24-07-07

Turkije

erdoganIk snap niet hoe men kan spreken van een overwinning van de 'gematigde seculiere islam' als het gaat om een overwinning van het AKP van Erdogan. En ik snap nog minder waarom men daar zo blij voor is.

Erdogan, een fundamentalist die al eerder drie maanden gevangenisstraf moest uitzitten voor zijn verboden islamitische partij. Erdogan die een gedicht schreef, waarin de tekst “De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten" in voor kwamen.
Erdogan die tijdens een interview in Turkse kranten zei dat ‘Europa ziek was en dat enkel de islam het kan genezen’. En die al een een hele poos probeert om islamgeschoolde militairen bij het leger te krijgen, iets wat hem tot nu toe nog niet is gelukt, maar waarbij hij zeker op de steun van Europa zal kunnen rekenen.

fs_470748_1

Op Libertarian.nl schrijft Stephen Brown, “Europa zal meer krijgen dan ze verwachten als ze Turkije in hun midden zouden toelaten onder het leiderschap van Erdogan. De Turkse premier is hoofd van de Rechtvaardigheids en Ontwikkelingspartij (AKP), die in november van 2002 met 34% van de stemmen werd gekozen en daarmee 365 van de 550 zetels in het Turkse parlement verkreeg. Sinds die tijd heeft Erdogan zich in alle bochten gewrongen om te verklaren dat de AKP een conservatieve politieke partij is en geen islamistische. Niettemin vermoeden sommige Turkije-kenners al lang dat de Turkse premier wel degelijk islamistische tendensen vertoont, aangezien hij en anderen eens lid waren van een verboden islamistische partij. En de gebeurtenissen in het Turkije onder leiding van Erdogan geven hier ook aanleiding toe. In mei dit jaar temidden van een enorme controverse heeft de AKP een wet aangenomen die het onderwijssysteem verandert in het voordeel van de islamisten. In essentie betekent dit dat de wet de toegang voor de universiteit regelt voor studenten die afkomstig zijn van religieuze scholen.

De religieuze scholen heten Imam Hatip'en werden oorspronkelijk gesticht om imams op te leiden voor de moskeeën van Turkije. Tegenwoordig worden ze door de seculiere gemeenschap beschouwd als opleidingscentra voor de radicale islam. De Imam Hatip geeft religieus onderwijs welke zeer verschilt van alle andere Turkse openbare scholen met hun seculiere waarden. De religieuze scholen accepteren zelfs meisjes die weigeren om hun hoofddoekjes thuis te laten vanwege het verbod daarop door de openbare scholen (het dragen van een hoofddoek is verboden in elke openbare instelling in Turkije).

(Lees verder op de site van Libertarian.nl-KLIK HIER)

Van zijn echtgenote wordt gezegd dat haar hoofddoek aan haar hoofd zit geplakt. Tegen een katholieke bisschop werd gezegd ’Thanks to your democratic laws we will invade you – Thanks to our islamic laws we will conquer you’. En nu gaat het Vaticaan hem feliciteren met een overwinning die de seculiere staat in gevaar brengt?

In april en mei van dit jaar gingen in de grote steden miljoenen Turken de straat op om het aftreden te eisen van Erdogan, die zijn naaste bondgenoot, minister van buitenlandse zaken Abdullah Gül, (waarvan gezegd wordt dat hij nog ‘vromer’ is dan Erdogan) had voorgedragen voor het presidentschap. Gül wordt net als Erdogan geassocieerd met de islamitische beweging, die door niet-confessionele stromingen in Turkije wordt beschouwd als een bedreiging van het seculiere erfgoed.

Daarom riep Erdogan op tot vervroegde algemene verkiezingen omdat het parlement geen meerderheid vond om Gül tot president te laten verkiezen.
Erdogan wist verdomd goed wat hij deed. De bevolking voorbij de Bosporus en buiten de toeristische kuststreken zou islamitisch stemmen. Op het achterlijke Anatolië kon hij rekenen.

