31-07-07

Illegalen, zielig nietwaar?

Wat er aan vooraf ging:

Ecuadoraanse first lady: "Beschaamd Belg te zijn"

Anne Malherbe, de Belgische echtgenote van de Ecuadoraanse president Rafael Correa, vraagt ons land om op zijn stappen terug te komen in verband met de uitwijzing van de Ecuadoraanse Ana Cajamarca en haar 11-jarige dochter Angelica. Beiden verbleven geruime tijd illegaal in ons land en zitten sinds eind juni in een gesloten centrum.LEES HIER VERDER

”Angelica mag blijven” blokletteren sommige kranten vandaag. Dat klopt helemaal niet.
Angelica mocht van de rechter niet langer opgesloten blijven in een gesloten asielcentrum, maar dat betekent geenszins dat ze in ons land mag blijven. De vijf dagen die ze kregen om ons land te verlaten gelden nog steeds, met hulp van vreemdelingenzaken of zonder.

De Ecuadoriaanse Angelica, 11 jaar verblijft samen met haar moeder, Ana Cajamarca al ruim vier jaar in ons land. Asiel hebben ze nooit aangevraagd, dus konden ze ook niet eerder uitgewezen worden, want illegalen mogen enkel opgepakt worden nadat er een klacht binnenkomt. Iemand had moeder en dochter in zijn straat zien lopen en vond dat ze zich verdacht gedroegen. Hij ging een klacht indienen bij de politie die de twee, waarvan de klager dacht dat het zigeuners waren, hebben opgepakt en in een gesloten asielcentrum hebben geplaatst.

Gisteren reden ze naar Schiphol met de bedoeling terug naar huis te vliegen. Onderweg zouden ze volgens hun advocate, Selma Benkhelifa, hardhandig zijn aangepakt. Zij sprak van slagen tegen de knieën en de borstkas en sporen van boeien aan polsen en enkels. Het luchthavenpersoneel, politie, vreemdelingenzaken en een onafhankelijke arts spreken dit tegen. De twee zouden zelfs niet zijn aangeraakt, ook niet om in de wagen te stappen die hen naar Schiphol zou brengen. Het was trouwens ook niet nodig, want ze gingen gewillig mee.

Het toppunt is echter dat de Belgische echtgenote van de Ecuadoriaanse president ‘beschaamd was dat ze een Belgische is’. Zou ze niet eerder beschaamd moeten zijn dat de burgers van het land waar haar echtgenoot president is, uit miserie het land ontvluchtten? Zou ze niet beter zorgen dat moeder en dochter op hun kosten terug naar huis kunnen en daar op een menselijke manier kunnen leven inplaats van in een wildvreemd land onder te duiken en te moeten bestaan van wat ze krijgen of bij elkaar bedelen? Ze hebben nooit asiel aangevraagd omdat ze wisten dat ze het niet zouden krijgen. Ze waren economische vluchtelingen en geen politieke vluchtelingen.

Als de president en zijn vrouw,die nu zo ‘beschaamd is dat ze een Belgische is’, gewoon die twee hadden meegenomen naar Ecuador inplaats van ‘schande’ te roepen, dan had het kind niet nog dagenlang achter tralies moeten zitten. Als mevrouw Malherbe over iets beschaamd moet zijn, dan is het niet over een land dat illegalen opvangt, eten, kleren, medische verzorging en rechtsbijstand geeft, maar over het land dat haar eigen bevolking zo slecht behandelt dat de mensen er gaan lopen zelfs wanneer ze hun eigen kinderen opzadelen met een levenslang trauma.

Het is waar dat kinderen niet achter tralies moeten leven, maar dat is een risico waar de ouders hen in brengen. Als beschaafd land moeten wij ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk worden gerepatrieerd. Het asielbeleid kwakkelt aan alle kanten. Het kan toch niet moeilijk zijn om te weten of asielzoekers al dan niet uit risicolanden komen waar hun leven gevaar loopt? Bij Angelica en haar moeder is dat zeker niet het geval. Er is dan ook geen enkele aanvaardbare reden dat ze in ons land mogen blijven. Hoe hard het ook mag klinken, als we morgen iedereen die illegaal is regulariseren, staan er volgende maand weer 40.000 aan te schuiven om geregulariseerd te worden.

15:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Toelaten Van mij mogen mensen uit economische overwegingen emigreren, ook naar ons land. Voor zover zij niet behoren tot groepen waarmee we slechte ervaringen hebben, zoals daar zijn: moslims, zigeuners, ed. En het moeten er ntl ook niet teveel worden, één Kosovo is al meer dan genoeg.

Maar het is straf dat jaarlijks tienduizenden moslims op de één of andere manier een verblijfsvergunning krijgen, en dat de mensen waarover om de zoveel maanden herrie wordt gemaakt in scholen en/of buurten, nooit moslims zijn. Knappe politiek van onze overheid: een immigratiestop voor iedereen, behalve voor moslims.

Gepost door: Jef | 31-07-07

Persoonlijk vind ik ook dat men elk geval apart moet evalueren. Meestal zijn illegalen of asielzoekers beter geïntegreerd omdat ze hun plan moeten trekken. In ieder geval helpt het pamperen van bepaalde gemeenschappen of religieuze groepen in geen geval. Geen enkel integratieproject heeft tot nu toe vooruitgang geboekt. Het heeft alleen maar handenvol geld gekost.

Gepost door: Janice | 31-07-07

de westerse landen geven miljarden euro's aan ontwikkelingshulp. wat doen de verantwoordelijken (hier én) in de ontwikkelingslanden daar dan mee? ofwel aanvaarden we 'economische vluchtingen' ofwel betalen we voor ontwikkelingshulp! maar alle twee is van het goede teveel!

Gepost door: jos | 31-07-07

Volgens mij hebben zekere partijen en belangengroepen met het beletten en laten opschorten van uitwijzingen één welbepaald doel voor ogen:
een nieuwe regering kondigt éérst een algemene regularisatie af gespreid over een bepaalde periode. Tijdens deze periode wordt er een nieuwe asiel- en immigratiewet op poten gezet die pas van kracht wordt na die regularisatironde.

Gepost door: Metten | 31-07-07

Grenzen DICHT! Het is al bijna niet te doen om al diegene die hier al zitten te integreren, dus waarom er andere bij gaan halen?

Dit particulier geval is echter een kenschetsend geval van een ander fenomeen: rood en groen hebben front gevormd door een paar schrijnende gevallen aan de media te voeden (op te offeren zou beter gekeuzen zijn) om te tonen hoe snel er toch wel aanpassingen aan die duivelse uitwijzingsprocedure moet komen. Het begon al met de weigerachtigheid van Ingrid Pira om uitwijzingsbevelen te tekenen, ondersteund door nog een paar linkiewinkies, Anciaux op kop, en als klap op de vuurpijl wilde minister Keulen, bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, niet ingrijpen. Eerste slag thuisgehaald voor links.

Maar dan: met als verborgen agenda natuurlijk dat de procedure uiteindelijk helemaal onderuit moet, en dat de poorten van de hel worden opengesteld voor vrije migratie; België als OCMW van de wereld. Maar intussen is het doel op korte termijn om ons zo veel mogelijk af te schilderen als barbaren. Bovendien stoken ze de asielzoekers zo hard mogelijk op om van hun theater te maken, zodanig dat de situatie zo explosief wordt dat er wel iets ergs moét gebeuren. En dan krijgt naar goeie gewoonte die "smerige fascistische" politie het weer te horen.

Maar... ditmaal is de zaak toch aan het keren. De politie had zelfs een inspecteur van de dienst uitwijzingen als onafhankelijke getuige, en volgens hem is er niets mis gegaan. Als men U vraagt om het land te verlaten, en U doet dat niet, dan zijn de gevolgen voor U natuurlijk! Niet voor die linkse groupuscules die U allerlei (bewust foutieve) informatie in uw oren hebben geblazen, waardoor er een indruk ontstaat dat het voldoende is om een paar jaar hier illegaal onder te duiken en bij de kleinste vorm van verzet onmiddellijk alle registers open te zetten en te brullen en te tieren. Dus: asiel alleen voor de grootste schreeuwlelijks met de schattigste kindjes...

