13-02-08

ATTENTION USERS: ANNULERING "Koning vocht voor federale kieskring"

BRUSSEL 11/02 (BELGA) = Redacties, gelieve het bericht "Koning vocht voor federale kieskring (De Standaard)" dat Belga maandagochtend verspreidde, te annuleren. Er volgt een nieuw bericht.

Telaat beste censuurspecialisten, het bericht werd al verspreid in menige krant, zelfs ik schreef er al over. En zelfs al had ik dit bericht op tijd ontvangen, dan zou ik er nog over schrijven… omdat iedereen dit MOET weten.

albert_highKoning vocht voor federale kieskring (De Standaard)

BRUSSEL 11/02 (BELGA) =
Koning Albert speelde tijdens de formatie loopjongen voor oranje-blauw. Hij pleitte voor de invoering van een federale kieskring en verlangde naar een breuk in het kartel CD&V-N-VA.Dat schrijft De Standaard maandag.

Volgens de krant was de koning een hartstochtelijk verdediger van oranje-blauw, een coalitie die ook strookt met de politieke voorkeur van Jacques Van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van de vorst.
"Didier Reynders (MR) hielp de koning over zijn grootste aversie voor Yves Leterme(CD&V) heen. Het Paleis heeft zich uit de naad gewerkt om oranje-blauw te doen slagen", zo luidt het. "Pas toen formateur Leterme zich eind november vastreed, viel de vorst terug op de politicus met wie hij acht jaar goed had samengewerkt: Guy Verhofstadt (Open Vld)."

Koning Albert pleitte structureel voor de invoering van een federale kieskring. "Voor hem was dat een uitgelezen manier om de Belgische cohesie in stand te houden." Hij wilde ook de tien federale wetenschappelijke instellingen behouden (zoals het KMI en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten), omdat die volgens hem de natie symboliseren.

Tijdens zijn gesprekken met Leterme en CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen bepleitte Albert steeds de stopzetting van het kartel tussen CD&V en N-VA. Het Paleis beschouwt de N-VA als een staatsgevaarlijke organisatie en legde de schuld voor de moeilijke formatie bij haar voorzitter, Bart DeWever.
./.FUL/SAG

Kritiek op uitlekken gesprekken koning
12/02/2008 12:40 (Knack) http://www.knack.be/nieuws/belgie/kritiek-op-uitlekken-gesprekken-koning/site72-section24-article12804.html
12/02/2008 12:40

De reeks onthullingen over de mislukte oranje-blauwe regeringsformatie in de krant De Standaard is gebaseerd op honderd uur vertrouwelijke gesprekken met alle hoofdrolspelers. Dat zegt hoofdredacteur Peter Vandermeersch. Hij reageert daarmee op de ophef die is ontstaan over de gelekte informatie. Voormalig formateur Yves Leterme wil geen commentaar kwijt.

Enkele krantencommentatoren stellen zich dinsdag vragen bij vertrouwelijke informatie die in de krant staat, onder meer de details over gesprekken met de koning. Historicus en kenner van het koningshuis Mark Van den Wijngaert noemt dat in De Morgen zelfs verontrustend.

"Enkele politici doorbreken het geheim van Laken, wat echt ongezien is", aldus Van den Wijngaert. "Deze indiscretie is nefast voor het systeem. Wie vertrouwt wie nu nog?", zo vraagt hij zich af.

Minister van Staat Mark Eyskens (CD&V) is al evenmin mals voor het uitlekken van gesprekken tussen de koning en politici, die eigenlijk geheim moeten blijven.

Volgens Eyskens gaat het niet om toevallige loslippigheid, maar zijn het doelgerichte lekken om de koning in diskrediet te brengen en te beletten dat hij nog functioneert als koning, zo zei hij op Radio 1.

"Het lekt vandaag zodanig dat de hele politieke klasse dreigt te verdrinken in de plas die ze tot stand brengt door het danig lekken."

"Als de koning geen vertrouwelijk gesprek meer kan hebben of het staat in de krant de volgende dag, dan kan hij ook niets meer zeggen aan de mensen die hij ontvangt", aldus Eyskens.

Van verschillende kanten wordt vice-premier Yves Leterme (CD&V) met de vinger gewezen voor de lekken.
Op diens kabinet wilde men dinsdag desgevraagd geen commentaar kwijt, behalve dan dat De Standaard een dagboek heeft bijgehouden van de formatiegesprekken en dat getoetst heeft bij alle hoofdrolspelers. Voor het overige verwees men naar de verklaring van Vandermeersch.

