02-08-07

Frans Crols koopt niet langer het eeuwige zeurverhaal over racisme.

Wie een wekelijkse lezer van Trends is, weet het al langer. De columns van Frans Crols zijn altijd zeer goed en bovendien soms erg geestig geschreven.

Deze keer luidt de titel:
Mohamed en Adam Smith (Adam Smith was een Schotse econoom uit de 18de eeuw die vooral bekend staat om zijn "laissez-faire" economie. Hij wordt ook de hogepriester van de vrije markteconomie genoemd.)

Frans Crols schrijft - "Kunnen de profeten Mohammed en Adam Smith vrienden zijn? Met wie zullen wij in de Lage Landen een economie in stand houden?
Toch niet met de rivier van Mohammedanen met geen of weinig kwalificaties en een gettomentaliteit?

En hij gaat verder [...] De Plantin & Moretuslei is een muur in Antwerpen. Ten noorden groeit, ondanks de instroom van jonge autochtonen, een Casablanca aan de Schelde, ten zuiden wonen, drinken, kletsen de braverds (po-co's) van groen en SP.A, het hart langs links, de portemonnee langs rechts. [...]

In een volgend citaat vraagt Frans Crols zich af: "Wat zijn hun bronnen van inkomsten, wat bezittten zij waar (hebben zij zoals vele van de allochtone ouderen in Vlaanderen, vastgoed in Rabat, Essaquira, Tetouan waar de eeuwige socialistische kandidaat-minister van Financiën, Dirk Van der Maelen, die elke autochtoon met een tweede woning in het zuiden op de rug springt, zelfs niet naar durft informeren), worden zij door de socialisten blijvend gepamperd, want dat doet deugd aan hun kosmopolische hart, wordt toch in de eerste plaats betaald door de "kapitalisten" (iedereen met een hoger inkomen dan dat van een leraar met een SP.A-lidkaart- schept een reservoir van rood kiesvee.[...]

Even verder schrijft hij nog een waarheid als een koe: [...] De Arabische wereld is een vastgelopen regio waar in de wetenschap en de kunst haast niks meer gebeurd. Het gebied is sterk in twee industrietakken: laveloos consumeren met petrodollars én klagen en zagen.[...]

Verder schrijft hij wat we al lang weten. Frans Crols zegt dat België en West-Europa fout zitten met hun inwijkingsbeleid. "Want", schrijft hij, "Terwijl het oude continent enkel overleeft met een economie die vindingrijk, gedurfd, revolutionair, veel slimmer is dan de Chinese, Indiase, Russische, Braziliaanse, Amerikaanse economie, zuigen wij de foute mensen aan. Voornamelijk de doorsnee Marokkaan - elke populatie kent uitzonderingen - kwam en komt ongekwalificeerd binnen en blijft ondergekwalificeerd ondanks de aangeboden kansen.

De kwaliteit van de lagere, de middelbare en de hogere scholen van hun land van keuze ligt veel hoger dan de kwaliteit van de scholing in hun land van oorsprong. Ik ben niet langer bereid het eeuwige zeurverhaal te kopen van de welzijnsindustrie en de politici die garen spinnen bij het overroepen van ons zogenaamde aangeboren racisme."

Hij sluit af met zich de vraag te stellen wat overmorgen hun bijdrage zal zijn tot het bruto binnenlands product en de belastingen. "Als wij slimmerds en werkers zoeken voor onze welvaart en economie, kunnen wij beter een wervingskantoor openen in Sjanghai en green cards verstrekken aan het talent dat een geavanceerd land in de 21ste eeuw behoeft.

Wie alles wil lezen moet zeker en vast Trends kopen. Eindelijk iemand in de media die het durft zeggen...

23:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Lost Generation Er zijn beslist Marokkanen of moslims in 't algemeen die het hier goed doen, alleen, het zijn er veel te weinig. Het is niet omdat een kat in een viswinkel geboren wordt, dat ze een vis wordt nietwaar.

Het doet me denken aan die aboriginal die als eerste een enorme schadevergoeding heeft gekregen vandaag. Hij behoorde tot de 'lost generation', een paar generaties van aboriginalkinderen die tussen 1910 en 1970 uit handen van hun ouders werden genomen en aan blanke pleeggezinnen werden toevertrouwd. Men dacht toen nog dat intelligentie en werkkracht een kwestie waren van opvoeding en 'het goede voorbeeld'geven. Niks is ervan terechtgekomen, hij werd een dronkaard en een loser zoals de meeste andere aboriginals. Genen zijn onveranderlijk, voorlopig toch nog. Ik kan ook geen chinees worden.

Gepost door: Jef | 02-08-07

haat deze link al gezien ?

Gepost door: incence | 03-08-07

link blijkt niet te werken, althans bij mij niet

Gepost door: lowieke staal | 03-08-07

de sossen zitten niet meer in de regering En dan is de pers blijkbaaar wat losser, zo staan er blijkbaar al heel de week in het rioolblad 'De Morgen' artikels over Marokko en hoe de nieuwe generatie "jongeren" ginder een bruid gaan halen,ze meebrengen en ze hier dumpen in ons sociaal systeem,het is hen enkel om de bruidschat te doen waarvan ze hier de dikke jan uithangen,met even dikke auto's, niet zo direct een gewoonte van het linkse multikulapostolaat om dergelijke artikels te schrijven

Gepost door: lowieke staal | 03-08-07

Link @Lowieke staal. link: derde schuine streep achter het dubbele punt verwijderen! :-)

Gepost door: Metten | 03-08-07

5 weken vakantie Op NL loopt mementeel een serie waarin Marokkanen op hun jaarlijkse trektocht naar het zuiden worden geinterviewd. Allemaal heel sympathieke families worden eruit gekozen die in konvooi de 3000 km afhaspelen, en op spaanse en franse parkings uitblazen. Ze zijn in Marokko gewoon toeristen zeggen ze, zoals wij. Niets is ntl minder waar: al hun ongetrouwde kinderen zijn erbij om een nicht of neef uit te zoeken die bereid is de 10,000 euro (dat was het vroeger) immigratiepremie te betalen aan de vader. Verder moeten ze er hun immobilien in de gaten houden, want ze hebben er allemaal minstens één woning, voor het geval ze hier moeten vertrekken. Nog niet zo dom, die moslims.

Gepost door: Jef | 03-08-07

Voor vele Marokkanen zijn die 'toeristen' een doorn in het oog. Zij komen ginder de 'grote Jan' uithangen met hun westerse auto's, ze sleuren diepvriezers, ijskasten en wie weet wat nog allemaal mee en bouwen ginder dan nog rustig verder aan het zoveelste huis...
Als je in Noord-Afrika rondrijdt, zie je overal half afgewerkte huizen staan.

De Nederlandse krant 'De Telegraaf' heeft daar een paar jaar geleden een heel groot artikel over geschreven onder de titel "In Nederland steuntrekkende Marokkanen kopen hele allee's op in Marokko."
Dat veroorzaakte toen zoveel ophef dat de regering een commissie uitstuurde op onderzoek in Marokko. Lang duurde het echter niet vooraleer de onderzoekscommissie terug op het vliegtuig werd gezet richting Nederland.
Pottenkijkers wilden ze daar niet.

Voor heel wat jonge half verwesterde meisjes is de vakantie in het thuisland een gruwel. Zij worden uitgehuwelijkt aan een achterlijke van ginder. En wanneer ze wat opstandig zijn, mogen ze na de vakantie niet terug mee naar hier komen, want ze worden dan in Marokko door de familie heropgevoed.

Gepost door: Janice | 03-08-07

Zo even proberen.

Gepost door: Janice | 03-08-07

Interessante site.

Het toont nog maar eens de achterlijkheid van de islam en de gruwelpraktijken tegenover meisjes en vrouwen wanneer ze het hebben over vrouwenbesnijdenis.
Vorig jaar was er in Egypte een grote vergadering waarbij de mufti's en islamitische leiders fel onder druk werden gezet door het westen om deze folterpraktijken stop te zetten.
In dit filmpje hoor je de mufti van Egypte wel zeggen dat het niet meer mag, maar overtuigend klinkt hij niet. De andere spreker als helemaal niet. Hij is er van overtuigd dat zelfs Mohammed zijn dochters liet besnijden, dus moet het nu nog altijd zo...

Gepost door: Janice | 03-08-07

Late bekeerders Vlaanderen werd/wordt kunstmatig achterlijk gehouden wat betreft de toestand op eigen grondgebied, inventarisering en benoeming van ettelijke problemen streng verboten! Dat er nu stilaan hier en daar kritische noten vanwege collaborerende bezetters van correcte zetels en postjes zouden beginnen klinken is nuttig maar niet echt verdienstelijk en absoluut geen eer: waar zaten zij toen eenvoudige mensen en zeldzame politiekers die hun nek durvden uitsteken van beginne af aan pogingen deden om de waarheid aan te klagen, onderzoeken te eisen? Van verwijdering van journalisten en (hoofd)redacteurs tot het weigeren van lezersbrieven en het uitsluiten van interviewbare mensen die een zweem van kritiek zouden kunnen hebben op de onsmakelijke gang van zaken, hoe lang duurt dat walgelijke spel al? Ooit zullen excuses aan de orde komen, en zelf dat zal geen 'amnestie' verdienen voor de gepleegde censuur, de bedreigingen, het zwartmaken, het uitsluiten, het aanklagen het achterstellen van kritische en brave burgers, hun zonen en dochters door o.a. de positieve discriminatie van zéér dikwijls culturele luierikken en arrogante, opportunistische geluk- en poenzoekers die zich ook nog eens verheven achten boven onze humanistische en Christelijke voorgeschiedenis.

Waar trek je jezelf (als verrader) en je troepen terug als je decennia lang van binnen uit je eigen landgenoten aangevallen hebt, de mond gesnoerd, gebroodroofd, en effectief opgesloten hebt omwille van noodkreten, van rapportering, omwille van meningen die ooit wél geuit mochten worden maar onder bewust gehanteerde druk van een opgedrongen en autochtonen en normaal ingeburgerden beledigend immigratiebeleid de politieke en wettelijke norm hebt gemaakt, op straffe van intellectuele- en harde hand repressie?
Het bewijst enkel dat de zelfverklaarde correcten verkeerd waren en zijn, gediscrimineerd hebben en dwang gehanteerd.

Ondanks mijn strenge beoordeling hoop ik dat het gezonde verstand het zal halen en dat alles op een menswaardige manier een oplossing moge vinden, maar hoe kan je de laatste dertig of veertig jaar ooit vergeten, er kunnen evenveel, zoniet nog meer boeken over geschreven worden dan over de waanzinsdictatuur en de propaganda methodes van die idioot die door de fanatieke en extreem linksen, door de collaborerende pers als waarschuwing tot op de draad werd gebruik tot je ervan begon te kotsen, tot de beelden zo doorzichtig werden niet omwille van hun verlies aan signaalwaarde, maar omwille van het gretige gegraai in steeds dezelfde trommel voor politiek misbruik.

Gepost door: Jade | 04-08-07

Moskeet Keulen Dat een moskeet niet zomaar het islamitische equivalent is van een kerk, bewijst het nieuw te bouwen hoofdkwartier vd moslims in Keulen. Van de 20,000 m2 vloeroppervlakte is slechts 20% voorzien voor gebedsruimte, de rest zijn vergaderzalen, inkom, bib, winkels, partijlokaal, schoollokaal, technische ruimten, sharia-rechtbank (?), enz.

Het is dus onzin om dezelfde criteria te hanteren voor de bouwtoelating voor mosketen als voor kerken.

Gepost door: Jef | 04-08-07

excuses mooi stuk van Jade, altijd lezenswaardig die 'inzender'.
inderdaad, als ooit de excuses komen, wat doen 'we' ermee?

Gepost door: fee | 04-08-07

In Duitsland zijn ze helemaal gek. Waarschijnlijk ten gevolge van schuldgevoelens.

Gepost door: Janice | 04-08-07

De Verlichting hier kun je zien en horen hoe De Verlichting van Europa het werk was van de moslims, HaHaha ...

Gepost door: fee | 04-08-07

Ja, 't zal wel. Ze claimen heel wat uitvindingen, die ze simpelweg tijdens hun veroveringstochten hebben overgenomen van andere hoogwaardige beschavingen. De cijfers, die wij 'ten onrechte' Arabische cijfers noemen, werden in feite uitgevonden door de Indiërs en niet door de Arabieren. Ook op gebied van kunst hebben ze zowel van de Perzen als van de Indiërs veel overgenomen. Arabieren waren trouwens enkel diegenen die op het Arabische schiereiland woonden tot ze aan hun bloedige en gruwelijke verovererings-en bekeringstochten begonnen. Nu noemen alle moslims zich Arabieren, behalve de Riffijnen en Turken.
Vóór de islam bestond er inderdaad een bloeiende handel tussen het oosten en het westen, maar door de komst van de islam werd alles stilgelegd. Er mocht geen handel meer gedreven worden met ongelovigen. En dat waren toen inderdaad 'dark ages' voor ons. Want specerijen, stoffen, zijde enz...waren toen zeer waardevolle handelsgoederen.

Gepost door: Janice | 05-08-07

De commentaren zijn gesloten.