06-03-08

Brussel is broeinest van extremisten

01-03-2008 - José Masschelin / Arthur van Amerongen - het laatste nieuws

Hij wou zich bekeren tot de islam, maar het viel wel even anders uit…


Je hebt hier vreselijke boekhandels, vol antisemitische en opruiende lectuur. Racistisch en bij wet verboden, maar de politie laat begaan. In de ogen van 'echte' moslims is België - een land van wulpse vrouwen, zatlappen en biggenvreters. Integratie is voor hen een ongelovige daad.

«Ik zag in Brussel enkel getto's, vol moslims met middeleeuwse opvattingen die op geen enkele manier in contact staan met de Belgische samenleving. Sterker, ze verachten die samenleving. Brussel is het ideale broeinest voor extremisten, want de stad is complex, chaotisch en anoniem. Controle is er niet. Integratie al evenmin. Dat zegt de Nederlandse islamkenner en journalist Arthur van Amerongen (48). Hij leefde een jaar lang tussen de radicale islamieten in de hoofdstad en schreef er een boek over. Een verbijsterend en verontrustend boek.


Je kan Arthur van Amerongen moeilijk verdenken van een aangeboren afkeer voor de islam en haar aanhangers of van bruine politieke keuzes. Als telg uit een streng calvinistisch nest dat op de Nederlandse Veluwe woonde, studeerde hij Semitische talen (waaronder Arabisch en Hebreeuws) aan de universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn doctoraat met een scriptie over de heilige oorlog in Algerije. Zijn geschriften getuigden van enige sympathie voor de moslimstrijders. Hij stemde uitgesproken links. Als journalist werkte hij 15 jaar lang in het Midden-Oosten, tussen de (radicale) moslims. Een intellectueel met veel straatwijsheid. Hij publiceerde in Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en maakte het bekroonde radioprogramma 'De Inburgering'. Na de aanslag op scenarist Theo Van Gogh, gepleegd door een jonge islamist, nam van Amerongen het in zijn boek 'Kasba Amsterdam' vurig op voor de Marokkaanse gemeenschap, die na de moord door veel Nederlanders erg sc heef werden bekeken. Hij werd voor zijn werk bekroond met de Prijs voor de Dagbladjournalistiek. Daarna, van maart 2006 tot de zomer van 2007, trok hij als kandidaat-bekeerling naar Brussel. Een kille ervaring die hem helemaal veranderde.

Waarom wilde je naar Brussel?

Arthur van Amerongen: «Brussel is een anonieme en kosmopolitische stad, waar moslims uit alle windstreken wonen. Een rare verzameling kostgangers. In Amsterdam of Antwerpen zijn die gemeenschappen veel homogener, er huizen daar vooral Marokkaanse Berbers. Ik dompelde me helemaal onder in het islamitische milieu in Brussel. Ik installeerde me in een oud huis in de volkswijk de Marollen. Ik leefde als geheelonthouder: ik at 'halal', dronk geen druppel alcohol, gebruikte geen drugs en ging niet uit. Ik schuwde elke verleiding en sliep met mijn handen boven de lakens. Ik bad vijf keer per dag, telkens voorafgegaan door de rituele reinigingen. Ik vulde mijn dagen voorts met diepgravende studie van de Koran, lange wandelingen door de Brusselse moslimwijken, bezoeken aan gebedshuizen en talloze avondlijke lezingen door allerhande Korangeleerden. Ik kwam rond met zes euro per dag. Erg opwindend was dat allemaal niet en ik werd er broodmager van, maar ik wilde nu eenmaal geen half werk doen.»

In welke milieus probeerde je te infiltreren?

«Ik begaf me tussen moslims die studeerden aan Koranschooltjes. Ik probeerde mensen te ontmoeten die invloed hadden of zouden hebben op de islamitische gemeenschap. Dat was niet moeilijk: het wemelt in Brussel van de moslims die zich verkleden in de Profeet en de godganse dag bezig zijn met hun geloof. Ik was als een vlieg op de muur overal aanwezig. Ik studeerde aan de Al Khaira-academie in Anderlecht en volgde het vak 'Islam' aan de Erasmushogeschool. Op die schoolbanken zaten moslims van de zogenaamde bovenlaag.»

Wat was hun visie op de islam in België, en bij uitbreiding in Europa?

«Hoe hoger opgeleid, hoe meer ze zich tegen de westerse wereld keren. Ze verachten het gastland, maar aanvaarden wel gretig de uitkeringen die ze genieten. Echte moslims voelen zich superieur aan de losbandige autochtonen. België« is in hun ogen een land van wulpse vrouwen, hoerenlopers, zatlappen en biggenvreters. Dat menen ze echt en ze zeggen het ook met zoveel woorden. Nog sterker en gevaarlijker: ze prediken dat onophoudelijk bij ongeschoolde geloofsgenoten, die hun argumenten zonder nadenken slikken. Integratie is voor hen een ongelovige daad en bijgevolg onbespreekbaar. Je kan de redeneringen bij die bovenlaag nog het best vergelijken met de onwrikbare gedachten bij de getuigen van Jehova.»