Die wees erop dat de reeks over de formatie is gebaseerd op honderd uur vertrouwelijke gesprekken met alle hoofdrolspelers in de politieke crisis en dat Leterme niet de enige bron is van de reeks. "De enige die geweigerd heeft, is koning Albert zelf", aldus Vandermeersch.


Durft links de ondemocratische instelling “ Koninklijke poppenkast” nu nog steeds verdedigen?

14:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

natuurlijk is dit niet de job van de koning, maar het initiatief op zich steun ik wel. Al enkele weken na de uitslag van de verkiezingen en Leterme de belachelijkaard uithing door de Marseille te zingen op 21 juli, wist ik al hoe laat het was met Leterme. Dan liever Verhofstadt weer. En toen Bruno De Wever J-M Dedecker de partij probeerde binnen te loodsen was ook dat kalf (CD&V-N-BA) volledig verzopen. Ander en beter! Mijn idee: Leterme opzij, N-VA eruit, en dan pas kan er terug een stabiele regering worden gevormd, die onder meer de kieskring BHV kan splitsen, in ruil voor meer zelfstandigheid van Brussel en een paar randgemeenten erbij. Alles heeft een prijs, voor mij was de rekening snel gemaakt.

Gepost door: donkergroen | 13-02-08

De waarheid komt 'altijd' uit!!! Die man vocht niet voor een federale kieskring, die man vocht voor het behoud van zijn nutteloze status én.....voor de rijkelijk vloeiende miljoenen euro's richten bankrekening Coburg.
Plotseling zag hij in dat zijn werkloze nazaten ‘nergens’ notie van hebben, buiten vakantie en ‘dingen’ gebruiken die niet van hun zijn, en hij zag de bui én de problemen hangen, stelde zich de vraag, “wat nu, waar moet ik gaan wonen, wie betaald mijn rekeningen?”.
Hopelijk zal vanaf nu ‘alles’ bekend gemaakt worden waarmee die man zich bemoeid, hij is toch door niemand verkozen, heeft van niemand een mandaat gekregen waarop kan afgerekend worden.
Het beste, goedkoopste en eenvoudigste is “gewoon die waanzin opdoeken”, geeft circa 25 miljoen euro in de staatskas waar ‘nuttige dingen’ mee gedaan kunnen worden zoals belastingsverlaging voor “de werkende en gepensioneerde burgers”. Dat is beleid voeren.
PS: mensen, vooral niet of beter gezegd, nooit reageren op die extreem linkse donkerrode nietsnut, iedereen kent de stal waaruit dergelijk gevaar vandaan komt.

Gepost door: Jean | 13-02-08

19e eeuwse mentaliteit Als ik in de kranten goed tussen de regels lees, en de woorden hoor die nauwelijks hoorbaar gezegd worden door professoren en woordvoerders van het paleis in hun commentaren, kan de koning en belgië alleen nog functioneren dank zij de 19e eeuwse mentaliteit die in bepaalde kringen nog bestaat.

Gepost door: Metten | 13-02-08

De verenigde staten van Belgie !! och ik geloof ook niet echt dat 1 miljoen kiezers erin zullen slagen om Belgie te doen spiltsen...maar men moet het uiterste vragen om het minimum te verkrijgen...wat mij betreft Belgie hoeft niet uit elkaar te vallen ...waarom niet het voorbeeld volgen van grote broer Amerika...wat denk je van "de verenigde staten van Belgie" en zoals in de USA heb je arme staten en "rijke" staten.Vlaanderen zou uiteraard "de rijkste" zijn ..Walonie "een bedelstaat" ...en dan kunnen we Vlaanderen nog verdelen in een rood groene provincie "de westhoek" bv waar die gelijkdenkenden tegen elkander kunnen zagen ,elkaar kunnen verheerlijken en gelijk geven.De bourgeoisie stoppen we in de verenigde staat "Brussel",die hebben geld genoeg in hun zakken kunnen stoppen ten tijde toen zij Vlaanderen koloniseerden en onderdrukte...en tenslotte La Walonie , ik stel voor elk jaar een soort 11.11.11 actie op touw te zetten om die arme ex landgenoten...ook iets te gunnen...en voor de koning en zijn aanhang maken we een soort pretpark zoals de efteling ,waar ge gratis een ritje kunt maken net een ferrari en al de weelde en rijkdom kunt bewonderen .eigen aan een koningshuis uit vervlogen tijden........

en dit is een even domme ongeloofwaardige posting als de schrijfsels van roodgroen...die nog geloof hecht aan de rechtvaardigheid van zijn partij en de democratie in Belgie...dan moet ge de laatste topick van Bart eens lezen er staat een interessant artikeltje nopens de uitspraken van een "rechter" in een intervieuwke

Gepost door: Rene | 14-02-08

Donkergroen (dat is in feite Groen-rechts) dit is de meest idiote reactie die ik ooit heb gelezen.

Kan je mij eens vertellen waarom wij zonodig een prijs moeten betalen aan Franstaligen in de rand door weer eens Vlaams grondgebied af te staan? Zou het niet gemakkelijker zijn dat die Franstaligen die zich daar gaan vestigen de taal leren van de streek waar ze zo graag willen wonen? Vlamingen die naar Wallonië gaan wonen doen dat ook.
Wat Leterme betreft vrees ik dat je gelijk hebt en dat is heel erg jammer. Ik had meer verwacht van die man. Ik hoop alleen dat Bart De Wever nog wat van de meubelen kan redden. Maar ik vrees daar al evenzeer voor, want de koning heeft veel macht (ook al zeggen ze dat dit niet zo is). Wie hem tegenwerkt wordt binnen de kortste keren gezien als staatsgevaarlijk en via de rechtbank veroordeeld, voor de hele wereld te kijk gezet als fascist en zijn partij in een schutkring geplaatst. De Belgische vorm van de sharia zeg maar...

Gepost door: Janice | 14-02-08

Inderdaad Janice..de koning heeft nog veel macht maar wie houdt die macht in stand ? exemplaren zoals een donkerrodegroene ,die ten koste van alles die theater-acteurs in een nietszeggende toneelstuk laten voortspelen..Het zou anders zijn en anders kunnen moet Albert inderdaad een koning zijn voor ALLE Belgen ,een rechtvaardige vorst ,een symbool voor een land ,iets waartegen we kunnen opzien. In Thailand is dat anders hier heeft is de koning een uitermate belangrijke symbolische functie...raak niet aan zijn persoon ,probeer hem niet te beledigen of je ligt eruit...de mensen dragen hem gewoon op handen , als ik de Thai's hoor,is hij ook een uitermate "goed" en rechtvaardige vorst onder zijn vleugels verzamelen zich alle Thai's van welke politieke strekking ook...die zou FDW niet vervloeken en uitstoten maar naar hem luisteren,hoe het allemaal zo ver is kunnen komen ,dat zelfs onze eigen Vlaamse mensen elkander in de haren vliegen en enorm verdeeld zijn...Het is ook een land dat stevig zijn cultuur ,waarden en godsdienst verdedigd tegen een vreemde cultuur die in het zuiden tracht een Moslimstaat op poten te zetten ,onlangs op TV ,mijn vrouw vertaalde ,ik zag de beelden van een grootscheepse actie door het leger .. er werden wapens gevonden bommen en allerhande dergelijke speeltjes ,een hoop aanhoudingen werden verricht...als ge dat vergelijkt met Belgie ??? en nochtans zijn Thai's verdraagzaam er werd mij eens attent gemaakt in een discussie dat ik nooit mag zeggen dat Islamieten "bad people" zijn ,dat geldt uiteraard niet voor alle Moslims ,behalve diegene die bijna dagelijks mensen vermoorden in het Zuiden ! Wij leven in een corrupt politiek land waar onder de noemer van verdraagzaamheid en menslievendheid bepaalde landgenoten vogelvrij zijn verklaart en zoals "mestkevers" dienen zij met alle middelen te worden verdelgd !! Leve Belgie Leve de Koning me ....g.t

Gepost door: Rene | 14-02-08

koning albert laat Albert nog rustig genieten van zijn oude dag,en doek nadien héél deze wansmakelijke komedie op,
Laat ze ook eens gaan werken, en dan toch zeker géén filip

Gepost door: carolus | 14-02-08

Waarom deze lek werd ge-organiseerd is mij nog niet helemaal duidelijk. dat het lek er kwam is een goede zaak. dat de koning het een zeer belangrijke stap vindt om een unitaire kieskring te maken spreekt boekdelen. terug naar af!! dat is de kieskring bhv x 100 ! "vlaamse partijen" die dàt of aansluiten van gemeenten bij brussel
goedkeuren mogen voor mijn part hetzelfde lot als spa en de vld ondergaan bij de vorige kiezing omwille van het vreemdelingenstemrecht maar dan liefst nog erger.
met de ganse heisa in le standard is toch nog maar eens bewezen dat de koning in dit land zijn boekje ver te buiten gaat. het bekome hem slecht !

