19-11-07

Parallelle samenleving wordt gesteund door socialistisch bestuur

Niet lang geleden werd in Engeland een rapport opgesteld waarin staat dat dertig jaar werken aan een multicultureel Groot-Brittannië , waarin mensen van verschillende etnische of religieuze achtergrond harmonieus zouden kunnen samenleven, grondig is mislukt. Ondanks het waakzame oog van de Commissie voor Raciale Gelijkwaardigheid die streng toeziet op het onderdrukken van de westerse vrijheden en vooral de vrije meningsuiting, leven gemeenschappen in een parallelle samenleving.

Bij de gemeenschappen in steden die ‘parallelle levens leiden’ gaat het niet alleen om de scheiding waar men leeft en woont, maar ook de kloof in het onderwijs, werk, sociale, culturele of religieuze en dus in vrijwel in ieder aspect van hun dagelijks leven.
En omdat ze naast elkaar leven nemen het politiek en religieus extremisme hierdoor toe. In het rapport stond, “Dit is een tikkende tijdbom, wachtend op een explosie”.

Maar liefst vijftien Britse ministeries en overheidsinstanties werden voor de rechter gedaagd, inclusief het kabinet van de ex- premier, Tony Blair. De beschuldiging luidt: grove nalatigheid om de verplichtingen volgens de wetgeving voor gelijke behandeling van verschillende bevolkingsgroepen na te komen.

De aanklagende partij is de Commission for Racial Equality (CRE), de officiële regeringscommissie voor gelijke behandeling van mensen met verschillende raciale achtergrond.

Zijn de scheidslijnen aan deze kant van de Noordzee minder diep?
De commissie in Engeland is te vergelijken met het CGKR van bij ons. Zij streven een gelijkaardige utopische samenleving na waarbij vooral de autochtone bevolking zonder morren moet slikken wat de nieuwkomers hen opdringen. Dit is natuurlijk niet de enige reden voor een, wat men zo graag noemt, ‘raciale’ scheidingslijn.

Vooral omdat dit geen ‘raciale scheidingslijn’ is in de letterlijke zin van het woord, maar een scheidingslijn van cultuur, religie, gedrag, het verwerpen van in het westen geldende waarden, opvoeding, wettelijke normen en ideologie die totaal verschillend zijn en waar verder geen of weinig raakpunten te vinden zijn.
Daarbij wensen we uiteraard niet iedereen over dezelfde kam te scheren, want natuurlijk vinden bij de allochtonen brave huisvaders en goede buren. Het zou maar erg zijn indien het niet zo was. Die mensen verdienen onze steun. Voor die mensen hebben we alleen maar lovende woorden.

Scholen in Antwerpen zijn echter eveneens ‘tijdbommen van sociale segregatie, die wachten om te exploderen’.
Er is in Antwerpen een cultuur ontstaan van ‘onderwijs naar ‘etniciteit’ wat het deelnemen aan de Antwerpse samenleving belemmert en een gevoel van uitsluiting aanmoedigt. Het Antwerps bestuur creëerde niet alleen woongetto’s in stad en districten, maar ook in het onderwijs.
Zij lieten na om de nieuwkomers te spreiden en te stoppen op het moment dat het niet meer om diversiteit ging, maar om een overrompeling waardoor het niveau van het onderwijs niet meer op peil kon worden gehouden.
Het beste bewijs hiervoor is dat enkele kinderen van vreemde origine het is een klas ergens op het platteland, met overwegend Vlaamse kinderen het even goed doen als de rest. Daardoor vinden ze later ook gemakkelijker hun weg naar hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt.

Het Antwerps bestuur zou net als de Britse overheid voor de rechter moeten gedaagd worden en niet diegenen die kritiek hebben op het socialistische beleid, dat enkel met de vinger kan wijzen naar de moegetergde autochtone bevolking of de werkgever die geen zin heeft om slecht opgeleid personeel in dienst te nemen.