Veel erger is dat sedert het EU-voorzitterschap naar Portugal ging, de gesprekken over de toetreding van Turkije tot de EU ook terug in alle hevigheid zijn toegenomen.
Ook bij ons (Karel De Gucht – Willy Claes…) gaat men ervan uit dat Turkije met zijn steke leger beter bij Europa kan komen, dan via de achterdeur aansluiten met de rest van de islamitische wereld.
Ze willen een buffer vormen, maar halen het paard van Troje binnen… Een land met meer dan 70 miljoen inwoners heeft ook veel meer te vertellen in het Europees parlement en als Turkije het kleine Europa islamitisch wil maken…welk Europees leger zal hen tegenhouden?

Lees ook wat ik al eerder schreef TURKIJE BINNENKORT NIET MEER SECULIER en IS TURKIJE KLAAR VOOR DE EU?

P34kMustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije wist wel beter. Geen wonder dat hij het leger de opdracht gaf op de seculariteit van het land te bewaken, “want”, zij hij, “de islam is als een rottend kadaver dat onze gemeenschap vergiftigd".

20:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Euromed In het verhaal van Bat Ye'Or over het duivelscontract uit 1975 'olie voor immigratie' tussen de EU en de arabieren geloof ik niet meer, omdat het nooit kon bewezen worden. Wat wél bestaat is Euromed, het Euro-Meditteranean Partnership, opgericht in 1995.

"The Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs, held in Barcelona on 27-28 November 1995, marked the starting point of the Euro-Mediterranean Partnership (Barcelona Process), a wide framework of political, economic and social relations between the Member States of the European Union and Partners of the Southern Mediterranean.

The latest EU enlargement, on 1st May 2004, has brought two Mediterranean Partners (Cyprus and Malta) into the European Union, while adding a total of 10 to the number of Member States. The Euro-Mediterranean Partnership thus comprises 35 members, 25 EU Member States and 10 Mediterranean Partners (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestinian Authority, Syria, Tunisia and Turkey). Libya has observer status since 1999."

Nu Turkije steeds islamitischer wordt, zal de EU nauwelijks kunnen wachten om ze in te lijven. En de andere leden van Euromed gaan dan vragen: "waarom zij, en wij niet?". Het gevolg laat zich raden: Euromed werd opgericht als een club van wachtenden voor toetreding tot de EU, en niets gaat de linkse rattenvangers beletten om hun duivels plan ten uitvoer te brengen.

Ik denk bv dat aan Libye gisteren en vandaag al toegevingen in die zin zijn gedaan om de Bulgaarse verpleegsters vrij te krijgen.

Gepost door: Jef | 24-07-07

islam onderdrukking De grootmoefti van Jeruzalem, een oom van Arafat, had op verzoek van Hitler zelfs een moslimleger op de Balkan opgericht, de ”Handschar”.
SS’ers meldden dat hun optreden kinderspel was vergeleken bij de onvoorstelbare wreedheid waarmee deze islamitische Handschar tekeerging.

Een van de Duitse Moslim Broederschapleden is Sa’is Ramadan. Hij stichtte in Duitsland de Islamitische Gemeenschap, die is verbonden met de Moslim World League (IGD). Die organisatie wordt door de Saudi-Arabische autoriteiten van uitgebreide fondsen voorzien om de radicale islam in Europa te verbreiden, ook onder de zich al enigszins aan de westerse cultuur aanpassende moslims.
Miljarden liggen gereed om moskeeën te bouwen en de Koran en andere vrouwonderdrukkende, haatzaaiende lectuur te verspreiden.

Gepost door: fee | 24-07-07

wakker worden ... Het is zelfs fair, alhoewel niet minder gruwelijk om te constateren en te zeggen dat het toenmalige Nazisme verbleekt bij het tegenwoordige islamisme. De Nazi´s hadden het tenminste nog gemunt op specifieke bevolkingsgroepen die men als minderwaardige rassen en mensen beschouwden. In de ogen van een oprecht moslim is iedereen, ongeacht sekse, geaardheid, ras, kleur en overige denominaties of fysieke, emotionele dan wel uiterlijke en niet uiterlijk kenmerken, het niet waardig om te leven als deze zich niet onderwerpt aan de islam. Hetgeen geen vrede maar onderwerping betekend.

