10-10-07

Hugo Camps...zum kotzen!

Acht jaar lang had ik een abonnement op het Nederlandse tijdschrift Elsevier.
Duur, maar het was z’n geld waard vroeger. Het blad was toen nog niet erg bekend in Vlaanderen. Pas nadat enkele uitstekende columnisten verdwenen heb ik mijn abonnement opgezegd. Ze werden naar mijn gevoel iets ‘te’ politiek correct. Het kan ook een tijdelijk fenomeen geweest zijn, maar ik heb het niet afgewacht. Het stoorde mij trouwens al heel lang dat Hugo Camps ook voor het blad schreef.

Hugo Camps, van wie Piet De Moor op de webstek http://www.huisvanan.org/cache/be-nl/knack/20000517_knack... het volgende schreef : Hugo Camps is een man met twee gezichten. De interviews in het Nederlandse weekblad Elsevier dragen het stempel van de grand seigneur. Maar in zijn wekelijkse column in de krant NRC Handelsblad toont hij zich van zijn gore kant.

In ons land heb ik echter nog nooit een andere kant van hem gezien.

Ik dacht eraan nadat ik de repliek van Vitalski over de zaak Van Themsche had gelezen in de GVA gisteren. Vitalski die hier ook al eens onder vuur heeft gelegen na een, volgens mij, ‘onterechte’ uitspraak tijdens een televisieprogramma.
Zijn kritiek op Hugo Camps is echter open en eerlijk en hij steekt zijn ongenoegen over Camps’ eerdere uitlatingen in verband met Bart De Wever niet onder stoelen of banken.

Hugo Camps had namelijk een week eerder over zijn aanwezigheid bij het proces van Themsche geschreven en vond het volgens Vitalski ‘noodzakelijk zijn moreel superieure wijsvinger expliciet naar Bart De Wever te verheffen’. Hij schreef, “ Wedden dat Bart De Wever, die in de media zo graag te koop loopt met zijn drie kinderen, dit proces hier vandaag geen vijf minuten indachtig is geweest?”

Vitalski begrijpt net als ik de associatie niet, (maar zo werden er wel aan meerdere gemaakt), en vond het evengoed, net als ik, ‘beneden alle peil’. Maar dat vind ik wel eens meer van Hugo Camps’ uitlatingen.

We kunnen Hugo Camps gerust stellen, ik ben er zeker van dat Bart De Wever, net als iedereen trouwens het proces indachtig is. Het is niet omdat we met onze meningen niet dagelijks in de media komen, dat we het niet aandachtig volgen. Niet om dezelfde reden als die andere vriend van Vitalski, Tom Naegels, die op het proces aanwezig is, ‘omdat hij deze moord zo fascinerend vindt’.
En… om het weer met de woorden van Vitalski te zeggen, ‘steken zijn argumenten elkaar de loef af qua weerzinwekkendheid. ‘Moorden met een revolver vindt hij fascinerender dan die met een dolk of een mes.’
Bovendien, zo ging hij verder, zit er een roman in; in het verleden, zo schreef hij, hebben dergelijke moorden meermaals tot een zeer goede film geleid.

Zijn dat geen walgelijke gedachten? Kunnen sommige mensen geen medeleven opbrengen en enkel maar denken aan het eigen profijt ten koste van het leed van iemand anders ? Ik mag er niet aan denken met welke wraakgevoelens ik zou rondlopen mocht het kleine meisje mijn dochter of kleindochter geweest zijn. En dat had gekund. Want de beste vriendin van mijn kleindochter is een Marokkaans meisje….
Wat er in het hoofd van Van Themsche omging weet niemand. Dat zal het proces hopelijk uitwijzen, maar de levens die hij heeft vernield en verwoest zijn nooit meer goed te maken.

Mijn respect voor Vitalski is enorm gestegen, en ik hoop dat hij ziet dat deze vreselijke gebeurtenis voor links als een ‘godsgeschenk’ uit de hemel kwam vallen. Van echt verdriet is er blijkbaar bij deze mediageile meute geen sprake. Zij dringen zich in de belangstelling, willen er eigen profijt uithalen of politiek recupereren. Ze zijn gewoon om van te kotzen…

13:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Bonoboland. Het proces zal niets uitwijzen. Van Themsche wordt in de vergeetput gegooid en het is wachten op een volgend drama om de stellingenoorlog terug te laten oplaaien.
Groet
Guy

Gepost door: Guillaume de Montségur | 10-10-07

ach Janice! U doet die zwanzer camps veel te veel eer aan door er ook maar één woord aan vuil te maken! "werp geen parelen aan de zwijnen"! wat kan de vlaamse taal toch wondermooi zijn !

