21-01-08

Staking

Nu ik net even vijf minuten tijd heb om over de staking bij Ford in Genk te schrijven, is ze ten einde. Het verstand zegevierde bij 72 % van de werknemers. Misschien hebben ze er toch even aan gedacht dat Ford wel eens helemaal zou kunnen verdwijnen. Misschien wel naar Turkije waar vier jaar geleden Ford Transit al naartoe verhuisde.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat de tijdelijke tewerkgestelde arbeiders niet graag in onzekerheid blijven leven. Maar hoe komen die tijdelijke contracten er? Door de buitensporige eisen van de vakbonden, waardoor het tegenwoordig gemakkelijker is om van je partner te scheiden dan een werknemer te ontslagen.

De koopkracht gaat door de dure energieprijzen voor iedereen achteruit, maar de auto-industrie en chemie zijn nog steeds de best betaalde werkplaatsen. Wanneer zij staken voor meer geld, en de overheid weer eens miljoenen in een bedrijf moet pompen om de werkgelegenheid te redden, dan zijn die arbeiders niet eerlijk tegenover andere arbeiders in sectoren waar niet gestaakt wordt (of kan) en waar misschien nog harder gewerkt wordt dan in de fabrieken. Want zij die blijven werken betalen mee het gelag.
Dat het voedsel duurder wordt hebben we eveneens aan de overheid te danken door de vele subsidies voor maïs en andere prullen waardoor we grotendeels afhankelijk zijn geworden van het buitenland voor onze voedselbevoorrading.
De staat pikt overigens gretig mee in de dure olie- en energieprijzen en Suez (Electrabel) maakt miljarden winst door de notionele intrestaftrek die Verhofstadt in het leven riep.
Voor onze regering is verwarming en licht blijkbaar nog altijd een luxe waarvoor je met 21% BTW belast wordt. Indien Vlaanderen haar eigen huishouden kon beredderen, zou dat al een pak miljarden schelen natuurlijk.

18:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Het alternatief is jouw nieuwe voorzitter (niet verkozen maar wel aangeduid), ex-havenbaas in Antwerpen: Bruno Valkeniers. Een citaat van hem: “de vrije markt is de beste garantie dat we met velen welvaart delen. Concurrentie is een goede zaak.”

Kort gezegd: als Ford zijn fabriek naar Turkije of gelijk welk ander land overbrengt Portugal bv (om te blijven concureren aan de laagste prijs), deelt hij (Valkeniers) de welvaart nog altijd met velen maar niet meer in Vlaanderen en niet meer met de Vlamingen. Een oud bekend citaat van het VB: "staken schaadt, werken baat". Die mannen van Ford staken omdat, als ze Valkeniers en Co hun zin geven, er geen werk meer voor hen is. Mijn huishuur is per 1 jan met 15 euro opgetrokken, mijn energiefactuur plus 60 euro per maand, basisvoedingsprodukten heb ik niet eens een zicht meer op en mijn loon? Mag niet opgetrokken worden want dat wakkert de inflatie aan, doet de prijzen stijgen en de concurrentie dalen. Gevolg? Opnieuw bedrijven die naar het buitenland verhuizen. Wat heeft Bruno Valkeniers voor nieuws te bieden aan de kleine man? Aan de gepensioneerden? Aan de werklozen, daklozen en andere sukkels?

Gepost door: donkerrood | 21-01-08

Ik ben het eens met donkerrood over het feit dat de prijzen onhoudbaar aan het stijgen zijn en dat de lonen achterblijven. Maar wees wel zo eerlijk dat dit alles is kunnen gebeuren met ROOD mee aan de macht !

