19-02-08

Kosovo onafhankelijk?

5343_2


Met de steun van vooral de VS en een groot deel Europese landen heeft Kosovo vorige zondag 17/2, de onafhankelijkheid uitgeroepen. Tijdens de viering liepen Kosovaren rond met Kosovaarse, Albanese en - eigenaardig genoeg - vooral ook Amerikaanse vlaggen.

Ik heb nooit goed begrepen dat Servië vrijwel onmiddellijk door de Amerikanen werd gebombardeerd tijdens de oorlog tussen Servië en Kosovo. Ik zag niet goed in waarom iemand gedwongen werd een deel van zijn land af te staan aan een volk dat zich daar vanuit Albanië kwam vestigen en waarvan men wist dat ze het de Servische bevolking niet gemakkelijk maakten.

Maar zo simpel is het allemaal niet. Hier spelen hogere belangen, en vooral ‘machten’ mee.


”Evenmin stelden de journalisten zich de vraag”, schreef Paul Vanden Baviére in Nieuws Uitpers, waarom het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK), dat tot halfweg 1998 door de VS als een terroristische organisatie werd bestempeld wegens zijn aanvallen op burgers en ambtenaren, plots aan de macht moest worden gebracht door de NAVO. Ondanks het feit dat het nogal wat communisten (aanhangers van wijlen de Albanese dictator Enver Hoxha) en fascisten onder zijn leden telt.

Ondanks ook zijn Groot-Albanese ideologie, die naast het opeisen van Noord-Griekenland en een deel van Montenegro, vooral gevaarlijk is voor de integriteit en het voortbestaan van Macedonië. Het UCK voerde daar vorig jaar al een publiek opgeëiste bommencampagne. Waarom hebben de VS zich in de tweede helft van 1998 aangesloten bij Duitsland, dat na de het einde van de oorlog in Bosnië, in 1996 via zijn geheime dienst, de Bundesnachrichtendienst, het UCK begon op te leiden en te bewapenen. (8) En wat wil Duitsland, dat de nefaste geweldspiraal op de Balkan in gang zette, eigenlijk bereiken in die regio?”Wel, nu weten we het. De Amerikanen hebben er een belangrijk kamp en controleren van daar uit de Kaspische olie en energiebronnen.


200px-Camp_bondsteel_kosovo‘Camp Bondsteel in Kosovo’ -Dé grootste buitenlandse VS militaire basis sedert de Vietnam oorlog ligt in Kosovo.

Bij de constructie van Camp Bondsteel werd rekening gehouden met de bombardementen in 1999. Het kamp ligt zeer dicht bij de vitale oliepijplijnen en energie doorgangen die er werden (en nog worden) gebouwd, zoals o.a. de door de VS gesponsorde Trans-Balkan oil Pipelines.

Met als resultaat dat sommige dienstverleners, meer bepaald Halliburton Oil een dochtermaatschappij van Brown & Root Services er eveneens fortuinen aan verdienen.

In juni 1999, onmiddellijk na het bombardement op Joegoslavië, hebben de Amerikanen duizenden hectaren landbouwgrond opgeëist in het zuidoosten van Kosovo – Ueresevic, aan de grens met Macedonië en begonnen ze met de bouw van een kamp.

200px-Big_Duke%2C_SpringKamp Bondsteel is een netwerk van een VS basis aan beide kanten van de grens tussen Kosovo en Macedonië. (Twee landen die zonder problemen onafhankelijk konden worden). In minder dan drie jaar werd het kamp getransformeerd van een kamp met tenten, tot een zelfbedruipend, bekwaam en high Tech basiskamp met ongeveer 7000 manschappen.
Er zijn ook 55 Black Hawk en Apache helikopters op de basis, maar omdat er nog geen landingsplaatsen voor vliegtuigen zijn werd de locatie van het kamp gekozen met het vooruitzicht op uitbreiding zodat ze eventueel de basis in Italië (Aviano) kan vervangen.
Er zijn 25 kilometers straten en wegen, meer dan 300 gebouwen, 11 wachttorens, alles omgeven door 14 kilometers grond en beton en 84 kilometer concertina draad. Het is zo groot dat er een ‘downtown, midtown en uptown district is, er zijn winkels, een 24/24 uur sporthal, een kapel, een bibliotheek en het best uitgeruste hospitaal van heel Europa.

Oorspronkelijk hebben VS ingenieurs de controle over 320 km wegen en 75 bruggen in de omliggende omgeving voor militaire activiteiten waar genomen, met inbegrip van soldatenkwartieren, helikopterlandingsplaatsen, munitiedepots enz.

Brown & Root Services zorgden voor steundiensten aan Camp Bondsteel. Inclusief de 600.000 vaten water per dag, genoeg elektriciteit voor een stad met 25000 inwoners en winkels met minstens 14000 verschillende producten. Ze verwerken 1200 zakken was per dag, zorgen voor 18000 maaltijden per dag en zorgen voor 95% van de rail en luchtvaartfaciliteiten.
Brown & Roots zijn nu de grootste werkgevers in Kosovo met meer dan 5000 lokale Kosovaren in dienst en nog eens 15000 ingeschreven in de boeken.

Het stafpersoneel verlaat maar heel uitzonderlijk Camp Bondsteel omdat hun activiteiten nogal geheim zijn. Enkel de KFOR patrouille rijdt buiten het gebied maar hen werd opgedragen niet op te vallen en zich aan te passen aan de lokale bevolking. De rest van het personeel verlaat het kamp meestal per helikopter of soms, in mindere mate, met zwaar bewapende konvooien.

De Kosovaren die voor de Amerikanen werken verdienen tussen 1 en 3 dollar per uur.
Als verklaring voor de lage lonen zeggen de Amerikanen dat ze geen verandering willen veroorzaken in de locale economie.

Sommige politici geloven dat de Amerikanen speciaal Joegoslavië hebben gebombardeerd om ‘Camp Bondsteel’ te kunnen bouwen.

Nog vooraleer de Navo in 1999 het bombarderen van Joegoslavië goedkeurde, schreef de Washington Post al:

'With the Middle-East increasingly fragile, we will need bases and fly over rights in the Balkans to protect Caspian Sea oil.'


De oliemaatschappijen in de Verenigde Staten willen minder afhankelijk worden van het fragiele en onbetrouwbare middenoosten en vragen een oplossing op lange termijn voor olietransporten aan Europese en VS markten.

bceurope1 De US Trade & Development Agency (TDA) financierde de studies en recentelijk ook de meer geavanceerde technische studies voor het in New York gevestigde bureau van AMBO (Albanië – Macedonië – Bulgarije olie) Trans- Balkan pipeline.

De $ 1.3 miljard Trans Balkan AMBO pipeline is één van de belangrijkste pijpen. Het pompt olie van de tankers die de olie over de Zwarte Zee naar de ‘Bulgarian oil terminus’ in Burgas brengen, los door Macedonië naar de Albanese Adriatische haven van Vlore. Van daaruit wordt het gepompt in reusachtige 300.000 ton tankers en gestuurd naar Europa en de Verenigde Staten, waarbij het door de smalle Bosporus Straat (Turkije) moet omdat dit de enige weg is waar tankers van meer dan 150.000 ton door mogen.

camp-bondsteel-Mcclure3-s


De eerste uitvoerbare studies voor AMBO werden reeds in 1995 goedgekeurd door niemand minder dan Brown & Root, en werd geüpdatet door een andere studie in 1999.

De voormalige directeur van Oil & Gas Development voor Europa en Afrika van Brown & Root Energy Services, Ted Ferguson, werd na wat onderling gekonkel aangeduid als de nieuwe president van AMBO (1997) na het overlijden van de vorige president en stichter van AMBO, de Macedoniër Vuko Tashkovikj.

Volgens een artikel in Reuter had Ferguson verklaard dat Exxon-Mobil en Chevron, twee van ’s werelds grootste oliemaatschappijen, zich bereid hadden verklaard om het AMBO project financieel te steunen.

Met de bouw van AMBO-pijplijnen riskeerden ze echter van Turkije, als enige geallieerde in de regio, een vijand te maken.

GetAttachmentKosovoDe bouw van de 894 km lange trans-Balkan pijplijn was bedoeld als uitweg op de enge Turkse zeestraat voor het transport van Russische en Kaspische olie naar het westen.

De Verenigde Staten zijn echter ook goed op weg om een deel van hun Europese geallieerden en vooral ook Rusland tegen zich te keren met hun kamp Bondsteel en andere kleinere militaire nederzettingen langsheen de AMBO pijplijn route.
Ze werden gebouwd dichtbij de monding van de Presevo vallei en de Energy Corridot 8, dat sedert 1994 door de Europese Unie werd gesponsord en wordt gezien als een strategische oost-west route voor ‘global trade’.

De gedragslijn van de Verenigde Staten voor ‘het beschermen van de pijplijn route’ vanuit de Kaspische zee (en doorheen de Balkan) werd amper enkele weken vóór de bombardementen op Servië, uitgestippeld door Bill Richardson, de secretaris van Bill Clinton.
Pipeline-small_image%2C_seen_from_below

“The AMBO pipeline project is linked up with another strategic project entitled "Corridor 8", initially proposed by the Clinton Administration in the context of the "Balkans Stability Pact". Of strategic importance to both the US and the European Union, "Corridor 8" includes highway, railway, electricity and telecommunications infrastructure.”


Jaren geleden hebben Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië een ‘memorandum of understanding’ ondertekend om een pijplijn van Constanta in Roemenië, via de Servische olie raffinaderij in Pancevo, los door Kroatië tot aan de Adriatische olie terminal in Trieste in Italië te bouwen. Deze pijplijn zou eveneens olie vanuit de Kaukasus transporteren. Deze pijplijn zou 1300 km lang worden en totaal anders zijn dan om het even welke pijplijn.

Terwijl de AMBO en Burgas-Alexandroupolis pijplijnen vooral werden gebouwd om de Bosporus zeestraat in Turkije te vermijden, zou de Constanta-Trieste lijn ook plannen hebben om raffinaderijen langsheen de pijplijn te bouwen om landen zoals Kazachstan de mogelijkheid te bieden olie te leveren aan Europa zonder dat ze Rusland hierbij nog nodig hebben.

De Burga-Alexandroupolis pijplijn, een Bulgaars, Grieks en Russisch ‘joint project’ werd jaren geleden ontwikkeld om Russische ruwe olie naar de Middellandse gebieden te vervoeren en de enge, maar drukke Borporus straat te ontwijken. Deze pijplijn heeft een lengte van maar 350 km en zou niet meer dan 900 miljoen dollars kosten. Deze pijplijn heeft een totaal ander leveringsmodel vergeleken met het AMBO project, dat vooral door Rusland wordt bestuurd die garant staat voor de levering. In 1962 hebben de diverse partijen ingestemd dat Rusland 51 % van de pijplijn zou bezitten en Bulgarije en Griekenland elk 24,5 %. De race tussen AMBO en Burgas-Alexandroupolis was begonnen om als eerste operatief te zijn.

