31-01-08

Bart Debie

Vorige week was er in Edegem een receptie waarop ik een dame ontmoette die vroeger op de rechtbank heeft gewerkt. Zij had te maken met het goedkeuren van adopties e.d.

Als vanzelf kwam het gesprek uit op Bart Debie die vandaag voor het Hof van beroep moest verschijnen. De dame zei dat ze zeker wist dat hij een zware veroordeling zou krijgen van deze rechter. Ze kende hem en wist dat hij het Vlaams Belang geen warm hart toedroeg. Als lid van de loge was het zijn plicht om iemand van het Vlaams Belang zo zwaar mogelijk aan te pakken. Bovendien is het tijdens de bijeenkomsten van het geheime logeclubje dat de magistratuur en de politici elkaar ontmoeten om het te volgen beleid uit te stippelen.

Bart werd in beroep veroordeeld tot vier jaar, waarvan één jaar effectief en wordt vijf jaar ontzet uit zijn politieke rechten. De eertijds gelauwerde politiecommissaris werd veroordeeld voor racisme, terwijl de rechtbank in eerste aanleg de racismeklacht niet had aanvaard omdat er geen bewijzen voor waren.
Als drugdealers aanpakken die politieagenten aanvallen met ijzeren staven al onder racisme valt, dan ziet het er goed uit voor de criminelen. Want het spreekt vanzelf dat deze zware veroordeling andere politieagenten zal aanzetten tot nadenken vooraleer ze nog een buitenlandse crimineel zullen aanpakken.

Dit is de zoveelste politieke afrekening met het Vlaams Belang, België lijkt meer en meer op de vroegere Sovjet Unie, Cuba of China. In die landen sluit men eveneens politieke tegenstanders op.

Terwijl moordenaars vrij en vrolijk de gerechtsgebouwen verlaten, wordt iemand die zijn job in eer en geweten uitvoerde zwaar gestraft.
Dit kunnen we niet langer aanvaarden, misschien moeten we er eens eindelijk werk van maken en het obscure clubje van de loge laten verbieden.

13:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-01-08

Reynders wil oppositie in overleg betrekken

Vicepremier Didier Reynders (MR) gaat de oppositie uitnodigen voor het overleg over het sociaal-economische luik uit het toekomstige regeerakkoord. Maar juich niet te vroeg, de democratische gedachtegang van onze beschaafde politici ging niet meteen uit naar de echte oppositie. Zelfs NV-A wordt niet genoemd.

“Reynders zal de werkgroep leiden die tot een sociaal-economisch akkoord moet komen. Daarbij zal hij niet alleen de coalitiepartners van de huidige interimregering (Open VLD, MR, CD&V, CDH en PS) uitnodigen, maar ook andere partijen, zo meldt De Standaard vrijdag.

Daarmee volgt Reynders het voorbeeld van de Octopuswerkgroep die onder leiding van Yves Leterme (CD&V) de contouren van een staatshervorming moet zoeken. Vanuit de oppositie worden SP.A-Spirit, Groen! en Ecolo, dus enkel linkse partijen bij die werkgroep betrokken.

"Ik maak een akkoord met politieke partijen, niet in de regering. Dat kunnen de huidige partijen zijn of ook andere", aldus Reynders. Die andere zijn weerom niet NV-A, LDD of VB, maar ‘experts’ van buiten de politiek.

17:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-01-08

De drie kleine biggetjes

Het oude sprookje van ‘de drie kleine biggetjes’ digitaal herschrijven werd door rechters verboden omdat het beledigend zou kunnen zijn voor moslims.

Met andere woorden het ene westerse sprookje moet het afleggen tegenover het Oosterse sprookje.

Die tolerantie waar men het steeds over heeft, wil dat zeggen dat wij onze cultuur moeten verloochenen en moeten kruipen voor de dictaten van de koran? Hoe zit het met mijn rechten als ‘ongelovige’??

En hoe zit het met de tolerantie en verdraagzaamheid tegenover onze gebruiken en cultuur?


Three Little Pigs 'too offensive'
24-01-2008 - Sean Coughlan - BBC news

A story based on the Three Little Pigs fairy tale has been turned by a government agency's awards panel as the subject matter could offend Muslims.
The digital book, re-telling the classic story, was rejected by judges who warned that "the use of pigs raises cultural issues".
Becta, the government's educational technology agency, is a leading partner in the annual Bett Award for schools.
The judges also attacked Three Little Cowboy Builders for offending builders. The book's creative director, Anne Curtis, said the idea that including pigs in a story could be interpreted as racism was "like a slap in the face".
The CD-Rom digital version of the traditional story of the three little pigs, called Three Little Cowboy Builders, is aimed at primary school children.

But judges at this year's Bett Award said that they had "concerns about the Asian community and the use of pigs raises cultural issues".
The Three Little Cowboy Builders has already been a prize winner at the recent Education Resource Award - but its Newcastle-based publishers, Shoo-fly, were turned down by the Bett Award panel.
The feedback from the judges explaining why they had rejected the CD-Rom highlighted that they "could not recommend this product to the Muslim community".
They also warned that the story might "alienate parts of the workforce (building trade)".

The judges criticised the stereotyping in the story of the unfortunate pigs: "Is it true that all builders are cowboys, builders get their work blown down, and builders are like pigs?"
Ms Curtis said that rather than preventing the spread of racism, such an attitude was likely to inflame ill-feeling. As another example, she says would that mean that secondary schools could not teach Animal Farm because it features pigs?

Her company is committed to an ethical approach to business and its products promote a message of mutual respect, she says - and banning such traditional stories will "close minds rather than open them".

Becta, the government funded agency responsible for technology in schools and colleges, says that it is standing by the judges' verdict.
"Becta with its partners is responsible for the judging criteria against which the 70 independent judges, mostly practising teachers, comment. All the partners stick by the judging criteria," said a Becta spokesman.
The reason that this product was not shortlisted was because "it failed to reach the required standard across a number of criteria", said the spokesman.

Becta runs the awards with the Besa trade association and show organisers, Emap Education.
Merlin John, author of an educational technology website which highlighted the story, warns that such rulings can undermine the credibility of the awards.
"When benchmarks are undermined by pedestrian and pedantic tick lists, and by inflexible, unhelpful processes, it can tarnish the achievements of even the most worthy winners.

"It's time for a rethink, and for Becta to listen to the criticisms that have been ignored for a number of years," said Mr John.

13:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De moordenaars van politieagente Kitty

29 feiten, 4 veroordelingen

BIBU1_GMD1MP1TL_1+galipkurumGalip Kurum

Geboren op 19 mei 1978 in Charleroi, heeft de Turkse nationaliteit, woont in Charleroi.
Maakt op zijn 20ste kennis met de gevangenis en wordt tussen februari 1998 en december 2006 verscheidene keren opgepakt in het kader van drugsdossiers en gewapende overvallen.

Zwaarste feit: samen met Cheikhni en twee andere medeplichtigen overvalt hij op 7april 1999 De Post van Lodelinsart (buit: minder dan 250euro).
In 2004 loopt hij samen met Cheikhni tegen de lamp voor een zwendel in luxewagens.

Veroordelingen: zes maanden voor drugshandel in 2001, zes jaar voor de postoverval in 2002, zeven maanden voor drugshandel in 2003, twee jaar voor vereniging van misdadigers in 2004.

Vrijgelaten op 13 december 2006.31 feiten, 5 veroordelingen

BIBU2_GMD1MP1TM_1+moureddinecheikhni

Noureddine Cheikhni

Geboren op 15mei 1977 in Charleroi, heeft de Marokkaanse nationaliteit, woont in Châtelet.
Maakt op zijn 19de kennis met de gevangenis en wordt tussen juli 1996 en mei 2001 verscheidene keren opgepakt, voornamelijk voor het plegen van diefstallen met geweld of braak, verboden wapendracht en heling.

Zwaarste feit: een overval op De Post in Lodelinsart in 1999 in het gezelschap van Galip Kurum.

Veroordelingen: zes maanden met uitstel voor diefstal in 1998, vier maanden met uitstel voor heling in 2001, zes jaar voor de overval in Lodelinsart in 2002, 18 maanden voor vereniging van misdadigers in 2004.

Vrijgelaten op 4september 2006.


42 feiten, 3 veroordelingen

BIBU1_GMD1MP1TL_1+hassaniasirHassan Iasir


Geboren op 12december 1976 in Auvelais, heeft de Marokkaanse nationaliteit en woont in Jemeppe-sur-Sambre.

Maakt op zijn 20ste kennis met de gevangenis en wordt tussen eind 1996 en maart 2007 verscheidene keren opgepakt voor diefstallen met geweld (gewapende overvallen) en heling, oplichting en witwassing.

Zwaarste feit: een gewapende overval met drie medeplichtigen op een bank in het Waals-Brabantse Chastre.
De bende neemt er een gijzelaar mee. Iasir is op dat ogenblik voorwaardelijk vrij voor een straf van vijf jaar voor andere overvallen.

Veroordelingen: vijf jaar voor diefstallen met geweld in 1998, drie maanden voor schriftvervalsing in 1999, 200werkuren voor kleine feiten in 2006.

Vrijgelaten op 20november 2007.

12:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-01-08

Open brief van Filip Dewinter aan Fortis

Antwerpen, 21 januari 2008

Open brief

Fortis NV
T.a.v. de voorzitter van de raad van bestuur
De heer Maurice Lippens
Koningsstraat 20
1000 Brussel,
België


Geachte Heer Lippens,

Uit mediaberichten vernam ik dat Fortis als eerste Belgische bank een beleggingsproduct lanceert dat beantwoordt aan de regels van de sharia,de islamitische wetgeving.
Het gaat om de “Fortis B Fix 2008 IslamicIndex 1”, een bevek die wordt aangeboden in 80 van uw bankkantoren.

Het beleggingsfonds bevat enkel sharia-goedgekeurde aandelen. Het is immers gekoppeld aan de zogenaamde ‘Dow Jones Islamic Market Index’(DJIM), een Dow Jones Index die aandelen van bedrijven uitsluit wiens voornaamste activiteit ontoelaatbaar is volgens de sharia.

Op de website van de ‘Dow Jones Indexes’ vond ik terug welke bedrijven geweerd worden uit deze index. Het gaat om bedrijven die activiteiten ontplooien die betrekking hebben op alcohol, tabak, varken-gerelateerdeprodukten, conventionele financiële diensten (bank en verzekering),wapens/defensie en ontspanning (hotels, casino’s, films, muziek,…).
De naleving van de sharia wordt gecontroleerd door de ‘Sharia Supervisory Board’, een adviesorgaan van islamitische theologen.

Met huidig schrijven wens ik, ook als klant van Fortis, te protesteren tegen het feit dat u – allicht uit commerciële overwegingen – deze sharia beleggingsprodukten aanbiedt aan uw klanten.
Door beleggingsprodukten te verkopen die gebaseerd zijn op de sharia, legitimeert u immers de ideologie van het moslimfundamentalisme, de ideologie die streeft naar een samenleving gebaseerd op de sharia-wetgeving.

De beginselen van de sharia-wetgeving zijn overigens fundamenteel in strijd met onze westerse waarden van democratie en rechten en vrijheden. De sharia staat ondermeer voor een inhumaan rechtssysteem met lijfstraffen, vervolging van andere religies, minderwaardigheid van vrouwen en een totaal verbod op elk vermaak van welke aard dan ook. Door deze sharia-beleggingsfondsen te promoten, promoot u tegelijkertijd ook de opmars van het moslimfundamentalisme en maakt u het de gematigde moslims die zich wel willen aanpassen en geen voorstander zijn van de sharia, extra moeilijk. U creëert immers de indruk dat men maar een goede moslim kan zijn, wanneer men zich houdt aan de sharia richtlijnen.

