07-08-07

Islamophobia

Why ‘Islamophobia’ is a brilliant term
By Dennis Prager

In Jewish World Review schrijft Dennis Prager, “Wat hebben anti-semitisme, racisme en islamofobia met elkaar gemeen?

“In fact, nothing.” In feite helemaal niets, zegt hij.

Maar volgens islamisten, westerse media en de verenigde naties is het allemaal hetzelfde. Anti-semieten haten alle joden, racisten haten alle andere rassen en isamofoben haten alle moslims, beweren zij.

Wie ooit de term ‘islamofobia’ uitvond was wel sluw. Opvallend is de intellectuele draai die aan het woord gegeven werd. De term is niet ‘moslimfobia’ of ‘anti-muzelman’, het is ‘islam- ofobia’ – angst voor de islam – en angst is in geen geval hetzelfde als alle moslims haten, schrijft Prager.
Je kunt terecht of onterecht angst hebben voor de islam, of eerder, sommige aspecten van de islam, maar daarbij niet alle moslims haten, laat staan dat je een racist zo zijn.

Het gelijkstellen van islamofobia met racisme is daarom bijzonder oneerlijk. Want moslims komen voor in heel wat raciale groepen en dus heeft de islam niets te maken met een ras. Desondanks, de meerderheid van de westerse pers, pro- islamisten van diverse groeperingen, islamieten en politieke partijen blijven herhaaldelijk misbruik maken van het feit dat ze islamofobia gelijk stellen met racisme.

Prager citeert drie voorbeelden: ‘The Guardian publiceerde een opiniestuk getiteld, “Islamophia should be as unacceptable as racism”. Alleen al door te schrijven dat islamofobia even onaccepteerbaar zou moeten zijn als racisme, tonen ze aan dat het om twee verschillende zaken gaat, waarvan het ene niets met het andere te maken heeft.
De Europese Unie heeft een centrum voor racisme en xenofobie opgericht en in Australië heeft men de B’nai Anti-Defamation Commission of Australia, die noteerden dat ‘moslims in Australië eveneens het doelwit van racisme zijn, waarbij in de tekst meestal het woord islamofobia gebruikt werd.

Neem nu dat ze begrijpen dat er mensen zijn die angst hebben voor de islam, op welke manier kan men dat dan verbinden met racisme? Als angst voor een ideologie gelijk staat met racisme, dan zijn al diegenen die angst hebben voor conservatisme of liberalisme eveneens racisten.

Natuurlijk zullen er nu een paar zeggen dat liberalisme en conservatisme ideeën zijn en de islam een religie, en dat men een idee kan aanvallen, maar men daarom nog geen religie moet aanvallen. Nochtans is het tamelijk beledigend om te stellen dat religies geen ‘ideeën’ zijn. Religies zijn zelfs meer dan ideeën – zij zijn een theologisch geloofssysteem – maar het zijn ook ideeën over hoe een samenleving er moet uitzien en gerund worden, net zoals bij de liberalen, de socialisten of de conservatieven. Dus daarom moet een religie, hetzij de islam, het christendom,het joodse geloof of het Boeddhisme, net zo aan kritiek onderworpen worden als de socialisten, liberalen of conservatieven. Bovendien is er nog één groot verschil. In het westen bestaat er een scheiding van kerk en staat en in islamitische landen is het woord van Allah wet.

Maar wat merken we? De enige religie die in het westen straffeloos mag bekritiseerd worden is het christendom. Er worden boeken geschreven, onderricht gegeven en men houdt seminaries om de valsheid van de christelijke claims te bewijzen, of men zoekt het immorele hoogtepunt in het christendom. En niemand beschuldigt hen van racisme of godslastering, ze worden zelfs niet lichamelijk gestraft met bijvoorbeeld 100 zweepslagen noch worden ze gestenigd.

Het hoofd van de Europese 'Anti-Defamation League’(zoiets als het CGKR) verklaarde dat de dag van vandaag het grootste gevaar schuilt bij de christenen in Amerika , maar niemand heeft een klacht ingediend wegens ‘racisme’ of ‘christenfobia’.

Wanneer iemand zegt dat de islam niet compatibel is met de democratie en dat vrouwen slecht behandeld en onderdrukt worden volgens de islamitische voorschriften in vergelijking met het westen, dan krijg je meteen het etiket van ‘islamofoob’ opgeplakt, schrijft Dennis Prager.