Na jaren van trage vooruitgang passeert de trans Balkan pijplijn door wat men noemt de ‘Corridor 8’, en doorkruist dichtbij de grenzen tussen Macedonië, Kosovo en de Presevo vallei (zie map)

Verder zal ze worden verbonden met een serie van pijplijnen, sommige uit de voormalige Sovjet regio’s. Een grote pijplijn zal de Presevo vallei passeren, beter gekend als ‘Corridor 10’ en verbonden worden met de AMBO pijplijn en weer aan deze zelfde cruciale grenzen.

Deze pijplijnen werden niet alleen ontworpen om olie te transporteren naar zeehavens en te vervoeren naar de VS, maar werden daarentegen verlengd tot in het hart van Europa. Twee zijarmen van AMBO strekken zich uit tot Thessalonika in Griekenland en een andere naar een terminal aan de westkust.

Dit heeft allemaal te maken met de enorm rijke petroleumvelden in de Kaspische zee. Om deze olie op de markt te brengen is de beste manier van transport via een pijp naar de Zwarte zee, inschepen in tankers, de zee over en dan weer via de pijp, door de Balkan tot aan de Adriatische zee. Deze weg omzeilt de verraderlijke en smalle Bosporus in Turkije (Istanbul), waarvan Turkije trouwens beweert niet voldoende te zijn uitgerust om dit zwaar tankerverkeer veilig van de Zwarte zee tot aan de Middellandse zee te loodsen.

Door een beperking te stellen op het gebruik van deze route kan Turkije eveneens een limiet op de Russische olietransporten door de Bosporus straat stellen en denken aan haar eigen oliebelangen met de bouw van een pijplijn vanuit Baku aan de Kaspische zee tot aan de Turkse terminal Ceyhan waarbij ze op die manier weerom de doorgang via Rusland omzeilen. Daarvoor krijgen ze steun vanuit de VS.

De AMBO trans-Balkan pijplijn zal alle landen vanaf de Kaspische zee tot en met de Balkan, politiek en economisch afhankelijk maken van de VS.

Het olietransport door de Balkan is niet de enige weg die in overweging wordt genomen door de machtige oliekartels. Ze streven er eveneens naar om op diverse locaties in de Balkan te zoeken naar rijke petroleumvelden, vooral in Albanië.

olie_industrieU.S. bases in Afghanistan en voormalige Sovjet republieken

“Wanneer je de map bekijkt van de grote Amerikaanse militaire basissen die werden gemaakt voor de oorlog in Afghanistan, dan blijf je vasthangen aan het feit dat ze helemaal identiek gelijk lopen met de oliepijplijnen naar de Indische Oceaan”, zei Uri Averny, een voormalig lid van de Israëlische Knesset, auteur in de Israeli daily Ma’ariv.

Onder het mom van ‘oorlog voeren’ en het plaatsen van troepen in Georgië, kregen de Verenigde Staten een overeenkomst om nog troepen te stationeren in Uzbekistan, Tajikistan en een lange termijn basis op te richten in Kyrgyzstan. De volgende basis is (of werd reeds) Kazachstan.

Dit is een schans voor VS militaire aanwezigheid in centraal Azië en maakt een opening naar een ander begeerlijke bron in een rijke regio – Siberië. Het brengt tevens andere voordelen mee. De balkanisatie van centraal Azië en de trans-Kaukasus naties in gemakkelijk controleerbare (emiraat-achtige) eenheden, waarin elk oppergezag ontbreekt – en de verdere militaire omcirkeling van China.

Tegenwoordig huizen er in Camp Bondsteel per 1000 militairen - 7000 man lokaal Albanees personeel. Het is dus niet verwonderlijk dat het escaleren van de VS aanwezigheid in dit gebied vergezeld ging van opgedreven militaire activiteiten bij de KLA (Kosovo Liberation Army). Sedert de bouw van deze massieve basis, werden Serviërs, Roemenen en Albanezen die tegen de KLA waren vermoord of verdreven uit Kosovo.

172px-Hashim_ThaciHashim Thaçi, de Kosovaarse eerste minister, was vroeger politiek leider van de KLA. De KLA was algemeen bekend als een terroristische organisatie dat voor een groot deel financieel gesteund werd door drughandel en mensensmokkel, waarbij ze vooral gebruik maakten van Oost-Europese vrouwen. De Verenigde Staten trainden trouwens al veel vroeger de KLA strijders dan dat de bombardementen op Servië plaatsvonden. De bombardementen werden vooral uitgevoerd omdat ze de plannen van de VS in de war stuurden.


UCK of KLA is hetzelfde.


In dit artikel werd een citaat gekopieerd uit Uitpers - om het volledige artikel te lezen KLIK HIER

03:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Zo zie je maar dat de Amerikanen alleen maar oorlog voeren om hun eigen economische belangen veilig te stellen. Ze doen dit steeds onder het mom van "bestrijding van het terrorisme" of voor de "vrijheid". Moeten ze daarvoor een gangster steunen, dan luidt het "ok, het is een smeerlap, maar het is onze smeerlap", denk maar aan Saddam Hoessein in de jaren '80 en aan de Taliban in de Afghaanse oorlog. Nu willen ze niet alleen China afzonderen, maar ook Rusland. Daarom dat ze landen als Polen en Oekraïne steunen, tot grote frustratie van Poetin. En dit gebeurt allemaal op een grondgebied dat niet het hunne is, namelijk Europa, dat sinds 1945 een kwasi machteloze vazal is van de VS. Want vergis u niet: Amerika kwam in de Tweede Wereldoorlog niet naar Europa omwille van onze vrijheid, maar vooral om een lastige en onafhankelijke economische concurrent (Duitsland) uit te schakelen. Een dictator mag steeds aanblijven wanneer het de Amerikanen past.
Ik zou veel liever een sterk en onafhankelijk Europa zien zonder Amerikaanse bemoeizucht, dan het Europa dat we nu hebben. Maar dan zal de huidige politieke elite toch eerst vervangen moeten worden, anders vrees ik dat we hier nog vlugger in Eurabië zullen wonen.
Een razend interessant artikel, Janice!

Gepost door: Willem | 19-02-08

Bedankt, Willem.

Opzoekingen, vertalingen en aaneen schrijven. De foto's vond ik na al die informatie gemakkelijk op het internet.

Bush had verplichtingen tegenover de oliemaatschappijen door wiens hulp hij president werd.

Ik ben altijd zeer pro-Amerikaans geweest, en nog, ik hou van de mensen daar, maar nog nooit heeft de VS een interventie gedaan om werkelijk de bevolking te helpen. Anders hadden ze al lang in Darfour gezeten.

Soms is de realiteit straffer dan de fictie in de boeken van Ludlum.

Gepost door: Janice | 19-02-08

Ik ben helemaal niet pro-Amerikaans, juist omdat ze zich overal mee moeien. Maar dat zegt uiteraard niets over de mensen daar. Een groot aantal stamt af van Europese inwijkelingen en zijn dus a.h.w. onze achterneven en -nichten. En bij nader inzien zie ik veel liever mooie dames in "blue jeans" dan met een tsjador.

Gepost door: Willem | 19-02-08

Ik doe mijn hoed... voor U af, lieve Janice; dit artikel heeft waarschijnlijk zweet en tijd gekost om zo goed gedocumenteerd alles (voor zover de toestand openbaar mag bekent worden) uit de doeken te doen. Die basis heeft milioenen gekost; dus zullen de USA verder grote inspanningen doen om het onder hun controle te houden. Dat zij, voor de rest van Kosova, wél zullen omringd zitten met grote Albanese maffiabendes kan hun geen "bal" schelen.
Zolang ZIJ maar gerustgelaten worden is er niets aan de hand; echter beseffen die naieve Yankees nog niet goed dat ze midden in een wespennest zitten van gasten die de "godsdienst van vrede" aanhangen. (en dat de Russen en de Chinezen jarenlang rancuneus zullen blijven.)

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 19-02-08

Wel, de info had ik al bij elkaar, maar het aan elkaar schrijven en vertalen duurde wel even.
Ik had gisteren commissievergadering en zoals je kunt zien heb ik het er om 03:44:58 opgezet. Ik wou het er absoluut nog op hebben... Om hafacht waren mijn hondjes aan het janken om buiten te gaan...dat was het zwaarste, dat opstaan.

Gepost door: Janice | 19-02-08

Amerikaanse werknemers hebben maar 10 dagen betaald verlof per jaar. Wie dus iets van de wereld wil zien, gaat bij het leger, dat ruimschoots exotische reisbestemmingen biedt. Zoniet is het wachten tot de pensioenleeftijd.

Gepost door: Procureur Generaal | 19-02-08

Dank u Amerika! Zonder amerikaanse steun stonden wij moslims nergens. Jullie moeten dat verstaan als tegenprestatie voor het feit dat moslims in Amerika niet meer toegelaten worden. Zelfs een schip met aan boord een matroos die Mohammed heet, mag niet meer aanmeren. Maar als compensatie hebben wij ze zover gekregen dat ze meehelpen europa te islamiseren. Wij danken met olie en bestellingen, vooral oorlogsmateriaal. Wat zijn jullie sukkels dat jullie dat nu pas doorhebben!

Gepost door: Ibn Saud | 19-02-08

alles voor olie, Janice bedankt voor het knappe werk, maar dat de pijpleiding de oorzaak van de bombardementen en de uiteindelijke onafhankelijkheid van dat arm landje wist ik al.De meeste cocainelabo's van gans europa staan in kosovo, dat beloofd.
De amerikaanse kapitalisten zijn gore smeerlappen,
sadam hebben ze vroeger gesteeund, bewapend in hun strijd met iran, inneens was het een terorist,
hij maakte atoombommen. Allemaal smerige leugens om dat land binnen te vallen en zich meester te maken van de oliebronnen.Afghaistan, zelfde verhaal eerst bewapenen ze de mossel legers om tegen de russen te vechten, als er olie te vinden is gaan ze daar een demokratie instaleren.
We kunnen zo nog een uur doorgaan met hun smeerlapperij op te sommen.

Gepost door: gilbert | 19-02-08

Ibn Saud, we hebben het al lang door, maar de meeste mensen geloven het niet. Het lijkt vanuit hun cultuur en christelijke visie van naastenliefde ook haast onmogelijk.
Ongeveer acht jaar geleden vertelde iemand uit Israël mij al dat Europa zou geïslamiseerd worden met de hulp van de Amerikanen. Maar wanneer ze de absolute macht zullen hebben over het zwarte goud (olie), zouden ze Europa terug 'bevrijden', vertelde men toen.
Me sprak toen ook over de Balkan corridor, maar toen wist ik niet waarover het ging, nu wel...
Er is veel macht en geld gemoeid met olie en dat is dan ook de reden dat o.a. General Motors, die een hele serie elektrische wagens had - klaar om te verkopen - alles moest vernietigen. (Ik denk zelfs dat ik daar nog ergens foto's van heb).

Jullie worden nu gebruikt door de Amerikanen, wij misbruikt doordat ze ons Europa uitverkopen voor olie. Maar als ze jullie morgen niet meer nodig hebben en de zandbakken opgedroogd zijn, dan mogen jullie blij zijn dat ze jullie in leven laten als ze, zoals ik hoorde, Europa komen bevrijden.
Want wees daar maar zeker van, ze doen het heus niet voor jullie lieve snoetjes.

Dat is onder andere één van de redenen dat ik pleit voor een sterk Europees leger.