Ik deed ondertussen ook de moeite om na te gaan welke islamitische geleerden deel uitmaken van het ‘Sharia Supervisory Board’ dat bepaalt of een aandeel in aanmerking komt om toegelaten te worden tot de ‘DowJones Islamic Market Index’ (en dus ook tot uw Fortis-shariabeleggingsfonds).
Het zijn: Sjeik Nizam Yaqubu uit Bahrein, Sjeik MohdDaud Baker uit Maleisië, Sjeik Justice Muhammed Taqi Usmani uit Pakistan, Sjeik Mohamed A. Elgari uit Saudi-Arabië, Sjeik Abdul Sattar Abu Ghuddah uit Syrië en Sjeik Yusuf Talal De Lorrenzo uit de Verenigde Staten. Blijkbaar laat u fatwa’s van fundamentalisten uit het Midden-Oosten en andere moslimlanden bepalen welke aandelen u via uw beleggingsfondsen aanbiedt aan uw klanten.

De leden van het ‘Sharia Supervisory Board’ zijn overigens niet onbesproken. Eén van de leden van het ‘Sharia Supervisory Board’ is Sjeik Justice Muhammed Taqi Usmani, een van de belangrijkste hedendaagse islamitische rechtsgeleerden en gewezen sharia rechter in het Hooggerechtshof in Pakistan. Hij liet zich in deze laatste functie ondermeer opmerken door zijn verzet tegen een wetswijziging ter bescherming van de vrouwen in Pakistan. Deze wetwijziging beoogde de afschaffing van enkele zeer vrouwonvriendelijke bepalingen die ondermeer slachtoffers van verkrachting verplichtte om vier mannelijke getuigen te leveren, bij gebreke waarvan het slachtoffer kon beschuldigd worden van overspel, een misdrijf waarop dood door steniging staat.

Usmani toont zich ook voorstander van de gewelddadige jihad.
In eeninterview met de Times (08/09/2007) stelde hij vorig jaar dat “moslims in vrede moeten leven in landen als Groot-Brittannië, waar ze de vrijheid hebben om hun geloof te beleven, tot ze genoeg macht krijgen om de strijd aan te gaan”.

In zijn boek ‘Islam and Modernism’ pleit Usmani voor de agressieve militaire jihad als een manier om de islamitische wereldheerschappij te bekomen. De Times vermeldt dat zijn boek een polemiek is tegen de islamitische modernisten “die de hele Koran in een poëtisch en metaforisch boek willen omvormen”. Volgens Usmani zijn deze modernisten “behekst door de Westerse cultuur”.

Een ander lid van het ‘Sharia Supervisory Board’, Abu Ghuddah, bekleedt in de Saudische bank ‘Al Baraka Investment and Development Corporation’ de functie van hoofd van de ‘Sharia Board’. Een groep van nabestaanden van meer dan duizend slachtoffers van de aanslagen van 11 september op het WTC procedeert tegen deze bank omdat ze een van de belangrijkste financiers zou zijn van deze terroristische aanslagen.

Een ander lid van het ‘Sharia Supervisory Board’, DeLorenzo, maakt deel uit van de Fiqh Council of North America (FCNA), waar tal van fundamentalisten deel van uitmaken en die het voorwerp uitmaakte van een onderzoek naar de financiering van het moslimterrorisme.

Omwille van het feit dat uw bank door deze sharia-beleggingsfondsen te verkopen de sharia legitimeert en omwille van het feit dat u daardoor plat op de buik gaat voor het moslimfundamentalisme, zie ik mij gedwongen mijn rekeningen bij uw bank op te zeggen.

Met de meeste hoogachting,
Filip Dewinter

23:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Bart De Wever weer verkeerd begrepen?

Het gebeurt wel eens meer dat Bart De Wever verkeerd wordt begrepen.
Is het niet door de joodse gemeenschap, dan is het door de moslimgemeenschap die er nu, net als links, van uitgaat dat Bart De Wever het opneemt voor Abou Jahjah in zijn opiniestuk in De Morgen van gisteren.
Ook de kranten blokletteren dat Bart De Wever het opneemt voor Abou Jahjah. Dat klopt volgens mijn bescheiden mening niet. Hij reageert tegen het systeem dat politieke processen mogelijk maakt in een beschaafd land.

Citaat uit het Nieuwsblad:
'Ik hou niet van politieke processen', verklaart De Wever zijn opmerkelijk opiniestuk dat gisteren in De Morgen verscheen. 'Ik vond het proces tegen het Vlaams Belang verwerpelijk, omdat men de wet gewijzigd heeft en de rechtbanken afgedweild om die partij te kunnen veroordelen. Als iemand anders dan veroordeeld wordt op basis van meer politieke dan juridische motieven, reageer ik opnieuw.'

Wat zegt Bart De Wever wel?
Dat het nu eens eindelijk moet gedaan zijn om via aangepaste wetten politieke processen te voeren in opdracht van Verhofstadt en co.
Ophouden met het politiek ‘doodschieten’ van tegenstanders met een andere mening of een andere kijk op de samenleving.
Dat is trouwens een manier van ‘uitschakelen’ die meestal gebruikt wordt in landen zoals Cuba, de voormalige Sovjet-Unie en China maar niet door de beugel kunnen in een land dat zichzelf democratisch noemt.


Maar het feit dat Jahjah daadwerkelijk opriep om aan te vallen, zorgt er echter voor dat er geen vergelijking kan gemaakt worden tussen de rellen die werden veroorzaakt door Jahjah en het Vlaams Belang. Daar gaat Bart De Wever wel erg kort door de bocht. Het Vlaams Belang heeft nog nooit opgeroepen tot geweld zoals Jahjah wel deed.
Kan er dan wel over een politiek proces worden gesproken? Of was het een proces zoals een ander voor criminele feiten die gepleegd werden op zijn bevel.

Oordeel zelf:

Who's afraid of Abou Jahjah?
21-01-2008 - Bart De Wever - de morgen

Mijn eerste persoonlijke kennismaking met Abou Jahjah en zijn toenmalige sidekick Ahmed Azzuz had ik op 17 december 2002. Een Gentse studentenvereniging had op die dag een debat georganiseerd tussen JahJah en Philip Dewinter. Te elfder ure weigerde Jahjah echter om alleen met het VB in debat te treden, er moest minstens nog één "democratische politicus" deelnemen.

Een wanhopige zoektocht, waarbij iedereen voor de eer bedankte, leidde uiteindelijk enkele uren voor de aanvang tot een telefoontje naar mij, toen nog een volslagen onbekende hobby-politicus. Niet veel later zat ik al in de wagen op weg naar het Gentse ICC, met een telefoonnummer van de politie op zak, dat ik bij aankomst moest bellen voor beschermde begeleiding naar de parking en de zaal. Die werd buiten belegerd door allerhande betogers en zat binnen propvol met belangstellenden.

Uiteindelijk daagden Jahjah noch Dewinter op, maar moest het ik opnemen tegen Gerolf Annemans en Azzuz. Die laatste had een groepje begeleiders mee die zich vestimentair kennelijk hadden laten inspireren door de film Men in Black en die vooral hun uiterste best deden om een zwaar attitudeprobleem uit te stralen. Tijdens het debat stelde Azzuz zich op als een balorige puber. Annemans moest hem niet eens hard kietelen om er een halfbakken doodsbedreiging uit te krijgen.

Na die leuke ervaring had ik later meermaals het genoegen om met Jahjah zelf in debat te gaan op Antwerpse scholen. Uitgenomen de pathetische grootspraak die hij als Malcolm X-wannabe bij momenten bezigde, debatteerde deze man wel op niveau. Ook hij had echter steeds een entourage van angry young men bij zich. Die jongens verschenen eveneens op een debat georganiseerd door een vereniging van Berbers in het Zuiderpershuis, waar de grote leider niet was uitgenodigd. Aangezien dat volgens hen een schande was, verstoorden ze de hele avond met het uiten van intimidaties en beledigingen. Na een ander debat voor de Antwerpse regionale televisie achtervolgden ze een tijdlang per auto een deelnemer die Jahjah nogal klaar en duidelijk van antwoord had gediend. Veel meer dan wat kattenkwaad heb ik er nooit van ondervonden of vermoed, maar mijn persoonlijke ervaringen met de AEL en de leidende figuren ervan zijn dus verre van positief te noemen.

Ik had dan ook niet gedacht het ooit voor hen te zullen opnemen. Met lichte tegenzin moet ik het nu toch doen, want geen enkele andere politicus vindt het blijkbaar opportuun om te spreken. De zeepbel rond Jahjah werd pas doorprikt door de verkiezingen van 2003 en 2004, toen bleek dat hij electoraal geen betekenis had. Jahjah koos daarop voor de eervolle aftocht richting Libanon, om daar zogezegd voor de Arabische zaak te gaan vechten (later bleek dat hij er gewoon bij zijn moeder zat).

In de periode daarvoor was hij echter een mediafenomeen. Veel journalisten zagen in hem degene die het talent had om te teren op een verondersteld, grootschalig allochtoon woedekapitaal. Met de kleinste actie of provocatie kon de AEL de aandacht op zich vestigen. Wilde geruchten brachten de organisatie in verband met wapens en internationaal terrorisme. In die sfeer verschenen Jahjah en Azzuz op 26 november 2002 op een woelige, spontane betoging van jonge allochtonen in Borgerhout na de moord op een islamleraar door een geestesgestoorde. De betoging liet een spoor van vernielingen achter. De politieke wereld verloor daarop de pedalen, met als triest hoogtepunt de interventie van premier Verhofstadt, die in de Kamer de AEL tot een criminele organisatie uitriep en de aanhouding van Jahjah zo goed als aankondigde. Het parket deed daarop zijn best om voldoende gronden te vinden om Jahjah inderdaad aan te houden en stelde een onderzoek in naar de AEL op de verdenking van een privémilitie te zijn. Van die verdenking kon niets hard worden gemaakt, maar toch werd de zaak doorgezet.

Het enige wat er uiteindelijk van overbleef, was de beschuldiging dat Jahjah en Azzuz de rellen van 2002 hadden uitgelokt. Daarvoor werden beiden op 21 december jongstleden tot één jaar effectieve celstraf veroordeeld. Een vonnis dat niet alleen verrassend is omdat het er pas komt op een moment dat iedereen Jahjah en de AEL eindelijk begon te vergeten. Wie de moeite neemt om het dossier tegen Jahjah en Azzuz te bekijken, zal immers vaststellen dat dit echt wel flinterdun is. De bewijslast is veel te pover om redelijk aan te nemen dat alle vernielingen van die avond zijn gebeurd op aansporen van Jahjah en Azzuz.

Hun veroordeling is bovendien gegrond op het beruchte, negentiende-eeuwse artikel 66,5 van het strafwetboek dat opjutting strafbaar stelt. Op basis daarvan zou men zowat iedere organisator van een betoging (wat Jahjah en Azzuz niet eens waren) aansprakelijk kunnen stellen voor alles wat de deelnemers mispeuteren. Ten slotte is er de buitensporige strafmaat, zeker voor mensen met een blanco strafregister. Onwillekeurig maakt men de vergelijking met de zeer lichte straffen die de moordenaars van Guido Demoor kregen. De boodschap van het gerecht aan jonge allochtonen lijkt wel te zijn dat ze wel bijna straffeloos iemand dood mogen schoppen, maar dat ze best twee keer nadenken alvorens zich op een militante manier politiek te organiseren. Zelfs het Vlaams Belang, in de hoogdagen van de AEL een vaste sparringpartner, oordeelde om beter niet (positief) te reageren op het vonnis. De partij weet natuurlijk wat het is om veroordeeld te worden in een politiek proces. Maar waarom zwijgen de linkse politici? Hopelijk niet omdat ze politieke processen intussen als een normale, democratische methode beschouwen.

16:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-01-08

Prijsstijgingen

De huidige prijsstijgingen zijn een gevolg van een wereldwijde recessie die nu ook vanaf deze maand de Aziatische landen beïnvloeden. Maar er is ook goed nieuws, volgens Robert Parker, Vive Chairman van Credit Suisse asset management business, zal het beteren tegen het einde van de lente dit jaar.

Hij verwacht geen langdurige en diepgaande recessie in de Verenigde Staten en hij denkt dat de Federal Reserve de rente binnenkort zal verlagen. Wie dus wil speculeren moet nu dollars kopen, want de dollar zal terug stijgen ten opzichte van de euro en het Britse pond.

Van de recessie in de VS gaan wij trouwens niet erg veel voelen dank zij de sterke euro. De rente zal hier waarschijnlijk wel het zelfde blijven.

De recessie in de VS is begonnen met het ineenstorten van de huizenmarkt en hun economische groei gebaseerd is op consumptie op krediet.

In de VS werd op krediet gekocht. (De eerste keer dat ik de VS bezocht, vond men het verdacht dat ik cash betaalde voor de spullen die ik kocht).
Creditcards, Visa, Mastercard en gezinnen die geen terugbetalingscapaciteiten hadden kregen zelfs een tweede hypotheeklening.

De reden voor de Amerikaanse recessie is een combinatie van verschillende factoren. De ineenstorting van de huizenmarkt, kredieten die niet terugbetaald werden en de hoge olieprijzen. Met als gevolg dat de Amerikanen nu minder uitgeven dan ooit en de consumptie al daalde met 70% van het bnp.
En dat lokt de recessie uit.

Europese banken, zoals o.a. Fortis die belegd hebben in de Amerikaanse immobiliënmarkt voelen nu de weerslag op de beurs.

Waaraan zijn onze prijsstijgingen dan wel te wijten?
Deels aan de recessie in de VS, de hoge olieprijzen en ook de hoge consumptie die nu ook begint in China en India. En verder de mislukte graanoogsten in Australië en Venezuela en de eigen slechte oogsten (o.a. aardappelen) door de aanhoudende regen van vorige zomer.

China en India zijn tegenwoordig niet alleen de grootste milieuvervuilers, maar ook de grootste olieverbruikers. Elke Chinees wil nu ook een auto. Als de olielanden niet méér willen oppompen dan stijgen de prijzen en de olie wordt nog steeds in dollars betaald. Dat maakt de olie duurder.

Dat de consumptieprijzen de pan uitswingen heeft dezelfde oorzaak. China en India willen alles wat de mensen in het westen ook hebben. Dat is normaal, alleen..zij zijn met héél veel en de wereld is blijkbaar niet op een Chinese consumptiemaatschappij voorbereid. En dat voelen wij in onze portemonnee, want wij moeten de opbrengst delen want wat schaars wordt, wordt ook duurder.

Indien Bernanke (Fed) beslist om de rente te verlagen krijgen Amerikaanse gezinnen met een hypotheek of andere lening wat meer ademruimte, komt de consumptie terug op gang en kan dit de economie redden. Kredieten zijn nodig om de motor draaiende te houden, een kredietschaarste is al even nefast voor de economie, maar zowel in de VS als bij ons zouden kredietgevers er moeten op toezien dat ze enkel kredieten verstrekken aan solvabele kredietnemers.

14:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-01-08

Staking

Nu ik net even vijf minuten tijd heb om over de staking bij Ford in Genk te schrijven, is ze ten einde. Het verstand zegevierde bij 72 % van de werknemers. Misschien hebben ze er toch even aan gedacht dat Ford wel eens helemaal zou kunnen verdwijnen. Misschien wel naar Turkije waar vier jaar geleden Ford Transit al naartoe verhuisde.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat de tijdelijke tewerkgestelde arbeiders niet graag in onzekerheid blijven leven. Maar hoe komen die tijdelijke contracten er? Door de buitensporige eisen van de vakbonden, waardoor het tegenwoordig gemakkelijker is om van je partner te scheiden dan een werknemer te ontslagen.

De koopkracht gaat door de dure energieprijzen voor iedereen achteruit, maar de auto-industrie en chemie zijn nog steeds de best betaalde werkplaatsen. Wanneer zij staken voor meer geld, en de overheid weer eens miljoenen in een bedrijf moet pompen om de werkgelegenheid te redden, dan zijn die arbeiders niet eerlijk tegenover andere arbeiders in sectoren waar niet gestaakt wordt (of kan) en waar misschien nog harder gewerkt wordt dan in de fabrieken. Want zij die blijven werken betalen mee het gelag.
Dat het voedsel duurder wordt hebben we eveneens aan de overheid te danken door de vele subsidies voor maïs en andere prullen waardoor we grotendeels afhankelijk zijn geworden van het buitenland voor onze voedselbevoorrading.
De staat pikt overigens gretig mee in de dure olie- en energieprijzen en Suez (Electrabel) maakt miljarden winst door de notionele intrestaftrek die Verhofstadt in het leven riep.
Voor onze regering is verwarming en licht blijkbaar nog altijd een luxe waarvoor je met 21% BTW belast wordt. Indien Vlaanderen haar eigen huishouden kon beredderen, zou dat al een pak miljarden schelen natuurlijk.

18:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-01-08

Een stand van zaken.

Als lid van ro Flandria werd mij gevraagd dit bericht te verspreiden. Waar kan ik het dan beter doen dan hier.


VGV: Een stand van zaken


Publicatie: 16 januari 2008

Eric Ponette - Hoofdredacteur Periodiek
VGV persberichten - 8 januari 2008

Toen ik in september ll. ter gelegenheid van een radiologisch symposium in Nancy verbleef, werd me meermaals de vraag gesteld "Que se passe-t-il dans votre pays?"
Wanneer ik in Frankrijk jaren terug mijn verhaal deed over het territorialiteitsbeginsel dat door de Franstaligen in België niet gerespecteerd wordt, over de geldtransfers uit Vlaanderen die Wallonië niet uit het slop helpen, en over de Vlaamse vraag naar bijkomende bevoegdheden die door de Franstaligen geweigerd worden, kreeg ik telkens het meewarig antwoord "Mais les Flamands forment quand-même la majorité en Belgique".
Niet zo deze keer, nu luisterde men belangstellend en aandachtig.Stand van zaken

Na twee mislukte formatiepogingen Leterme en met Verhofstadt III staan we, inzake staatshervorming in het algemeen en communautarisering van de gezondheidszorg in het bijzonder, geen stap verder dan op de verkiezingsdatum van 10 juni 2007.
Positief is dat de Vlaamse politieke partijen een splitsingsvoorstel voor Brussel-Halle-Vilvoorde hebben goedgekeurd, dat minister Marino Keulen de burgemeesters die in de Vlaamse rand de wet met de voeten traden niet benoemde en dat de Commissie van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goedkeurde voor een Vlaamse inspectie van de Franstalige basisscholen, die in de faciliteitengemeenten door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd worden. Positief is eveneens dat Yves Leterme zijn belofte gestand bleef om – weliswaar zonder garanties – aan een staatshervorming te werken, dat de Vlaamse politieke partijen in pinciep achter dat project blijven staan en dat de Vlaamse publieke opinie geradicaliseerd is.

Negatief is dat Vlaams Belang en Lijst Dedecker uitgesloten werden uit de "Octopusgroep" die de staatshervorming moet voorbereiden, dat die groep communautair paritair – dus niet volgens de 60 N/40 F verhouding - wordt samengesteld en dat Verhofstadt III niet eens paritair is samengesteld: 7 Franstalige ministers en 6 Vlaamse buiten de eerste-minister zelf, dit in tegenstelling met de gebruikelijke opbouw van elke federale regering. Een ander element dat de overdracht van federale bevoegdheden naar de deelstaten zal bemoeilijken is de lege federale staatskas (DS 05.01.08). Dat de Waalse politici nieuwe bevoegdheden zonder bijkomende centen zullen aanvaarden is zeer onwaarschijnlijk.

De Waalse afwijzing

"De Franstaligen zijn er nu van overtuigd dat een staatshervorming nodig is om de eenheid van het land te bewaren" schrijven meerdere Vlaamse kranten.Ik ben daar niet van overtuigd. Ik zie niet in waarom madame "non" Milquet haar mening zou wijzigen nu ze het gezelschap kreeg van madame "mérule" Onkelinx; bovendien heeft Milquet via Josly Piette een stevige greep op "Werk" en zit Onkelinx gebeiteld in de zetel van "Sociale Zaken en Volksgezondheid", twee ministeries waarvan beiden het unitaire karakter met hand en tand zullen verdedigen.

En Marie Arena, PS-minister- presidente van de Franse Gemeenschap, pleitte recent voor de refederalisering van de preventieve gezondheidszorg (Knack 21.11.07).
Ook PS-minister van Klimaat en Energie, Paul Magnette, liet noteren: "Voor ons is er één sokkel waaraan onder geen beding mag worden geraakt: dat is die van de interpersonele solidariteit. Daaronder versta ik de fiscaliteit, sociale bescherming en de arbeidsmarkt" (DS 04.01.08).

Het proefballonnetje "Confederalisme beter dan separatisme" van PS-vice-voorzitter Philippe Moureaux in Le Vif/L'Express (04.01.08) leek op het eerste gezicht een opening te maken. Bij nadere analyse bleek hij slechts bereid om bvb. inzake de gezinsbijslagen aan de Gewesten een bestedingsautonomie van 5% van het totale budget toe te kennen, en daartegenover zou dan moeten staan: de uitbreiding van het Brusselse Gewest en een versterking van de communautaire grendel van 2/3 tot 3/4 van de stemmen in het federale Parlement. Beschouwt die man de Vlamingen als debielen?

Wat nu?

We mogen er ons aan verwachten dat elke Vlaamse eis voor meer bevoegdheden zal geneutraliseerd worden door een Franstalige tegeneis zoals de uitbreiding van Brussel en andere eisen die er op gericht zijn de Vlaamse macht verder af te knabbelen zoals gelijktijdige federale en gewestelijke verkiezingen, een federale kieskring, een paritaire senaat en refederalisering van Vlaamse bevoegdheden.

Met het pleidooi van Vivant-voorzitter Roland Duchâtelet voor de uitbreiding van Brussel tot gans Vlaams- en Waals-Brabant (GvA en HBvL 07.01.08) is de bereidheid van Vlaamse politici tot uitverkoop van Vlaanderen reeds aangetoond. Ook Guy Verhofstadt deed reeds zijn duit in het zakje door zijn voorstellen van o.a. samenvallende federale en gewestelijke verkiezingen, van een federale kieskring, een paritaire senaat, refederalisering van ontwikkelingssamenwerking en bijkomende rechten voor de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten van de Vlaamse rand bij een eventuele splitsing van B-H-V (Communautaire nota Guy Verhofstadt: Een voorstel tot staatshervorming, 08.01.08,( WWW.DEREDACTIE.BE) Dat belooft.

Zullen de Vlaamse politici stand houden? Zullen zij er de Waalse politici van kunnen overtuigen dat meer bevoegdheden voor de deelstaten op termijn ook in het voordeel van Wallonië zijn? Of zullen zij minstens de verdere afbraak van Vlaamse macht willen verhinderen?Geen staatshervorming is in elk geval beter dan een waarbij Vlaanderen stappen achteruit zet. En afstand van Vlaams grondgebied kan in geen geval.

Overigens vragen wij ons af wanneer de Vlaamse onderhandelaars de communautarisering van de gezondheidszorg eindelijk op tafel zullen leggen: was dat niet een van de belangrijkste punten uit de resoluties van het Vlaams Parlement in 1999 en uit de Vlaamse regeringsverklaringen in 1999 en 2004? We zien er met spanning naar uit.

