11-03-08

CAPITALIST NIGGER

DrOnyeani
Dit is de titel van een boek dat werd geschreven in 1990 door de ‘zwarte’ Amerikaanse auteur van Nigeriaanse origine, Chika Onyeani.

Hij begint met de terechte melding dat het woord ‘nigger’ één van meest lasterlijke en verwerpelijke woorden is volgens de Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Dat woord getuigt van rassenhaat en vooroordeel. (Het woord negro betekent zwart en werd vooral gebruikt door Arabische slavenhandelaars bij onderhandelingen met eerst Portugese en daarna Spaanse transporteurs. Ook het woord 'Kaffer' in Zuid-Afrika komt van het Arabische woord 'Kafir' wat ongelovige betekent.) Mark Twain en William Schakespeare hebben eveneens van dit woord gebruik gemaakt.


Chika Onyeani gaat dan verder om te verduidelijken waarom hij naar zichzelf als kapitalistische neger verwijst door een schets te maken over wat er tegenwoordig in de wereld gaande is.
Hij stelt dat Afrika vandaag een continent is dat niet aan de rand van de afgrond, maar in de afgrond leeft. Het land is volledig geruïneerd. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het Westen de corrupte regimes steunen voor eigen profijt en dit ten koste van de Afrikaanse bevolking.

Niet alleen heerst er hongersnood in bijna elke Afrikaanse Staat, maar ook door ziektes en het niet beschikbaar zijn van diensten die levensnoodzakelijk zijn voor de bevolking, zorgen voor een constante achteruitgang en dit onder de zogenaamde onafhankelijke en ‘democratische’ regeringen.

Miljoenen mensen lieten reeds het leven in de talrijke Afrikaanse oorlogen. Er bestaan meer dictators in Afrika dan in de rest van de wereld. En de meeste van die Afrikaanse leiders willen de macht in handen houden tot aan het einde van hun leven. En dat kunnen ze zolang ze geld krijgen van het westen waarmee ze hun volk kunnen onderdrukken.Er wordt op die manier gestolen van het volk en de bevolking verarmt zo erg, dat ze gedurig in hongersnood leven.

Afrikaanse staten bedelen gedurig voor meer geld bij andere staten in de wereld. Daardoor geven ze natuurlijk een groot stuk onafhankelijkheid in handen van de helpende staten.

Hij stelt dat, in plaats van hun eigen problemen op te lossen, de zwarten zich enerzijds wenden tot de bedeltechniek, en anderzijds het Westen en dan vooral de blanken beschuldigen voor alles wat verkeerd loopt in hun eigen leven. De “blame game” is een permanent onderdeel in de zwarten hun leven geworden. Zwarten hebben nooit geleerd het beheer over hun eigen leven in handen te nemen, schrijft hij in zijn boek.

Als je kind het niet goed doet op school is dat het resultaat van de leef- en leeromgeving en de sfeer die je zelf voor je kinderen in je eigen ‘thuis’ hebt geschapen.
De leeromgeving die zwarten voor hun kinderen thuis scheppen, is negatief en is er één van schuldcomplexen en verwijten tegenover anderen voor hen eigen doen en laten.
Hij stelt dat zwarten slaven zijn geworden, en in het bijzonder, economische slaven.

Zij produceren niets en gebruiken alles wat anderen produceren. Er bestaat niets dat zij hebben uitgevonden en hebben niets om naar te verwijzen sedert hun bestaan op aarde. Ze trekken als magneten naar blanken. Zij hebben niet de intelligentie om te begrijpen dat ze in een positie verkeren (als gevolg van hun aantal om samen iets op te bouwen) om die vernederingen stop te zetten.

Ze zijn intellectueel bankroet, aldus Onyani. Ze kunnen zingen, feesten en ze kunnen dansen, en dat is zowat de opsomming van hun bestaan. Hun arbeidsintentie is een ernstig vraagteken. Zij willen een verzekerde positie (jobs) hebben, zonder zelf enig initiatief te nemen.

