23-01-08

Open brief van Filip Dewinter aan Fortis

Antwerpen, 21 januari 2008

Open brief

Fortis NV
T.a.v. de voorzitter van de raad van bestuur
De heer Maurice Lippens
Koningsstraat 20
1000 Brussel,
België


Geachte Heer Lippens,

Uit mediaberichten vernam ik dat Fortis als eerste Belgische bank een beleggingsproduct lanceert dat beantwoordt aan de regels van de sharia,de islamitische wetgeving.
Het gaat om de “Fortis B Fix 2008 IslamicIndex 1”, een bevek die wordt aangeboden in 80 van uw bankkantoren.

Het beleggingsfonds bevat enkel sharia-goedgekeurde aandelen. Het is immers gekoppeld aan de zogenaamde ‘Dow Jones Islamic Market Index’(DJIM), een Dow Jones Index die aandelen van bedrijven uitsluit wiens voornaamste activiteit ontoelaatbaar is volgens de sharia.

Op de website van de ‘Dow Jones Indexes’ vond ik terug welke bedrijven geweerd worden uit deze index. Het gaat om bedrijven die activiteiten ontplooien die betrekking hebben op alcohol, tabak, varken-gerelateerdeprodukten, conventionele financiële diensten (bank en verzekering),wapens/defensie en ontspanning (hotels, casino’s, films, muziek,…).
De naleving van de sharia wordt gecontroleerd door de ‘Sharia Supervisory Board’, een adviesorgaan van islamitische theologen.

Met huidig schrijven wens ik, ook als klant van Fortis, te protesteren tegen het feit dat u – allicht uit commerciële overwegingen – deze sharia beleggingsprodukten aanbiedt aan uw klanten.
Door beleggingsprodukten te verkopen die gebaseerd zijn op de sharia, legitimeert u immers de ideologie van het moslimfundamentalisme, de ideologie die streeft naar een samenleving gebaseerd op de sharia-wetgeving.

De beginselen van de sharia-wetgeving zijn overigens fundamenteel in strijd met onze westerse waarden van democratie en rechten en vrijheden. De sharia staat ondermeer voor een inhumaan rechtssysteem met lijfstraffen, vervolging van andere religies, minderwaardigheid van vrouwen en een totaal verbod op elk vermaak van welke aard dan ook. Door deze sharia-beleggingsfondsen te promoten, promoot u tegelijkertijd ook de opmars van het moslimfundamentalisme en maakt u het de gematigde moslims die zich wel willen aanpassen en geen voorstander zijn van de sharia, extra moeilijk. U creëert immers de indruk dat men maar een goede moslim kan zijn, wanneer men zich houdt aan de sharia richtlijnen.

Ik deed ondertussen ook de moeite om na te gaan welke islamitische geleerden deel uitmaken van het ‘Sharia Supervisory Board’ dat bepaalt of een aandeel in aanmerking komt om toegelaten te worden tot de ‘DowJones Islamic Market Index’ (en dus ook tot uw Fortis-shariabeleggingsfonds).
Het zijn: Sjeik Nizam Yaqubu uit Bahrein, Sjeik MohdDaud Baker uit Maleisië, Sjeik Justice Muhammed Taqi Usmani uit Pakistan, Sjeik Mohamed A. Elgari uit Saudi-Arabië, Sjeik Abdul Sattar Abu Ghuddah uit Syrië en Sjeik Yusuf Talal De Lorrenzo uit de Verenigde Staten. Blijkbaar laat u fatwa’s van fundamentalisten uit het Midden-Oosten en andere moslimlanden bepalen welke aandelen u via uw beleggingsfondsen aanbiedt aan uw klanten.

De leden van het ‘Sharia Supervisory Board’ zijn overigens niet onbesproken. Eén van de leden van het ‘Sharia Supervisory Board’ is Sjeik Justice Muhammed Taqi Usmani, een van de belangrijkste hedendaagse islamitische rechtsgeleerden en gewezen sharia rechter in het Hooggerechtshof in Pakistan. Hij liet zich in deze laatste functie ondermeer opmerken door zijn verzet tegen een wetswijziging ter bescherming van de vrouwen in Pakistan. Deze wetwijziging beoogde de afschaffing van enkele zeer vrouwonvriendelijke bepalingen die ondermeer slachtoffers van verkrachting verplichtte om vier mannelijke getuigen te leveren, bij gebreke waarvan het slachtoffer kon beschuldigd worden van overspel, een misdrijf waarop dood door steniging staat.

