13-12-07

Geen democratie in het Vlaams Parlement.

Wie op woensdag via de VRT het reilen en zeilen tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement volgde, heeft kunnen vaststellen dat ook daar de democratie met een dikke korrel zout dient te worden genomen. Want Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (VLD) stond niet toe dat Filip Dewinter, Bert Anciaux interpelleerde over diens (over)reactie op de uitspraken van Yves Leterme. Ik vraag mij af of links en links liberaal het woord ‘democratie’ in feite nog wel kennen. Maar misschien is democratie, in een land waar de koning een staatsgreep pleegde, wel helemaal niet meer nodig.

Filip Dewinter vroeg tijdens de plenaire vergadering bij ordemotie het woord en probeerde met een aantal terechte verwijzingen naar het Reglement de voorzitter ervan te overtuigen de actuele vraag toch nog te agenderen. Marleen Vanderpoorten bleef echter bij haar standpunt en was enkel bereid om tijdens het Uitgebreid Bureau de zaak ten gronde te bespreken. Dewinter herhaalde dat Vanderpoorten hier voor een zeer gevaarlijk precedent koos. De Vlaamse Ministers krijgen nu een vrijgeleide om soortgelijke provocerende teksten en visies te verspreiden zonder dat zij hierover verantwoording in het parlement zouden moeten afleggen.
Met deze beslissing tast de voorzitter dan ook niet alleen het controlerecht van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers aan, maar maakt ze ook het Vlaams Parlement monddood !

Anciaux schreef vorige zondag op zijn webstek dat Leterme’s uitlatingen over de RTBF als “een zender met een politieke agenda” en “relict uit het verleden” voor hem “onaanvaardbaar” waren.
Maar Anciaux bleek vooral woedend over de uitspraak van Leterme dat “ze” in Vlaanderen de RTBF ook wel eens “Radio Mille Collines” noemen. Anciaux vond dat “zij die vandaag de RTBF vergelijken met deze Rwandese radio niet goed snik” waren en stelde tevens dat “het vergelijkingen zijn die totaal misplaatst zijn en die getuigen van intellectuele en emotionele onvolwassenheid”.

Dàt was nu net wat Filip Dewinter hekelde. Bert Anciaux, dé kampioen van de emo-politiek. Maar als het goed is zeggen we het ook, Filip Dewinter kreeg na de plenaire zitting en dank zij de vrt, de kans om Bert Anciaux hierover enkele vragen te stellen voor de camera. “Geef toe”, zei hij tegen Bert Anciaux, “Wanneer ik u hoor spreken over emo-politiek, dan kan ik er niet aan doen dat dit bij mij een glimlach op mijn gezicht tovert”.

Anciaux had echter geen problemen met de niet bepaald objectieve beeldvorming over Vlaanderen die de Franstalige pers in het algemeen en de RBTF in het bijzonder nu al maandenlang verspreid.
Zijn eigen emo-politiek was niet negatief, zei hij. Hij hanteerde positieve emo-politiek. (Als het voor hem maar stemmen opbengt zal het wel positief zijn, zeker?) Heel wat van zijn vroegere medewerkers kennen echter de andere zijde van zijn ‘positieve’ emo-politiek. Wanneer Bertje zijn zin iet krijgt gebruikt hij vooral de negatieve emo-politiek.
Als nationalist heeft Bert Anciaux weer eens het Vlaams front doorbroken en zijn verachting voor Vlaanderen getoond. Was het niet Goebels die zei, “Wir sind Links und wir verachten das rechte Burgerblok.” ??

16:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

simplicisme "Wij worden straks buitenlanders in eigen gemeenschap, eigen land" schrijft den Bert ook nog op zijn webstek!?

Verder gebruikt hij onbestaande woorden als 'simplicisme' en 'schalken', ik had toch beter verwacht van een minister van cultuur.

En over onze 4x100m lopers:

"Drie op en top Vlaamse meiden samen met een prachtig Waalse atlete.

Kim, Elodie, Hanne en Olivia, dikke proficiat!"

Elodie Ouedraogo is van Burkina Fasso, en dus helemaal geen 'op en top vlaamse atlete', net zomin als Abu Jah Jah een op en top vlaamse activist was.

Bovendien vind ik het provocerend om in Belgie met zo'n onmogelijke achternaam blijven rond te lopen, en aldus iedereen te verplichten de juiste schrijfwijze op te zoeken. Zelfs den Bert waagt er zich niet aan. Dat is in de US wel even anders.

