10-10-07

Fientje Moerman neemt morgen (woensdag) ontslag

moerman_fientje4_cm300
Ontkennen helpt niet meer.

Vlaams viceminister-president Fientje Moerman (Open Vld) neemt ontslag uit de Vlaamse regering. Aanleiding voor haar vertrek is het rapport van de Vlaamse ombudsman, waarin de minister van Economie onder meer onbehoorlijk bestuur wordt aangewreven.


Van Fientje Moerman kan niet gezegd worden dat ze dom is, integendeel. Maar fraude, gesjoemel en zichzelf, haar familie en vrienden goed bedienen van belastingsgeld deed haar zetel als vice premier wankelen. Van 'goed bestuur' waar de nieuwe regering de mond vol van heeft, was bij haar niet veel te merken.

Vorige jaar in november ging Moerman mee op handelsmissie naar Canada met Filip den taaie en daar zag ze niet op een centje meer of minder. Voor representatiekosten gaf ze toen maar liefst 10.000 euro aan, plus nog eens 5.000 euro voor ‘allerlei’, zakgeld dus…
Haar reiskosten, vliegtuig, hotel en onkosten voor eten niet meegerekend want die werden al op voorhand betaald.
Natuurlijk zullen sommige liberalen zeggen dat je toch wat geld moet hebben om kleinigheden te kopen. Zeker! Maar wanneer ik op reis ga betaal ik het zelf met eigen middelen, niet met belastingsgeld.

Maar dat was nog niet alles, want de Canadese uitstap werd verlengd met een zesdaagse toer naar de ‘United States’. Daar ging ze samen met haar drie medewerkers Microsoft, Cisco en HP het evenement Brainport Flanders bezoeken.
De onkosten stegen zowaar nog hoger. De teller tikte af bij 51.204 euro totale onkosten. Waarbij één post heel erg opviel, Want Fientje speelde het klaar om niet minder dan 15.000 euro op te geven voor ‘onvoorziene uitgaven’. Dat kan vanalles zijn. Voor haarzelf diende ze facturen in voor welgeteld 18.509 euro, waaronder opnieuw… 10.000 euro representatiekosten.
Een dure vogel dat Fientje Moerman.

Rudy Aernoudt schreef in begin dit jaar als secretaris-generaal bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie – zijn voorgdijminister een niet mis te verstane brief en hij vroeg haar kabinet de werkwijze met betrekking tot dienstreizen aan te passen. Hij bestempelde de onvoorziene uitgaven als ‘substantieel buiten proportie’. Aernhoudt weigerde als kabinetchef van Moerman de bedragen te budgetteren en te betalen. Als reactie nam ze hem de verantwoordelijkheid over het budget reiskosten af en kreeg hij het departement Internationaal Vlaanderen.

Daarna sjoemelde ze met contracten. In januari 2005 gunde zij een expertencontract aan het adviesbureau Public Business Services. Kostprijs: 65.340 euro voor een prestatie van een dag per week, gedurende 48 weken, gespreid over een periode van een jaar. Wat deed PBS hiervoor? Het hield een interne bevraging over de kabinetswerking, het nam het kabinetssecretariaat onder de loep, het gaf advies bij de aanwerving van medewerkers en hield een work- shop over solliciteren bij de overheid (in het kader van 'Beter Bestuurlijk Beleid').

Volgens ingewijden leek dit echter veel op bezigheidstherapie. PBS is nauw verweven met Guy Serraes, consultant bij Ernst & Young. Welgeteld 90 % van de aandelen van PBS is in handen van zijn moeder, Janiene Palmyre Vermeulen.

De overige 10 % is eigendom van Marleen Malfait, die de firma leidt en zelf gewezen kabinetssecretaris is van Guy Serraes, toen hij nog VLD-schepen voor Personeelszaken was in Gent samen met Fientje Moerman.

De procedure voor de gunning aan PBS vertoont duidelijke sporen van manipulatie, zo blijkt uit e-mails waarin Serraes bij het kabinet-Moerman lobbyt voor het contract. "Fientje heeft aangedrongen op spoedige uitvoering.

Ik heb zonet het federale bestek doorgefaxt," schrijft hij op 10 september 2004 aan het kabinet. En hij voegt eraan toe: "Als er een contract kan worden gemaakt zonder eerst het uitsturen van het bestek naar verschillende andere firma's, uiteraard geen probleem." Waarop Serraes de namen van drie bedrijven geeft die aangeschreven kunnen worden "voor het geval dit wel moet".

