29-02-08

Gelovigen zijn totalitair - Christopher Hitchens

Gelovigen die mijn respect willen, moeten ook bereid zijn mijn atheïsme te respecteren, maar dat kunnen ze niet. Als christen moet je voorkomen dat iemand naar de hel gaat, je moet hem redden.

Voor een moslim geldt dan weer dat er geen vrede en geluk op aarde kunnen zijn zolang er ook maar één mens rondloopt die geen gelovige is.
In feite hebben zij dus alleen minachting voor mij, en dat gevoel is wederzijds.

In 'God is niet groot' hakt Hitchens met de botte bijl in op het religieuze denken. Hij toont wat geloof met een mens doet en dat blijkt louter kommer en kwel zijn.
Gelovigen zijn volgens hem immers masochistisch, totalitair, sadistisch en ziende blind.

Interview door Marnix Verplancke.


Lees meer...

16:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-02-08

Barack Hussein Obama

Barack Hussein Obama: Once a Muslim, Always A Muslim

In de run naar het Witte Huis wordt de onderlinge strijd heviger. Op internet circuleert een foto van Barack Obama in moslimkledij en werd deze nu ook in alle kranten gepubliceerd. Obama beschuldigt zijn tegenstander Hillary Clinton ervan de foto openbaar te hebben gemaakt en weerlegt dit al 'laster', zoals hij al eerder deed toen gezegd werd dat hij zijn eed had afgelegd met de hand op de koran.

Indien de foto niet had bestaan, dan had die ook niet tegen hem kunnen gebruikt worden natuurlijk. Ik denk dat dit nogal gevoelig ligt in de VS en hem een serieuze slag kan toebrengen. Aangezien ik steeds aan zijn oprechtheid heb getwijfeld ben ik daar uiteraard niet treurig om. Met hem komt de 'vrede in het huis van Allah' steeds dichterbij.
"


moslimobama300

nyc

01:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-02-08

Casse toi mon pauvre con!

Op een landbouwbeurs was Sarkozy handjes aan het schudden tot er plots iemand zei "raak me niet aan".
Idioot natuurlijk, maar de president viel ook uit zijn rol en reageerde niet echt stijlvol. "Maak dat je wegkomt, stommerik".


BEKIJK FILMPJE

00:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-02-08

Cuba - het socialistisch paradijs

KLIK HIER


_39373960_800index


In het socialistische paradijs van Fidel Castro moeten de mensen uiterst creatief zijn om te overleven.

Economisch is het land een puinhoop. Voedingswaren zijn een schaars goed. Melk en andere levensnoodzakelijke middelen kunnen de mensen enkel kopen van staatsbedrijven met rantsoeneringbonnen. Maar meestal is er niets en wie iets heeft probeert het te verkopen op de zwarte markt. Vlees wordt zonder enige vorm van hygiëne bij 39° hitte verkocht aan een kraampje op straat. Hygiëne is er nergens, niet op straat en niet in de ongezonde krottige woningen.

Panorama zond vorige zondag een interessante documentaire uit over het alledaagse leven (of eerder het proberen om te overleven) van de gewone bevolking in het socialistische paradijs Cuba. Mensen die allemaal maar één droom hebben – Vrijheid.

kaartjecuba_florida_map203_1Tijdens deze documentaire werden enkele mensen een tijdlang gevolgd.

Een leraar ‘Roberto’, die twaalf jaar geleden beroepsverbod kreeg door de overheid vanwege zijn dissidente gedachten voor een meer menswaardig bestaan. Om te overleven geeft hij nu privé lessen Frans en verkoopt hij de suiker die hijzelf over heeft op de zwarte markt. Zijn woning is een krot waar het water van boven door het dak naar beneden stroomt.

Hij kreeg van de Verenigde Staten een visum, maar de autoriteiten houden hem aan het lijntje en sturen hem van het kastje naar de muur. Wanneer hij weer eens de zoveelste documenten die ze vroegen bij elkaar had, werd zijn vertrek weer geweigerd. Omdat Cuba haar onderdanen gewoon niet naar het buitenland wil laten vertrekken. Wie wil er nu tenslotte weg uit een socialistisch paradijs …

Eén van de meisjes waar hij les aan geeft wil graag naar Parijs, daarom leert ze vlijtig Frans in de hoop ooit het land te kunnen verlaten en in Frankrijk werk te vinden.

Yunerki krijgt van toeristen af en toe kleren. Ook uit Amerika worden haar tweedehandskleren opgestuurd die ze dan probeert te verkopen op straat. Een illegaal handeltje dat zeer gevaarlijk is in Cuba omdat er overal op straat geheime politie in burger rondloopt en ook burgers worden beloond om te klikken. Want enkel de staat heeft een monopolie op de verkoop van textiel. Cubanen moeten ook uiterst voorzichtig zijn in hum omgang met toeristen, ze mogen er niet mee praten en zeker niets aannemen.

Voor Yunerki is de straathandel in tweedehandskleren extra gevaarlijk omdat zij normaal zelfs niet mag verblijven in Havana. Mensen van het platteland worden in de steden beschouwd als clandestiene immigranten en daar staat gevangenisstraf op.

Op Cuba bestaat er zogezegd geen prostitutie, maar José verkleedt zich elke dag zeer tegen de zin van zijn moeder, in een vrouwelijke prostitué en zoekt zijn klanten vooral onder de buitenlandse toeristen. Cuba is een trekpleister voor toeristen die denken dat de auto’s uit de sixties er rondrijden uit pure nostalgie, maar de realiteit is wel even anders.

Dat Panorama dit uitzendt in ons land kan wel zware gevolgen hebben voor Cubanen die de buitenlandse journalisten te woord stonden. Steve Stevaert is bijvoorbeeld een goede vriend van Fidel Castro en gaat er prat op dat hij hem al verschillende keren heeft ontmoet en zelfs de dochter van Che Guevara heeft uitgenodigd op zijn bal in Limburg.

cambio204_1
In Cuba zitten nog meer dan 250 politieke gevangenen opgesloten, waarvan er regelmatig mensen overlijden bij gebrek aan medische verzorging. Enkelen werden vrijgelaten onder internationale druk of om medische verzorging te krijgen in Spanje. Maar ondanks de Spaanse tot dialoog worden de mensenrechten absoluut niet gerespecteerd. Kinderen werden zelfs gevangen genomen omdat ze een witte armband droegen met het woord ‘cambio’ (verandering).

Er zijn mensen die veroordeeld werden tot 25 jaar tijdens de repressiegolf in 2003 en die zitten er nog steeds omdat ze vrijheid en een beter bestaan willen, maar vooral omdat ze een andere mening hebben over het maatschappelijk gebeuren dan de socialistische dogma’s.

cambiometvlagIs er nu verandering op komst met het aftreden van Fidel? Ik denk het niet…hij leeft tenslotte nog.


CUBA - KLIK HIER

EN HIER

15:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-02-08

Flirten verboden in Saoedi-Arabië

De Engelstalige Saoedische krant Saudi Gazette, meldde dat de religieuze politie in Saoedi-Arabië 57 jongemannen heeft opgepakt die met meisjes zouden geflirt hebben in winkelcentra in heilige stad Mekka.

Ze worden eveneens beschuldigd van het ‘dragen van ongepaste kleding, dansen en spelen van luide muziek’ om de aandacht van de andere sekse te trekken. Dit staat in een PV opgemaakt door de machtige Commissie ter Bevordering van Deugd en ter Voorkoming van Onzedelijkheid.

De Muttawa (religieuze politie), controleert of de ultraconservatieve shariawetgeving in het land correct wordt nageleefd. Enkele maanden geleden werden koppeltjes die elkaar ontmoetten op internetcafés en telefoonwinkels opgespoord, met zweepslagen bestraft en opgesloten. Een van de shariabeginselen is een strikte scheiding van mannen en vrouwen in het openbare leven.

De saoedische prinsen vliegen daarentegen met hun privéjets naar het buitenland om hun orgieën te houden.


Islam is snelst groeiende religie

VIRGINIA BEACH - De islam groeit van alle wereldgodsdiensten het snelst. Met een groei van jaarlijks 2,1 procent hebben de 1,2 miljard moslims bijna 1 procent voorsprong op de groei van de wereldbevolking, die 1,2 procent bedraagt.

Het aantal moslims zal volgens de nieuwe berekeningen van de in de VS werkzame godsdienststatistici David B. Barrett en Todd M. Johnson tot het jaar 2025 tot 1,8 miljard mensen groeien. Hun aandeel in de wereldbevolking zal in dat jaar tussen de 20 en 23 procent bedragen.

De ongeveer 2 miljard christenen blijven verreweg de grootste religie vormen. Hun aantal neemt jaarlijks echter nauwelijks meer toe dan de wereldbevolking. Hun aandeel blijft met ongeveer een derde van de 6,2 miljard mensen nagenoeg gelijk. De groei van christenen is vooral te vinden in Afrika en Azië (respectievelijk een plus van 2,6 en 2,1 procent), met Europa als hekkensluiter (plus 0,1 procent). Het aantal hindoes (836,5 miljoen) groeit jaarlijks met 1,5 procent, het aantal boeddhisten (367,5 miljoen) met een procent en het aantal Joden met 0,8 procent.

Het atheïsme wordt steeds meer een randverschijnsel. De toename van godloochenaars van 0,2 procent per jaar blijft ruim een procent achter bij de groei van de wereldbevolking. Hetzelfde geldt voor de ”niet-godsdienstige” mensen (plus 0,8 procent). Beide groepen tellen samen 931,4 miljoen mensen, ongeveer 15 procent van de wereldbevolking.

Ik behoor dus tot een minderheidsgroep, mag ik nu ook wat meer?

20:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-02-08

www.criminaliteit.org

crimisite


NU ONLINE www.criminaliteit.orgWil u bijlagen versturen (foto's, beelden, documenten): info@criminaliteit.org

17:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Voormalige VW-voorzitter Klaus Volkert naar gevangenis.

FE6E7664686B40B34C1DC1766BC6
Klaus Volkert, de voormalige voorzitter van de ondernemingsraad bij Volkswagen, werd vrijdag naar de gevangenis gestuurd voor corruptieschandalen. Hij was beter in ons land komen wonen, want hier is dat de normale gang van zaken. Zeker bij Antwerpse socialisten en PS-politici. Maar de sukkel woont in Duitsland, dus werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en negen maanden wegens zijn betrokkenheid bij onregelmatigheden en omkoperij, zoals o.a. illegale privileges aan het personeel met inbegrip van exclusieve uitstapjes naar prostituees en seksreizen op kosten van de Duitse autobouwer.

Volkert bekende eveneens dat hij zijn voormalige vriendin aan een lucratief contract hielp, maar ontkende dat hij daarmee iets verkeerd deed. Ongeveer hetzelfde scenario als wat Janssens heeft gedaan voor zijn ‘eveneens voormalig’ politievriendinnetje.

De rechtspraak maakte deel uit van een onderzoek naar omkooppraktijken bij VW tussen 1995 en 2005 waarbij de voormalige HR-directeur Peter Hartz een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 576000 euro’s kreeg voor het goedkeuren van illegale betalingen aan leden van de ondernemingsraad. Volkert stond terecht omdat hij van Peter Hartz bordeelbezoeken en seksreizen had geaccepteerd in ruil voor gunstig stemgedrag op vergaderingen van de ondernemingsraad. Ook werd Volkert ervan beschuldigd 2,7 miljoen euro smeergeld te hebben aanvaard. Voormalig personeelschef Klaus-Joachim Gebauer kwam er vrijdag van af met een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar.

Je vraagt je toch af waarom topmanagers met de meest buitensporige vergoedingen zich toch nog vergrijpen aan dergelijke criminele praktijken.

16:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-02-08

Kosovo onafhankelijk?

5343_2


Met de steun van vooral de VS en een groot deel Europese landen heeft Kosovo vorige zondag 17/2, de onafhankelijkheid uitgeroepen. Tijdens de viering liepen Kosovaren rond met Kosovaarse, Albanese en - eigenaardig genoeg - vooral ook Amerikaanse vlaggen.

Ik heb nooit goed begrepen dat Servië vrijwel onmiddellijk door de Amerikanen werd gebombardeerd tijdens de oorlog tussen Servië en Kosovo. Ik zag niet goed in waarom iemand gedwongen werd een deel van zijn land af te staan aan een volk dat zich daar vanuit Albanië kwam vestigen en waarvan men wist dat ze het de Servische bevolking niet gemakkelijk maakten.

Maar zo simpel is het allemaal niet. Hier spelen hogere belangen, en vooral ‘machten’ mee.


”Evenmin stelden de journalisten zich de vraag”, schreef Paul Vanden Baviére in Nieuws Uitpers, waarom het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK), dat tot halfweg 1998 door de VS als een terroristische organisatie werd bestempeld wegens zijn aanvallen op burgers en ambtenaren, plots aan de macht moest worden gebracht door de NAVO. Ondanks het feit dat het nogal wat communisten (aanhangers van wijlen de Albanese dictator Enver Hoxha) en fascisten onder zijn leden telt.

Ondanks ook zijn Groot-Albanese ideologie, die naast het opeisen van Noord-Griekenland en een deel van Montenegro, vooral gevaarlijk is voor de integriteit en het voortbestaan van Macedonië. Het UCK voerde daar vorig jaar al een publiek opgeëiste bommencampagne. Waarom hebben de VS zich in de tweede helft van 1998 aangesloten bij Duitsland, dat na de het einde van de oorlog in Bosnië, in 1996 via zijn geheime dienst, de Bundesnachrichtendienst, het UCK begon op te leiden en te bewapenen. (8) En wat wil Duitsland, dat de nefaste geweldspiraal op de Balkan in gang zette, eigenlijk bereiken in die regio?”Wel, nu weten we het. De Amerikanen hebben er een belangrijk kamp en controleren van daar uit de Kaspische olie en energiebronnen.


200px-Camp_bondsteel_kosovo‘Camp Bondsteel in Kosovo’ -Dé grootste buitenlandse VS militaire basis sedert de Vietnam oorlog ligt in Kosovo.

Bij de constructie van Camp Bondsteel werd rekening gehouden met de bombardementen in 1999. Het kamp ligt zeer dicht bij de vitale oliepijplijnen en energie doorgangen die er werden (en nog worden) gebouwd, zoals o.a. de door de VS gesponsorde Trans-Balkan oil Pipelines.

Met als resultaat dat sommige dienstverleners, meer bepaald Halliburton Oil een dochtermaatschappij van Brown & Root Services er eveneens fortuinen aan verdienen.

In juni 1999, onmiddellijk na het bombardement op Joegoslavië, hebben de Amerikanen duizenden hectaren landbouwgrond opgeëist in het zuidoosten van Kosovo – Ueresevic, aan de grens met Macedonië en begonnen ze met de bouw van een kamp.

200px-Big_Duke%2C_SpringKamp Bondsteel is een netwerk van een VS basis aan beide kanten van de grens tussen Kosovo en Macedonië. (Twee landen die zonder problemen onafhankelijk konden worden). In minder dan drie jaar werd het kamp getransformeerd van een kamp met tenten, tot een zelfbedruipend, bekwaam en high Tech basiskamp met ongeveer 7000 manschappen.
Er zijn ook 55 Black Hawk en Apache helikopters op de basis, maar omdat er nog geen landingsplaatsen voor vliegtuigen zijn werd de locatie van het kamp gekozen met het vooruitzicht op uitbreiding zodat ze eventueel de basis in Italië (Aviano) kan vervangen.
Er zijn 25 kilometers straten en wegen, meer dan 300 gebouwen, 11 wachttorens, alles omgeven door 14 kilometers grond en beton en 84 kilometer concertina draad. Het is zo groot dat er een ‘downtown, midtown en uptown district is, er zijn winkels, een 24/24 uur sporthal, een kapel, een bibliotheek en het best uitgeruste hospitaal van heel Europa.

Oorspronkelijk hebben VS ingenieurs de controle over 320 km wegen en 75 bruggen in de omliggende omgeving voor militaire activiteiten waar genomen, met inbegrip van soldatenkwartieren, helikopterlandingsplaatsen, munitiedepots enz.

Brown & Root Services zorgden voor steundiensten aan Camp Bondsteel. Inclusief de 600.000 vaten water per dag, genoeg elektriciteit voor een stad met 25000 inwoners en winkels met minstens 14000 verschillende producten. Ze verwerken 1200 zakken was per dag, zorgen voor 18000 maaltijden per dag en zorgen voor 95% van de rail en luchtvaartfaciliteiten.
Brown & Roots zijn nu de grootste werkgevers in Kosovo met meer dan 5000 lokale Kosovaren in dienst en nog eens 15000 ingeschreven in de boeken.

Het stafpersoneel verlaat maar heel uitzonderlijk Camp Bondsteel omdat hun activiteiten nogal geheim zijn. Enkel de KFOR patrouille rijdt buiten het gebied maar hen werd opgedragen niet op te vallen en zich aan te passen aan de lokale bevolking. De rest van het personeel verlaat het kamp meestal per helikopter of soms, in mindere mate, met zwaar bewapende konvooien.

De Kosovaren die voor de Amerikanen werken verdienen tussen 1 en 3 dollar per uur.
Als verklaring voor de lage lonen zeggen de Amerikanen dat ze geen verandering willen veroorzaken in de locale economie.

Sommige politici geloven dat de Amerikanen speciaal Joegoslavië hebben gebombardeerd om ‘Camp Bondsteel’ te kunnen bouwen.

Nog vooraleer de Navo in 1999 het bombarderen van Joegoslavië goedkeurde, schreef de Washington Post al:

'With the Middle-East increasingly fragile, we will need bases and fly over rights in the Balkans to protect Caspian Sea oil.'


De oliemaatschappijen in de Verenigde Staten willen minder afhankelijk worden van het fragiele en onbetrouwbare middenoosten en vragen een oplossing op lange termijn voor olietransporten aan Europese en VS markten.

bceurope1 De US Trade & Development Agency (TDA) financierde de studies en recentelijk ook de meer geavanceerde technische studies voor het in New York gevestigde bureau van AMBO (Albanië – Macedonië – Bulgarije olie) Trans- Balkan pipeline.

De $ 1.3 miljard Trans Balkan AMBO pipeline is één van de belangrijkste pijpen. Het pompt olie van de tankers die de olie over de Zwarte Zee naar de ‘Bulgarian oil terminus’ in Burgas brengen, los door Macedonië naar de Albanese Adriatische haven van Vlore. Van daaruit wordt het gepompt in reusachtige 300.000 ton tankers en gestuurd naar Europa en de Verenigde Staten, waarbij het door de smalle Bosporus Straat (Turkije) moet omdat dit de enige weg is waar tankers van meer dan 150.000 ton door mogen.

camp-bondsteel-Mcclure3-s


De eerste uitvoerbare studies voor AMBO werden reeds in 1995 goedgekeurd door niemand minder dan Brown & Root, en werd geüpdatet door een andere studie in 1999.

De voormalige directeur van Oil & Gas Development voor Europa en Afrika van Brown & Root Energy Services, Ted Ferguson, werd na wat onderling gekonkel aangeduid als de nieuwe president van AMBO (1997) na het overlijden van de vorige president en stichter van AMBO, de Macedoniër Vuko Tashkovikj.

Volgens een artikel in Reuter had Ferguson verklaard dat Exxon-Mobil en Chevron, twee van ’s werelds grootste oliemaatschappijen, zich bereid hadden verklaard om het AMBO project financieel te steunen.

Met de bouw van AMBO-pijplijnen riskeerden ze echter van Turkije, als enige geallieerde in de regio, een vijand te maken.

GetAttachmentKosovoDe bouw van de 894 km lange trans-Balkan pijplijn was bedoeld als uitweg op de enge Turkse zeestraat voor het transport van Russische en Kaspische olie naar het westen.

De Verenigde Staten zijn echter ook goed op weg om een deel van hun Europese geallieerden en vooral ook Rusland tegen zich te keren met hun kamp Bondsteel en andere kleinere militaire nederzettingen langsheen de AMBO pijplijn route.
Ze werden gebouwd dichtbij de monding van de Presevo vallei en de Energy Corridot 8, dat sedert 1994 door de Europese Unie werd gesponsord en wordt gezien als een strategische oost-west route voor ‘global trade’.

De gedragslijn van de Verenigde Staten voor ‘het beschermen van de pijplijn route’ vanuit de Kaspische zee (en doorheen de Balkan) werd amper enkele weken vóór de bombardementen op Servië, uitgestippeld door Bill Richardson, de secretaris van Bill Clinton.
Pipeline-small_image%2C_seen_from_below

“The AMBO pipeline project is linked up with another strategic project entitled "Corridor 8", initially proposed by the Clinton Administration in the context of the "Balkans Stability Pact". Of strategic importance to both the US and the European Union, "Corridor 8" includes highway, railway, electricity and telecommunications infrastructure.”


Jaren geleden hebben Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië een ‘memorandum of understanding’ ondertekend om een pijplijn van Constanta in Roemenië, via de Servische olie raffinaderij in Pancevo, los door Kroatië tot aan de Adriatische olie terminal in Trieste in Italië te bouwen. Deze pijplijn zou eveneens olie vanuit de Kaukasus transporteren. Deze pijplijn zou 1300 km lang worden en totaal anders zijn dan om het even welke pijplijn.

Terwijl de AMBO en Burgas-Alexandroupolis pijplijnen vooral werden gebouwd om de Bosporus zeestraat in Turkije te vermijden, zou de Constanta-Trieste lijn ook plannen hebben om raffinaderijen langsheen de pijplijn te bouwen om landen zoals Kazachstan de mogelijkheid te bieden olie te leveren aan Europa zonder dat ze Rusland hierbij nog nodig hebben.

De Burga-Alexandroupolis pijplijn, een Bulgaars, Grieks en Russisch ‘joint project’ werd jaren geleden ontwikkeld om Russische ruwe olie naar de Middellandse gebieden te vervoeren en de enge, maar drukke Borporus straat te ontwijken. Deze pijplijn heeft een lengte van maar 350 km en zou niet meer dan 900 miljoen dollars kosten. Deze pijplijn heeft een totaal ander leveringsmodel vergeleken met het AMBO project, dat vooral door Rusland wordt bestuurd die garant staat voor de levering. In 1962 hebben de diverse partijen ingestemd dat Rusland 51 % van de pijplijn zou bezitten en Bulgarije en Griekenland elk 24,5 %. De race tussen AMBO en Burgas-Alexandroupolis was begonnen om als eerste operatief te zijn.

Na jaren van trage vooruitgang passeert de trans Balkan pijplijn door wat men noemt de ‘Corridor 8’, en doorkruist dichtbij de grenzen tussen Macedonië, Kosovo en de Presevo vallei (zie map)

Verder zal ze worden verbonden met een serie van pijplijnen, sommige uit de voormalige Sovjet regio’s. Een grote pijplijn zal de Presevo vallei passeren, beter gekend als ‘Corridor 10’ en verbonden worden met de AMBO pijplijn en weer aan deze zelfde cruciale grenzen.

Deze pijplijnen werden niet alleen ontworpen om olie te transporteren naar zeehavens en te vervoeren naar de VS, maar werden daarentegen verlengd tot in het hart van Europa. Twee zijarmen van AMBO strekken zich uit tot Thessalonika in Griekenland en een andere naar een terminal aan de westkust.

Dit heeft allemaal te maken met de enorm rijke petroleumvelden in de Kaspische zee. Om deze olie op de markt te brengen is de beste manier van transport via een pijp naar de Zwarte zee, inschepen in tankers, de zee over en dan weer via de pijp, door de Balkan tot aan de Adriatische zee. Deze weg omzeilt de verraderlijke en smalle Bosporus in Turkije (Istanbul), waarvan Turkije trouwens beweert niet voldoende te zijn uitgerust om dit zwaar tankerverkeer veilig van de Zwarte zee tot aan de Middellandse zee te loodsen.

Door een beperking te stellen op het gebruik van deze route kan Turkije eveneens een limiet op de Russische olietransporten door de Bosporus straat stellen en denken aan haar eigen oliebelangen met de bouw van een pijplijn vanuit Baku aan de Kaspische zee tot aan de Turkse terminal Ceyhan waarbij ze op die manier weerom de doorgang via Rusland omzeilen. Daarvoor krijgen ze steun vanuit de VS.

De AMBO trans-Balkan pijplijn zal alle landen vanaf de Kaspische zee tot en met de Balkan, politiek en economisch afhankelijk maken van de VS.

Het olietransport door de Balkan is niet de enige weg die in overweging wordt genomen door de machtige oliekartels. Ze streven er eveneens naar om op diverse locaties in de Balkan te zoeken naar rijke petroleumvelden, vooral in Albanië.

olie_industrieU.S. bases in Afghanistan en voormalige Sovjet republieken

“Wanneer je de map bekijkt van de grote Amerikaanse militaire basissen die werden gemaakt voor de oorlog in Afghanistan, dan blijf je vasthangen aan het feit dat ze helemaal identiek gelijk lopen met de oliepijplijnen naar de Indische Oceaan”, zei Uri Averny, een voormalig lid van de Israëlische Knesset, auteur in de Israeli daily Ma’ariv.

Onder het mom van ‘oorlog voeren’ en het plaatsen van troepen in Georgië, kregen de Verenigde Staten een overeenkomst om nog troepen te stationeren in Uzbekistan, Tajikistan en een lange termijn basis op te richten in Kyrgyzstan. De volgende basis is (of werd reeds) Kazachstan.

Dit is een schans voor VS militaire aanwezigheid in centraal Azië en maakt een opening naar een ander begeerlijke bron in een rijke regio – Siberië. Het brengt tevens andere voordelen mee. De balkanisatie van centraal Azië en de trans-Kaukasus naties in gemakkelijk controleerbare (emiraat-achtige) eenheden, waarin elk oppergezag ontbreekt – en de verdere militaire omcirkeling van China.

Tegenwoordig huizen er in Camp Bondsteel per 1000 militairen - 7000 man lokaal Albanees personeel. Het is dus niet verwonderlijk dat het escaleren van de VS aanwezigheid in dit gebied vergezeld ging van opgedreven militaire activiteiten bij de KLA (Kosovo Liberation Army). Sedert de bouw van deze massieve basis, werden Serviërs, Roemenen en Albanezen die tegen de KLA waren vermoord of verdreven uit Kosovo.

172px-Hashim_ThaciHashim Thaçi, de Kosovaarse eerste minister, was vroeger politiek leider van de KLA. De KLA was algemeen bekend als een terroristische organisatie dat voor een groot deel financieel gesteund werd door drughandel en mensensmokkel, waarbij ze vooral gebruik maakten van Oost-Europese vrouwen. De Verenigde Staten trainden trouwens al veel vroeger de KLA strijders dan dat de bombardementen op Servië plaatsvonden. De bombardementen werden vooral uitgevoerd omdat ze de plannen van de VS in de war stuurden.


UCK of KLA is hetzelfde.


In dit artikel werd een citaat gekopieerd uit Uitpers - om het volledige artikel te lezen KLIK HIER

03:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-02-08

‘Berufsverbot’ voor Frank Thevissen?

Goed ingelichte bronnen melden dat de bekende politicoloog Frank Thevissen, tevens professor Communicatiewetenschappen met als specialisatie “Politieke Communicatie en Marketing” aan de VUB, op 1 maart ontslagen wordt. Frank Thevissen lag al lang onder vuur en in politieke kringen werd onverdroten gezocht naar een aanleiding en een manier om Thevissen te liquideren. De professor was de motor achter de grote politieke internetpeiling “De Stemmenkampioen”. Die peilingen voorspelden zwaar verlies voor VLD en SP.A en in de hoofdkwartieren van die partijen konden ze daar niet om lachen.

Maar er is meer, zoals Eric Rosseel – gepensioneerd docent van de VUB – schrijft (politics.be): “Thevissen spreekt met in het gelid lopende politici maar ook met ‘extremisten’ van allerlei slag, en dat is natuurlijk een eigenzinnigheid te ver. Hij durft het zelfs aan eens te lunchen met een krapuul als Jean-Marie Dedecker. Ook dat is natuurlijk een eigenzinnigheid te ver, veel te ver. Of te telefoneren, niet alleen met PvdA’ers, maar ook met een N-VA’er, of zelfs met een Vlaams Belanger: veel te eigenzinnig uiteraard! Zijn collega’s hebben geen vat op hem en Frank Thevissen is ook geen lid van loges en andere elkaar bedruipende en beschermende clubjes. Kortom, een eigenzinnig figuur waar de VUB eigenlijk fier op zou moeten zijn…”

Dat Thevissen op geregelde tijdstippen de paarse regeringspartijen, hun kopstukken en hun lakeien zoals De Morgen tegen de schenen schopt in rake opiniestukken, helpt ook niet echt. Thevissen is na de verkiezingen van 10 juni aangeschoten wild, uitgeroepen tot publieke schietschijf. In ware Stasi-stijl worden verdachtmakingen rondgestrooid die zijn professionele reputatie onderuit moeten halen. “Ongetwijfeld zal Frank Thevissen wel eens een professionele fout hebben gemaakt, wie heeft dat niet gedaan”, schrijft collega Eric Rosseel. “Is het echt de VUB die katholieker moet zijn dan de paus?”

Barbertje moet hangen. Eric Rosseel: “Naar aanleiding van een polemiek in de kranten met collega’s professoren van de Katholieke Universiteit Leuven omtrent de onderwijspolitiek van Frank Vandenbroucke en meer bepaald de wijze waarop de gelijke kansen voor allochtonen in het universitair onderwijs kunnen worden gevrijwaard, zonder een algemene nivellering en daling van het niveau, is Frank Thevissen door de Tuchtcommissie van de VUB voor de maand februari 2008 geschorst wegens ‘beschadiging van het imago van de VUB’.”

“Dat de heren van de KUL Frank Thevissen ‘racisme’ in de schoenen mochten schuiven, kreeg blijkbaar bijval op het rectoraat van de VUB, waar men natuurlijk hoopt door minister Vandenbroucke (SP.A) te vleien een paar extra centjes naar zich toe te kunnen trekken”…Volgens Eric Rosseel getuigt het ontslag van Thevissen van een erg kwalijke tendens in de maatschappij, waar eigenzinnigheid en afwijkende standpunten meer en meer worden gecriminaliseerd of gepsychiatriseerd, “net zoals kinderen die wat raar uit de hoek durven komen en wat ‘ambetant en lastig’ doen een dosis Rilatine in de mond krijgen gestopt…”

De ‘ambetante’ professor is koelbloedig ‘kalt gestellt’, uit de weg geruimd. De partijbonzen, links en het Belgische establishment kunnen weer opgelucht ademhalen. Wat leven wij toch in een leuk, ‘verdraagzaam’ en o zo ‘democratisch’ landje, toch?


LEES OOK/ DE VLD INTIMIDATIE GAAT TE VER

13:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-02-08

Yves Leterme opgenomen in het Leuvens Universitair Ziekenhuis

Politiek in een harde stiel. Zeker wanneer je wordt tegengewerkt door het hoogste orgaan in het land en zijn onderkoning, Jacques Van Ypersele de Strihou. Wanneer je idealen en beloftes vertikaal worden geklasseerd omdat niet-verkozenen door het volk dat zo willen, moet dat toch wel heel erg pijn doen.
Macht – positie en geld is voor velen de Heilige Drievuldigheid waarin ze geloven en buiten dat is er niets. Geen volk, geen kiezers.

Wie het dan een beetje serieus wil doen en niet mag, maar integendeel zwaar wordt vernederd, kapt ermee, stapt over naar een eerlijke partij of begint er zelf één of...pleegt zelfmoord. Eén ding is zeker, als je blijft wordt je al gauw doodziek.

Deze keer is het de beurt aan Yves Leterme.
Yves Leterme kreeg plots een inwendige bloeding van het maag-darmstelsel. Dat werd vandaag bekend gemaakt nadat Leterme voor onderzoek was opgenomen in het Leuvense universitair ziekenhuis Gasthuisberg. Interim minister van Justitie Jo Vandeurzen neemt tijdelijk de taken inzake begroting van Leterme over.


Weblog Derk-Jan Eppink
Operatie ‘Beschadiging-Leterme’ geslaagd!

17 / 02 / 2008

Ze hebben het dan eindelijk voor elkaar, het conglomeraat afgunstpolitici. Yves Leterme is uitgeteld. De ‘kampioen voorkeurstemmen’ van de verkiezingen op 10 juni 2007 ging voor de bijl. Eigenlijk was 10 juni Leterme’s hoogtepunt, waarna een Via Dolorosa begon.

Elke afgunstige verliezer diende hem doornen toe of bespotte hem. De reconstructie die De Standaard uitbracht - waarvoor mijn complimenten - laat zien dat Leterme geen kans had. Hij moest eraan!

Een eerlijke politicus
Ik heb Leterme altijd beschouwd als een persoon die behoort tot de kleine groep eerlijke politici, voor zover dat mogelijk is. In 2002, tijdens de hoogtijdagen van paars, meldde ik hem tijdens een lunch hoe Verhofstadt kritische columnisten en commentaarschrijvers de mond snoerde of zelfs broodroofde. De ‘premier van de open debatcultuur’ was de ‘premier van de censuur’.
Leterme antwoordde dat zelfs parlementaire oppositie moeilijk was omdat onder Verhofstadt ‘de leugen’ het instrument bij uitstek van de regeercultuur was geworden. Ministers logen in de Kamer in koor, met Verhofstadt als grote dirigent. Ze sneerden en bekten iedereen af.

Stemmentrekker
In 2004 werd Leterme Vlaams minister-president en groeide uit tot boegbeeld van zijn partij. Hoewel vrij kleurloos, werd hij de grote stemmentrekker. Na zijn monsterzege van 10 juni 2007 moest hij met vroegere paarse kopstukken onderhandelen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe een man die vrij gewetensvol werkt, zich kan handhaven in een kaste politici die voor niets terugschrikt: intimideren, discrediteren, bedriegen en liegen.

De mislukte formatie was in feite één grote operatie om de kampioen voorkeurstemmen te beschadigen. En dat is gelukt, tot op het fysieke toe. De formatie ontspoorde zowaar in de geestelijke mishandeling van de formateur. Maar het conglomeraat afgunstpolitici maakt niet alleen een kampioen voorkeurstemmen kapot. Ook het land staat op instorten. Dat deert hen niet. Hun eigen ambitie primeert.

Brandende ambitie
MR-leider Didier Reynders deed alsof hij de constructieve onderhandelaar was, maar achter de schermen deed hij niets anders dan de formateur te kraken. Reynders, poulain van wijlen Jean Gol, zit al zijn hele leven in de politiek. Hij brandt van ambitie en wil de eerste Franstalige premier worden sinds Leburton.

Een achterbaks koppel
Terwijl hij onderhandelde met Leterme, bedacht hij een complot met Verhofstadt om Leterme te laten mislukken. Een achterbaks koppel. Verhofstadt deed alsof hij nog regeerde met tegenzin, maar ook dat was bedrog. Zijn kabinetschef zat namens de VLD mee aan de onderhandelingstafel. Zo wist hij alles, zelfs in Toscane.
Verhofstadt wordt sinds 1988 gedreven door afkeer van christen-democraten. Leterme slopen - de stemmenkampioen - is de kers op de taart van zijn revanche. Zoals De Standaard reconstrueert, was de mislukking van Leterme een formaliteit, zorgvuldig gepland door Reynders en Verhofstadt.