Gepost door: wim | 21-01-08

Dat hangt er vanaf waar jij denkt dat de macht zit. Mijn gedacht loopt de politiek altijd achter de feiten aan. Ik denk dat de baas van Ford, Electrabel, Renault, DHL of Sabena, er nooit een rooie aan de macht is geweest. Als de bazen van Ford menen dat hun auto's beter door goedkope moslimarbeiders worden gemaakt, dat er geen enkele bedrijfsleider gaat zeuren over terrorisme, Al Qaida of selectief uit de koran gaat citeren. En dan kunnen jullie blijven kankeren op de islam, maar als de bazen beslissen heb je ja te knikken. Valkeniers belooft dat 'm zijn collega's bedrijfsleiders, zijn connecties in de zakenwereld gaat gebruiken. Voor wie zal hij dat doen denk je? Voor de arbeiders? Nee, voor het patronaat. Stem jij maar voor je baas, die de laatste centen van je afpakt, en van jouw miserie elke keer rijker wordt.

Gepost door: donkerrood | 21-01-08

@ donkerrood


Uit je betoog is duidelijk op te maken, dat je er een heel linkse, communistische visie op nahoudt, voor wat betreft economie.
Het is je mogelijks ontgaan, maar de USSR heeft blijven proberen om een dergelijk systeem in stand te houden, tot het als vanzelf implodeerde. Het gevolg laat zich bijna 2 decennia later nog steeds zien: veel armoede en mizerie. Ik kan niet begrijpen welk achterhaald systeem je ten allen prijze nieuw leven wil inblazen.

Is een rechts economisch beleid de oplossing van alles? Nee, natuurlijk niet! Maar het is wel in dat soort samenlevingen dat het meest welvaart wordt gegenereerd, en hoe meer werk, hoe meer mensen er een (bescheiden) deeltje van kunnen meepikken. Er vallen mensen uit de boot, juist; het patronaat rijft grote bedragen binnen, ook juist. So what? Jaloers? Laat ze maar rijven, want hoe meer er is, hoe meer er ook van meegenieten! Tot nader order is er, behoudens kleine correcties, mijns inziens nog geen beter alternatief voorhanden.

Gepost door: Wienieke | 22-01-08

Ah ja, de zegeningen van het kapitalisme, hier zijn zo een paar van die 'zegeningen' van vandaag en gisteren: "360.000 Belgen met schulden. Voor 2 miljard euro achterstallen met leningen"; "50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars"; "Voor 60 miljoen dollar handel in bloeddiamant"; enz.

Geniet er nog maar wat van... zo lang je kan.. mijne portemonnee is leegGepost door: donkerrood | 22-01-08

@ donkerrood


...maar daar heb je wel een goed punt, en kom je dichter bij wat Janice zegt, dan je misschien denkt.

Zoveel belgen met schulden; Mag ik even heel hard zijn? Da's vaak hun eigen schuld. Ik begeleid (vrijwillig) mensen met financiële problemen, en al te vaak is het overduidelijk, dat een fout budgetbeheer aan de basis ligt. Meer uitgeven dan er kan, geld uitgeven aan zaken die niet echt moeten,...Je moest eens weten hoe dikwijls ik luxezaken zie, bij 'probleemgezinnen', genre breedbeeldflatscreen, 200dvd's, enz. En dan is er te kort om bvb verwarming, electriciteit, enzomeer te betalen. Dat is ten andere ook wat de budgetbegeleiders van ocmw's me zeggen, om een onverdachte bron te citeren.
Wat die bloeddiamanten erbij komen doen is niet echt duidelijk, alsof er in een links systeem geen malafide praktijken zouden zijn?

Het is net de taak van een overheid, om een kader te creëren waarin de meeste mensen het wel redden, om malafide praktijken zoals bvb wat cofidis doet, te reglementeren, of om bvb energie niet als luxe te belasten. Enfin, voorbeelden genoeg.
Helaas zijn de generaties politici van deze en vorige decennia daar niet mee bezig, wel integendeel. Ze hebben zelf een zitje in de raad van bestuur van bvb Dexia, fortis, e.a., of hoe de dief plots sheriff speelt.

