04-01-08

Joël De Ceulaer doet het weer...

aboujahjah

Wie dit (klik hier) leest, zal net als ik toch wel even de wenkbrauwen fronsen.
Je begrijpt niet hoe het mogelijk is dat het vonnis in het proces tegen Abou Jahjah door een journalist kan worden tegengesproken. Ook al heet die journalist Joël De Ceulaer en schrijft hij voor Knack. (Wat een slijmbal...)

Voor diegenen die niet weten wat eraan vooraf ging.
Op 26 november 2002 werd een Marokkaan vermoord door een 66-jarige psychisch gestoorde buurman. De Marokkaanse gemeenschap ging er meteen van uit dat het om een racistische moord ging, maar onderzoek wees uit dat de man zelf getrouwd was met een Marokkaanse en psychisch zo danig gestoord was, dat hij niet eens wist wat hij had gedaan. Hij was zelfs niet in staat om een fatsoenlijke zin te formuleren.
Hij leed aan waanideeën dat hij door zijn buren gefolterd werd.
De kranten hebben er toen uitgebreid over bericht (klik hier).

Het was trouwens niet de eerste keer dat Jahjah zware rellen uitlokte.
Bij eerdere betogingen tegen Israël en pro-Palestijnse betogingen liep het elke keer zwaar uit de hand. Bij de rellen in 2002 viel het op dat enkel autochtone winkeliers zware schade leden en enkel autochtone burgers werden aangevallen. Eén van de kranten liet zelfs weten dat een vrouw in een rolstoel omver werd geduwd en verder stond er dat Dyab Abou Jahjah op de eerste rij stond om de verontwaardiging bij de Marokkaanse jeugd te orchestreren en aan te moedigen.

Drieënhalf jaar later, op 1 juni 2006, oordeelt de raadkamer van Antwerpen dat Abou Jahjah en Ahmed Azzuz hebben aangezet tot de rellen en zij werden verwezen naar de correctionele rechtbank om er vervolgd te worden.

Want de Marokkaanse jongeren sussen deed hij in geen geval. Hij schreeuwde letterlijk vertaald uit het Arabisch:“ We gaan hier baas worden. Wij zijn de sterksten. We zullen ze laten zien wie we zijn, al moeten we alles kapot slaan. Gehoorzaam niet. Bied weerstand.” (Ik zei het al dat de oudere generatie tegen hem was...)

De uitspraak van de rechter kent u. Eén jaar cel... en Jahjah gaat nu in beroep.
Eigenaardig is het wel, temeer hij het land op tijd ontvluchtte en men hem van hieruit niets kan maken. Zijn missie is weliswaar niet voltooid, maar zijn opdrachtgevers hadden niet verwacht dat hij zo’n relschopper en blebberkont ging zijn, dus hebben ze hem niet meer nodig. Want ronselaars voor de Jihad en terroristen werken meestal in stilte…

Maar wie is die Abou Jahjah eigenlijk?

Abou Jahjah is de zoon van een Libanese christelijke moeder en een Syrische vader die vooraanstaand lid is van de Baath partij. (Een partij die gestoeld op de nazistische partij NSDAP). Volgens joodse onderzoeksjournalisten zou de vader vermoedelijk een Palestijn zijn, die mee met de bende van Arafat naar Libanon was gevlucht na de mislukte putch op de Jordaanse troon, .

Abou Jahjah kwam in Europa aan eind jaren tachtig en was zogezegd een vluchteling, een weggelopen hezbollah strijder. Libanezen vertellen dat Jahjah en zijn oom geld zouden hebben gestolen van Hezbollah en dat daarom beide ex-Hezbollahstrijders het land zijn ontvlucht uit angst voor straf.
Of het waar is weet ik niet, maar in ieder geval probeerde hij daarna eerst Nederland binnen te geraken. Toen dat niet lukte kwam hij naar België, maar ook hier kreeg hij geen toelating om te blijven. Hij gebruikte echter wel het verhaal van de ex-Hezbollahstrijder, maar niemand geloofde hem.
Dus deed hij het zoals de meesten het doen, hij huwde met een vrouw van hier. De Antwerpse Peggy P.
Onmiddellijk na het huwelijk vertelde hij haar dat het hem enkel te doen was om via dit huwelijk ‘de Belgische nationaliteit’ te bemachtigen. Na drie maanden van vernederingen scheidde hij al terug van Peggy, (die nu in Italië verblijft).