Gepost door: jos | 10-10-07

Dit sujet Camps geniet enkel maar van alles wat men over hem schrijft, iedereen kent hem als een zeveraar

Gepost door: lowieke staal | 11-10-07

VERWERPELIJKE CAMPS Dit stukje onbenul heeft over alles en nog wat een "mening". Hij verkondigt die hooghartig vanuit de diepte waar hij zit!
Diepte, want het mannetje is laag gevallen, of altijd laag geweest.
Hij zal blij zijn: er is toch weer eens over hem gesproken!
HOOG TIJD VOOR JANSSENS
om hem uit te nodigen voor een HULDIGING op het Antwerpse stadhuis!
Weer eens een feestje geven: die zotte Antwerpenaren betalen toch met plezier hun belastingen!

Gepost door: Francis | 11-10-07

Ik heb er lang over nagedacht, ik heb geaarzeld, ben begonnen, dan gestopt en herbegonnen.
Had ik nog iets toe te voegen, was het al niet honderd maal elders neergeschreven en gezegd.

Ik heb enkele jaren geleden, na het politieke proces tegen het Vlaams Blok, een partijkaart van het Vlaams Belang gekocht. De eerste in mijn leven.
Ik vrees nu voor de gevolgen voor mij en mijn familie.
Ik vrees voor discriminatie bij het zoeken naar een job, in de behandeling door de overheid en door justitie, in hun rechten bij vakbonden, ziekenfondsen, promotie en sociale hulp en voorzieningen.
Ik vrees voor oneerlijke behandeling mochten mijn kinderen, kleinkinderen of neefjes eens een misdrijf begaan. Niet dat ik dit verwacht, want ze zijn allemaal braaf opgevoed in een warme evenwichtige omgeving, maar je weet maar nooit.
Maar stel maar…. Wordt het misdrijf dan niet verzwaard omdat ik van het Vlaams Belang lid ben. Moet ik dan plots gaan verklaren dat ik maar een meeloper was om de politiek benoemde en gestuurde rechters te bedaren, en zo de straf door mijn lidmaatschap niet te gaan verzwaren.
Eigenlijk is dit geen vrees meer, want dat veronderstelt een zekere toekomstigheid, enige onzekerheid dat het zou kunnen gebeuren.
Te oordelen echter naar de feiten en gebeurtenissen van de laatste jaren en de daadwerkelijke praktjkvoorbeelden als het regelmatig ondergaan van discriminatie, verdachtmakingen,uitsluitingen, politieke processen en stigmatisering, is deze vrees tot een reële politieke Stalinistische Pogrom aan het worden.

Als de leden van mijn familie, die zich altijd goed hebben gedragen, die goed hun kinderen hebben opgevoed, nooit in aanraking zijn geweest met justitie, het risico lopen om een drama mee te maken als dat van Van Themsche, wat moet er dan niet mogelijk zijn, en wat moet er dan al niet gedacht worden, van het allochtone schorremorrie dat met messen, koranhaat en woestijn- en broussementaliteit wordt grootgebracht op de straat wars van elke opvoeding, scholing, kennis van wetten normen en waarden.

Niettegenstaande er voor één Van Themsche- moordenaar er hier tientallen allochtone moordenaars gevangen zitten en nog rondlopen wilt men van het Van Themsche - proces een symbool en voorbeeldproces maken. En dan spreken we nog niet van alle andere zware misdrijven en recidive criminelen die voorwaardelijk of zelfs onvoorwaardelijk of vervroegd in vrijheid worden gesteld

Niettegenstaande de gevechtssportclubs en de guerrillatrainingskampen hier en elders vol zitten met figuren die dat niet uit tijdverdrijf beoefenen, met als doel de Olympische spelen, maar met het vooruitzicht om daarmee hun beroep en leven te maken, daarmee hun heilige zaak te steunen, en alleszins om dit voor een bijverdienste te kunnen aanwenden, heeft men daartegen nooit opgetreden en daarvoor nooit politieke show- en mediaprocessen gevoerd.