In Borgerhout zijn er tot halfweg dit jaar 410 Borgerhoutenaars vertrokken, daarvoor zijn 1100 nieuwe vreemdelingen zich komen vestigen.
Ondanks Patrick Janssens beweert dat de criminaliteit zakt, klopt dit niet met de realiteit. Het is niet omdat criminele feiten niet meer vervolgd worden en de media er niet meer mag over schrijven, dat de criminaliteit er minder op wordt.

De massale toestroom van mensen uit de nieuwe EU- lidstaten op zoek naar werk en een beter leven zorgen op hun beurt voor nieuwe problemen en opnieuw voor criminaliteit.

Volgens de politie gaat het om nieuwkomers ‘die andere waarden’ hebben dan die in het westen gelden.

In Engeland omschreef een woordvoerster van de politie het als volgt: “Veel van hen komen uit een dorp of stad waar iemand in een uniform wordt gezien als een corrupte en onbetrouwbare schurk. Ze zitten massaal dronken achter het stuur, wat het aantal arrestaties voor dronken rijden heeft verzeventienvoudigd. Omdat het vrijwel alleen mannen betreft, is er een sterke toename van de prostitutie, met al z’n bedenkelijke kanten. Ze lopen gewapend met forse messen rond, zoals ze dat in Polen, Slovakije of Litouwen ook gewend waren. Met die wapens wordt er ook onderling het nodige uitgevochten. De politie in Norfolk constateerde al eerder dat buitenlandse werknemers vaak het slachtoffer zijn van afpersing, onderling racisme en georganiseerde misdaad. Verschijnselen die ‘gemakkelijker’ kunnen voorkomen omdat deze groepen juist buiten de Britse samenleving staan. Verschijnselen die de autochtone Britten angst aanjagen en de scheidslijnen dieper maken”.

In ‘hun eigen wijk’. Apart van de rest.

Dat is de situatie in veel grote West-Europese steden. Het rapport in Engeland roept de regeringen van de EU op, zich daar samen over te buigen. Het probleem is groter dan ons land of Groot-Brittannië alleen. De integratie is niet ‘gelukt’ wanneer de allochtone gemeenschap ‘rood’ stemt, zoals men ten onrechte in Antwerpen en de omringende ‘linkse’ districten aanneemt. Het gaat om het opleiden en emanciperen van mensen. Het aanmoedigen en steunen van geïntegreerde nieuwe Vlamingen. En vooral…het niet laten verloren gaan van een bijna volledige generatie die het zonder een andere mentaliteit niet gaat maken in deze samenleving.

13:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Op radio, tv, in kranten en tijdschriften en op internet hoort, ziet en leest men niet anders dan: de Marokkaanse gemeenschap dit, de Turkse gemeenschap dat en de Joodse gemeenschap zus en zo.
Volgens mij zijn in belgië volgende gemeenschappen officieel: De Vlaamse, de Waalse, de Duitse en de erkende geloofsgemeenschappen. Toch houden de media het bestaan van parallelle gemeenschappen in stand door het altijd over nationaliteitsgemeenschappen te hebben.

Gepost door: Metten | 19-11-07

Zelf schuld Dat houden die gemeenschappen zelf in stand, Metten. "Wij Marokkanen", "wij Turken", en "wij Joden". Een Marokkaan komt niet in een turkse moskeet en omgekeerd. Turkse ouders prenten hun kinderen in dat ze TURKEN zijn, geen belgen. Ze doen zelfs hun dienstplicht in Turkije, ook zij die hier als 3e generatie geboren zijn.

En ja, ook de joden werken daaraan mee, door zich in puur joodse verenigingen te organiseren, door joodse voornamen te geven, door (zeker op blogs en fora) na twee posts al apetrots te komen vertellen dat ze joods zijn, door het aantal nobelprijzen voor joden angstvallig bij te houden, al wonen die mensen al eeuwen in andere landen, enz. En dan zwijg ik nog over die rare orthodoxe joden in Antwerpen. Wie zou het dan nog niet over nationaliteitsgemeenschappen hebben?

