23-10-07

Hoogspanning in de rand van Brussel

FDF’er Olivier Maigain, zoals u weet een racist tegenover alles wat Vlaams is, riep drie faciliteitengemeenten op te eisen om de gemeenteraad in het Frans te houden. Dat is niet alleen strijdig met de taalwet, omdat de gemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek Vlaamse gemeenten zijn, maar imperialistisch met een koloniaal trekje en dus bijzonder respectloos tegenover Vlamingen.

Omdat de Franstalige burgemeesters in die gemeenten blijven tegenwerken, wil Marino Keulen hen (terecht) niet benoemen.

Gisteren kwam het tot een verhitte actie in de drie gemeenten. In Kraainem spak de Raad in het Frans en de Vlaamse oppositie verliet de zitting uit protest. Ongeveer 50 TAK-leden protesteerden buiten terwijl de buitengewone vergadering van start ging. Op de agenda stond het punt om ook het Frans als voertaal te gebruiken in de raad.

Een raadslid, Luk Van Biesen nam het woord en zei: “Hier komen alleen punten aan bod die niet door de raad kunnen worden beslist en die wij als provocatie ervaren. Wij zullen dan ook de zaal verlaten”.
Waarvoor hij een daverend applaus kreeg. Toen de zitting eerst in het Vlaams en daarna in het Frans verder ging, veerde iemand uit het publiek op en protesteerde heel luid. Hij werd door vier politieagenten buiten gedragen.
Nog meer applaus door het overwegend Franstalige publiek, waardoor een volgende toeschouwer eveneens opveerde en “Vlaanderen Vlaams!” riep. Ook hij vloog buiten.

Toen de raadsleden, allemaal Unionisten, om de benoeming van de burgemeester (FDF’er Arnold d’Oreye de Lantremange –blijkbaar Franstalige adel) en de aanhechting van Kraainem bij het Brussels Gewest en het gebruik van Frans als voertaal in de gemeenteraad, kwam er weer een stem uit het publiek: “Meneer de voorzitter, de wet wordt hier niet gerespecteerd…” maar meer kon hij niet zeggen, want ook hij werd buitengezet. De raad keurde de motie van de drie punten goed.
Wij respecteren het gebruik van het Nederlands in Brussel, wij ‘donc’, vragen het omgekeerde in de rand. Wij Franstaligen leven hier en we moeten een oplossing vinden voor onze situatie.”
(Je moet maar durven… aan de optie om Vlaams te leren in een Vlaamse gemeente heeft hij blijkbaar nooit gedacht.)

Frank Vanhecke betoogde met een honderdtal mensen mee in Wezembeek-Oppem.
”De wet is de wet”, begon burgemeester François van Hoobrouck daar in het Nederlands, maar hij werd vrijwel onmiddellijk onderbroken door gemeenteraadslid André Peeters die het woord nam in het Frans. Vanuit de zaal werd “Nederlands – Nederlands!!” geroepen. Vlaams Belangers die protesteerden werden onverbiddelijk de zaal uitgezet, waarop Marie-Rose Morel terecht riep: “Als hier iemand de wet niet naleeft, dan zijn het die daar!!!”

De zitting ging verder en de burgemeester vond dat ze nu hun stem moesten laten horen, nu BHV op de federale onderhandelingstafel ligt.


In Linkebeek kwam het tot een ruzie tussen Vlamngen en Franstaligen, alhoewel de gemeenteraad aanvankelijk rustig begon. Een vijftigtal olitieagenten stonden echter klaar om in te grijpen (tegenover Vlamingen wel te verstaan).
In het publiek zat meer volk dan gewoonlijk waaronder een groot deel Vlamingen.
Maar ook Franstaligen waren komen opdagen. FDF’ster Antonette Spaak was één van de opvallenste aanwezigen. (Onlangs hoorde ik haar nog op de RTBF zeggen dat ze niet begreep dat Vlamingen nog steeds een ‘minderwaardigheidscomplex’ hadden…)
Ook Giséle Mandela was present, samen met andere vooraanstaande francofonen uit de streek.

Toen de burgemeester een motie wou laten stemmen over het gebruik van het Frans in de raad begon het. Hij eiste dat Linkebeek onverwijld bij het Brussels Gewest zou worden aangesloten en vroeg het gebruik van het Frans toe te laten in de gemeenteraad en eiste - net zoals zijn collega’s – dat ze ze eindelijk zouden benoemd worden. Dat deed hij in het Nederlands, maar zijn fractie gaf commentaar in het Frans.
Het protest begon en zelfs vanuit de gang riepen de manifestanten: “Respecteer de taalwetten!!’. ‘Waalse ratten, rol uw matten.’
Maar ook daar greep de politie in.