Usmani toont zich ook voorstander van de gewelddadige jihad.
In eeninterview met de Times (08/09/2007) stelde hij vorig jaar dat “moslims in vrede moeten leven in landen als Groot-Brittannië, waar ze de vrijheid hebben om hun geloof te beleven, tot ze genoeg macht krijgen om de strijd aan te gaan”.

In zijn boek ‘Islam and Modernism’ pleit Usmani voor de agressieve militaire jihad als een manier om de islamitische wereldheerschappij te bekomen. De Times vermeldt dat zijn boek een polemiek is tegen de islamitische modernisten “die de hele Koran in een poëtisch en metaforisch boek willen omvormen”. Volgens Usmani zijn deze modernisten “behekst door de Westerse cultuur”.

Een ander lid van het ‘Sharia Supervisory Board’, Abu Ghuddah, bekleedt in de Saudische bank ‘Al Baraka Investment and Development Corporation’ de functie van hoofd van de ‘Sharia Board’. Een groep van nabestaanden van meer dan duizend slachtoffers van de aanslagen van 11 september op het WTC procedeert tegen deze bank omdat ze een van de belangrijkste financiers zou zijn van deze terroristische aanslagen.

Een ander lid van het ‘Sharia Supervisory Board’, DeLorenzo, maakt deel uit van de Fiqh Council of North America (FCNA), waar tal van fundamentalisten deel van uitmaken en die het voorwerp uitmaakte van een onderzoek naar de financiering van het moslimterrorisme.

Omwille van het feit dat uw bank door deze sharia-beleggingsfondsen te verkopen de sharia legitimeert en omwille van het feit dat u daardoor plat op de buik gaat voor het moslimfundamentalisme, zie ik mij gedwongen mijn rekeningen bij uw bank op te zeggen.

Met de meeste hoogachting,
Filip Dewinter

23:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Onze Moslimvrienden hebben in de politiek vaste voet aan de grond , dank zij de bepampering omwille van stemmetjes...Nu hebben de banken geld geroken ,veel geld..Fortis begint ermee anderen zullen volgen..en zo gaat dat.... de kanker breidt zich uit,nu ze de meest simpele geesten hun gedachtengang hebben aangetast mede dank zij de correcte politiek ,gaan ze nu wat hogerop ,de financiele wereld binnen...

Gepost door: Rene | 24-01-08

Verzet.org samen met racistische sites Janice,

Ik weet het off topic, als je het verwijderd zal ik het begrijpen.

Ik wou enkel onzen Hugo verwittigen dat een van zijn "vrienden" door menig web filter wordt geblokkeerd, namelijk http://rash-russia.antifa.net/ en weet je wat grappig is de reden is wegens "haat en racisme"

Hugo bedankt voor de technische ondersteuning van Antifa.net en een van die sites is zelf haat en racistisch....

Deze is niet verboden, maar lijkt me toch een beetje vreemd : http://interskins.antifa.net/ skinheads... waren die volgens Hugo allemaal niet extreem rechts.

Geweldig niet, je moet die lijst maar eens afgaan.

Gepost door: Den Amerikaan | 24-01-08

Inderdaad interessant, net zo interessant als toen Ludo Abicht (bij de Vlaamse Volksbeweging) voor de camera zei dat zijn ouders nazi’s waren, ‘linkse nazi’s’, voegde hij eraan toe.

Gepost door: Janice | 24-01-08

En nu even iets over de topic.

Vandaag ging ik mijn rekening opzeggen bij Fortis. Het rare is dat het personeel absoluut niet op de hoogte is en al even erg schrok (en ertegen was) als ik.

Gepost door: Janice | 24-01-08

Zeer juist Janice,

Ik heb toch gemengde gevoelens bij de hele zaak van de Fortis, enerzijds heeft Filip een punt dat de zogenaamde wijzen een dubieus verleden en/of heden hebben. Andrzijds is de fortis een prive instelling en maken ze produkten voor doelgroepen. Het is natuurlijk de vraag of verbieden van aandelen van firma's geen discriminatie is op zich in zulk een fonds, want is het niet zo dat zo een fonds eigenlijk discrimineert tov van die bedrijven die niet halal zijn.