De globalisering is een uitweg die het grootkapitaal gevonden heeft, om aan de soms nefaste werking van de machtszuilen zoals vakbonden, te ontsnappen. De dupe is dan de gewone werknemer. Of hoe staken zoals bij Ford net het tegenovergestelde najaagt als wat 'de vakbond' ons voorhoudt...

Gepost door: Wienieke | 22-01-08

Rode Hugo Hugo,

En de socialisten (de uwe...) hoe lang hebben die nu in de regering gezeten...

Maar zij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor die stijgingen en niet voor de BTW tarieven en niet voor de hoge ontslagpremies etc...

Als vakbondsman en socialist waarbij "eigen volk eerst" niet telt moet je hier trouwens niet komen zeuren. Als een fabriek naar Roemenie gaat moet jij toch gelukkig zijn, want die mensen hebben dat ook nodig, hoe kan de vakbond daar tegen zijn....

Of ben je toch voor "eigen werk eerst" ?

En Wieneke heeft gelijk over die schulden...

Gepost door: Den Amerikaan | 22-01-08

21 % dat de regering 21% BTW "heft" op verwarming en elentriek is inderdaad schandalig, en vooral: schijnheilig. en maar roepen en bazuinen dat ze zo sociaal zijn en meeleven met "de sukkelaar":gelijktijdig vullen ze à volontè hun zakken in een systeem dat gemaakt is door een groep van de meest gewetenloze aller mensen.

of is het zo normaal en vanzelfsprekend dat bv. een poetsvrouw zoveel minder verdient dan de dokter? een havenarbeider zoveel minder dan de minister? NEE dat is niet normaal maar wel handig om de massa aan de ketting te houden en zelf uwen hemel op aarde te verwezenLIJKEN, letterlijk over lijken.

zijn er geen mogelijkheden genoeg om de armoede in de derde wereld te bestrijden, ja zelfs ongedaan te maken? natuurlijk wel, het ontbreekt gewoon aan voldoende mensen van goede wil. al die politiekers, leiders, grote mensen waar standbeelden voor neergezet worden: is daar ene bij die zijn geld deelt met de arme? Zelfs mijnheer de paus woont graag in een gouden paleis.

de wereld en de mensen zijn hypocriet tot in hun darmen.
de gewone mens die werkt voor een karig loon om in zijn levensonderhoud te voorzien plus misschien een onbeduidend spaarcentje, is niet schuldig, iedereen heeft dat recht. zij die van 't graaien hun doel hebben gemaakt daarentegen!

eigen werk eerst, eigen volk eerst: het komt wel vanzelf op het moment dat men de mensen hun geldbeugel leegmaakt.

Hoezee!

Gepost door: fee | 22-01-08

Het is trouwens nog niet zo heel lang geleden dat de linkse 'andersglobalisten' alles kort en klein sloegen. Vergeten? En ongeveer een tiental jaar geleden dat Indymedia opriep om niet te hard te werken voor je baas zodat hij hier failliet zou gaan en het zou gaan proberen in de derde wereld.

Links moet niet veel zeggen.

Bovendien, Hugo, haal je twee dingen door elkaar. De staking bij Ford had niets te maken met de recessie die zich laat voelen over heel de wereld. Het ging over de tijdelijke contracten. Iemand vertelde dat hij al acht jaar bij Ford werkte met een tijdelijk contract. Soms moest hij tekenen voor twee maanden, soms voor 6 of 8 maanden. En uiteraard vreet dat aan een mens. Je bent nooit jobzeker.
En dat verwijt ik de vakbonden. De eisen die gesteld worden aan werkgevers zijn te hoog en daarom nemen ze liever tijdelijke contracten in dienst dan vaste werknemers. En waarom? Het kan misschien heel cru klinken, maar een werknemer die niet voldoet kan je niet afdanken in bedrijven waar de vakbond haar zegje mag doen. En je moet hem bovendien een enorm hoge ontslagpremie uitbetalen. Tijdelijken niet.
Dat is ook de reden waarom veel bedrijven onder de 50 werknemers blijven. Want vanaf 50 werknemers moet er een vakbondsafgevaardigde zijn.