Gepost door: Jef | 13-12-07

VB -3,5% LDD+3,5% Het VB verliest wat LDD wint volgens peilingen..Misschien zijn die overlopers mensen die niet tegen homohuwelijken zijn of die niet mensen willen opsluiten voor een jointje.Of dat zijn mensen die abortus een vrij recht vinden net als euthanasie.Misschien zijn dat mensen die wel een Vlaamse republiek willen maar een slogan als Belgie Barst te hard vinden om een dialoog te openen met de Walen.Of dat zijn mensen die zich wel bezorgd maken om de islamisering en er een halt aan willen toeroepen maar geen "eigen volk eerst"samenleving willen omdat je mensen niet moet beoordelen volgens afkomst maar in daden en Vlamingen voortrekken en andere discrimineren echt geen oplossing kan zijn...
Denk er eens over na VB...Sommige van je standpunten zijn wel echt een beetje schrikwekkend radicaal en wat betreft het ethisch programma komen jullie het meeste overeen met de Christenfundamentalisten van het Nederlandse SGP...En in 2007 werkt dat niet weer zo.Het programma van het VB is in 30 jaar hetzelfde gebleven terwijl de hele samenleving en de mensen veranderen...Daarom dus VB -3,5 en LDD +3,5...En als het in dalende lijn verder gaat met het VB dan zie ik jullie vriend Gerolf nog overlopen naar de LDD...Zeg niet dat ik je nooit gewaarschuwd heb....

Gepost door: Tiberius | 13-12-07

Tiberius !! als je ziet hoever we nu staan met onze maatschappij... de zachte aanpak de bepampering de menslievendheid de hoge moraliteit "de doe maar op" mentaliteit en het wordt alsmaar erger...Vreemdelingen beginnen hun stempel te drukken op alles en nog wat...Onze "correcten" slagen er niet in een regering te vormen...de criminaliteit stijgt en stijgt ...het respect is ver te zoeken ..De verdeeldheid onder de Vlamingen is enorm en zo kunt ge nog een tijdje doorgaan...wordt het geen tijd dat de politiek een hardere koers gaat varen , de mensen terug op het juiste spoor zet...de misdadiger in spe ,even gaat nadenken "want" als hij wordt gepakt moet hij de GEVANGENIS in ...en niet tijdelijk in een gastronomisch recreatrie-oord ..Wordt het geen tijd dat wij gaan nadenken wat we in huis hebben gehaald ,mensen die wortels hebben met fanatiekers die schreeuwen om de doodstraf als een "teddy beer" "Mohamed"" wordt genoemd,die spugen naar een handelaar in varkenvlees of zich beledigd voelen bij verlies van een voetbalmatchke...gaat LDD dat allemaal oplossen met zijn deftige partij..Ik ben het wel eens als hij zegt over "gezond"verstand te beschikken ,dat heeft hij genoeg om zijn "zakken" te vullen zoals iedere correcte (zogezegd) mensminnende politieeeeeeker...
De harde lijn mijn beste Tib... de rest is proefondervindelijke "flauwe kul" gebleken
en daarbij ..ik heb geen behoefte om "verrijkt" te worden.Klein persoonlijk lichtpuntje...hier in Thailand hebben de meesten er geen benul van wat of waar Belgie gelegen is .. prachtig dan hoef ik mijn schaamte over mijn land mijn streek en de meeste Vlamingen niet te verbergen

Gepost door: Rene | 14-12-07

lees zojuist ambras tussen de Mosselslimmers over de data van hun offerfeest...waarom de datum niet vastleggen op dinderwoendag 33 december dan is iedereen content .zelfs wij

Gepost door: Rene | 14-12-07

Amaai Rene, ge hebt het hard te pakken zenne. Straks moet ik nog gaan geloven dat ge dat allemaal meent. Trouwens, ge geeft geen enkel rechtstreeks antwoord op wat Tiberius schrijft. Alleen uw eigen dikke kul blijft ge tot den treure herhalen en herhalen en herhalen, tot het moment kwam dat ge 't zelf zijt beginnen geloven. Als dat maar goed afloopt met u. :)))

Gepost door: donkerrood | 14-12-07

OK donkerrood zeg mij waar ik het mis heb !

Gepost door: Rene | 15-12-07

Om misselijk van te worden. Er is maar één keuze meer:
"WEG MET DIE GEIT" voor er nog méér schade berokkend wordt, want het loopt nu al de spuigaten uit met 'onbekwaamheid' én 'dictatuur'.

Gepost door: Jean | 15-12-07

30 JAAR VB!zie url ik maakte er een parodie op,zie url dus!

PS1;Nee René,dat is geen antwoord op de vraag,maar u bent ook geen VB mandataris(hoop ik)
PS2;Janice,'t is Goebbels.Met twee BB.
PS3; en wat vinden jullie van de parodie?