Gepost door: jos | 14-02-08

@Rene: "ik geloof ook niet echt dat 1 miljoen kiezers erin zullen slagen om Belgie te doen spiltsen..."

Goe gezien Rene, 1 miljoen op 11 miljoen inwoners is niet echt een democratische meerderheid te noemen, tenzij je niet kan tellen. Bovendien heb je een meerderheid nodig aan beide zijden van de taalgrens alsmede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eventjes dachten een aantal 'simpele geesten' in VL dat ze Vlaams tegen Waals konden stemmen, maar hoe dat intussen is afgelopen weten we ook al ("10 min. politieke moed".. hihi).

Gepost door: donkergroen | 14-02-08

Minister-President Albert II -- >houzee! Natuurlijk heeft een democratie geen monarchie van doen, het is er zelfs tegenovergesteld aan. Maar ik geef toe, moest Albert II zich verkiesbaar stellen als Minister-President van de Federale Republiek België, ik zou er zeker op stemmen! ;)

Gepost door: donkergroen | 14-02-08

vroeg donker Ik zal zeker ook voor uitschot stemmen.....
http://www.koningkeizerrijken.info/koning-albert.htm

Gepost door: gilbert | 14-02-08

Van een donkergroenen mag je echt niet meer verwachten. 't Is zijn schuld niet.

Gepost door: jos | 14-02-08

Natuurlijk is donkergroen koningsgezind, aristocraten hebben altijd al goedgelegen binnen zijn familie, is het niet donkere?

Gepost door: Janice | 15-02-08

Donkere is een onderdrukte ! zoals trouwens alle Vlamingen.... een slaafje een niemandalleke in de ogen van de correcte toonaangevende Waalse politiek met "Le Roi" en zijn "nuttelozen" op kop.
Het enigste verschil is dat "wij" in een gevoel van rechtvaardigheid,in het besef van onze gedwongen solidariteit en bovendien nog te horen krijgen dat wij maar "sales Flamand" zijn .....ons verzetten !!....terwijl donkerroodgekleurdegroenen , plat op de buik in het stof kruipen voor DE "meesters" en hun hielen likken, hoe noem je dergelijke soort van mensen.

Gepost door: Rene | 15-02-08

Toch wel erg dom Hugo Hugo,

Toen Belgie afscheurde (seperatisme zoals jij dat noemt) van de Nederlanden, hebben ze toen ook de mening gevraagd van de vlamingen en de nederlanders ?
Is dat toen vreedzaam of via geweld gebeurd ?

Jij praat over 1 miljoen, waar haal je dat, waarom denk je dat enkel de mensen die onafhankelijk willen op het VB stemmen ?

Pure onzin, waarom waren alle vlaamse "democratische partijen" tegen een referendum om dat eens na te gaan ? Bang missschien van het resultaat, bang van de democratie ?

Er zijn zeker mensen tegen een scheiding zijn en toch op het VB stemmen, maar omgekeerd nog veel meer.

Dat getuigt van zulk simplisme van jouw kant dat het echt lachwekkende argumenten zijn.

Gepost door: Den Amerikaan | 15-02-08

Kosovo... En waarom steunt de EU (inclusief Belgie) een mogelijke onafhankelijkheid (straf dat ze dat geen seperatisme noemen he) steunen van Kosovo, terwij dat de Serviers tegen zijn ?

2 maten en 2 gewichten Hugo, leg het me eens uit?

Gepost door: Den Amerikaan | 15-02-08

Als schoonvader van ... een rasechte Dalmatiërs, heb ik niet zo erg goed op met de Serven. Maar, eerlijk gezegd, inzake Kosova , (zo wordt het ginds uitgesproken) hebben de Serven wèl gelijk. Die provincie IS wel degelijk, sedert eeuwen, HUN grondgebied. Na de onafhankelijkheidsoorlog was dit gebied wel wat ontvolkt. Vele Albanezen waren er als de kippen bij om daar te komen wonen. Maar helaas, die gasten waren aangestoken van dezelfde ziekte van hun geloofsgenoten hier; dus van assimilatie en integratie was absoluut géén sprake. Daarbij komt dat die gasten OOK AL ongewensten waren in hun rootsland Albanie. Hun streven naar een onafhankelijk Kosova is niets anders dan een soort "zoenoffer" aan hun oorsprong (met de bedoeling om een toekomstig Groot-Albanie te vormen). Helaas zal de UNO, en dus ook B., meewerken aan die regelrechte diefstal; gelukkig sputteren de russen nogal wat tegen want ZIJ weten wel hoe die achterlijken durven optreden (de gijzeling in het theater toen Nordost opgevoerd werd). Dus, donkerrooie, denk er maar een goed over na hoe het ginder,en ook hier, kan worden.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 16-02-08

dit is zoals Viktor hier zeer juist omschrijft,een pure verovering. langzaam maar zeker zijn de oorspronkelijke serven verjaagd uit dit gebied en overgenomen door vreemdelingen (albanezen). eigenlijk krijgen we hier een schoolvoorbeeld van wat ons te wachten staat als de europese lapzwanzen verder laten begaan. toppunt is dan nog dat "de belgen" hun politie gaan opleiden. dit terwijl dit land alles in het werk stelt om Vlaanderen te weigeren waar het recht op heeft: zijn onafhankelijkheid! wat een hypocrieten!

Gepost door: jos | 16-02-08

Als ik de uitleg van VVV goed begrijp, is in Kosovo bijna hetzelfde gebeurd als in 'Palestina', namelijk een vreemd volk dat een verlaten landstreek inpalmt en de originele bewoners op de vlucht jaagt/wegpest. Maar de verdreven Serven wonen vreemd genoeg niet meer in 'vluchtelingenkampen', ze ontvangen geen miljarden van de EU, krijgen niet dagelijks drie maaltijden voorgeschoteld door de UN, en bestoken de Albanezen niet continu met raketten.
Ook worden de Albanezen in Kosovo niet verafschuwd door weldenkend links, en worden hun landbouwproducten niet geboycot.

Groter kon het verschil niet zijn.

Gepost door: Procureur Generaal | 17-02-08

Dagboek Een volk kan samen toekomst maken. Samen kunnen ze het onmogelijke waarmaken. Culturele identiteit geeft een nooit geziene kracht. Culturele erkenning geeft een ziel aan een gemeenschap.

Gepost door: Bert A. | 18-02-08

België zal Kosovo erkennen, dat zit al goed. Een stuk land waar 95% van de inwoners geen Serven zijn maar voormalige Albanezen... recht is geschied. Het enige waar het VB zo voor steigert is het feit dat de meeste Kosovaren moslims zijn. Say no more.

De Serven schermen graag met hun Slag om het Mereldveld van 1389, en op basis daarvan hun eigendomsrechten willen laten gelden. Dat is net zoiets als dat extreemrechts Vlaamsnationalisten schermen met 1302 en Brussel Vlaamse grond. Flauwe kul natuurlijk: De geschiedenis heeft het moeten afleggen tegen de huidige realiteit.

Gepost door: donkerrood | 18-02-08

1949 België zal Israel erkennen, dat zit al goed. Een stuk land waar 95% van de inwoners geen Arabieren zijn maar voormalige Europeanen... recht is geschied. Het enige waar de SP zo voor steigert is het feit dat de meeste Israelis joden zijn. Say no more.

Gepost door: Procureur Generaal | 18-02-08

voormalige Europeanen? haha, die is goed :)

ten andere, bijna 20% van de Israëli's zijn moslims, bijna de helf van de Joodse Israëli's komt uit Arabische (Jemen, Irak, Iran enz.) en Afrikaanse landen (Marokko, Algerije, Falasja Joden uit Ethiopië enz.).

Vraag eens aan omringende Arabische landen waarom zij de Palestijnen al jaren als derderangsburgers behandelen en door hen al 60 jaar lang gedwongen worden om aan de grenzen met Israël in tenten aan barakken te leven.


Gepost door: donkerrood | 18-02-08

De commentaren zijn gesloten.