Hij zegt dat racisme overal aan te treffen is, aan beide kanten, zowel door blanken tegenover zwarten en omgekeerd. Dit gebeurt ook tussen rassengroepen en andere volksgroepen.
Hij schrijft echter, dat zwarten door het leven gaan met het geloof, dat er altijd wel iemand is die hen haat, en hen wil verhinderen om hun doel in het leven te bereiken.
Hij verwijst onder meer naar het feit dat de Indiërs in Amerika, met een grotere achterstand dan de zwarten, bijvoorbeeld zeer actief aanwezig zijn in taxibedrijven en ook koeriersdiensten.
“Dat hebben de Indiërs klaargespeeld, door rekening te houden met elkaar en hun situatie in eigen handen te nemen en niet telkens andere mensen in Amerika verwijten te maken , maar door alleen voor zichzelf op te komen en ernaar te leven.”

Hij stelt ook dat Afrika in 1990 reeds voor een bedrag van 375 biljoen dollar schulden heeft gemaakt, en het geld niet heeft gebruikt voor opbouw en infrastructuur noch voor ontwikkeling. Evenmin werd er gebouwd, elektriciteit voorzieningen geïnstalleerd, betere medische diensten opgericht noch voor beter drinkwater gezorgd, maar het vele geld ging eenvoudig in de zakken van de vele dictators.

Dit gebeurde omdat daar de leiders bij uitstek, net zoals de rest van de zwarten, een verbruikerscultuur hebben (consumeren zonder presteren) en hoegenaamd geen acht slaan op de dag van morgen noch op hun medemensen.

Hij stelt dat er nergens ter wereld een groep mensen bestaat, die een zwakker vertoon aan ambitie hebben dan de zwarten.
En dit ten spijt van het feit dat Afrika rijk is aan bronnen, maar klaarblijkelijk niet weet hoe ze dit in hun eigen voordeel kunnen aanwenden.
Zo heeft bijvoorbeeld Nigeria, wat het zevende grootste olieproducerende land ter wereld is, hun bronnen, door eigen zwakheid, in handen van buitenlandse machten geplaatst.(red. Nu vooral China).

Hij is verder van oordeel dat zwarten in Afrika een erg klein concentratievermogen hebben. Zwarten kunnen bijvoorbeeld geen vinnige demonstratie of betoging realiseren, want ze vergeten blitssnel wat hun bezwaren waren en kunnen daardoor niets positief aan de eigen situatie veranderen, behalve weer eens een groep blanken blameren voor wat er met hen gebeurt.

Hij verwijst daarna naar Indië en China*, landen waar vooruitgang geboekt wordt, en dat deze twee staten niet de andere landen de schuld in de schoenen schuiven voor de eigen gebreken in hun samenleving of stelsel. Maar twee landen die proberen het beste te maken vanuit de eigen situatie.
De zwarten zijn daar klaarblijkelijk niet toe in staat, zegt Onyeani.

Hij beschouwt zichzelf als een kapitalist, iemand die het gemaakt heeft in het leven en is overtuigd dat ook zwarten dat ‘instinct’ kunnen ontwikkelen, als ze maar eens eindelijk zouden ophouden om anderen de schuld te geven voor wat er met hen gebeurt, en door het beheer van hun eigen situatie in handen te nemen. Om naar elkaar om te zien en op die manier aan de eigen toekomst te werken.

Hij is van mening dat zwart Afrika moet opstaan en beginnen met aan de wereld te tonen dat ze zelf ook in staat zijn om iets te produceren en hun intelligentie aanwenden om iets constructiefs voor de wereld te ontwikkelen.

De zwarte, moeten ook het ‘killer instinct’ ontwikkelen dat het blanke ras heeft. Ze moeten beginnen met doelwitten voor henzelf en voor het leven te stellen, zodat zij ook mensen kunnen voortbrengen zoals een Bill Gates en een George Soros. Zwarten moeten inzien dat zij in feite het eigen ras in de steek hebben gelaten.

