07-07-07

Teveel, te dure en te oude ambtenaren.

ambtenaar
Op Trends heb ik een abonnement. Niet alleen omdat de wekelijkse column van Frans Crols enorm goed is, maar omdat er verder ook nog heel interessante weetjes in staan.

Nu men alle Vlaamse gepensioneerden een collectief schuldgevoel wil aanpraten omdat voor de allereerste keer Vlaanderen I% meer gepensioneerden heeft dan Wallonië, werd het tijd dat een iemand het probleem ‘pensioenen’ eens nader bekeek.
Want het zijn niet de pensioenen van mensen die bij privébedrijven hebben gewerkt die voor problemen zorgen, maar wel die van de ambtenaren.

Uit het jongste rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing blijkt dat de kosten voor de vergrijzing heel erg werden onderschat. Een van de misrekeningen komt door de overheidspensioenen, die veel duurder uitvallen dan eerder berekend. Toch is het overheidspensioen geen speerpunt van het rapport. Niet alleen politici, ook onafhankelijke studieburelen durven (of mogen) dit politiek taboe niet aanpakken.

Trends schreef dat er veel te veel ambtenaren zijn (800.000) en volgens OESO zijn die ambtenaren veel te duur en zijn ze bovendien de oudste van de wereld. En dat komt vooral door de vaste benoemingen. Tussen 1995 en 2005 groeide het ambtenarenbestand in alle mogelijke overheden met 56.400 eenheden, tot ongeveer 779.800. Midden in de paarse regeerperiodes, tussen 2000 en 2005, groeide het aantal ambtenaren nog eens met 39.100. Dat klokt af op liefst 70% van de totale groei in de bestudeerde decennium.

En waarom zitten we met zoveel ambtenaren? Omdat het crisisprobleem in de jaren ’70 werd opgelost door werklozen naar de overheid af te leiden.
In Wallonië werkt 45% van de actieve bevolking als ambtenaar. Dat hoge cijfer heeft natuurlijk ook veel te maken met de ingewikkelde Belgische staatsstructuur waar we maar niet van af geraken.

Een gemiddelde Belgische ambtenaar blijkt ook bijna een tiende meer te kosten dan een werknemer uit de privésector en kloppen hiervoor minder uren.

Trends schrijft dat er echter vandaag geen basis meer is om die hogere pensioenen te rechtvaardigen omdat de lonen van de ambtenaren in veel gevallen die van de privésector overschrijden. Ook de groei van de ambtenarij is voorbijgestreefd nu de privésector kampt met tekorten aan werkkrachten.

Ambtenaren die geschorst worden blijven ook meestal 80% van hun loon behouden (voorbeeld is kolonel Vaessen die veroordeeld werd in de fraudezaak van Laurent en geschorst werd met behoud van wedde…) Een andere ‘rare’ regel is het recht op ziektedagen. Zo ging mijn vroegere postbode één jaar met ziekteverlof vooraleer hij met pensioen ging, omdat hij tijdens zijn loopbaan weinig of nooit ziek was geweest en hij had daar dus nog recht op. Ook ministers kunnen na een regeerperiode van amper 12 jaar rekenen op een volwaardig pensioen.

Indien het probleem nu niet wordt aangepakt, zal de nieuwe generatie twintigers die nu aan de slag gaan het gelag betalen voor de huidige 800.000 ambtenaren.

In 1995 stond de hervorming van de pensioenen in het regeerakkoord van Dehaene II maar er is niets van in huis gekomen. De geheime afspraak was dat de liberalisering van de overheidsbedrijven groen licht zou krijgen van de vakbond in ruil voor het niet raken aan de pensioenen.

Die deal is voorbij, schrijft Trends, het is tijd voor een nieuwe deal waarbij een vermindering van de ambtenarenpensioenen wordt gekoppeld aan een verdere loonsverhoging en een hogere productiviteit, die automatisch tot minder ambtenaren zal leiden.
Een gelag, dat nu al voor 70% gefinancierd wordt door zelfstandige ondernemers, die wanneer ze zelf met pensioen gaan kunnen rekenen op peanuts.

02:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

En waarom zitten we met zoveel ambtenaren? Omdat het crisisprobleem in de jaren ’70 werd opgelost door werklozen naar de overheid af te leiden.