Als we dit toelaten, dan zal er binnen de kortste keren een nieuwe rand rond Brussel ontstaan, en zal er over afzienbare tijd opnieuw gediscussieerd worden over verfransing van Vlaamse (bezette) gemeenten. Tot uiteindelijk heel Vlaanderen onder Franstalig gezag zal staan.
Dat kan niet!!!

BHV splitsen NU!
Taalfaciliteiten afschaffen - de wet respecteren en daarvoor moeten we absoluut geen prijs betalen, geen lepeltje suiker en geen klontje suiker moet hiervoor in de plaats worden gegeven. Want we eisen enkel terug wat al altijd van ons was. VLAANDEREN Wie bij ons komt wonen moet de taal leren!!!

17:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Franstaligenfabriek Maar van waar blijven al die franstaligen komen? Staat daar ergens een fabriek waar die gemaakt worden misschien? Hebben die dan zoveel méér kinderen dan vlamingen? Loopt Wallonie leeg? Zijn de Fransen aan het verhuizen naar Brussel rand? Hebben die meer geld om gronden en huizen te kopen? Vluchten de vlamingen weg uit de rand?

Maar tenslotte breiden de meeste steden op aarde uit, ik zie niet in hoe men dat Brussel kan verbieden. En mensen die één van de drie wereldtalen spreken verplichten van een lokale taal aan te leren zie ik ook niet zitten. In één woord: HOPELOOS!

Gepost door: Jef | 23-10-07

VB niet meer multicultureel Leuk berichtje dat je hier niet gaat terugvinden:

Aisha loopt (nogmaals) over

23.10.2007 13.05u - Vandaag berichten verschillende kranten over Aisha Van Zele, het VB-gemeenteraadslid uit Lokeren dat overloopt naar LDD. Volgens haar zeggen is het Vlaams Belang “het laatste anderhalf jaar te extremistisch geworden” en vormt “haar huidskleur een probleem” (zij is afkomstig uit Sri Lanka). Verder weet ze ook plots te melden dat “de helft van de partijleden nee stemde tijdens de interne poll over haar toetreding tot het Vlaams Belang”.

Gepost door: donkerrood | 23-10-07

eindelijk komt " de rand" eens in de belangstelling. het werd tijd dat gans vlaanderen zich eens bewust word van wat zich in de rand afspeelt. "faciliteiten" zijn verworden tot een verworven recht, zo menen die imperialisten. dus: afschaffen die faciliteiten! dat heeft al VEEL te lang geduurd. splitsen bhv zonder prijs in de commissie binnenlandse zaken. staat het de franke-fonen niet aan? splitsen de ganse cirque!

Gepost door: jos | 23-10-07

Proces verbaal Heeft een van de politiemensen aanwezig op die gemeenteraden een pv opgesteld betreffende de wetsovertreding begaan door de Franstalige gemeenteraadsleden?

Gepost door: Metten | 23-10-07

La petition parodie Ik kon het niet laten om er een parodie op te maken of eerder een aanklacht...Voor hen die het weigeren naar mijn fantastische blog te komen plaats ik hiero de url van het prentje...Vrij van copyright,jat het maar en plaats het god weet waar...

Gepost door: Tiberius | 23-10-07

hopeloos hopeloos is inderdaad de situatie in de Vlaamse rand. en hoe is dat gekomen? door de brave compromissen sluitende Vlaamse leiders. eerst vragen ze (de franstaligen) faciliteiten, die ze krijgen. die faciliteiten gaan ze uiteindelijk beschouwen als verworven rechten en waar die bedoeld waren als uitdovend, durft niemand het nog aan ze af te schaffen. wanneer ze dan in de meerderheid zijn gekomen eisen ze gewoon het hele grondgebied op, puur taal imperialisme. zo kunnen ze doorgaan tot héél Vlaanderen van hen is. de arme Vlaming in de geteisterde gemeenten neemt de vlucht naar beter oorden, het hautaine Waalse gedrag beu, sommigen bekeren zich tot het franskiljonisme en worden Waal, vandaar al die franstaligen met Vlaamse namen zoals Peeters, Mertens enz.. en het erge is: de hevigste Vlamingenhaters zijn juist deze ex-Vlamingen.

de uitbreiding van Brussel? wie vraagt dat? toch alleen maar de franstaligen. en waarom? simpel toch. van zodra Brussel aan Wallonië grenst en niet meer omgeven is door Vlaamse grond, is Brussel een deel van Wallonië. wat ze vragen is dus uitbreiding van Walenland ten koste van Vlaanderen, meer niet.