Gepost door: Jef | 19-11-07

Daily Express

SHOULD ARAB NATIONS BE ALLOWED TO JOIN THE EU?

NORTH African and Arab nations should be allowed to join the EU, Foreign Sec­retary Dav­id Miliband said yesterday.

His plea raises the prospect of hundreds of millions of Muslims enjoying unrestricted freedom of movement across Europe.

The Foreign Secretary’s call came in a provocative speech about the future of the 27-nation EU up to the year 2030.

He delivered it in Bruges, the Belgian city that was the scene of former Premier Margaret Thatcher’s warning against an EU superstate nearly 20 years ago.

------------

Ge ziet, in de UK zijn ze ook nog lang niet aan de Verlichting toe. Deze minister denkt dus exact hetzelfde als onze De Gucht en Michel en Verhafstoodt en.... en ....

Gepost door: Jef | 19-11-07

Ongelooflijk!!!

Gepost door: Janice | 20-11-07

Het is nog erger in de UK dan hier Diegenen die regelmatig in de UK komen, ik kom er minstens 1x per maand, weten dat het daar nog veel erger is gesteld dan hier.

Mensen beseffen het niet maar daar spreekt men niet langer van een maatschappij maar idd van vele paralelle maatschappijen.

Vrouwen in London die totaal in het zwart rondlopen met bedekt gezicht en dat wordt dan maar toegelaten onder het mom van de heilige multicultuur. Dat zelfs nieuwe oost-europese en zuid-amerikaanse migraten tegen deze moslim manier van leven zijn wordt natuurlijk niet verteld.

Het is daar in verschillende steden een tikkende tijdbom en ik was zelfs verbaast dat er geen halve burgeroorlog is uitgebroken na de aanslagen.

Geloof me als ik zeg dat de engelsen het kotsbeu zijn, maar politiek geen uitweg hebben. Er zijn maar 2 echte grote partijen en geen enkele van de 2 hebben ballen.

Diegene die het wel durft aan te halen is dan weer vrij extreem in zijn uitlatingen. De dag dat er daar een VB opstaat zal het gedaan zijn met hun conservatieve houdingen.

Het grote probleem is de afstand tussen politiek en de burger, als het hier een kloofke is, is het daar een grand canyon.

Gepost door: Den Amerikaan | 20-11-07

Azhar De gezaghebbende grootmufti vd Azhar univ in Egypte, zowat de islamitische tegenhanger vd paus, heeft middels een fatwa beslist dat 'vluchtelingen' die omkomen in hun poging europa te bereiken, de status van 'martelaar voor de verbreiding van het geloof' verdienen.

Aanleiding was de repatriering van 26 lijken van egyptische moslims die samen met 160 anderen geprobeerd hadden italiaanse kusten te bereiken. Nog 150 andere moslims zouden omgekomen zijn toen hun bootje kapseisde.

Zo, daarmee zijn definitief alle linkse, christelijke, koninklijke en wat nog argumenten van tafel geveegd als zouden de 'vluchtelingen' in hun eigen land vervolgd worden, of zelfs dat ze het gewoon zouden doen voor een beter leven alhier. Want waar blijven dan de Filippijnen, Brazilianen, Indiers, enz enz die het minstens even slecht hebben als het één mmiljard moslims?

Gepost door: Jef | 20-11-07

Hessen Een woningcorporatie in Hessen (D), die 64,000 (!) woningen beheert, gaat vanaf nu de parallelle samenleving in de praktijk brengen: nieuwe huurders worden 'geplaatst' in blokken waar soortgenoten huizen. Russen bij russen, turken bij turken, enz. 'Want een 75-jarige duitse oma heeft een ander begrip van orde en netheid dan een pas gearriveerde turkse familie"

Waarvan ken ik dat systeem nu toch? Ach ja ik weet het terug: van op vakantie in het buitenland. Belgen bij belgen in hetzelfde hotel, russen bij russen, duitsers bij duitsers, ...

Gepost door: Jef | 20-11-07

De commentaren zijn gesloten.