Gepost door: Tiberius | 15-12-07

50 jaar VB 2017: apartheid BUITEN

2027: vreemde heersers BUITEN

Gepost door: Jef | 15-12-07

allee donkerroodgekleurde ,dat is geen repliek op mijn verzoek...ik geef je de kans mij het rode licht van de waarheid te laten aanschouwen..maar in de plaats daarvan...extreemrechts schorremorrie ,nieuwe heimat...wat is dat nu voor zever. Leg mij eens uit waar ik "dikke kul" verkondig in mijn posting van 14/12 10.13

Gepost door: Rene | 16-12-07

Onverdraagzaam Ge zijt nen onverdraagzame vent Hugo. Dat had ik van een linkse niet verwacht.

Gepost door: Jef | 16-12-07

Animo Weinig animo hier. Wat gedacht van de tsjechische die Miss Belgie is geworden? En geen woord NLs spreekt? Nog een geluk dat zij eerste geworden is, of we hadden een zwarte Miss Belgie gehad.

Stel u voor dat Miss Zimbabwe een blonde blanke juffrouw zou zijn, Mugabe kreeg een hartaanval. Of dat Miss Saudi Arabie een christelijk meisje zou zijn, zonder kopvod, de moslims bombardeerden ons plat, om 'respect' af te dwingen.

En dat de heidense kerstversiering weg moet in het justitiepaleis is niet waar. Onze justitieminister van noordafrikaanse origine Onkelinx heeft het bevel tot verwijdering ongedaan gemaakt, nadat zij vernomen had dat de romeinen die dag reeds vierden als zonnewende.

Gepost door: Jef | 16-12-07

Zwijg als er niets zinnigs uitkomt

Gepost door: @Jef | 16-12-07

Webmaster Zijt ge nu al gepromoveerd tot webmaster Hugo?

Gepost door: @Hugo | 16-12-07

Weinig animo, inderdaad. Gisteren was ik bij Pro Flandria. En toen ik terug thuis kwam had ik geen zin meer om nog aan de computer te gaan zitten.

En Tiberius, je hebt gelijk. Maar ik denk dat je moet beseffen dat er al al genoeg andere partijen zijn voor het 'ander volk', dus mag er misschien wel wat aandacht gevraagd worden voor het eigen volk ook? Maar als het een troost mag wezen, ik kan het niet over mijn lippen krijgen...


En Goebbels is inderdaad met 2 b's, vergissing van mij. Ik ben dan ook niet zo thuis in die nazinamen... en dat brengt mij dan weer bij Hugo, die het niet kan laten van ons allemaal 'schorremorrie' te noemen, wat ik persoonlijk hoogst beledigend vind. Ik zal het dan ook wissen omdat ik besef dat hij eerst en vooral nog in het verleden leeft en hij nog steeds denkt dat het Vlaams Belang vergeleken moet worden met het militante VMO van destijds waar hij toen deel van uimaakte. Hij vergeet echter dat er ondertussen al heel wat is gebeurd bij het Vlaams Belang en de verruiming niet is stopgezet met het wegvallen van Jurgen Verstrepen.
Het is natuurlijk wel jammer dat de pers niet de toespraken van Gerolf Annemans en Filip Dewinter liet horen tijdens de 2-daagse van het Vlaams Blok/Belang, dan zou hij merken dat de toon helemaal niet meer is zoals ze dertig jaar geleden was.
En heel misschien mag ik opmerken dat de toon van de sociaisten van 40 - 50 jaar geleden nu ook niet meer dezelfde is?
Maar omdat Hugo zolang in het 'ander kamp' zat, zal hij dat uiteraard niet weten. Hij zal ook niet weten dat vooral de 'kameraden' van toen, het schorremorrie zijn van vandaag. En waarom? Omdat ze door de kaviaarsocialisten in de steek werden gelaten voor 'het ander volk eerst'.

Gepost door: Janice | 16-12-07

@Tiberius Die parodie klopt toch niet helemaal, hoor!

Wij willen enkel diegenen buiten die zich hier weigeren aan te passen. En we verzetten ons met alle macht tegen de islamisering van Europa.

Ik heb het al eerder gezegd en zal het blijven herhalen: 'DE ISLAM HOUDT OP WAAR EUROPA BEGINT!'

Gepost door: Janice | 16-12-07

VB -3,5% LDD+3,5% (onzin) Beste Tiberius,

VB -3,5% LDD+3,5%, op het eerste gezicht zou je idd kunnen afleiden dat dit communicerende vaten zijn.

Het enige probleem is dat er geen enkele studie is dat dit bevestigd of enigzins verklaart. Het is pure speculatie en niets meer of minder. Persoonlijk geloof ik wel dat er een kleine verschuiving zal ontstaan, alleen heb je blijkbaar hetvolgende vergeten.