Die drie firma's zijn: De Meyer & Co (dat het later liet afweten wegens "geen ervaring"), The Polit Bureau (dat geleid wordt door Peter Tulkens, een ex-collega van Serraes bij Ernst & Young, die inschreef voor 72.000 euro, een stuk boven de limiet die een gunning zonder voorafgaandelijke bekendmaking mogelijk maakt) en Work in Progress (dat eigendom is van Gerrit Tulkens, de broer van Peter).

Op 20 december mailt Guy Serraes zelfs met het aanbod om te helpen bij de opmaak van een bestek. Hij blijkt dus meer dan betrokken partij te zijn. Volgens Fientje Moerman is het contract geen klassieke consultancy- maar een expertenopdracht. Dit houdt in dat er geen naleving van de wetgeving op overheidsopdrachten is vereist.

Het contract van PBS werd op stilzwijgende wijze verlengd in de periode 2005-2007 zonder dat hiervoor een nieuwe gunning werd georganiseerd. Op die manier zijn de totale inkomsten voor PBS al gestegen tot 200.000 euro.

In maart 2007 hield ze de Stichting Hercules boven de doopceel, om jaarlijks 15 miljoen euro te investeren in middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. Zowel de adviezen van het departement 'Economie, Wetenschap en Innovatie', de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB), het Innovatie-instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) als het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zijn eensluidend: die constructie is compleet overbodig.
Voor een fonds van amper 15 miljoen euro een nieuwe loodzware administratie in het leven roepen binnen een privaatrechtelijk verzelfstandigd agentschap is zinloos - tenzij het dient om vetbetaalde postjes te verdelen - zo klinkt het in ambtenarenkringen. "Complex en niet doelmatig," besluit het IWT in een vernietigende analyse, gedateerd op 19 april 2007. De minister blijft echter Oost-Indisch doof.

Met ingang van 1 juli 2007 stelt Moerman - zonder sollicitatieprocedure - Marc Luwel aan als operationeel directeur van Hercules. Deze gewezen adjunct-kabinetschef van VLD-politica Marleen Vanderpoorten (nu Vlaams parlementsvoorzitter) is opnieuw een vriend aan huis bij het kabinet-Moerman. Sterker nog, er circuleren minstens vijf e-mails waaruit blijkt dat de man de uitwerking van het Herculesproject zelf heeft voorbereid.

Zo stuurt hij op 5 maart 2006 een bericht met daarin de woorden: "Kijk eens goed wat er staat voor Hercules en (of) interne samenwerking niet rammelt. (...) Ik ben morgenvroeg op het kabinet." Op 11 mei mailt hij: "We zouden een lijst moeten maken met een planning per punt van de punten die we nog op de VR ( nvdr - Vlaamse regering) willen voor de zomer."
Onderaan staat te lezen: "Hercules (zonder VRWB)". Hieruit blijkt duidelijk dat het nieuwe agentschap het levenslicht diende te zien zonder voorafgaand advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.

Op 9 mei 2007 geeft Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) in de plaats van Fientje Moerman repliek op de kritiek van de oppositie. "De betrokken operationele directeur, de heer Luwel, is nooit verbonden geweest aan het kabinet-Moerman," aldus Keulen. Een uitspraak die - rekening gehouden met aangehaalde e-mails - een dikke korrel zout nodig heeft.

Ook een andere gang van zaken interpelleerde Rudy Aernoudt eveneens zijn voogdijminister.
Op 19 december 2006 wees hij de Vlaamse minister van Economie erop dat het voorstel tot oprichting van de Herculesstichting niet conform de basisprincipes van Beter Bestuurlijk Beleid is. Dit zal, zo vreest Aernoudt, een ongewenst precedent scheppen.

Enkele weken geleden kwam Moerman nogmaals in opspraak omdat ze haar man aan een goedbetaalde overheidsjob had geholpen. Haar reactie daarop was dat ‘ze er ook niet kon aan doen dat hij de enige was die ze kende die de job aankon’.

De rest kent u, Aernhoudt werd ontslagen, en eerst wou men nog allerlei verontschuldigingen zoeken voor zijn ontslag of het laten uitschijnen dat het was omdat hij een belgicist is, maar uiteindelijk ging het enkel om de persoonlijke ‘rancune’ van Vlaams minister Fientje Moerman (VLD).
Aernhoudt stapte naar de arbeidsrechtbank en een ombudsman moest de zaak onderzoeken.
Zijn rapport was duidelijk.

