16-10-07

Interessant artikel: DE DIVERSITEITSPARADOX

Moet multiculturaliteit verbannen worden naar Utopia? Geen weldenkend mens wil deze vraag bevestigend beantwoord zien. Een studie van Harvardsocioloog Robert D. Putnam heeft een verontrustende uitkomst. Als de diversiteit stijgt in een wijk, stad of samenleving, vallen sociale netwerken uit elkaar en gaan mensen elkaar wantrouwen.

Robert Putnam is een van de meest gezaghebbende sociologen van zijn generatie. Hij was adviseur van de regeringen van Bush en Clinton en is de goeroe van de multiculturele samenleving.

In het midden van de jaren negentig werd hij tot ver buiten zijn vakgebied bekend met het boek Bowling Alone, over de toenemende sociale isolatie van zijn landgenoten. Meer Amerikanen bowlen dan ooit tevoren, maar steeds minder doen dat in clubverband. Al die verenigingen met hun vergaderingen en sociale verplichtingen passen niet meer in het leven van de drukke tweeverdieners.

Putnams stokpaardje is sociaal kapitaal, het amalgaam van vriendschapsnetwerken, verenigingen, kerken en sociale bewegingen die een samenleving gezond houden. Hoe groter het sociale kapitaal, hoe hoger het welbevinden van de burgers.

Wie in een samenleving met bloeiende sociale netwerken leeft, is gemiddeld gelukkiger, gezonder en geëngageerder. Mensen die op zichzelf zijn, gaan eerder dood.

Zijn geruchtmakende nieuwe studie ‘E Pluribus Unum: Diversityand Community in The Twenty First Century’ is een‘inconvenient truth’ voor de supporters van de multiculturele samenleving. Zo schrijft hij dat mensen die in heterogenegemeenschappen wonen hun buren meer wantrouwen,wat ook hun huidskleur is, dat ze zich zelfs van hun beste vrienden afkeren en dat ze minder stemmen, minder aan goede doelen geven en minder vrijwilligerswerk doen. Ze verwachten minder van de overheid dan bewoners van homogene wijken en wantrouwen hun leiders.

Robert Putnam zelf was eigenlijk het meest verbaasd over de uitkomst van het onderzoek waarbij 30.000 mensen over heel Amerika werden ondervraagd. Hoewel het onderzoek al in 2001 is verricht, heeft hij de resultaten nu pas gepubliceerd omdat hij zich er eerst van wilde vergewissenof de onverwachte uitkomst kon zijn veroorzaakt door fouten in het onderzoek.

Hij heeft geen hoopgevender uitkomst,gevonden.

Kleinschaliger onderzoek wijst allemaalin dezelfde richting, schrijft hij: ‘diversiteit creëert huismussen die steeds minder te bewegen zijn tot participatie en de rug keren naar anderen en de samenleving.’ Deze bevindingen verdienen nader onderzoek. Gangbare verklaringenals xenofobie lijken niet meer van toepassing. Misschienoverschrijdt een te grote diversiteit gewoon de gemiddelde menselijke draagkracht. Wat kan een mens aan?

Misschien de ene mens wel minder dan de ander.
Er is namelijk één verwarrende uitkomst die de naam van de ‘diversiteitsparadox’ heeft gekregen. Op universiteiten en in geglobaliseerde ondernemingen blijkt diversiteitj uist te werken als een stimulans voor de creativiteit.
Deze paradox verklaart met terugwerkende kracht de succesvolle bijdrage aan de ‘gouden eeuw’ door joodse handelaren die Zuid-Europa waren ontvlucht. Een andere conclusiedie door de diversiteitsparadox gewettigd lijkt, is dat vooralhoger opgeleiden positief staan tegenover de multiculturaliteit. Het drama dat zij veroorzaken ligt in het feit dat de projectie van hun eigen ervaringen op de samenleving niet blijkt te kloppen.