Lees ook dit maar:

Gepost door: Janice | 19-02-08

Contract? Dat euro-arabisch 'contract' waarover die Egyptische joodse het steeds heeft, dat bovendien zou gemodereerd zijn door een belg (!), Tijl Declerq, is trouwens niet meer dan een aanbeveling aan de 9 eu-regeringen van destijds. En bij de deelnemers staat niet eens Declerq's naam. Van een kwakkel gesproken.

Gepost door: Ibn Saud | 19-02-08

Tijl Declerq is al een hele tijd geleden overleden. Ik weet dat hij stichter en voorzitter van het Vlaams Palestina Komitee was, dus sta ik er niet echt van te kijken. Maar of hij veel inbreng had in het debat betwijfel ik al net zo zeer als jouw identiteit hier.
Dus zie ik niet goed in wat je bedoelt met 'kwakkel'...

Gepost door: Janice | 20-02-08

kosovo = islamnatie Voor mij is het heel simpel. Kosovo zal een islamitisch land worden; en islamitische landen horen niet thuis in Europa. Ik hoop dan ook dat de dappere Serviërs als voorpost ons OPNIEUW zullen behoeden voor een zoveelste poging van de islam om Europa te veroveren. Tegen elke prijs ! Geen Islamnatie in Europa - dus géén onafhankelijk Kosovo !

Gepost door: stijn hiers | 20-02-08

De antiklerikale vrijmetselaars PoCo-Loge heult samen met de Mohamedanen om Europa verder te ontkerstenen en te islamiseren. Waarom dacht gij dat de de beruchte PoCo-loge pion met tomeloos ongebreidelde Europese maçonnieke ambities,Guyke V. uit G. zo ijverde om geen verwijzing naar de Christelijke wortels van Europa in de Europese grondwet te hebben, ondanks Merkel's terecht protest ? DAAROM moest er na Albanie een tweede moslim-staat : Kosovo in Europa komen, omdat het de islamisering van Europa en dus ONTKERSTENING
baat en DAT is wat de maçonieke PoCo-Loge Pipo's
toch willen en alsmaar meer voor ijveren ; de voorbeelden zijn legio.

Gepost door: Godfried van Bouillon | 20-02-08

conspiracy theory En omdat er daar een Amerikaanse pijplijn loopt moeten wij dus per defintie tegen Kosovaarse onafhaneklijkheid zijn of zo? Het feit dat de rechten en de autonomie van de Kosovaarse Albanezen in 1989 door de toen nog communistische kliek rond Milosevic in een klap werd afgeschaft, daar moeten we ons natuurlijk niet te veel van aantrekken. Het feit dat de Albanezen die in Kosovo al sinds eeuwen de meerderheid uitmaken de afgelopen eeuw voortdurend moesten afrekenen met discriminatie en zelfs pogingen tot etnische zuivering tot ze eindelijk in 1974 een beetje autonomie kregen - die dan in 1989 eenzijdig werd afgenomen - is natuurlijk maar een onbelangrijk detail. Het feit dat ze sinds 1989 in de streek waar ze al eeuwen de meerderheid vormden als tweederangsburgers moesten leven is natuurlijk onbelangrijk. Het feit dat ze in 1999 massaal op de vlucht werden gedreven en hun culturele monumenten werden vernietigd door Servische milities en strijdkrachten daar geven we natuurlijk geen moer om. Als we maar de grote Amerikaanse samenzwering kunnen ontmaskeren!

Gepost door: Paul | 20-02-08

Bullshit De christelijke serviers werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Kosovo verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Niet moeilijk dat de Albanezen op die manier in de meerderheid raakten. De moslims passen overal dezelfde taktiek toe: ongelovigen buiten, en demografische verovering dmv de bolle buik. Niet verwonderlijk dat de tot bloedens toe gepeste andere helft vd bevolking tenslotte in de tegenaanval gaat.

En dat ze 'als 2erangsburgers moesten leven', dat ken ik toch van ergens? Van alle andere landen van Europa misschien? Moslims zijn alleen gelukkig in een islamitische staat met alleen maar muzelmannen, ze zijn dus per definitie ongelukkig en 'achtergesteld' in alle andere staatsvormen. Niets is zo sluw als een moslim.

Gepost door: Procureur Generaal | 20-02-08

Het frootste gevaar in gans het softe europa zijn de muilbanddealer à la Paul !

Gepost door: jos | 20-02-08

Der ewige Muslim De claim van de Albanezen op Kosovo is net zo groot als die van de Serviërs. Of denkt men misschien dat het gebied daar leeg was toen de Serviërs pas rond het jaar 1000 daar arriveerden? De Albanese (overigens zijn Albanezen niet alleen moslims, er zijn bvb ook katholieke Albanezen, denk maar aan Moeder Theresa) Kosovaren wonen daar al eeuwen en zijn al eeuwen in de meerderheid. Ze zijn dus geen migranten, zoals je ze in Borgerhout of Molenbeek vindt. De Servische claims op Kosovo zijn even zinvol als wanneer Vlaanderen Frans-Vlaanderen zou terugeisen van Frankrijk. Men moet mij eens komen vertellen hoe men er überhaupt zou in slagen om na een decennialange geschiedenis van discriminatie de Kosovaren te dwingen om in een of ander staatsverband met de Serviërs te leven. Samenleven met Serviërs blijkt overigens sowieso niet zo populair te zijn, kijk maar naar de Kroaten, de Slovenen, de Bosniërs, de Macedoniërs... Maar blijkbaar is het voldoende voor sommigen dat het hier om moslims gaat - moslims die overigens even "fanatiek" zijn als de doorsnee katholiek hier te lande, om de pedalen te verliezen.

Gepost door: Paul | 20-02-08

Jeruzalem aan de Schelde Janice, sinds wanneer vormen de joden op de Belgiëlei en de Lange Leemstraat na de meerderheid ergens in Antwerpen? Wat ontslaat immers de chassidische joden van de vraag tot integratie in onze samenleving? Het feit dat je iets tegen moslims hebt en daarom maar denkt dat de Antwerpse joden daardoor je "natuurlijke bondgenoten" zouden zijn?

Gepost door: Paul | 20-02-08

http://criminaliteit.skynetblogs.be/

Gepost door: The Red Fox | 20-02-08

Fanatiek Moslims die niet fanatiek zijn, kunnen dat zeer wel nog worden, kijk maar hoe Turkije evolueert. Ook nemen de Kosovaren deel aan de mosliminvasie van westeuropa, vermomd als asielzoekers. Nu moet men mij eens uitleggen waar een volk, dat met behulp van de navo notabene, er in geslaagd is om de andere helft van de bevolking eruit te pesten en te schieten, het recht haalt om ergens asiel aan te vragen. Op de vlucht voor de kosovaarse politie wegens criminele feiten? Een andere uitleg is er niet voor dit voor 90-95% moslimland.

Bovendien komen de Kosovaren in Belgie veel te veel negatief in het nieuws, niet als moslims, maar als criminelen. Eruit met dat gespuis.

In Zwitserland wordt binnenkort een referendum georganiseerd over nultolerantie voor criminele buitenlanders (ook eu-burgers). Iedereen die veroordeeld wordt voor een ernstig feit, en dat kan ook misbruik van uitkeringen zijn, vliegt buiten voor een periode van 5-15 jaar, zelfs al woont zijn hele familie in Zwitserland. Het voorstel maakt veel kans. Kunnen wij niet aansluiten bij een zwitserse ipv een europese unie?

Gepost door: Procureur Generaal | 20-02-08

etnische zuivering Procureur-Generaal, de helft van de bevolking buitenpesten met de hul van de Navo? Sinds de 17de eeuw zijn de Albanezen in de meerderheid in Kosovo, in de jaren tachtig lag die meerderheid rond de 80%. Hoe konden ze dan de helft van de bevolking buitenpesten? Bestond de Navo dan al in de 17de eeuw. En moslims kunnen inderdaad fanatiek worden, christenen ook, kijk maar naar de hudige Amerikaanse president. Die o zo beschaafde Duitsers konden zich zelfs ontpoppen tot massamoordenaars.

En omdat ze hier negatief in het nieuws komen mag Kosovo dus niet onafhankelijk worden? Er misschien al eens over nagedacht dat het feit er zo'n probleem is met al dan niet echte Kosovoaarse asielzoekers misschien ligt aan de afgelopen decennia? Onderdrukking door het Milosevicregime sinds 1989 - je moet er de rapporten van de VN en de OVSE over nalezen - uitlopend in een ingrijpend conflict in 1999 en dan jarenlang in een soort van zwevende niet bestaande staat - en zo'n totaal onzekere situatie is uiteraard zeer bevorderlijk voor de ontwikkeling van de economie.

De Serviërs hebben zich gedragen volgens de beste communistische traditie: massamoord en etnische zuivering om het doel te bereiken. Het werd tijd dat ze daarvoor eens duchtig de rekening kregen gepresenteerd. Maar ja, wellicht was het optreden van de Serviërs gerechtvaardigd, want gericht tegen een bevolking die toevallig moslim was...

Gepost door: Paul | 20-02-08

Dit artikel gaat niet over het feit of het al dan niet moslims zijn. Of heb jij dat ergens gelezen, Paul?
Het gaat erom dat de onafhankelijkheid uitroepen vrij gemakkelijk gaat wanneer je de Amerikanen steunt in hun macht naar olie.

Voor Vlaanderen zal het wel iets moeilijker zijn vrees ik.

Gepost door: Janice | 20-02-08

@Paul Ik denk dat je ook maar eens op de link moet klikken dat onderaan het artikel staat. Want blijkbaar ben jij één van die mensen die alles gelooft waarvan de pers zegt dat je MOET geloven.

Ik zet de link hier ook:

Gepost door: Janice | 20-02-08

Wie onder mijn naam schrijft wordt gewist, sorry!

Gepost door: Janice | 20-02-08

sorry, foutje, ik startte het bericht al toen de cursor blijkbaar nog in de hoofding zat. Om het nog eens te herhalen:

Ik volg helemaal niet lijdzaam de pers, wat ik beweer over de wandaden van de Serviërs is wel degelijk gedocumenteerd door internationale organisaties. En dat het hier niet over moslims zou gaan, in het artikel niet nee, maar in de commentaren des te meer. Een paar voorbeelden van internationale rapporten over Kosovo:

http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/f575634a-c169-11dc-ac4a-8d7763206e82/eur700591998en.html

http://www.reliefweb.int/library/documents/thekosovoreport.htm

http://www.hrw.org/press/2001/07/chain-of-command.htm

Gepost door: Paul | 20-02-08

"Bestond de Navo dan al in de 17de eeuw?"

Neen, maar het Ottomaanse rijk wel, zoals ik al geschreven had, en die deden precies hetzelfde als de nato: de ongelovigen buitenschieten.

"Die o zo beschaafde Duitsers konden zich zelfs ontpoppen tot massamoordenaars"

Altijd dezlfde fout van de linkse mens: de duitsers of de amerikanen voeren geen oorlog vanuit een godsdienst, zoals de moslims als ze tegen ongelovigen vechten.

"En omdat ze hier negatief in het nieuws komen mag Kosovo dus niet onafhankelijk worden?"