*************************

Geen wonder dat er zoveel gewoon zitten te niksen.
Ze beginnen om 9 uut tot aan de koffiepauze van 10,30 uur en nog nog effekes tot 12,00 uur doorbijten. Dan een ruime middagpauze. Om 15,00 uur weer een koffiebreak en om 16,00 terug naar huis.

Wat een leven... en ge wordt daar zo moe van, hé! Dat moet dus wel heel dik betaald worden.

Gepost door: Marc | 07-07-07

Facteur ik ben zelf ook postbode geweest, en geloof me, het is bijwijlen hard werken. langs de andere kant ken ik mensen dij bij "het spoor" werken en die sterven van verveling. en als er dan wat werk is bij "het spoor" dan wordt het uitbesteed, dus weer niksdoen. vroeger vertelden mensen die bij Sabena werkten me dat ze naar het werk gingen om te slapen. En te stelen.

Gepost door: fee | 07-07-07

Voor postbodes heb ik veel respect. Na het voeren van een paar campagnes weet ik alles over snijdende, bijtende en verborgen brievenbussen...

Gepost door: Janice | 08-07-07

Werken voor de overheid gaat een beetje volgens het communistisch systeem. Je wordt vast benoemd, dus je moet al iemand vermoorden wil je nog buitenvliegen en of je nu hard werkt of niet, je loon blijft hetzelfde als van je collega die geen klop doet. Dus waarom zou je dan harder werken.

Gepost door: Janice | 08-07-07

Ik heb zo'n 40 jaar met heel wat ambtenaren te maken gehad als aannemer. Ik kan gerust zeggen dat het overgrote deel zijn werk ernstig deed, zowel op de werven als in de administratie. Dat alles veel te lang duurt, is ook een feit. Maar dat ligt veeleer aan het ingewikkeld systeem dan aan de ambtenarij. Er zullen er altijd wel zijn die minder presteren maar dat heb je in de privé ook. Natuurlijk die krijgen dan hun opzeg.
Ik spreek uiteraard alleen voor de sector gebouwen van openbare besturen en voor Vlaanderen. Dat het er in de Walen helemaal anders aan toe gaat is een publiek geheim. U haalt het zelf aan: 45 % van de aktieve bevolking werkt als ambtenaar. In Vlaanderen 25% En wie betaalt weeral het verschil? Twee keer raden!

Gepost door: jos | 08-07-07

. be Ik denk ook wel dat er aan de basis wordt gewerkt, echter het bestuur trekt op geen kloten en dat komt omdat den boel politiek verziekt is.Daarbovenop de dieverijen op grote schaal, af en toe sijpelt dat door in de media maar de potjes worden goed afgedekt.
Ik heb nooit anders geweten.Veel jaren geleden was een hollands wegenbouwer hier in Vlaanderen grote wegenwerken aan het uitvoeren.Bij het afsluiten van de werken werden er boringen gedaan om de kwaliteit te bepalen in het labo van de overheid. De truk met de doos: De wegenbouwer had stalen van goede kwaliteit in handbereik, zoals dat gaat gingen de ambetantenaren van openbare werken met de aannemer uitgebreid eten en drinken terwijl de werkman de stalen moest boren, de geboorde stalen verdwenen netjes en de stalen van goede kwaliteit weden meegegeven....Onlangs heb ik nog gelezen bij Ivan of Bjorn over de smeerboel bij de
club van den BAM.
Janice je hebt gelijk werken voor de staat is gelijk bij de communisten:
Een leven lang meningloos smoelentrekkend knikken wordt beloond met een dik pensioen.
Dit is vooral van toepassing op hogere ambetantenaren en schoolmeesterkens.

Gepost door: gilbert | 08-07-07

Correctie!

Bij de basis wordt er in elk geval vaak wél hard gewerkt, want de schrik bestaat dat men via de interne audits onrechtmatig kan buitenvliegen, bijv. door het er op na houden van een andere politieke mening dan de gangbare. Het cliché van de ambtenaren die om 9u aan hun koffiepauze beginnen en om 12u dan vervolgens er de lunch aan plakken (en die in tegenstelling tot het gewone werkvolk zich niét regelmatig moeten laten onderwerpen aan vernederende en compleet naast het punt zijnde competentietesten), zal toch alleen maar in de hogere echelons zijn, zeker niet bij het uitvoerende personeel op de werkvloer!

Gepost door: Antichrist | 09-07-07

Ambtenaren én politiekers! Wakker worden. Dat we met veel te veel ambtenaren zitten is een feit, gevolg, iedereen kijkt naar iedereen en wacht tot iemand het werk doet.
Dit is een gevolg van de rotte politiek, allemaal willen ze hun vriendjes binnen loodsen, kwestie van gebeiteld zitten, letterlijk zitten.
Iemand die aan ’t spoor werkt, waarom moet die een vaste benoeming hebben? Is een normaal contract zoals in de privé dan minderwaardig? Indien hij/zij het werk goed uitvoert moet hij/zij toch niet bang zijn!
Hetzelfde voor een gemeentearbeider, waarom moet dat een vaste benoeming zijn?
Iedere functie van ambtenaren zal zo gescreend moeten worden met de vraag: “wat kan onder een normaal arbeiders/bedienden contract geplaatst worden?”.
De staat, (daarbij wordt bedoeld, van gemeente tot de staatsinstellingen) moet eens gaan werken zoals in de privé-sector, nl. efficiënt, want ze zijn ONS GELD erdoor aan ’t smossen.
Dé grote fout in het systeem zijn de ‘vaste benoemingen’, daardoor voelen die mensen zich veilig voor de rest van hun leven, én......de pensioenen, normaal zou ik hier moeten antwoorden dat die veel te hoog liggen, maar dat is niet waar, de pensioenen in de privé-sector LIGGEN VEEL TE LAAG.
Het is niet voor niets dat deze branche stilaan een familiebedrijf aan ’t worden is, alles gaat van vader/moeder op zoon/dochter, nepotisme ten top.
Het wordt hoogdringend tijd dat er in die toestand drastisch ingegrepen wordt, te beginnen met:
Definitieve stop aan vaste benoemingen.
Het zit vol met nietsnutten, zeer snel een jaarlijkse evaluatie invoeren, bij niet voldoende, een verwittiging meegeven wat wil zeggen, bij de volgende onvoldoende, ontslagen worden.
Waarom hebben die mensen ‘recht’ op x-aantal ziektedagen? Van wat worden die ziek, het zal niet van te hard werken zijn.
Als de privé-sector dergelijk systeem zou handhaven dan waren er geen privé-bedrijven meer in dit land, dit is toch de reinste waanzin, wie bedenkt dergelijke idioterie?
Waarom hebben die ‘recht’ op hogere pensioenen dan in de privé-sector?
Vanaf 65 jaar valt iedereen ten laste van de gemeenschap, dus moet iedereen op een zelfde wijze behandeld worden, dit MOET gelden voor arbeiders – bedienden – ambtenaren – politiekers – ministers – vrije beroepen – zelfstandigen, voor iedereen eenzelfde systeem van berekening maar ook geplafonneerd, zodat excessen uitgesloten worden.
Een ambtenaar KOST GELD, een arbeider/bediende/zelfstandige BRENGT GELD IN DE KAS.
Conclusie: héél snel dat ambtenarenkorps halveren en de contracten aanpassen zoals in de privé-sector; gevolg: hoog rendement met weinig ziektedagen.

Gepost door: Jean | 10-07-07

meer onkosten vergoeding De hypocriete politiekers zijn nu aan het wauwelen dat de uitstapregeling in de privé te hoog is,zij hebben bovenop hun reeds meer dan riante wedde nog eens 1500€ onkostenvergoeding dat is 2 x zoveel als de meeste pensioenen van diegene die er voor gewerkt hebben heel hun leven, zonder te spreken over de gratis (op onze kosten) ziekteverzekering,en vele andere belastingsvrije voordelen en cumuls, de ambtenaren zijn uiteraard te duur, eens benoemd zitten zij er voor het leven, dat de lagere echalons meer moeten werken hebben ze dan ook maar alleen aan diezelfde politiekers te danken, zij doen nl. NIKS

Gepost door: lowieke staal | 17-07-07

Oppassen met veralgemenen !!! Laat ik toch 1 voorbeeldje geven van wat er zou gebeuren als de ambtenarij op dezelfde manier zou moeten werken als de privé : géén bewaring meer van archieven en dergelijke wegens niet rendabel...ook die zijde van de medaille moet bekeken worden !!! (en inderdaad, er zijn teveel ambtenaren....vooral aan de top; en er wordt soms onproduktief gewerkt...maar meestal ligt dat aan de politici die het liefst ingewikkelde procedures/wetten scheppen MET VEEL RUIMTE VOOR ACHTERPOORTJES !!!!)

Gepost door: Ambtenaar | 19-07-07

De commentaren zijn gesloten.