Dit is een citaat uit een verslag dat over het boek dat Chika Onyeani werd geschreven in de Amerikaanse pers.
Nochtans ben ik benieuwd of de doelwitten die deze auteur voor Afrika voor ogen heeft, ooit zullen gerealiseerd worden.
Waarschijnlijk niet zolang er stromen financiële hulp richting ‘zakken dictatoriale regimes’ blijven stromen. En zolang er voedselhulp wordt gegeven, zal de Afrikaanse bevolking niet het ‘heft in eigen handen nemen’ om zelf voedsel te produceren. Ook al nemen ze nog zoveel gronden in beslag, waar blanke boeren al minstens driehonderd jaar op werken. Binnen de kortste tijd, zijn deze vruchtbare gronden, net als de rest (van de overigens voldoende gronden), terug woestenij en jungle. Het beste voorbeeld is Zimbabwe. Ooit de Afrikaanse graanschuur, nu heerst er een enorme hongersnood.

,,Voedselhulp is als heroïne'', zegt Pascal Joannes van de Europese Unie. ,,Net zo makkelijk om mee te beginnen. Net zo verslavend. Je komt er nooit vanaf.''


• China heeft afspraken gemaakt met president Kabila om in Congo mijnen te ontginnen. China, niet gehinderd door milieu- noch mensenrechtenorganisaties, is in Nigeria olie aan het boren.

Lees ook het verhaal in de krant over de uitzending “Toast Kannibaal” "Die stam zit aan de drank door Toast Kannibaal"

Moordpartijen zijn doodgewoon in Zuid-Afrika

14:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Twee jaar geleden gaf Denemarken 20.000 euro aan een zuid-Afrikaans dorp om er een school mee te bouwen. De dorpelingen hebben toen een hele week gefeest en gedanst en gedronken tot het geld op was. Toen de Deense ambassadeur eens ging kijken hoever ze stonden met de bouw kreeg hij als antwoord dat 'ze met hun geld deden wat zij wilden en dat hij zich daar niet mee te bemoeien had'.

Gepost door: Rudy | 11-03-08

Belgische steun In 2006 -19,3 miljoen euro zijn aan directe hulp, in 2007 meer dan 20 miljoen financiële hulp aan Zuid-Afrika.

Gepost door: Erwin | 11-03-08

Toch niet verwonderlijk... beste Rudy, één van die "évolués" heeft, jaren geleden, nog een tijdje in Wallonie gewoond en zijn ogen "goed de kost" gegeven.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 11-03-08

Niger Als 'neger' een scheldwoord is, is 'blanke' dat ook, want beide termen duiden op de huidskleur. Ze zitten er trouwens zelf niet veel mee in, anders hadden ze de namen van de landen Niger en Nigeria al lang aangepast.

De oorzaak van de ellende in Afrika ligt in het feit dat negers kinderen zijn van een mindere God, 'savages' of wilden zoals Darwin ze reeds ongestraft mocht noemen. Alleen een genetische manipulatie kan het ras redden. Of kolonisatie, maar daar zijn ze dan weer tegen, om onbegrijpelijke redenen.

'Voedselhulp is als heroine' is de nagel op de kop, zie Afghanistan en Palestijns gebied: uit pure verveling worden ze dan maar crimineel.

Gepost door: Procureur Generaal | 11-03-08

Annekes sarcasme
Als 'neger' een scheldwoord is, is 'blanke' dat ook, want beide termen duiden op de huidskleur.

== Ter informatie neger is geen scheldwoord in Nederland, daar is zwarte een scheldwoord en zegt iedereen gewoon neger. En "negro" betekent zwart in het SPAANS maar betekent niet zwart in het nederlands, dus neen neger is geen term die slaagt op huidskleur bij ons aangezien wij geen taal spreken die een latijnse oorsprong heeft.

De oorzaak van de ellende in Afrika ligt in het feit dat negers kinderen zijn van een mindere God, 'savages' of wilden zoals Darwin ze reeds ongestraft mocht noemen. Alleen een genetische manipulatie kan het ras redden. Of kolonisatie, maar daar zijn ze dan weer tegen, om onbegrijpelijke redenen.

== okay, dus negers uit afrika en negers uit amerika, en euh..zwarte cubanen en antillianen, brazilianen en surinamers....worden allemaal over dezelfde kam geschoren?
En alle blanken hebben een dikke buik en drinken bier? Wat een kortzichtige opmerking.

'Voedselhulp is als heroine' is de nagel op de kop, zie Afghanistan en Palestijns gebied: uit pure verveling worden ze dan maar crimineel.

