29-02-08

Gelovigen zijn totalitair - Christopher Hitchens

Gelovigen die mijn respect willen, moeten ook bereid zijn mijn atheïsme te respecteren, maar dat kunnen ze niet. Als christen moet je voorkomen dat iemand naar de hel gaat, je moet hem redden.

Voor een moslim geldt dan weer dat er geen vrede en geluk op aarde kunnen zijn zolang er ook maar één mens rondloopt die geen gelovige is.
In feite hebben zij dus alleen minachting voor mij, en dat gevoel is wederzijds.

In 'God is niet groot' hakt Hitchens met de botte bijl in op het religieuze denken. Hij toont wat geloof met een mens doet en dat blijkt louter kommer en kwel zijn.
Gelovigen zijn volgens hem immers masochistisch, totalitair, sadistisch en ziende blind.

Interview door Marnix Verplancke.


Lees meer...

16:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Dat zou vertplichte lectuur moeten zijn voor de rode smartlappen en aanverwanten...vraag is natuurlijk zou bv de donkere rode het begrijpen,want die "snappen" echt niet veel !!

Gepost door: Rene | 29-02-08

Zeer interessant interview, mijn complimenten!

Gepost door: Antichrist | 01-03-08

Ook dit eens lezen a.u.b. Lees ook dit artikel eens a.u.b. Bevat naar mijn mening veel meer waarheid.

Koenraad Elst: "De schuld van de godsdienst?"

De laatste paragraaf luidt: "Mensen zitten vol gebreken en duistere neigingen. Zij hebben geen godsdienst nodig om het kwade te doen noch om dwaasheden te begaan. De oorzaak voor alle ellende in de godsdienst situeren, is een voorbeeld van een houding die vrijdenkers juist aan de godsdiensten verwijten: het afschuiven van de schuld op een zondebok."

Hier het volledige artikel: http://www.brusselsjournal.com/node/3041

Ik denk dat wederzijds repect tussen ongelovigen en gelovigen noodzakelijk is. En ieder heeft de vrije keuze.

Gepost door: expat | 01-03-08

7 op de 10 vlamingen geloven in God staat vandaag in de krant. Atheisten worden een minderheid en gaan dus meer rechten krijgen. Wie eens om zich heen kijkt en niet blind is, moet bekennen dat dit alles geen toeval kan zijn, en dus wel moet geschapen zijn door een opperwezen. Dat het leven per toeval zou zijn ontstaan, is minder waarschijnlijk dan dat door een bom in een schroothoop te laten ontploffen er een kant en klare Airbus zou ontstaan.

De christelijke godsdienst is te flauw ("zoek een vijand en bemin hem") en te verwaterd (homocultuur, pedofiele priesters, evolutie-aanhangers, enz) om nog te overtuigen. Ook wij arabieren waren deels christen, deels veelgodenaaanbidders voor Mohammed. Het was een teleurstelling, en het verdeelde ons volk. Mohammed heeft daar verandering in gebracht en een samenlevingsmodel ontwikkeld dat nauw aan de natuur van de mens aansluit, zoals nu al 1400 jaar bewezen wordt. Niemand kan de islam uit een mmoslim, laat staan uit een land krijgen.

Gepost door: Ibn Saud | 01-03-08

Halee-loei-ja.... zware kost maar toch interessant om lezen expat...en wat is nu de waarheid ? Het enigste regeltje dat het onthouden waard is, komt van Augustinus "bemint en doe wat ge wilt" Feit is dat niets ter wereld zoveel miserie en bloed heeft doen vloeien als de godsdienst ,het heeft de mensen onderling verdeeld en tegen elkaar opgezet.Dat de vrouw in bijna alle godsdiensten het "mindere wezen" is, heeft te maken met de wet van de sterkste ,de wet van de jungle. Ik woon in Thailand en heb het Bhoedisme beter leren kennen ,ik ben geen bhoedist en zal het nooit worden ,maar heb respect voor deze manier van godbeleven ,ze laten iedereen met rust ,geloof je... is het goed en geloof je niet ...ook goed ! ze krijgen geen subsidies zoals in Belgie en leven bijna uitsluitend van giften ,zo hoort het ! strikte scheiding van godsdienst en staat... Bij mijn weten is dat een van de weinige godsdiensten die geen aanleiding zijn geweest tot vormen van geweld.Godsdienst is een persoonlijke belevenis waar ge in volle vrijheid moet voor kunnen voor kiezen .Als die keuze wordt opgedrongen desnoods met geweld heeft dat niets meer met "geloof" te maken maar is gewoon"politiek" een onderdrukking en machtsmiddel waarbij hunne bijgesleurde God het een beetje eenvoudiger maakt omdat ge de "kudde" mensen,de primitieven van alles kunt wijsmaken en zodoende beter kunt motiveren...of angst aanjagen ,zoals die uitspraak door die Egyptische minister van binnenlandse zaken "" een moslim die zijn geloof aflegt of voor een andere godsdienst kiest verdient te worden "gedood" en dan moogt ge niet "fanatieke "zot" roepen ...erg verdraagzaam zijn ze wel de moslims !!


Ik heb gene Christus , Allah of "kies" maar uit, welk supperwezen ...nodig ik zal wel zien wie er mij staat op te wachten in de hemel of het paradijs,als mijn tijd gekomen is !...ik ben voorstander van dat Augustinus-regeltje ... bemin en doe wat ge wilt...moest iedereen dat regeltje volgen en heel die troep "bijbels" Korans" en weet ik veel wat, buiten zwieren...de wereld zou er een pak beter uitzien !!

Gepost door: Rene | 01-03-08

Toch hebben in de loop der geschiedenis al diverse landen het boedhisme verlaten voor de enige echte godsdienst, de islam. Indonesie en Afghanistan bv. Dat monikkengedoe is ook maar een nutteloze hobby voor luierikken en nietsnutten. In de islam mag men tussen de 5 dagelijkse gebeden in tenminste nog gaan werken of wat anders doen.

Gepost door: Ibn Saud | 01-03-08

Wanneer gaat die onzin toch stoppen Indien we echt samen hier een toekomst willen uitbouwen dan is het absoluut noodzakelijk dat we samen een aantal regels afspreken en ons aan die regels houden.
Er is in onze moderne maatschappij geen plaats meer voor ideeen of principes, die misschien 1000 jaar geleden hun nut hebben bewezen, maar vandaag absoluut onaanvaardbaar geworden zijn.
Alle mensen zijn gelijkwaardig en beschikken over een aantal basisrechten. En hoezeer men via een of andere godsdient poogt de mensen hun vrije wilsbeschikking te ontnemen, men zal de klok nooit meer kunnen terugdraaien.
De verkondigers van het Christendom hebben dat begrepen. Alhoewel zij geregeld nog tegenstrubbelen, hebben zij zich al lang neergelegd bij de gedachte dat zij nooit meer over de macht zullen beschikken die zij ooit, dank zij hun godsdient hebben gehad. De tijd van machtige kardinalen en koningen die in naam van het geloof oorlog voerden is defintief voorbij. Het Christendom poogt vandaag op een constuctieve manier een bijdrage te leveren bij de uitbouw van ons maatschappijmodel. Zij levert ons een aantal ethische en morele waarden die mede aan de basis liggen van ons maatschappelijk model.
Totaal anders is het in de moslimwereld. Daar waant men zich nog steeds in de middeleeuwen. Daar meent men nog steeds ten strijde te moeten trekken tegen de ongelovigen. Daar heeft men nog niet kunnen accepteren dat iedere mens basisrechten heeft die hem in staat stellen voor zichzelf uit te maken hoe hij zijn leven zal invullen. Daar heeft men nog niet door dat in een democratie, afgevaardigden van het volk regels afspreken waar men zich dient aan te houden. Wel in tegendeel. In de moslimwereld gaat men ervan uit dat een geschrift dat 1000 jaar oud is en waarvan de herkomst zeer twijfelachtig is, vandaag nog steeds bepaalt hoe wij onze maatschappij moeten inrichten, zelfs al druist dit geschrift in tegen een aantal basisprincipes die wij reeds lang als definitief verworven hebben beschouwd.
Het is dan ook zeer verwonderlijk dat er zo mak wordt gereageerd door de zelfbenoemde progressievelingen. Zij springen weliswaar overal ter wereld in de bres als zij menen dat iemands basisrechten worden geschonden, maar zij zien niet dat in eigen land de burger meer en meer zijn basisrechten verliest.
Zo diende volgens sommigen de schuld van de cartooncrisis niet gelegd te worden bij de horde losgeslagen, ongeletterde islamfanatici, maar wel bij de cartoonisten die maar niet hadden moeten provoceren. Dat het niet provoceren eigenlijk betekent dat je je basisrechten opgeeft en dat je de klok 1000 jaar terugdraait, daar hebben onze vrienden progressievelingen blijkbaar niet de minste moeite mee.
Hoezeer de progressievelingen hebben gevochten tegen de macht van het Christendom, des te makker gedragen zij zich tegenover de opkomende macht van de Islam. Niet alleen in Belgie maar ook in Nederland, waar men verkrampt zit te bibberen voor de komst van de Wilders film, en in de rest van Europa, van Scandinavie tot Gibraltar, durft men moslims geen stroobreed in de weg leggen en valt beetje bij beetje alles waar wij de laatste paar honderd jaar hebben voor gevochten en alles waar wij onze welvaart aan danken, ten prooi aan een ideologie die er enkel maar op uit is om mensen te onderdrukken en mensen hun vrijheden te ontnemen.