Bron: Uit de standaard

15:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

‘diversiteitsparadox’ Samenwerken, samenleven

Bedrijfsleiders en sommige politici van de liberale familie staan zo ver van het plebs dat hun zienswijze op onze samenleving, ondanks hun hogere opleidingen, totaal verschilt van de realiteit. Dit is geen naïviteit of onverschilligheid , zij zijn druk doende, ontmoeten de gelijkgestemden, wonen in de betere wijken, maar vooral lezen ze die dingen die hun carrière bevorderen .Voor de rest is er ontspanning en fun
Dat Milton Friedman niet in hun boekenkast ontbreekt is evident maar bepaalde uitspraken van deze econoom bezoedelt mee hun kijk op de manier hoe de bevolking moet omspringen met andere culturen, zoals deze;
“De grote deugd van een vrije markt systeem is dat het niet geïnteresseerd is in de kleur van andere mensen; het geeft niet om iemands religie; het maakt zich alleen zorgen of er iets kan geproduceerd worden wat mensen willen kopen. Het is het meest effectieve systeem dat we kennen om mensen die elkaar haten in staat te stellen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen." Van culturele verschillen, van taalbarrières en de islam had de man nooit gehoord.
Onder invloed van al deze economische proza beseffen ze niet dat met die zienswijze de mensen een stilzwijgend bestand cultiveren dat, zolang de productie hen nodig heeft, zal in stand blijven, maar bij economische neerval de nooit opgeloste samenlevingsproblemen dubbel in hun gezicht zullen ontploffen.
Zodoende komt men bij die maatregelen die genomen worden om in bedrijven en overheid verplichte aanwervingen te doen, denkende dat dit alles zal oplossen.
Bedrijfsleiders kan ik nog vergeven maar politici en vakbonden verdenk ik van volksverlakkerij uit eigenbelang, wat misdadig is en streng dient te worden bestraft.Gepost door: stradi | 17-10-07

Ook dat nog DNA-pionier en Nobelprijswinnaar James Watson heeft namelijk beweerd dat zwarten minder intelligent zijn dan blanken. Binnen 10 jaar worden de genen ontdekt die daarvoor verantwoordelijk zijn zegt hij (HLN).

De dag dat die genen ontdekt worden, wil ik niet meemaken, want dan wordt de Linkse Wereld woest en vernielzuchtig. Denk nog maar aan Louis den Onbeschofte van Leuven, die een Hollandse professor op tv begon te beledigen, omdat die beweerde dat de hersenpan van negers kleiner was dan die van ons.

Gepost door: Jef | 17-10-07

Rita En Verdonk gaat Dedecker achterna: de liberale partij uithollen, wegens schromelijk in gebreke blijven tov de kiezer. Goed zo Rita, Het Verzet komt langzaam maar zeker overal in Europa in vorm. Democratie werkt dan toch. Nu in Belgie nog de door Links geprogrammeerde stemcomputers afschaffen en er is weer hoop.

'Eigen volk eerst' is geen holle kreet, zoals de turken en marokkanen ons uitdagend laten zien. Probeer er maar eens mee te trouwen, of zelfs maar in hun kring opgenomen worden tijdens speeltijden op school, of lunchpauzes op het werk.

Gepost door: Jef | 17-10-07

Aan die stemcomputers moeten we inderdaad iets doen. Er bestaat geen enkele controle op en bij betwistingen kan er niets meer nagekeken worden, want na acht dagen wordt alles gewist.

Gepost door: Janice | 18-10-07

Watson Woeha! James Watson mag zijn uitverkochte lezing vanavond in het Science Museum in London al vergeten! De hinderlijk linkse engelsen vinden zijn uitspraken er ver over! Negers zijn even intelligent als alle andere mensen en daarme basta! Darwin had ongelijk om ze 'savages' te noemen! Nu Tobback en de ganse linkse meute nog! Wedden dat hij zijn Nobelprijs nog moet teruggeven?

Linkse mensen zijn niet alleen abnormaal gewelddadig, het zijn ook onverbeterlijke leugenaars. Denk maar aan de valse namen die ze aan immigranten geven: het zijn asielzoekers, of illegalen, of gezinsherenigers, nooit gewoon immigranten, want er is immers een immigratiestop?

Ook in de US begint men zich vragen te stellen bij dat systematisch liegen van Links: verkrachtings- en aidscijfers zouden jarenlang vervalst zijn door de politiek correcten. Ook in Europa zijn de aids-statistieken 'aangepast' om de homos niet te stigmatiseren. Ntl is het zo dat in Europa aids vooral een zaak is van immigranten en homo's, maar dat mag niet gezegd worden. Ik weet in ieder geval één ding: ik ken vele tientallen mensen uit mijn omgeving die aan kanker gestorven zijn, en niet één aan aids. Om maar te zeggen hoe belangrijk ik de ziekte inschat voor Belgen.

Gepost door: Jef | 18-10-07

De commentaren zijn gesloten.