02-10-07

Moskee in Deurne? Nee!

minaret200

In Deurne komt een nieuwe moskee op de Boterlaarbaan ter hoogte van het huisnummer 172.

Een enquête wees uit dat de buurtbewoners daar allerminst gelukkig mee zijn. Men zou trouwens al voor minder ongelukkig zijn, want buurtbewoners in wijken met een moskee in de buurt, getuigen dat dit heel wat overlast met zich meebrengt.
Dan spreken we niet alleen over verkeershinder of dubbel parkeren, maar over het plassen in portalen, spuwen op etalageramen en zwerfvuil op de voetpaden. Dit gebeurt dan minstens vier- tot zes maal per dag.
Vooral slagers die het aandurven geen halalvlees te verkopen, maar integendeel wel koteletjes aanbieden aan de oorspronkelijke (overgebleven) bewoners in de buurt, zijn het slachtoffer. Een slager in Antwerpen-Noord zegt dat hij iedere keer zijn ramen moet afspuiten na elk moskeebezoek.

Daarom organiseren we een protestactie op donderdag 4 oktober om 19,30 uur op de Boterlaarbaan ter hoogte van de nieuwe moskee – huisnummer 172.

Wie solidair wil zijn met de buurtbewoners, en zijn bezorgdheid over de toenemende islamisering in onze steden en gemeenten wil kenbaar maken, roepen we dringend op om mee te protesteren.

16:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

De Kerk helpt Toch ontroerend hoe Danneels en zijn bende hun benen onder hun gat uitlopen om de islamisering te versnellen. Een kleine bloemlezing van zijn webstek:

"De Franse bisschoppen veroordelen de plannen voor een ouderschapstest voor migranten. In hun verklaring wordt de genetische test om de familiale banden te bewijzen bestempeld als een inbreuk op de waardigheid van migranten en hun gezinnen."

"De bisschoppen verwijzen naar wijlen Joannes-Paulus II volgens wie de Kerk de taak heeft de illegaal en vluchteling nabij te zijn, zoals de barmhartige samaritaan. “Deze woorden van paus Joannes-Paulus II hebben niets van hun actualiteit verloren”,

"Ook de Franse Protestantse Federatie sprak al haar bezorgdheid uit over het nieuwe migratievoorstel. “Zowel naar de letter als de geest roept de wet vragen op die de Kerken niet onverschillig kunnen laten”, klinkt het. Volgens de federatie betekent de test een ernstige ingreep in zowel het privéleven als de levenssfeer van migrantengezinnen. Zij vraagt zich ook af of verkozenen een dergelijke inmenging in het privéleven van de Franse bevolking zouden dulden. Tot slot doet zij een oproep tot haar lidkerken en aangesloten bewegingen om aandacht te blijven hebben voor de opvang, bescherming en begeleiding van migranten."

"De Nederlandse kardinaal Simonis vindt het van groot belang dat moslims en christenen “als goede buren en vrienden samenleven in wederzijds respect voor elkaar”. Hij schrijft dat in een persoonlijke groet bij het einde van de ramadan, de islamitische vastenmaand, die verzonden werd naar alle islamitische koepelorganisaties en moskeeverenigingen in Nederland. De wens begeleidde een ramadanboodschap van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Kardinaal Simonis verwijst naar de goede contacten tussen christenen en moslims in Nederland. “Meerdere christenen hebben de afgelopen jaren, als zij uw moskeeën bezochten, uw gastvrijheid mogen ervaren.” Hij vraagt moslims op hun beurt christenen te bezoeken."

“Het moet onmogelijk zijn dat individuen opgesloten worden, enkel en alleen maar omdat zij een asielaanvraag indienen.” (Jezuieten)

Gepost door: Jef | 02-10-07

EERSTE KATHOLIEKE KERK IN QATAR

In februari 2008 wordt de eerste katholieke kerk in de golfstaat Qatar plechtig ingehuldigd. Het kerkgebouw heeft geen toren, er zijn geen klokken en een kruis is van buitenaf niet zichtbaar – netjes overeenkomstig de plaatselijke wetten. De kerk werd gebouwd op een terrein dat door de emir van Qatar aan de katholieke Kerk werd geschonken. Ze krijgt de naam Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en moet de thuisbasis vormen van de naar schatting 60.000 katholieken in het land. Daarnaast omvat het complex ook een vergaderzaal, een gastenverblijf, een bibliotheek en een cafetaria. De bouw kostte 16 miljoen euro en wordt haast volledig betaald met bijdragen van katholieken op het Arabisch schiereiland en is het rechtstreekse resultaat van de diplomatieke banden die de Heilige Stoel in 2002 aanknoopte met Qatar.

(Kerknet)

Gepost door: Jef | 02-10-07

De laatste Fossielen die nog geloven in de heilige stoel mogen nu de kerk verlaten en de laatste doet het licht uit!
Volgens mij kan deze collaboratie vergeleken worden met die van de kerk die onze jongens naar het oostfront stuurden,nadien wisten zij natuurlijk van NIKS, van huichelarij gesproken
Ik heb als wees opgevoed door een stel lesbo's die zichzelf nonnen noemden nooit enige verstandhouding gehad met de "christelijke" leer
ne zeker niet met een achterlijke middeleeuwse dogmathiek de islam,
heden ten dage zijn zelfs de vrijzinnigen ziek in het multikul bed, en dit om het eigenbelang

Gepost door: lowieke staal | 02-10-07

Wiens brood men eet... De Kerk wordt ntl volledig onderhouden door de staat, ze zijn dus wel verplicht om de staatsstandpunten te ondersteunen. Want hun eigen baas, de paus, heb ik al kritischer dingen horen zeggen over de islam.

Daarom zullen we de Kerk ook nooit een pro-vlaams standpunt horen innemen.

En wat betreft 'de laatste gelovige': dat zal niet lang meer duren. Schaf de 'zielenmissen'af (waarvoor nog extra moet betaald worden, terwijl de pastoor eigenlijk een staatsambtenaar is), en in de kerk zitten nog 7 oude dametjes op de 1e rij.

Gepost door: Jef | 02-10-07

Nog straffer. Toen ik op Schiphol De Telegraaf las, schreef er een 'eerwaarde' dat iedereen God voortaan beter Allah kon noemen, dat zou volgens hem heel wat problemen oplossen. Ik vraag mij dan meteen af waarom het niet andersom kan. Het zou in feite wel logischer zijn in het overwegend katholieke en christelijke westen. Maar waarschijnlijk zijn de Allah aanhangers niet zo tolerant en worden ze ook niet gedwongen tot tolerantie zoals wij.

Gepost door: Janice | 02-10-07

@Jef Over Simonis heb ik iets anders gelezen in Elsevier. Maar ik vind het niet meteen terug. Op deze link staat het ook.

"Kardinaal Adrianus Simonis vindt dat christenen een totaal ander godsbeeld hebben dan moslims. De islam is dan ook wezensvreemd aan de westerse cultuur, aldus de 75-jarige geestelijke.


Simonis deed zijn uitspraken in het televisieprogramma Buitenhof. Ook is hij er niet gelukkig mee dat er zoveel moskeeën met hoge minaretten zijn."

Gepost door: Janice | 02-10-07

Muskens Ja juist, ik verwarde even met Muskens, de man die zei dat we God beter Allah zouden noemen.

Merkwaardig toch dat de moslims kruisbeelden niet kunnen uitstaan, Jezus was vlg hen toch een profeet vd islam? Het is dus gewoon om te provoceren dat ze het doen, net zoals met de burka, dat helemaal geen islamitisch gewaad is, maar een Afghaanse curiositeit.

Die moskeet op nr 172, dat wordt dan toch een bescheiden onopvallend optrekje? Niet zoals de megaprojecten die in andere grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Londen, Keulen en Frankfurt op stapel staan?

Mooi was ook de reportage van Jan Leyers in het WE: op weg naar Mekka of zoiets. Waarin Jan op een boot op de middellandse zee een Europese moslim ontmoet die het heel juist samenvatte: "Europa gaat alle arabieren er weer uitgooien". Ik sta vaak versteld van de algemene mensenkennis en het juiste inzicht vd moslims.

Gepost door: Jef | 02-10-07

Of die Europese moslim gelijk zal krijgen betwijfel ik. Zeker niet met diegenen die het nu in grote steden zoals bv. Londen, Amsterdam en bij ons Brussel en Antwerpen voor het zeggen hebben. Het was aandoenlijk hoe de burgemeester van Londen, na de terroristische aanslagen in de metro de schuld bij de autochtone bevolking zocht. Het waren kanslozen die zich gediscrimeerd voelden en de hele debiele santekraam die we allemaal kennen...
Later werd één van de daders, Magdi Mahmoud al-Nashar, in Egypte gearresteerd. Hij had een huis hebben verhuurd aan de daders en hij zou met zijn kennis, al-Nashar is een gepromoveerd scheikundige, de bommen hebben gemaakt .
Dus het verhaaltje over de kanslozen is wat het is...een verhaaltje. Ik vermoed dat kanslozen geen geld hebben voor bommen en geen huizen verhuren, zelfs niet aan terroristen.

Gepost door: Janice | 02-10-07

Het moet toch erg zijn voor de pastoor die voor de poort van zijn lege kerk staat te wachten tot iemand zou binnenstappen om zijn mis bij te wonen ...als hij met lede ogen ziet hoe tallozen ,richting moskee wandelen om daar zijne concurent te aanbidden , om je kl..op te vreten !!!...zoveel heidenen ,zoveel zwarte ongedoopte zieltjes allemaal rijp voor de hel! die moeten gered worden.Vroeger gingen de missionarissen op zoek naar de ongelovigen ,naar alle uithoeken van de wereld om het woord Gods te verkondigen ,nu lopen ze voorbij de deur ,hunne drang om te bekeren is blijkbaar een beetje minder hevig..Nu zoeken ze toenadering,ze bieden anders een mooi alternatief voor de ouderen ,in de kerk moogt ge gaan "zitten"... als ik in de moskee "op mijn knieen"moet kruipen ,nog buigen ook,dan geraak ik verdomme niet meer recht, komt daarbij dat ge met uw smikkel in de voorganger zijn kont hangt en maar hopen dan die geen "spruiten,bloemkool of bonen" heeft gegeten...das een godsdienst voor jonge mensen en durvers !!...geef mij dan maar de Heilige Katholieke Kerk ,daar kunt ge rustig gezeten, wachten tot den dienst gedaan is ...
Ik ben ook nog altijd bezig met opsporingswerk ik zou graag weten waar de benaming "missionarishouding" vandaan komt !! had dat iets te maken met de vroegere tactiek ,initiatief en dergelijke voor het redden van zieltjes ?

Gepost door: Rene | 02-10-07

Zullen we dan meteen ook alle discotheken enz. sluiten om alle overlast (van Eigen Volk) weg te werken? Kijk ook eens de andere kant op ipv altijd dezelfden te stigmatiseren...

Gepost door: PC500 | 03-10-07

Juist PC500 , kijk ook eens de andere kant op (jouw linkse kant bv) om mensen te stigmatiseren. Altijd hier je gal komen spuiten, lijkt mij echt verregaande stigmatisatie van uw kant. De pot verwijt de ketelhistorie

Gepost door: Juist | 03-10-07

goed ideevan PC 500 om de discoteken te sluiten, buiten veredelde drugcentra hebben deze geen enkel nut,vroeger waren het danspaleizen met voor elk wat wils, maar nu zijn het opgefuckte lawaaidozen zonder inhoud en platte vulgariteit op tempo van speed ,acid, hoffmann trips,coke en dergelijke "gezonde ontspanning" weg ermee

Gepost door: lowieke staal | 03-10-07

mogen ook dicht,thee huizen waar kif,hash,wiet en heroine gekocht worden door "progressieve" stonede sufferds die enkelom deze reden de multikul aanhangen, waar haat en nijd tegen autochtone buurtbewoners de leefbaarheids drempel al lang heeft overschreden,verder alle winkels met ééntalig arabische teksten op het raam,en "alternatieve jeugdhuizen" waar de rode valken ongelimiteerd hun haatcampagnes mogen ontwikkelen ineens grote kuis dus

Gepost door: lowieke staal | 03-10-07

PC500,

Uw bijdragen getuigen van infantiel niveau. Niet anwtoorden op het probleem en vergelijkingen maken die kant noch wal raken typeert mensen die geen argumenten meer vinden om un bewering te ondersteunen.

Wil u zelf eens nagaan wat de impact is van een moskee in een woonwijk, ga er dan naartoe en kijk. Ik vraag u niet om mij te geloven maar ga zelf kijken.

Generaal De Coninckstraat in Mechelen, recht tegenover Telenet, ga, kijk, en maak dan uw mening.

Zelfs de bewoners van de straat, waaronder allochtonen, waren TEGEN de moskee.

Deze straat, die geweldig gevaarlijk is, had beurtelings parkeren, aangezien ik ze dagelijks gebruikte om naar de school te gaan (lyceum mechelen) was dit broodnodig.

1van de argumenten was dat er geen parkeerruimte is voor een moskee. Wel dat was vlug opgelost, het beurtelings parkeren werd gewoon opgeheven en het is nu een levensgevaarlijke straat geworden, waar je rustig moet wachten wanneer de moskee bezoekers buiten komen, hun tettertje doen met mannen in dubbel geparkeerde wagens etc..

En durf er niets van zeggen want dan heb je problemen.

Ik moet niet zeggen zeker dat er op het einde van de dienst NOOIT een politieman in de buurt is om de zaken op te volgen.

Neen, als het in mijn straat zou komen zal ik er alles wettelijk voor doen om het tegen te houden. En indien nodig begin ik een varken te houden waar ik elke dag ga wandelen waar de moskee zal komen.

Moskeen horen niet in onze woonkernen, dat ze een moskee bouwen in een industriepark.

En als laatste, het lyceum in Mechelen is nu een lyceum voor de allochtonen.

Gepost door: Den Amerikaan | 03-10-07

500 cc zonder compressie Ik begrijp niet dat iemand nog wil reageren op de postings van "de zich noemende PC500",wie is dat ,wat is dat ? Volgens mij een niet volwassen puber die zich interessant wil maken ,aandacht vraagt" en spijtig genoeg krijgt" omdat hij dit opkikkertje moet missen bij papa en mama !

Gepost door: Rene | 03-10-07

Hallo Janice,
Eindelijk is het er van gekomen en kunnen we ook onze reacties aan u kwijt.Om ons even voor te stellen: twee medegevangenen van 11 september.
Onder meer de man die het genoegen heeft gehad u te mogen zoenen op de bus!
Hartelijk gefeliciteeerd met uw werk en inzet voor het goede doel, en we zouden zeggen: doe zo verder!
Leon en Jozef van de VB-kern Etterbeek

Gepost door: jozef roelandt | 03-10-07

Shariah in Britain? Mooi BBC-filmpje (19 min) over de shariah in Nigeria, en de evt invoering ervan in moslimnederzettingen in de UK. Met opnames in een rechtzaal. Goed te zien is de waardering van vooral vrouwen voor de shariah. Een vrouw die zelf weggegaan is bij haar man, klaagt hem aan omdat hij haar al 10 maand geen alimentatie betaalt. Hijzelf beweert ntl van wel. Woord tegen woord dus. Wie gaat winnen? Behalve het feit dat de man verplicht is de zelf weggelopen vrouw alimentatie te betalen tot de scheiding officieel is, is het ook merkwaardig dat haar getuigenis in 1e instantie even zwaar weegt als de zijne. De afloop is tekenend voor het enorme aanzien dat de islam en de shariah te beurt valt bij moslims: de vrouw moet vooreerst buiten gaan om zich te reinigen vooraleer ze een (chic ingepakte) koran mag ophouden terwijl ze onder eed verklaart dat ze nog nooit geld heeft gezien. De rechter gelooft haar vervolgens op haar woord en verplicht de man alle achterstallige alimentatie te betalen. Het vonnis wordt zonder enig protest van wie dan ook aanvaard.

Dan gaat het over HET gespreksonderwerp onder vrouwen als het over de shariah gaat: verkrachtingen. Tenzij er 4 geloofwaardige getuigen zijn vd daad wordt de vrouw GESTRAFT voor de verkrachting, wegens uitlokking (geen kopvod kan al genoeg zijn). Als het echt tegen haar wil was, had ze maar moeten roepen, zegt de rechter. En als niemand ze hoort, en direct na de daad haar verhaal doet tegen anderen, zal ze niet gestraft worden. Klinkt onrechtvaardig, maar de vrouwen kunnen er blijkbaar best mee leven. Niet vergeten dat ook in de UK in de engelse rechtspraak het aantal veroordelingen in verkrachtingszaken de laatste 20 jaar is gedaald van 50% naar 15%.

Gepost door: Jef | 03-10-07

@Jozef en Leon Ach, tof! Deze reactie had ik bijna gemist.

Natuurlijk weet ik nog wie jullie zijn. Zoveel zoenen krijg ik niet op een bus vol gevangenen.

Gepost door: Janice | 03-10-07

De commentaren zijn gesloten.