Gepost door: fee | 24-07-07

Jef: "Nu Turkije steeds islamitischer wordt"

Dat valt niet te bewijzen, zelfs niet met de herverkiezing van Erdogan, die zelf tot een gematigd moslim is geëvolueerd en recent opnieuw beloofd heeft om de scheiding tussen kerk en staat strikt na te leven. Ik merk eerder de tegenovergestelde evolutie dus. Blijkbaar kan je dezelfde berichten op verschillende wijzen lezen, al naargelang wat je WILT lezen dat er zou staan.

Gepost door: Mustafa Kemal Atatürk | 24-07-07

Taqyya De gematigde opstelling van Erdogan wordt in de islamitische wereld omschreven als 'taqyya', een arabisch woord dat zoveel betekent als raddraaierij, zich anders voordoen als men is om de tegenstander in de war te brengen. Natuurlijk kan hij zich nu (nog) niet als een fundamentalistische moslim profileren, hij zou wel gek zijn.

Wat vrijheid op zijn islamitisch betekent kan men vandaag in de kranten lezen: in Maleisie worden islam-kritische bloggers opgepakt, en de grootmoefti van Egypte beweert dat hij nooit gezegd heeft dat Egyptenaren hun godsdienst mogen kiezen, zoals in enkele amerikaanse kranten stond vermeld.

Gepost door: Nicolas Sarkozy | 25-07-07

Het is ontroerend om vast te stellen hoe vroom links de islam verdedigt en verwelkomt in Europa. Het werd mij wat teveel...met tranen in de ogen heb ik die reacties dan maar gewist.

Gepost door: Janice | 25-07-07

@Fee De grootmufti van Jeruzalem was niet de oom van Arafat zoals nogal dikwijls wordt vereld. Hij was wel zijn protegé. Arafat werd 'gemaakt' door de Sovjet Unie.
Zie wat ik hierover staan heb op mijn andere blog over het Midden-Oosten.

Gepost door: Janice | 25-07-07

Erdogan - AKP Dat Erdogan deze verkiezingen gewonnen heeft is gans normaal.Het is zijn verdienste de reuzehoge inflatie tot normale proporties herleid te hebben.Vroeger verhoogde de prijs van een pintje bij wijze van spreken vóór ge het leeg had gedronken.Daarbuiten voert hij een sociaal beleid,dat de lagere bevolkingsklasse echt wel helpt.
De vorige centrum-rechtse regeringen koesterden enkel hun eigenbelang en gingen ten onder aan korruptieschandalen en belangenvermenging.De AKP is meer dan een politieke partij.Zij stimuleert onderwijs,woningbouw,vakbonden,kulturele centra en zowat alles dat de arme massa bekoren kan (met financiele hulp van Saoedi Arabië).Het is daarom niet verwonderlijk dat die mensen massaal achter deze schalmijspeler lopen.
Er moest iéts gebeuren in Turkije.Het kon niet dat er met de toenemende rijkdom nog niet een begin van sociale politiek gevoerd werd.Als iemand de arme massa ervan kon overtuigen dat ze inderdaad tekort gedaan werden,dan loopt diezelfde massa ook als ratten achter de fluiter.
Erdogan heeft die massa kunnen bekoren door,tot hiertoe,inderdaad,een meer sociale politiek te voeren.
Maar hij heeft ook een andere missie.
Hij wil geschiedenis schrijven en de ultieme Islamitische droom mee helpen waarmaken:Europa!
Dankzij onze argeloze linkse lievertjes is hij daarin goed op weg.
Vergeet het,dat hij Turkije seculier wil houden.
Toch mag het leger niet onderschat worden.Zij zullen nooit toelaten dat van het testament van Atatürk afgeweken zal worden,desnoods met een staatsgreep!We zullen wel zien bij de onvermijdelijke presidentsverkiezingen die er aan komen en waarbij een twee-derde meerderheid nodig is ,die de AKP niet heeft!
Zoals de MHP zegt : Niet Europees,Niet Islamitisch,enkel Turks!
Önce Vatan!