Inderdaad. Het is een land van bandieten en criminelen, en de grootste is president geworden. Kosovo kan niet op zijn eigen benen staan, wegens te achterlijk, te lui en te dom, en zal dus aangewezen zijn op eu-geld, ONS geld. Tot nu toe al 1,8 miljard euro.

" want gericht tegen een bevolking die toevallig moslim was... "

Inderdaad, moslims horen niet thuis in europa. Ze dienen door zeeën, bergketens of oceanen gescheiden te worden van normale mensen, anders komen er vodden van. Zie Thailand.

Gepost door: Procureur Generaal | 20-02-08

Ik heb zulk een raar... gevoel bij het lezen van de reacties van "Paul". Vinden jullie het ook niet eigenaardig dat we de donkerrooie nog niet gehoord of gezien hebben sedert die franse Pol opgedoken is ?

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 20-02-08

Zelfs de zeer linkse BBC begint in te zien dat er toch iets meer aan de hand is dan een door links bejubelde onafhankelijkheidsverklaring. Twee grensposten tussen Kosovo en Servie werden al platgebrand, KFOR was nergens te bespeuren. De weinige overgebleven Serviers beseffen dat ze straks in een islamitische republiek zullen wonen, en een snelle blik over de aardbol leert wat dat betekent.

Toch knap van het Marokkaanse gerecht dat ze in één klap 6 oude moorden in Belgie hebben opgelost. Onze politiediensten hebben daarvoor geen tijd, die moeten flitsen.

Gepost door: Procureur Generaal | 20-02-08

De lafheid Van diegenen die het steeds weer hebben over -het bruine fenomeen- of -bruinhemden-en dergelijke fraaie woordjes ,apostelen van de logemaffia kent geen grenzen, hun gelijk is heilig en opposanten dienen veroordeeld,verbannen, en zelfs vermoord te worden om gefundeerde meningen te fnuiken,wij kunnen enkel verwijzen naar hun grote voorbeelden ,Mao,Pol Pot, Der Josef Fidel en zijn maatje Che, allemaal vredelievende voorbeelden van tolerantie,Kosovo is en blijft een schurkenstaat met moordenaars als leiders, figuren zoals Paul en uiteraard den Hugo werden 68 jaar geleden tegen de muur gezet als collaborateurs met de vijand,hoog tijd om deze wetten terug van onder het stof te halen en eens grote kuis te houden onder de poco dhimmi's met hun Theocratische dogma's,Godfried heeft groot gelijk wat de antiklerikale vrijmetselaars PoCo-Loge berteft,deze maffiakliek rond het blauwe konijn, zal haar macht nooit via verkiezingen of uit vrije wil afstaan, deporteren naar Kosovo het hele zooitje daar zijn ze thuis

Gepost door: lowieke staal | 21-02-08

Their gratitude is manifest in the jihad terror plot to attack Fort Dix, N.J., where four of the six defendants are Albanian Muslims from the Kosovo region. The offenders' presence in the United States – three of them illegal aliens and one brought to the U.S. by the Clinton administration as a refugee, another example of "gratitude" – stems from the fact that a broadly based support network for the terrorist "Kosovo Liberation Army," KLA, has been allowed to operate with impunity in the New York-New Jersey-Pennsylvania area, raising funds and collecting weapons, not to mention peddling influence with American politicians.

Hundreds of new Saudi-funded mosques fomenting the extreme Wahhabi doctrine have sprung up. Kosovo is visibly morphing from part of Europe into part of the Middle East.

"Kosovo will be a weak state susceptible to radical Islamist influence from outside the region, with the support from some Albanians, in other words, a potential gate for radicalism to enter Europe." If allowed to consolidate, an independent Kosovo would become a way station toward an anti-American, anti-Israel, anti-Christian "Eurabia."


Gepost door: worldnetdaily | 21-02-08

links, nee, wel een rechtse volknationalist Toch merkwaardig dat je onmiddellijk als politiek correcte idioot, collaborateur of linkse rat wordt afgeschilderd alleen maar omdat je vindt dat een bepaald gebied recht heeft op onafhankelijkheid en er in dat gebied nu eenmaal een meerderheid van moslims leeft. Ik zeg het nogmaals, de Albanezen hebben een even sterke claim als de Serviërs om als allochtone Kosovaren te worden beschouwd. De Servische wieg mag dan zogezegd in Kosovo staan, hetzelfde geldt voor het moderne Albanese nationalisme, dat ook in Kosovo is ontstaan. En de evolutie is nu eenmaal dat de Serviërs demografisch al lang de meerderheid niet meer uitmaken en bovendien door hun wangedrag elk recht hebben verspeeld om daar iets te zeggen te hebben. De Albanezen hebben het recht op een onafhankelijk Kosovo, wat mij betreft zelfs op een herenigd Albanië-Kosovo. De huidige grens tussen Albanië en Kosovo is enkel het resultaat van een Servische overwinning in de Balkanoorlog in 1912. Blijkbaar ontleenden ze aan die overwinning genoeg legitimiteit om Kosovo, met een meerderheid aan niet-Serven, in te lijven. Wel, ze hebben de afgelopen 20 jaar zelf een aantal oorlogen in gang gezet en die dik verloren. We zullen de redenering van 1912 volgen en dus maar aannemen dat ze Kosovo terug zijn kwijtgespeeld.
Ik snap overigens niet dat een aantal mensen in dit verband zo blijven ijveren voor onze "orthodoxe broeders". Als je een beetje uit je ogen kijkt dan zie je dat dat gevoel zeker niet wederzijds is. De orthodoxe wereld wijst het Westen, ja, wij dus, af. Kijk maar naar hoe Rusland fundamenteel anti-westers is en zich daar ook naar gedraagt. Maar blijkbaar is de paranoia over de bedreigende islam zo groot dat ze niet zien die anti-westeuropese macht ondertussen wel moeiteloos heel onze energietoevoer kan afsluiten. En dit is geen paranoia, het is al gebeurd. Ene conflictje met Oekraïne over een te por-westerse koers en hop, dicht ging de gaskraan. En het had toen niet veel langer moeten duren of een aantal West-Europese landen was in de problemen geraakt. Om terug te komen op het oorsrpronkelijke artikel over de VS-basis die daar is neergepoot om een belangrijke oliepijplijn te bewaken: ik hoop dat het nog waar is ook. Iedere aanvoer van energie die in Westerse handen is, is een kans minder voor Rusland om politiek-economische chantage te plegen. En als dit tevens betekent dat een tradiotoneel Russisch paard van Troje op de Balkan nog wat meer macht verliest, dan is dat mooi meegenomen. Jullie mogen het dan wel hebben over Kosovo als schurkenstaat, maar wat dan te zeggen van een land dat zijn belangrijkste uitvoerproduct - olie en gas - gebruikt om politieke chantage te plegen en het zonder meer zal gebruiken om ook West-Europa onder druk te zetten. Of wat te zeggen van het tweede exportproduct, maffiakapitaal. Ga maar eens in Londen en andere Europese steden kijken wie daar over de grootste kapitalen beschikt. Allemaal eerlijk verdiend in de afgelopen 10 jaar, zeker... Het is overigens datzelfde Rusland dat er niet voor terugschrikt om zich met een futiliteit als aanleiding in te mengen in de interne keuken van de Baltische staten, tot nader order nog altijd Navobondgenoten en Eu-lidstaten. Rusland vormt voor de Eu een grotere bedreiging dan om het even welke kliek al dan niet vermeende moslimfundamentalisten. Wat mij betreft kan een nieuwe koude oorlog niet snel genoeg starten.

Gepost door: Paul | 21-02-08

Off Topic (sorry) Fortis nederland gaat nog een stapje verder Fortis bant 'onrein' varkentje
==============================
AMSTERDAM - Fortis-klanten die voor hun kinderen een zogenoemde EuroKids-rekening openen, krijgen daarbij niet langer het speciale spaarvarkentje Knorbert cadeau. Als verklaring voert Fortis aan dat "Knorbert niet voldoet aan de eisen die de multiculturele samenleving aan ons stelt".

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3340863/_Fortis_bant__onrein__varkentje__.html

Maar de moslims die eisen toch niets hier ???

Gepost door: Den Amerikaan | 21-02-08

Paul, je snapt nog steeds de bedoeling niet. Ik wijs beide af, of ze nu orthodox, christelijk of islamitisch zijn...
Het gaat er enkel over 'waarom' Kosovo nu plots met alle gemak en instemming van de VS en Europa onafhankelijk werd.
Versta jij Engels? Lees dan ook even wat de vorige poster schreef. En als het niet teveel gevraagd is, ook de link van Uitpers.

Ik heb de versie van Human Right gelezen en ik weet dat ze hun informatie kregen via het Amerikaanse leger, dus hecht ik daar weinig waarde aan.

Wij krijgen hier tegenwoordig hetzelfde te slikken als de Amerikaanse bevolking, namelijk de gekuiste legerversie.

Gepost door: Janice | 21-02-08

Ik ben blijkbaar niet de enige die het niet snapt, te lezen aan de reacties die constant doorgaan over het gevaar van de islam. En voortgaand op het feit dat je die niet becommentarieerd, neem ik aan dat je het er niet helemaal mee oneens bent. Wees gerust, ik versta Engels, en ik heb dus kunnen opmaken dat dat stukje uit worldnetdaily maar gezwam is. Het beste vond ik Kosovo als islamitisch anti-Amerikaans bolwerk. Wellicht daarom dat ze er met Amerikaanse vlaggen staan zwaaien. O, en ook van het artikeltje uit Uitpers was ik niet echt onder de indruk - oude kost, de relatieve waarde van krantenartikels, daar kreeg ik twintig jaar geleden op de unief al les over. Het is zo oud als de straat. Dat geeft overigens nog geen vrijbrief om ieder persbericht dat niet in je kraam past als manipulatie af te doen. Overigens die suggestie dat alle rapporten - ik verwijs naar meer dan 1 rapport, niet alleen die van Human rights watch (tiens, in hun persmededeling van vandaag anders niet gemerkt dat ze een slaafse klant van de Amerikaanse overheid zijn), en sorry, de discriminatie van de Albanezen in de jaren '90 is wel degelijk goed gedocumenteerd, en niet alleen gebaseerd op Amerikaanse militaire rapporten, of weet u dat misschien niet? Overigens, die discriminiatie is zelfs wettelijk vastgelegd door de Serviërs, dus dat is makkelijk te controleren.
Waarom Kosovo de Westerse steun kreeg interesseert mij eigenlijk niet zo, wel of die onafhankelijkheid al dan niet gerechtvaardigd is. Wanneer je vooral doorgaat op de verborgen bedoelingen van de VS, impliceert dat ten dele ook dat je die onafhankelijkheid niet legitiem vindt. Je hebt dat overigens in vorige commentaren zo gezegd. Je kan overigens net zo goed een artikel schrijven over de bijbedoelingen van die landen die Servië steunen, in de eerste plaats Rusland, want ook daar vind je niet veel over in de pers.
Dat de UCK een criminele organisatie is, is inderdaad waar. Maar dan moet je er ook bijvertellen hoe het komt dat die organisatie op dit moment de enige belangrijke Kosovaarse organisatie is en waarom de vroegere beweging rond Rugova niet meer bestaat. Het heeft in de jaren '90 tamelijk lang geduurd vooraleer de Kosovaren naar geweld grepen. Toen ze zagen dat niemand opkeek naar hun geweldloos verzet, maar de partijen die tegen Servië oorlog voerden wel steun kregen, was de rekening gauw gemaakt. Inderdaad een guerillaorganisatie, of terroristische organisatie, al naargelang de kant waar je staat (de nazi's noemden het verzet hier ook terroristen, dus die labels zijn tamelijk relatief). De vraag is of dit de legitimiteit van de Kosovaarse onafhankelijkheid wegneemt. Indien je dit standpunt inneemt, moet je je ook vragen stellen bij het loutere bestaan van Israel, de VS, Duitsland, Griekenland etc., want die zijn ook allemaal met geweld tot stand gekomen.
Enfin, zoals gezegd, wat ook de achterliggende redenen voor de erkenning en steun zijn, in feite is dat niet het belangrijkste in het debat. Zelfs al kregen ze steun van de duivel, voor mijn part. De vraag is of Kosovo al dan niet recht heeft op onafhankelijkheid, daar ligt de kern van de zaak.

Gepost door: Paul | 21-02-08

Mits het ons niets kost, en mits ze stoppen met het uitzenden van asielzoekers. En mits de minderheden er even hard vertroeteld worden als in de eu. En mits ze niet beginnen stoken in de buurlanden. Misschien kunnen we binnen 5 jaar dan nog eens praten.

Gepost door: Procureur Generaal | 21-02-08

Wikipedia Een zeer gedetailleerde geschiedenis van Kosovo vanaf de Ottomaanse overheersing tot nu op Wikipedia. De voornaamste zin voor mijn part:

"By the end of the 19th century the Albanians replaced the Serbs as the dominant people in Kosovo."

Hieruit leid ik af dat de Serviers voordien wel degelijk de meerderheid uitmaakten, maar dat ze door de eeuwenlange ottomaanse bezetting verdreven werden.

Voordat de nato de taak van de ottomanen overnam, werden ze trouwens nog voorafgegaan door de nazis en hun hulpje de grootmoefti Hoeseini van Jeruzalem, die voor Hitler de Handschar-divisie oprichtte, Balkan moslims die het opnamen tegen de serviers.

En er is ook goed nieuws vandaag: de amerikaanse ambassade in Belgrado brandt!

Gepost door: Procureur Generaal | 21-02-08

Vlaanderen ook onafhankelijk! We kunnen misschien vragen aan de NAVO om Wallonië te bombarderen en dan een beetje later helpen om Vlaanderen onafhankelijk te maken! Een grote Amerikaanse basis als Bondsteel hebben we hier al: SHAPE in Mons. Het enigste verschil is dat het Vlaamse volk al sinds 1830 deel uitmaakt van België. Als we nog 100 jaar wachten is Vlaanderen, net als Kosovo, een islamitisch land. Moeilijk is dat niet, België is zowat het enigste land ter wereld waar je de nationaliteit gratis krijgt!Het wordt stilaan tijd dat Europa een volwassen Europa wordt. Als het nodig is om hiervoor na bijna 70 jaar er terug voor te moeten vechten, dan zal het zo zijn. De twee vorige wereldoorlogen zijn ook begonnen in de Balkan. Moest ik een Serv zijn, dan zou ik ook vechten voor mijn land en mijn volk!

Gepost door: NorbertJan | 22-02-08

Paul, ik wil je vraag beantwoorden met een tegenvraag. Hoe sta je tegenover de onafhankelijkheid van Vlaanderen?

Wat dit betreft:
"Wanneer je vooral doorgaat op de verborgen bedoelingen van de VS, impliceert dat ten dele ook dat je die onafhankelijkheid niet legitiem vindt."

Zeer juist.

BBC:
"My international friends who have been working in Kosovo for almost two years have long given up on the international blueprint for the province. Dreams of a multi-ethnic community have been replaced by the reality of a mono-ethnic, intolerant state-in-the-making."

Gepost door: Janice | 22-02-08

Procureur generaal, als je interesse hebt in die grootmufti moet je dit lezen. Ik schreef dat ongeveer een jaar of zes geleden voor een Israëlische website in Vlaanderen (die nu niet meer bestaat - teveel gezever omdat er Vlaams Belangers voor schreven) en heb het dan hier gezet:

Gepost door: Janice | 22-02-08

tegen elke prijs Vlaams Belanger Stijn Hiers is er de man niet voor om de genocide van de Serviërs op de Kosovaren te vergeten . 'tegen elke prijs' zegt hij nu, hiermee lijkt hiers dan ook vol heimwee te refereren naar de tijd van toen.

Gepost door: D.V. | 22-02-08

Janice. Hoe sta ik tegenover de onafhankelijkheid van Vlaanderen? Sinds ik als peipjonge tiener in de betogingen tegen het Egmontpact heb meegelopen, sinds ik inde Voer ben gaan wandelen, sinds ik in de Rand ben gaan betogen etc etc is mijn mening niet veranderd: de Vlaamse onfahnkalijkheid heb ik liever vandaag dan morgen.

Gepost door: Paul | 22-02-08

Ik moet duidelijker trager typen of mijn tekst nalezen, sorry voor de tikfouten in de vorige commentaar.

Gepost door: Paul | 22-02-08

Procureur-Generaal, het probleem met Wikipedia is dat afhankelijk van het artikel je tegenstrijdige informatie krijgt. Dit artikel http://en.wikipedia.org/wiki/Albanians_in_Kosovo bijvoorbeeld stelt dat: By the mid-19th century, the Albanians had become an absolute majority in Kosovo. Minstens een halve eeuw vroeger dan in het artikel dat jij aanhaalt, dus. Hoe dan ook, vaste en betrouwbare cijfers van voor de negentiende eeuw zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Sommige bronnen plaatsen het overwicht van Alnaezen reeds in de 17de eeuw, anderen later. Het is echter wel zeker dat er sinds de 15de - 16de eeuw een constante migratie van Serviërs uit Kosovo naar het noorden is geweest, en dat hun plaats stelselmatig door Albanezen is ingenomen. Er waren toen geen echt vaste grenzen in de regio, en een verhuis van de Albanese bergen naar de meer vruchtbare vlaktes verderop kan je nauwelijks als migratie beschouwen. Het is trouwens ook zo dat er naast Serviërs en Albanezen
ook Bulgaren en Grieken in Kosovo woonden. Een mooi kort overzichtje van de Kosovaarse geschiedenis vind je hier Helemaal zul je dus uit die discussie niet uitgeraken, maar ik denk dat je wel met vrij veel zekerheid kan zeggen dat de Serviërs al sinds meer dan een eeuw of twee niet meer de meerderheid uitmaken en zeker niet de dominante groep waren. Voor de Albanese culturele geschiedenis is Kosovo overigens minstens zo belangrijk als voor de Serviërs.

Maar goed, de historische discussie daargelaten, een tegenvraagje. Indien Kosovo niet onafhankelijk zou worden, welke oplossing stel je dan voor? Een eeuwig protectoraat van de VN-Nato-EU? Terug bij Servië? In dat geval zal je pas echt een vluchtelingenstroom in West-Europa mogen opvangen. Het buitenkeren van Albanezen uit Kosovo, en misschien maar meteen ook uit Albanië zodat er geen moslims meer zijn in Europa? Ik had daar graag je opinie eens over gehoord.

Gepost door: Paul | 22-02-08

kosovo de zoveelste goddienst oorlog in de maak ditmaal in europa

Gepost door: methusalem | 22-02-08

Bosnie-Herzegovina Er is nog maar pas een bijna identiek precedent geweest vlakbij, en toch blijkt iedereen dit vergeten. De enige les die men kan trekken uit de geschiedenis is dat men geen lessen trekt uit de geschiedenis, wordt wel eens gezegd.

"Na het uitroepen van de onafhankelijkheid in april 1992 brak de Bosnische oorlog uit, die na internationaal ingrijpen in 1995 eindigde met het verdrag van Dayton. Sindsdien is het land verdeeld in twee entiteiten: De Moslim-Kroatische Federatie (Federacija Bosna i Hercegovina), en een Servische entiteit: de Servische Republiek (Republika Srpska)." (Wiki)

Gepost door: Procureur Generaal | 22-02-08

Tja, Procureur-Generaal, en wat leid je daar dan van af voor de Kosovaarse situatie? Dat Kosovo een deel vaneen Servische federatie had moeten blijven, of dat Kosovo zelf een Albanees-Servische federatie moet worden? Mij is niet geheel duidelijk welke lessen jij uit de geschiedenis meent te halen die anderen blijkbaar niet zien. En een antwoord op mijn vorige vraag lees ik hier ook niet echt in.

Gepost door: Paul | 22-02-08

Paul, los van het feit of de Kosovaren al dan niet recht hebben op onafhankelijkheid. Denk jij dat Kosovo (en ook Macedonië) deze onafhankelijkheid zou hebben gekregen zonder de feiten die ik hier schreef?

Daar heb ik dus echt sterke twijfels over.
Waar geen olie zit, zie je ook geen Amerikaanse interventie. Dat is mijn punt.

En alhoewel ik steeds zeer pro-Amerikaans ben geweest (en nog) vind ik dit een stap te ver in hun bemoeienissen die aanzetten tot onlusten in Oost-Europa.Gepost door: Janice | 22-02-08

Op je laatste vraag is het antwoord duidelijk: uiteraard niet. Geen enkele grootmacht doet ooit iets zonder strategische bijbedoelingen - gelukkig maar, anders zou hun politiek snel zeer irrationeel kunnen worden.

Gaan ze op dit moment te ver en dreigen ze alles te destabiliseren? De toekomst zal het uitwijzen natuurlijk. Feit is wel dat wat nu gebeurt de laatste uitloper is van het ontbindignsproces van Joegoslavië dat na de dood van Tito is ingezet. Ook zonder Amerikaanse steun zou er wellicht een poging geweest zijn om Kosovo af te scheuren, maar mogelijk met veel meer bloedvergieten.

Het Amerikaans optreden in Oost-Europa is misschien gevaarlijk. Maar wij hebben het natuurlijk gemakkelijk, wij moeten de beslissing niet nemen over de te voeren politiek in een zeer volatiel deel van Europa. De beslissingen die ze nemen om de oliebevoorrading richting West-Europa veilig te stellen - al was het maar door een alternatief voor de Russische aanvoer te voorzien, werken in ieder geval in het voordeel van West-Europa.

Gepost door: Paul | 22-02-08

De Turken zijn woensdag ook nog eens de grens met Irak overgestoken om wat Koerden af te knallen.

Waarom krijgen die geen onafhankelijke staat? Zou het kunnen dat de Turken graag het olieveldje in Kirkurk aan de andere kant van de grens willen veroveren? Twee presidenten geleden hebben ze dat nog eens willen proberen.
Zonder mij nog de details te herinneren weet ik nog dat ze toen zelfs een belangrijke stroom (drinkwater voor Irak) hadden afgesneden.

Ondertussen zijn ze terug uit Irak vertrokken, omdat de de VS had verzocht geen onrust te stoken in een relatief kalm gebied.

"Ik denk dat ik eens een diep putteke in mijnen hof ga graven, wie weet zit er olie in en kan Vlaanderen met de hulp van de Amerikanen dan eindelijk onafhankelijk worden."