De Vlaamse rand is verloren voor Vlaanderen, en dat is de schuld van onze politiekers die veel te braaf waren en zijn en geloven dat alleen Vlaanderen België moet in stand houden.
als wij BHV opgeven staan de Walen niet meer aan onze voordeur, nee, dan zitten ze verdomd in onze living in 't Frans te tateren en ons uit de hoogte te bekijken.

en te oordelen aan het laffe gedrag en het opgevoerde circus in de commissie binnenlandse zaken hebben de heren en dames die ons vertegenwoordigen nog niet beslist om op te komen voor Vlaanderen en zijn inwoners.

Gepost door: fee | 24-10-07

Vlaanderen "de haan" (vroeger de leeuw) Dit gaat over de hoofden van alle Vlaamse politieke partijen heen ,het heeft in wezen zelfs niets meer met de taal op zichzelf te maken,het is gewoon een uiting van ,totaal geen "respect"hebben voor alles wat naar Vlaanderen ruikt ,onze cultuur, taal ,zeden ,leefgewoontes en noem maar op.Wij zijn sinds de geboorte van Belgie ,de knechten, de untermensch van La Grande Walonie.. wij waren amper goed genoeg om hun schoenen te doen blinken.Ik denk dat Belgie op een keerpunt staat in zijn geschiedenis ,indien men nu laat begaan is Vlaanderen een verloren zaak en zal de Franse Kanker verder alles aantasten! Ik denk dat het nog een heel tijdje zal duren alvorens er een regering op poten wordt gezet ,als er nog één komt ???

Gepost door: Rene | 24-10-07

DE HELE BENDE HEEFT ER SCHULD AAN! Als ze aan de onderhandelingstafel allemaal zouden reageren tegenover Mangain
als ze reageren t.o.v. VB,
dan was alles toch al lang opgelost.
Wat zit die racist daar nog te doen?
Bij de gratie van het MR?
Bij de gratie van OPEN VLD?
Noemt meneer Leterme dat GOED BESTUUR?

Zet die Mangain buiten
en dan kunnen we (misschien) beginnen!

Gepost door: Francis | 24-10-07

WAT MOETEN WE MET MISS BELGIE? Miss Belgiê wil strijden tegen de verzuring!
Hoe groots! Hoe naïef! Hoe belachelijk!
Dat ze maar contact opneemt met de gestelde lichamen
Toeback
De Croo
Mangain
Dehaene Sylvie etc.
Daar kan ze haar ding doen!

Ze heeft het al even erg zitten als Helmut Lotti, die is ook op en top Belg.
Dat verklaarde hij toch (in bijna onverstaanbaar Frans, type Coupure links) op de RTL televisie in een speciale uitzending om België te redden.
Hoe is het mogelijk!


Gepost door: Francis | 24-10-07

Donkerrood Ik had inderdaad iets geschreven over Aïscha Van Zele maar heb het er maar vijf minuten laten opstaan. Ik had er namelijk de 'echte reden' van haar vertrek bijgezet, maar omdat ik daarvoor geen concrete bewijzen heb, heb ik het terug verwijderd. Het gaat om persoonlijke redenen, net zoals bij Jurgen Verstrepen en alle andere overlopers.

"Liefde, macht, positie en geld" zijn de enige redenen.

Gepost door: Janice | 24-10-07

Eieren waren goedkoop in Wezembeek, we hebben er dan ook veel van gebruikt,vooral de rotte waren zeer gesmaakt door de Fachistische Francofonen,Mangain die zich de vorige 'doop' nog herinnerde liet dan ook wijselijk zijn gore kop niet zien ,lol, afspraak, tot zeer binnenkort

Gepost door: lowieke staal | 25-10-07

HEEFT ER NOG IEMAND EIEREN VOOR MISS BELGIE ? Dringend!

En Helmut Lotti lust er ook wel pap van!

Gepost door: Wim | 25-10-07

Helmut Lotti werd vroeger overal uitgelachen vanwege zijn domme opmerkingen. Meestal was hij 'niet mee' wanneer er iets verteld werd en men hem om een reactie vroeg.

Maar kom...zijn broer zingt op onze feestjes en hij zingt voor La Belgique. Ze zingen beide goed, de ene heeft het gemaakt en wordt overal gevraagd ...de andere niet! Zo simpel is het.

Gepost door: Janice | 30-10-07

De commentaren zijn gesloten.