Gepost door: ruzgar | 25-07-07

Voetbal Irak bijna weer normaal: duizenden voetbalfans vieren de overwinning op zuid-korea in de straten van Bagdad. Een plaats in de finale vd Asia-cup. Of toch niet: twee autobommen maken 50 doden en 135 gewonden tussen de feestvierders. Nog een geluk dat we nooit beelden vd slachtoffers te zien krijgen, of mijn beefsteak smaakte niet meer.

Maar geen paniek, volgens sommigen zijn die extremisten maar enkelingen. Waar ik mij toch druk over maak.

Gepost door: Jef | 25-07-07

@ruzgar
Ik ben het volledig met uw reactie eens. In eigen land heeft Erdoga de turken uit het moeras gehaald. Maar ook in eigen partij zitten nogal wat tegenstanders van toetreding tot Europa. Laat ons hopen dat die samen met het leger ervoor zorgen dat Erdogan de lust ontnomen word om toe te treden. Het is idd de bedoeling van Erdogan om de macht van het leger te beperken. Iets wat Europa ook als voorwaarde tot toetreding
stelt! Eens benieuwd hoe de generaals daar zullen op reageren. Die zijn niet zo goedgelovig of zo bang als hier onze linkies! En die staan dus niet te springen om bij de unie te komen!

Gepost door: jos | 25-07-07

Omgekeerd Het is niet zozeer Turkije dat bij de EU wil, het is de EU en de US en het Vaticaan en .... en .... die koste wat kost Turkije erbij wil, desnoods tegen de wil van Erdogan in.

Duitsland wil het belangrijkste eu-land blijven, en kan dit alleen als nog veel meer turken immigreren.

De EU wordt gedomineerd door links, en die willen het christendom eruit en de islam erin.

En het Vaticaan ziet in de komst vd islam een vernieuwde algemene belangstelling voor godsdiensten, waarvan ze hopen mee te profiteren. Ze hopen op steun tegen homo's, abortus, euthanasie, condooms, enz enz.

Gepost door: Jef | 25-07-07

mooi allemaal maar ik ben eens benieuwd hoe de tjeven op deze materie gaan reageren,hun tjevendom inruilen voor een moslimdom,? ik zou er niet van opkijken,de brave EU burgerij zal het geweten hebben, extra belastingen voor de islam,lange gevangenisstraffen voor het beledigen van moslims enz...ik was meermaals in Maleisié, en Indonesié(sumatra-borneo-kalimantan,Jakarta, .enz)tijdens de golfoorlog er werden stenen naar ons geworpen
ex pats hun clubs werden gesloten, en op de treinen werden blanken hun compartimenten afgesloten en zaten er gewapende wachters ,dit maar om te illustreren hoe vreedzaam hun godsdienst is, het linkse tuig mag dan mee profiteren van de sharia,m.a.w. ze mogen andersdenkenden verraden,tot ze zelf gekeeld worden, naieve multikul apostelen die zich natuurlijk onmiddelijk laten bekeren wacht een slavenbestaan als derderangsburgers,ik vrees voor onze kinderen en kleinkinderen,onze jeugd wordt massaal gedrogeerd en afhankelijk gemaakt van Turkse smack,Marokaanse KIF en HASH vermend met heroine , zij zijn de gamekkelijkste prooi voor het invasieleger dat voor onze deur staat,
Er is een bijeenkomst van alle Nationalistishe groepen in Hongarije in augustus daar moet deze materie primair besproken worden , en evt aktie's
uitgewerkt,voor het te laat is

Gepost door: lowieke staal | 27-07-07

Nabucco Nabucco is een voor 2009 geplande gaspijplijn van Turkije naar Oostenrijk, 3300 km lang. Vandaag werd beslist om als 6e partner RWE (Duitse energiereus) te nemen ipv GDF (Franse energiereus). Reden: de wet die FR afgekondigd heeft die het ontkennen van de Armeense genocide door de Turken in WOI strafbaar stelt.

Ge ziet, het is allemaal zo simpel nog niet. De ware reden waarom Europa de islamisering toelaat is puur economisch.

Gepost door: Jef | 03-08-07

De commentaren zijn gesloten.