«De gevaarlijkste plekken in Brussel zijn de talloze 'achterafschooltjes' en 'achterafmoskeetjes'. Daar wordt haat gepredikt. Veel meer dan in de officiële moskeeën, die doorgaans nog bevolkt worden door min of meer keurige mensen. In de onopvallende, kille zaaltjes worden bekeringen gedaan van Belgische vrouwen die met een moslim willen trouwen, van ex-criminelen die hun leven willen beteren en van labiele en verloren gelopen broeders en zusters die weer het licht willen zien. Voor de buitenwereld verkondigen bebaarde mannen de islam van de liefde en de vrede. Als ze onder elkaar zijn, gaan ze fel tekeer tegen het Westen, de joden en de boeddhisten. Ze kanten zich tegen de moderne wetenschap, vrije democratische politiek en nog het meest tegen de zeden. In Brussel vind je vreselijke boekhandels, zoals in de Lemonnierlaan en de Brabantstraat, vol antisemitische lectuur en opruiende boekjes met 'agitprop' (propaganda die tot agi tatie leidt, red.). Die geschriften zijn racistisch en bij wet verboden. Ik heb dagen in die boekhandels rondgehangen, maar heb er nooit politie gezien.»

Waar huizen de echte extremisten in Brussel?

«In het centrum van Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, op de grens van Molenbeek en Anderlecht, in de Marollen en langs de as van het Noordstation naar het Zuidstation. Kortom: in het centrum van de Europese hoofdstad. Daar liggen de echte kweekvijvers van het extremisme. Ze zijn veel talrijker dan iedereen denkt. Het zijn buurten met een moordende sociale controle vanuit de islamitische gemeenschap. Een jonge moslima die op straat een sigaret rookt of een jongen zoent, wordt binnen de vijf minuten verklikt en krijgt ervan langs. De tamtam werkt perfect. Diezelfde sociale controleurs sluiten wél hun ogen voor iemand die wekenlang met jerrycans benzine rondzeult of verdachte pakjes naar zijn huis sleept. Zo iemand aangeven, vinden ze verraad. Hun laksheid is ook het gevolg van angst en schaamte. Een moslim hangt de vuile was niet buiten.»

«De extremistische buurten in Brussel zijn gedroomde schuiloorden voor het geboefte. Ik ken zware Algerijnse criminelen die al jaren rondhangen in Molenbeek zonder dat ze ook maar één keer gecontroleerd werden. Het verwondert me dan ook niet dat Abdelkader Belliraj zes moorden kon plegen in Brussel zonder dat iemand hem aangaf.»

Er wordt toch hard gewerkt aan integratie?

«Onzin. Ik heb dat nergens gezien in Brussel. Dat ze me eens aantonen waar die multiculturele samenleving bestaat! De enige interactie tussen moslims en autochtonen is de handel. Sommige Belgen kopen hun brood en groenten bij allochtone winkeliers omdat het goedkoper is. Het halalvlees is ook beter dan het Belgische. Van een echte ontmoeting tussen de culturen heb ik geen beginsel kunnen ontdekken.»

«Er lopen wel enkele knuffelallochtonen rond in de Belgische politiek. Die dienen enkel om allochtone stemmen binnen te halen, zoals in Nederland. Die mensen zijn evenwel niet representatief voor hun gemeenschap. Brussel heeft ook een Vlaams-Marokkaans Culturenhuis. Bespottelijk. Wie komt daar naartoe? Een kip en een half paard. Dat centrum kost 12 miljoen euro en dient tot niets. Weggesmeten geld. De meerderheid echte moslims zal je er niet zien. Een dergelijk cultuurcentrum ruikt naar alcohol en varkensvlees.»

«Moslims verliezen hun tijd niet met vermaak buiten hun eigen gemeenschap. Ik heb aan den lijve ondervonden dat het geloof van een ware islamiet vreugdeloos is. Aanvankelijk vond ik de islam een warme godsdienst, gedreven door naastenliefde, broederschap en onbaatzuchtigheid. In Brussel raakte ik verbitterd, naarmate ik me in de islam verdiepte. Ik ontmoette er talloze humorloze jonge Marokkanen die een bikkelhard geloof predikten, ontdaan van enige liefde en verdraagzaamheid. Het aantal agressieve en haatdragende extremisten overtrof mijn droevigste verwachtingen. Ik werd zo diep getroffen door die alomtegenwoordige haat dat ik als kandidaat-bekeerling het spoor bijster raakte. De visie van die jonge Marokkanen deed me terugdenken aan mijn jeugd op de calvinistische Veluwe, die in alle opzichten nog veel milder was. Maar toch... ook daar dicteerden kerk en religie alles en waren alle geneugten des levens uit den boze. Geheelonthouding en de daarmee gepaard gaande verveling maken van een mens een wrokkig wezen. Geen wonder dat jonge Marokkanen over alles mekkeren. Niets mag. Het zijn bikkelharde schriftgeleerden die dwepen met de catechismusislam. De nieuwe generatie Brusselse moslims verwerpt de prachtige islamitische cultuur die in veertien eeuwen tot stand is gekomen. Ze zijn geobsedeerd door verboden.»

Stel je het nu niet té somber voor? Als reactie op je mislukte bekering?