Bovendien, en dat is toch écht wel een heel onverdachte bron, pleitte zelfs prof. Etienne Vermeersch dat de uitwijzingsprocedure is gevolgd volgens het boekje. Er is altijd een harde kern van asielmisbruikers die dat niet inziet en alsnog probeert door op het laatste veel tam-tam te maken te hopen op het creëren van incidenten op dit gebied.

En vooral: de mensen in kwestie hebben expliciet toegegeven dat ze economische en geen politieke vluchtelingen zijn. Ze zijn al vier jaar illegaal in het land, en god weet welke mandataris van Groen! heeft hen in het oor geblazen dat dat voldoende is om definitief hier te mogen blijven; en zo niet, zullen ze er wel een actiecomité voor oprichten. Nu gaan ze "plots" politiek asiel aanvragen, alsof de mogelijkheden om legaal in België te mogen komen wonen zomaar uit de grabbelton te trekken zijn.

Dát, mijne dames en heren, is de realiteit. Als kinderen opgesloten geraken in een gesloten centrum is dat omdat de ouders ze als pasmunt gebruiken. Als er toch iets aan de wet moet worden veranderd, dan is het dat ze verstrengd moet worden. En het is nochtans heel eenvoudig:
(1) Laat elke kandidaat-vluchteling een verklaring ondertekenen waarin staat dat hij of zij geen beroep zal aantekenen tegen de uiteindelijke beslissing. Doet die dat toch wegens échte vormfouten of zo, dan werkt dat beroep niet opschortend, en dus zal er ook minder gebruik van gemaakt worden. Nu gaat men de facto in beroep om de uitwijzing uit te stellen.
(2) Wie zich niet aan procedure (1) wenst te onderwerpen, is al op voorhand gediskwalificeerd voor regularisatie wegens het niet eerlijk spelen van het spel.
(3) Onmiddellijke uitzetting zonder pardon voor wie valsspeelt, of voor wie uiteindelijk niet in aanmerking komt. Als er beroepsprocedures moeten worden uitgevochten, dan vanuit hun land en niet hier.
(4) Een grotere strafbaarheid voor mensen die concreet illegalen adviezen geven i.v.m. het rekken van hun regularisatie, wanneer daarvoor geen grond is. Daar hoeft zelfs niets voor aan de wet worden aangepast, valt m.i. perfect onder het roekeloos geding. Die ultralinkse "mensenvrienden" bezorgen die kinderen een psychologisch trauma (niet de politie!!!!!) en moeten daarom tot zulks verhinderd worden.

Gepost door: Antichrist | 01-08-07

leuteren Men kan hier oeverloos over leuteren,waarom komt er niemand op straat om hiertegen te betogen?waarom is het zo dat als wij met onze aktiegroep leden werven iedereen blijkbaar angst heeft omdat het er hard kan aan toe gaan,en niet durven meedoen? waarom moedigen ons altijd aan maar doen zelf NIKS? het kan zo enkel maar verergeren de algehele recup van de linkse facho's begint dramatische vormen aan te nemen.
De loge advokaatjes krijgen pro deo via onze centen royale wedde's en vooral media bekendheid, waarom pakken wij hen niet aan ?waarom geen betoging voor het gemeentehuis van Mortsel thuishaven van de hysterische rat Pyra?
Sorry maar zolang deze meute niks te vrezen heeft zullen ze hun dictatuur enkel opvoeren, in de tijd van de grote dokstakingen scheten de 'bewindslieden' in hun broek omdat er al eens ruiten sneuvelden bij hen thuis,en er als eens rake klappen vielen,ik geloof niet in een 'zachte' weerstand, iedereen zit maar te wachten tot ' anderen 'het maar doen

Gepost door: lowieke staal | 01-08-07

Verantwoordelijkheid !

Het wordt een zeldzaam goed in dit land, vooral bij bewindvoerders, journalisten en leden van de rechterlijke macht.

De soap rond de “uitwijzing” van de illegaal in ons land verblijvende Angelica en haar moeder zijn daar nog maar eens het bewijs van.