Abou Jahjah richt daarna de vereniging ‘Al Rabita’ op. De fondsen kwamen vooral uit het buitenland (Syrië en Saoedie-Arabië) en werden vaak overgemaakt via Canada aan zijn broer die hier een winkel heeft in Antwerpen.
Wat Al Rabita precies deed was vooral de moslimjeugd opruien, en de oudere generatie woedend en angstig maken.

Dat Jahjah er bij Al Rabita al vreemde ideeën op nahield kunt u ook hier lezen KLIK HIER . Deze tekst vormt een ingekorte versie van een artikel uit 'samenleving en politiek in 2000' en is zeer lezenswaardig waar ik mij overigens echt kan in terugvinden.

Al Rabita verdween en AEL verscheen.

5a_s

Al Rabita stond op de zwarte lijst van de CIA, eigenaardig genoeg verdween Al Rabita na de aanslag op de WTC torens in 2001 en verscheen amper een week later de Arabisch Europese Liga.

Op de aanslag in de VS verklaarde Jahjah later dat het hem een goed gevoel van 'victorie' gaf.

Abou Jahjah had ook in Nederland banden met o.a. Gretta Duisburg van wie bekend staat dat zij zich met zeer ongure individuen inliet: KLIK HIER

Ook zijn mails aan de militante zwarte nationalistische leiders van Malcolm X werden onderschept. (Onderschept, nu ja, hij had zijn PC niet goed genoeg beveiligd).
Kortom, hij die de mond vol had van ‘racisme’ en ‘onderdrukking’, wou niets liever dan onderdrukken, angst aanjagen en was enorm racistisch tegenover de westerse wereld en alles wat blank was.

Toen Abou Jahjah meer weerwerk kreeg van de oudere generatie Marokkanen en Turken en voelde dat het hier niet zo goed meer lukte na zijn stunt met zijn gemaskerde militie die in zwarte kledij de politie ging controleren, probeerde hij het nog even in Nederland. Hij stak zijn doel niet onder stoelen of banken. In zijn betoog voor apartheid zei hij onder meer: (citaat GvA)( Steniging bij overspel, stokslagen bij alcoholmisbruik, afhakken van handen bij diefstal, doodstraf voor zware criminelen, eenheid kerk en staat... Er staat ons wat te wachten als Abou Jahjah het ooit voor het zeggen krijgt. In het KRO-programma Reporter liet Abou Jahjah, die vaste grond onder de voet probeert te krijgen in Nederland, er eind juni 2003 geen misverstand over bestaan. In het kruisverhuur in het programma liet Abou Jahjah zich op de vraag of terrorisme of revolutie zoals in Libanon destijds schering en inslag was ook hier in de Lage Landen mogelijk is, ontvallen: "Dat kan heel goed bij de AEL gebeuren."

In het interview zei hij ook tegen de scheiding van religie en staat te zijn, "omdat religie een inspiratie kan zijn om een staat te regelen".

Tussen haakjes: in hetzelfde interview gaf hij toe dat hij gelogen heeft tijdens zijn asielprocedure, waarin hij zich uitgaf voor Hezbollah-leider in de hoop op die manier als vluchteling erkend te worden. "Daar klopte niets van," zei Jahjah nadien. "The usual stuff voor asielzoekers, zou ik zeggen." Zijn asielaanvraag werd geweigerd. "Ze (Belgische autoriteiten) geloofden mij niet. En terecht." Abou Jahjah verkreeg door zijn huwelijk een verblijfsvergunning" .

Einde citaat


Wij willen liever nog een stap verder gaan in onze aanpak van Abou Jahjah en willen hem hem zijn Belgische nationaliteit ontnemen.
Wie "ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen als Belgisch burger" (en dat zijn we nog steeds) kan op grond van artikel 23 van de vreemdelingenwet zijn Belgische nationaliteit verliezen. Het parket-generaal moet daarvoor het initiatief nemen. Joël De Ceulaer zal zich dan maar een ander idool moeten zoeken.


23:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Ik heb de "eer" en het "genoegen " gehad den Abou cha cha...tot tweemaal toe.. persoonlijk te mogen opsluiten.Vanuit de ogen van een "Janet" een "mooie" jongeman en erg vriendelijk ,nooit last mee gehad...en dat zijn juist de gevaarlijksten ...de grootste gangsters in de echte zin van het woord die mijn revue passeerden ,waren allemaal vriendelijke mensen die ge zonder biecht de absolutie zou geven.( zoals sommige correcte politiekers,de grootste gangsters en dieven zitten in de wetstraat bv Flahaut,met zijn beminnelijke glimlach)

Goed dat die Abou verdwenen is ...dat hij blijve waar hij nu zit (liefst nog wat verder) en och die knack reporter ,dat tijdschrift staat op dezelfde hoogte als een roddelblaadje...die gaan wel akkoord met een rechter die VB veroordeeld ,dan maar schrijven !! hoe knap onze rechters wel zijn....maar zoals nu ,iets aanvechten,twijfelen aan een vonnis omdat het een Islamiet betreft...dat is nu de media ,de pers in Belgie geworden, een hoop marionetten in dienst van de rode dictatuur...objectiviteit ,rechtvaardigheid is vervangen door het woord racisme...zoals....Criminaliteit,pesterijen ,bruin krapuul nu wordt aangeduid als " jongeren"...Waar zit God de Vader met zijn heilige drievuldigheid ,zijn rechtvaardigheid,zijn liefde ,zijn bescherming....ik begin zo stilaan het gevoel te krijgen dat ze mij indertijd een enorme "blaas" hebben wijsgemaakt...of zou de ware God toch Allah kunnen zijn ???

Gepost door: Rene | 05-01-08

Als je tussen de regels leest, zie je toch dat de Ceulaer enkel de mensen wil aanzetten tot "nadenken over" en "tot op de spits relativeren van ". Oké, soms speelt hij een beetje de advocaat van de duivel. So what ? En soms bruskeert hij een beetje. So what ? Het leest alleszins aangenaam.

Gepost door: marc devloo | 05-01-08

als je begint na te denken... wordt je automatisch lid van het VB...zaken schrijven om over na te denken ?? dat schrijft Janice , Bart Debie en de nationale webstek van VB elke dag ... vraag is wil je daar over nadenken ?

Gepost door: Rene | 05-01-08

Janice juicht te vroeg Janice beseft de impact van dit vonnis nog niet,want wie zal de volgende zijn die zich voor de rechtbank mag verantwoorden ? juist, haar VB . Hier werd immers iemand veroordeeld voor rellen op een bijeenkomst die hijzelf niet georganiseerd had. Bij de eerste betoging die uit de hand loopt en waar VB'ers aanwezig zijn, zal men het VB ook veroordelen op dezelfde gronden. Ik ben allerminst een fan van Abou Jahjah, maar wie de transcripties las waaruit zou blijken dat hij rellen uitlokte, ziet onmiddellijk op welk los zand deze veroordeling gebouwd werd. Je zal het vlug merken, nog dit jaar zal men het VB op dezelfde gronden vervolgen.

Gepost door: D.V. | 05-01-08

VB veroordelen ? ze doen niks anders .losse gronden,vaste gronden het speelt allemaal geen rol...die Balou cha cha ! alleen al om die uitspraak na de aanslag WTC towers ...het gaf hem een gevoel van overwinning...hadden ze hem moeten buitenkegelen...wat kunnen wij in godsnaam doen met een Abou cha cha ..
Ik word misselijk van kopvodden van minaretbijters van Abou cha cha's van heel die Islaaaaaaaam en van iedereen die daar symphatie voor heeft....het zal niet lang meer duren ...Brussel heeft angst voor aanslagen ..Parijs Dakar wordt bedeigd allemaal omdat een Allah bloedhond bepaalde uitspraken deed en al wie niet akkoord kan gaan met dat Osama krapuul is een afdvallige .... de mensen worden dat moe , Europa wordt dat moe...tot op heden heeft enkel "rechts " de moed om die idioterie aan te kaarten...de correcte politieke broekschijters nog niet maar dat komt nog wel...

Gepost door: Rene | 05-01-08

DV, je bent waarschijnlijk niet slimmer, of je bent zo danig gebrainwashed dat je van de veronderstelling uitgaat dat er bij ons ook maar één iemand zou oproepen tot het kapot slaan van winkels, in de fik steken van auto's en mensen aanvallen, zelfs gehandicapten in een rolstoel.

Wanneer wij betogen tegen de islamisering van Europa, voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen, voor zelfbestuur of omdat er Nederlands als voertaal moet worden gebruikt in de gemeenteraden van de Vlaamse randgemeenten rond Brussel, dan gebeurt dit vreedzaam. Ook al wordt geweld op ons uitgeoefend, wij reageren we niet. Wanneer er echter iemand met een wapen op ons afkomt, dan verdedigen wij ons uiteraard wel. We zijn tenslotte niet levensmoe...

