02-01-08

Gedragscode voor journalisten

Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen. Laten we eens bekijken hoe onze eigen journalisten deze regels dagelijks overtreden.

1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist. ( een lachertje…)

2. Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek. (Faire commentaar en kritiek heb ik in geen enkele krant meer gelezen sedert de Financieel Economische Tijd niet meer bestaat

3. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen. (Zouden De Morgen en Gazet van Antwerpen dat ook weten?)

4. Bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan. ( Ja, zoals Het Laatste Nieuws het doet. Een foto in de krant plaatsen waarop we Paola en publiek vier keer terugvinden om te laten uitschijnen dat er veel volk komt kijken…)

5. Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten. ( Onze journalisten hebben geen deontologische bezwaren en doen er meestal zelf nog een flinke schep bovenop – waar of niet waar – wie trekt zich daar iets van aan, het is tenslotte de perceptie die telt.)

6. Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie. (Voor zover ik mij kan herinneren is dat nog maar één keer gebeurt, maar ik geloof niet dat die man nog langer journalist is.)

7. De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuale geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst. (Commentaar overbodig zeker?)

8. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen:
plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
(Een hele boterham…plagiaat gebeurt wel vaker. Laster, smaad, beledigingen en ongegronde beschuldigingen dagelijks!! Sommige kranten zijn erin gespecialiseerd. Steekpenningen in welke vorm dan ook – wanneer journalisten op kosten van politici mogen meereizen naar de verste uithoeken van de wereld, zijn dat steekpenningen? Is naar bed gaan met journalisten omkoperij? Ik denk het wel, het spreekwoord ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ is hier zeer zeker van toepassing. )

9. Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen. (Vooral die laatste zin is echt niet bekend bij onze journalisten.)

(Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954, geamendeerd in 1986 met een negende, als zevende geplaatste artikel over racisme).
Omgekeerd racisme mag wel. Het gebruik van het woord 'jongeren' waarmee de pers wil aanduiden wie een bepaald crimineel feit heeft gepleegd, is daar een zeer goed voorbeeld van.

13:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Een paar bedenkingen.... zoals bij nr. 3: Wat baten kaars en bril als een rooie niet zien wil. Bij nr.4: Op photoshop zijn er tegenwoordig geen grenzen meer. Bij nr.8: Wat gedaan als die journaliste een mini-vamp is en "moeder de vrouw" er niks van af weet? Annex 9: Toch wel erg dat "jongeren" zulke pejoratieve zin geworden is. (multiculturele taalverrijking ??? )

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 02-01-08

Gedgragscode voor politici Misschien is een gedragscode voor politici meer nodig.

Gepost door: Jeffrey | 02-01-08

What the west needs to know http://sioenederland.wordpress.com/what-the-west-needs-know/

Gepost door: den amerikaan | 02-01-08

VB wil juist brongeheim afschaffen janice gaat nogal vlug voorbij het feit dat Vlaams Belang het brongeheim (artikel 9) wil inperken of afschaffen. VB-politica M.Weemaes stapte 2x naar de rechtbank om dit 'in orde' te krijgen, de rechtbank stuurde haar evenveel keer zonder succes terug. Ook Bloggers en internet-journalisten wou zij aan banden leggen.

Gepost door: just is just | 03-01-08

@ just is just Dan zou misschien eindelijk de wildgroei aan VB-internetterroristen aangepakt worden!

Gepost door: Jeffrey | 03-01-08

Alhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Onze Moslimbroeder "just is just" (abdelkader) em Jeffrey (Mohamed pour les femmes) vergeten dat wij in een rode Allah dictatuur leven ,het is dan ook niet verwonderlijk dat VB met alle middelen dient bestreden ...want het is de wil van Allah dat Belgie een moslimstaat wordt....
dus naar een sharia rechtbank stappen heeft niet veel zin !!
Alhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!

Gepost door: Rene | 04-01-08

Rene: "dat wij in een rode Allah dictatuur leven"

Rene heeft het weer ferm te pakken vandaag. Zou het weer er voor iets tussen zitten? :)

Gepost door: Savantas | 04-01-08

Dat we in een dictatuur leven kan je niet ontkennen..In een democratisch land mag geen partij worden uitgesloten die een andere mening heeft en 1 miljoen kiezers telt....

en wat die Allah betreft kun je niet ontkennen dat die idioterie meer en meer aan invloed wint

dus het heeft niets met het weer te maken ,het is hier zaaaaaalig...het heeft meer iets te maken met "nadenken" iets dat bij jullie "verboden" is

Gepost door: Rene | 04-01-08

@ Rene Men bange, gefrustreerde mensen als jij heb ik medelijden. Jij zegt dat ik naief en dom ben? Het zij zo, maar liever naief en dom dan doodsbenauwd worden als er een hoofddoek passeert of juist in een woede-aanval uitbarsten.