Wat je zegt over Bruno Valkeniers is evenmin juist. Natuurlijk is concurrentie een goede zaak. Het is duidelijk dat je geen kaas hebt gegeten wat economie betreft. Over 'vraag en aanbod'. Wanneer er geen concurrentie zou bestaan dan bestaat er een monopolie. En die kunnen doen wat ze willen. Dan zou je pas wat zien...

Indien de lasten op de lonen niet zo enorm hoog waren in België, dan zouden de prijzen van goederen ook heel wat goedkoper zijn. Ook de BTW op sommige nutsvoorzieningen zijn veel te hoog.

En om de concurrentie op goederen uit goedkope loonlanden in toom te houden, wordt bij de invoer taks geheven.

Maar je bent weeral politiek oneerlijk om de uitspraken van Valkeniers verkeerd uit te leggen. Want de vrijemarkteconomie is zeker goed. Indien dit niet zou bestaan, en ieder enkel voor eigen rekening zou werken, dan hadden bepaalde landen helemaal niets. En zouden we hier geen produkten kunnen kopen die ergens anders gemaakt of geoogst werden. En dan zouden we helemaal overspoelt worden met vluchtelingen met een uitzichtloze toekomst in eigen land.

Gepost door: Janice | 22-01-08

Sorry, die link naar Manpower stond er nog in van de vorige keer dat ik reageerde.

Gepost door: Janice | 22-01-08

mijn vingertje in de lucht bij wijze van "bescheiden"protest Janice ,ik stel vast dat je een posting van mij hebt doen verdwijnen als reactie op donkerrood 22/1/08 1.45.04.Ik was inderdaad nogal cynisch toen ik stelde dat het geen goed idee zou zijn goedkope Moslimsarbeiders auto's te laten bouwen omdat ze dan normaliter 5 maal per dag den band moeten stilleggen omwille van hun "gebedje" dit had inderdaad niet veel met uw topick te maken, maar kon het toch niet nalaten ( en ik voelde mij er goed bij) even te "kappen" op den "donkere" die alles zoveel beter weet en blijft geloven in zijn Moslimcultuur en rode bepamperaars...ik wilde hem gewoon "ne steek" geven .van hetzelfde laken een broek zoals hij dat ook zo graag doet in zijn oneindige wijsheid tegenover ons .Waar was ik verkeert ? heb jij zelf niet iets geschreven in die zin... over de Brusselse Moslimpompiers die hun gebed alle voorang gaven en weigerde de toiletten te kuisen omdat ze dat beneden hun waardigheid achten !!..Ik zie echt niet veel verschil tussen mijn verwijderde posting en de uwe...of wordt de oude leuze " aanpassen of opkrassen " binnenkort vervangen door een meer Islamvriendelijk slogan ?

Gepost door: Rene | 23-01-08

OK een viezeoudeventenblog dan ben ik tenminste zeker dat jij komt posten bij mij.Ik kan je met raad em daad bijstaan ..Ik ben bv vies van petatten met appelspijs en lever

Gepost door: Rene | 23-01-08

Nee Rene, maar het had inderdaad niets met de topic te maken en er werd inderdaad al een Ford fabriek (Ford Transit) naar Turkije overgebracht.

Ik denk dat de fabriek daar beter floreert dan hier waar de sociale onrust elke buitenlandse ondernemer wegjaagt.

Het is waar dat ik over die bandweerlui heb geschreven, en het is ook waar dat ze weigerden die klussen te doen of uit te rukken tijdens de gebedsstonde. Maar het komt vaak aan op de manier waarop je het zegt Rene, begrijp je dat niet?

Ik heb bovendien gezegd dat ik vanaf dit jaar strenger zou zijn op de reacties, anders kan ik net zo goed mijn blog nu al sluiten vooraleer anderen het doen.

Gepost door: Janice | 23-01-08

De commentaren zijn gesloten.