== Ja dat is waar..hongerige mensen hebben ook een hobby nodig..

Maar inderdaad, voedselhulp is geen oplossing voor dit probleem.
Oplossing: Nigeria nationaliseert zijn oliebronnen en kiepert de chinezen buiten.
Oplossing: Angola en Congo nationaliseren de diamantmijnen, kobalt en kopermijnen en smijten de belgen (en libanezen) buiten.
Etcetera etcetera...

Gepost door: Anneke | 11-03-08

neger @anneke: negerinnentetten (ronde bolvormige koekjes) mogen in Nl toch niet meer zo genoemd worden, dacht ik, vanwege het beledigende voor de anders gekleurde medemens. dus is neger en negerin wel degelijk een scheldwoord.

in Angola en Congo zitten niet alleen Belgen aan de pappot te likken, ook Chinezen, Fransen enz ...
het probleem is dat die arme mensen verraden worden door hun eigenste leiders, die zoete broodjes bakken met schijnheilige gewetenloze westerse bandieten, die nooit zullen toestaan dat de bronnen van hun rijkdom genationaliseerd worden. en zelfs dan, als toch nationaliseren lukt, zijn de zwartjes door corruptie niet in staat hun welstand te verbeteren.

Gepost door: fee | 11-03-08

Ik zeg altijd "een goei neger...is gene slechte""..Het is echter een feit dat het blanke ras ,de neger enorm veel leed en onrecht heeft aangedaan...met op kop Belgie !!! waar onze alomgeprezen vorst, Leopold 2, mede verantwoordelijk is voor de dood slavernij,uitpersing van ongeveer 10 miljoen "zwarte mannekens" Het zijn de plaatsvervangers van deze toenmalige regering en de familie van die koningklijke "bloedhond" die het lef hebben een relatief kleine minderheid "het VB" uit te schelden voor "racisten" onverdraagzamen en heel die gekende woordenschat.

Gepost door: Rene | 12-03-08

negerinnentetten zijn lekker Fee wat is de nieuwe benaming dan van "negerinnen-tetten"" want dat was steeds mijn favoriete snoep geweest en ik wil geenszins worden uitgescholden voor racist, als lid van het VB kan dat voor mij zware gevolgen hebben !!

Ik heb door de Thaise zon, nu ook een bruin kleurtje gekregen, dus helemaal geen "bleekscheet" meer ,zou ik het wagen , eind april,als ik terug in Belgie ben ,eens te gaan wandelen in Borgerhout zonder veiligheidskledij,ik bedoel zonder burka ??

Gepost door: Rene | 12-03-08

Boer als hobby? 'Hongerige mensen hebben ook een hobby nodig'

Waarom niet 'boer' bv? In Afghanistan worden nog vrijwel uitsluitend papavers aangeplant ipv voedingsgewassen, een gevolg van de idiote eeuwigdurende voedselhulp. En in Sudan zitten ze ook allemaal te niksen in reusachtige tentenkampen. Ooit hoorde ik een zwarte (neger) weigeren om een kuil te graven die als wc moest dienen, en dat was nochtans hard nodig omdat iedereen het maar tussen de struiken liet vallen. Voedselhulp maakt dus van mensen die van nature al lui zijn, nog grotere lamzakken. En voor Afrika wil ik een uitzondering maken voor de negerinnen, want die werken wél.

En, er zijn zeker en vast intelligente negers, maar in vergelijking met blanken veel te weinig, daar zit het probleem. Zoals er zeker en vast mooie atletische blanken zijn, maar in vergelijking met negers veel te weinig.

Bovendien kunnen we zien dat, hoe minder bruin, dus hoe meer kruising met blanken, hoe intelligenter. Een mooi voorbeeld daarvan is Guadeloupe, een frans departement, waar blanken de leidende en ondernemende klasse uitmaken, bruinen de werkende, en zwarten de onderklasse. Nochtans heeft iedereen er dezelfde kansen, als de zwarten er al niet bevoordeeld worden, zoals in de US.