Gepost door: Roland | 01-03-08

Heel juist Roland.De Islam maakt dezelfde fout als het Christendom indertijd,maar de geschiedenis zal zich herhalen,Nostradamus voorspelde dit reeds eeuwen geleden ...er zal een strijd losbarsten tussen het Christendom en de Islam en deze zal uiteindelijk gewonnen worden door het Christendom niet zozeer uit oogpunt van de godsdienst maar omwille van "het gezond verstand" geen enkele cultuur religie of wat dan ook heeft het recht hun medemensen aan hun wil te onderwerpen...reeds zovelen hebben dat geprobeerd en ze zijn allemaal van een kale reis teruggekomen.Dat zal ook het lot zijn van de Islam ze zullen uiteindelijk teruggedreven worden in de woestijn ,waar ze thuishoren, ze zijn niet geschikt om te leven in een westerse moderne maatschappij ,daar is geen plaats voor middeleeuwers of fanatieke moslim-moordenaars ...zoals in het zuiden van Thailand er dagelijks moorden gebeuren om te bewijzen tegenover de bhoedisten hoe vredelievend ze wel zijn...
fanatieke Moslims = bende krapuleuze achterlijke moordenaars

Gepost door: Rene | 02-03-08

Met die zwanzer Nostradamus zou ik toch maar oppassen. Als je een paar van zijn versjes door mekaar haspelt, en je hebt een heel grote fantasie, en je WEET wat er gebeurd is, kun je er altijd wel een verkapte, in onverstaanbaar antiek nederlands geschreven, voorspelling uithalen.

Als ik vanavond op de Meir aan huisnummer 167 in een hondenstront loop, is de kans groot dat ik, na een avondje Nostradamuspluizen, overtuigd raak dat hij het ergens voorspeld had.

Gepost door: Procureur Generaal | 02-03-08

God & Valkeniers Janice zal dan waarschijnlijk ook grote problemen hebben met de nieuwe VB-voorzitter , die als oerconservatief en streng gelovige, zich laat leiden door 'god's woord'. Valkeniers betreurde het dat hij niet genoeg tijd heeft om alle publicaties van de Paus te lezen, maar hij beloofde in de toekomst daar meer tijd voor te maken. De vergaderingen aan de Madou zullen waarschijnlijk ingezet worden door een gebed, voorgegaan door kwezel A.Colen (die met de supergelovige Vlakeniers wel erg in haar nopjes moet zijn)).

Gepost door: D.V. | 02-03-08

DV dat is alleszins toch nog interessanter dan naar een moskee te lopen en vijf per dag met de kont in de lucht,richting Mekka een beetje liggen lullen,dat zijn we niet gewoon.Gods woord ,daar hebben we al eens van gehoord en als ge daar eens mee lacht wordt ge tenminste niet met de dood bedreigd...liever een katholieke oerconservatieve,hij kan niet "oer" genoeg zijn ,met een kwezel...dan een witte zuurpruim met verwarde baard en zot potske...met de eerste kunt ge tenminste nog een pint gaan drinken ! Van die andere krijgt ge zweepslagen....

Gepost door: Rene | 02-03-08

Ibn Saud, je eenzijdige liefdesverklaring aan de islam wordt wel een afgezaagd plaatje intussen. Maar verkondig je theorieën nog maar flink verder, volgens mijn statistieken worden 7 op de 10 die je onzin lezen eindelijk overtuigd van het gelijk van het VB. Niemand kan de islam uit een moslim krijgen, maar je zou ervan versteld staan hoe snel we de moslims uit ons land krijgen. Ga dan maar in de woestijn naar je pedo-allah buigen. Maar stop terwijl je voorovergebogen zit voor alle zekerheid een kurk in je nol, anders zou ik niet voor de gevolgen instaan als er een kudde kamelen voorbij trekt.

Gepost door: Antichrist | 02-03-08

ibn saud in Brussel worden per dag enkele geile meiden die verkering hebben met ne baardmans tot de islam bekeerd, de sukkels. ook westerse venten laten de baarden staan en heffen hun gat naar Mekka, heerlijk toch zo je vrouw mogen/moeten onderwerpen.
bemin en doe het goede: meer heeft een mens inderdaad niet nodig om als goed en redelijk schepsel door het leven te gaan. waarom zou het leven eeuwig moeten zijn voor alleen maar de mens? alles en iedereen is sterfelijk, en da's maar goed ook. 72 maagden in het paradijs als ik dood ben? ge moogt ze hebben, op den duur gaan die ook vervelen.
aanvaard gewoon dat het leven op een keer gedaan is en maak er het beste van: zonder eender welke god gaat dat perfect! gelovigen zijn gevaarlijke zwakke angsthazen.
vijf keer daags met m'n kont omhoog voor een ingebeelde pedofiele moordenaar en zijn godheid, de gedachte alleen al, brrr.
liever met mijn verstand in de hel, dan als een verstandeloze zombie in de hemel, zelfs niet voor 720 maagden.
tenslotte is de mens slechts 'een redelijk schepsel' en dus heeft hij/zij recht op zijn/haar fouten, bij allah de baardige.

Gepost door: troela | 02-03-08

en dat we toffe Moslimmers zijn dat..... willen we wee-ee-ten...daarom komen wij ...daarom komen wij !!! .....Is het niet beter ons te onderwerpen aan Allah de allerhoogste ,""vrede zij met hem""..is het niet de hoogste tijd , broeders en zusters, om mee te profiteren van zijn rechtvaardigheid , zijn menslievendheid , beseft Europa dan niet dat Allah en zijn profeet de enige echte onvervalste waarheid is .....
daarom.....

Stop de Islam onverdraagzaamheid !!!
of we snijden je keel over !!!

desnoods met geweld zullen wij de ongelovigen overtuigen van onze edele doelstellingen
Soetra 007.....

Gepost door: Rene | 03-03-08

DV kan het maar niet laten om persoonlijk te worden, maar kom...ik zal er maar op antwoorden vooraleer hij weer denkt het grote gelijk aan zijn kant te hebben.

Voor mijn part, beste DV of Hugo, mag iedereen zo gelovig zijn als hij of zij zelf wil, ik heb daar geen probleem mee zolang het geloof geen nazistische vormen aanneemt en het mij niet door mij ongelovige strot wordt geduwd of ik er niet dagelijks op om het even welke plaats mee geconfronteerd wordt.

Dus nee, Bruno is een goede vriend, een zeer intelligente mens en indien hij zó gelovig is als men beweert, dan heb ik daar in ieder geval nog niets van gemerkt.
Indien hij echter, zoals jij zegt, elke vergadering zou beginnen met een gebed of zoals de Amerikanen zou eindigen met 'God bless Flanders' dan zal ik daar zeker op reageren.

Anderzijds kan niet ontkend worden, dat het Christendom een enomre invloed op onze cultuur heeft gehad en dat dit zeker aan onze samenleving ten goede is gekomen.
Dus ben ik niet tegen christenen of protestanten in tegenstelling tot de politieke en fanatieke islam die in hun bekeringsdrang al 1500 jaar lang onrust zaaien en moorden in naam van Allah.

Gepost door: Janice | 03-03-08

Een beetje tegenstrijdig, niet ? René schrijft: "zware kost maar toch interessant om lezen expat...en wat is nu de waarheid ? Het enigste regeltje dat het onthouden waard is ...". Dus interessant om lezen, maar er is slechts één regeltje dat het onthouden waard is. Lijkt me een beetje tegenstrijdig, René.

Gepost door: expat | 03-03-08

Juist Janice, Janice,

Sommige mensen snappen nog altijd niet wat de verlichting inhoudt.

Bruno mag voor mij part zijn wat hij wil en geloven in wat hij wil, zolang hij zijn persoonlijk geloof niet gebruikt of opdringt aan de partij of de standpunten ervan.

Daar zit nu juist het verschil, net zoals bij de CD&V trouwens, dat wij wel degelijk een verschil maken tussen geloof en politiek. Want politiek is meer dan moraal en fatsoen, het gaat over hoe we allen voouruit willen gaan, economie, wetenschap, cultuur etc..

De Islam daarentegen is niet zomaar een religie, het is ook een politiek, wetenschap (in de koran staat alles), economie en cultuur (kijk maar eens naar de taliban nazi's)

Gepost door: Den Amerikaan | 03-03-08

Democratie en geloof En trouwens, DV, welke fundamentalistisch katholiek wou een democratische wet NIET tekenen....

Was die man misschien toch een VB'er.... ik denk het niet, democraat nog minder.

Ge moogt 3 keer antwoorden.

Gepost door: Den Amerikaan | 03-03-08

Misschien zijn godsdiensten gevaarlijk, maar het militante atheïsme is nog gevaarlijker. Het is begonnen bij de Franse Revolutie, maar heeft pas echt huisgehouden in de twintigste eeuw:

communisme in Rusland: vervolging van gelovigen, vernielen van kerken, uitroeien van geestelijken: heoveel miljoenen zijn gestorven voor het eigen grote atheïstische en communistische gelijk?
communisme in China: tinetallen miljoenen doden
nazisme in Hitler: miljoenen doden
Pol Pot in Cambodja: miljoenen doden.
Al wie steeds alle schuld op de godsdienst wil afwimpelen, moet zich maar eens over de slachtpartijen van de laatste honderd jaar bezinnen.
Als je je als atheïst op het standpunt zet dat je enkel minachting voor gelovigen hebt, dan wil ik wel eens weten hoe je je verantwoordt tegenover de miljoenen gelovige slachtoffers van het atheïsme.

Gepost door: Paul | 03-03-08

Dat is allemaal geschiedenis Paul ...Hoe komt het dat de atheisten bij uitstek, socialisten en noem maar op de Islaaaaam zo bepamperen ?? zijn zij plots godvrezend geworden ?

Gepost door: Rene | 04-03-08

http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/islamitische%20tolerantie.htm op bijgaande link wat leesgenot betreffende een aantal 'vredelievende' koran uitspraken, zo gedaan door de opperbaard Allah en opgetekend door zijne heiligheid de schyzofrene kinderneuker mohamed de 1ste.

Gepost door: troela | 04-03-08

sorry, hier de link gezegend zij den baard.

Gepost door: troela | 04-03-08

Zeg Paul, het atheïsme gelijk stellen met de vervolgingen en de moorden die begaan zijn door een andere religie - het socialisme en communisme -is niet echt eerlijk.

Ik heb het al eerder gezegd, voor mijn part mag iedereen geloven wat hij wil, het zal mij worst wezen, maar ik ben die 'godsdienstoorlogen en moorden in naam van één of ander opperwezen' meer dan beu.

Gepost door: Janice | 04-03-08

De commentaren zijn gesloten.