En heeft dat cordon sanitair gezever niet meer met VB zelf te maken dan met de andere 'corrupte' partijen? Zelfs Dedecker zou wil niet samenwerken met VB, en terecht. Racisme is strafbaar, punt.

En zo socialistisch is België mijns inziens niet. Is het trouwens niet zo dat onze hele sociale zekerheid tot de beste systemen ter wereld behoort? (toch ook gefundeerd op socialistische beginselen)

Neem een paar pilletjes, wil je.

Gepost door: Jeffrey | 04-01-08

Ons sociaal zekerheidssysteem is helemaal niet het beste systeem ter wereld.

Is ons sociaal zekerheidsysteem niet in de eerste plaats gecreëerd om de zwakken in onze samenleving te beschermen? De sociale zekerheid is in België uiterst complex en ondoorzichtig en laat toe dat er frauduleus wordt mee omgesprongen ten nadele van diegenen warvoor het in werkelijkheid werd uitgevonden.

Gepost door: Janice | 04-01-08

Ik hoop dat je beter kan dan dat, Janice. Nogal vaag omschreven, vind je niet? Bestuurszaken zijn nu eenmaal ALTIJD complex en ondoorzichtig, zijn ze daarom altijd corrupt?

En ik heb niet gezegd dat we het beste systeem hebben (al zal het er niet ver naast zijn) maar één van de beste.

Gepost door: Jeffrey | 04-01-08

Ik heb weinig tijd, maar schreef er al vaker over. Ons systeem wordt binnenkort onbetaalbaar omdat eerst en vooral de vergrijzing op ons afkomt en omdat er teveel mensen blijven hangen in deze sociale hangmat. Er wordt teweinig controle uitgevoerd . In ons land kan men zich met het grootste gemak ziek melden en in het zwart gaan klussen.

In de VS kan dat met private verzekeringen niet. Zo klist men regelmatig ‘plantrekkers’ die bv. met krukken naar de arts gaan, en bij het buiten komen, vlak om de hoek de krukken onder de arm nemen om naar de auto te rennen. Maar de controleur heeft daar dan wel alles op film.

Ik beweer niet dat het Amerikaans systeem goed is, integendeel, want veel mensen die dat niet kunnen betalen vallen uit de boot, maar ons systeem deugt evenmin zolang de arbeidsslaven moeten opdraaien voor de profiteurs die denken dat bijstand meekomt als geboorterecht en van hun hele leven geen klop doen, maar nog durven ‘reclameren’ dat ze geen twee keer meer op verlof kunnen gaan nu alles zo duur wordt…

In heel wat Europese landen kan men zolang doppen als dat men gewerkt heeft en dat is een pak eerlijker.
Ik zou evenmin de ‘invaliden’ eten willen geven, die met zogenaamde rugklachten profiteren van het systeem ten nadele van de echte invaliden, de ‘zogenaamde invaliden’ die voor eigen rekening wel kunnen werken en zomaar eventjes rollen tapis-plein van rond de 100 kg naar het derde verdiep dragen alsof het een stokbroodje is. Of ‘invaliden’ die een hele dag gaan schilderen, timmeren of electriciteit plaatsen. Ik ken er, waarom kent de controledienst die niet? Omdat er geen controle is!!!

Hoeveel vrouwen laten zich ontslagen nadat er kinderen komen?

Bovendien vind ik het ongehoord dat ambtenaren recht hebben op zieteverlof. Of ze al dan niet ziek zijn speelt geen rol. Zo kon mijn ‘facteur’ een jaar verlof nemen vooraleer hij met pensioen ging, want hij had nog recht op een jaar ziekteverlof omdat hij nooit ziek was geweest.

Hallo???

