23-01-08

Bart De Wever weer verkeerd begrepen?

Het gebeurt wel eens meer dat Bart De Wever verkeerd wordt begrepen.
Is het niet door de joodse gemeenschap, dan is het door de moslimgemeenschap die er nu, net als links, van uitgaat dat Bart De Wever het opneemt voor Abou Jahjah in zijn opiniestuk in De Morgen van gisteren.
Ook de kranten blokletteren dat Bart De Wever het opneemt voor Abou Jahjah. Dat klopt volgens mijn bescheiden mening niet. Hij reageert tegen het systeem dat politieke processen mogelijk maakt in een beschaafd land.

Citaat uit het Nieuwsblad:
'Ik hou niet van politieke processen', verklaart De Wever zijn opmerkelijk opiniestuk dat gisteren in De Morgen verscheen. 'Ik vond het proces tegen het Vlaams Belang verwerpelijk, omdat men de wet gewijzigd heeft en de rechtbanken afgedweild om die partij te kunnen veroordelen. Als iemand anders dan veroordeeld wordt op basis van meer politieke dan juridische motieven, reageer ik opnieuw.'

Wat zegt Bart De Wever wel?
Dat het nu eens eindelijk moet gedaan zijn om via aangepaste wetten politieke processen te voeren in opdracht van Verhofstadt en co.
Ophouden met het politiek ‘doodschieten’ van tegenstanders met een andere mening of een andere kijk op de samenleving.
Dat is trouwens een manier van ‘uitschakelen’ die meestal gebruikt wordt in landen zoals Cuba, de voormalige Sovjet-Unie en China maar niet door de beugel kunnen in een land dat zichzelf democratisch noemt.


Maar het feit dat Jahjah daadwerkelijk opriep om aan te vallen, zorgt er echter voor dat er geen vergelijking kan gemaakt worden tussen de rellen die werden veroorzaakt door Jahjah en het Vlaams Belang. Daar gaat Bart De Wever wel erg kort door de bocht. Het Vlaams Belang heeft nog nooit opgeroepen tot geweld zoals Jahjah wel deed.
Kan er dan wel over een politiek proces worden gesproken? Of was het een proces zoals een ander voor criminele feiten die gepleegd werden op zijn bevel.

Oordeel zelf:

Who's afraid of Abou Jahjah?
21-01-2008 - Bart De Wever - de morgen

Mijn eerste persoonlijke kennismaking met Abou Jahjah en zijn toenmalige sidekick Ahmed Azzuz had ik op 17 december 2002. Een Gentse studentenvereniging had op die dag een debat georganiseerd tussen JahJah en Philip Dewinter. Te elfder ure weigerde Jahjah echter om alleen met het VB in debat te treden, er moest minstens nog één "democratische politicus" deelnemen.

Een wanhopige zoektocht, waarbij iedereen voor de eer bedankte, leidde uiteindelijk enkele uren voor de aanvang tot een telefoontje naar mij, toen nog een volslagen onbekende hobby-politicus. Niet veel later zat ik al in de wagen op weg naar het Gentse ICC, met een telefoonnummer van de politie op zak, dat ik bij aankomst moest bellen voor beschermde begeleiding naar de parking en de zaal. Die werd buiten belegerd door allerhande betogers en zat binnen propvol met belangstellenden.

Uiteindelijk daagden Jahjah noch Dewinter op, maar moest het ik opnemen tegen Gerolf Annemans en Azzuz. Die laatste had een groepje begeleiders mee die zich vestimentair kennelijk hadden laten inspireren door de film Men in Black en die vooral hun uiterste best deden om een zwaar attitudeprobleem uit te stralen. Tijdens het debat stelde Azzuz zich op als een balorige puber. Annemans moest hem niet eens hard kietelen om er een halfbakken doodsbedreiging uit te krijgen.