«Feiten zijn feiten. Ik zag in Brussel enkel getto's, vol moslims met middeleeuwse opvattingen die op geen enkele manier in contact staan met de Belgische samenleving. De weinige autochtone cafés en winkels in de extremistische wijken sluiten. Een beetje Belg komt er niet meer wonen. De getto's breiden zich als inktvlekken uit. De toon onder de allochtonen wordt met de dag aanvallender, de mensen worden er vromer en vromer. Ziet de politiek dat dan niet? Of wil ze het niet zien omdat het niet aangenaam is?»

Het valt op dat je je het meest stoort aan de Marokkaanse Brusselaars.

«Ja, omdat zij de hevigste extremisten zijn. De meesten zijn Berbers uit het Rifgebergte. Ze voelden zich in hun thuisland Marokko verstoten. Hun koning vinden ze maar niks, hun taal werd verboden en hun cultuur afgewezen. Hun nieuwe identiteit is de islam, die ze hier zo radicaal mogelijk verdedigen. Hun islam - en die overheerst helaas in Brussel - staat echt contact tussen de culturen in de weg. Het is een splijtzwam.»

Marokkaanse organisaties klaagden je aan wegens racisme. Begrijpelijk?

«De mensen met wie ik in Brussel optrok, hebben geen boodschap aan mijn boek. Ze zullen het zeker niet lezen, want voor hen bestaat er maar één boek en dat is de heilige Koran. De rest van wat aan het papier toevertrouwd wordt, is bullshit. Wie in Vlaanderen ook maar één kritische vraag durft te stellen over de vermeende multiculturele samenleving, wordt onmiddellijk weggezet als racist, fascist en Vlaams Belanger. Waarom stelt de politiek geen kritische vragen bij de activiteiten van extremisten? Vlaanderen is op dat vlak wel erg bekrompen. De multiculturele samenleving is een heilig huisje, waaraan je niet raakt. Ik ben helemaal niet rechtser geworden door mijn ervaringen in Brussel, wél kritischer. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Ik besef nu dat ik tijdens mijn verblijven in de moslimgemeenschappen in het Midden-Oosten en Nederland te veel geloofd heb in de zalvende praatjes van vooraanstaande moslims, die gespecialiseerd zijn in het masseren van westerse journalisten.»

Weten onze politiediensten wel wat er leeft in die gevaarlijke Brusselse wijken?

«Met de politie valt het nogal mee, denk ik. Ze hebben de jongste jaren toch belangrijke terroristen kunnen arresteren in Brussel. Youssef Belhadj, betrokken bij de aanslagen in Madrid, Nizar Trabelsi, die aanslagen beraamde op Kleine Brogel, en Tarek Maaroufi, die Belgische moslims rekruteerde voor de jihad. Niet van de minsten. Het probleem is dat de politie- en veiligheidsdiensten in hun werk geremd worden door de politiek. Er moet dringend nagedacht worden over moderne opsporingsmiddelen om gevaarlijke moslims te detecteren. Ouderwetse infiltratie werkt al lang niet meer, want geen enkele Belgische flik kan doordringen in de extremistische milieus. Ze ruiken hem daar vanop kilometers afstand. Daardoor komen extremisten pas in het vizier als het (bijna) te laat is. Op die manier zullen ze in Brussel nog eens een echte aanslag meemaken.»


Een boek om zeker te lezen: 'Brussel: Eurabia', Uitgeverij Atlas, 160 pagina's, 18,50 euro.

Veel zal het niet uithalen...er werd al eerder over bericht maar de politiek is verlamd van angst en laat maar betijen...

16:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

De hoogst opgeleide zijn de meest radicale, wat een geruststellende gedachte. Had Links niet altijd het tegendeel beweerd? Wat een loosers zijn het toch, ik zou niet graag een linkse zijn.

En de ex-Rifbewoners voelen zich verstoten door de achterblijvers, wat een giller! Alle redenen zijn goed om zich verder te wentelen en te bedruipen in hun sekte, al was het omdat hun geit zuur melk gaf.

Lezen die makakken de hadith niet, de overlevering van leven en werk van Mohammed de Krijgsheer? Hij werd ook verstoten door de Mekkanen, en moest vluchten naar Medina. En wat deed hij ipv te zagen en te lamenteren zoals zijn marokkaanse fanclub nu? Hij keerde terug en overwon ze. Moeten moslims niet altijd een voorbeeld nemen aan hun Grote Leider?

Ze halen uit hun boekje ook maar alleen wat hun aanstaat me dunkt. Want er staat bv ook in dat een moslim die zich in een ongelovig land begeeft, zich moet aanpassen aan de plaatselijke gewoontes. Wel wel...

En er staat ook in dat afbeeldingen van levende wezens verboden zijn. Weg met die tv dus.

Gepost door: Procureur Generaal | 06-03-08

BBC2, tomorrow evening White men unburdened

A cultural movement is happening within liberal opinion. It no longer greets immigrants with open arms. They are welcome – but with tighter conditions, aimed at encouraging, even mandating, integration.

The growing opposition, especially among Labour’s key working and lower middle class supporters, to the huge surge that saw some 1 million people given legal residence in the UK in the past decade, according to endlessly contested government figures, is too great to ignore.