Het gebeurt tegenwoordig wel minder vaak dan vroeger dat men ons op een laffe wijze aanvalt, maar af en toe zijn er nog van die mafkezen die het proberen.
Iedereen heeft wellicht die foto waarop Filip Dewinter een kerel tegen de grond in bedwang houdt al meermaals gezien. Sites als Blokwatch en nog een paar haatzaaiers pakken er graag mee uit, maar vertellen niet wat er aan vooraf ging. Ze vertellen namelijk niet dat die kerel FDW aanviel met een mes.
Je leest evenmin dat we regelmatig worden aangevallen door 'verdraagzamen', wanneer we bijvoorbeeld ergens een congres hebben.
Eveneens in Gent vielen de haatzaaiers een bus vol kinderen aan omdat ze dachten dat die kinderen bij ons hoorden. Toevallig waren het kinderen die terug kwamen van een schoolreis. Dank zij onze veiligheidsdienst in samenwerking met de politie is er met die kinderen niets gebeurd, maar ze hebben wel de schrik van hun leven gehad.

Dat zijn de werkelijke feiten, waarover noch de kranten, noch de tv nieuwsdiensten berichten.


Ik heb het zelf al meermaals meegemaakt. Het grofste vond ik dat er tijdens de Lambermontbetoging (waar veel Vlaamse partijen aan deelnamen) het hoofd van een oude man werd ingeslagen door een kraker met paars/geel/groene hanenkam. Waarschijnlijk had die oude man zijn hele leven afgedragen om die kerel (een kraker bleek later) te kunnen onderhouden.

Dat is de realiteit e niet wat ze de bevolking (en de hele wereld) voorliegen.

Gepost door: Janice | 05-01-08

@DV

Gelieve hier een copie van die transcripties te posten...

Je hebt wel een punt dat de strafmaat zwaar is maar dat is vastegelegd in de wet, wie heeft die wetten gestemd, het VB ?

Jij twijfelt hier blijkbaar plotseling aan de rechters, diezelfde rechters die het VB met een fantastisch vonnis (ook door menig jurist aangeklaagd).

Wat is je mening over die transcriptie, toon ons eens aan waar de rechter een punt had met zijn vonnis ?

Gepost door: Den Amerikaan | 05-01-08

Shortly after September 11, the United States Treasury Department designated a spree of charities as terrorist entities and froze their assets. These included the Rabita Trust, al-Haramain, al-Rashid Trust, Wafa Humanitarian Organization, and others. Furthermore, the Treasury Department froze the assets of the Benevolence International Foundation and the Global Relief Foundation. Many of these charities are Saudi funded. Then, in a series of raids over two days in March 2002, federal and local officials stormed the offices of several locations in Virginia and Georgia. These locations housed numerous charities suspected of funneling money to and from al Qaeda.

Kort na 11 september ’99 verdwijnt Al Rabita, een stille melding in het Belgisch staatsblad is alles wat ervan overblijft.
Op vraag van Amerika om een onderzoek, komt er uit linkse hoek verweer, dat resulteerde tot het verplichte visumgebruik van Belgische bezoekers aan Amerika.

Gepost door: Marc | 06-01-08

fucking gestoord wijf !
Wie dit mens ernstig neemt en de fabeltjes hier op haar site,heeft een vijs los....
PS : we lezen mee en we krijgen u nog wel ! ( vroeg of laat )

Gepost door: Jessie | 07-01-08

Tja iedereen weet zo onderhand wel waar De Ceulaer voor staat en wat je van hem mag verwachten. Zijn laatste stukje gelezen waar hij de reacties op zijn Abou Jahjah column op de korrel neemt? Ik heb daar ook een stukje over geschreven (http://www.lodderigoog.be/joel-de-ceulaer-ontdekt-internet/ ). Benieuwd of hij mij ook vereert met een reactie.

Gepost door: Renard | 07-01-08

Joëlleke kan blijkbaar geen kritiek verdragen... Lees zijn reactie - volgens mij aan de venijnige kant - aan zijn lezers door op onderstaande link te klikken.

Gepost door: Janice | 13-01-08

Ach, Jessie van Indymedia en de matras van AEL is terug?

En weer met dreigementen?

Wie Jessie niet kent moet maar even Jessie / Indymedia intikken onder google, dan wordt het alles wat duidelijker.

Wat Jessie blijkbaar niet weet is dat ik vroeger op diverse fora 'Vicky' was en er toen een klacht wegens doodsbedreigingen door mij werd ingediend tegen haar. Toen ging ze mij met haar vriendjes de keel oversnijden.

Blijkbaar heeft ze nog steeds die agressieve trekjes...


Gepost door: Janice | 15-01-08

De commentaren zijn gesloten.