Allochtonen

Er is een probleem met de doorstroming van allochtonen naar de arbeidsmarkt (DT 30.06.07) evenals naar het hoger en universitair onderwijs (HBvL 03.09.07).
Een belangrijke oorzaak is de taalachterstand. Luc Standaert heeft gelijk wanneer hij schrijft: "Alle kleutertjes zouden naar de kleuterschool moeten gaan, vooral die waar thuis een andere taal gesproken wordt dan het Nederlands. Op kleuterleeftijd leren ze immers letterlijk spelenderwijs een nieuwe taal, het Nederlands. Diegenen die de kleuterschool overslaan blijven die handicap meeslepen, tot in het hoger onderwijs waar jongeren van anderstalige komaf vaak falen omdat ze te weinig vertrouwd zijn met het academisch Nederlands dat daar nodig is" (HBvL 03.09.07).

Vlaams minister van Onderwijs en Werk, Frank Vandenbroucke, is zich daarvan bewust en stelde o.a. een inschrijvingsplicht van alle vijfjarigen in de kleuterschool in het vooruitzicht vanaf 1 september 2009 (DS 23.09.06 en HLN 07.03.07).
Een bijkomende handicap voor de Nederlandse taalvaardigheid bij vele Marokkaanse en Turkse kinderen is, zoals uit onderzoek aan de Universiteit Antwerpen blijkt, dat Marokkaanse en Turkse jongeren steeds meer hun partner uit het moederland halen (DS 16.12.06).

Sinds 2004 bestaat in het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen (OVV) een werkgroep "Nieuwe Vlamingen", die de hand reikt aan allochtonen die zich in onze volksgemeenschap willen integreren. Geïnteresseerden kunnen meer inlichtingen bekomen bij Rudi Dierick (e-post: rudi.dierick@skynet.be)

Europa

Op 13 december 2007 werd het Europese "Hervormingsverdrag", dat de ter ziele gegane Europese Grondwet vervangt, en reeds afgesloten werd op 23 juni 2007, plechtig ondertekend te Lissabon door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU; het moet op 1 januari 2009 van kracht worden (DS 14.12.07).
Het hervormingsverdrag herneemt bijna volledig alle institutionele vernieuwingen uit de verworpen Europese Grondwet ( Kristien Van Haver, DT 20.10.07), zodat Hendrik Vos, politicoloog Universiteit Gent, ironisch schreef: "De Grondwet werd uit elkaar gehaald en met precies dezelfde stukken werd een nieuw meubel gebouwd. Het zag er anders uit, maar het was hetzelfde" (DS 07.12.07).

De toetreding van Turkije tot de EU staat op een laag pitje.
In haar Europa-Nieuwsbrief (herfst 2006) schrijft Europees parlementslid Marianne Thyssen dat het Europees Parlement in een kritisch verslag vaststelde dat Turkije het afgelopen jaar onvoldoende vooruitgang boekte bij interne hervormingen, in het bijzonder op het gebied van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting, rechten van minderheden, vrouwenrechten, de uitvoering van gerechtelijke uitspraken door overheidsdiensten en de culturele vrijheid.

Bij een peiling van Maurice de Hond in Nederland sprak 67% zich uit tegen de Turkse toetreding, 28 % was voor en 5% gaf geen mening (Tussendoor Nieuwsflits VVB 15.05.07). De Franse president Nicolas Sarkozy heeft al herhaaldelijk gezegd dat Turkije volgens hem geen plaats heeft in de EU en dat beter een geprivilegieerd partnerschap wordt opgestart (DT 26.06.07).
En in haar vooruitgangsrapport vraagt de Europese Commissie aan Turkije doorgedreven inspanningen voor vrije meningsuiting en de rechten voor de niet-moslims, onder meer ook voor de Koerdische minderheid (DT 07.11.07).

Sinds jaren bestaat er discussie over het bestuursmodel dat de EU moet aannemen: enerzijds zijn er de federalisten die een sterk supranationaal bestuur willen boven de lidstaten, anderzijds zijn er de confederalisten die de Unie zien als een bond van staten die hun soevereine beslissingsmacht behouden en delen (Bernard Bulcke, DS 22.01.07).
Bart Sturtewagen stelt vast dat de voorstanders van een "ever closer union" sinds het recent gesloten Europees verdrag duidelijk in de minderheid zijn (DS 25.06.07).

Eenzelfde geluid horen we bij Mia Doornaert: "Nochtans is het maar al te duidelijk dat de wind in Europa niet in de richting van verdere integratie waait. Er komt geen supranationaal Europa dat de nationale staten vervangt. Gehechtheid aan de eigen identiteit en soevereiniteit neemt integendeel weer toe" (DS 12.11.07).

Ook Alexandre Lamfalussy, de Belgische monetaire expert die mee aan de wieg van de Euro stond, is van mening dat de EU niet moet oproepen tot een supranationale staat en stelt het Duitse model, met uitgebreide bevoegdheden voor de Länder, tot voorbeeld (DT 29.03.07).
En een zeer actuele boodschap brengt ons Robin Shepherd, senior medewerker voor Europa bij de Londense denktank Chatham House: "Als België moeite heeft om twee nationale gemeenschappen bijeen te houden in een staat, kunnen botte pogingen van integrationisten om het lot van de 27 lidstaten nauw aan elkaar te koppelen wel eens eindigen in bittere tranen" (DT 20.09.07).

Het zal U, beste lezer, wellicht niet verwonderen dat ik de stelling van Shepherd onderschrijf.

Meer informatie: Vlaams Geneeskundigen Verbond

16:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gemeentebesturen klagen?

Nu gaan ze klagen, terwijl de fusiegemeenten smeken om meer autonomie en bevoegdheden...

LEES HIER VERDER

13:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vrije meningsuiting scoort in de Verenigde Staten van Amerika

Vorige week werd door Joseph Shahda een zeer verontrustend artikel geschreven voor ‘Act for America’ over een terroristische website Ekllaas.
De terroristische website Ekllaas riep op om de, in het Arabisch geschreven chatroom voor Koptisch-christelijke en anti-islamitische deelnemers, van het web te halen. De oproep gebeurde niet alleen via andere terroristische websites en fora, maar ook via een petitie waarop al 1 miljoen handtekeningen werden genoteerd.

In de VS is men zeer bezorgd over dergelijke oproepen. The First Amendement is voor Amerikanen uiterst belangrijk. Vroeger vond je er op druk bezochte plaatsen mensen die op een kist gingen staan om hun mening te verkondigen, nu gaat dit via chatrooms, fora, blogs en websites. Aan deze vrijheid kan niet worden getornd.

Daarom besliste Act for America en Congress for Truth om haar bezorgdheid via een schrijven mede te delen aan de webhoster in Tampa, een Internet Service Provider ‘HiVelocity’, één van de grootste ter wereld.
Paltalk reageerde op de brief en bevestigde dat ze niet zouden buigen voor moslimactivisten die via een petitie druk willen uitoefenen op de ‘freedom of speech’.
Een petitie van moslims die een Koptisch-Christelijke chatroom van het web willen halen is in strijd is met de constitutioneel beschermde vrijheid van spreken (meningsvrijheid).
De moslims hadden het gerucht verspreid dat ze dit konden doen waneer ze één miljoen handtekeningen hadden en gebruikten daarbij het bedrieglijke klassieke islamitische ‘tagiyyah’ dat zoveel betekent als ‘in het belang en de vooruitgang van de islam’.

Islamieten hebben al lang de vrije meningsuiting als ‘belediging’ toegevoegd aan hun wapenarsenaal, maar de VS beschermt, in tegenstelling tot Europa, haar journalisten, andere auteurs en publicisten tegen elke vorm van intimidatie en rechtsvervolging vanuit het buitenland. In Europa bestaat die vrije meningsuiting ook, maar Europa laat haar mensen in de steek en zwicht uit angst of lafheid voor de druk.
Hier in ons land mag je van de vrije meningsuiting gebruik maken tot je gepakt wordt door de collaborerende ‘Gedankenpolizei’.

13:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hugo heeft veel geluk gehad.

De kater Tsiko redde dinsdag zijn baasjes én de bovenbuurvrouw van een gewisse dood. De kat reageerde op de hoge concentratie koolstofmonoxide in het appartement aan de Simonsstraat in Antwerpen.

Terwijl baasje Hugo in de zetel wegzakte, danste Tsiko als een gek op zijn schoot. Dankzij twee uur in de decompressiekamer van de spoeddienst is de koolstofmonoxide - die de zuurstof in het bloed verdrijft - uit het lichaam van Hugo Van Minnebruggen (55) en zijn vrouw Marina (49) verdwenen. Ze zijn sinds donderdagmiddag weer thuis.

Hun kat Tsiko - acht jaar geleden van de straat geplukt - zijn ze eeuwig dankbaar. “We waren bijna geschiedenis”, vertelt Hugo. “Ik zat voor tv toen ik mezelf voelde wegzakken in de zetel. Toen Tsiko op me sprong en begon te dansen, te krabben en te bijten als een gek, wist ik dat er iets niet klopte. Mijn vrouw was bij onze bovenbuurvrouw. Ik heb haar opgebeld en samen kwamen ze kijken wat er aan de hand was.”

Het drietal verwittigde de hulpdiensten. Met een ziekenwagen ging het in allerijl naar het Stuivenbergziekenhuis. Ondanks het feit dat de twee vrouwen slechts korte tijd in het appartement vertoefden, waren ze eveneens stevig bedwelmd geraakt. “Ik was er met een CO-waarde van 40 het ergst aan toe”, gaat Hugo verder. “Onderweg hebben de ambulanciers me moeten reanimeren.”

Tsiko werd voor de rit naar het ziekenhuis bij de buren afgezet en is springlevend. “Wat een beetje frisse lucht niet kan doen”, lacht Hugo. Toch kan het beestje door het gebrek aan een decompressiebehandeling later nog last krijgen van de vergiftiging. “In principe ben je met een beetje lucht meteen over het ergste heen, maar op lange termijn kunnen er neurologische afwijkingen optreden”, legt Karen Schoonheydt uit, als arts verbonden aan het Stuivenberg- en Erasmusziekenhuis en gespecialiseerd in intensieve zorgen.


Bron: GvA

11:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-01-08

Johan Sanctorum over de prijs van de vrijheid voor Urbanus

Op de prijs voor de vrijheid die aan Urbanus werd uitgereikt kwamen heel wat reacties. Goede maar natuurlijk ook minder goede reacties. Ook hier vond een donkerrode het nodig om de prijs tot op de grond af te breken omdat hij werd uitgereikt door het rechts liberale Nova Civitas. Want zoals iedereen wel weet, is rechts per definitie ‘slecht’ en alles wat rood is ‘goed’.

Wat Johan Sanctorum schreef zou iedereen moeten lezen. Vooral de kudde linkse volgelingen die geloven in een maakbare maatschappij en daarvoor niet terug deinzen om elk persoonlijk initiatief, elke meningsuiting, elke vrijheid, elk gedachtegoed dat enigszins afwijkt van dat van henzelf in de kiem te smoren.:

Waarom Urbanus de prijs van de vrijheid wel verdient


Johan Sanctorum is cultuurfilosoof en schrijft voor het webmagazine www.visionair-belgie.be

14:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-01-08

Weer een politiek correct ballonnetje doorprikt.

Manpower deed de test. Ze hebben een deel allochtonen anoniem laten solliciteren, en de andere helft niet anoniem. Maar het resultaat bleef hetzelfde. Er kwamen niet meer jobs uit.
Want zoals ik altijd al gezegd heb, wil een werkgever vooral de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Wie niets geleerd heeft kan dus ook niet aan een job geraken.

Ik hoop dat de politici en het CGKR, die steeds de 'racistische werkgever' de schuld gaven voor het niet aan het werk krijgen van de allochtone medeburgers, zich nu gaan verontschuldigen en de hand in eigen boezen zullen steken?

01:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-01-08

Bettina Geysen krijgt Dhimmy-award

9e0385ef-b79a-4148-8d6f-cd0a8ae674a8Wat dacht u toen u de nieuwe voorzitter van Spirit, Bettina Geysen, met hoofddoek zag verschijnen op uw scherm?

Ik kon mijn ogen niet geloven. Zoveel kruiperigheid om wat allochtone stemmen binnen te rijven.
Is dat nog normaal? Dat is pure hoererij! En zeer vernederend voor alle westerse vrouwen die hebben gestreden voor hun vrijheid en gelijkheid.

Geysen gaat niet alleen plat op de buik, ze kronkelt als een worm nu ze Sp.a wil laten vallen maar door Groen! werd afgewezen.

Ik hoop dat de linkse kiezers beseffen dat wanneer een partij als Spirit het voor het zeggen krijgt, ze maar al best beginnen met zich de islamitische wetten eigen te maken. Van gelijkheid voor man en vrouw zal er niet veel meer overblijven.

Wat is het volgende? Geen erfrecht voor vrouwen?

De dhimmy-award gaat alvast naar Geysen dit jaar, ik denk niet dat iemand haar dat nog kan afpakken.

16:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Weer een incidentje?

Ze sloegen tot de kinderen neervielen'

Bijna de hele scholierenploeg V&O United uit Merksem belandde zaterdag op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Tientallen jongeren én volwassenen stormden na een wedstrijd in het Rivierenhof in Deurne het veld op en haalden naar hen uit.

Enkele spelers van FC Belgica uit Edegem werden herkend.

De 17-jarige Michael V.D.A. werd als eerste aangevallen.

“De wedstrijd was net afgefloten. Ik wilde naar de kleedkamers lopen toen er drie gasten van Belgica voor mij stonden. Ze hadden me plots omsingeld. Ik wilde naar de rest van de ploeg lopen, maar een van die mannen sloeg recht op mijn gezicht.”

Naast de schrik van zijn leven liep Michael een schaafwonde boven zijn linkeroog op. Hij staat ook vol builen en raakte gewond aan zijn rug. “Al mijn spieren doen pijn. Vandaag (zondag, red.) nog meer dan gisteren (zaterdag, red.)”, zegt de tiener.

Trainer Jimmy Brunson (31) deelde ook in de klappen. “Ze waren zeker met dertig en kwamen van overal. Allemaal allochtonen, jong en oud. Ik probeerde mijn spelers zo snel mogelijk de kleedkamers in te krijgen, maar werd zelf aangevallen. Ik ben vijf dagen werkonbekwaam”, zucht de man.

“Ik train al acht jaar jeugdploegen, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Volwassenen die met paraplu’s op de kinderen sloegen tot ze neervielen. Sommige spelers hebben oppervlakkige steekwonden. De daders moeten dus wapens hebben gehad.”De vechtpartij duurde maximum vijf minuten, maar de verwondingen waren er niet minder om. Acht van de elf spelers die op het veld stonden, allemaal jongeren tussen twaalf en zeventien jaar, moesten in het ziekenhuis worden verzorgd.

De aanvallende meute verdween even snel als ze op het veld verscheen. De politie spoort de daders op.

Wraak?

Een paar weken geleden werd een match tussen V&0 United en Belgica uit Edegem stilgelegd na enkele racistische opmerkingen. Vermoedelijk is het toen naast het veld tot relletjes gekomen tussen een paar jongeren.

“’Wat was dat daar vorige keer?’ zegden die kerels die voor mij stonden”, vertelt Michael V.D.A. “We hebben intussen via de website al vijf spelers van Belgica herkend.”

“Als ploeg hebben wij hier niets mee te maken”, reageert Tom Diercksens, secretaris van Belgica. “Het gaat om een paar individuen die in hun vrije tijd handelden. Als we met zekerheid weten welke personen erbij betrokken waren, vliegen zij zonder pardon de ploeg uit.”


Bron: GvA

voetbal_135024dOok de Telegraaf schreef erover:

Europa steelt de Afrikaanse vis, migranten volgen.

14fishing_600

De illegale toestroom van Afrikanen ligt aan de Europeanen zelf. En dan vooral aan de industriële visvangst waardoor geen enkele Afrikaanse visser nog iets bovenhaalt om van te leven. Ale Nodye, een visser uit Senegal, vertelde aan een reporter van The New-York Times, dat hij amper nog genoeg uit de zee kan halen om de benzine voor zijn boot te betalen. "Een vaste vloot van uit de Europese Unie, China, Rusland en elders vissen alles leeg", zegt hij.
Daarom is hij een ander bedrijf begonnen. Hij brengt nu dagelijks illegalen naar Europa. “Europeanen stelen onze Afrikaanse vis, Afrikanen volgen”, zegt hij. Waarschijnlijk zijn ze in China en Rusland iets minder welkom?

14fishing02_190Ondanks de noodkreet vanuit de Canarische eilanden, die dagelijks de vele vluchtelingen moeten opvangen, blijft de EU doofstom en wordt er niets aan het probleem gedaan.

13:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Turkije moet bij de EU, zegt Bush.

gul%2Bvrouw_AP070828011521_tcm44-317135De Amerikaanse president Bush moet zich niet bemoeien met de vraag of Turkije moet toetreden tot de Europese Unie, vindt het Duitse Europarlementslid Elmar Brok. En dat vinden wij ook!

,,Het zou net zo fout zijn als dat de EU eist dat Puerto Rico dezelfde rechten moet krijgen als andere Amerikaanse staten. De VS begrijpen het politieke project van de Europese Unie nog steeds niet'', zei de christen-democraat Brok, die namens het parlement de EU-uitbreiding volgt.

Niet alleen Puerto Rico, maar waarom ook niet Mexico? Dan was het probleem met de illegale toestroom vanuit dat land meteen van de baan.

Brok reageerde hiermee op een oproep van Bush. De Amerikaanse president George Bush had dinsdag gezegd dat hij graag wil dat Turkije toetreedt tot de EU ,,in het belang van vrede''. De Turkse president Abdullah Gul was die dag op bezoek bij Bush.

In het belang van de vrede, welke vrede? Vrede zoals wij ze begrijpen? Of de vrede zoals moslims ze begrijpen. Want voor hen kan er enkel vrede zijn in het ‘Huis van Allah’.

Bush omschreef Turkije als een brug tussen Europa en de moslimwereld. ,,Ik geloof sterk dat Europa voordeel heeft als Turkije lid is van de Europese Unie.''

Dergelijke onzin kwam ook al uit de mond van onze eigen globetrotter, Karel De Gucht.

Europarlementslid Ria Oomen (CDA) is genuanceerd over de bemoeienis van Bush. ,,Hij moet uiteraard vooral naar zichzelf kijken, maar Bush mag zeggen wat hij wil. Wij vinden ook van alles over de Irak-oorlog.''

Oomen stelt namens het parlement een standpunt op over de Turkse toetreding. ,,Feit is dat de onderhandelingen tussen EU en Turkije zijn begonnen. De uitkomst is onzeker. Dat is altijd zo.

Jammer genoeg is Sarkozy, die ooit zei dat hij er een verkiezingsstandpunt ging van maken om Turkije buiten de EU te houden, tegenwoordig al even ‘genuanceerd’.

13:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-01-08

Eindelijk eens iemand die het durft te schrijven.

KLIK HIER

22:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-01-08

Beter laat dan nooit!

Op de vraag van het weekblad Humo (8 januari) wat hij de belangrijkste evolutie van het voorbije jaar vond, antwoordt Siegfried Bracke – eens de hogepriester van het politiek-correcte denken – “het naderende einde van België als bruikbaar bestuursniveau en het (ook door papenvreters) probleemloos opzijzetten van de burgerlijke vrijheden om de moslims toch maar niet voor het hoofd te stoten.” Het kan verkeren…

Bron: e-magazine

14:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Moslims in 'America'.

KLIK HIER

American Muslims Trampling the American Flag

14:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Joodsaktueel en Filip Dewinter

Wie meer wil weten moet even naar mijn andere blog surfen HET ANDER KLOKJE

Beginnen bij het begin vanaf nr.: 73
Reacties mogen hier geplaatst worden.

14:37 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-01-08

Een vrouw als volgende president van de VS?

Een krappe meerderheid van de Democratische kiezers in de Amerikaanse staat New Hampshire heeft verrassend de voorkeur gegeven aan Hillary Clinton. De laatste peilingen voorspelden nog een ruime zege voor Barack Obama. New Hamphire staat ervoor bekend dat de kandidaat die daar wint meestal de volgende president wordt.

Ondanks de voorspellingen zal Obama toch iets meer moeten naar voor brengen dan alleen maar een radde tong. Na eeuwenlang mannelijke presidenten te hebben gekend zou het mooi zijn om eens een vrouw als president van de VS te zien.

17:25 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Parabel van de verstopte riolering

Urbanus - rechtdoor - rechtuit! Zo hebben we ze het liefst!!

De klassiek-liberale politieke club Nova Civitas kent de Prijs van de Vrijheid dit jaar toe aan Urbain Servranckx, alias Urbanus, voor zijn consequente verdediging van het recht op de vrije meningsuiting. Dit is de bekorte versie van de gelegenheidstoespraak van URBANUS . (Door hem zelf ingekort)


Neem nu Justine Henin. Eindelijk eens een Waalse die geld opbrengt. Loopt ze ermee naar Monaco


pasfotoGoedenavond linkse kaviaarsocialisten en rechtse wereldverslechteraars. Kortom, beste vrienden.

Ik ben heel trots de Prijs van de Vrijheid in ontvangst te mogen nemen, maar ik snap niet goed waaraan ik hem verdiend heb. Waarschijnlijk omdat ik die 28 criminelen heb helpen ontsnappen uit de gevangenis van Dendermonde. Ik ben namelijk dat telefoonkot daar gaan zetten. Of misschien omdat ik op dit moment bekender ben dan de prijs zelf. De Prijs van de Vrijheid heeft dus eigenlijk Urbanus gekregen. Wat kunt ge daar eigenlijk mee aanvangen, vraag ik mij af.

Ayaan Hirsi Ali heeft hem ook gekregen en zie wat voor een rustig leventje dat meiske nu heeft. Ik zou een collega van mij willen introduceren, met wie ik vroeger nog gevoetbald heb in 4de provinciale, Jezus van Nazareth. Wij droegen mekaars pruik en hij was nog meer paranoïde dan ik. Jezus had altijd een hoop volk achter zijn gat lopen. Hij had daar schrik van en liep daar van weg, maar dat volk bleef hem achternalopen, want zij dachten dat hij hen ging redden. Ze hebben daar later een boek over geschreven. Die achtervolgelingen riepen alsmaar 'Jezus doe nog eens die sketch van die barmhartige Samaritaan?' Jezus, dat was een goeie sul en zei oké. Hij zag dat zijn publiek nogal simpel van geest was en daarom bracht hij zijn sketchen in de vorm van een parabel. Dat was makkelijker om te verstaan. Ik heb hier eens in de zaal gekeken en... Als eerste parabel zou ik willen beginnen met 'De parabel van de verstopte riolering'.

In 1971, in volle hippieperiode, ben ik al liftend naar Kathmandu getrokken. In Iran had ik al een zevental vrienden gemaakt en wij logeerden allemaal samen in hotel 'De Sultans of Swing'. Die mensen waren daar supervriendelijk en gedienstig. Het eten en de bedden, dat was allemaal dik in orde, maar de toiletten, dat was wat minder. Daar stond geen toiletpot, er zat gewoon een klein gaatje in een betonnen vloer.

En er was ook geen wc-papier, dat was nog erger. Er stond enkel een kruikje met water. Dat water moest ge tegen uw kont kletsen totdat uw achterlicht weer proper knipperde. Dat voelde toch niet zo lekker aan en wij smokkelden telkens stiekem een gazet mee binnen. Na een paar dagen vonden die mensen ons ineens niet meer zo sympathiek want heel de riolering van dat hotel zat verstopt.

Wij werden vies bekeken en voelden ons daar niet meer op ons gemak. Eén ding kan ik met absolute zekerheid zeggen, er was daar geen Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding voorhanden om dat hotel te verplichten hun rioleringsysteem aan ons aan te passen.

Ze hadden er iets veel humaner op gevonden. Ze hebben ons daar gewoon buitengesmeten. Tot daar de eerste parabel. Wel, net als die Iraniërs zijn wij van nature heel gastvrij en heel verdraagzaam, maar de laatste jaren zijn er bij ons ook nogal wat rioleringen verstopt geraakt omdat er iemand een mand rotte appels had 'doorgesjast' en daarmee is de vriendelijkheid er hier ook een beetje uit. De mensen maar bellen om hulp, maar de ontstoppingsdienst lag politiek correct te maffen.

De tweede parabel is een gevolg van de eerste: 'De parabel van het verschoten konijn'.

Een konijn zat rustig zijn klavers te knabbelen. De zon scheen en er kwam een eekhoorn bij zitten. Ze vertelden wat grappen over eikels en denappels. Toen kwam een vriendelijk lachende vos bij het gezelschap zitten. Meteen schoten het konijn en de eekhoorn weg en ze verstopten zich angstig onder een struik. De vos zei verbouwereerd: 'Waarom kijken jullie zo raar? Ik kom hier gewoon wat in de zon zitten. Hebt ge iets tegen mijn ros haar misschien? Zijn jullie racisten?' 'Maar nee vos', zei het konijn, 'uw ros haar, dat kan ons absoluut niet schelen en er is hier zon genoeg, maar ik herinner mij een paar bloederige incidenten met gasten die net zoals gij van dat ros haar hadden, en daarmee weten wij nu niet zeker of gij hier komt om in de zon te zitten of om onze kop af te bijten.' Tot daar de tweede parabel. De ontstoppingsdienst raasde voorbij, maar te laat, de argwaan had zich al in de harten genesteld en dat zijn vlekken die er moeilijk uitgaan.


Maar er is hoop, er is een nieuwe profeet opgestaan, Karel De Gezalfde.

Sedert die de zeven wereldzeeën heeft afgeschuimd, weet hij de boel hier aardig te relativeren. 'Mensen, wat maken wij ons druk om Brussel-Halle-Vilvoorde, in Afrika is er een seksuele genocide aan de gang. Vrouwen worden er massaal verkracht, verminkt en vermoord. En wij maken ons hier druk over Franstaligen die in Vlaanderen op Franstaligen kunnen stemmen.' En inderdaad, hij heeft gelijk.

Als je dit probleem van op de maan bekijkt, is het onrecht in Afrika groter dan het onze. Maar wij zitten nu eenmaal niet op de maan, wij zitten hier. Moeten we dan ieder klein onrechtje laten woekeren zolang het grote onrecht niet is opgelost?

Het gaat er niet om hoe groot of hoe klein onrecht is, het gaat erom dat het onrecht is. Iedereen moet op zijn cirkeltje daar iets proberen aan te doen. En BHV ligt toevallig in onze cirkel. Kan iemand ons nog eens duidelijk uitleggen waar die ruzie met de Walen over gaat? Pompt Vlaanderen effectief pakken geld in Wallonië?
En zo ja, wat doen die daar dan mee? Wij hebben toch het recht dat te weten? Wij, Vlamingen, worden aan alle kanten beboet en geplunderd, het zou toch beleefd zijn als men ons zegt waar dat goed voor is.

Wij zitten opgescheept met duizenden venijnige graafjes van Alva die ons binnenstebuiten keren: 'Meneer, u brengt hier een soepmixer in als onkosten, maar ik heb ontdekt dat u uw oude mixer hebt hersteld en tweedehands verkocht, waar is dat reçuutje? Terwijl aan de andere kant iemand met cataract achter een loket zit: 'U hebt 58 kinderen, zegt u, en u wilt een grotere sociale villa... Komt in orde.'

En dan zijn ze verbaasd dat er clichés ontstaan.
'Belgen zijn dom!' Ja, haha, dat is folklore. 'Fransmannen zijn arrogant!' Haha, wees maar zeker. 'Hollanders zijn gierig!' En geen klein beetje, haha. 'Walen zijn lui!' Quoi? Ha non! C'est une honte! Un vrai scandale! Het bewijs komt echter uit verrassende hoek, namelijk de video-industrie.


Er worden veel meer dvd's verkocht in Wallonië dan in Vlaanderen. Wie heeft het meeste tijd om daar naar te kijken, denk je? Haha, maintenant toi!

We mogen niet veralgemenen natuurlijk, want neem nu Justine Henin. Eindelijk eens een Waalse die geld opbrengt. Loopt ze ermee naar Monaco. Justine je vous en prie, reviens et montre la Wallonie comment on fait.

Caroline Gennez stond onlangs in de woestijn te roepen: 'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.' Dat klinkt fair, jammer genoeg weten de dragers intussen dat er nogal wat sterke schouders verstopt zitten tussen de zware lasten. Als we dit principe nu eens overhevelen naar studenten. Sommigen blokken zich te pletter in de hitte van de zomer, anderen hangen intussen in 't café of in de fontein. Zij die hard geblokt hebben, zijn geslaagd, de je m'enfoutisten zijn gezakt.
Dan komt Caroline.
We zullen van de onderscheidingen een pak punten afpakken en aan de gebuisden geven, dan halen die ook hun diploma.

Let op mijn woorden, volgend jaar liggen er tien keer meer in de fontein. De mensen zijn gelukkig nog niet helemaal verzuurd, ze zijn best bereid om anderen te helpen als het erop aankomt. Kijk maar met wat een gul hart men heeft gereageerd op de tsunami-ramp. Met dat geld alleen al kunnen ze een dijk bouwen rond de Indische oceaan.


Ik vind het trouwens heel verrassend dat er van dat tsunami-geld niks naar Wallonië werd getransfereerd. Dat heeft de PS dan toch over het hoofd gezien. Maar al bij al leven wij in het schoonste land van de wereld. Ik zie toch nog redelijk wat overblijfselen van een vredige beschaving. De mensen wachten beleefd hun beurt af bij de bakker. In de file zet iedereen zich spontaan opzij als er achteraan een ambulance aankomt. Dat moeten we koesteren.

De nachtmerrie is dat we bij de bakker staan aan te schuiven. Een ambulance met loeiende sirene stopt vlak voor de winkel. Er komen twee ambulanciers uitgesprongen en met hun draagberrie stormen ze de winkel binnen. Iedereen gaat opzij, roept die ambulancier tegen de bakker: '4 croissants, 3 boterkoeken en 6 pistolets'. Ja, dan is alles verloren, want vanaf dan gaat niemand nog opzij voor een ambulance.

Urbanus
Publicatie: De Standaard
Publicatiedatum: 8 januari 2008

16:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-01-08

Blogaward

bannerBlijkbaar is er zoiets aan de gang als een blogwedstrijd. Ik wist er niets vanaf tot ik een paar mailtjes ontving waarin mensen mij vroegen om voor hen te stemmen.

Met alle plezier natuurlijk, maar waarom zou ik zelf ook niet eens meedoen?
Dat lijkt mij best wel leuk, ook al was het maar uit nieuwsgierigheid om te zien of deze blog al dan niet gewaardeerd wordt.

Wie wil stemmen voor deze blog kan hier naartoe gaan:
http://www.carreconfiture.be/bwards/blog/indexvote.php en deze blog eventueel een stemmetje geven.
Alvast bedankt.

14:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-01-08

'Terreurdreiging toch serieus’

Moniquet-DecryptageDe terreurdreiging in ons land moet zeer serieus worden genomen.
Dat zegt de Franse terreurexpert Claude Moniquet, die een inlichtingenbureau heeft in Brussel, in het Laatste Nieuws van maandag.

Het Vlaams Belang zegt dit al jaren, maar niemand wil luisteren. Jaren geleden schreef ik op diverse fora dat men de imam’s die men naar hier haalt moet screenen alvorens hen toe te laten, maar niemand stoorde zich daar aan. Het zijn vooral de ‘geestelijke leiders’ die de gevangenissen bezoeken om te gaan ronselen, schreef ik, maar ik werd uitgelachen en voor raciste versleten.

Nochtans had ik het niet zelf uitgevonden maar werd het mij verteld door niet gelovige Marokkanen.
De oudere generatie vertelde men, die vinden het ongehoord dat jonge criminelen (vaak hun zonen) werden opgehitst door geestelijke leiders die meestal niet uit Marokko, maar uit andere Arabische landen komen.

Ook in de moskeeën wordt opgeroepen zich klaar te maken voor de heilige Jihad, vooral Pakistaanse moskeeën en moskeeën die gesubsidieerd worden met geld uit Saoudi-Arabië, Iran, Irak of Syrië.
Het zijn dezelfde geldschieters die de familie van zelfmoordterroristen blijven onderhouden.

Volgens Moniquet, oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst leven er in België zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog.

Zeker tien van hen zouden bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen. ‘Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een massaal bloedbad aanrichten in Irak.’

In ons land gold de afgelopen weken het hoogste terreuralarm nadat veertien mensen waren aangehouden die volgens de politie met geweld de terrorist Nizar Trabelsi uit de gevangenis wilden bevrijden. Inmiddels is het terreuralarm iets versoepeld.

NBN_A11_trabelsi_blg_MM
Na het oppakken van de verdachten op 21 december golden in Brussel extra veiligheidsmaatregelen op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals het openbaar vervoer, de kerstmarkten en de Grote Markt in het centrum van Brussel. De rechter bepaalde overigens na een dag dat de veertien verdachten niet langer vastgehouden konden worden.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf’ voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn. ‘Brussel is meer dan ooit de hoofdstad en het symbool van Europa. In onze hoofdstad is ook de NAVO gevestigd. Volgens extremisten is dit een Amerikaanse machine die oorlog voert tegen de islam’, aldus Moniquet.

Hij stelt dat de politie bovendien in België te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden. Telefoons aftappen mag niet en de politie heeft na een arrestatie 24 uur om iemand te ondervragen. In Frankrijk bijvoorbeeld is dat vijf dagen. ‘Ons land is te soepel en daar profiteren extremisten van.’

Moniquet meent dat criminele moslims in de gevangenis worden omgevormd tot heilige strijders. ‘Moslims die criminele feiten pleegden, beseffen maar al te goed dat ze gezondigd hebben tegen hun godsdienst. Er wordt hen wijsgemaakt dat er maar één weg is om hun waardigheid terug te winnen: Een radicale moslim worden.’

arab_uprising_big

Expert Moniquet:

«Er leven in België minstens tien extremisten die bereid zijn zichzelf op te blazen. België is echt wel een doelwit voor aanslagen. Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een bloedbad aanrichten in Irak.»

Moniquet bevestigt dat in de gevangenissen gedetineerden worden omgevormd tot heilige strijders. «Moslims die criminele feiten pleegden, beseffen dat ze gezondigd hebben tegen hun godsdienst. Er wordt hen wijsgemaakt dat er maar één weg is om hun waardigheid terug te winnen: radicaal worden.»

osama-quran

«Onder de 700 overtuigde strijders van de heilige islamoorlog (Jihad) die in ons land leven, zijn er minstens tien zelfmoordterroristen. De kamikazes kunnen toeslaan in België, dat nu echt wel een doelwit is voor aanslagen. Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een massaal bloedbad aanrichten in Irak.» Dat zegt de Brusselse terrorismespecialist Claude Moniquet (49). Zijn analyse is weinig hoopgevend: «Of we dat nu graag horen of niet, ons land zal moeten leren leven met een permanente terreurdreiging.»

15:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-01-08

Antisemitisme

BlessHitler


In 2004 kreeg de Europese waakhond tegen racisme, de vraag vanuit de VS om te onderzoeken hoe het kwam dat anti-semitisme terug de kop opstak in Europa. Het resultaat was verbijsterend en werd angstvallig verstopt. De uitslag werd in een bureellade verstopt omdat men niet de ‘gewenste schuldigen’ had gevonden. Het waren vooral linkse organisaties en ngo’s, moslims en pro-Palestijnse groeperingen en dat mocht de wereld niet weten. Eén onderzoeker dacht er anders over en bezorgde een kopij aan een Britse krant die het publiceerde. Ik schreef al eerder over dit onderwerp: KLIK HIER .

Ik dacht er terug aan omdat ik net onderstaand artikel heb gelezen waarin weer nogal vaag wordt omgesprongen met het noemen van de echte jodenhaters die men vooral in de kringen moet zoeken van diegenen die Sharon voor de rechter wilden slepen en opriepen om Israël te boycotten, ‘Kauft nicht bei Juden’ is bij links geen kreet van 65 jaar geleden, maar geldt nog steeds. En let vooral ook op de hypocriete houding van het CGKR.

Lees zelf maar:

Onrust onder de keppel

Een Joodse organisatie begint met een controlecel tegen haatproza op het internet. Een Joodse school vraagt haar leerlingen om op straat geen keppeltje te dragen. Alledaags antisemitisme in België.

VRIJE MENINGSUITING ONDER DE BASEBALLPET

In december kreeg een Antwerpse buschauffeur die Joodse schoolmeisjes moest vervoeren het danig op zijn heupen. 'Waarom hebben de nazi's jullie niet allemaal doodgeschoten?' riep hij uit na een dispuut. Het Forum der Joodse Organisaties diende klacht in voor antisemitisme. 'Niets kan zo'n uitspraak verontschuldigen', zegt secretaris-generaal Diane Keysers. 'Maar die ene uitval was nog niets in vergelijking met de vele reacties op de internetfora daarna.' Vooral op het forum van Gazet van Antwerpen kwamen nogal wat naargeestige reacties toe van het genre 'als jullie wisten wat Joden echt zijn, dan zouden jullie de buschauffeur een medaille geven'.

Sinds een jaar of tien wordt bijna overal in Europa een heropleving van antisemitisme gesignaleerd, en de laatste tijd wordt dat vooral via het internet gepromoot. Na de recente polemiek met Bart De Wever (N-VA), die de Antwerpse excuses aan de Joodse oorlogsslachtoffers gratuit noemde, stroomden bij diverse media antisemitische reacties binnen - ook bij Knack moesten er een aantal van het forum worden verwijderd. 'Ik vind de Holocaust een verdiende straf voor de Joden', schreef Flippend Rund op de internetsite politics.be, veilig verborgen achter een schuilnaam. 'Maar het meest geschokt waren we toen De Standaard een internetpoll hield waaruit bleek dat 63 procent met De Wever akkoord ging', zegt Diane Keysers. 'Dat toont de latente onverdraagzaamheid op het web.'

Voorzitter Joël Rubinfeld van de koepelorganisatie CCOJB begint in de komende weken met een controlecel om het internet op cyber-antisemitisme te screenen. 'Een paar mensen doen dat al langer op losse basis. Dat leverde 6 meldingen op in 2005, 22 in 2006 en het voorbije jaar tot midden december al 26. Een forse stijging dus. En natuurlijk is dat maar het topje van de ijsberg. Veel inbreuken worden nooit gemeld, omdat men niet weet waar men terecht moet, omdat men twijfelt aan het nut ervan, of omdat men het gewend is geworden. Dat laatste vind ik nog het ergste: dat er een gewenning optreedt voor hedendaags antisemitisme. Daarom richten wij nu die controlecel op.'

De recentste melding in december betrof de al vaker aangeklaagde internetsite 7sur7.be, waarop iemand over Joden schreef: 'Ik heb spijt dat Hitler zijn werk niet afgemaakt heeft, maar er is nog hoop met Iran.' Nadat het Centrum voor Racismebestrijding dat aan de moderator van het forum had gemeld, werd de uitlating geschrapt. Maar dat gebeurde niet voor andere beledigende reacties, zoals deze: 'De Joden stinken voor mij met hun gekreun terwijl ze overal de dood brengen'. Joël Rubinfeld: 'Die dingen blijven gewoon staan, want ze horen blijkbaar bij de vrijheid van meningsuiting. Schokkend is dat het ook bij grote persgroepen zo gebeurt. De media dragen een zware verantwoordelijkheid'.

Maar volgens het Centrum voor Racismebestrijding is het soms over eieren lopen. Marco Van Haegenborgh: 'Wanneer wij meldingen krijgen over antisemitisme op het internet, nemen wij contact op met de moderatoren van die fora, en over het algemeen verdwijnen die uitlatingen dan onmiddellijk van het net. Maar wij maken wel een onderscheid tussen een mogelijke inbreuk op de antiracismewet (aanzetten tot haat, geweld en discriminatie) en het uiten van een opinie (die misschien wel kwetsend of schokkend kan zijn). Dat is de vrije meningsuiting.' Vanwege hetzelfde onderscheid vraagt de Liga voor Mensenrechten nu trouwens, merkwaardig genoeg, om de recent uitgebreide antiracismewet te versoepelen.

In 2006 ontving het Centrum 63 meldingen van antisemitisme, waarvan een derde (21) het internet betrof. Het Centrum werd in 2004, na enkele zware incidenten, belast met de coördinatie van een rapport dat werd opgesteld door twee universiteiten, maar dat is nog altijd niet gerealiseerd. Wel is er een recent Nederlands rapport over de periode januari 2006-mei 2007, waarin over een 'aanzienlijke toename van antisemitisme in Nederland' (met 64 procent) wordt gesproken. 'Die toename is voor het overgrote deel het gevolg van de vele gemelde antisemitische e-mails'. In Nederland telde het Meldpunt Discriminatie Internet 463 uitingen van antisemitisme in 2006. 'Discriminatie op het internet is een normaal verschijnsel geworden. Velen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting.'

Dat draagt bij tot een klimaat waarin het antisemitisme soms niet alleen tot woorden beperkt blijft. Vooral in Antwerpen en Brusselbrandstichting, bekladding, vernieling, bespuwen, stenen gooien en geweldpleging. Eli Ringer van het Forum der Joodse Organisaties: 'Een paar jaar geleden werd een jongen van de Talmoedschool in Wilrijk neergestoken. Hij was zwaargewond. Doden hebben we gelukkig nog niet gehad. Na de oorlog hebben we een lange periode gekend waarin antisemitisme absoluut taboe was. Maar vooral sinds 2000 merken we een verontrustende heropleving. Het taboe is weg. Zelfs in sommige betere kringen is antisemitisme weer salonfähig geworden, hoor ik nu.'

Hij wijst met de vinger naar zowel het traditionele Europese antisemitisme ('al probeert het Vlaams Belang anti-Joodse reacties te weren') als naar de politiek geïnspireerde reacties van moslims en anderen 'die het conflict uit het Midden-Oosten importeren'. Als het geweld in het Midden-Oosten weer oplaait, blijkt ook hier dat sommigen hun afkeer van de staat Israel op 'de Joden' projecteren. Het is soms een vage scheidingslijn, want omgekeerd wordt de Joodse organisaties ook vaak verweten dat ze zelf te weinig onderscheid maken tussen legitieme kritiek op Israël en antisemitisme.

In december werden verscheidene keren stenen door de ruiten van de Antwerpse synagoge langs de spoorweg gegooid, zelfs toen er mensen zaten te bidden. Uiteindelijk kon de politie enkele Poolse jongens aanhouden. Dat zou, naast het traditionele extremisme en de politieke polarisatie, een derde reden zijn waarom het antisemitisme bij ons weer is toegenomen: het is uit Oost-Europa overgewaaid. In landen als Polen, Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland wordt al jaren een opmars van antisemitisme gesignaleerd. In Kiev werd in oktober jongstleden nog een Joodse school in brand gestoken. Begin 2007 werden in een synagoge in Moskou negen mensen verwond door een met een mes zwaaiende extremist.

Een van de zwaarste incidenten van de laatste jaren gebeurde in januari 2006, toen de jonge Ilan Halimi uit Parijs dood werd teruggevonden, naakt en geboeid. Hij was door een bende ontvoerd en doodgemarteld omdat hij Jood was. In Parijs hebben de Joodse leiders de gemeenschap gevraagd om in het openbaar veiligheidshalve geen keppeltjes of andere herkenbare Joodse voorwerpen of kledingstukken te dragen. In Brussel wordt dat ook gedaan door het Joodse atheneum Maïmonide, dat in Ander-lecht in een wijk met veel allochtonen ligt. Toen in 2005 een groep leerlingen beschimpt en bedreigd werd, schreef hun lerares in een verbolgen reactie: 'Antisemitisme is kennelijk weer in de mode.'

De Joodse scholen in Antwerpen volgen het Brusselse voorbeeld nog niet. Wel was het een schok toen een goed jaar geleden een groep chassidische schooljongens met stenen bekogeld werd door een groep jongeren van Turkse origine toen ze in een jeugdherberg in Beringen aankwamen. Het parket reageerde meteen door de jonge daders gemeenschapsdienst op te leggen en een studiereis naar het Anne Frank Museum in Amsterdam te laten maken. Eli Ringer: 'Toch zal men in Antwerpen de keppel blijven dragen. Omdat hier meer orthodoxe Joden leven en zij in een kleine buurt bij elkaar wonen. In Brussel is dat anders. Neem maar de proef op de som: loop eens met een keppeltje op je hoofd door het centrum. Het zal niet lang duren voor het op de grond ligt. De meeste mensen die in Brussel toch een keppeltje dragen, bedekken het met een baseballpet.'

Het Forum der Joodse Organisaties roept op om antisemitisme te melden via een hotline of een eigen website ('niet meer zwijgen is al een vorm van actie'). De statistieken zijn nog niet rond, maar het aantal meldingen zal ook in 2007 rond de 60 bedragen. Eli Ringer meent dat er in het onderwijs en de opvoeding meer aan bewustmaking moet worden gedaan. Blijkbaar is de kennis over de Tweede Wereldoorlog aan het afnemen. Bovendien is het algemene publieke klimaat veel harder geworden. 'Het leidt misschien nog niet tot regelrechte angst, maar toch tot onbehagen en achterdocht. Je voelt je minder onbezorgd op straat. En het is toch niet normaal dat wij meer op onze hoede moeten zijn dan andere Belgen.'


© 2008 Roularta Media Group

Publicatie: Knack / Knack
Publicatiedatum: 2 januari 2008
Auteur: CHRIS DE STOOP;

19:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-01-08

Wie is hier onfatsoenlijk?

Wanneer het over het Vlaams Belang gaat spreekt men graag over fatsoen. En vooral, hoe onfatsoenlijk onze partij, en hoe fatsoenlijk ze zelf wel zijn.
Eigen lof stinkt, zegt men wel eens, maar bij Spirit geldt dit gezegde zeker en vast.

Het minipartijtje Spirit hemelt zichzelf graag op en wil elke keer weer aantonen dat wij geen democraten zijn zoals zij dat uiteraard wel zijn. Uiteraard…behalve wanneer de kiezer er anders over beslist en ze daarom geen goede plaatsjes meer krijgen op de kartelkieslijsten van Sp.a/Spirit.
Na de desastreuze verkiezingsuitslagen van 10 juni vorig jaar blijft er van het democratische gevoel, waar ze zo graag mee uitpakken, niet veel meer over en stellen ze hun kartelpartner voor een ultimatum. Goede verkiesbare plaatsen, of we vertrekken en pappen aan met Groen!