Gepost door: Procureur Generaal | 12-03-08

Negerinnentetten Negerzoen wordt afgeschaft

Uitgegeven: 23 maart 2006

TILBURG - De Tilburgse koekfabrikant Van der Breggen verandert de naam van de door de onderneming gemaakte negerzoenen in 'Buys Zoenen'. Het bedrijf geeft daarmee gehoor aan de kritiek dat de naam van de lekkernij racistisch zou zijn. (nu.nl)

En het argument dat Holland niets zou hebben met latijnse talen snap ik ook niet goed. Het motto van het koningshuis luidt "Je maintiendrai", en op hun postzakken staat "Les Postes".

Gepost door: Procureur Generaal | 12-03-08

Proc. generaal: "En, er zijn zeker en vast intelligente negers, maar in vergelijking met blanken veel te weinig, daar zit het probleem."

Als ik die redenering zou geloven, zou ik moeten concluderen dat aan deze weblog enkel maar zwarten deelnemen. :)))))))

Gepost door: Oom Tom | 12-03-08

Oom Tom, gelieve hier niet te veel met de zwarten de gek te houden aub. Wij zijn ook mensen.

Gepost door: Wouter Van B. | 12-03-08

Oom tom Ga ergens anders mensen uitdagen, wat de "progressieven" in Gent hebben uitgevreten kost ons ook handenvol geld,afbreken ,vernielen, molotov's naar mensen gooien, jullie hebben er een patent op, F... Off

Gepost door: lowieke staal | 12-03-08

smakelijk ! inderdaad oom Tom niet te veel met onze blog negers spotten want hier en daar kan er nog een kanibaal tussen zitten ,die in jou.... een soort kerstkalkoen ziet ,voor je het beseft lig jij te sudderen in een grote pan met knoflook en ajuintjes....(ik krijg eerlijk gezegd al goesting)

Gepost door: Rene | 12-03-08

Waris Dirie Een mooi voorbeeld van hoe de negers erin slagen steeds weer hun eigen ruiten in te gooien is Waris Dirie, de Somalische ex-speciale-VN-gezant, die in 2003 bedankt werd voor haar diensten wegens 'alcoholproblemen'. Een afspraak met het EP en met Condoleeza missen omwille van drank en sex, je moet het maar kunnen. Haar biografie klinkt zo onwaarschijnlijk, dat je na 10 lijnen al tot de vaststelling moet komen: dit is gewoon gelogen.

Gepost door: Procureur Generaal | 12-03-08

@rene: negerzoen even Googlen op negerinnentetten en je weet er alles van:

De Nederlandse koekjesfabrikant Van der Breggen uit Tilburg verandert de naam van de door het bedrijf gemaakte 'negerzoenen' in 'Buys Zoenen'. Het bedrijf geeft daarmee gehoor aan de kritiek dat de naam van de lekkernij racistisch zou zijn. Negerzoenen, die in Nederland ook wel moorkoppen worden genoemd, worden in de Vlaamse volksmond verorberd als 'NEGERINNENTETTEN'.

De koekjesfabrikant had onder meer kritiek gekregen van de Stichting Eer en Herstel Betaling Slachtoffers van Slavernij in Suriname. De stichting wou de naam negerzoen gewijzigd zien omdat het een belediging zou zijn voor alle zwarte mensen. De nieuwe zoenen liggen vanaf half april in de winkel.

Gepost door: fee | 13-03-08

Witloof is dan ook een belediging... Is Witloof dan ook beledigend ? Ik wil niet dat mijn huidskleur aan een plant wordt gekoppeld...

Waar zijn we toch mee bezig....Dit soot politieke korrekt denken heeft geen einde meer.

En dan te zeggen dat het in engeland nog 100x erger is dan hier.

Gepost door: Den Amerikaan | 13-03-08

Zwart werken.... Zwartwerken
zou dat ook racistisch kunnen zijn omdat er nu eenmaal veel allochtonen in het zwart werken...
Zwart gat (astronomie)
Zou dat kunnen iets te maken hebben met zwarten hun achterste en dus racistisch zijn.

Komaan zeg

Gepost door: Den Amerikaan | 13-03-08

Den A:zou dat ook racistisch kunnen zijn omdat er nu eenmaal veel allochtonen in het zwart werken... µ

... en in't zwart betaald worden door de witten

Gepost door: Old Shatterhand | 13-03-08

Er zijn ook veel witten die in het zwart werken, is dat dan multicultureel?