Het feit is dat de term ‘islamofoob’ gebruikt wordt met maar één doel voor ogen – het onderukken van al dan niet terechte of onterechte kritiek op de islam. En door de lafheid van de westerse media, en het samenspannen van links om de kritiek op de islam de kop in te drukken (terwijl ze hun pijlen wel richten op de christenen), werkt het.

Niemand wordt bestraft of krijgt een etiket van anti-semiet opgeplakt wanneer ze kritiek leveren op Israël. Zelfs wanneer ze zeggen dat Israël geen bestaansrecht heeft en de zijde kiezen van diegenen die Israël van de kaart willen vegen. Terwijl een land dat het meest te lijden heeft van aanvallen en bombardementen wel wat meer steun vanuit het westen zou mogen krijgen ontvangen ze niets anders dan kritiek .

Het laatste bewijs: Een tijd geleden werd een man in New York beschuldigd voor twee misdrijven die omschreven werden als ‘hatecrime’. Een misdrijf ingegeven door haat, omdat hij een koran in het toilet had geduwd van het Pace College. Let op, hij werd niet vervolgd voor overtredingen, maar voor criminele feiten.
Ondertussen mag de man die een kruisbeeld in een pot urine duwde zijn “kunstwerk” houden onder de naam – “Piss Christ” – en wordt het tentoongesteld in diverse galerieën en musea.
Een koran in een toilet is een ‘hatecrime’, een kruisbeeld in pis is een kunstwerk.
Dank zij de prachtige uitvinding van het woord ‘islamofobia’.

Want Christenfobia bestaat niet, aldus Prager.


11:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

zolang ik leef zal ik blijven waarschuwen voor de islam, die een achterlijke middeleeuwse ideologie is, wartaal van een geschifte schizofreen. en aan al diegenen die hun ogen nog niet zijn opengegaan, vraag ik: zijn er verdomme geen voorbeelden genoeg van de achterlijkheid en de onverdraagzaamheid? de islam is een gevaar voor de verworvenheden en de vrede van de (gehate) westerse wereld, een wereld waar wij nog niet zo lang geleden betrekkelijk veilig op straat konden komen zonder angst voor kelensnijdende messentrekkers en doodstampers op de bussen en trams.

zolang ik leef zal ik tegen de islam in het westen zijn, ondanks de spionnen van het cgkr.

islamieten go home!

Gepost door: fee | 07-08-07

Niets tegen islam Ik heb niets tegen de islam, maar ze moeten hier wegblijven. 20 jaar terug had trouwens geen enkele belg iets tegen de islam, het was ver van hier, exotisch en ongevaarlijk. Zelfs de 1e generatie moslims alhier brachten geen enkele argwaan teweeg.

Het kan wel zijn dat hun wetten al 1400 jaar onveranderd zijn, maar dat zijn de 10 geboden ook. En het kan ook zijn dat de koran een verzinsel is van Mo van Mekka en zijn opvolgers, maar dat kan de bijbel en de thora ook zijn. Feit is dat tot 1 miljard mensen al eeuwenlang blijkbaar zeer gelukkig zijn om te kunnen leven vlg de regels van Mo en de sharia, vooral de vrouwen. Waarom zou ik dat willen veranderen? Zolang ze niemand storen door oorlogen, terrorisme of vluchtelmingenstromen, doen ze maar.

Gepost door: Jef | 07-08-07

Gelukkige vrouwen? Zo gelukkig zijn die vrouwen niet. Ik heb jarenlang de beweging RAWA gesteund. (Vanuit Amerika).
Dat waren Afghaanse vrouwen die gebukt gingen onder de terreur van de Taliban. Jammer dat het westen zo snel vergeet. Die vrouwen werden geslagen, mochten niet werken (zelfs artsen) en wanneer ze geen man hadden die voor hen zorgde stierven ze van de honger of moesten ze gaan bedelen.
Ze werden voor het minste vergrijp (in de ogen van de Taliban) gestenigd of doodgeschoten. Daar dienden de voetbalpleinen nog voor, want voetbal mocht er ook niet meer gespeeld worden. Vrouwen mochten niet meer leren en moesten onder een tent verscholen buitenkomen. Meisjes mochten niet meer naar school en niet lezen.
Verschrikkelijke toestanden. Maar wanneer het op helpen in de ware zin van het woord op aan komt, dan heeft België geen 'budget' over. Zoals nu ook weer voor Darfur. De VN krijgt nu eindelijk de toestemming om tussenbeide te komen en België heeft geen geld, zeggen ze, om troepen te sturen en de Janjaweed (ook moslims) te beletten nog langer hun etnische zuiveringsactie voort te zetten.
De hypocrieten hebben geen geld om het moorden te stoppen, maar wapens verkopen ze wel nog steeds, zoals nu ook onlangs weer aan Myanmar (Birma). Waarschijnlijk weer een "prille democratie".