This political shift has now spilled into Britain’s most important cultural institution, the BBC.

Now comes a larger revision: a “White” season of programmes, stretching across the next two weeks on BBC2, which includes Last Orders, a lyrical evocation of a dying working men’s club; Rivers of Blood, a sympathetic analysis of Enoch Powell’s speech of 40 years ago, prophesying violent ethnic conflict; All White in Barking, an account of the high-immigration east London suburb, whose central character, Dave, a BNP activist, is evenly portrayed; and The Poles are Coming, a vision of Peterborough as a city that has become semi-Polish, or “swamped” as some of its older citizens see it. Any one of these programmes would probably not have been aired three years ago. They would certainly not have been combined in a season the existence of which is at least a partial “sorry not to have paid you more attention” gesture.Gepost door: Financial Times | 06-03-08

Een neut teveel voor Van Amerongen Dé Van Amerongen die met een neut teveel op, een hilarisch interview gaf op TV-Brussel.
kijk zelf en doe een gokje naar z'n promille .
http://kurl.nl?1D15

Gepost door: D.V. | 06-03-08

Janice ... nu jaag je onze rode smartlappen,onze clowns musical, echt wel weg ,je weet best dat ze op dergelijke topics niet replikeren ,ze staan met hun rug tegen de muur ,hoe moeten ze daar nu op reageren ??? geen zielige komische reacties meer ,geen Hugo's met zijn duizend en "een" nicks , je maakt het zelfs moeilijk voor een Ibn ......als een ex-kandidaat moslim het al laat afweten omdat hij de "smeerlapperij" onder ogen durft zien !!! nu zijn we onze "speeltjes" kwijt...hun humoristische naieve rode Islaaaaam reacties ,ze zijn enkel nog welkom in het huis van Allah waar ze volop kunnen genieten van hun gelijk,mede door het feit dat ze daar ""niette goete de nederlandse verstane""

Gepost door: Rene | 06-03-08

Een typische reactie van de hedendaagse negationisten en collaborateurs zoals DV.

Als men de argumenten niet kan weerleggen, zelfs niet van een ex-medestander, dan moet men de boodschapper demoniseren....

Want dat is natuurlijk veel gemakkelijker dan op de essentie in te gaan.

Gepost door: Den Amerikaan | 06-03-08

Ik ben er zeker van dat D onkerrode V ugo ook iets teveel gedronken had toen hij zijn postings schreef...of werkte zijn kacheltje weer niet naar behoren...

Gepost door: Rene | 06-03-08

Bedankt DV, net de video gezien en het bevestigd mijn vorige posting. Je ziet een duidelijk aangeslagen man, die vanuit een positieve linkse benadering in de realiteit geklopt is geweest. Wat hij heeft meegemaakt is al meermaals aangeklaagd.

Mijn vrouw -toen vriendin- is ook voor hoer uitgemaakt door een marokkaanse vrouw met hoofddoek, voor de rest kende ze zogezegd geen nederlands...

Bijna elk kind dat opgroeid in Mechelen wordt tegen zijn 18de een "racist", niet door opvoeding, maar door ervaringen...

Spijtig, want hij heeft een punt, het zijn 20% van de marokkanen die de echte extremisten zijn en belgen idd haten.

Gepost door: Den Amerikaan | 06-03-08

Leep Allemaal hollandse overdrijvingen, die slechts één doel hebben: hun boek verkopen. Het is zoals in de 7e dag: ze krijgen geen enkele hollander gratis tot in brussel om in hun programma iets komen te vertellen, tenzij hij een boek mag komen promoten. Leep zijn ze wel.

Trouwens, ik heb het persoonlijk aan mijn vriend Philippe Moureaux gevraagd: er zijn helemaal geen problemen in Molenbeek met moslims. En die man kan het weten, want hij is er burgemeester, tot grote voldoening van de mensen. Wat willen jullie eigenlijk nog meer?

En dit allemaal dank zij de sharia, die er sinds jaar en dag stipt wordt toegepast. Dit ontlast in grote mate jullie eigen waardeloze rechtbanken en nutteloze gevangenissen, waarvoor wij moslims nochtans flink voor bijdragen met onze belastingscenten. Wie profiteert er nu van wie??

Gepost door: Ibn Saud | 06-03-08

Procureur Generaal- "Want er staat bv ook in dat een moslim die zich in een ongelovig land begeeft, zich moet aanpassen aan de plaatselijke gewoontes."

Inderdaad, maar enkel tot ze met voldoende zijn, dat staat ook in hun boekje.

DV alias Hugo - Een neut teveel? Nog nooit met een Nederlander gesproken zeker? Dat is gewoon hun manier van praten. Bovendien is hij een journalist die schrijft, ook vroeger als oorlogsverslaggever, en meestal kan iemand die goed kan schrijven het minder goed verwoorden, kijk maar naar Luc Van Der Kelen.

En van Ibn Saoud kunnen we wel niets anders verwachten dat dat hij zegt dat het overdrijvingen zijn...want dat is net wat de man komt uitleggen.

Gepost door: Janice | 07-03-08

Het filmpje dat ik erbij zette is een getuigenis van een Marokkaanse...heeft ze ook een neut teveel op misschien?