De lijst van degenen die blijk hebben gegeven van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin is indrukwekkend :

In de eerste plaats, de ouders van Angelica zelf. Ze slepen een minderjarig kind mee naar een land aan de andere kant van de aardbol ten opzichte van het land waar ze zijn geboren en in plaats van te proberen daar hun toestand zo snel mogelijk te regulariseren, verdwijnen ze met kind en alles in de illegaliteit. Als ze dan worden betrapt, gebruiken ze dat kind als wapen om in het land te mogen blijven en gebruiken alles, van procedurekwesties over krokodillentranen tot bruut geweld, om te voorkomen dat ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.
De president van Ecuador en zijn (van oorsprong Belgische) echtgenote. Ze kiezen openlijk de kant van de illegalen en maken ons land bittere verwijten omdat deze mensen worden uitgewezen. Ze gebruiken grote woorden als onmenselijkheid omdat inwoners van hun land, die hier onwettig verblijven, worden teruggestuurd naar het land waarvan ze de nationaliteit bezitten en waar ze tot vier jaar geleden hebben gewoond, met als enige argument dat daar veel armoede heerst en dat de vroegere bewindvoerders er niet altijd zeer democratisch waren. Dat getuigt van bijzonder weinig vertrouwen in hun eigen capaciteiten om het beter te doen. Zullen zij consequent zijn en voorstellen om alle andere inwoners van Ecuador dan ook maar naar België te verhuizen ? Dat zijn er zo’n flinke 12 miljoen, dus begin maar al plaats te maken !
De politici - hier in Vlaanderen vooral ter linkerzijde, in Wallonië tot en met de christen-democraten en het FDF - die moord en brand schreeuwen omdat dit 11-jarige meisje en haar moeder zouden worden gerepatrieerd. Blijkbaar kan het niet dat je iemand het land uitzet als ze kinderen hebben. Als je daar consequent in bent, mag je niemand meer uitzetten zodra die minderjarige kinderen hebben. Als dit bekend wordt in de Derde Wereld, kunnen we op een paar miljard immigranten rekenen in de komende jaren !
De leden van de actiegroepen die voor de poorten van het asielcentrum staan te jammeren en te roepen dat dit allemaal zo erg en zo onmenselijk is. Dergelijke groepjes komen nooit aanzetten met oplossingen, ze dringen er gewoon op aan om iedereen maar te regulariseren en hier te laten blijven. Niet opgelet in de aardrijkskundeles vroeger ? Kijk eens op een wereldkaart hoe klein België is en vraag je dan af hoeveel mensen je kan binnenhalen voor we met ons allen door de aardkorst zakken.
De advocaten die op dergelijke zaken afkomen als vliegen op een kadaver. Ze instrueren deze mensen, die tot voor een paar weken niet eens in staat of geïnteresseerd waren om een legaal statuut aan te vragen, tot in alle details over hoe ze de wetten van ons land kunnen omzeilen, hoe ze geld kunnen slaan uit de situatie en hoe ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen afdwingen. Daarvoor raden ze hen aan om de “zieligheid” van hun kind te gebruiken, dat sip begint te kijken zodra er een camera in de buurt is maar dat voor de rest lachend, dansend en zingend door het leven gaat (ze is soms een beetje laat om de knop om te draaien). Is dat een manier om een kind op te voeden en waarden en normen bij te brengen ? Is het de taak van een advocaat om zijn cliënten te leren liegen en bedriegen ? En het gaat nog verder ! Als er toch een uitzetting dreigt, wordt hen aangeraden om zich met geweld te verzetten omdat de uitzetting dan meestal niet doorgaat. Als de moeder daar gehoor aan geeft en vervolgens wordt geboeid, wordt er een dokter bijgehaald om te constateren dat ze gekwetst is en wordt er klacht neergelegd tegen onbekenden ! Of hoe je als advocaat aan je cliënten duidelijk maakt dat België een land is waar je alles gedaan kan krijgen als je maar allochtoon bent en weigert om je aan de wet te houden. Als je naar de criminaliteitsstatistieken kijkt, dan lijkt een groot gedeelte van de immigranten deze boodschap wel degelijk begrepen te hebben !
De burgemeesters die weigeren om nog mee te werken met de Dienst Vreemdelingenzaken en nog uitwijzingsbevelen te ondertekenen. Zij versterken nog het signaal naar illegalen toe dat ze hier eigenlijk best welkom zijn en dat de wet en de bevoegde diensten die beslissen over het al dan niet toekennen van een verblijfsvergunning om mee te lachen zijn.
De rechter in kortgeding die de reeds in gang gezette uitzetting van Ana en Angelica liet onderbreken om deze mensen vrij te laten. Zij zet hiermee het hele rechtssysteem van ons land op de helling en verlengt nodeloos een procedure die voor één keer eens vlot leek te zullen verlopen.
De journalisten die zich eens te meer door linkse actiegroepjes op sleeptouw lieten nemen en mee jammerden dat het toch zóóó zielig was dat dit schattige meisje dat toch zóóó graag in ons land wilde blijven door de boze overheid zou worden teruggestuurd naar haar eigen land, wat toch zóóó erg was. Pas toen de moeder bij haar poging tot uitzetting een bewaker in het been beet en vervolgens zelf met ingebeelde verwondingen kwam aanzetten om een forse schadevergoeding te eisen, kwam hier en daar een journalist tot bezinning en besefte dat deze hulpeloze en schattige familie misschien niet helemaal te goeder trouw was.
Ach, de lijst kan nog een heel stuk langer worden gemaakt.