Gepost door: Rudy | 13-03-08

Oom Tom, hier is een gepast spreekwoord voor jou:

Middelmatigheid is bij een criticus gevaarlijker dan bij een schrijver.
(Eugène Ionesco)

En bij jou is het niet eens middelmatig maar ondermaats.

Gepost door: Belliraj | 13-03-08

Rudy: "Er zijn ook veel witten die in het zwart werken, is dat dan multicultureel?"

Nee rudy, want voor VB'rs zijn alle mensen die niet pro de partij zijn, 'untermenschen', niet eens mensen dus. Als je niet goed weet wat ik daar mee bedoel, hoef je maar de gemiddelde commentaar te lezen van ubermenschen zoals lowieke, rene, belliraj, fee of proc.generaal. Werkt erg verhelderend.

Gepost door: Old Shatterhand | 13-03-08

Old Shatterhand, behoorde die niet bij de groep blanken die de grond afpakten van de indianen en hun vervolgens tot tweederangsburgers maakte? En dat komt hier mensen bekritiseren die hun voorvaderlijke jachtgronden willen verdedigen tegen indringers vanuit het oosten en het zuiden?

Gepost door: Winnetou | 13-03-08

Nee Winnetou, dat was Buffalo Bill aan de zijde van Generaal Custer in Wounded Knee. :)

Gepost door: Old Shatterhand | 13-03-08

Nadenken Old Schaterlach...nadenken !!! Old Shater..enz.. wie zijn dan volgens jou de ubermenschen ?? diegene die onze vrouwen uitschelden voor "hoer" ,diegene die de doodstraf uitspreken voor een paar cartoons of omwille van het feit dat een onderwijzeres een teddy beer de naamn Mohamed gaf ??..diegene die nog vrouwen stenigen .Zijn ubermenschen misschien te herkennen door het dragen van een burka ,kopvod of burkini...is het een kenmerk van hun uber-jeugd wanneer zij duizenden auto's in de fik steken omdat de unter-politie twee bruine criminelen wilden pakken...Is volgens jou de Belgische politiek uber...die met kopvodden hun politieke speech houden ..fIs Justitie zo Uber wanneer zij de moord op een oudere buschauffeur amper bestraft....wanneer ik daar eens over nadenk beste "Old schaterlach" heb ik de neiging mij inderdaad iets beter te voelen als mens dan al die "sukkels" en daar hoor jij ook bij !!

Gepost door: Rene | 14-03-08

Rene: "ubermenschen ?? diegene die onze vrouwen uitschelden voor "hoer"

Inderdaad Rene, mijn vrouw wordt al tien jaar lang verrot gescholden ('dat hoerig importwijf met snor') door 'jouw soort', enkel en alleen omdat ze van vreemde origine is. Jij als rechtse racistische rat met je vrouw die eveneens van vreemde origine, zou toch goed kunnen begrijpen. Of niet?

Gepost door: Old Shatterhand | 14-03-08

Het discrimineren enkel omwille van de huidskleur is verwerpelijk,dat is de naakte betekenis van racisme...het is even verwerpelijk als een bepaalde politieke democratisch verkozen partij volledig uit te sluiten te vernederen enz das ook een vorm van racisme...het uitstoten van ...vooroordelen hebben ...Spijtig dat "de goeden" altijd mee delen in wat de slechten aanrichten,dat geld voor alles en iedereen.Ik heb zeker niets tegen een gekleurde medemens ...Antwerpen in het bijzonder,
heeft als havenstad leren omgaan met vreemdelingen...er waren nooit problemen...sedert die Islaam zijn intrede deed is er wel wat veranderd...spreekt men van Allochtonen denkt men bijna uitsluitend aan Marokkanen in het bijzonder ,idem met criminaliteit,...raar he zou dat toch komen...ze willen en zullen zich niet integregeren....is het dan "verdomd" zo verkeert van het VB daar eisen aan te stellen....is het niet een "normale eis" aanpassen of opkrassen ???
ge moet eens proberen als Belg in hun thuisland een grote bek op te zetten zoals onze bruine broeders dat hier kunnen en mogen....dan gaat die grote "bek Belg" binnen de kortste keren de "doos"in... of met "groene zeep" richting vanwaar gekomen !! Ha ja gisteren eens gevraagd aan een Thais advocaat wat het zoal kost om de Thaise nationaliteit te verkrijgen ...80.000 bht of 1700 Euro....en dan heb je alleen het recht om hier te wonen... gene dop ,OCMW of gelijkaardige sociale voordelen...das wat anders he "Schattige" als ze die regel in Belgie ook toepassen zie je binnen de kortste keren gene enkele bruine meer...want dan valt er niets meer te rapen...

