30-11-07

Zijn er nog 'echte' Walen?

380px-Map_Gallia_Tribes_Towns-54 v.C.


Vandaag moet ik een boel strijken, maar zoals steeds begin je dan over vanalles en nog wat na te denken. Ik dacht aan de Walen die ze gisteren aan het woord lieten in Terzake en hoe ook zij in feite de pineut zijn geworden van slecht en corrupt bestuur door de maffiose PS al die jaren.
In feite werden ook zij bestuurd door een vreemd volk. Inwijkelingen… Fransen, Italianen en tweede generatie Vlamingen, de ene nog extremer dan de andere. Hebben ze er zelf voor gekozen? Ik weet het niet, want ze zijn tegenwoordig nog een kleine minderheid die ‘echte Walen’.

De echte Walen zouden hier terecht zijn gekomen tijdens de Romeinse overheersing. Na de terugtrekking van de Romeinen bleef hier een groep achter die een taal ontwikkelde wat men in de volksmond ‘een soort vuil Latijn’ noemde. Het zou gaan om een keltische stam die een taalsubgroep uitmaakt waartoe weliswaar ok het Frans behoort (de oïl-talen), maar toch geen variant is van het Frans.
Dat de taal enorme verschillend is kan men hier bekijken KLIK HIER EN HIER

Het staat echter vast dat het Engelse woord Welsh verwant is met het Nederlandse woord Waals; beide betekenen vreemd, buitenlands.

In het Oudengels betekent 'Wealh' naast vreemdeling ook slaaf.

Echte Walen stammen dus af van de Kelten, een Germaans volk dat de Volcae heette.
Men denkt dat de Volcae oorspronkelijk ten het noordoosten van de Rijn woonden, in wat nu westelijk en centraal Duitsland is, in het stroomgebied van de Wezer. Caesar noemde de Volcae Tectosages als een Keltische stam die nog steeds woonde in westelijk Germanië (Bron: De bello gallico 6.24)

‘De Kelten werden door de Germanen aangeduid met Walen, ook nadat eerstgenoemden Romaanse talen hadden aangenomen. Zo zijn later de gebieden Wallonië in België, Wales in Groot-Brittannië en het Duits-Franstalige kanton Wallis in Zwitserland aan hun naam gekomen.’Bron: http://www.nevenzel.com/dialect.htm

Pas na de Franse veroveringstochten is het Waals in de verdrukking geraakt. Iedereen die zich belangrijk voelde (en nu nog) begon de taal van de overheerser te praten. Ook in Vlaanderen kon men na 1830 enkel bij de overheid terecht in het Frans en kon men enkel in het Frans studeren.
Iedereen die een andere taal sprak werd dom gehouden.
In Wallonië werden de grensgebieden ingepalmd door Fransen die zich daar kwamen vestigen en de heerschappij overnamen. Vlamingen die in Wallonië gingen wonen en werken integreerden in één generatie. Dat zijn nu diegenen die zich in de Brusselse rand vestigen en het in dit land nog steeds voor het zeggen hebben en Vlaanderen blijven boycotten.

14:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Welch, Welcher, pats, boem, gedaan ermee. ........althans, nog even!
Ook aan dat anti-Vlaams liedje komt een einde, misschien sneller als we zelf kunnen hopen.

Gepost door: Jean | 30-11-07

... euh, zijn er noch 'echte' Vlamingen? Hoe zien die er dan uit? :)

Gepost door: Hugo | 30-11-07

Da's gemakkelijk, Hugo, dat zijn diegenen die Vlaams praten en niet met de Franstalige imperialisten meeheulen.

Gepost door: Janice | 30-11-07

@HUGO Vlamingen zijn gemakkelijk te vinden.

Je vindt ze bij het Vlaams Belang.
Dat is ook de echte reden waarom die partij zo gediscrimineerd wordt en gehaat!
Zelfs door die lieve mensen die zo'n pamflet "Geen haat in mijn straat" voor het raam hebben hangen: dat zijn de ergsten!
Sommigen hebben van die haat zelfs een levensmotto gemaakt, nietwaar Joske en Jozefke en er zijn er zovelen! Ze noemen zich ook wel eens democraten.(Dutroux hengelde ook wel eens naar de eretitel "de grote kindervriend")

Gepost door: Frederik | 30-11-07

@janice: Vlaams is geen taal maar een hoopje dialecten. Ik verkies AN (Algemeen Nederlands). Op de werkvloer spreek ik AN en tussen vrienden 'Vlaams', ttz: Aaantwaarps.

@Frederik: ik ken persoonlijk geen enkele Vlaams Belanger die vervolgt wordt omdat hij lid van het VB is. Niemad werd vermoord, niemand zit achter tralies, niemand wordt gebroodroofd enz.. Integendeel: mandatarissen van het VB worden gelijk behandeld zoals alle andere mandatarissen en hun wedden en lonen worden evengoed en gelijk betaald door de overheid.

Gepost door: Hugo | 01-12-07

@HUGO Inderdaad, je hebt ten dele gelijk!
Maar je bent ziende blind als je ontkent dat de mandatarissen van het VB overal buiten gehouden worden in bestuursfuncties!
Dit alles hebben we te danken aan meneer geysels, de uitvinder van het "cordon sanitaire"! Hij had zijn geesteskind alvast een Franse naam gegeven omdat onze Franstalige landgenoten hem zouden kunnen verstaan en misschien zelfs omdat hij hoopte dat Frans de enige landstaal zou worden!(Zo ver is het gelukkig nog niet.)
Die meneer geysels is bovendien MISTER HAAT nr.1, hij leeft ervan de haat rond zich te verspreiden.

Bovendien heb ik altijd geleerd dat ABN de taal is die wij spreken, nu zegt men AN nogal logisch overigens! Alle Nederlands dat wij spreken is beschaafd! MAAR en dat is heel belangrijk: het dialect is de voedingsbodem van het AN!
(tussen haakjes: ook in Nederland zijn er dialecten, sommige zelfs heel moeilijk te verstaan, maar ook in Frankrijk! Daarom is die hun taal toch niet minderwaardig!)

Toch vermoed ik dat u het niet zo hebt met het Nederlands, toch niet met de spelling! Kijk maar even naar je bijdrage: een zware fout!
Voor één dergelijke fout werd een leraar wiskunde op het eindexamen veroordeeld tot een tweede zittijd!
Wat betreft Frans: ik was vroeger de eerste om iemand te helpen in die taal, maar sinds enkele jaren is dat gedaan!
Mensen uit Frankrijk wel maar typetjes die hier de grote jan willen uithangen door frans te spreken (liefst met veel fouten!) krijgen van mij een gebaar in plaats van een woord!

Nog iets: waarom op RTBf en RTL Vlaamse politiekers zich altijd willen bedienen van het Frans, ik begrijp het niet!
Dat ze gewoon fier zijn op hun taal en Nederlands spreken, AN natuurlijk!
Ik heb nog NOOIT in een debat Franstaligen Nederlands zien praten, ze kunnen dat wel (zogezegd) maar durven het niet zo goed!

Bij deze nogmaals mijn sympathie voor de familie van Guido De Moor: hun man en vader werd vermoord en alle partijen deden hun best om de moord nog eens over te doen! Bovendien gaan de daders vrijuit en het is niet de eerste keer dat zo'n schandaal zich voordoet! Proficiat justitie met aan het hoofd de supervrouw die ontsnappingen toelaat, of bevordert.

Gepost door: Frederik | 01-12-07

nog een beetje geduld Hugoke en we spreken allemaal ABA... Algemeen Beschaafd Arabisch !! met een Aaaantwaarpse tongval..hopelijk wordt de profeet hierdoor niet beledigd

Gepost door: Rene | 01-12-07

Hahaha, den Hugo weer Zoals altijd de grootste onzin van Hugo.

@janice: Vlaams is geen taal maar een hoopje dialecten. Ik verkies AN (Algemeen Nederlands). Op de werkvloer spreek ik AN en tussen vrienden 'Vlaams', ttz: Aaantwaarps.

Er bestaat ook geen Nederlands, het AN waarnaar u verwijst wordt enkel in een driehoek gesproken in Nederland. Al de rest is aan nederlands dialect.
Dat is trouwens voor alle landen zo, er is een Algemeen aanvaarde taal maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat ook spreekt.

Er bestaan idd dus niet 1 vlaams, maar er bestaat ook niet 1 Nederlands, er is wel zoiets als de officiele taal maar die hebben de vlamingen ook.


@Frederik: ik ken persoonlijk geen enkele Vlaams Belanger die vervolgt wordt omdat hij lid van het VB is. Niemad werd vermoord, niemand zit achter tralies, niemand wordt gebroodroofd enz.. Integendeel: mandatarissen van het VB worden gelijk behandeld zoals alle andere mandatarissen en hun wedden en lonen worden evengoed en gelijk betaald door de overheid.

Wat een onzin,
1) : VB'ers die op een verkieslijst hebben gestaan worden door vakbonden uitgesloten. Nochtans zijn er geen objectieve redenen waarom. Deze mensen hebben geen enkele misdaad begaan tenzij op een VB lijst te staan.
Het is verboden om te discrimeneren op basis van politieke overtuiging.

2) Medeondertekenaars van het Warrandemanifest zijn doodgewoon ontslagen.

3) De koning weigert de verkozenen van het VN uit te nodigen, nochtans worden zelfs veroordeelde criminelen uitgenodigd (Cfr Claes)

4) De belgische staat had verboden om militairen te laten opkomen op lijsten van het VB. De staat is in zijn ongelijk gesteld en heeft duidelijk gesteld dat opkomen voor een onafhankelijk vlaanderen een democratisch geoorloofde eis is.

Hugo, uzelf dus, die als enige objectief heeft om het (dixit Hugo) Het VB monddood te maken. Met de nadruk op dood misschien Hugo ?
We kunnen nog zo doorgaan...

Gepost door: Den Amerikaan | 02-12-07

Correct Rene En Rene heeft ook nog gelijk, 2x raden welke uitgeverij NIET mag vertegenwoordigd worden op de boekenbeurs....

Gepost door: Den Amerikaan | 02-12-07

Een interessant artikeltje. Hieruit blijkt dat ook de Walen slachtoffer zijn van het franstalige imperialisme. Historisch gezien horen zij tot de Nederlanden, niet tot Frankrijk. Dat wil echter niet zeggen dat België moet blijven bestaan. Als Vlaanderen en Wallonië onafhankelijk zijn, kunnen we misschien eens denken aan een Verbond van Lage Landen (i.p.v. dat lelijke woord Benelux), net zoals de Scandinavische landen.

Gepost door: Wim | 03-12-07

De commentaren zijn gesloten.