Wat kan je als werkende, belastingen betalende Vlaming die zijn eigen kinderen een goede opvoeding probeert te geven op de duur nog doen ?

De enige conclusie lijkt te zijn dat, als bewindvoerders, rechters, advocaten en media toch zo dol zijn op wie zich niet aan de wetten en de regels houdt, we dat dan maar beter met ons allen ook doen.

Weg met je aan snelheidsbeperkingen te houden, met belastingen te betalen en alle dagen op tijd naar het werk gaan !

We betalen niets meer, werken niet meer en houden ons niet meer aan de regels. We spreken geen Frans meer tegen de Walen en naar hun centen kunnen ze fluiten, want wij geven ze niet meer aan de staat !

We pakken de Koning zijn centen af, kraken zijn paleis, drinken zijn wijnkelder leeg en gaan joyriden met zijn sportwagens.

Zullen de pers, de politici en de rechters ons dan ook graag zien, verzachtende omstandigheden pleiten en allerlei verontschuldigingen aanvoeren voor ons gedrag ?

Helaas, ik vrees van niet.

Want wij, gewone werkende en belastingbetalende Vlamingen, zijn degenen die moeten blijven zwijgen en zwoegen, betalen en braaf jaknikken om het hele multiculturele, tolerante, ultralinkse sprookje in stand te houden. Enkel op onze kosten kan dit hele theater worden opgevoerd, en daarom zijn wij de enigen die onze kop niet in de wind mogen gooien.

Reden te meer om het toch te doen, niet

Gepost door: Ineke | 01-08-07

Anarchie De uiteindelijke bedoeling van Links is anarchie, lees het weblog van Bertje Babyface maar eens, het staat er ergens in.

En zoals een duits politicus deze week zei: de socialisten beginnen altijd met de economie te controleren, daarna de gedachten.

Gepost door: Jef | 01-08-07

vrt Velen wijzen extreemlinks (pvda) met de vinger als aanstokers van deze Angelica-farce, maar is het niet evenzeer de vrt zelf die de touwtjes in handen heeft, zoals ook bij de talrijke nep-hongerstakingen van moslims in kerken? De enige vaste regisseur die nog ontbreekt is het Rode Kruis.

Gepost door: Jef | 02-08-07

bluecard Vermits hier toch geen hond meer reageert (waar blijven pdr en hvm?), doe ik het zelf maar.

De EU gaat de tegenhanger vd amerikaanse greencard invoeren: de bluecard voor immigranten die kunnen aantonen dat ze minstens het dubbele vh minimumloon gaan verdienen. Moslims zijn dus uitgesloten, behalve dokters dan, maar die weigeren we op grond van vermeend terrorisme.