Niettegenstaande de straten in bepaalde wijken van elke grotere stad, maar ook daarbuiten, bevolkt worden door dealers, pooiers, helers, namakers, mensensmokkelaars, wapentrafikanten en roversbenden worden ze nooit systematisch en consequent opgekuist.

Meer zelfs men heeft het nooit aangepakt en durven aanpakken .
Mocht iemand daartoe dan al de moed gehad hebben bij de politie, het gerecht of de politici, dan had daarvoor een leger manschappen nodig geweest dat men hier niet op de been kan brengen.(althans geen moedige). Het getuigt juist van lafheid en hypocrisie een vreedzame betoging als op 11/9 ui elkaar te slaan, terwijl men in de no go zones niet eens durft patrouilleren of een hamburger eten tijden de ramadan. Dat terwijl, wanneer men de daar een razzia zou houden, de verboden wapens en verboden middelen uit de zakken zou regenen van diegenen die men oppakt.
Natuurlijk zouden daarna honderden auto’s branden en honderden etalages ingeslagen en geplunderd worden bovenop de onherstelbare barsten in het imago van een bange politie vol verkeersboeteschrijvers die een dergelijk confrontatie nooit zouden winnen. Dan zijn de automobilist en de Vlaams Belang betogers een makkelijker doelwit, die bovendien geld kunnen opbrengen.
En dus wordt er verder gepalaverd, en worden straathoekwerkers ingezet tot groot genoegen van het crimineel milieu dat voort woekert.

Niettegenstaande de maffia PS en Spa baronnen, maar ook andere politici, onze gemeenschap al honderden malen hebben bestolen en bedrogen, en er zelfs afrekeningen plaats vonden, heeft er daar nog geen drooglegging plaats gevonden, en wordt lidmaatschap van die partijen nog steeds als eerbaar aanzien, en zijn ze salonfähig bij de media. Dit terwijl de strafbladloze oppositiepartij Vlaams Belang of iemand met een lidmaatschap daarvan, geweerd, gedemoniseerd en gediscrimineerd mogen worden en via alle middelen legale en andere (dixit Tobback) mogen bestreden worden.

En ondertussen studeerde van Themsche in een internaat onder pedagogische begeleiding voor dierenverzorger…

De ouders hebben een monster gebaard of opgevoed. Ze zijn met hun partijkaart en Vlaams Nationalistische idealen schuldig aan het zaaien van haat, aan het tot stand komen en in stand houden van racisme en verzuring, aan het gewelddadige leven, en misschien ook einde, van hun zoon.

Van Themsche gaat dus nooit op dezelfde manier beoordeeld en gestraft worden als anderen, en zelfs al zou dat naar eer en geweten van de rechters en de jury gebeuren, dan nog zal dit bij de publieke opinie niet zo ervaren worden noch bij links, noch bij rechts noch bij de allochtonen.
Het resultaat gaat altijd zijn: een groter wantrouwen in justitie, en nieuwe processen die gevoerd worden, openlijk in kranten, op tv schermen, of in achterkamertjes, in het Arabisch in moskeeën,

Wat dan met de straffen en de strafmaat
De straf voor Van Themsche gaat groot zijn, groter dan die van anderen moordenaars als die op Joe, De Moor, Mobaerts, Philibert Mees enz….
Die voor zijn ouders en familie eigenlijk nog veel groter.
Dit showproces heeft ook hen, gestigmatiseerd en beschuldigd, en gestraft niettegenstaande alles erop wijst dat ze voorbeeldige ouders en familie waren en ze onschuldig zijn.