1) VB heeft ongeveer dezelfde score gehaald (en zelfs iets meer stemmen) dan tijden de vorige federale verkiezingen, nochtans kwam LDD op meer dan 6%, waarom zijn die toen NIET van het VB gekomen ?

2) Dit zijn geen verkiezingen maar peilingen, voor diegenen die peilingen volgen, het VB komt atlijd slechter uit in peilingen. De reden is nogal evident, iemand die er voor uitkomt dreigt uitgesloten te worden van de maatschappij en peilingen zijn NIET anoniem.

3) Peilingen zijn niet representatief in Belgie, wie ook maar iets van statistiek afweet, weet dat de stalen veel te klein zijn om ook maar enigzins wetenschappelijke waarde te hebben.

Hugo, goed genoeg zo ?

Gepost door: Den Amerikaan | 16-12-07

@Tiberius

Een ander onderwerp van jou. Het VB heeft niet veel veranderd in zijn programma ?

Natuurlijk niet, waarom zouden ze, indien de problemen van 30 jaar geleden nog steeds actueel zijn, waarom moet men dan van programma veranderen. Er zijn natuurlijk veranderingen gebeurt en genuanceerd.

War ik erger vind Tiberius, is zoals Janice reeds aangeeft. Een sossen partij die nu nog durft problemen aankaarten eg pensioenen en sociale zekerheid, na meer dan 20 jaar regeringsdeelname getuigt van zware hypocrieten, compleet mislukte managers en een duidelijk wil om de echte problemen niet op te lossen.

Om het met de woorden van de sossen te zeggen, de sossen hebben niet de intentie om de problemen op te lossen, anders is er geen reden meer om op de sossen te stemmen.

Gepost door: Den Amerikaan | 16-12-07

@Janice: "Maar omdat Hugo zolang in het 'ander kamp' zat..."

Den Hugo zat drie jaar in het 'andere' kamp en DERTIG jaar in het huidige. Hoe lang ben jij bij de 'sossen' geweest en thans bij het VB?

Ps: censuurbeest, waarom wis je mijn boodschappen altijd? Bang voor de vrije meningsuiting als die jouw mening niet vertolkt?

Gepost door: donkerrood | 16-12-07

Ik heb nog niets gewist. Maar je weet dat je niet mag schelden en toch doe je het steeds weer.

En nog eens, mijn ouders stemden socialistisch vooral omdat de rest van de familie nogal vooraanstaande sossen waren in het Gentse. Voor de rest waren ze niet echt politiek bewust. Mijn moeder, als Engelse al helemaal niet.

Toen ik voor de eerste keer mocht stemmen, heb ik voor de Volksunie gestemd en ik vloog prompt bij de rest van de familie buiten. Ik heb ze sedertdien nooit meer gehoord of gezien.

Gepost door: Janice | 16-12-07

Wel mensjes Het enige wat er ooit veranderde bij het VB ;hun pro apartheid houding(logisch ,de apartheid is weg,maar zingen ze nog Ons vir jou Suid Afrika?),hun amnestie eis(of staat dat nog in het programma?Aanverwante groepjes zoals Het Bormshuis,Voorpost eisen dat nog steeds),de Dietse gedachte,de doodstraf invoeren(vroeger had het VB een sticker met een strop en de tekst"de doodstraf kan je leven redden),hun migrantenthema was vroeger:"de onvoorwaardelijke terugkeer van alle niet Europese migranten en dat is ook aangepast dus naar alle migranten die zich niet aanpassen,vroeger liet VB Brussel niet los nu wel,en van lichtelijk antisemitisch zijn ze nu pro Israel en hun "solidarisme" (remember?) werd vervangen door een donkerblauw programma...Voor de rest is het VB nog compleet hetzelfde tenzij ik me ergens nog iets ben vergeten te herinneren...

Gepost door: Tiberius | 18-12-07

Sorry, wij laten Brussel niet los. Brussel zal altijd een apart geval blijven. Wij zeggen dat de Brusselaars moeten kunnen kiezen (vanuit Brussel) bij welke (onafhankelijke) staat ze willen horen.

Wat de rest betreft...iedereen evolueert, Tiberius, en als er nieuwe mensen komen, komen er ook andere ideeën over bepaalde onderwerpen..

De vriendschap voor Zuid-Afrika bestaat nog steeds, maar dat is uit verbondenheid met deze taalgemeenschap. Het Wilhelmus wordt ook gezongen om dezelfde reden.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger ook tegen apartheid was, maar in ieder geval had toen iedereen voldoende te eten en een dak boven hun hoofd. Nu niet meer. En de criminaliteit scoort daar hoge toppen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik geen enkel liedje kan meezingen. Ik ken de Vlaamse Leeuw en dat is voor mij voldoende.

Gepost door: Janice | 18-12-07

De commentaren zijn gesloten.