Bjorn weet ze wel te vinden.

Gepost door: fee | 08-07-07

Link plaatsen Als je een link plaats is het gemakkelijker voor de anderen om hem er onder URL in te zetten. Dan moet men er enkel op klikken in plaats van te copy/pasten in de browser.

Gepost door: Janice | 08-07-07

Dat is werkelijk de moeite waard om te lezen.

Een aanrader.

Gepost door: Janice | 09-07-07

De commentaren zijn gesloten.