Gepost door: Janice | 05-01-08

Ziekenkas groter dan Allah Dat is natuurlijk plezant een jaartje of meer kunnen profiteren als ge nooit of zelden ziek bent geweest ,alvorens ge op rust kunt gaan...er was zelfs sprake resterende ziektedagen gewoon uit te betalen .... Het systeem in Belgie geeft aanleiding en zelfs aanmoediging om er dik van te profiteren..Jeffrey vindt het sociaal zekerheidssysteem in Belgie zeer goed , ik niet ,ben geen profiteur !

en beste Jeffrey "Racisme" strafbaar ??...als ze morgen een wet stemmen dat het VB lidmaatschap of vrije meningsuiting ook strafbaar is !!!!
Als ge moest weten wat er in Nazi-Duitsland allemaal strafbaar was bij wet !!...het was zelfs voldoende om een jood te zijn.....dus vele van die wetjes zijn gewoon flauwe kulletjes..wet op het racisme is een bepamperingswetje om onze bruine broeders een stok te geven om te slaan,waar ze echt !dankbaar gebruik van maken,als ik indertijd,als agent een bruine,nog maar, zijne pas vroeg ,waarom mijnhere ! voorwat mijnhere ? dan was ik al een racist ! ....je bent echt nog naief beste Jeffrey...laat je inschrijven bij de partij van Mieke Vogels ,allemaal heel brave sueten die nog geloven dat ze in de hemel rijstpap met gouden lepeltjes eten !!! je gaat je daar echt thuisvoelen !!

Gepost door: Rene | 05-01-08

VB wil gerivatiseerde ziekenzorg, waarom ??? ik kan janice de documentaire 'sicko' maar aanbevelen, die toont hoe schrijnend de gezondheidszorg in de VS momenteel is. 30 miljoen amerikanen hebben geen toegang tot het systeem. Tegen hen die het geluk hebben wel verzekerd te zijn , zetten de verzekeringsmaatschappijen detectives in om toch maar iets te vinden zodat zij medische zorgen kunnen weigeren. zo zagen we een 22 jarige vrouw met een hoofdtumor die men niet wilde verzorgen 'omdat kanker bij 22 jarigen niet normaal is' dixit de verzekering (de vrouw stierf 2 jaar later). Mensen die voor deze Verzekeringsmaatschappijen werkten verklaarden voor de rechtbank (met de bewijzen in de hand) hoe zij dagelijks mensen de dood instuurden door medische zorgen te ontzeggen op de meest belachelijke gronden. een kleine genitale infectie op uw 12é volstond om een levensreddende kankerbehandeling op hun 52ste te ontzeggen. patiënten die hun ziekenhuisrekening niet konden betalen werden 3 uur na een operatie (nog suf door de verdoving)zonder kledij in een taxi gestopt en afgezet voor de deur van een opvangcentrum. Op de camerabeelden zie je hoe een oud vrouwtje , enkel 'gekleed' in een groen ziekenhuisshort, zo bijna onder de voorbijrazende auto's loopt (ze was nog te verdooft). Wie in de VS op latere leeftijd kanker krijgt en niet supergoed verzekerd is (zo'n 95% v/d amerikanen) moet niet zelden z'n huis verkopen om de behandeling (+250.000 dollar) te kunnen betalen . Mensen moeten er op 85 jarige leeftijd blijven werken (veelal poetsers en conciërges)om hun medicatie (cholesterolverlagers of medicijnen tegen hartkwalen) te kunnen betalen. Verzekeringsmaatschappijen willen vooral veel winst maken, en dat doen ze in de VS op een schaamteloze manier door vooral veel zieken hun zorgen te weigeren). de inzet van de komende presidentsverkiezingen zal voor 90% over de ziekenzorg gaan, de amerikanen zijn hun privaat systeem meer dan zat (daarom dat hilary Clinton zo zwak scoort, ze laat zich betalen door de farma-industrie en verzekeringsmaatschappijen). En het kost de Amerikaanse belastingbetaler nog meer dan hier in België ! Willen wij zulke toestanden in België door hier ook de ziekenzorg te privatiseren (aan minimum 1450 euro/jaar voor minder zorgen en dekking )? zie naar Nederland dat onlangs hun ziekenzorg privatiseerde, de premies stijgen jaarlijks met 10 tot 30%, medische blunders volgen elkaar in sneltempo op en velen vallen buiten het systeem. De kwaliteit van het Nederlandse zorgsysteem zakte naar een bedroevend niveau en het kost de staatskas nog altijd evenveel ! of denken jullie dat verzekeringsmaatschappijen goede doelen zijn ? ps: en hun winst blijft niet in België, die wordt uitgekeerd aan durfkapitalisten in exotische oorden. Hieraan zie je aan welke kant het VB werkelijk staat, en dat is niet die van de belastingbetaler of de zieke medemens, wel die van de verzekeringsmaatschappijen en hun rijke aandeelhouders. Wie de parking van Morel's villa in de gaten houdt weet welk volk er over de vloer komt, en dat is niet de gewone Vlaming (die rijdt niet met een bak van 100.000 euro en meer). Het VB is blauwer dan de blauwste VLD'er.

Gepost door: D.V. | 05-01-08

@Jeffrey

Racisme is strafbaar, goed om te weten, is het Vlaams belang dan reeds gestraft voor Racisme sinds hun oprichting ?

Het vLaams Blok was niet gestraft voor racisme, wel voor aanzetten tot. Een heel groot verschil en wanneer je het vonnis leest zeer betwistbaar, zoals ook door verschillende juristen bevestigd.

Of is aanzetten tot racisme erger dan fraude en moord (PS, SP)

Het cordon sanitaire was ook opgesteld VOOR de rechtzaken, wat bewijst dat er het process wel moest bewijzen dat er iets was en het dus een politiek process was.

Het VB gebruikt de pen om aan te tonen dat er problemen zijn in dit land, wat een politieke partij net doet.

Gepost door: Den Amerikaan | 05-01-08

DV, jij bent echt vermoeiend, hoor! Lees nog eens goed wat ik schreef?

Ik vind het geprivatiseerde systeem van de VS helemaal niet goed. Ik vind enkel de CONTROLE die de private verzekeraars uitvoeren goed, (ook al toon jij hier een voorbeeld aan dat niet normaal is) en zou willen dat er hier ook wat meer controle wordt uitgevoerd op mensen waarvan er een vermoeden bestaat dat ze profiteren.

En dat is helemaal niet zo moeilijk wanneer je ze 's morgens ziet vertrekken in een overall met een stapel verfpotten...

Dat staat er en niets anders.

Gepost door: Janice | 05-01-08

Hoezo uitgesloten? @Rene: "In een democratisch land mag geen partij worden uitgesloten die een andere mening heeft en 1 miljoen kiezers telt...."

Het VB wordt niet 'uitgesloten' uit de regeringsvorming omdat ze zijn wie ze zijn, maar omdat ze met 825.000 stemmen (géén miljoen meer sinds de laatste verkiezingen) te klein zijn om andere partijen te dwingen tot een coalitie. Dat zijn de regels van de democratie. Als je die regels niet accepteert ben je geen democraat. Begint het eindelijk een beetje te dagen Rene?

Ik geef toe dat ze door de democratische partijen (terecht) uitgespuwd worden maar dat hebben ze louter aan zich zelf en hun programma te danken. Het VB spuwt toch ook op alle andere partijen? Dat een deel van hun eigen spuugsel terug op hun eigen hoofden neerkomt moeten ze er maar bijnemen. Wie van haat zaaien tussen de vele bevolkingsgroepen zijn beroep heeft gemaakt, moet maar tegen een stootje kunnen.

Tot mijn grote verbazing zijn die door het VB gedemoniseerde bevolkingsgroepen nog altijd erg tolerant geweest voor het VB. Voor het VB zijn dat allemaal terroristen maar daar is tot nog toe maar weinig van te merken geweest, buitenlandse terroristen niet mee gerekend.

Overigens daalt de aanhang van het VB zienderogen, en het zou wel eens kunnen dat bij de volgende verkiezingen het VB gehalveerd wordt en LDD met de VB-kiezers aan de haal gaat.

Gepost door: Savantas | 05-01-08

Valse bommeldingen Toch verdenk ik Rene van die valse bommeldingen in vier treinstations van gisteren. Dat het hier om een psychiatrische patient zou gaan, pas perfect in het plaatje. Verdekke Rene8 Stop daar eens mee zeg! Ik heb door jouw schuld mijn trein naar Borgerhout gemist.

Gepost door: pipo | 05-01-08

Savantas, kiezers veranderen tegenwoordig van partij als van onderbroek. Dus het is goed mogelijk dat LDD met een deel van onze stemmen gaat lopen, de vraag is alleen voor hoelang...

Veel overlopers doen het vanwege het cordon, maar hebben nog niet door dat er ook rond De Decker een cordon ligt, denk je ook niet?

Ook de NV-A snapt het nog niet. En ze blijven maar denken dat ze door met modder naar ons te gooien anvaarbaar worden bij de politiek correcte partijen... Vergeet het maar, wie té Vlaams is kan het hier schudden in de politiek.

De correcten durven natuurlijk niet rond elke Vlaamsgezinde partij een officiële schutkring leggen, maar wees er maar zeker van dat die er is. Ook NV-A zal het binnenkort wel doorhebben.

Gepost door: Janice | 07-01-08

De commentaren zijn gesloten.