Gepost door: Janice | 07-03-08

god voor dommen een geluk dat de islamenieten niet de hele world hebben bezoedeld, anders reden we hier nog op een kameel rond. het enige wat die snullen uitgevonden hebben zijn een hakbijl en een steekmes, tot heil en glorie van allah de baardaap. kijk eens rond zegt ibn saud-je en zie dan dat al dat moois door god is geschapen. ik zeg: kunde u een nog mooiere wereld voorstellen voor de mensen om in te leven? NEE! dus is het paradijs hier op aarde, en nergens anders.
en voor de rest, volg mijn link, hij zij geprezen.

Gepost door: Sjeik Bakkebakkes | 07-03-08

Het Geheim van de Staat Gisteren het interview met VLD'er Alain Winants van 'De Veiligheid vd Staat' gezien, die alles ontkende, en die alleen het lek interesseerde, niet het wanbeleid van zijn club. Moslimterrorisme bestaat niet, alleen rechtsextremisme. Als men bedenkt dat ons land in handen is van dergelijke sujetten, kan men niet anders dan onthutst zijn. Ik zou zeggen: geef de man een job die beter bij zijn mogelijkheden past.

PS: Krijgen we nu, naar analogie van de 'Veiligheid vd Staat' (slaafs vertaald uit 'Sécurité de l'Etat') ook de 'Bon vd Staat', de 'Baan vd Staat', de Kas vd Staat', het 'Geheim vd Staat' enz?

Gepost door: Procureur Generaal | 07-03-08

Eigenlijk niet volledig "on-topic"... maar wèl ter aanvulling naar aanleiding van een verslagje over een filmke waarbij getest werd wel, of niet, een burkawijf wilde helpen bij het oprapen van haar gevallen fruit. Daar ziet men duidelijk dat de mensen tegenwoordig niet over hun spontane handelingen nadenken. Mensen met "troubles" helpen zit ons in 't bloed en staat ook in de belgische wet. Bij het niet-helpen van mensen in nood kan men gerechtelijk vervolgd worden. Maar ik verzeker, èn zweer, dat ik "jamais de la vie" een kopvodwijf zal helpen die het slachtoffer is van een verkeersongeval.
Racisme ? BIJLANGE NIET, immers, men kan nooit inschatten van de gevolgen zijn van zo'n achterlijke baardman als hij ziet (of later verneemd) dat een: a)vreemde, b)ongelovige, c)man, zijn wijf aanraakt.
Wetende dat zij zelfs niet willen dat handen worden geschud en zelfs bij dringende gevallen medische zorg weigeren van mannelijke anesthesisten, dan is een spontane, goedbedoelde hulverlening van omstaanders toch wel levensgevaarlijk. Aaargh, hiéééél aaargh.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 07-03-08

ge zou er ziek van worden allemaal overdreven zegt onze dierbare gids Ibn die blijkbaar als taak heeft ons "het licht" te laten aanschouwen Ik stel voor dat hij het You Tuubeke eens bekijkt, bij het "Bart blog"..de Moslims "jongeren!!!!" zingen daar een liedje...""""Ik heb het schijt aan.... ,ik neem mijn 7,65 en schiet...als Bousakla naar Borgerhout komt ,doden wij haar..het zijn maar enkele zinnen uit hun vredelievende verdraagzame boodschap in naam van de allerhoogste....""""in plaats van een tekst zoals bv "ik heb het scheit aan de OCMW steun ,ik wil werken, iets opbouwen ,de zwakken beschermen enz""""....en inderdaad die jongens overdrijven niet..O ja! ze laten ook bus 23 zien waar de voerder werd van doodgeslagen (wat is daar hun boodschap ? of vinden zij zichzelf "helden" in groep een oudere man dood te slagen ??)...allemaal mooie voorbeelden van integratie ,verrijking ,verdraagzaamheid en cultuur nietwaar Ibn !!