Maar Groen! ziet de liefdesverklaring van Spirit in feite niet echt zitten. Ze hebben zelf al problemen genoeg. Mie Vogels vindt dat hun partij bij het grote publiek al teveel als centrumpartij wordt gezien en ze wil af van het imago een partij te zijn voor de elite en intellectuelen.
Hum, ik denk nu niet meteen dat dit het imago is dat Mieke Vogels naar buiten brengt en geloof dus niet dat ze zich daarover echt zorgen moet maken.

De nieuwe voorzitter van Spirit, Bettina Geysen, die met dit voorstel (haar enige tot nu toe) op de proppen kwam is eerlijk gezegd, bijzonder ‘onfatsoenlijk’ tegenover de kartelpartner Sp.a. – Samen blijven in goede en kwade tijden is duidelijk aan haar niet besteed. - Wanneer Spirit bijna geen stemmen haalt, is het toch normaal dat Sp.a ‘eigen volk eerst’ verkiest. Niet soms?

Maar goed dat Groen! die uit een hele diepe put probeert te krabbelen waarin de kiezers hen bij vorige verkiezingen hebben ingegooid niet op dit ‘onfatsoenlijke’ voorstel ingaat. Tenslotte is Bert Anciaux al verantwoordelijk voor de teloorgang van drie (of vier?) vorige partijen. Inclusief de Volksunie, waarvan ze nu zonder blozen beweren dat zij de enige en echte erfgenamen zijn van de partij die Bertje ook kapot kreeg. En waarschijnlijk heeft Bertje er nu ook mee voor gezorgd dat de socialistische kiezer zijn domme uitspraken beu werd en het niet langer kon aanzien dat Bertje hun zuurverdiende belastingsgeld aan nutteloze dingen uitgaf.

In ieder geval, als dit staat voor ‘fatsoen’, dan ben ik toch liever ‘onfatsoenlijk’.

17:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Dode-Zeerollen "weldra" op het internet

LONDEN 05/01 (BELGA) =

De Dode-Zeerollen met Bijbelfragmenten, een van de belangrijkste informatiebronnen over het jodendom en het vroege christendom, worden de komende vijf jaar integraal gedigitaliseerd en op het internet gepubliceerd, zo heeft de religieuze internetsite RKNieuws.net zaterdag gemeld. De operatie houdt het inscannen in van niet minder dan 15.000 tekstfragmenten, waarvan enkele nauwelijks groter dan een perkamentsnipper.

Volgens projectleider Simon Tanner van het King's College in Londen, aangehaald in de krant Financial Times, wordt het karwei extra bemoeilijkt door het feit dat op sommige fragmenten amper nog verschil merkbaar is tussen drager (perkament) en tekst (handgeschreven). Bijgevolg wordt een digitale camera ingezet waarvan het contrast twintig keer zo groot is als dat van een reguliere camera.
Tanner werkte al mee aan meer dan 450 digitaliseringprojecten, "maar slechts weinig vormden zo'n uitdaging", aldus de internetsite.

De volledige inhoud van de rollen van de Dode Zee is sinds 2001 integraal in boekvorm beschikbaar. Vanaf 2012 moeten ze ook allemaal voor onderzoek via internet te raadplegen zijn./.
LVK/VOC


From the Dead Sea to the digital age

16:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-01-08

Joël De Ceulaer doet het weer...

aboujahjah

Wie dit (klik hier) leest, zal net als ik toch wel even de wenkbrauwen fronsen.
Je begrijpt niet hoe het mogelijk is dat het vonnis in het proces tegen Abou Jahjah door een journalist kan worden tegengesproken. Ook al heet die journalist Joël De Ceulaer en schrijft hij voor Knack. (Wat een slijmbal...)

Voor diegenen die niet weten wat eraan vooraf ging.
Op 26 november 2002 werd een Marokkaan vermoord door een 66-jarige psychisch gestoorde buurman. De Marokkaanse gemeenschap ging er meteen van uit dat het om een racistische moord ging, maar onderzoek wees uit dat de man zelf getrouwd was met een Marokkaanse en psychisch zo danig gestoord was, dat hij niet eens wist wat hij had gedaan. Hij was zelfs niet in staat om een fatsoenlijke zin te formuleren.
Hij leed aan waanideeën dat hij door zijn buren gefolterd werd.
De kranten hebben er toen uitgebreid over bericht (klik hier).

Het was trouwens niet de eerste keer dat Jahjah zware rellen uitlokte.
Bij eerdere betogingen tegen Israël en pro-Palestijnse betogingen liep het elke keer zwaar uit de hand. Bij de rellen in 2002 viel het op dat enkel autochtone winkeliers zware schade leden en enkel autochtone burgers werden aangevallen. Eén van de kranten liet zelfs weten dat een vrouw in een rolstoel omver werd geduwd en verder stond er dat Dyab Abou Jahjah op de eerste rij stond om de verontwaardiging bij de Marokkaanse jeugd te orchestreren en aan te moedigen.

Drieënhalf jaar later, op 1 juni 2006, oordeelt de raadkamer van Antwerpen dat Abou Jahjah en Ahmed Azzuz hebben aangezet tot de rellen en zij werden verwezen naar de correctionele rechtbank om er vervolgd te worden.

Want de Marokkaanse jongeren sussen deed hij in geen geval. Hij schreeuwde letterlijk vertaald uit het Arabisch:“ We gaan hier baas worden. Wij zijn de sterksten. We zullen ze laten zien wie we zijn, al moeten we alles kapot slaan. Gehoorzaam niet. Bied weerstand.” (Ik zei het al dat de oudere generatie tegen hem was...)

De uitspraak van de rechter kent u. Eén jaar cel... en Jahjah gaat nu in beroep.
Eigenaardig is het wel, temeer hij het land op tijd ontvluchtte en men hem van hieruit niets kan maken. Zijn missie is weliswaar niet voltooid, maar zijn opdrachtgevers hadden niet verwacht dat hij zo’n relschopper en blebberkont ging zijn, dus hebben ze hem niet meer nodig. Want ronselaars voor de Jihad en terroristen werken meestal in stilte…

Maar wie is die Abou Jahjah eigenlijk?

Abou Jahjah is de zoon van een Libanese christelijke moeder en een Syrische vader die vooraanstaand lid is van de Baath partij. (Een partij die gestoeld op de nazistische partij NSDAP). Volgens joodse onderzoeksjournalisten zou de vader vermoedelijk een Palestijn zijn, die mee met de bende van Arafat naar Libanon was gevlucht na de mislukte putch op de Jordaanse troon, .

Abou Jahjah kwam in Europa aan eind jaren tachtig en was zogezegd een vluchteling, een weggelopen hezbollah strijder. Libanezen vertellen dat Jahjah en zijn oom geld zouden hebben gestolen van Hezbollah en dat daarom beide ex-Hezbollahstrijders het land zijn ontvlucht uit angst voor straf.
Of het waar is weet ik niet, maar in ieder geval probeerde hij daarna eerst Nederland binnen te geraken. Toen dat niet lukte kwam hij naar België, maar ook hier kreeg hij geen toelating om te blijven. Hij gebruikte echter wel het verhaal van de ex-Hezbollahstrijder, maar niemand geloofde hem.
Dus deed hij het zoals de meesten het doen, hij huwde met een vrouw van hier. De Antwerpse Peggy P.
Onmiddellijk na het huwelijk vertelde hij haar dat het hem enkel te doen was om via dit huwelijk ‘de Belgische nationaliteit’ te bemachtigen. Na drie maanden van vernederingen scheidde hij al terug van Peggy, (die nu in Italië verblijft).

Abou Jahjah richt daarna de vereniging ‘Al Rabita’ op. De fondsen kwamen vooral uit het buitenland (Syrië en Saoedie-Arabië) en werden vaak overgemaakt via Canada aan zijn broer die hier een winkel heeft in Antwerpen.
Wat Al Rabita precies deed was vooral de moslimjeugd opruien, en de oudere generatie woedend en angstig maken.

Dat Jahjah er bij Al Rabita al vreemde ideeën op nahield kunt u ook hier lezen KLIK HIER . Deze tekst vormt een ingekorte versie van een artikel uit 'samenleving en politiek in 2000' en is zeer lezenswaardig waar ik mij overigens echt kan in terugvinden.

Al Rabita verdween en AEL verscheen.

5a_s

Al Rabita stond op de zwarte lijst van de CIA, eigenaardig genoeg verdween Al Rabita na de aanslag op de WTC torens in 2001 en verscheen amper een week later de Arabisch Europese Liga.

Op de aanslag in de VS verklaarde Jahjah later dat het hem een goed gevoel van 'victorie' gaf.

Abou Jahjah had ook in Nederland banden met o.a. Gretta Duisburg van wie bekend staat dat zij zich met zeer ongure individuen inliet: KLIK HIER

Ook zijn mails aan de militante zwarte nationalistische leiders van Malcolm X werden onderschept. (Onderschept, nu ja, hij had zijn PC niet goed genoeg beveiligd).
Kortom, hij die de mond vol had van ‘racisme’ en ‘onderdrukking’, wou niets liever dan onderdrukken, angst aanjagen en was enorm racistisch tegenover de westerse wereld en alles wat blank was.

Toen Abou Jahjah meer weerwerk kreeg van de oudere generatie Marokkanen en Turken en voelde dat het hier niet zo goed meer lukte na zijn stunt met zijn gemaskerde militie die in zwarte kledij de politie ging controleren, probeerde hij het nog even in Nederland. Hij stak zijn doel niet onder stoelen of banken. In zijn betoog voor apartheid zei hij onder meer: (citaat GvA)( Steniging bij overspel, stokslagen bij alcoholmisbruik, afhakken van handen bij diefstal, doodstraf voor zware criminelen, eenheid kerk en staat... Er staat ons wat te wachten als Abou Jahjah het ooit voor het zeggen krijgt. In het KRO-programma Reporter liet Abou Jahjah, die vaste grond onder de voet probeert te krijgen in Nederland, er eind juni 2003 geen misverstand over bestaan. In het kruisverhuur in het programma liet Abou Jahjah zich op de vraag of terrorisme of revolutie zoals in Libanon destijds schering en inslag was ook hier in de Lage Landen mogelijk is, ontvallen: "Dat kan heel goed bij de AEL gebeuren."

In het interview zei hij ook tegen de scheiding van religie en staat te zijn, "omdat religie een inspiratie kan zijn om een staat te regelen".

Tussen haakjes: in hetzelfde interview gaf hij toe dat hij gelogen heeft tijdens zijn asielprocedure, waarin hij zich uitgaf voor Hezbollah-leider in de hoop op die manier als vluchteling erkend te worden. "Daar klopte niets van," zei Jahjah nadien. "The usual stuff voor asielzoekers, zou ik zeggen." Zijn asielaanvraag werd geweigerd. "Ze (Belgische autoriteiten) geloofden mij niet. En terecht." Abou Jahjah verkreeg door zijn huwelijk een verblijfsvergunning" .

Einde citaat


Wij willen liever nog een stap verder gaan in onze aanpak van Abou Jahjah en willen hem hem zijn Belgische nationaliteit ontnemen.
Wie "ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen als Belgisch burger" (en dat zijn we nog steeds) kan op grond van artikel 23 van de vreemdelingenwet zijn Belgische nationaliteit verliezen. Het parket-generaal moet daarvoor het initiatief nemen. Joël De Ceulaer zal zich dan maar een ander idool moeten zoeken.


23:53 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |