09-11-07

De leugens van De Morgen

Nadat Frank Vandenbroucke (Sp.a) in de Zevende Dag wat onnozele zever kwam vertellen door te stellen dat Bart De Wever de Vlaamse beweging 40 jaar zou hebben achteruit gezet, was het daarna aan de beurt van de leugenkrant 'De Morgen'.
Waarschijnlijk hebt u ook het artikel uit De Morgen via e-mail in uw mailbus gekregen? Indien niet wil ik het hier wel nog plaatsen.
Socialisten spelen het spel altijd vuil, blijkbaar proberen ze nu de Vlaamse beweging kapot krijgen.


Aan alle VVB-leden

Beste vrienden,

Gisteren (woensdag) verscheen in De Morgen een artikel waarin o.m. onze voorzitter Eric Defoort werd geciteerd. De VVB kent deze krant want we kregen in het verleden er al een paar rechtzettingen gepubliceerd en wonnen al een procedure bij de Raad voor de Journalistiek. Wat De Morgen gisteren op papier zette, deed heel wat wenkbrauwen fronsen, niet in het minst bij onze voorzitter zelf. Daarom dit uitgebreid bericht.

We willen u vooraf nog één zaak meegeven. Het was voor ons gisteren niet mogelijk om dadelijk te reageren. Een aantal van onze mensen waren immers in Brussel voor de BHV-stemming (een persbericht vindt u daarover op KLIK HIER – BVVB.ORG) andere betrokkenen waren nog aan het werk. Zo gaat dat bij een vrijwilligersvereniging. Dank zij de werkkracht van een van onze medewerkers verscheen onderstaand artikel deze morgen rond een uur of drie op de VVB-webstek. Maar toen lag u ongetwijfeld al met een goed gevoel te slapen omdat alle Vlamingen (met uitzondering van zij die nog wat te groen achter de oren was) voor één keer en voor het eerst samen aan het Vlaamse zeel trokken.

Hebt u na het lezen van dit bericht nog vragen, dan kunt u steeds op mijn e-postadres reageren.
Met vriendelijke groet,

Steven Vergauwen
directeur VVB vzw


WAARSCHUWT DE VVB VOOR RADICALISERING?

Roept de VVB de Vlaamsgezinden op tot kalmte? Volgens De Morgen wel. VVB-voorzitter Erik Defoort even verstrikt in het plak- en knipwerk van een krant die ook schrijft wat u niét zegt.

'Onder die merkwaardige titel is De Morgen erin geslaagd een halve waarheid om te draaien in een halve leugen. Na gesprekjes met Eric Defoort (VVB) en Walter Baeten (IJzerbedevaart) zou je de indruk krijgen dat het de Vlaamse beweging is die - badend in het eigen angstzweet - de Vlaamse politici net voor de stemming over BHV nog eens vraagt om vooral toch niet té radicaal te zijn. Je moet er maar op komen...

Filip Rogiers is een meester in het leggen van verbanden: 'Ik was onthutst toen ik las hoeveel gewone Vlamingen vandaag zeggen dat ze niet meer moeten toegeven aan de Franstaligen', laat hij Eric Defoort van start gaan.

Over naar het internet. synoniemen.net – KLIK HIER- geeft meer dan dertig alternatieven voor "onthutst".

Als Defoort "onthutst" is over de opvallend grotere Vlaamse reflex bij de bevolking passen hierbij de betekenissen 'aangedaan, verbaasd, met stomheid geslagen, perplex, sprakeloos, stomverbaasd, verbouwereerd'. Rogiers laat deze zin volgen door het zinnetje 'Ik gruw bij het idee dat de België Barst-krachten zouden heropleven'. Daarmee krijgt onthutst in de context van De Morgen de betekenis 'verschrikt, geschokt, geschrokken, versteld, ontzet, verbijsterd', of - waarom niet - 'gekwetst, ontsteld, teleurgesteld, verbijsterd, als door de bliksem getroffen...' Beetje knippen en plakken, en hop, Defoort valt van zijn stoel, op zijn hoofd wellicht, recht de titel van het stuk binnen, en 'waarschuwt voor radicalisering'. Vrij vertaald: hij roept de Vlaamsgezinden op in hun kast te kruipen. Als stijlfiguur is de collage van De Morgen nogal doorzichtig...