... IBN kan ons misschien ook richtlijnen geven ,over hoe wij een Moslima in nood zouden moeten helpen ? bv ze uit het brandend wrak van een auto sleuren ??? ongelovig handen die een gelovig lichaam aanraken,kan dat wel ??? wat gaat hare Moslim vent zeggen...je sleurt een Moslima uit dat wrak en de enige houvast aan die bourka zijn haar "tetten" is dat niet haram ?...of ze verzuipt in hare bourkini en je moet mond aan mond toepassen (ik heb daar ooit "een" mensenleven mee gered) is dat halal of harem beste Ibn ??? spijtig dat je nooit een antwoord kunt geven op concrete vragen over "het leven zoals het is" inplaats van het Allah efteling sprookje te predikken..Nu in tegenstelling tot Victor ,die ik volkomen begrijp,zou ik mijn "voeten vagen" over hunne halal of haram regeltjes...tenslotte ...het zijn sukkelaars, die niet beter weten ! als ze amper geboren zijn en je hoort niks anders dan ..Allah dit... Allah dees...begin je vanalles te geloven, wat ze in je oren blazen..als je kunt aanvaarden dat je vooral als vrouw alle rechten moet opgeven ,alle pleziertjes moet ontzeggen,als ze zelfs de clitoris uit je lijf sleuren omdat je als vrouw geen sexueel genot moogt hebben!!!! ( zelfs dan moogt ge niet zot of barbaar roepen ,want dat is HUNNE "cultuur"zeggen de rode kwakkels ) allemaal omwille van een zogezegde profeet,die na ambras met zijn "wijf" in een koleire een hoop regeltjes op papier zette die nu algemeen aanvaard worden als de enige echte waarheid...dan krijg ik medelijden ,dan geloof ik echt dat hun hersenen naar de bliksem zijn geholpen...alhoewel een plezant maar onontbeerlijk regeltje uit hunne "slavenboek" vind ik , dat een Moslim 4 vrouwen mag hebben ,heel normaal !! hoe kunt ge nu liefde ontdekken enkel aan de spleet van hun ogen...dus bij "een" van die vier zal er dan wel eentje bij zijn die de moeite loont om nieuwe Moslimmertjes te produceren...fundamentalisme= verachterlijk,onderdrukking,vrijheidsberovend en voilledig in strijd met de mensenrechten...geen godsdienst maar een politiek machtsmiddel...DAT MOET GESTOPT WORDEN......Ik hoop maar dat alle weldenkende landen genoeg strijdvaardig zijn om al die Talibaaaaan achterlijke idioten,heel die "pest" naar de eeuwige jachtvelden te sturen

kruip in je moskee Ibn ,ga naar Afghanistan ,blaas je op ,doe wat je wilt maar laat je hier niet meer zien en dat is de wens van velen...jullie zijn gevaarlijker dan de Nazi's..die hadden Hitler...jullie hebben Allah en zijne profeet...''''bol het gewoon af! en red aldus onze beschaving !! en ga voort zoals 1000 jaar geleden met uw geiten te melken...jullie zijn niet rijp voor een westerse beschaving !!!

Gepost door: Rene | 08-03-08

Vrouwenbesnijdenis, uithuwelijken, terroristische aanslagen, gewelddadige jeugd, hebben niets met de islam te maken. De eerste twee vind je ook in andere godsdiensten terug, terroristen vind je ook in Sri Lanka en in Colombia, en dat zijn hindu's resp marxisten. Daarenboven, wat voor de ene een terrorist is, is voor de andere een vrijheidsstrijder.

Als de Irakezen , Afghanen, of Marokkanen christenen of hindu's waren geweest, was het geweld en de baldadigheid even erg geweest. Marokkanen bv zijn alleen in hun jeugd crimineel, eenmaal pakweg 25 worden het bijna normale mensen, maar het zijn nochtans nog altijd moslims?

Gepost door: Ibn Saud | 08-03-08

Note: D.V. is den Hugo niet (paranoia deugt nooit)

"De Nederlandse journalist Van Amerongen werd op 13 augustus uitgenodigd naar de studio van de Brusselse televisiezender tvbrussel voor een live-interview over zijn jongste boek BXL Eurabia. . Er kwamen vooral reacties toen bleek dat het item weken na de uitzending nog te zien was op internet.
Het hoeft geen betoog dat de uitlatingen van Van Amerongen een uitgesproken stereotiep karakter hadden. Voor zover als nodig verwijzen wij hierbij naar uitlatingen als ‘ze zijn gevaarlijk, De Marokkanen haten ons. (…) Ze willen een kalifaat van Bagdad tot Engeland., het gaat over de Marokkanen met hun lange baarden en hun korte broeken, het is een tijdbom.

De antwoorden van Van Amerongen waren een aaneenschakeling van stereotype en ongenuanceerde stellingen over de Marokkaanse gemeenschap in Molenbeek. Het choquerende en denigrerende karakter van de uitlatingen zijn zeer kwetsend overgekomen bij bepaalde kijkers, in het bijzonder die van de Marokkaanse gemeenschap.

In de media lezen we dat Van Amerongen ‘boven zijn theewater’ was en dat de journalist onvoldoende tijd had om het interview vooraf grondig door te nemen met Van Amerongen. Dronkenschap is uiteraard géén vrijbrief voor het uiten van racistische beledigingen, al begrijpen we dat het allerminst evident is om bij een live-uitzending het tij te keren. De journalist heeft in zijn vraagstelling geprobeerd om de uitspraken van Van Amerongen te nuanceren en bij te sturen maar kon uiteindelijk weinig weerwerk bieden. De enige kritiek op van Amerongen kwam van de adjunct-kabinetschef van ministere Anciaux, Malika Abbad die in een vooraf opgenomen interview het verhaal van Van Amerongen nuanceerde. Het Centrum vraagt zich wel af waarom de uitzending die door de hoofdredacteur omschreven wordt als ‘mislukt’ toch aangeboden werd via het carrousselsysteem en gedurende 24 uur te herbekijken was."

Gepost door: Petronella | 08-03-08

weer zo ene Petro...je schijnt DV goed te kennen ,je kunt misverstanden ons onmogelijk kwalijk nemen vermits den Hugo van nick veranderd zoals wij van onderbroek..Je hoort dus bij hetzelfde clubje van individuen die blind en doof blijven,objectiviteit hoeven we van jou niet te verwachten...maar ik begrijp ,als er bij blokwatch niet veel meer te verdienen is moet je ergens je haat en onbegrip kwijt raken...Je schijnt te vergeten dat we het steeds hebben over fudamentalisme...wie kan er iets tegen een godsdienst in zijne "pure" hebben ?? iedereen mag geloven wat hij wil...raar dat er kritiek komt op die journalist,waarom niet eens kijken naar dat you tuub filmpje van dat bruin krapuul met hun bedreigingen en stoerdoenderij... of commentaar geven over Luuke van Campenhout zijn repliek op FDW tijdens "de zevende dag"...waarom is filmen verboden op de Islaaaammarkten ,waarom komen zij niet graag in beeld ,wat hebben zij te verbergen ? Ik vond dat intervieuwke met de journalist heel interessant ,die man sprak uit ervaring en daar kunnen we veel van leren,trouwens het is niet de enige die zich negatief uitspreekt over heel dat Islaamgedoe...denk wat je wil Petro...en wees gelukkig maar val ons niet lastig met je flauwe rode prietpraat...

Gepost door: Rene | 08-03-08

Twee 'jongeren' van 17 aangehouden voor moord op pianist Benjamin Rawitz (een jood?) in Brussel verleden jaar.

'Jongeren' = verdacht.

Twee 'Roemenen' in terreinwagen rijden Polootje omver in Heverlee, moeder en drie kinderen dood.

'Roemenen' = verdacht.

Gepost door: Procureur Generaal | 08-03-08

Voorlopige conclusie: 'verdacht' = verdacht = Procureur Generaal = verdacht

Mijn advies: meteen platspuiten en levenslang interneren


Gepost door: Onnozel kieken | 09-03-08

Zou je ook niet graag wat langere zinnen kunnen schrijven en argumenten aanvoeren zoals de andere deelnemers, Onnozel kieken?

Ik zou zeggen: Blijven proberen, de anderen zijn ook begonnen zoals jij.

Gepost door: Bronstige haan | 09-03-08

Voor wie een woordje Frans spreekt...musulman-en-belgique.
Maar er is hoop, de verwesterde gematigde moslims (dus de afvalligen) tegen de radicale moslims en natuurlijk weer in Brussel.
Klik hier:

Gepost door: Janice | 09-03-08

Ik herhaal mijn vraag nog eens:

Had Hindi Fraihi ook een neut teveel op toen ze haar undercoververslag over Molenbeek schreef?

Gepost door: Janice | 09-03-08

vacante plaats voor "hofnar" Janice ik denk dat je nog lang kunt wachten op een antwoord van DV...raar toch ,hij heeft bv geen commentaar op dat intervieuwke ...Luuke Van Campenhout en FDW ...wie had daar teveel "neut" op...maar ik zou DV welkom heten als nieuweling op dit blog ,volgens Petro... is hij den Hugo niet...wij kregen een behoorlijk tekort aan zielig rood entertainement..en DV is zoals donkere kl... uitermate geschikt om de boel hier wat op te vrolijken met wijze replieken !!

Gepost door: Rene | 09-03-08

Berlijn: 20-jarige Turk bepotelt om 8 uur 's morgens op straat 30-jarige blanke vrouw van boven tot onder. Haar vriend slaat hem af, en krijgt vervolgens een mes in zijn hoofd geplant. Vecht momenteel voor zijn leven.

De 1,2 miljard meest handtastelijken op deze aarde hebben dit probleem al lang onderkend, en hebben daarom de islam en haar sharia geadopteerd, waar zulke voorvallen passend gestraft worden, en niet met een 'taakstraf' zoals hier waarschijnlijk weer het geval zal zijn.

Gepost door: Procureur Generaal | 09-03-08

Ik begin stilaan te begrijpen waarom al die moslima's liefst in bourka rondlopen,vele van hun mannelijke rasgenoten zijn echte vetz..ken,spijtig dat ze dat van ons ook denken !! De sharia zou voor die bruine vetz..ken een oplossing kunnen bieden maar ze zouden uiteraard verzachtende omstandigheden inroepen ...het was maar een blanke hoer,kenmerk "westers gekleed" en bovendien nog ongelovig ook !! en die man die zijn vrouw verdedigde !! was dat geen "uitlokking" had die "geile" Turk geen recht zichzelf te verdedigen...

Gepost door: Rene | 10-03-08

De waarheid kwetst "De antwoorden van Van Amerongen waren een aaneenschakeling van stereotype en ongenuanceerde stellingen over de Marokkaanse gemeenschap in Molenbeek"

Of was het gewoon de waarheid....die kwetst natuurlijk, volgens mij zegt hij ook heel duidelijk dat het over 20% gaat en niet de hele gemeenschap. Maar dat wil natuurlijk niemand horen.

Die man heeft het natuurlijk ZELF ondervonden, zijn vrouw is uitgemaakt voor hoer en hij is zelf ook slachtoffer geweest.

Iemand die zo links was in zijn ideen en pro-Islam is door de Moslims in brussel in de realiteit 'geklopt'.

Maar het is allemaal niet waar en verkeerd begrepen, er zijn geen problemen...

BTW : als iemand een liedje maakt over 'nog een moskee' staat heel het land in rep en roer zelfs al zegt het CGKR dat het geen racisme is.

Wanneer er duidelijk in een liedje opgeroepen wordt tot moorden en haat blijkt het CGKR dat niet erg te vinden en doet iedereen alsof zijn neus bloedt. Iemand hier al reacties van links over gezien ?

Moest het liedje door een paar skinheads gemaakt geweest zijn met dezelfde tekst maar dan over marokanen en mohammed, stond het hele land in rep en roer en was de eerste minister al een speech aan het geven over hoe gevaarlijk extreem rechts wel niet is.

Gepost door: Den Amerikaan | 10-03-08

Uitlokking van geweld Terrorisme mag echter nooit uitgelokt worden. Als Wilders zijn anti-islam film uitbrengt bijvoorbeeld, en er komen gewelddadige reacties van moslims in Europa, kunnen eventuele nabestaanden van slachtoffers via de rechtbank schadevergoeding eisen van Wilders, de man die de beledigingen geuit en de reacties veroorzaakt heeft.

En ik wil jullie alvast voor zijn: dezelfde redenering geldt NIET voor aanslagen gepleegd door Vlaams Belangers als gevolg van beledigingen geuit door politiekers van democratische partijen of door journalisten.

Gepost door: Louis | 10-03-08

'k heb het altijd al gezegd, Louis, wij zijn veel te braaf!
Wij hebben een olifantenvel gekregen door al die beledigingen.
Waarom kunnen moslims dat niet?

Gepost door: Janice | 10-03-08

Louis dat is toch een vreemde redenering...hebben wij recht op vrije meningsuiting of niet ? waarom moet er een uitzondering gemaakt worden voor de Islaaaaam...Ik dacht dat diegene die als gevolg "van wat dan ook".... gewelddaden plegen verantwoordelijk zijn en niet Wilders of ons "moemoe".... in dit geval..Hij geeft enkel "zijn" mening over de Islaaaaam en is zowat de spreekbuis van heel veel mensen,die heel die "tantefeer" meer dan beu zijn.men heeft gewoon schrik van de Islaaaaam "thats all"....laat de Moslims het tegendeel bewijzen dat ze WEL vredelievend zijn , verdraagzaam en noem maar op...laat ze bewijzen dat ze wel een verrijking betekenen voor onze maatschappij,want tot op heden ,hebben wij niks anders dan last ondervonden van die "gestigmatiseerde" bevolkingsgroep dat ze wel in harmonie kunnen samenleven onder de maatschappij die hen heeft opgenomen..... maar nee hoor,liever den ambetante fanatieker uithangen...en als die film zou verboden worden wat is dan het volgende...hoeveel auto's zijn er niet in brand gestoken rond Parijs door dat "rommeltje" toen de Franse politie twee boeven wilde inrekenen...wat was de reactie toen een bruine crimineel overleed in de gevangenis te Brussel ,wat was de reactie toen een Marok te Borgerhout werd neergeschoten door een halve gare en ga zo maar door...Ik begrijp de correcte politiek niet...wie is er nu baas in eigen land ??? wie is hier den onozelaar ,wij of onze correcte "voorbeelden"....

Gepost door: Rene | 11-03-08

louis louiske, familie van den toebback zeker? die raaskalt ook van schadevergoeding wegens ophitsing en belediging, op tv nog wel, de roden onnozelaar.

de rechtbank zal dan moeten uitmaken wat nu precies een belediging is en wat de prijs kan zijn van welke belediging. en aangezien de mossels ALTIJD beledigd zijn, zal dat een moeilijk geval zijn hé.

en gewelddadige reactie's zijn NOOIT goed te keuren, en de plegers zijn altijd verantwoordelijk voor hun daden. dank zij de mossels mogen we hier in het (on)vrije westen niets meer zeggen, zelfs en zeker de waarheid niet.

uw redenering lijkt me nogal idioot, tobbacksiaans dom en rood.

Gepost door: fee | 11-03-08

@ louiske ... hebde gij al gehoord van aanslagen gepleegd door Vlaams Belangers ?
nochtans wordt deze arme minderheid van brave lieden steevast beledigd en vernederd door die smeerlappen van poco links.

Gepost door: fee | 11-03-08

feeke en reneeke, ik denk dat de ironie van Louis jullie ontgaan is...

Hij heeft volgens mij naar de Zevende Dag gekeken en gehoord wat Mia Doornaert van de Standaard zei.

Ze vroeg zich af of men haar ook met de dood mocht bedreigen en rel schoppen wanneer zij iets schreef over de mistoestanden op Guantanamo Bay, China, Cuba of zelfs eigen politici in ons land.

Gepost door: Janice | 11-03-08

mogelijk Janice maar het is een redenering die ingang vindt bij velen die zwichten voor de Islaaaam . Ik heb ook de 7e dag gezien die Toback met zijn zieke seniele fanatieke arrogantie ,een socialist waardig ! heeft mij doen kotsen...heel zijn betoog ging echter de mist in bij de repliek van Mia een waardige objectieve journaliste

Gepost door: Rene | 12-03-08

De commentaren zijn gesloten.