Wat als er een fonds zou komen dat enkel in niet moslim bedrijven investeert, zou dat als racisme kunnen omschreven worden ?

Bovendien hebben wij het recht om rekeningen te stoppen bij die bank die zo graag moslims wil hebben. Dat is ook een recht.

Ik kan er geen sluiten, ik ben al 15 jaar weg bij fortis.

Het stoort me ook dat in feite de koran geen fondsen kende en of hier wel de geest van de 'wet' wordt gevolgd. Mij lijkt het meer op het drinken van een biertje in een of ander donker cafe en terwijl over bazuinen dat de Koran allermachtig is. Geen meeropbrengst is geen meeropbrengst of het nu rente is of een winstdeelname, what is the difference ?

Trouwens, ze WETEN dat toch als ze naar hier komen, ik vraag me trouwens af hoe al die sukkels hier huizen hebben gekocht, is dat alles met cash betaald of met leningen ? En indien het leningen zijn dewelke dan ?

Ik heb me eens laten wijsmaken dat er vreemde 'banken' zijn die reeds geruime tijd een soort van renteloze leningen toestaan, maar alleen aan moslims... kan dat?

Gepost door: Den Amerikaan | 24-01-08

Wat ben je daar gaan opzeggen Janice ? Je "spaarboekje" dat je nog had van in den tijd van ASLK ?
Blijkbaar zijn ze die klanten liever kwijt dan rijk. Ze hebben het bij Fortis niet zo voor de kleine man met het spaarboekje. Liever dikke vissen in de pan (dixit een andere dikke).

Gepost door: Ovi | 24-01-08

Ovi, we hebben een zaak, hé! Ik denk toch niet dat ze zo blij zijn dat we alles weghalen.

Fortis is niet de enige bank waarmee we werken.

Gepost door: Janice | 25-01-08

Natuurlijk is dat discriminatie tegenover die bedrijven. Dat is net hetzelfde als wat ze ongeveer 60 jaar geleden met de joden deden. Bij die bedrijven mocht ook niet gekocht worden, want dat was voor de nazi's ook niet 'halal'.

Gepost door: Janice | 25-01-08

Je bent "voor" of "tegen" die Islam ,neutraal blijven wordt al langer hoe moeilijker...
Het is toch een feit als Fortis zijn ideeen verderzet, het een soort "erkenning" inhoud van de Islaaaaam ...dit is een uiterst gevaarlijke tendens ,steeds maar dat "bepamperen" we maken het mee in de politiek en nu schijnbaar raakt de prive-sector er ook in betrokken,waardoor de scheidingslijn tussen Moslims en Europeanen steeds maar groter wordt. Het heeft niets meer te maken met racist of niet racist..ik voel het als een verwelkoming een soort van onderwerping van die Islaaaam en dat is het uiteindelijke doel van onze woestijnbroeders...wat zal de volgende stap zijn...varkensverwerkende bedrijven die moeten sluiten, om onze geliefde Moslims niet voor het hoofd te stoten,kerstbomen paaseieren ,kruisbeelden zijn al uit den boze,onze "knappe" politiekers promoten het halal voedsel in scholen,het verbod van hoofddoeken wordt door vele als een schande aanzien.Ik weiger nog begrip te tonen voor die cultuur die de mijne niet is,ik wil niet meer verdraagzaam zijn , ik wordt hoe langer hoe meer "racist" maar dan tegen een bepaalde volkssoort ,zoals die dat ook vinden van mij want ik ben tenslotte in hun ogen een minderwaardig schepsel een ongelovige..en daar kan ik alleen maar fier over zijn..omdat ik geen middeleeuwer ben die nog in sprookjes geloofd en zich de wet niet laat voorschrijven door verwilderde baarden die menen het monopolie te hebben in de wijsheid.Mijn enige gelijken vindt ik nog in het VB , de rest zijn volksveraders en ,of lafaarden.

Gepost door: Rene | 25-01-08

Goede vergelijking Janice Zo was ik bij het lezen over het vermoorden van vrouwen in Irak en Afghanistan voor het niet dragen van een hoofddoek verbijsterd. Verbijsterd dat niemand een link legt met de verplichte jodenster en dat er geen enkele linkse opstaat om te protesteren, waarom ?