Een ander duo
Zodra Leterme mislukte, dook een ander duo op: Patrick Dewael en Karel De Gucht, het duo ‘List en Bedrog’. Ook zij zaten mee aan de onderhandelingstafel maar zeiden nadien in interviews dat Leterme ‘het niet kan’. Maar Dewael, de eeuwige wieltjesplakker, kan zelf nog geen snoepjeswinkel overeind houden. De Gucht profileert zich graag als ‘onafhankelijke geest’ maar deze minister van Buitenlandse Zaken is zijn dorp nooit ontstegen.
Toen de paus Johannes Paulus overleed, kon De Gucht het niet opbrengen naar de begrafenis in Rome te gaan. Hij bleef in Berlare hoewel de kerkvorst toch een historische figuur was. De Guchts hoogtepunt was, naar eigen zeggen, zijn verkiezing tot burgemeester van Berlare! Dat zegt toch veel over zijn horizon.

Lachen in hun achterkamertje
Ook opvallend dat een minister van Buitenlandse Zaken steeds bij de formatie zat, alsof er geen buitenland was. Reynders, Verhofstadt, Dewael, De Gucht en Somers kunnen nu lachen in hun achterkamertje met koele champagne: ‘Leterme kan het niet; hij kan het zelfs niet aan’. Gefeliciteerd, wat een helden zijn jullie!Ik heb misprijzen voor deze miezerige figuren omdat ik weet met hoeveel genoegen ze alles deden om Leterme te ‘kloten’, om even hun taalgebuik aan te halen.

Te naïef
Als men Leterme iets kan verwijten is het dat hij té naief was, té weinig doortrapt, té weinig een smeerlap. Eerlijk gezegd, het sierde hem. Maar de maandenlange psychologische terreur eiste zijn tol

Imagocampagne
Het afgunst-conglomeraat lanceert dan nu een ‘imagocampagne’ omdat de operatie beschadiging Leterme ook Belgie naar de intensieve verzorging bracht. Ik ken die imagocampagnes.
Meestal zijn het Kazachstan, Saoedi-Arabie, Qatar en Turkmenistan die hele pagina’s kopen in de Economist, New York Times en Wall Street Journal om hun imago op te poetsen. Meestal bevat dat ook een interview met de ongenaakbare leider, gemaakt door één van zijn lakeien. Verhofstadt gaat dat nu ook doen.Hij zit inderdaad in het juiste gezelschap potentaten. Maar hij zou beter een schaamtecampagne maken onder de titel: I am a Bad Guy.

Yves, get well soon.

01:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

El Tawheed Moskee: Nederland moet islamstaat worden

De omstreden Amsterdamse moskee El Tawheed wil van Nederland een islamitische staat maken. Die 'onthulling' heeft de moskee duidelijk gemaakt aan de Amsterdamse politie, na een rel over haatzaaiende literatuur.
Dat meldt ex-commissaris van de Amsterdamse politie Peter Slort aan De Telegraaf.

Homo's

Slort, nu werkzaam op de Nederlandse ambassade in Amerika, zei dit tijdens een conferentie over de radicale islam in het Amerikaanse Washington.
Slort zegt in 2004 een besloten sessie te hebben gehad met de imams van El Tawheed na de commotie over een boek met de oproep homo's van hoge gebouwen te gooien. Hiervoor werd de moskee overigens niet vervolgd, omdat de haatzaaiende literatuur door de rechter niet als zodanig werd gezien.

Ideaal

De leiding van El Tawheed weigerde daar afstand van te nemen. ‘Ze vertelden mij: uiteindelijk is ons ideaal een islamitische maatschappij, ook in Nederland,’ aldus Slort tegen de krant.

De moskee kwam afgelopen zomer nog in het nieuws toen bleek dat het Openbaar Ministerie zeven moslims had opgepakt op verdenking van het werven voor de jihad.

Bron: www.telegraaf.nl/

00:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-02-08

ATTENTION USERS: ANNULERING "Koning vocht voor federale kieskring"

BRUSSEL 11/02 (BELGA) = Redacties, gelieve het bericht "Koning vocht voor federale kieskring (De Standaard)" dat Belga maandagochtend verspreidde, te annuleren. Er volgt een nieuw bericht.

Telaat beste censuurspecialisten, het bericht werd al verspreid in menige krant, zelfs ik schreef er al over. En zelfs al had ik dit bericht op tijd ontvangen, dan zou ik er nog over schrijven… omdat iedereen dit MOET weten.

albert_highKoning vocht voor federale kieskring (De Standaard)

BRUSSEL 11/02 (BELGA) =
Koning Albert speelde tijdens de formatie loopjongen voor oranje-blauw. Hij pleitte voor de invoering van een federale kieskring en verlangde naar een breuk in het kartel CD&V-N-VA.Dat schrijft De Standaard maandag.

Volgens de krant was de koning een hartstochtelijk verdediger van oranje-blauw, een coalitie die ook strookt met de politieke voorkeur van Jacques Van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van de vorst.
"Didier Reynders (MR) hielp de koning over zijn grootste aversie voor Yves Leterme(CD&V) heen. Het Paleis heeft zich uit de naad gewerkt om oranje-blauw te doen slagen", zo luidt het. "Pas toen formateur Leterme zich eind november vastreed, viel de vorst terug op de politicus met wie hij acht jaar goed had samengewerkt: Guy Verhofstadt (Open Vld)."

Koning Albert pleitte structureel voor de invoering van een federale kieskring. "Voor hem was dat een uitgelezen manier om de Belgische cohesie in stand te houden." Hij wilde ook de tien federale wetenschappelijke instellingen behouden (zoals het KMI en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten), omdat die volgens hem de natie symboliseren.

Tijdens zijn gesprekken met Leterme en CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen bepleitte Albert steeds de stopzetting van het kartel tussen CD&V en N-VA. Het Paleis beschouwt de N-VA als een staatsgevaarlijke organisatie en legde de schuld voor de moeilijke formatie bij haar voorzitter, Bart DeWever.
./.FUL/SAG

Kritiek op uitlekken gesprekken koning
12/02/2008 12:40 (Knack) http://www.knack.be/nieuws/belgie/kritiek-op-uitlekken-gesprekken-koning/site72-section24-article12804.html
12/02/2008 12:40

De reeks onthullingen over de mislukte oranje-blauwe regeringsformatie in de krant De Standaard is gebaseerd op honderd uur vertrouwelijke gesprekken met alle hoofdrolspelers. Dat zegt hoofdredacteur Peter Vandermeersch. Hij reageert daarmee op de ophef die is ontstaan over de gelekte informatie. Voormalig formateur Yves Leterme wil geen commentaar kwijt.

Enkele krantencommentatoren stellen zich dinsdag vragen bij vertrouwelijke informatie die in de krant staat, onder meer de details over gesprekken met de koning. Historicus en kenner van het koningshuis Mark Van den Wijngaert noemt dat in De Morgen zelfs verontrustend.

"Enkele politici doorbreken het geheim van Laken, wat echt ongezien is", aldus Van den Wijngaert. "Deze indiscretie is nefast voor het systeem. Wie vertrouwt wie nu nog?", zo vraagt hij zich af.

Minister van Staat Mark Eyskens (CD&V) is al evenmin mals voor het uitlekken van gesprekken tussen de koning en politici, die eigenlijk geheim moeten blijven.

Volgens Eyskens gaat het niet om toevallige loslippigheid, maar zijn het doelgerichte lekken om de koning in diskrediet te brengen en te beletten dat hij nog functioneert als koning, zo zei hij op Radio 1.

"Het lekt vandaag zodanig dat de hele politieke klasse dreigt te verdrinken in de plas die ze tot stand brengt door het danig lekken."

"Als de koning geen vertrouwelijk gesprek meer kan hebben of het staat in de krant de volgende dag, dan kan hij ook niets meer zeggen aan de mensen die hij ontvangt", aldus Eyskens.

Van verschillende kanten wordt vice-premier Yves Leterme (CD&V) met de vinger gewezen voor de lekken.
Op diens kabinet wilde men dinsdag desgevraagd geen commentaar kwijt, behalve dan dat De Standaard een dagboek heeft bijgehouden van de formatiegesprekken en dat getoetst heeft bij alle hoofdrolspelers. Voor het overige verwees men naar de verklaring van Vandermeersch.

Die wees erop dat de reeks over de formatie is gebaseerd op honderd uur vertrouwelijke gesprekken met alle hoofdrolspelers in de politieke crisis en dat Leterme niet de enige bron is van de reeks. "De enige die geweigerd heeft, is koning Albert zelf", aldus Vandermeersch.


Durft links de ondemocratische instelling “ Koninklijke poppenkast” nu nog steeds verdedigen?

14:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-02-08

Democratie bestaat niet meer in dit land.

Maar we doen er ook niets aan, we laten maar betijen. Vlamingen hebben vorig jaar hun stem uitgebracht en duidelijk gekozen voor eigen bevoegdheden en een grote staatshervorming.

Velen willen zelfs een onafhankelijk Vlaanderen, maar deze droom zal met de bende incompetente machthebbers die het nu voor het zeggen hebben nooit gerealiseerd worden.