Gepost door: Janice | 07-08-07

De link naar de foto's van RAWA

Gepost door: Janice | 07-08-07

Gelukkige vrouwen! "Het is het meest vredelievende, feministische, beschermende geloof. Het is juist niet zoals velen denken dat het is."

"Mijn ouders waren er niet blij mee, werden zelfs woest toen ik een hijaab ging dragen. Dat is erg belangrijk voor me geweest. Hoewel het maar een doekje is, geeft het mij een super gevoel. Ik voel me gelukkig als ik mijn hijaab draag."

"Ik begon met mijn hoofddoek naar achter te knopen, zomaar af en toe, in huis. 'Hé pap hoe staat dit?' Broertje 'goh nou ben je echt zo'n buitenlander, echt geen gezicht'. Trek het je niet aan en leg uit wat jij er mooi en goed aan vind. Na ongeveer een maand, waarin je ouders gaan vermoeden dat je een hoofddoek wilt gaan dragen, kan je je hoofddoek naar achter geknoopt dragen naar school of naar je werk. Nu wordt het waarschijnlijk echt moeilijk voor je ouders. Zorg dat je altijd aardig voor ze bent, en ze met van alles helpt. Ze gaan nu reacties van 'de buitenwereld' krijgen en dat is heel moeilijk voor ze"

"ik was niet meer welkom bij verjaardagen en diners (zeker toen ik hoofddoek ging dragen). Maar ook zij wenden eraan na een tijdje (paar maanden), elhamdulilah."

"Toen ik 17 was ging ik op mezelf wonen en kreeg de vrijheid om te groeien in de Islam. Eigenlijk wou ik meteen beginnen met een hoofddoek dragen maar ik merkte dat je daar naar toe moet groeien. Eerst werkte ik aan mijn innerlijk, daarna pas mijn uiterlijk"

"Sinds ik moslim ben, ben ik zo ontzettend veel gelukkiger. Het is geen makkelijke weg, maar het is het zeker waard! Eindelijk heb ik mijn rust gevonden in een geloof vol liefde.
Ashadou an la Ilaha Illa Allah wa ashadou anna Muhammadan Rasuluh Allah."

"Selaam aleikum,
Het is nu al wat maanden later en elhamdulilah groei ik nog steeds in mijn geloof. Ik word ook steeds een stukje 'strenger', wat ik zelf zie als dichter bij Allah Subhana wa Ta'Ala komen.
Ik heb een heleboel zusters leren kennen, Nederlandse, Surinaamse, Engelse, Antilliaanse, Roemeens, Turkse, Tsjetjeense, Marokkaanse, Somalische, en nog een heleboel elhamdulilah! Hoe verschillend wij ook zijn, wij hebben allemaal de liefde voor Allah Subhana wa Ta'Ala in ons hart. Het is zo fijn en hartverwarmend al deze lieve zusters te hebben van over de hele wereld.
Wat ik nog even kwijt wou is dat ik en mijn vriend geen relatie meer hebben zoals eerst, omwille van Allah. Ja het is moeilijk, maar hoe kan je je imaan vergroten als je weet dat je elke dag op nieuw zo'n grote zonde begaat... Wat hebben je goede daden dan nog voor zin? Als je Allah zo teleurstelt...
Moge Allah ons leiden op het Rechte Pad insha'Allah, ameen."

moslima.nl

Gepost door: Jef | 09-08-07

Ja, die bekeerlingen zijn vaak erger dan wie erin geboren werd. Dat zegt de Amerikaanse Brigitte Gabriels van 'America Congress for truth' ook.

Gepost door: Janice | 09-08-07

De commentaren zijn gesloten.