Had Bettina niet door dat ze eigenlijk een 'jodenster' opzette toen zij opkwam voor de hoofddoek...

Gepost door: Den Amerikaan | 25-01-08

Ah ja, 'Koop niet bij Joden' wordt dan 'Koop niet bij Fortis'. Ik heb al jaren een rekening bij de Bank van de Post. Het lijkt me het goeie moment om over te stappen naar Fortis. Bedankt voor den tip!

Gepost door: donkerrood | 25-01-08

Laat je baard groeien, Hugo, trek een woestijnkleed aan en dan kan je misschien ook renteloos lenen.

Gepost door: Janice | 25-01-08

die donkerrode vent is toch ongeloofelijk,niet ?? hoe kan dat nu ,hoe kan dat nu ???

Gepost door: Rene | 25-01-08

ocharme !! wat zij dien doktoooor alweer...neurologische verwikkelingen op "lange" termijn ???? is die niet abuis ?

onze donkere is geen poster maar een patient ! dient met de meeste omzichtigheid behandeld ,hem steeds gelijk geven...zodat hij zelf ,bij heldere momenten,begint na te denken "hoe kan dat , heb ik nu "altijd" gelijk ????

Gepost door: Rene | 25-01-08

de lafheid en de hebzucht buigt voor alles , simpel, allen weg bij Fortis!!!!

Gepost door: carolus | 25-01-08

Hugo heeft het niet door Het is niet "koop niet bij de joden", het is "koop niet bij de dhimmi's..."

Gepost door: Den Amerikaan | 26-01-08

Dus maw het zijn de kapitalisten die alles verbrodden...'t wordt eens tijd dat jullie dat gaan inzien...Een kapitalist schijt op jullie Vlaanderen en kiest onmiddellijk voor de hoofddoekjes als dat meer rendeert.

Gepost door: Tiberius | 01-07-08

Omdat één van de grootste aandeelhouders een moslim is misschien?

Gepost door: Janice | 01-07-08

Lees dit dan ook maar eens: Spanjaarden, Nederlanders, maar ook: Chinezen, Russen, Libiërs enz. kopen zich in Fortis. En maar schieten op de moslims en intussen lopen anderen met het been weg...

Gepost door: Hugo | 02-07-08

Eén van de grootste is die Russische moslim en miljardair Sulejman Kerimov die naar hier werd gehaald door Flahaut om zijn brandwonden te verzorgen na een autoongeval.

Gepost door: Janice | 02-07-08

Aha...zie je we! Hij staat er bij.

Fortis heeft de jongste maanden een aantal belangrijke nieuwkomers in zijn aandelenkapitaal mogen verwelkomen. In de tweede helft van vorig jaar deden de Chinese verzekeraar Ping An en de Spaanse bank Santander al hun intrede - de eerste gevraagd, de tweede ongevraagd - en de voorbije dagen hebben die het gezelschap gekregen van het Nederlandse pensioenfonds ABP, het Libische staatsfonds Libya Investment Authority en de Russische oligarch Suleiman Kerimov.

Bovendien is Libië ook islamitisch. Dus hoeft het niet te verbazen dat er aan moslims renteloze leningen worden gegeven.
Maar ik blijf er bij dat dit niet mag in het Westen, want dat is dan weer discriminatie tegenover de westerlingen.

Gepost door: Janice | 02-07-08

artiekel fortis Door Dominic Wijting

HONG KONG, Sept 30 - Fortis Bank's partial nationalisation should not harm existing Asia project financing deals, including a giant dam in Laos, but casts doubt on its plans to fund more infrastructure in the region. HONG KONG, 30 september - Fortis Bank gedeeltelijke nationalisatie moet niet schaden bestaande Azië-project financing deals, waaronder een gigantische dam in Laos, maar twijfelen aan zijn plannen voor de financiering van meer infrastructuur in de regio.

The Benelux financial group was a small but growing player in Asian project financing, acting as the multilateral coordinator for a $1.58 billion loan package last year to fund construction of the Nam Thuen Two hydropower project in Laos. De Benelux-financiële groep was een kleine, maar groeiende speler in de Aziatische project financing, als de multilaterale coördinator voor een bedrag van $ 1,58 miljard vorig jaar pakket lening ter financiering van de bouw van de Nam Thuen Twee waterkracht project in Laos.

Fortis, in which Chinese insurer Ping An <2318.HK> has a near 5 percent stake, was planning to increase its presence in Asia, opening offices in Japan this year and in Australia. Fortis, waar de Chinese verzekeraar Ping An <2318.HK> heeft een bijna 5 procent het spel staan, was van plan om haar aanwezigheid in Azië, het openen van kantoren in Japan dit jaar en in Australië.

The bank has lent $363 million this year for Asian construction projects, compared to $618.5 million last year, according to Thomson Reuters data. De bank heeft uitgeleend $ 363 miljoen dit jaar voor de Aziatische bouwprojecten, vergeleken met $ 618,5 miljoen vorig jaar, volgens Thomson Reuters gegevens. Its busiest year was in 2006, when it recorded $908 million worth of loans. Het drukste jaar was in 2006, toen het opgenomen $ 908 miljoen aan leningen.

Fortis has also carved out a niche in ship financing in Asia, ranking second behind BNP Paribas in the first half of this year with $275 million worth of loans. Fortis heeft ook beeldje uit een gat in de financiering van schepen in Azië, rangschikking tweede achter BNP Paribas in de eerste helft van dit jaar met $ 275 miljoen aan leningen.

Such loans are safer since the Dutch, Belgian and Luxembourg governments decided to bail out Fortis for 11.2 billion euros , according to an executive at the bank. Dergelijke leningen zijn veiliger omdat de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse regeringen hebben besloten de poppetjes Fortis 11,2 miljard euro, volgens een uitvoerende macht bij de bank.

"The funding is more secure, so for existing loans, there should be no impact," the executive told Reuters, asking not to be identified because of a shut-down on comments to the media. "De financiering is beter beveiligd, dus voor bestaande leningen, mag er geen impact," de uitvoerende vertelde Reuters, vragen niet te worden geïdentificeerd als gevolg van een shut-down op de opmerkingen aan de media.

"The main message is we want to reassure our clients. The loans we have will continue, we're not going back on any commitments." "De belangrijkste boodschap is dat we willen dat onze klanten gerust te stellen. De leningen hebben wij zullen doorgaan, we gaan geen back over eventuele toezeggingen."

He added that Fortis had been "in expansion mode" in Asia, but said he had no idea how government intervention would affect the bank's strategy in the region. Hij voegde eraan toe dat Fortis was "in uitbreiding mode" in Azië, maar zei dat hij geen idee had hoe tussenkomst van de overheid van invloed zou zijn op de strategie van de bank in de regio.

"Of course, it's not business as usual, but that's the same for everyone," the executive said. "Natuurlijk, het is niet business as usual, maar dat is voor iedereen gelijk," zei de uitvoerende macht. "In principle, any new commitments have to be analysed and reviewed because of market circumstances." "In principe moet iedere nieuwe verplichtingen moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd als gevolg van marktomstandigheden."

DAM SAFE DAM SAFE

With trillions of dollars expected to be spent on infrastructure in China, India and other fast-growing Asian countries, several Western banks including Citigroup , BNP Paribas and Royal Bank of Scotland have jumped on the project finance bandwagon. Met miljarden dollars zal naar verwachting worden uitgegeven aan infrastructuur in China, India en andere snel groeiende Aziatische landen, verschillende westerse banken waaronder Citigroup , BNP Paribas en Royal Bank of Scotland hebben sprong op de financiering van het project 'mode' .

State Bank of India and Bank of China <3988.HK> have also become big players, while Japan's Mizuho Financial Group <8411.T> and Sumitomo Mitsui Banking Corp <8316.T> still cling to top spots, lending a combined $131 billion last year. State Bank of India en Bank of China <3988.HK> wordt nu ook de grote spelers, terwijl het Japanse Mizuho Financial Group <8411.T> en Sumitomo Mitsui Banking Corp <8316.T> nog steeds vastklampen aan toplocaties, kredietverlening een gecombineerde $ 131 miljard vorig jaar.