In hun toespraak voor de algemene vergadering van de VVB, waar ze onlangs werden verkozen (Asse, 20 oktober), maakten de nieuwe voorzitter Eric Defoort en politiek secretaris Peter De Roover duidelijk dat ze andere klemtonen willen in de campagnestijl: niet de "België-barst-stijl" - overigens niet bepaald de huisstijl bij de VVB - wel de rustige, maar kordate uitbouw en uiteenzetting van de eigen standpunten, moet de niet-overtuigden over de streep te trekken. 'Ik ben liever VOOR iets', zei Defoort toen. De Morgen legt die stijlkritiek onder het vergrootglas en Defoort 'gruwt'...

Hoe zit het nu precies? We laten het Defoort voor deze bijdrage van Actueel VVB (8 nov.) zelf herhalen: 'De kreet België Barst mobiliseert mij niet, de oude Belgische staat is niet meer - kijk naar wat in de Commissie BHV vandaag is gebeurd - ik ben voorstander van "Vlaamse onafhankelijkheid en samenwerking". Dat is een positievere benadering, meteen ook gericht op wat moet volgen. Het is met dat "barsten" zoals met het woord "echtscheiding". Waar een relatie niet meer pakt, roepen maar weinig mensen wild enthousiast "leve de echtscheiding". Ze vinden dat hooguit een praktische uitweg voor hun knellende relatie. Hun einddoel is niet de echtscheiding op zich, want dat is voor de meesten een vervelende kwestie, maar wel de nieuwe situatie die daarop volgt en hopelijk voor beide partners beter is.'

Terug naar Asse, 20 oktober: Defoort: 'De VVB moet een (t)huis zijn voor de hele politieke regenboog van uiterst links tot uiterst rechts, voor vrijzinnigen en katholieken, voor mensen van allerlei ideologische strekkingen, mensen met een meer liberale en anderen met een meer sociale economische visie, mits één voorwaarde: dat zij belangstelling hebben voor de ideeën van de VVB als "Beweging voor Onafhankelijkheid en Samenwerking". Als het om de natie gaat zijn we één.'

In De Morgen wordt dat: 'Eric Defoort is beducht voor een crisis die 'een bepaald deel van de Vlaamse beweging zou doen heropleven'. Hij doelt daarmee volgens de krant op extreem rechts. 'Ik huiver bij de gedachte dat nu een kil, rechts Vlaanderen zich vanuit de onafhankelijkheidsgedachte in een reservaat zou gaan opsluiten'... 'Ik heb altijd betreurd dat in de Vlaamse beweging de sociaaldemocratische component niet prominenter aanwezig is'.

Het is helemaal niet wereldschokkend dat Defoort weigert zich neer te leggen bij een exclusief rechts verhaal. Dat was nooit de ambitie van de VVB. Defoort is niet de enige binnen de VVB die betreurt dat links maar moeilijk de weg vindt naar de VVB. Alleen is de knip-en-plak-ploeg van De Morgen klaarblijkelijk alleen geïnteresseerd in de helft van het verhaal van Defoort. Allicht bij toeval vergat de krant te vragen wat Defoort denkt van dat andere ex-clusief verhaal, het cordon sanitaire. Ze had kunnen vernemen dat Defoort ook dàt maar niks vindt. Ze had kunnen vragen waarom de snoodaard destijds (ook) wou gaan spreken op de IJzerwake. Ook dat hoort immers tot zijn pluralisme. Defoort wil dat in de VVB plaats is voor een regenboog van opinies, van het ene "uiterste" naar het "andere". Wil Vlaanderen de doelstelling van een Vlaamse staatsvorming realiseren, dan is er geen andere weg dan die van brede samenwerking.

Ten slotte is er nog de valkuil van de einddoelstelling. Defoort wil volgens De Morgen 'met de Franstaligen rond de tafel gaan zitten, kijken wat we samen nog kunnen doen... 'Vlaanderen en Wallonië moeten vanuit een volwassen, onafhankelijke situatie samenwerken. Dat is confederalisme.' Hier duikelt hij in de - hopelijk nabije - toekomst. De analyse van de VVB is sinds het Congres van Kortrijk (1991) duidelijk: de VVB vindt de Vlaamse onafhankelijkheid het einddoel, maar mensen die met varianten op dat thema een eind mee willen opstappen, zijn bij de VVB zeker nog welkom. Er zijn overigens verschillende manieren om dat einddoel te proberen bereiken. De rechte lijn zonder enige omweg is de meest radicale. Het einddoel (Vlaamse staatsvorming) nastreven via confederalisme? Moet kunnen. Confederalisme nastreven van waaruit een verdere evolutie naar staatsvorming mogelijk en waarschijnlijk is? Moet kunnen. Een Vlaamse staat nastreven om vervolgens confederaal samen te werken met !Wallonië en - waarom niet - met eventuele andere partners, buren? Moet kunnen. Voor die nuances is in het stuk van Rogiers geen plaats.

Nog even Defoort zelf (7 nov.): 'Separatisme is aan mij niet besteed'. Dat klinkt in de context waarin het is gepubliceerd voor sommigen misschien als vloeken in de Vlaams-radicale kerk, maar ik wil er alleen mee aangeven dat separatisme omwille van het separatisme voor mij geen doel is. Wat telt is de toekomst van Vlaanderen nadat het in een 'volwassen, onafhankelijke situatie' is terechtgekomen.

Dat de VVB als "Beweging voor Onafhankelijkheid en Samenwerking" enkel zou mikken op 'samenwerking met de Walen' is nog maar eens gedimd licht in de korte bocht van De Morgen. Defoort nog eens (Actueel, 8 nov.): 'Walen blijven onze buren en een goede samenwerking met buren, daar is niets mis mee. Maar met die samenwerking bedoel ik ook eenheid in de eigen rangen, en samenwerking met "allen" die mee willen op pad naar Vlaamse staatsvorming. En vanuit het perspectief van een onafhankelijke situatie ook samenwerking met andere partners in de evoluerende Europese en mondiale context van de toekomst'.

Is Defoort, met wie keurige interviews verschenen in enkele andere Vlaamse kranten, 'gepakt' in De Morgen? Defoort: 'De titel van het stuk, gepubliceerd op dag van de splitsing van BHV, is zeker tendentieus. En het was naïef te hopen dat in een periode van politieke hoogspanning een telefonisch interview een correcte weergave zou zijn van mijn standpunten. Ik zal daar mijn lessen uit trekken', besluit de voorzitter van de VVB.

Voor de integrale tekst van het artikel in De Morgen verwijzen we u graag naar KLIK HIER


KNIP EN PLAKWERK IN "DE MORGEN":

VVB-voorzitter Eric Defoort in De Morgen: "Separatisme is aan mij niet besteed."

Vlaamse beweging waarschuwt zelf voor 'radicalisering'

BRUSSEL l De Vlaamse partijen hebben 150 dagen het been stijf gehouden. En dus heeft de Vlaamse beweging geen reden tot klagen. Enigszins verrassend zijn Walter Baeten (IJzerbedevaartcomité) en Eric Defoort (Vlaamse Volksbeweging) toch beducht voor een regimecrisis. 'Het zal leiden tot een radicalisering van de Vlaamse publieke opinie.'

Eind jaren zeventig liep de Vlaamse beweging storm tegen het Egmontpact. Daar ging toen nog reële macht van uit. Maar naarmate opeenvolgende staatshervormingen de Vlaamse autonomie vergrootten, kwam er sleet op de Vlaamse beweging. Gematigde en radicale fracties raakten onderling slaags. Het jaarlijks dalend aantal bezoekers van de IJzerbedevaart was en is een graadmeter voor die tanende invloed.

De hoge communautaire koorts vandaag geeft de Vlaamse beweging een nieuwe impuls. Of niet? "Ik was onthutst toen ik las hoeveel gewone Vlamingen vandaag zeggen dat ze niet meer moeten toegeven aan de Franstaligen", zegt Eric Defoort, kersvers voorzitter van de VVB. "Ik gruw bij het idee dat de België Barst-krachten zouden heropleven. We kunnen maar beter luisteren naar mensen als Luc Martens (CD&V), toch geen communautaire diehard, die vandaag onomwonden voor het confederalisme kiest."

"In zekere zin is de rol van de Vlaamse beweging uitgespeeld", zegt Walter Baeten. "Onze agenda is overgenomen door het grootste deel van de politieke Vlaamse klasse. De huidige toestand zal bij gewone mensen leiden tot een radicalisering. Je hoort het in de trein: 'Ze (de Franstaligen, FR) zijn met onze voeten aan het spelen'."

Zoveel Vlaams militantisme vindt Baeten evenwel niet noodzakelijk een deugd. "Ik ben er een beetje bang voor. Een groot deel van het democratische gehalte van de Vlaamse beweging dreigt ermee weg te trekken. Dat de splitsing van B-H-V er moet komen, spreekt voor zich. Maar ik hoop dat we niet in de ongrondwettelijkheid terechtkomen. Het ideale scenario zou zijn dat de twee legitieme gewestregeringen met elkaar contact opnemen en samenzitten om uit te maken wat ze nog samen willen doen. Onze vrees is dat een implosie de solidariteitsmechanismen zou opblazen. De Vlaamse beweging mag de solidariteit met de Walen nooit in vraag stellen. We willen een responsabilisering, geen afschaffing."

Ook Eric Defoort is beducht voor een crisis die "een bepaald deel van de Vlaamse beweging zou doen heropleven". Hij doelt daarmee op extreem rechts. "Ik huiver bij de gedachte dat nu een kil, rechts Vlaanderen zich vanuit de onafhankelijkheidsgedachte in een reservaat zou gaan opsluiten. We moeten met de Franstaligen rond de tafel gaan zitten, kijken wat we samen nog kunnen doen. Separatisme is aan mij niet besteed. Vlaanderen en Wallonië moeten vanuit een volwassen, onafhankelijke situatie samenwerken. Dat is confederalisme."

Defoort heeft in die geest een nieuwe baseline bedacht voor zijn organisatie: "Beweging voor Onafhankelijkheid en Samenwerking". En met dat laatste doelt hij niet op eenheid in de eigen rangen, maar wel samenwerking met de Walen. De VVB-voorzitter kijkt overigens niet alleen met argusogen naar het communautaire luik van oranje-blauw, maar ook naar het sociaaleconomische. "Ik weiger mij neer te leggen bij een rechts verhaal. Ik heb altijd betreurd dat in de Vlaamse beweging de sociaaldemocratische component niet prominenter aanwezig is."

Samengevat: mogen CD&V-N-VA en Open Vld van de Vlaamse beweging zeker niet toegeven aan het Franstalige non, voor een crisis waarin Vlaanderen alle banden met Wallonië verbreekt, staan alvast het IJzerbedevaartcomité en de VVB niet te popelen.

Filip Rogiers
De Morgen: 7 november 2007

12:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Hoezo integrale tekst? Helaba Janice, nie vals spelen hé! Uw verwijzing naar die zogenaamde 'integrale tekst van De Morgen', is andermaal een verwijzing naar de interpretatie van die tekst op de VVB site. Geef mij maar de originele tekst van De Morgen.

Gepost door: donkerrood | 09-11-07

oorlog De koning trad gisteren buiten zijn grondwettelijke bevoegdheden door op te leggen dat het communautaire thema van de regeringsonderhandelingstafel wordt gehaald én met zijn initiatief om beide parlementsvoorzitters te vragen om een raad van wijzen op te starten.

De koning kiest eenzijdig partij voor de Franstaligen als hij hun eis van een louter sociaal-economische regering onomwonden overneemt en wordt nu echt le roi des francophones. De koning negeert compleet de Vlaamse kiezer als hij onverkozen oudgedienden in de plaats stelt van wie door de kiezer werd aangeduid en stelt zich daarmee boven de democratie.

Dit komt heel dicht in de buurt van een staatsgreep-light vanuit het Hof. Een regering zonder communautaire afspraken in het regeerakkoord botst met alle verkiezingsbeloften van de Vlaamse partijen in het algemeen en het Vlaams Kartel in het bijzonder.

Op deze manier probeert men de 5 minuten politieke moed van de Vlaamse partijen van gisteren in ware judostijl om te keren tot een blitsseconde van totale capitulatie.

Als het Kartel CD&V/N-VA deze aanpak goedkeurt, komt dat neer op een oorlogsverklaring aan de Vlamingen. De Vlaamse Volksbeweging zal alvast al haar middelen inzetten om de Vlaming en de Vlaamse kiezer ertoe aan te zetten dit niet te laten gebeuren.

Eric Defoort, voorzitter Vlaamse Volksbeweging 09 258 00 05

Peter De Roover, politiek secretaris VVB

Gepost door: fee | 09-11-07

rebellie De heer Van Hoobrouck d’Aspre heeft onder het motto “oog om oog, tand om tand” laten weten dat hij alles in het werk zal stellen om elke wetgeving, dus ook de taalwetgeving, die niet in zijn kraam past, aan zijn laars te lappen.

da's pas durven! eindelijk laten de franskiljons hun ware gelaat zien, de maskers vallen af, wat overblijft zijn de monsterlijke tronies van door Vlamingenhaat vertrokken en schuimbekkende smoelwerken.
vergeleken bij de smeerlappen van het fascistische FDF zijn de VB-ers brave koorknapen met een lolly, en toch worden die onverdraagzamen geduld en niet voor de rechter gebracht, SCHANDE!

@donkeren Hugo: ga in uw zandbakske spelen of tel uw okkernoten, uw gebleit klinkt vals.

Gepost door: fee | 09-11-07

LDD 10% Dat ziet er niet zo goed uit voor het VB: 1/5de van de kiezers zou het voor bekeken houden en naar LDD trekken. VB 16%, LDD 10% vlg peiling vrt-de standaard.

Is 'Never change a winning team' dan toch maar een kermisspreuk?

Gepost door: Jef | 09-11-07

Tot dat de LDD kiezers begrijpen dat Jean Marie eigenlijk ook een separatist is...

Gepost door: Tiberius | 09-11-07

LDD 10% wie gelooft nog die peilingen, zeker als ze komen van de 'regime' media en in tijden van crisis en bang afwachten voor de belgicisten.

@janice: uw link geeft wel degelijk de integrale tekst uit De Morgen aan.
men moet wel helemaal tot onderaan scrollen, zie dan staan 'bijlage', en daar is de tekst te bekijken in word-formaat. voor lompe haatlijders als de donkere volksverrader is dat misschien te moeilijk, vandaar de mens zijn valse beschuldiging die zoals gewoonlijk nergens op slaat. Amen.

en Janice, volgens mij verwijst u met uw link wel degelijk naar de 'integrale tekst van het artikel in De Morgen', het staat hier zo te lezen op uw blog. soms begrijp ik u toch écht niet hoor. een beetje in de war misschien meiske?

Gepost door: fee | 09-11-07

spoedpetitie vanaf het weekend:
spoedpetitie uitgaand van het VB aan de onderhandelaars van CD&V en NV-A.

op de webstek van Vlaams Belang.

Gepost door: fee | 09-11-07

GEWONE MEERDERHEID

Bij deze roep ik de Vlamingen op om als tweede taal het Frans te vervangen door het ENGELS.
Op termijn zou dit wel eens een belangrijkere impact kunnen hebben, dan welke staatshervorming dan ook.

Vlamingen hebben het Frans al eens een grote slag toegebracht dit na de vernedering die ze hebben moeten ondergaan in de 19de en 20ste eeuw door een vijandig francofoon regime.

Welke slag?

Na WOII stond men op het punt om het Frans als officiële taal van een verenigd Europa te maken. Duits was geen optie. Engeland was er toen nog niet bij. Er bestond hierover een vrij grote eensgezindheid bij de stichtende leden.

Echter de Vlamingen eisten dat "elke" taal een officiële taal. zou zijn. Stelselmatig kwamen er meer lidstaten bij die dus niet te kampen hadden met het Frans als enige officiële taal. Nooit hebben al die landen hun onderwijssystemen blijvend hieraan moeten aanpassen.
Misschien wel meer ingrijpend dan de Belgische staatshervorming hebben de Vlamingen er dus toe bijgedragen dat er dus geen bipolaire taalblokken zijn ontstaan in het Westen: FRANS tegen Engels.

Nu kunnen de Vlamingen weer iets ingrijpend doen, in het hart van Europa, door resoluut voor het Engels te kiezen. Brussel is al meer en meer anderstalig, en ook het Engels wint er veld. Vlamingen zijn gezien hun taalachtergrond makkelijker in staat om Engels te leren, het latijn van vandaag, meer efficiënt en bovendien open naar de wereld gericht (van de wetenschap, economie, kunst,...). Ongetwijfeld zou dat het evenwicht op termijn erg verstoren omdat het Frans opzichtens het Engels nu eenmaal te licht weegt (zoals het Nederlands opzichtens het Frans), en bovendien het Frans er nog eens een klap bovenop krijgt...

BHV is een pietluttige (maar uiteraard noodzakelijke) splitsing in vergelijking hiermee!

En dit met een gewone meerderheid!
Enkel te stemmen in het Vlaams parlement!

Groeten van Pietje

Gepost door: Pietje | 09-11-07

OK Akkoord, de walen leren trouwens ook veel liever engels als nederlands, omwille vd hierarchie die er nu eenmaal in talen bestaat.

De vlamingen hebben in 1830 een grote vergissing begaan door religie als meer volkerenbindend te beschouwen als taal. Daardoor scheidden ze zich af van taalgenoten om bij religiegenoten hun heil te zoeken. Misschien dachten ze wel dat de walen, die tenslotte ook geen frans spraken maar waals, nederlands gingen leren? Een zware misrekening zo bleek alras, hun bewondering voor het frans was te groot.

Gepost door: Jef | 10-11-07

Tijl moet scheiden Toch overtuigt deze rechtzetting mij niet.
Niet alleen ik heb er zo mijn bedenkingen bij, zie Tijl moet scheiden: http://blog.seniorennet.be/aanklacht/archief.php?ID=111

Maar ook Björn Roose, zie:

http://frietmetstoofvlees.blogspot.com/2007/11/vvb-waar-gaat-gij-heen-deel-3.html

Niet alleen De Morgen treft hier schuld maar ook de communicatie vanuit de VVB laat hier steken vallen. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat Eric Defoort er toch een andere kijk op na houdt dan waar de VVB voor staat/stond.

Pittig detail: in een reactie op VVB, waar gaat gij heen? van Björn Roose schreef iemand die zijn lidmaatschap bij de VVB had opgezegd het volgende:

ALS IK DE PARTIJSTANDPUNTEN VAN DE NVA WENS TE LEZEN DAN WORD IK LID VAN DIE PARTIJ.

Gepost door: Duplo | 10-11-07

Ik weet niet of u "doorbraak" leest Janice, maar de laatste tijd (jaar) heb ik daar niet veel steun aan het VB gezien. Voor de NVA daarentegen.
Maar misschien komt er na alle reacties op verschillende blogs en met E. Defoort verandering in.
En dat men aan de morgen als het om "vlaandren"(en aanverwanten) gaat, geen geloof moet hechten is al langer bekend. die heeft niet voor niets de bijnaam van "fabeltjeskrant" gekregen.

Gepost door: jos | 10-11-07

religiegenoten Jef ? Vlaanderen heeft niet gekozen om afgescheiden te worden van Groot Nederland.
Vlaanderen is vanuit Brussel veroverd door Waalse bendes onder leiding van Franse generaals als De Parent, Mellinet voor Antwerpen en Burggraaf de Pontécoulant voor Gent.

Vlaanderen heeft zich dus niet afgescheiden van taalgenoten, Vlaanderen is veroverd door vreemd volk: Frans gespuis en Waalse meelopers.

Gepost door: fee | 11-11-07

Gewillig Maar waarom lieten de vlamingen zich zo gewillig veroveren en de hollanders niet? Waarom stopten die generaals aan wat nu de grens met holland is?

Ik heb eens gelezen dat Nederlands Limburg ook bij Belgie had moeten horen. De beslissing (dus niet de nederlaag) werd echter uitgesteld, en enkele decennia later besloot de provincie om toch maar bij holland te blijven. Daar kwam dus bitter weinig wapengekletter bij te pas.

Gepost door: Jef | 11-11-07

Wikipedia De Belgische Revolutie of omwenteling van 1830 is in de geschiedenis van België een burgerlijke revolutie in 1830 tegen de Nederlandse koning Willem I die tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid.

Het koninkrijk der Nederlanden was geen solide staat en beide landsdelen hadden maar weinig gemeenschappelijk. De culturele verschillen tussen het Noorden en het Zuiden waren steeds groter geworden sinds de scheiding in de zestiende eeuw . Niet alleen de geloofsverschillen tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Noorden waren een probleem, maar ook de taal. In Vlaanderen, het Nederlands sprekende deel van het latere België, werd de gehele industrie gedomineerd door de Franstalige burgerij, die vreesde dat Nederlands het Frans zou verdringen. In Wallonië was deze vrees nog groter.

Hierbij moet overigens vermeld worden dat de Zuidelijke Nederlanden niet alleen het huidige België omvatten, maar ook de huidige Nederlandse provincie Limburg en het huidige Groothertogdom Luxemburg.

Een opvoering van de opera De Stomme van Portici op 25 augustus 1830 lokte een opstand van de burgerij uit, gevolgd door volksrumoer. Het regeringsleger reageerde, maar was niet voorbereid op een guerrillaoorlog in de nog middeleeuwse straten van de steden. Na gevechten her en der geraakte het leger in ontbinding en werd het bijna geheel uit de zuidelijke provincies verdreven.

Het Voorlopig Bewind riep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit van de Zuidelijke Nederlanden onder de naam België. Het Nationaal Congres besloot om van België een koninkrijk te maken met als eerste koning Leopold van Saksen-Coburg-Gotha.

Gepost door: Jef | 11-11-07

extremisten in België De extremisten van Vlaanderen beogen slechts de macht
Hebben jullie reeds de burgers uitgelegd wat de verdeling van België in 3 of 4 onafhankelijke gebieden zal kosten?

les extrémistes de Flandres ne visent que le pouvoir.
Avez-vous déjà expliqué aux citoyens ce que coutera la division de la Belgique en 3 ou 4 régions indépendantes ...???

Gepost door: aramis-echotier | 11-11-07

Lullemans aramis Liever vandaag dan morgen een splitsing welke ons VEEL geld zal opbrengen. Kost ons dus twee keer niks, integendeel.

Eventjes naar uw blog gaan piepen en wat lees ik, buiten de vele vertaal- en schrijffouten, daar?

"Ils veulent effacer les 140 années pendant lesquels le sud les a subventionnés
Zij willen het 140 jaar uitwissen waar gedurende het zuiden ze heeft gesubsidiëerd"

Er is NOOIT één frank vanuit het Zuiden naar het Noorden gevloeid, gij leugenachtige imbeciel.
Leer eerst uw geschiedenis en kom dan eens lullen.
Zie dit pamflet van 1918:
http://duploduplexbloggeraanklacht.googlepages.com/Waarom-Daarom.pps

Gepost door: Duplo | 11-11-07

In 1830 betaalden de Vlamingen 18 miljard aan de belgische staatskas, de Walen 12 miljard, Maar de Walen haalden er 24 miljard uit en lieten 6 miljard over voor de Vlamingen.

Gepost door: Janice | 11-11-07

Aramis, wie zegt dat wij het in drie of vier onafhankelijke gebieden willen verdelen? In twee is voldoende - Vlaamstalig gedeelte en Franstalig gedeelte. De grenzen werden al jaren geleden getrokken.
Brussel (Broekzele) ligt uiteraard in Vlaanderen en moet terug in het Vlaams gewest komen.
Het wordt tijd dat jullie nu eens eindelijk zelf voor jullie centen gaan zorgen.

Gepost door: Janice | 11-11-07

Indien iemand problemen heeft met het downloaden van deze link kan je het beter eerst opslagen en dan openen.

Gepost door: Janice | 11-11-07

@fee Ik heb de tekst van het VVB gekopieerd en daarom niet op de link geklikt die ze onderaan de tekst hadden gezet omdat ik ervan uitging dat het die tekst uit De Morgen wel zou zijn.
Nadat Hugo erop wees dat de integrale tekst er niet stond, heb ik hem erbij gezet. Da's alles...

In de war? 't Zou kunnen, ik heb het dan ook ontzettend druk en heb nog bezoek uit Engeland ook, je zou al voor minder stoppen met het onderhouden van een blog. Alleen ...zou links té blij zijn, en daarom doe ik verder, hoe moeilijk het soms ook is.

Vwalla...nu ga ik mijn honden eten geven...

Gepost door: Janice | 11-11-07

De commentaren zijn gesloten.