en inderdaad beste Schaterman ik zou het nooit in mijn hoofd krijgen om met mijn Thaise echtgenote in Belgie te gaan wonen...ze zou inderdaad worden uitgescholden voor "hoer" want ze draagt geen kopvod en ze is bovendien Bhoediste...als ze dat ook komen te weten !!!

Gepost door: Rene | 14-03-08

Hahaha! IK BEN TOCH DE SLIMSTE! Er zijn 3 (DRIE) koppels die door mij niet wilden getrouwd worden.
Ik ken ze, maar zeg niet wie ze zijn.
AL DE STOEME SINT-NIKLAZENAARS ZIJN ZO LOEMP dat ze die drie koppels niet kunnen vinden.
Zelfs mijn vriend onze slimme burgemeester weet het niet!
Dat zegt toch genoeg!
Vandaar deze uirdaging:
Kent iemand die 3 koppels? Anders verklaar ik jullie allemaal tot uilskuikens: ik heb trouwens mijn humaniora gedurende 3 jaar langer gedaan
dan al mijn bleke klasgenootjes!
DAAR STAAN JULLIE VAN TE KIJKEN hé!

Gepost door: Wouter Van B. | 14-03-08

Wouter ...dus drie jaar specialisatie...en dan durven ze beweren dat negers domkoppen zijn

Gepost door: Rene | 14-03-08

Jij bent ook niet slim hé, Rene! Ik heb mijn humaniora 3 jaar langer gedaan
omdat ik -om alles grondiger te kunnen bestuderen -
3 keer een jaar ben blijven zitten!
Is dat niet knap?
'k Moet er wel bij zeggen dat ik niet 3 keer dat eerste jaar heb gedaan zoals die Belgische prins die nogal goed thuis is bij de Marine: de studie die hij maakte was veel grondiger...

Gepost door: Wouter Van B. | 14-03-08

GEDAAN, ça suffit! Ook al begrijp ik de Vlaams niet zo goed, toch weet ik dat als jullie spreek over negerinnetetten jullie met mij willen lachen!
Het moet nu maar eens gedaan zijn met mij te spotten!
Ik ben de grootste sportvedet van Belgique en is is niemand die met mij moet lachen!

Gepost door: Justine H. | 16-03-08

Ik had toch gevraagd nooit over uw geheime wapens te beginnen in het openbaar, Justine?

Gepost door: Carlos | 16-03-08

Regenbogen Nelson Mandela noem sy land se inwoners "Die Reënboognasie).
Ek wonder wat die "politiek-korrektes" van die wêreld daaroor te sê sal hê.
As Swartman en Witman en Bruinman rassisties is, dan moet Reënboog (Regenbogen) mos ook rassisties wees!
Swart betogers teen apartheid in Londen, het dikwels na die blankes in Suid-Afrika as "boere" verwys en geskree:"Voertsek julle boere." Min het hulle geweet dat die woord "boer" geen skeldwoord vir die boere was nie, want hulle IS DAN BOERE!!! Ons is trots daarop om boere te wees, en ons is trots om blankes te wees, en ons is ook trots daarop om Afrikaaners genoem te word. Al drie benamings is dus korrek.
Maar, as 'n mens enige benaming vir die swartes (of nie-blankes) gee, is dit "politiek niet-korrekt" en dus "rassisties".

Gepost door: Peter Murray | 16-03-08

IOC IOC: politiek mag geen rol spelen in de OS (nav de Chinese mensenrechten). Maar ze hebben wel decennialang ZA geweerd om politieke redenen!?