Na die leuke ervaring had ik later meermaals het genoegen om met Jahjah zelf in debat te gaan op Antwerpse scholen. Uitgenomen de pathetische grootspraak die hij als Malcolm X-wannabe bij momenten bezigde, debatteerde deze man wel op niveau. Ook hij had echter steeds een entourage van angry young men bij zich. Die jongens verschenen eveneens op een debat georganiseerd door een vereniging van Berbers in het Zuiderpershuis, waar de grote leider niet was uitgenodigd. Aangezien dat volgens hen een schande was, verstoorden ze de hele avond met het uiten van intimidaties en beledigingen. Na een ander debat voor de Antwerpse regionale televisie achtervolgden ze een tijdlang per auto een deelnemer die Jahjah nogal klaar en duidelijk van antwoord had gediend. Veel meer dan wat kattenkwaad heb ik er nooit van ondervonden of vermoed, maar mijn persoonlijke ervaringen met de AEL en de leidende figuren ervan zijn dus verre van positief te noemen.

Ik had dan ook niet gedacht het ooit voor hen te zullen opnemen. Met lichte tegenzin moet ik het nu toch doen, want geen enkele andere politicus vindt het blijkbaar opportuun om te spreken. De zeepbel rond Jahjah werd pas doorprikt door de verkiezingen van 2003 en 2004, toen bleek dat hij electoraal geen betekenis had. Jahjah koos daarop voor de eervolle aftocht richting Libanon, om daar zogezegd voor de Arabische zaak te gaan vechten (later bleek dat hij er gewoon bij zijn moeder zat).

In de periode daarvoor was hij echter een mediafenomeen. Veel journalisten zagen in hem degene die het talent had om te teren op een verondersteld, grootschalig allochtoon woedekapitaal. Met de kleinste actie of provocatie kon de AEL de aandacht op zich vestigen. Wilde geruchten brachten de organisatie in verband met wapens en internationaal terrorisme. In die sfeer verschenen Jahjah en Azzuz op 26 november 2002 op een woelige, spontane betoging van jonge allochtonen in Borgerhout na de moord op een islamleraar door een geestesgestoorde. De betoging liet een spoor van vernielingen achter. De politieke wereld verloor daarop de pedalen, met als triest hoogtepunt de interventie van premier Verhofstadt, die in de Kamer de AEL tot een criminele organisatie uitriep en de aanhouding van Jahjah zo goed als aankondigde. Het parket deed daarop zijn best om voldoende gronden te vinden om Jahjah inderdaad aan te houden en stelde een onderzoek in naar de AEL op de verdenking van een privémilitie te zijn. Van die verdenking kon niets hard worden gemaakt, maar toch werd de zaak doorgezet.

Het enige wat er uiteindelijk van overbleef, was de beschuldiging dat Jahjah en Azzuz de rellen van 2002 hadden uitgelokt. Daarvoor werden beiden op 21 december jongstleden tot één jaar effectieve celstraf veroordeeld. Een vonnis dat niet alleen verrassend is omdat het er pas komt op een moment dat iedereen Jahjah en de AEL eindelijk begon te vergeten. Wie de moeite neemt om het dossier tegen Jahjah en Azzuz te bekijken, zal immers vaststellen dat dit echt wel flinterdun is. De bewijslast is veel te pover om redelijk aan te nemen dat alle vernielingen van die avond zijn gebeurd op aansporen van Jahjah en Azzuz.

Hun veroordeling is bovendien gegrond op het beruchte, negentiende-eeuwse artikel 66,5 van het strafwetboek dat opjutting strafbaar stelt. Op basis daarvan zou men zowat iedere organisator van een betoging (wat Jahjah en Azzuz niet eens waren) aansprakelijk kunnen stellen voor alles wat de deelnemers mispeuteren. Ten slotte is er de buitensporige strafmaat, zeker voor mensen met een blanco strafregister. Onwillekeurig maakt men de vergelijking met de zeer lichte straffen die de moordenaars van Guido Demoor kregen. De boodschap van het gerecht aan jonge allochtonen lijkt wel te zijn dat ze wel bijna straffeloos iemand dood mogen schoppen, maar dat ze best twee keer nadenken alvorens zich op een militante manier politiek te organiseren. Zelfs het Vlaams Belang, in de hoogdagen van de AEL een vaste sparringpartner, oordeelde om beter niet (positief) te reageren op het vonnis. De partij weet natuurlijk wat het is om veroordeeld te worden in een politiek proces. Maar waarom zwijgen de linkse politici? Hopelijk niet omdat ze politieke processen intussen als een normale, democratische methode beschouwen.

16:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Stop de waanzin Er zijn twee oorzaken die er samen voor zorgen dat de criminaliteit stijgt. De eerste is de sociale heterogeniteit. Alle landen met een heterogeen samengestelde bevolking hebben last van criminaliteit. De twee landen met de laagste criminaliteitscijfers ter wereld zijn tevens de landen met de meest homogene bevolkingsgroepen: Japan en Costa Rica. Aristoteles zei al dat een maatschappij maar democratisch en harmonieus kan zijn als ze homogeen is. Zoniet wordt het een tirannie.
De tweede oorzaak is de laksheid van het apparaat dat de orde moet handhaven: politie en justitie. In Tunesië is er een huizenhoge werkloosheid maar de criminaliteit is er bijzonder laag, omdat politie en justitie hard optreden. In Saoedi-Arabië kunt u zonder problemen uw autosleutels en uw portefeuille op het dak van uw auto laten liggen, want wie het in zijn hoofd haalt om uw portefeuille en auto te stelen , riskeert zijn hand kwijt te geraken. Hier echter staan de allochtonen tegenover een staat die, sedert de revolte van (mei) 1968, alle repressie afwijst.
De waanzin moet stoppen, teken de petitie, alle hulp is welkom.http://tool.donation-net.net/entrance/confirm.cfm?CFID=4521698&CFTOKEN=12727905&edit=yes

Gepost door: stradi | 24-01-08

Inderdaad Stradi iedereen weet dat,vraag is waarom blijft justitie zo laks ? De nul tolerantie in New York bv wierp ook zijn vruchten af.Thailand en vooral BKK kent ook een laag criminaliteitcyfer.In de zogezegde "beschaafde" menslievende landen met een hoog moraliteitscyfer,stijgt die criminaliteit...waarom laat men begaan , waarom geen harde aanpak...als ge hier je portefeuille op je niet slotvaste auto laat liggen....!!!

Gepost door: Rene | 24-01-08

aAls ik Stradi goed begrijp geven Saoudi Arabia en Tunesie het gode voorbeeld. Dan toch maar de Sharia invoeren?

En dan Japan ook nog als gode voorbeeld aanhalen. Geen land dat zoveel aanvalsoorlogen de voorbije honderd jaren als dat. De laatste aanvalsoorlog van Japan kon maar enkel met 2 atoombommen worden gestopt. Blijkbaar leidt die 'homogeniteit' altijd naar een drang naar 'Lebensraum', net zoals Duitsland ook de laatste drie oorlogen in Europa heeft uitgelokt. Hitler streefde ook naar homogeniteit, en we hebben gezien hoe dat de laatste keer is afgelopen.

Nee Stradi, je verhaaltje deugt van geen kanten! Ander en beter!

Gepost door: donkerrood | 24-01-08

Rene: "als ge hier je portefeuille op je niet slotvaste auto laat liggen....!!! "

Waar is 'hier'? In Thaïland of in België? Bij mijn weten kunt ge dat - anno 2008 - in geen enkel land. Het is trouwens strafbaar om je auto in België niet afgesloten achter te laten.

Gepost door: donkerrood | 24-01-08

donkere,.het speelt allemeel geen rol hoe ze het doen of wat ze doen om crimineel "krapuul" te stoppen of minstens terug te dringen...wat ze moeten doen in Belgie is "straffen" met de nadruk op straf en ze niet steunen met een legertje psychologen en andere logen...ze laten "voelen" dat ze verkeerd bezig waren en dat kan niet met een gezellig babbeltje.Nederland heeft er al een paar naar "Siberie" verwezen en met "resultaat " die "jongeren" (want dat waren zij) beginnen het "te snappen".......of heb jij een ander alternatief ?? dan had ik graag gehoord ,welk !

Gepost door: Rene | 24-01-08

tweede opinie?
Wat komt ge hier eigelijk doen donker rooie of ander pseudoniem?
Misschien weet je het zelf niet en kan er hulp komen, want ik stel je die vraag doordat mijn bezorgdheid om je desoriëntatie mij zeer ongerust maakt.
Ik had mij voorgenomen je nooit van repliek te dienen maar psychiatrische artefacten met door medicatie vernauwde visie zijn een rariteit op het internet en dat dient aangemoedigd te worden. Zeg nu niet meer dat “de anderen” niet sociaal zijn.
Toch heeft die patiëntbegeleiding grenzen. De hofnarren konden zich ook niet alles permitteren.
Je bent niet alleen selectief blind maar ook zeker vooringenomen, de enige beperkte vrijheid die je drugs nog toelaten.Is het geen hoog tijd om een tweede opinie te vragen?
Op iedere reactie zou ik woordelijk je repliek kunnen neerpennen, zo voorspelbaar.
In afwachting dat je een betere cocktail voorgeschreven krijgt zal ik je ingezonden stukjes zorgvuldig bijhouden, die kunnen later dienen als hulp bij je therapie.
Spijtig dat we dan de goede ouwe donkere zullen moeten missen, er is al zo weinig te lachen in deze wereld.
Maar geen paniek we zullen er allen staan om je op te vangen, Rene voorop.

Veel beterschap

Het World Wide Web

PS: Ben je antwoord al aan het uittikken.

Gepost door: stradi | 24-01-08

Jammer Stradi, ik had een gewoon antwoord verwacht, eventueel een beetje toelichting en nu krijg hier weer een hele scheldtirade van je. Dat vind ik niet lief van je :/

Gepost door: donkerrood | 24-01-08

Hallo Donkerrood ,
Ik heb je reactie op "stradi" gesavoureerd . Ben ik mis maar meen ik daar niet een beetje nostalgie te ontwaren . Nostalgie naar de tijd van "den oorlog" ? Hitler en de japanse aanvalsoorlogen , " Lebensraum " ed.
Maar nu begrijp ik het toch een beetje , bij elke oorlog wordt er verzet gepleegd , komen er dappere verzetshelden (als alle gevaar voorbij is natuurlijk) op de proppen en zodus kun jij weer pagina's vol lullen over de heldendaden van die lui.Heerlijk ! Leve de oorlog dus .

Gepost door: Frank Junkers | 24-01-08

Donkere ! en....ik wacht nog altijd op jouw alternatief inplaats van de harde aanpak om de crim in Belgie terug te dringen...het is altijd hetzelfde met jullie , afbreken ,kankeren ,veroordelen...maar iets in de plaats bieden een andere oplossing ,dat bestaat er blijkbaar niet,dan kruipen jullie onder de steen en wachten rustig af tot er een nieuwe topick verschijnt om weer te kunnen ...kankeren ,afbreken ,veroordelen ,uitschelden

Gepost door: Rene | 25-01-08

@Frank Junkers: "komen er dappere verzetshelden (als alle gevaar voorbij is natuurlijk) op de proppen"

Vertel dat maar aan de 14.000 verzetsleden die tijdens WOII door de nazi's en hun handlangers collaborateurs werden vermoord.

Gepost door: donkerrood | 25-01-08

Donkerrood,

Zo weinig maar , ik dacht toch te weten dat het er bij het einde van WO2 een pak meer waren , inbegrepen de misdadigers van gemeen recht die door de duitsers werden terecht gesteld en plots veranderden in "verzetsleden".Maar allez , ge zult wel gelijk hebben zeker .