Ze zijn gemanipuleerd naar dit proces toe om hun eigen mening en politieke keuze te verloochenen uit angst voor erger voor hun zoon en de familie, en dit voor de ogen van de camera en de gniffelende Walen, despotische burgemeesters, stasibureaus en allochtone pressiegroepen

Zonder de allochtonen, en de er rond ontstane multicul, had Hans misschien ook een stommiteit of moorden begaan in zijn leven. Aan hem zouden dan enkel de gebruikelijke artikeltjes op blz 10 van de krant zijn besteed, en slechts één zinnetje in het 8 uur journaal. Hij zou dan ook een straf hebben gekregen( terecht trouwens) maar zijn familie, zijn gemeenschap zouden vrijuit gegaan zijn.
Nu wordt het als een salamitechniek door de allochtonengemeenschap, de Walen, en de regimepolitici gebruikt om steeds een sneetje meer af te snijden van de weerbaarheid van de autochtone Vlamingen en politieke tegenstanders.
Vlamingen, want ook het communautaire misbruik vindt overduidelijk plaats, want het misdrijf wordt overal als Vlaams-racistisch geduid.
Hans Van Themsche, zijn familie en alle Vlamingen krijgen dus hoe dan ook, wat ook de uitspraak weze, een oneerlijk proces een rechtsstaat onwaardig. De hele politieke recuperatie van dit misdrijf en het proces toont aan dat de zich zelf correct en democratisch noemende politici en media, dat allerminst zijn en dit sterkt mij juist in mijn overtuiging en keuze.

Ik ga bekennen "Walter"
Ik heb ook een loodjesgeweer, een katapult gekregen van mijn neefje, twee broodmessen, een dozijn schroevendraaiers, twee boomzagen, allerhande scherpe gereedschappen en keukenvoorwerpen en enkele twijfelachtige boeken waarvan één over middeleeuwse wapenrusting en één over uniformen, plus verschillende over de wereldoorlogen.
Ik denk zelfs dat de katapult en de boeken bij mijn dochter op de kamer liggen.
Ik ben nu “bang” dat ze mij morgen komen arresteren, een huiszoeking komen doen mijn blog plat leggen en mijn telefoon aftappen, mijn post lezen. Ik ben bang dat een van mijn familieleden bewust, onbewust of gestoord, een misdrijf begaat of enige andere aanleiding zou kunnen veroorzaken tot vervolging of sabotage van het leven van de andere familieleden.

Ja ik ben er trots op, wij zijn een welstellende hardwerkende familie, maar dus een makkelijkere prooi dan de allochtone en andere keien die men niet kan stropen en voor wie de pro deo advocaten in de rij staan.

Wat moet ik nu doen?? Mijn Vlaams Belang lidkaart terugsturen, en loochenen dat ik er ooit bewust lid van was?

Nee!
Ik denk er niet aan te capituleren voor zoveel intimidatie! Ik doorzie het perfide scenario.
Meer dan ooit hou ik er aan vast. Met elke onderdrukking, intimidatie, manipulatie, corruptie en scheldtirade volhard ik meer. Ze zijn het bewijs dat ik de juiste keuze maakte, voor eerlijke rechtvaardige politiek, met maagdelijke niet corrupte politici, oprechte onafhankelijke en eerlijke toegankelijke en begrijpelijke justitie, voor scheiding van kerk en staat (en liefst geen kerk), voor een economisch welvarend en onafhankelijk en vrij Vlaanderen waar mensen mogen zeggen denken en schrijven wat ze willen. Het resultaat van onder meer het proces Van Themsche is beslist tegengesteld en contraproductief aan wat sommige politieke tegenstanders willen bereiken. Dit zou ik misschien beter niet schrijven ware het niet dat ik er nogal gerust in ben dat ze aan de andere kant potdoof, stekeblind en oerdom zijn, en dat ook willen blijven.

Wilt men niet geregeerd worden door imbecielen en inferieuren, doorzie dan de façades van de persoonlijke belangen en machtsposities, verdiep u dan in de politieke figuren, denk goed na los van het persoonlijk belang en profijt, denk ook op lange termijn en bepaal objectief waarom en op wie u de volgende keer stemt. Stem nooit uit traditie of uit wederdienst, volg diegene voor wie u stemde op en vraag hem verantwoording en uitleg voor zijn werk of stemgedrag.