Gepost door: Procureur Generaal | 16-03-08

Hugo zal weer eens overdrijven!!! Zijn vrouw wordt al tien jaar 'verrot gescholden' omdat ze uit Georgië komt, beweert hij.
Dat klopt natuurlijk niet - en hoe kan ik dat weten - omdat ik de ruzie's die Hugo op allerlei fora had met medeforummers heb gevolgd. Zijn vrouw is trouwens geen moslima maar het lijkt er soms wel op dat hij er daar veel spijt van heeft omdat hij al meermaals liet uitschijnen dat het wel zo is.

Het begon trouwens met het uitschelden van een pasgeboren baby van één van de forumdeelnemers. Je zal nog wel weten wat voor afschuwelijke dingen je allemaal hebt geschreven over dat pasgeboren kindje zeker?
Als reactie (en het escaleerde toen inderdaad) werd door de vader je vrouw erbij gesleurd. Maar zeggen dat ze een snor heeft vind ik minder erg dat wat jij allemaal schreef over een pasgeboren kindje. Ik vind het altijd verkeerd dat familieleden die niets met het forum, blog of website van de betrokken persoon te maken hebben er op een laffe, gemene en achterbakse manier worden bij betrokken.
Dus zou ik graag hebben dat je niet begint, Hugo, niet over je eigen vrouw en niet over mensen die hier niet deelnemen aan het debat.

In feite is dat net hetzelfde als het gerucht dat je de wereld instuurde dat er ooit een 'zatte VB'er bij jou thuis amok kwam maken'. Je vergeet er gemakshalve elke keer bij te zeggen dat het om je eigen moeder ging.

Gepost door: Janice | 17-03-08

"Je vergeet er gemakshalve elke keer bij te zeggen dat het om je eigen moeder ging"

MMWOEHA!!!!

Gepost door: Gezinshulp | 17-03-08

Het is juist dat tijdens de koloniale periode "uitwassen" zijn gebeurd en met name tijdens de regeerperiode van wijlen "Koning" Leopold II gruwelijke taferelen hebben plaats gevonden die met geen woorden goed te praten zijn; ik zou haast zeggen VEROORDEELD moeten worden. Tussen haakjes : Dit geldt niet alleen voor sommige van onze "blanke" broeders, ook onze "Moslims" broeders hebben hier gretig aan meegedaan; "Darfour" is, nu nog, het mooiste bewijs van, niet?
Het is ook juist dat Nazi-Duitsland en het Japanse Imperium tijdens wereldoorlog II gruwelijke en mensonterende misdaden hebben begaan, die gewone mensen zoals jij en ik "vergeven" maar nog niet "vergeten" zijn.
Het enige verschil is, en dat kun je deze laatsten niet ontzeggen : Ze hebben, ondanks hun platgebombaardeerde steden, ondanks hun geruineerde economieen, op een tiental jaren, modelstaten uit te grond hebben weten te stampen.
En weet je waarom? Ze hebben ervoor GEWERKT, HARD GWERKT, zelfs met hulp van buitenuit.
Dat kun je helaas niet zeggen van het GANSE Afrikaanse continent, waarvoor ook hulp is geboden, gedurende decennia.
Bovendien beschikken deze Afrikaanse landen over ontzaglijke rijke bodemschatten, die ze zomaar ten gelde zouden kunnen maken. Niets hiervan dus.
Maar ja .... hiervoor moet dan wel de handen uit de mouwen gestoken worden; kortom GEWERKT worden.
Zijn wij westerlingen dan z'on RACISTEN of zo ONREDELIJK om dit zo te stellen, nee toch?
En nog dit : Aziaten, Oosteuropesche, zelfs sommige Arabische landen zijn wel uit een diep dal kunnen geraken en met aanzienlijk minder hulp.

Gepost door: Marc | 01-05-08

Genen Ze kunnen er ook niets aan doen, het ligt gewoon aan hun genen. Verplaats een zwarte naar een land waar hij alle mogelijkheden heeft, en hij blijft een achtergestelde, uitzonderingen niet te na gesproken.

Gepost door: Observer | 02-05-08

De commentaren zijn gesloten.