Gepost door: Jef | 02-08-07

@Jef ...behalve dokters dan ...

en de dokteressen Jef? we hebben er veel nodig hoor, in NL mogen de moslima's niet door een mannelijke arts aangeraakt worden, en wat in NL is, zal hier ook wel zo worden.

waar halen ze die vrouwelijke artsen in Marocco dan vandaan? vrouwen mogen daar toch niet werken van den islam?

Gepost door: fee | 02-08-07

Ik ben eens benieuwd hoe het van hier af verder zal gaan. Zal de overheid alsnog haar op zijn tanden hebben om dit stelletje parasieten na hun aangekondigde asielaanvraag (die na vier jaar eigenlijk nergens op gebaseerd kan zijn) het land uit te knikkeren? Ik vrees van niet, maar een mens mag altijd blijven hopen. Zo'n grote mond opentrekken nadat ze eerst vier jaar op onze kosten hebben kunnen teren!

Gepost door: Antichrist | 02-08-07

vrouwen Van de islam mogen vrouwen alle werk uitvoeren waarvoor ze onmisbaar zijn. Dus ook doktertje spelen voor vrouwelijke patienten.

Bij de arabieren is er ook zo'n mooie regel, heeft wel niets met de islam te maken geloof ik. Arabische mannen mogen nl geen handenarbeid verrichten, behalve landbouw (anders sterven ze ntl). Gevolg: in alle arabische oliestaten leven meer gastarbeiders dan arabieren.

Gepost door: Jef | 02-08-07

het is zoals Lowieke Staal zegt ,wanneer doen we er iets aan ,iets concreet... betogen !!bv....maar wat zouden de gevolgen zijn ,stel je voor VB leden ,symphatisanten betogen voor vreemdelingen "buiten" weg met schijnheilige Pira...onverbeterlijke bruine en anders gekleurd tuig ,in de cel... maar dan in eigen land...och er is zoveel om tegen te betogen...maar het enigste wat we kunnen doen ..zijn onze ongenoegens uiten op dit blog of Bart Debie...that's all !!!

Vlaanderen is naar "den bliksem" omdat wij ...het meest vredelievende volk zijn ter wereld....het meest verdraagzame ...wij helpen alle (zogezegde) hulpbehoevenden vreemdelingen...bepamperen Allah en zijn 40 terroristen ..Wij beschikken "gelukkig"!! over de beste en meest begripvolle politiekers, zoals dat groen monument "Pira"(vrede zij met haar!) Wij mogen fier zijn op onze ongeloofelijke goede Justitie en haar bezieler "Kronkelkdings" ..die moorden omzet in incidenten..die schadevergoedingen geeft aan de nabestaanden van doodgeschoten criminelen of half doodgemartelde turken door politiecommissarissen....en ga zo maar door...en tegen dergelijke politieke monumenten ..zou Lowieke Staal willen betogen ??? ...dan is het helemaal gedaan met VB dan komen er terug (linkse) concentratiekampen of heropvoedingsgestichten waar ze VB-ers folteren..of wat erger is ...ze opsluiten in een kamer vol met foto's van de konings met zijn voortplantingsproducten.. foto's van alle correcte politiekers.... om wij anders denkenden in die verschrikkingskamer zodoende te dwingen , terug den Brabaconne te laten zingen... openlijk te laten verklaren ,dat vooral rode ,groene en spirit politiekers zoals nen Bert een "beroeps-bleter"... onfeilbaar zijn in hun ideeen ,uitspraken en handelingen...en al wie nog maar "durft" kritiek te uiten ..verwerpelijk en onmenselijk is ......dat zijn,zoals excelentie De Zucht terecht heeft opgemerkt " mestkevers" en dat moet met alle middelen bestreden worden !!!

alleee het heeft me goed gedaan ik voel me nu weer wat beter

Gepost door: Rene | 03-08-07

9/11 Op 11 september (!) is er in Brussel een betoging tegen de islamisering van Europa gepland.

Gepost door: Jef | 03-08-07

De commentaren zijn gesloten.