Gepost door: griffon | 11-10-07

Editoraal van Joost Loncin in Het Volk 11/10/07

'Hans Van Temsche is de schuldige. Maar we zijn allemaal een beetje verantwoordelijk'

Met de uitspraak van de volksjury over Hans Van Temsche zijn we er als Vlaamse samenleving niet vanaf. Wij, Vlamingen zijn niet meteen het meest gastvrije volkje ter wereld. Integendeel. Wij, Vlamingen wantrouwen wat vreemd is. Mooi is dat niet. Maar daar is niets mis mee. Het is historisch te verklaren. Maar kijk, om de haverklap berichten wij op onze regionale pagina's over solidariteitsacties van buurt- of schoolcomités voor illegale gezinnen met kinderen die het goed doen op school. En die zelfs met ons accent spreken. Een beetje kerktorengericht, maar zo zijn we nu eenmaal. En dat is goed.
Maar van lieverlee laten we ook racistische reacties en scheldwoorden, racistische grappen en grollen toe. En dat is niet goed. Als samenleving staan ons twee dingen te doen. De moordenaar begeleiden naar zijn herintrede in de samenleving en een zelfonderzoek naar wat wij als samenleving onbewust aan deze jonge man hebben meegegeven zodat hij tot zijn afschuwelijke daden is gekomen.
Nu begint het werk pas. Een beschaafde samenleving als de onze heeft de plicht om er te proberen voor te zorgen dat hij ten minste als een mens uit de gevangenis komt. Die plicht hebben we trouwens tegenover alle gevangenen. De beschaving van een land of volk kan men afmeten aan de manier hoe ze omgaat met haar veroordeelde misdadigers. Hans Van Temsche is de schuldige. Maar we zijn allemaal een beetje verantwoordelijk. We moeten ons afvragen of al die geweldspellen op de computer wel gezond zijn. We moeten ons afvragen wat we kunnen doen tegen racisme. We moeten durven te reageren als iemand in het bushokje een zwarte medemens lachend een makkak noemt. We moeten de verruwing van de samenleving bevechten.
Of de volgende regering links of rechts is, ze moet de nieuwkomers een identiteit bieden die hen rechten en plichten geeft. Of de nieuwkomers zwart of geel, moslim of Jehova's zijn, we moeten hen een Vlaamse of Belgische identiteit geven waarmee ze zich veilig voelen.
Alleen als je voelt dat je rechten hebt, zul je plichten aanvoelen.
Wij, Vlamingen hebben iets goed te maken. Onze overheid moet grootmoediger zijn. Maar ook wij moeten als burgers gevoeliger zijn voor racisme. We moeten een warme samenleving opbouwen die er misschien voor kan zorgen dat kwetsbare, zwakke, domme jongeren zoals Hans Van Temsche niet doldraaien.
Misschien.