Gepost door: Frank Junkers | 25-01-08

En die kat kwam weer Héla donkere een mooie foto van u in de"gazet" met uwe kater,ge ziet er wat afgeleefd uit, volgens mij omdat ge teveel kankert tegen de
terechte verontwaardiging van vele Vlamingen over het strafbeleid van ons links politiek benoemde magistratuur,als een clown als Jef Vermassen op de buis verklaart dat hij mee heeft ingestaan voor de benoeming van vele "commisieleden voor invrijheidstelling en strafmaat bepaling" kunt ge u misschien eens beginnen afvragen hoe een sujet als hij dit benoemingsrecht heeft ! ik zal u helpen hij zit ook in de loge net zoals Verhofstad di Rupo,Jannsens, de Croo, de Wael, Neyts, enz...
hoe kan het anders dat diegenen die zijn weggestemd door de bevolking er nu terug aan zijn ? democratie zekers,? dit tuig zit samen met de door hun benoemde vazallen in achterkamers (lees;kastelen) een totalitaire macht uit te bouwen met een repressie op andersdenkenden,dit is het soort waar gij op geilt ,pathetisch !!

Gepost door: lowieke staal | 25-01-08

Homogeniteit
Zestig (60) miljoen € is in 2007 geïnvesteerd in de inburgeringcursus
Honderdduizenden “kandidaten”werden uitgenodigd, al of niet verplicht.
Brieven zijn verstuurd indien men het adres kende(sic)
Massa folders werden gedrukt om uit te delen op openbare plaatsen en markten.
Overal in het land werden klaslokalen gehuurd in bestaande scholen of werden er nieuwe gebouwd.
Om de cursussen te geven zijn een 150 leraren aangeworven.
Een veelvoud van dat aantal is aangeworven voor administratie, logistiek, onderhoud enz.
En wat zag men, lege klaslokalen of lessen die gegeven werden aan drie man en een paardenkop.
Het personeel kwam werken maar keerde terug huiswaarts door gebrek aan klanten zoals ze het noemden.
Gevolg, in januari 2008 meer dan honderd leraren kregen hun ontslagbrief in de bus want de zestig miljoen zijn opgesoupeerd.
Madam de minister kwam vertellen dat de communicatie niet vlot verlopen is, dat er onduidelijkheid was in de opgestelde teksten, kortom ’t was aan de Nederlanders te wijten dat iedere betrokkene zijn kat stuurde, maar dat ieder nieuw project kinderziekten heeft en dat ze dit alles ging oplossen.
En nu komt het, ze gaat er voor dit jaar nog eens veertig miljoen € (40)tegen aangooien.
Is er niemand in heel dat o zo nuchter Nederland die de vraag stelt wat de meerwaarde is voor die al dan niet illegalen om zo een inburgeringcursus te volgen.
Hele wijken in de grote steden zijn al van hen, eigen winkels, moskeeën, ongecontroleerde handel, een verdoken shariawetgeving, koranscholen enz.Ze kunnen gewoon hun ding doen, en ze worden niet lastiggevallen door de overheid.
De mop in die wijken gaat de ronde dat er maar een paar jaar moet gewacht worden en de lege klaslokalen kunnen bemand worden door Nederlanders, als cursisten welteverstaan
Er zijn rond nieuwjaar 22 scholen vernield door aangestoken branden, een duidelijk teken van die gemeenschappen dat ze onze opleidingen niet lusten.
Moet er weer een jaar overgaan eer de nl.overheid ontdekt wat de overgrote stilzwijgende meerderheid van Nederland wist te voorspellen.
Onze verbondenheid met Nederland is groot maar om samen één land te delen met buren waarvan hun leiders hun de dieperik ingooit, nee dank u, wij proberen er van de onze vanaf te komen en dat is al lastig genoeg.

Ook een mooi verhaaltje, niet? wie is hierin de boze wolf?
Van wie komt de drang naar homogeniteit?
Laat maar.

Gepost door: stradi | 25-01-08

Heel juist, Stradi!

Gepost door: Janice | 29-01-08

@lowieke: "Héla donkere een mooie foto van u in de"gazet" met uwe kater,ge ziet er wat afgeleefd uit"

Dat zou goed kunnen lowieke, die foto is genomen twaalf uren nadat ik bijna dood was. Toch bedankt voor uw bezorgdheid hé! :/

Gepost door: donkerrood | 30-01-08

De commentaren zijn gesloten.