Project finance deals can take years to arrange and often come with commitments from government and multilateral lenders, so have been relatively cushioned from the credit crunch. Project financiering betreft kan het jaren duren voordat regelen en komen vaak met toezeggingen van de overheid en de multilaterale kredietverstrekkers, dus zijn relatief gebufferde van de credit crunch.

But with funding costs up anywhere between 50 and 200 basis points in the last year and construction costs rising as much as 25 percent, many deals have been held up by haggling between banks and prospective borrowers. Maar met geld kosten tot ergens tussen de 50 en 200 basispunten in het afgelopen jaar en de stijgende bouwkosten zo veel als 25 procent, veel deals zijn vertraagd door gesteggel tussen banken en potentiële kredietnemers.

Patchamuthu Illangovan, the World Bank's Laos country manager, said Fortis officials had reassured him that the bank's commitment to the 1,070-megawatt Nam Theun Two dam was safe. Patchamuthu Illangovan, de Wereldbank Laos country manager, zei Fortis ambtenaren hadden hem gerustgesteld dat de bank zich inzet voor de 1070-megawatt Nam Theun Twee dam veilig is.

Only a second tranche, of around $200 million of the total loan package, had not yet been disbursed, and Fortis' share of that was about one seventh. Slechts een tweede tranche van circa $ 200 miljoen van de totale lening pakket, nog niet was uitbetaald, en Fortis aandeel van dat was ongeveer een zevende.

"In the event they can't support the deal, the project company will have to turn to other sources," Illangovan said. "In het geval zij niet kan instemmen met de deal, het project zal moeten wenden tot andere bronnen," Illangovan gezegd. "But that shouldn't be a problem as it's a small amount." "Maar dat moet geen probleem, want het is een klein bedrag."

The funding for Nam Theun Two also involved BNP Paribas, ING Groep and Societe Generale for a project jointly owned by Electricite de France SA , the governments of Thailand and Laos, and Thai construction firm Italian Thai Development . De financiering van Nam Theun Twee ook betrokken BNP Paribas, ING Groep en Societe Generale voor een project dat gezamenlijk eigendom is van Electricite de France SA , de regeringen van Thailand en Laos, en Thai bouwonderneming Italiaanse Thaise Ontwikkeling .

As part of its Asia growth drive, Fortis wanted to tap deals from Japanese trading houses and power companies that were expanding overseas. Als onderdeel van haar groei-station Azië, Fortis wilde tik op aanbiedingen van Japanse handel in huizen en bedrijven die de macht waren overzeese expansie.

It acquired a banking license in Japan in January and hired Hiroyuki Sakai from Standard Chartered Bank to lead its project finance division in the country and recruited Tsuyoshi Ishide from Mizuho Corporate Bank to head its energy finance division. Het bankbedrijf heeft een licentie in Japan in januari en Hiroyuki Sakai gehuurd van Standard Chartered Bank te leiden zijn project financiële afdeling in het land en aangeworven Tsuyoshi Ishide uit Mizuho Corporate Bank aan het hoofd van haar energie financiële afdeling.

Fortis was part of a consortium that lent $2.6 billion for Indonesia's Tangguh liquid natural gas project, led by energy company BP Plc , and has also given a loan to PetroVietnam for its 750 MW Ca Mau 2 power project. Fortis was onderdeel van een consortium dat uitgeleend $ 2,6 miljard euro voor Indonesië's Tangguh vloeibaar aardgas project, geleid door energiebedrijf BP Plc , en heeft ook een lening aan PetroVietnam voor haar 750 MW Ca Mau 2 macht project.

Gepost door: hub | 30-09-08

Blijkbaar heeft Fortis zowat leningen verstrekt aan de hele wereld en kunnen onze belastingbetalers nu opdraaien voor de verkeerde financieringen, beleggingen en speculaties (o.a. op de Amerikaanse kredietmarkt).

Misschien zouden ze beter de bezittingen van Votron en Lippens in beslag nemen en een deel bank'paleizen' verkopen om aan de nodige centen te geraken. Want als ze in de VS geen staatsinjectie geven aan de noodlijdende financiële instellingen, dan zal de staatsinjectie hier ook niet veel uithalen.

Gepost door: Janice | 30-09-08

Die machinale vertalingen zijn gewoon abominabel.

Gepost door: Janice | 30-09-08

De commentaren zijn gesloten.