Open brief aan Joost Loncin


Mijnheer Loncin,

Zou u eigenlijk niet beter door de grond zinken van schaamte?
Natuurlijk hadden de moorden van Van Temsche een racistisch karakter maar de schuld ervan in de schoenen van de gewone vlaming schuiven getuigt van een halucinante kwaadwilligheid en een wansmakelijke minachting voor de gewone mens in de straat.
Dit ene geval van dodelijke agressie van een autochtoon tegen een allochtoon is voor u blijkbaar genoeg om alle rollen volledig om te draaien.
Waarom was de dader ook weer een racist geworden? Omdat hij soms racistische moppen hoorde bij de bushalte zoals u hier schrijft? Omdat er een paar vlaams belangers in zijn familie zaten zoals u reeds vroeger insinueerde? Neen natuurlijk niet, hij mocht van zijn vlaams-belang vader zelfs niet eens met speelgoedpistooltjes spelen. Hij was wel racistisch geworden omdat hij vroeger door allochtonen gepest werd.
Dat het tot zulke erge consequenties leidt blijft gelukkig een geisoleerd geval maar de pesterijen van allochtonen tegenover vlamingen van alle leeftijdscategorien zij schering en inslag geworden. De schaarse berichtgeving hierover in andere kranten die een stuk moediger of objectiever zijn dan de uwe vertegenwoordigen zelfs nog geen stukje, van het topje, van de ijsberg. Daarenboven zijn pesterijen slechts het minst erge sypmtoom van deze tendens.
En laat dit macho- en pestgedrag van allochtonen nu net het gevolg zijn van van het voordurende goedpraten en minimaliseren van hun wangedragingen en niet zoals u beweert aan het gebrek aan rechten dat hen is toegekend.
En wie is er verantwoordelijk voor het voordurende goedpraten en relativeren van allochtonencriminaliteit?
Juist geraden meneer Loncin: linkse indiviuen zoals u die vanuit hun ivoren torens en vette salons met een opgestoken vingertje menen een heilige oorlog te moeten voeren tegen wat zijzelf als onrechtvaardig beschouwen terwijl ze zorgvuldig vermijden om zelf met de multiculturele verrijkingen in contact te komen, een dineetje bij het trendy O'Tagine op Het Zuid uitgezonderd misschien.
Toen Christel De Jonghe, Ludo Hannes, Glenn Wijnants, Patrick Mombaerts, Guido De Moor door allochtonen vermoord werd durfde geen enkele journalist het woord racisme in de mond nemen.
Sommingen schaamteloze linkse "journalisten" slaagden er zelfs in om de rol slachtoffer en dader om te wisselen bij wat men schandaligerwijze "het busincident" is gaan noemen alsof het over een geval van zwartrijden ging.
Toen Joe Van Holsbeeck eerst door noord-afrikanen leek vermoord te zijn waren de media zeer terughoudend, toen het om europeanen uit polen bleek te gaan werden dan plots alle remmen losgegooid. Dat het uiteindelijk om ingeweken zigeuners ging werd nauwelijks vermeld: het moesten en zouden polen zijn terwijl de vlaamse racisten al onmiddelijk aan noordafrikanen gedacht hadden: de geknipte kans om het racisme van de vlamingen te bewijzen.
Een Congolese asielzoeker wordt aan een Vlaams-Brabants benzinestation in mekaar geslagen. De verzamelde media schreeuwen 'racisme', er worden ganse programmas aan gewijd door de openbare omroep maar meestal vergeet men er toevallig bij te vertellen dat de dader van turkse afkomst is, want dat laatste past niet in het plaatje van de onverdraagzame, gewelddagige racistische vlaming dat men moet en zal voorhangen.
De lijst van hypocriete reacties in de pers is schier eindeloos maar ik ga u er nit langer mee vervelen want ik denk wel dat u ondertussen begrepen hebt wat ik ik bedoel.

Dus mijnheer Loncin, niet wij maar Uzelf bent mede schuldig aan de verschrikkelijke moorden en de dood van de kleine Luna.
Het zou u dus vooral sieren indien u eerst eens in eigen boezem keek in plaats van anderen met de vinger te wijzen.

Gelukkig maar dat uw krant degene is met de sterkst dalende oplage in Vlaanderen of ik zou me op de duur nog druk gaan maken in uw geschrijvel.

Met niet zoveel hoogachting

Een verontwaardigde Vlaming

Gepost door: Een verontwaardigde Vlaming. | 12-10-07

HEBBEN JULLIE OOIT GESCHIEDENIDS GELEERD? Als kind leerde ik op school over de heldendaden van het Belgisch leger.
Wij verdedigden ons tegen de indringers: de Duitsers. Toen wist ik niet dat dat eigenlijk racisme was. Ik wist ook niet (onlangs werd het uitgebracht) dat het grootste (of althans een groot) deel van die soldaten eigenlijk uit een Franse kolonie kwamen, juist!
Zo valt er stukje bij beetje iets weg van onze Vaderlandse geschiedenis.
Er is slechts één feit gebleven: LONCIN!
Juist: het fort van Loncin dat verdedigd werd door de dappere general Leman! Hij liet er het leven en het fort was er al niet veel beter aan toe!
Welnu, als de geschiedenis zich herhaalt (en minister Flahaut zal mij verbeteren en zeggen:l'histoire se répète)
dan zal ook binnenkort het fort Loncin dat zo'n onzin orakelt in het voormalige katholieke blad uit elkaar spatten.
't Is te hopen dat er niet te veel slachtoffers meer bij vallen, nietwaar families De Moor, Wijnants, De Jonghe, Hannes en Mombaerts...
Hoe meer mensen hun abonnement op Het Volk of GvJ opzeggen, hoe meer de wijsheid van ons volk in procenten toeneemt.
Van een beerput als de Morgen weet je dat die stinkt, maar uit de waterleiding wil je zuiver water krijgen.

Gepost door: Wim | 13-10-07

De commentaren zijn gesloten.