Vlamingen zijn laks en wachten af tot met de volgende verkiezingen waarbij ze dan weer eens een nutteloze stem (die ook nog eens minder waard is dan een Franstalige stem) kunnen uitbrengen. Want in dit land is een verkiezing niets anders dan een dure farce, waar uiteindelijk geen kat rekening mee houdt. (En dan maar controleren in andere landen…)

Vlamingen spelen het echter nog altijd volgens het democratische spel. Ze denken nog steeds dat ze diegenen die hun hebben verraden of hun werk niet naar behoren hebben uitgevoerd kunnen wegstemmen via het stemhokje. Wat een giller…

De nominale staatsschuld is in januari dit jaar al met 2 miljard euro gestegen en bedraagt nu 288.195 miljard euro. En vorig jaar steeg de staatsschuld, ondanks de uitverkoop van bijna alle openbare gebouwen, met 15 miljard. En kijk waar Verhofstadt nu staat. Geen wonder dat hij de koning in alles volgt wat die hem voorschrijft.

Dat ze het spelen volgens het democratische spel kan van de machtsgeile touwtjestrekkers dus niet gezegd worden. Vooral de rol die de koning hierin speelt is uitermate verontrustend. Hij pleegde niet alleen een putsch op de regering door zelf terug Verhofstadt uit de kast te halen maar hij pleit ook voor een federale kieskring in zijn unitair belziekske en wenst dat de CD&V haar kartelpartner laat vallen om de nationale cohesie (en zijn goedbetaalde job) te redden. Want de NV-A is net als het Vlaams Belang een staatsgevaarlijke organisatie volgens de koning en hij zou hen liefst mee in de schutkring plaatsen waar hij het Vlaams Belang ook al liet instoppen.

Voor die inspanning kreeg de hele Koninklijke poppenkast dan ook een ruime weddeverhoging, koning Albert krijgt 10,2 miljoen euro extra toegewezen, koningin Fabiola 1,472 miljoen, kroonprins Filip 940.000 euro, prinses Astrid 326.000 euro en prins Laurent 318.000 euro.
Voor wat hoort wat en tenslotte geldt de dalende koopkracht voor iedereen, niet?

Dat dit geld vooral, zoniet helemaal, uit Vlaamse zakken komt mag wel duidelijk zijn maar verwacht er niets voor terug, geen democratie en zelfs geen respect voor de bevoegdheden die de deelstaten verworven hebben sinds de eerste ronde van de staatshervorming in 1970.

Als de rol van de monarchie niet aan banden wordt gelegd (of liever nog – wordt afgeschaft) dan kunnen we nog meer dictatoriale fratsen verwachten van ‘den taaie’ eens het zijn beurt is om op de troon te zitten.

Of de NV-A het al doorheeft is niet erg duidelijk. De achterban begint zich in ieder geval te roeren. Ook parlementslid Jan Peulemans is niet te spreken over wat er gaande is en noemt het ‘een aanfluiting van de democratie’ en wil de rol van de koning beperkt zien of liever helemaal afschaffen.

Ik denk echter niet dat de NV-A nog even sterk staat bij de CD&V met Etienne Schouppe als voorzitter dan met de vorige voorzitter, Jo Vandeurzen die duidelijk een meerVlaamse kaart trok.

Ik ben in ieder geval benieuwd wat er zal gebeuren in maart en of we het in Vlaanderen allemaal zomaar gaan blijven slikken.

12:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Godsdiensten kosten iedere Belg jaarlijks 56 euro

Dat kunt u vandaag in uw krant lezen.

Iedere Belg betaalt jaarlijks 56 euro belastingen om de kosten van de godsdiensten (met inbegrip van de vrijzinnigheid) te dragen. Daarvan gaat de helft (28 euro) naar de lonen van godsdienstleraars, 10 euro naar geestelijken (priesters, rabijnen, imams...), 3 euro naar gepensioneerde geestelijken, 11 euro naar kerkfabrieken en behuizing, 1 euro naar renovatiewerken en 3 euro naar 'diverse uitgaven'.
Een katholieke priester verdient 13.400 euro per jaar, maar dat kan oplopen tot 20.113 euro bruto wanneer hij vijf of zes parochies bedient.
Een bisschop verdient zo'n 80.000 euro, dominees en imams iets minder dan 19.000 euro.
Ruim driekwart van al het overheidsgeld - in totaal 600 miljoen euro - gaat naar de katholieke kerk, 11,4% naar de vrijzinnigheid, 6,5% naar de islam en 4,1% naar het protestantisme.

Waarom niet zoals in het buitenland? Laat de mensen zelf kiezen of ze al dan niet gebruik willen maken van die diensten. Wie er geen gebruik van maakt hoeft volgens mij ook niet te betalen.

10:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Erdogan tegen Turken: Niet te veel aanpassen

maandag 11 februari

De miljoenen Turken in Duitsland moeten zich niet te veel aanpassen aan de Duitse samenleving, vindt de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. Hij roept de Duitse Turken op hun eigen cultuur in ere te houden.
LEES HIER VERDER

01:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-02-08

Gaan we weer normaal doen?

Stel je inderdaad voor dat het VB een dergelijke initiatief zou nemen. Een verbodsbord voor Marokkanen zetten omdat dit teveel overlast en criminaliteit meebrengt zoals ze in Nederland deden. Het land zou te klein zijn.

Nu al schrijft ‘wel- (maar eenzijdig)- denkend’ links dat we te vergelijken zijn met de nazi’s uit de jaren ’30 en ’40 die opriepen om niet bij joden te kopen.

Maar beste linkselaars. Zover moet je het niet eens zoeken!
Want links roept nog steeds op om niet bij joden te kopen.

Men heeft zelfs destijds van de X van Oxfam een hakenkruis gemaakt om aan te tonen wat men dacht over de boycot.
En andere groepen, zoals 11.11.11 en Pax Christi (laat je niet misleiden door de naam) deden net hetzelfde. Pax Christi die trouwens de ontvangen gelden voor totaal andere redenen gebruikt en al in de woestijn werd betrapt met Landrovers vol wapens. De rest van het geld wordt gespendeerd aan avontuurlijke reizen, waarbij er al eens eentje vermoord wordt door het ‘volk’ dat ze met hand en tand verdedigen.

Hoor je links spreken over de muur in Marokko? Een muur die gebouwd werd tussen Marokko en Algerije en die zo lang is als van Brussel tot Moskou?
Hoor je links of pro-Palestijnse groeperingen oproepen om geen Marokkaanse producten te kopen omdat er achter die muur Saharoui's sterven als ongedierte en dat die mensen in echte miserabele tentenkampen leven in tegenstelling tot de Palestijnen die in echte huizen en dorpen leven??
Nee, dat hoor je niet! Je hoort hen enkel diegenen die de joden verdedigen uitschelden voor Zionisten zonder te beseffen dat ook dàt ‘racisme’ is.

Maar wanneer je zegt dat de meeste criminelen moslims zijn, en dat terreur een islamitisch handelsmerk is...dan ben je een nazi die moet vergeleken worden met de SS uit de jaren 40-45.

Kleinzielige, kleinburgerlijke en vooral verwerpelijke individuen die deze armtierige en achterlijke argumenten steeds weer blijven gebruiken.

Het is duidelijk dat Churchill gelijk had wanneer hij zei dat de antifascisten van toen de fascisten van heden zouden zijn. Ik ben blij dat mijn grootvader dit niet nog eens moet meemaken, één keer de opkomst van fascisten meemaken is meer dan genoeg. Ik ben zelfs bang dat het nog veel erger zal zijn dan vroeger. En dat behalve ‘rechts’, de joden met ons de eerste slachtoffers zullen zijn.
Wanneer je websites leest van extreem links gaat het enkel over rechts of Israël en ondertussen druipt de haat van je scherm…

Ik vraag mij af of links beseft wat ons te wachten staat wanneer de fundamentalistische islam haar doel zal hebben bereikt in het westen. Ik vraag mij af of ze al eens gepraat hebben met mensen die Afghanistan zijn ontvlucht of weggelopen intellectuelen uit Iran of Egypte.
Geef toe dat we al een heel stuk op weg zijn. Een groot deel van onze vrijheid hebben we al ingeboet, vrije meningsuiting werd aan banden gelegd , moslims werken zich binnen in de politiek en moeten meestal over geen enkele andere qualificatie beschikken dan hun allochtoon zijn, terroristen vinden in ons land een veilig onderkomen en zowel in Nederland als in Engeland zijn er mensen die vinden dat we de sjaria moeten toelaten.

Vrouwen stenigen bij (vermeend) overspel, handen afhakken van dieven, godsdienstpolitie inzetten om vrouwen met stokslagen te beboeten waarvan een lokje haar zichtbaar is… het zit er aan te komen…

Multiculturisten hebben natuurlijk wel al eens hallo gezegd tegen hun brave Marokkaanse buurman die geen vlieg kwaad doet, maar evenmin zijn mond opendoet wanneer Marokkaanse jeugd weer eens een 'witte' het hoekje omhelpt. Je hoort ze niet wanneer de zonen van die brave buurman die misschien ook van een invaliditeitsuitkering leeft, nog in hun bed liggen omdat ze royaal van de staat kunnen leven. Misschien maken de kinderen van die brave buurman wel deel uit van de 500 kinderen in Antwerpen die nog nooit een school aan de binnenkant hebben gezien? Moeten zij hier het beleid voeren in de toekomst?