Gepost door: Janice | 22-02-08

Californie Wat velen verontrust is het feit dat men door de koekoeksstrategie toe te passen (demografisch overwicht en etniche opkuis) in staat is een streek of land te veroveren. Het oude Romeinse Rijk is mede daardoor gevallen, Kosovo ook, en het kan met de grote Europese steden gebeuren, waar nu al tot 50% vd nieuwgeborenen moslims zijn.

Wat zouden de yankees zeggen als Californie in meerderheid spaanstalig werd door de massale inwijking en reproductiviteit van de latino's, en als de EU hen zou aanmanen de staat onafhankelijkheid te verlenen?

Gepost door: Procureur Generaal | 22-02-08

Ik ben het volkomen eens met Janice (15.00.49) waar ze zegt dat de Amerikanen enkel tussen komen als ze olie ruiken en dat de kosovaren dààraan hun onafhankelijkheid danken. maar dat de amerikanen elke gelegenheid aangrijpen om de europese unie te verzwakken is ook een feit. ze weten maar al te goed dat ze met hun steun aan kosovo zichzelf goed bedienen + de verdeeldheid en de zwakte van de europeanen blootleggen en aanwakkeren.

Gepost door: jos | 22-02-08

Procureur-Generaal, Californie, New Mexico en Arizona zijn heel slechte voorbeelden van wat je wil bewijzen. Tot aan de Mexicaans-Amerikaanse oorlog in 1846 behoorde het grondgebied van deze staten tot Mexico. In Californie waren de Amerikanen zelfs in de minderheid toen het gebied naar de VS ging. In Texas zijn de Amerikaanse kolonisten er in geslaagd om de reeds vroeger gevestigde Spaans-Mexicaanse kolonisten te verdringen - een soort van bewuste koekoeksstrategie, zoals je boven beschrijft. Volgens de redenering die je hoger hanteerde, hebben de Mexicanen net als de Serviers nu zelfs alle recht om Californie op te eisen.

Inderdaad het gebeurt soms dat nieuwkomers de oorspronkelijke bewoners verdringen. Als de oorspronkelijke bevolking steeds het recht aan haar kant zou hebben, dan zou bijvoorbeeld de Ierse republiek Noord-Ierland moeten binnentrekken en de Britten definitief buitengooien.

Je kan die discussie uitvoerig voeren, alleen is ze hier niet van toepassing, want gezien de historische evolutie van de streek hebben de Albanezen een even sterke claim op Kosovo als de Serviers.

Gepost door: Paul | 22-02-08

Kijk, ik weet niet alles van Albanezen. Ik heb er niet gewoond.

Maar ik ben er wel een paar keer geweest. Ook toen het oorlog was.

Korte bezoeken, maar heel verhelderend.
In de eerste plaats, dat moet je niet vergeten, zijn het overlevers.

Wat er ook met ze gebeurt, ze komen er doorheen.
En om te overleven drijven ze handel.
Dat doen ze al eeuwen, en dat doen ze nog steeds.

Niet met het oog op de toekomst. Ze bouwen geen bedrijven op, zoals wij. Het gaat hun er alleen maar om de volgende dag te halen. Ze verkopen alles wat ze tegenkomen.

Groente van het land, paardenvlees, chocola, gestolen auto's, wapens, sigaretten, drugs.
Veel drugs. Hard drugs. Alles wat er vanuit Turkije en Afghanistan naar Europa moet loopt via de Albanezen.

Zelf gebruiken ze niet. En dat maakt hun positie alleen maar sterker.

In de vluchtelingenkampen duurde het ook niet lang voor ze begonnen te handelen.
Daar was tenslotte tekort aan alles: eten, medicijnen, kleding, sigaretten.
Eerst nog op ruilbasis, maar al snel ging er veel geld in en uit.
En ze werken altijd in clans. Harde kernen van twee of drie helemaal in elkaar getrouwde families.

Al die kampen kwamen onder controle te staan van een clan.
Dat ging niet zachtzinnig. Hulpverleners hadden er helemaal niets te zeggen.
Die verdwenen na zonsondergang naar hun hotels, en dan namen de mannen het over.
Met geweld. Ze hadden tenslotte niets te verliezen. Het was leven of dood, letterlijk.
En dat is het voor de Albanezen eigenlijk altijd. Altijd geweest.

Turken, Oostenrijkers, Italianen, Serviers - Albanezen hebben altijd ergens onder gezeten.
En dus moeten ze altijd vechten, smokkelen en moorden om zich te redden.
Ze weten niet beter.

Het is hun cultuur geworden. Een cultuur van dood, schuld, verlies en geweld.

Ze hebben een mondeling overgeleverd systeem van wetten en rituelen. Alles draait om eer. De eer van de familie, of van het dorp.
En wordt die eer geschonden, dan is er maar één oplossing. Wraak.

Bloedwraak.

Daar lossen ze alles mee op. Achthonderd jaar geleden al, en nu nog steeds.

Al hun boeken gaan er over, al hun liederen ook. Ze zijn er trots op.

In de kampen lagen er vaak lijken in de ochtend.
Bij de poort neergelegd. Indringers uit een andere clan.
Die moesten daar dan worden opgehaald.
En dan was die andere partij weer aan de beurt.
Dat wisten ze. Daar leven ze mee.

Lees alles:

Gepost door: Rudy | 23-02-08

Olie in Kirkuk
Ondanks de BBC schreef dat de Turken zich hadden teruggetrokken, blijkt het niet waar te zijn.
Nog geen twee dagen geleden schreef ik over de Turken die Irak weer een binnenvielen om wat Koerden af te knallen, maar behalve dat hebben ze uiteraard een al even geheime agenda als de VS .
KIRKUK, of de grootste Irakese olievelden. Kijk vanavond naar Canvas - naar het reportagemagazine Vranckx vandaag - De titel van de reportage is "Irak: olie in Kirkuk”.
Om 1,32 uur is er een herhaling. (VRT..ik weet natuurlijk niet of ze objectief gaan blijven maar ik hoop het in ieder geval).

Gepost door: Janice | 23-02-08

Koerden Uitzending gemist, maar ik zie toch niet goed in hoe de Turken aan de olie in Kirkuk gaan geraken?
Ze willen gewoon niet dat de Koerden een eigen staat beginnen, samen met de iraanse en iraakse koerden. Het zou de turkse staat verzwakken, en hun toekomstig overwicht in de eu in gevaar brengen. Gelukkig staan de US en de EU aan hun kant.

Gepost door: Procureur Generaal | 24-02-08

Albanezen Albanezen zijn dus vergelijkbaar met zigeuners als ik het goed begrijp: weinig intelligentie, veel criminaliteit, gewoon achterlijk dus. Niemand ook die er ooit aan gedacht heeft de zigeuners een eigen staat te schenken, ze zouden zichzelf niet eens kunnen onderhouden zonder in het buitenland te gaan stelen.

En dit is nu precies wat ik tegen de onafh van Kosovo heb: het is de overwinning van een minder intelligent volk op een meer intelligent. Een soort omgekeerde 'Survival of the fittest' dus, en dat is tegennatuurlijk.

In Amerika was dat anders: de amerikanen vochten en wonnen van de spanjaarden en de mexicanen, en vervingen de lokale domme bevolking door een intelligente. OK volgens Darwin dus. En ze waren daarin zoo succesrijk, dat nu alle mexicanen in de us zouden willen wonen.

Gepost door: Procureur Generaal | 24-02-08

Gekeken naar Vranckx Alles draait om olie.

Gepost door: Rudy | 25-02-08

Procureur-genraal, uw logica volgend, neem ik aan dat je het ook met volgende uitspraak eens bent: "Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil ist es besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das schwächere erwiesen, und dem stärkeren Ostvolk gehört ausschließlich die Zukunft. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen.", en dat dus Duitsland als staat geen bestaansrecht meer heeft.

Gepost door: Paul | 26-02-08

Een laatste stuiptrekking van de socialist Goebbels lijkt mij dat, opzwepend, pessimistisch en masochistisch tegelijk. 'Das stärkere Ostvolk' betekent hier echter dat russen en polen talrijker waren, niet intelligenter. De wet van Darwin werd hier dus weer omgekeerd, de minst fitten wonnen. Wat overduidelijk werd bewezen in de decennia na de oorlog: het Wirtschaftswunder tov de verpaupering van het oostblok. In Oostpruisen werden de duitsers zelfs vervangen door Polen, en zie: achteruitgang alom.

En dat er alleen maar 'Minderwertgen' overbleven als alle soldaten dood waren, is natuurlijk onzin. Kinderen worden groot en krijgen kinderen. Bovendien kunnen uit 'Minderwertigen' weer 'Guten' ontstaan, anders was Australie immers een uiterst crimineel continent geworden, want ze stammen daar allemaal af van veroordeelde zware misdadigers.

Gepost door: Procureur Generaal | 26-02-08

Het is geen laatste stuiptrekking van de socialist Goebbels, maar een van de laatste uitspraken van Hitler in het laatste gesprek dat hij had met Speer. En met "stärker" bedoelde hij niet alleen het feit dat ze talrijker waren.
Merkwaardig is wel uw opmerking over het Wirtschaftswunder dat de Duitse genetische superioriteit zou bewijzen. De Duitsers in de DDR zijn er namelijk ook in geslaagd om een economische woestenij te veranderen - de situatie was er zo erg dat de Teuhandanstalt die na de hereniging de Oost-Duitse economie moest saneren zich serieus heeft verslikt in de vette brok economische elende. Zo erg zelfs dat de Duitse economie daar nog steeds de gevolgen van draagt. Een gevolg van het inferieur genetisch materiaal van de Oost-Duitsers - of een gevolg van de inferioriteit van het communisme?
Ierland heeft jarenlang - eigenlijk zelfs eeuwenlang - aan het Europees staartje gebengeld, maar is nu plotseling een van de rijkste Europese landen. Een beetje vergelijkbaar met Vlaanderen in verhoduing tot Wallonië. Jarenlang was Wallonië de leidende industriële regio in België, tot een halve eeuw gelden de rollen omkeerden. Hebben Vlaanderen en Ierland plots een miraculeuze genetische boost gekregen? Uw sociaal-Darwinisme - en u weet toch welke ideologie daar het sterkst op steunt, ik zou Goebbels dus maar niet te hard aanvallen - lijkt me op zijn zachtst gezegd nogal op los zand te zijn gebouwd.

Gepost door: Paul | 27-02-08

oeps, foutje, "De Duitsers in de DDR zijn er namelijk ook in geslaagd om een economische woestenij te veranderen" moet natuurlijk zijn ... een economische woestenij te creëren.

Gepost door: Paul | 27-02-08

Je vergeet wel dat Oost-Duitsland onder communistische druk stond van de Sovjet-Unie en dat West-Duitsland veel, heel veel geld heeft gekregen van de VS voor de wederopbouw. Dus zo'n 'wunder' was het nu ook weer niet.


Gepost door: Janice | 27-02-08

Inderdaad, Janice, het heeft allemaal veel meer te maken met het politieke regime en economische factoren en zelfs de cultuur dan met, zoals sociaal-Darwinisten beweren, de eventuele genenpool waarover men beschikt. De communistische druk geldt bijvoorbeeld ook voor Polen. Vergeet ook niet dat Polen, dat pas opnieuw als zelfstandige staat bestaat sinds 1918, ongeveer 20% van zijn bevolking verloren heeft in de oorlog, dat de Poolse grenzen volledig hertekend werden, met alle bijbehorende verhuizingen vandien, dat ook Polen onder communistische druk stond en bijvoorbeeld geen Marshallhulp heeft gekregen om zijn door de oorlog compleet geruïneerde economie terug op te bouwen. Besluiten dat het verval in Polen groter zou zijn dan in Duitsland enkel en alleen omdat de Polen minderwaardig zouden zijn, zoals Procureur-Generaal beweert ("In Oostpruisen werden de duitsers zelfs vervangen door Polen, en zie: achteruitgang alom. "), is toch wel een loopje met de werkelijkheid nemen. Als je de geschiedenis kent van Polen - een land dat ooit een gebied beheerste van de Baltische tot de Zwarte Zee - dan weet je dat beweringen als "de Polen zijn minderwaardig" onzin zijn. Het is een land met een door en door Europese cultuur dat heel wat waardevolle kunstschatten heeft voortgebracht, een land dat in Krakau een van de oudste Europese universiteiten heeft, een land dat mensen als Copernicus, Chopin, Marie Curie of, recenter Kieslowski of Wajda heeft voortgebracht, een land dat een nauwelijks te overschatten rol heeft gespeeld in de bevrijding van het communisme. De suggestie dat Polen op basis van hun genetische samenstelling achterlijker zouden zijn dan de Duitsers bewijst vooral dat de persoon in kwestie niets van geschiedenis kent. Maar ja, wat kan je ook verwachten van iemand die niet eens schijnt te weten dat Oost-Pruisen niet bij Polen is gevoegd, maar verdeeld is onder Rusland en Litouwen. Blijkbaar heeft Procureur-Generaal ook niet ten volle van de Vlaamse superieure genenpool kunnen profiteren.

Gepost door: Paul | 27-02-08

Oost-Pruisen: Van 1871 tot 1945 behoorde de provincie tot het Duitse Rijk.
Tegenwoordig behoort het zuiden van het gebied tot Polen (woiwodschap Ermland-Mazurië), het noorden grotendeels tot Rusland (oblast Kaliningrad) en voor een klein deel tot Litouwen (Memelland). (Wiki)


"Het heeft allemaal veel meer te maken met het politieke regime en economische factoren en zelfs de cultuur dan met, zoals sociaal-Darwinisten beweren, de eventuele genenpool waarover men beschikt."

"Jarenlang was Wallonië de leidende industriële regio in België, tot een halve eeuw gelden de rollen omkeerden."

Welk politieke regime, economische factoren, of cultuur heeft ervoor gezorgd dat Wallonie achteruitboerde, en Vlaanderen vooruit?

Ierland is welvarend geworden door hun toetreding tot de eu en doordat ze dezelfde strategie hebben toegepast als de vlamingen: overal ter wereld gaan bedelen om een bedrijvigheid te beginnen in hun land.
Ook zie je er aan iedere grote werf van openbaar nu het grote blauwe eu-bord met de sterren waarop vermeld wordt dat de eu de sponsor is.

De DDR was het technologische hoogstandje van het vroegere oostblok, niet het lelijke eendje, zoals dat van duitsers trouwens kon verwacht worden. Dat ze nu terugverlangen naar vroeger kan ik alleen maar uitleggen door de aangeboren hang naar socialisme/communisme van de duitsers (denk aan de nationaalsocialisten en aan de sterke opkomst van de communisten momenteel)

Polen, Ieren en Vlamingen hebben iets gemeen: ze spelen steeds de imbeciel in moppen verteld door resp Duitsers, Engelsen, en Hollanders/Fransen. En waar rook is, is vuur. Wij zijn ook niet welvarend geworden door ons overvloed aan intellect, maar door buitenlandse investeerders.

Toch is het zo dat de intelligentie van een volk hoogtes en laagtes kent volgens eeuwendurende cycli. De chinezen en de arabieren zijn hiervan goede voorbeelden. De Walen misschien ook.

En wie beweert dat het Wirtschaftswunder vooral te wijten was aan het Marshallplan, onderschat de duitsers schromelijk. Waarom werken de vele eu- en vlaamse miljarden in Wallonie dan niet?

Gepost door: Procureur Generaal | 27-02-08

"Jarenlang was Wallonië de leidende industriële regio in België, tot een halve eeuw gelden de rollen omkeerden."
"Welk politieke regime, economische factoren, of cultuur heeft ervoor gezorgd dat Wallonie achteruitboerde, en Vlaanderen vooruit?"

economische factoren: Wallonië: het te lang vasthouden aan de zware industrie en niet beseffen dat een reconversie noodzakelijk was. Idem dito in het Ruhrgebied, het noorden van Engeland, Lorraine etc. De reden waarom de reconversie in Wallonië pas nu een aarzelend begin kent zijn politiek: de grote invloed van het syndicalisme en een domirende socialistische partij die het minst modern is in heel Europa.
economisch: Vlaanderen: de opgang van de dienstensector vanaf de jaren vijftig, die zijn werknemers om allerhande redenen voornamelijk in Vlaanderen vond; het toenemend belang van de transportindustrie- en logistiek. De aantrekkelijkheid van Vlaanderen in tegenstelling tot Wallonië met zijn verouderde industrie en te hoge lonen voor nieuwe industriëen zoals de chemische industrie, auto-industrie etc. Indien Vlaanderen niet oppast, is het niet uitgesloten dat dit scenario zich ooit omdraait.
politieke regimes: het verschil in syndicale politiek in Vlaanderen en Wallonië, waar twee verschillende hevig gepolitiseerde vakbonden een zeer grote en verschillende stempel drukken op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.
Ik zou wel eens de Darwinistische verklaring willen zien voor de verschillen - dan wel een verklaring die verder gaat dan een cirkelredenering.

"De DDR was het technologische hoogstandje van het vroegere oostblok, niet het lelijke eendje, zoals dat van duitsers trouwens kon verwacht worden."

Ben je daar zo zeker van? De technologische en economische voorsprong van de DDR wordt nogal eens overschat. Ook Tsjechië bijvoorbeeld kende in het Oostblok een bijzonder sterke hoogtechnologische industrie. Begin de jaren vijftig heeft de DDR de uitwisseling van tehcnologie met Polen moeten stopzetten omdat de concurrentie vanuit Polen te scherp werd. Er was heel wat tehcnologische uitwisseling tussen de ontwikllede Oost-Europese landen zoals de DDR, Polen, Tsjechië en de USSR. En het was zeker geen eenrichtingsverkeer vanuit de DDR naar de andere landen. Daarbij moet je bovendien rekening houden met het feit dat de DDR en Tsjechië een voorsprong kenden. De reden is te zoeken in de vooroorlogse erfenis: beide gebieden kenden een sterke industrialisering die reeds voor de Eerste Wereldoorlog op gang is gekomen. Het huidige Polen, dat zich bevindt op het Pruisisch-Pommers-Silezisch grondgebied was in de Duitse tijd vooral een landbouwgebied. Polen heeft nu nog steeds een sterke agrarische sector. En een laatste puntje: de DDR was de het enige Oostblokland dat via allerhande onderhandse kanalen geld kon aftroggelen van de BRD. Een relatief betere positie, zeker naar het einde van het communisme toe, is daaraan te wijten. Polen is overigens het postcommunistisch land met de sterkste economische groei. Waarom presteren de genetisch superieure Duitsers dat niet. Misschien omdat heel wat economische en politieke factoren dat verhinderen in plaats van een misbegrepen Darwinisme?

"Polen, Ieren en Vlamingen hebben iets gemeen: ze spelen steeds de imbeciel in moppen verteld door resp Duitsers, Engelsen, en Hollanders/Fransen. En waar rook is, is vuur."

Dus u baseert uw verklaring voor de interpretatie van verschillen tussen landen op moppen?

"Toch is het zo dat de intelligentie van een volk hoogtes en laagtes kent volgens eeuwendurende cycli. De chinezen en de arabieren zijn hiervan goede voorbeelden. De Walen misschien ook."

En heb je ook op harde data gebaseerde bewijzen om de schommelingen in intelligentie te bewijzen? En kan u ook bewijzen dat dit te wijten is aan de genetische samenstelling en niet aan culturele en omgevingsfactoren? Kan u wat dat betreft een verschil in genetische samenstelling bewijzen tussen Vlamingen en Walen?

"En wie beweert dat het Wirtschaftswunder vooral te wijten was aan het Marshallplan, onderschat de duitsers schromelijk."

Duitsland was niet het enige land met een Wirtschaftswunder.

"Waarom werken de vele eu- en vlaamse miljarden in Wallonie dan niet?"

Wellicht omdat de hogergenoemde omgevingsfactoren in de weg zitten? Of is het Waals genetisch materiaal dat in de negentiende eeuw voor een leidende industriële regio heeft gezorgd in de tien jaar na de Tweede Wereldoorlog opeens gedesintegreerd.

Gepost door: Paul | 27-02-08

Wallonie boert niet achteruit omwille van economische, politieke of culturele oorzaken, om de doodeenvoudige reden dat vlamingen die naar ginds verhuizen, wél succesrijk en welvarend zijn.

Persoonlijk ken ik bv een vlaming die 20 jaar geleden een te koop staand en zwaar verlieslatend gemeentelijk slachthuis overnam. Het is al 19 jaar een winstgevend modelbedrijf. Ik heb het onlangs nog bezocht. Nochtans zijn ook daar de syndicaten sterk en is de PS oppermachtig.

Een tweede voorbeeld: in de duitstalige miniregio Eupen-Malmédy gaat het uitstekend. Nochtans 'lijden' zij onder hetzelfde regime, dezelfde vakbonden, dezelfde aanlokkelijke dop, dezelfde 'omgevingsfactoren' enz.

Gepost door: Procureur Generaal | 27-02-08

Kosovo Trotz sieben Jahren Aufbauarbeit seien Drogen-, Menschen- und Waffenhandel, Diebstahl, Raub und Autoschieberei die einzigen wachsenden und profitablen Wirtschaftssektoren des Landes. Der Umfang der Mafia-Aktivitäten am kosovarischen Wirtschaftskreislauf gelte als «astronomisch»

Gepost door: Die Weltwoche | 28-02-08

In Wallonië is de economie zeer ongelijk verdeeld, zo is Waals-Brabant de rijkste provincie van het land en Henegouwen de armste. Beiden liggen in Wallonië. Volgens het NIS liggen de gemiddelde inkomens gebaseerd op de belastingaangifte in de Duitstalige gemeenten niet hoger dan in de omringende de Waalse gemeenten. Het probleem in Wallonië stelt zich vooral in de oude industriële regio's: Henegoouwen, de streek rond Luik... Daar woont natuurlijk ook het grootste deel van de Waalse bevolking. Het is ook daar dat de PS zijn stemmen haalt en dat de PS-staat overheerst. De andere provincies en streken hebben een sociaal-economische kenmerken die een stuk dichter liggen bij die van Vlaanderen. En zij hebben ook die zware industriële erfenis niet. Het is niet toevallig dat het net in die streken is dat de PRL de meeste stemmen haalt.

Dat uw kennis een verlieslatend gemeentelijk bedrijf winstgevend kan maken verwondert mij niet. Een bedcrijf in handen van de overheid zal het altijd slechter doen dan een bedrijf in privéhanden.

Maar volgens u zou het bewijs dat Vlaamse ondernemers daar succes hebben het bewijs leveren dat Vlamingen superieur zijn? Dan heb je natuurlijk nog de reden niet waarom die Vlamingen superieur zijn. Is het omwille van de cultuur waarin ze zijn opgegroeid, is het omdat ze die Waalse psychologische en culturele erfenis niet met zich meeslepen - omgevingsfactoren dus.
Of is uw verklaring dat die Vlaming genetisch superieur is en daarom een winstgevend bedrijf kan opzetten? Kan zijn, maar dan zal u die bewering toch wqat steviger moeten onderbouwen, en niet met 'circumstancial evidence' van wat rondgestrooide voorbeelden. Om de genetische superioriteit aan te tonen zal u wel bewijzen uit de biologie en de genetica moeten voorleggen. Tot zolang u dat niet kan, denk ik dat uw argumenten weinig overtuigend zullen zijn.

Gepost door: Paul | 28-02-08

Nu is het officieel "GELDGEBREK EN TE VAGE EINDTERMEN"
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Het Waalse onderwijs lijdt onder
geldgebrek en onder onduidelijke
eindtermen. Dat zeggen onderzoekers op
basis van de zogenoemde PISA-testen.

PISA-testen meten de kennis van leer-
lingen uit het secundair onderwijs.
Vlaamse jongeren scoren daar vaak hoger
op dan Waalse leerlingen.

Het kwaliteitsverschil tussen Vlaamse
en Franstalige scholen zou alvast niet
te verklaren zijn door het grotere
aantal migranten, armoede of andere
sociale factoren bij de scholieren.

Nederlandstalige scholen hebben veel
strakkere eindtermen en beschikken over
meer geld en werkingsmiddelen. (vrt teletekst)

Veel blabla om te zeggen dat de walen eigenlijk te lui en/of te dom zijn. Leterme, zelf een halve waal, had het toch al gezegd?

Gepost door: Procureur Generaal | 28-02-08

Dat Vlamingen superieur zijn aan de Walen betwijfel ik. Als je kijkt naar 'Man bijt hond' is dat een terechte twijfel, vind ik. Wat wel een feit is, dat is dat Vlamingen harder werken en vooral betrouwbaarder en punctueler zijn. Vandaar hun succes in zaken doen, zelfs in Wallonië.
Ons bedrijf werkt ook in Wallonië om de eenvoudige reden dat hoteleigenaars op ons kunnen rekenen en de Waalse aannemers wel een afspraak maken, maar uiteindelijk niet komen opdagen. Maar misschien mag het ook wel even gezegd worden dat die eigenaars meestal allemaal Vlaamse roots hebben.

Het is inderdaad ook zo dat de gebieden waar de PS het vooral voor 't zeggen heeft, de bevolking minder geneigd is om te werken. Dankzij de 'herverdeling' van de welvaart, (dat wil zeggen dat de ene profiteert van de arbeid van de andere) hoeven ze dan ook niet voor de middag uit hun bed te komen.

Onder een socialistisch beleid hoeft dat ook niet. Waarom zou je werken als je toch evenveel krijgt als je buurman die niets doet.

Gepost door: Janice | 29-02-08

Inderdaad Janice, het politiek regime kan veel kwaad doen, zoals de twee Duitslanden de afgelopen halve eeuw hebben getoond en zoals Wallonië ook toont. En als je decennialang onder een bepaald politiek regime leeft, dan vergiftitg dat stilaan je hele samenleving, je hele cultuur -en dan wordt het nog onmogelijker dan vroeger om met die mensen in één staat samen te leven.
Van politeke cultuur gesproken, een vreemde analyse gelezen zopas: http://commentator.skynetblogs.be/post/5601971/de-spreidstand-van-de-cdv

Gepost door: Paul | 29-02-08

Hoe komt het dan dat in de VS 90% van de zwarten arm zijn, en 90% van de blanken rijk? Ondanks POSITIEVE discriminatie, zoals voorbehouden plaatsen op univ's en in tv-series.

PS: voor aannemers die niet komen opdagen moet je echt niet alleen in wallonie zijn.

Gepost door: Procureur Generaal | 29-02-08

Ik zet de link even hier, dat is gemakkelijker.

Gepost door: Janice | 29-02-08

Procureur-Generaal, zijn 90% van de blanke Amerikanen rijk?, dan wil ik jouw defenitie van arm en rijk wel eens zien

Gepost door: Paul | 29-02-08

Ik denk dat vooral de CD&V achterban Vlaamser is dan we altijd hebben gedacht. Ze hebben natuurlijk met de echte belgicisten in de partij af te rekenen, zoals o.a. Eyskens e.d.

Ik denk niet dat er van die volgende regering veel zal over blijven eens de communautaire onderhandelingen beginnen, want Verhofstadt heeft (zoals gewoonlijk) alle moeilijke vraagstukken voor zich uit geschoven, zoals hij altijd al gedaan heeft.
Ook zijn begroting hangt met haken en ogen aaneen.
Eerst wil de regering de atoomcentrales weg, en nu moeten die miljoenen ophoesten om langer open te mogen blijven. Goed wetende dat het niet anders zal kunnen... Maar of Electrabel zo gemakkelijk zal betalen betwijfel ik toch.

Verhofstadt heeft nagelaten om in de jaren van hoogconjunctuur geld opzij te zetten, en dat zal de volgende regering zuur opbreken.

Ik denk dat de onafhankelijkheid héél dichtbij is.

Gepost door: Janice | 29-02-08

Rijk = beter af dan gemiddeld

Arm = slechter af dan gemiddeld

Voor de zwarte ex-slaven in de VS werd zelfs een nieuwe staat gesticht in Afrika: Liberia, dat zou nu eens een welvarend zwart land worden zie. En het resultaat is....?

Sommige mensen denken werkelijk dat men van een hond een aap kan maken, als men hem maar genoeg bananen te eten geeft.

Gepost door: Procureur Generaal | 29-02-08

kosovo is van servie het slavisch ras was er al in de 5e eeuw.
eeuwenlang waren de Serven gewoon in de meerderheid, maar door het systematisch wegpesten en het vermoorden van de serven door de kosovaren is de bevolking uiteraard aanzienlijk verandert.
kosovo hoort niet onafhankelijk te zijn alleen omdat een gem. kosovaars gezin meer mensen telt dan een servische.
kijk naar de geschiedenis mensen en dan zal je zien wie er heeft gevochten om het behoud van het land en de mensen die daarin woonden!
wie heeft dan het recht op kosovo. niet de moslims die daar wonen.
hebben om hun eigen hachje te redden het islamitische geloof van de turken aangenomen, terwijl de Serviërs voor hun land hebben gevochten en de islamitisering in Europa wel degelijk een stop hebben toegeroepen.
Kosovo je Srbija. picka ti matterinu.
Heb een hekel aan die albanezen of turken die mij komen vertellen dat de moslims er recht op hebben.
jullie waren er later! en hebben kosovo niet eens verdedigd tegen de turken, maar jullie namen hun geloof aan en nu na zoveel jaren eisen jullie het land op. het moet niet gekker worden.
zal jullie nederlanders wel willen horen als er een gedeelte van NL in beslag wordt genomen door de moslims. dat gaat gebeuren, er zijn nu al zat plaatsen waar de normale nederlander zich al niet op straat durft te vertonen. het wordt alleen maar erger.

Gepost door: goran | 21-08-08

Kosovo onafhankelijk? Samenvatting van de Balkan is simpel…achtereenvolgens was het gebied in bezit van:
1. Romeinse Rijk –> tot en met de 2e,3e eeuw
2. Byzantheinse Rijk –> 3e eeuw tot en met 8e eeuw
3. Slavische stammen (Bulgaren, Macedoniérs en Grieken) –> 8e eeuw
4. Serviers (onder leiding van Nemanja vanaf 11e eeuw, daarvoor door allerlei kleinere stammen geheerst)
5. Ottomaanse Rijk (13 eeuw tot en met 18e eeuw)
6. Albaneze au8tonomie binnen Ottomaanse Rijk (slechts 50 jaar onder Ottomaanse Rijk)
6. Serviers na 18 eeuw tot en met 1912
7. Konijkrijk van de Serviers, Kroaten en Slovenen (oprichting unie en Kosovo erkend onderdeel van Servie: 1912)
8. Joegoslavie (in 1970 krijgt Kosovo opnieuw autonomie door de stijgende nationalisme in Kroatié en Slovenie die de macht van Servie wilden inperken)
9. Servie (na de onafhankelijkheid van Montenegro)

Gepost door: denis | 07-03-09

goed lezen Geacht Jancie en goran kijk is naar deze link naar you toube:True kosovo

Gepost door: kosovaar | 17-03-09

Stop de geldstroom Als de Kosovaren zo'n geweldig volk zijn, neem ik aan dat vanaf nu alle financiele en andere hulp mag gestopt worden, en dat jullie gaan ophouden met asielzoekers en criminelen naar europa te sturen? Want zeg nu eerlijk, een echt goede reputatie hebben jullie niet. Kosovo was nog nooit zo afhankelijk als sinds zijn onafhankelijkheid.

En dan die islam: vroeger waren jullie katholiek zie ik in het reclamefilmpje? Naar mijn bescheiden mening treden alleen achterlijke en agressieve volkeren toe tot de islamitische sekte, vandaar de uiterst negatieve reputatie van die ideologie wereldwijd. Dat moet je ook weten, dat je als moslim niet veel sympathie kunt verwachten bij de normale europeaan (en dat is niet onze schuld), alleen bij de elite.

Gepost door: Wannes | 17-03-09

The Best Of Albanian Kosovo is onafhankelijk en dat moeten jullie accepteren!!

Dankzij de Amerikanen zijn wij onafhankelijk!!

En daar ben ik gewoon heel blij om

Kosovoo is eindelijk onhafhankelijk!!

I love thiss!!

MuchLovee<33.

Gepost door: Miss-Kosovaaa | 13-11-09

Wij willen ook onafhankelijk worden, maar de Amerikanen komen niet naar hier zolang er geen oliepijpen door Vlaanderen lopen die ze moeten beschermen. Misschien kunnen de Kosovaren ons helpen?

Gepost door: Janice | 14-11-09

Zoals zo vaak gebruiken de Amerikanen volkeren om hun "zaak"te helpen. Zie de Taliban, Sadam Hussein, etc. Eerst samenwerking, training en hulp. En een 10 jaar later zijn ze de vijand. Met Kosovo zal dit net zo gaan. Natuurlijk kan Europa niet zomaar geislamiseerd worden. De omstandigheden moeten eerst geceerd worden. Indien er een noodzaak ontstaat zal er reactie zijn. En tijdens die reactie zal er wederom een "zachte" Reconquista plaatshebben. Servie zal weer volledig in ere hersteld zijn. De Europese steden weer rustig en vredig. En Europa en USA zijn gewoon weer dikke vriendjes.

Gepost door: Rado | 22-01-10

De commentaren zijn gesloten.