De Ombudsman stelt in zijn conclusies dat de regeling of minstens de toepassing van artikel 8 van het kabinetsbesluit en de rapportering over de omvang en de samenstelling van de kabinetten onvoldoende transparant zijn. Er is volgens hem sprake van een grijze zone wat de opdrachten voor kabinetten betreft en die werkt contraproductief voor de legitimiteit van de werking van ministeriële kabinetten.


Bron:Trends

01:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Fientje of Sint Niklaas voor de fam en de vrienden Kunnen die schandalige praktijken niet gewoon onder de noemer "diefstal" worden geplaatst.Ontslag geven vind ik nogal logisch maar stopt het hiermee ? zou het niet "normaal" zijn dat "Fientje" zich moet verantwoorden voor de rechtbank.De machten in Belgie zijn toch gescheiden ! maar ik denk dat die "machten" veel raakpunten hebben en elkander zo'n beetje beschermen ! Ik denk dat ons Fientje niet de enige is die met eurootjes goed overweg kan ,ze had echter tegenslag dat er toch "ene" was die het gesjoemel niet meer kon aanzien,dus een moedig man...
Probeer maar eens te foefelen met je belastingsaangifte als ze het merken hangt je vel binnen de korste keren op de zolder,terwijl onze VERKOZENEN zich geen zorgen hoeven te maken,stel je voor dat die Aernoudt had gezwegen;
In ieder geval we weten nu tenminste waarvoor we belastingen hebben betaald.....
Dank je wel minister (=dienaar) fientje ! en al die andere ambtenaren die nog volop bezig zijn,wat extra eurootjes af te pitsen !
witte boordcriminaliteit geniet bescherming in Belgie....

Gepost door: Rene | 10-10-07

Het is altijd de protégé geweest van Verhofstadt, dus veel gevolgen zal deze criminaliteit niet hebben! In Gent regelen ze wel zelf hun zaakjes.

Gepost door: Ovi | 10-10-07

zoals altijd Zit ook hier de Loge(Liberalen) weer mee in het spel,de vriendjespolitiek van'ons kent ons'en het plebs moet zwijgen, en de gepensioneerden krijgen enkele schamele € bij hun reeds armtierige pensioentje, een van de redenen ook dat ze in de pluche praatbarak angst hebben van het VB, moesten wij de macht hebben, wat zou er dan komen bovendrijven? de hooghe maai zou er niks bij zijn

Gepost door: lowieke staal | 10-10-07

jazeker de uitvoerder neemt ontslag? en de opdrachtgevers??zo rot jongens toch

Gepost door: carolus | 10-10-07

FRAUDE Dit is doodgewoon frauduleus beheer. Aanklagen dat zootje en niet feliciteren.

Het is verdomme schandelijk dat ze wordt bewierookt door haar collega's in plaats van veroordeeld en terechtgewezen.

Je moet maar durven.

Gepost door: Den Amerikaan | 11-10-07

Daems Fientje wordt vervangen door Patricia, en uit frustratie gaat den Daems naar LDD! Verhafstoodt in paniek! Den Daems is wel geen groot licht, maar hij is wel bekend en zorgt voor stemmen. Progressief blauw krijgt stuiptrekkingen!

Gepost door: Jef | 13-10-07

Paul Geudens in Gazet van Antwerpen (11.10.2007): "De loftbetuigingen die zij voor die consequente houding gisteren in het Vlaams Parlement kreeg, vinden we echter lichtelijk overdreven. Op sommige momenten leek het meer op een heiligverklaring dan op een reprimande. ‘Ochotocharme’. Fientje als slachtoffer van een klein politiek accidentje, eigenlijk de moeite niet waard om over te spreken. Fientje als martelares van de Vlaamse regering. Nonsens natuurlijk. De bottomline, de kern van de zaak, is dat Fientje Moerman fouten heeft gemaakt. Fientje Moerman heeft geknoeid. Ze heeft zich schuldig gemaakt aan nepotisme, aan familie- en vriendenbegunstiging. Op kosten van de belastingbetaler. Daar moeten we niet te veel medelijden mee hebben."

Gepost door: Janice | 14-10-07

De commentaren zijn gesloten.