Je hoort links wel natuurlijk, maar dan is het om de ‘racistische’ werkgevers te beschuldigen die geen Marokkanen in dienst willen nemen… alhoewel ook dit fabeltje al door Manpower werd getest en tegengesproken.
Of het zijn de scholen. Het onderwijs deugt niet. Gingen wij vroeger ook niet naar het atheneum? Kinderen van militairen in Duitsland hadden zelfs geen andere keuze dan het atheneum…

Ik wou er aanvankelijk niets over schrijven, maar na elke districtsraad is het de gewoonte dat iedereen, of toch bijna iedereen in het café op het Moorkensplein nog iets gaat drinken. Ik bleef er wat langer praten met iemand van een andere partij. Aan de toog stonden vijf Marokkanen die dachten dat we iets over hen hadden gezegd. Dat was niet zo, maar we begonnen een gesprek met één van hen die aan onze tafel kwam. Het werd een lang gesprek omdat ik meestal nogal veel vragen stel, maar een klein deel van het gesprek wil ik hier vertellen.

Hij bleek net vrij te zijn na drie jaar Merksplas. Wat hij had misdaan wou hij niet vertellen, maar het was erg, zei hij, en hij had er spijt van. Mijn collega van de andere partij vond mijn vraag over wat hij had mispeuterd indiscreet, dus drong ik niet verder aan.
Op mijn vraag of hij ondertussen werk had gezocht vertelde hij dat dit niet kon omdat hij in ‘ziekenkas’ was. Hij was namelijk in behandeling om zijn agressie te leren onderdrukken. Ik vroeg hem of hij echt spijt had over wat hij had gedaan en of er misschien kans was dat hij terug de criminele toer zou opgaan. Hij zei nee, dat waren jeugdzonden, na je achttiende kan je dat ook niet meer, want dan zijn de straffen veel zwaarder…

Wel, ik was blij dat er een collega districtsraadslid (van die andere partij )bijzat en dit ook hoorde en ik zag dat ook zijn wenkbrauwen een halve centimeter de hoogte ingingen.
Een kansloze hoor ik hen als denken... een kansloze met drie eigen huizen in Marokko en één hier?

Dus linkselaars, probeer eens eindelijk de realiteit onder ogen te zien zonder steeds weer te vervallen in simplistische scheldwoorden waarbij jullie uit intellectuele armoede steeds weer het hele WOII geschut bovenhalen als enig argument. Het wordt een beetje afgezaagd...

15:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-02-08

Nieuwe verbodsborden

Marokkaanverbod-bord1

13:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-02-08

Weer zo’n typische ‘Hof van Beroep - Antwerpen’ uitspraak

12494098_mDe Turkse DHKP-C is volgens het Hof van Beroep in Antwerpen (gekend voor abnormale straffen) geen terreurorganisatie, geen criminele organisatie en zelfs geen bende. Het Hof sprak dan ook de vier beklaagden vrij en drie anderen kregen zeer milde en voorwaardelijke straffen omdat ze in het bezit waren van valse passen en wapens. De groep wordt verdacht aanslagen te hebben gepleegd in Turkije en werd in Duitsland verboden na een serie bloedige gevechten, afpersingen en aanslagen.

De DHKP-C is een extreem communnistische en anti-westerse beweging. Een splintergroep van de Turkse terroristische groep Devrimci Sol (Dev Sol) die op haar beurt begon als splintergroep van Devrimci Yol (Dev Yol) die echter zelf ook een splintergroep was van de Turkish People's Liberation Party-Front (THKP/C).

De ideologie van DHKP/C is extreem links, zij gaan er van uit dat de Turkse regering bestaat uit een fascistisch regime, dat gedomineerd en gecontroleerd wordt door imperialistische machten in het Westen, vooral de NAVO. De groep wil de westerse invloed vernietigen via geweld en revolutie en begon in 1980 met aanvallen op Turkse militaire doelwitten.

Geen wonder dat de Turken furieus reageren op de uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep. Het Hof vindt dat de bende van Erdal (die men al eerder liet ontsnappen)in België niet eens een bende is. Met andere woorden, elke terrorist kan steeds een veilige thuishaven vinden in ons land. Zolang er hier maar geen bommetjes afgaan, zal de rest van de wereld ons worst wezen…

"Het Hof zegde ook dat de beklaagden de aanslagen en afpersingen goedkeurden, maar dat dit hun goed recht was, dat is de vrijheid van meningsuiting en het hof moet die vrijheden beschemen."

De vrijgesproken leden van DHKP-C ware blij dat de rechtbank 'geen politiek proces voerde' vertelden ze aan een journalist van RTL. (Politieke processen worden uiteraard alleen maar tegen rechts gevoerd.) KLIK HIER VOOR FILM RTL

Wie nog meer filmen wil bekijken over DHKP-C - KLIK HIER

15:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gemiste kansen voor links.

”Net als ‘Europa’ hebben de woorden ‘tolerantie’ en ‘respect’ hun onschuld verloren. Ooit was tolerantie mooi, namelijk ruimte laten aan andere opvattingen dan de jouwe. Nu betekenen tolerantie en respect voor een fors deel van de bevolking een vermaning van het bestuur dat je je mond moet houden over multiculturele misstanden”, schrijft Paul Frissen in zijn nieuwste boek ‘ De staat van verschil.’

De schrijver Frank Albers klaagt de lamento’s van links aan in een essay dat hij schreef voor Knack (nr. 42 van 17/10/2007) waarbij hij het opmerkelijk vindt hoe de linkerzijde de laatste tijd met welhaast een masochistisch genoegen aan politieke zelfkastijding doet en geen ruimte creëren voor iets nieuws.

“We leven in een tijd waar links hopeloos op de dool is”, schreef hij in een pamflet ‘De schaamte voor links”. “Ze maken een identiteitscrisis door net zoals Joost Zwagerman al eerder iets vergelijkbaars in Nederland had vastgesteld.Volgens Staes verkeert de linkerzijde in een crisis doordat ze veel te lang de problemen van de multiculturele samenleving heeft weggehoond. “Dat is een zeer zware fout geweest”. Hij verweet zijn eigen geestesgenoten politieke en intellectuele luiheid en omschreef zijn eigen analyse als een ‘schuldbekentenis’.

Maar heeft links ondertussen iets bijgeleerd? Hebben ze iets onthouden uit de gemaakte fouten in het verleden? Nee, want politici vervallen altijd weer in hun zelfde denkpatroon om de simpele reden dat ze niets anders meer kunnen bedenken, zegt Frank Albers in zijn pamflet. “Het lijkt wel een typisch ziektebeeld van links. Na een verkiezingsnederlaag doet men in ijltempo aan een verplichte introspectie en komt dan tot de confronterende ontdekkingen over de ideologische en praktische tekortkomingen, waarna men schijnbaar onbekommerd overgaat tot de orde van de dag en alles precies weer even verkeerd doet als daarvóór.”

Ze hebben zich in enkele wezenlijke kwesties schromelijk vergist: ‘de hardnekkige weigering om morele vragen te durven stellen (het waarden – en normendebat), de multicultuur, de inburgering, onderwijs.

Maar de links verzuurde, ideologische en verkrampte betweters, de soort à la Jos Geysels, vonden er in hun zelfgenoegzame onverdraagzaamheid niets beters op dan diegenen die wel het debat wilden opentrekken en kritiek durfden uiten, aan de schandpaal te nagelen en te vervolgen.

13:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

07-02-08

Geheime nota Uyttendaele aan verkeerd adres gestuurd.

Commotie over nota Uyttendaele

Het weekblad Le Vif pakt in zijn jongste nummer uit met een nota van de hand van advocaat Marc Uyttendaele, de man van PS-minister Laurette Onkelinx, waaruit moet blijken hoe Uyttendaele het werk van zijn advocatenbureau in PS-kringen wil uitbreiden.

Het gaat om een nota die is gericht aan Frédéric Delcor, de rechterhand van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Ze werd bij vergissing verstuurd aan de administratie van de provincie Waals-Brabant.

In de nota, die Le Vif integraal afdrukt, somt Uyttendaele zijn contacten in PS-kringen op bij het Waals en Brussels gewest, de Franse gemeenschap, de grote steden die worden bestuurd door socialistische burgemeesters, de NMBS, de Post, Belgacom, intercommunales, enz...

Le Vif wijdt een artikel aan de zaak onder de titel "L'Avocat au bras long" (de advocaat met de lange arm). Het weekblad spreekt van een compromitterend document en twijfelt aan de onafhankelijkheid van Uyttendaele. In een reactie aan Le Vif ontkent Uyttendaele de advocaat van één partij te zijn en zegt hij ook goede contacten te hebben bij andere partijen.

LEES HIER VERDER…

Wie meer wil weten over de vroegere echtscheidingsadvocaat van Laurette Onkelinx die al kort daarna haar tweede man werd moet hier klikken.

21:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Afghaanse president 'bezorgd' om doodstraf journalist

05/02/2008 13:41 - Knack

kambakhsh300


De Afghaanse president Hamid Karzai is naar eigen zeggen verontrust maar wil pas actie ondernemen als de rechters zich definitief hebben uitgesproken over het lot van de journalist Sayed Parwez Kambakhsh, die in zijn land ter dood is veroordeeld omdat hij de islam beledigd zou hebben.

KLIK HIER OM VERDER TE LEZEN

18:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Elektronisch toezicht werd een catastrofe onder Onkelinx

Elektronisch toezicht: de gevangene doet wat hij wil

Het elektronisch toezicht op gevangenen is een ramp geworden sinds minister Laurette Onkelinx zich ermee heeft bemoeid

.Noureddine Cheikhni, een van de drie verdachten van de moord op politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, heeft dertien maanden onder elektronisch toezicht gestaan. Dat is een systeem waarbij gevangenen een enkelband om krijgen, die via een in hun woning geplaatste en op een telefoonlijn aangesloten box signalen stuurt naar een monitoringcentrum, waar hun aanwezigheid thuis gevolgd wordt.


Alles verliep vlot, tot in de loop van 2006 de vorige minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), zich ermee ging bemoeien. Haar aanpassingen waren catastrofaal. Een kort overzicht.
LEES HIER VERDER…

15:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-02-08

Bericht van Kadhafi aan alle ongelovigen

KLIK HIER

19:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Mein Kampf en koran - één boek.

KLIK HIER - Hitler bedacht plan voor aanslagen 9/11

5a_s

Al eerder schreef ik op deze blog dat de aanslagen op de Twin Towers bedacht werden door Hitler en uitgevoerd door moslims, maar er werd blijkbaar weinig geloof aan gehecht. Moslimfobie…weet je wel?!
Dat het boek Mein Kampf het eerste vertaalde boek in het Arabisch was, werd eveneens als onzin afgedaan. Nochtans is het een waarheid als een koe en bovendien is Mein Kampf het tweede meest gelezen boek na de koran. In Syrië zelfs verplichte lectuur. Islam en nazisme gaan hand in hand. De Baathpartij heeft haar partijprogramma gestoeld op het partijprogramma van de NSDAP.

Maar nu hoort u het eens van een ander…

In een opiniestuk in de weekendeditie van de krant De Standaard verdedigen de schrijvers Geert Van Istendael en Benno Barnard het hoofddoekenverbod. Volgens beiden verdedigen nogal wat linkse intellectuelen in naam van de emancipatie het islamitische recht op de mildste vorm van terrorisme: vrouwenonderdrukking.

Maar het opiniestuk bevat ook een interessante passage met betrekking tot de aanslagen die Al Qaeda op 11 september 2001 uitvoerde in New York.


vp_index-300x200_kalenderKalender uitgegeven in de Arabische wereld.

'Islamofascisme' is geen loze term van extreem-rechts of afvallig links. De moderne islam is diepgaand door het nazisme geconditioneerd, onder meer via de Egyptische Broederschap. Die beweging heeft zich in de jaren dertig rechtstreeks door Mein Kampf laten beïnvloeden en is zelf weer de inspirator geworden van Al Qaeda, Hamas en aanverwante gezelligheidsverenigingen.

meinkampf

Een voorbeeld van de invloed van het nazisme op het islamisme is 11 september 2001. Albert Speer rapporteert in zijn dagboeken hoe Hitler luidop droomde van zelfmoordvliegtuigen die zich op Manhattan zouden storten, de hoofdstad van het wereldjodendom. Het is volgens de Duitse politicoloog Matthias Küntzel, specialist in het islamitische antisemitisme, maar al te waarschijnlijk dat Al Qaeda het plan voor 11 september gewoon van de Führer heeft overgenomen.'


16:56 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-02-08

Deense Moslimpartij (DAMP)

De Deense Moslimpartij (DAMP) kondigt op haar site de spoedige overname van Denemarken door de islam aan.

Zoals u kunt lezen op hun site, streeft de partij ernaar om zoveel mogelijk moslims in het parlement te krijgen. In Denemarken wonen 700.000 moslims. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 zetels, dat is een derde deel van het totale aantal parlementszetels.

De partij ontvouwt het volgende scenario: direct nadat Turkije lid is geworden van Europa, kunnen 1 miljoen Turkse moslims naar Denemarken komen en zorgen voor voldoende politieke macht.

De partij waarschuwt op de website dat wanneer moslims slecht worden behandeld, dit tot onlusten zal leiden. Verder stelt de DAMP-site: ‘veel Denen vinden het nog vreemd, maar we kunnen jullie verzekeren dat met een moslim regering in Denemarken alles beter zal gaan: geen drugs en misdaad meer, maar vrede en menselijkheid in plaats van onzedigheid en uitholling van de mensenrechten. Denemarken wordt het eerste moslimland van Europa’.

Onze westerse tolerantie wordt onze ondergang.


Bron :http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/1637
en :
Website Dansk Muslim Party (DAMP)

01:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Israël bouwt gigantisch elektrisch autonetwerk

Israël maakt vandaag plannen bekend om haar afhankelijkheid van olie grotendeels in te perken. Dat schrijft de krant Financial Times.
Het land wil een privé-project opzetten voor een elektrisch autonetwerk.

Het heeft daarvoor een akkoord bereikt met de Amerikaanse start-up Project Better Place, die onlangs € 137 miljoen ophaalde om de beginfase van het project in goede banen te leiden.
De volgende 18 maanden worden zo'n 500.000 oplaadplaatsen in het land neergezet, waar ook batterijen kunnen worden gewisseld.

De plannen hebben de steun van de Israëlische president Shimon Peres.
Renault en Nissan werken ondertussen aan een elektrische wagen die vanaf 2011 op de Israëlische markt moet komen. In Israël rijden 2 miljoen auto's. Mochten die allemaal op elektriciteit rijden, dan zou daarvoor jaarlijks 2.000 megawatt aan elektrische stroom nodig zijn, een hoeveelheid die geproduceerd zou kunnen worden via een eenmalige investering van $ 5 miljard in zonnepanelen.

Peres heeft ook plannen in die richting. 'Binnen 10 jaar hebben we geen olie meer nodig', aldus de 81-jarige president. Naast het Project Better Place, dat de huidige olie-import met de helft moet verminderen, zal Israël ook werk maken van grote zonne-energieparken. 'Olie en terreur' zijn onze twee grootste problemen. Olie omdat het ons milieu vervuilt, terreur omdat het ons bedreigt en wordt gefinancierd met petrodollars. De olieproducerende landen herleiden democratie tot een farce,' aldus Peres.


[Bron: Financial Times]

01:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-02-08

Genitale verminking

Dit was één van de punten waarvoor het Vlaams Blok werd veroordeeld. Het aanklagen van de genitale verminking bij vrouwen (kinderen) was aanzetten tot racisme.

Genitale verminking wordt steeds groter probleem in België, schrijft De Morgen nu.

In 2006 zochten 415 besneden vrouwen hulp bij GAMS, een vereniging die zich inzet voor de afschaffing van seksuele verminking van vrouwen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2005, zo schrijft De Morgen vrijdag.

Vorig jaar lag het aantal hulpvragen zelfs nog hoger, weet Khadidiatou Diallo, de voorzitter van GAMS. Maar officiële cijfers voor 2007 zijn er evenwel nog niet. De vrouwen die bij GAMS aankloppen, willen voorkomen dat ook hun dochters genitale verminking moeten ondergaan. De besneden moeders hebben zelf vaak ernstige medische problemen en kampen met psychische stoornissen. Vrouwenbesnijdenis is sinds 2001 bij wet verboden in België.Toen wij aandacht vroegen voor deze gruwelijke verminkingen omdat dit ook in ons land gebeurt, vond progressief links dat dit een schande was en wij ons niet mochten mengen in de cultuur van andere volkeren.

Dit heeft niets te maken met de islam, maar werd overgenomen uit de leer van Zarathoestra, waarin de rol van de vrouw beperkt werd tot het voortbrengen van het nageslacht. Vrouwen werden besneden omdat zij 'niet uit eigen aandrift haar vrucht zou nederwerpen'. Indien men kon bewijzen dat ze een misval had door 'eigen schuld' mocht men haar aan stokken spietsen en niet begraven' luidde een Assyrisch wetsartikel. Toonde een echtgenote enige weerspannigheid, dan mocht haar man haar 'afranselen en haar oren doorboren.

Het is geweten dat het mazdeïsme (Mazda = God) zowel het jodendom, het katholicisme en vooral de islam in belangrijke mate heeft beïnvloed.

Mohammed werd trouwens verplicht om onder druk van de oude patriarchen sommige oude gebruiken, vooral in verband met vrouwen, over te nemen. Veel werd zelfs na zijn dood toegevoegd aan de koran.

Wanneer iemand beweert dat wij ons niet tegen barbaarse gebruiken die stammen uit de tijd van Zarathoestra's prediking mogen verzetten is gewoon misdadig.

00:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |