21-03-08

'Claus' - Gerolf Annemans

20-03-2008 - Gerolf Annemans - Gerolf Annemans blog - http://www.gerolfannemans.org/a/

Een lezer van Claus ben ik niet. Ik ben het nooit geworden. Niet eens wegens een afkeer of zo. Het is er gewoon nooit van gekomen.
Claus heeft mij nooit te pakken gekregen. En nu bij dit overlijden pas, vraag ik mij af waarom. Want Claus bewonderen, geef toe: het hoort er bij.

Overal duiken nu bekende Vlaamse mensen op die hem kenden of hebben gekend, of die zijn vriend blijken te zijn geweest of zijn afscheid van het leven hebben meegemaakt. Een voormalige eerste minister wijdt een hommage aan hem. Een krabbelend kluwen van lieden meldt zich, wier menszijn –voornamelijk in hun eigen ogen- een stuk hoogstaander, een stuk meerwaarder is geworden doordat zij ooit of meermaals met hem dezelfde lucht hebben mogen inademen.

Ikzelf kende Claus van verhalen die mijn vader vertelde. Die heeft namelijk ooit negen maanden met Claus intens samengeleefd. Dat zat naar verluidt zo. Na de oorlog waren de gebroeders Claus in handen terechtgekomen van de Jeugdrechter, achtergelaten door ouders die wegens de Belgische repressie gevangengezet waren. Claus’ vader was immers een aangebrande Vlaamsgezinde drukker/boekhandelaar en het waakzame België trad toen krachtdadig en onverbiddelijk op tegen criminelen, zoals u weet. De jeugdrechter had eerst geprobeerd om de broertjes te “plaatsen” in het Atheneum maar daar waren ze niet bijster tuk op het gebroed van vuile zwarten en dus werd de directeur van een katholiek college in Deinze aangezocht en bereid gevonden om de twee knapen op te vangen. Later zou de brave man – pastoor geworden in Olsene – mild en vol ironie verklaren over de bittere haat van Claus opzichtens alles wat katholiek was: “Streel een ezel over zijn gat, en hij schijt in uw hand...”

Zo kwam Claus in de klas van mijn vader terecht. Ik zag Dimitri Verhulst in Terzake verklaren dat hij een jongeling als Claus niet graag naast zich in de klas zou hebben gehad. Welnu: mijn vader had hem in de klas.

Claus was natuurlijk onaantastbaar en hield er dus een vrijgevochten levenswandel op na. Na school ging hij – zestien jaar – met toelating de nachten doorbrengen bij een kunstenaar daar in de buurt. Zijn Nederlandse opstellen waren toen al getuige van een onmiskenbaar getalenteerde scabreusheid. En zijn aversie voor de nonnen had zich reeds gekristalliseerd tot een alomtegenwoordig mantra. De verplichte Mis woonde hij middels het omdraaien van zijn stoel, achterstevoren bij. Na dat derde jaar van de middelbare school verdween Claus en trok hij de wijde wereld in, mijn vader en het kleinsteedse Deinze achterlatend met deze vluchtige herinneringen. Hij ging leven en werken in Noord-Frankrijk, al dan niet gedreven door Stijn Streuvels’ “Leven en dood in den ast” . Van daar ging het naar Parijs. Mijn broer -merkwaardig boekenverzamelaar- bewaart nog een exemplaar – door Claus eigenhandig en met bewondering, meen ik, opgedragen aan Gerard Walschap – van De Metsiers, een roman uit de beginjaren waarin reeds de in die dagen nog erg ongewone broeierige sfeer opgesnoven kan worden die Claus wellicht had opgepikt tijdens zijn tijd in Parijs.

Met wat verbazing heb ik gezien hoe over het overlijden van Claus werd bericht in een vorm van halve heiligenverering. Dat leek mij terecht, want hij was ontegensprekelijk een grote Vlaamse artiest en dus was al die aandacht in de Vlaamse media een logisch gevolg. Ikzelf weet immers wel zijn woordkunst en zijn soms barokke stijl te waarderen. Mijn verbazing gold echter het snuifje nationalisme dat uit de berichtgeving van gisteren onvermijdelijk blijkt, want behoudens enkele korte mijmeringen op de Nederlandse televisie is die berichtgeving toch nauwelijks overgeslagen op de rest van de wereld. De vraag mag gesteld worden of Claus voldoende universeel was om de wereld te kunnen veroveren.

Zeer zeker heeft hij vele pogingen ondernomen om universele thema’s aan te snijden, maar toch heb ik steeds de indruk gehad dat die thema’s dreigden verscholen te worden achter de gewassen van de provocatie die die thema’s omringden. De zucht naar het stampen tegen het gevestigde -bij uitstek het geloof, de moraal en de katholieke kerk- werd een woekerplant die veel van Claus’ artisticiteit ontoegankelijk maakte of in de schaduw stelde. Nadien, toen mei 68 de afrekening met dat Vlaamse verleden tot een nieuwe Vlaamse godsdienst maakte, werd Claus een paus van de elite, gezeten in het epicentrum van zijn eigen rebellie, maar in feite aanbeden en bewonderd en opgedrongen op precies dezelfde wijze als de nonnen hemzelf het geloof en het katholieke leven hadden pogen op te dringen.

Dat wereldje van de actuele elite is zoals een hond die in zijn eigen staart bijt, van een even intense kneuterigheid als diegene die Claus en Boon en Geeraerts met hun rebellie hebben willen omverwerpen. Evenmin bevrijd als het Vlaanderen van hun jeugd. Tot op de dag van vandaag. Even onbevrijd, met even diepgewortelde kronkels van nieuwe maar wezenlijk dezelfde erfzondegedachtes. Vroeger de masturbatie. Vandaag het racisme. Misschien is Vlaanderen wel van een eeuwige kneuterigheid...

Die Dimitri Verhulst van daarnet. In zijn Helaasheid der Dingen laat hij tijdens een radioprogramma de naam vragen van de reu die de hond van Adolf Hitler vogelt. De gevraagde antwoordt enthousiast: Gerolf !
(red. misschien heette die hond wel Siegfried…)
Nou: dat bedoel ik dan. Vlaanderen moet zich – hopelijk eindelijk een synthese van 50 jaar nonnen en 50 jaar Claus – losrukken van die kneuterigheid, zowel de ene als de andere, en losjes leren omgaan met zijn verleden. Vlaanderen moet een gezonde synthese vinden en tot rust komen over zijn christelijke en katholieke en flamingante geschiedenis. En Vlaanderen moet wat universele allure kweken die onze grenzen overstijgt.

Ik zal misschien de komende maanden even enkele werken van Claus alsnog eens gaan lezen en – mits denkbeeldige weglating van de beschreven woekerplant en ook van de gedachte dat hij militant van Patrick Janssens was geworden – proberen ervoor te zorgen dat het toch nog goed komt tussen hem en mij.


13:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Janice,je bent misschien ook geen lezer van Claus maar wel van "ons" en dan halen we nog een oplage van... of 700.000 keer gelezen.Ik voel me al een echte literatuurist een succesvol auteur...Ik zal proberen in de toekomst nooit meer "fauten" te schrijven !!

Spijtig dat verschillende van onze geachte tegenstanders te oordelen aan hun postings ,de eerste tekenen van "dementie" vertonen,een ziekte die niet te genezen valt en steeds maar erger wordt ,zoals die Wouter Van Besien ,echt spijtig .... en nog zo "jong"

Gepost door: Rene | 21-03-08

cultuur Zo kende ik u nog niet Janice, waarschijnlijk het een en ander gemist. Met ingetogen respect maar toch evoluerend naar de Vlaamse kneuterigheid van de poco elite. Vanaf nu lig je bij mij in de bovenste schuif want er is dringend werk aan wat je zo stellig beschrijft" Vlaanderen moet zich – hopelijk eindelijk een synthese van 50 jaar nonnen en 50 jaar Claus – losrukken van die kneuterigheid, zowel de ene als de andere, en losjes leren omgaan met zijn verleden. Vlaanderen moet een gezonde synthese vinden en tot rust komen over zijn christelijke en katholieke en flamingante geschiedenis. En Vlaanderen moet wat universele allure kweken die onze grenzen overstijgt.
Toch zal het moeilijk zijn met een volk dat al bijna 180 jaren belogen, bedrogen en verguist is.
Daar komt met leterme 1 bestolen ook bij.
Hoe kan een volk zich cultureel verheffen als de cultuur politiek gekaapt is?
sans racune

Gepost door: stradi | 22-03-08

Universeel Universeel zijn we al: we dweilen constant de wereld af op zoek naar ondernemers die hier werkgelegenheid willen scheppen, of die bereid zijn onze eigen bedrijven op te kopen, tot onze grote trots: de 'echte belgische' chocoladefabrieken toe.

En Rene, maak u maar geen zorgen over een taalfoutje: die 700,000 komen hier om het blog te lezen, niet de reacties. Denk maar hoe je zelf bent als je een blog bezoekt waaraan je niet zelf actief deelneemt.

Gepost door: Procureur Generaal | 22-03-08

Gerolf : vlijmschrep stijlvol commentaar met de juiste toon Als het VB in die richting evolueert dan zijn ze van die partij nog niet af!

Gepost door: X | 22-03-08

Misschien is het niet goed doorgedrongen, maar deze tekst heb ik overgenomen van de blog van Gerolf Annemans.
Het staat bovenaan het artikel.

Gepost door: Janice | 22-03-08

over iets anders gesproken Heel Nederland staat op zijn kop voor de nakende openbaring van de Wilders film,niemand kent de inhoud van de docu maar paniek alom ,wat toch doet vermoeden dat een groot deel van de bevolking serieuse angst heeft voor de gevolgen van die Islaam troep,blijkbaar moet men de vrije meningsuiting verbieden voor alles wat met de Islaaaaam te maken heeft.Die Koranneukers moeten maar aanvaarden dat het westen een andere cultuur heeft en dat wij leven in een "vrijheid" van handelen en denken , ons niet de wet moeten laten voorschrijven door een groep "achterlijke fanatiekers" Ik hoop dat Wilders in zijn film niet veralgemeend want er zijn inderdaad strekkingen in de Islaaam die andersdenkenden respecteren,die film kan misschien ook voor hen een zege betekenen...het negatieve,het voorbijgestreefde uit de Islaaam halen en enkel de goede punten naar voren schuiven die tot doel hebben van hun aanhangers een gelukkig ,vredelievend en "verdraagzaam" volk te maken die in staat zijn met "andersdenkenden" samen te leven ! niet zoals nu ,want vele van die bruine jongens denken dat in naam van Allah alles is toegelaten ,zij het recht hebben om bv janetten te ambeteren en de maatschappij te "verzuren" door hun primair verwerpelijk gedrag

Gepost door: Rene | 23-03-08

Kneuterig? Vlaanderen is misschien wel van een eeuwige kneuterigheid zegt Gerolf. Tja, veel voortrekkersrol hebben wij nooit gespeeld. Alhoewel, ik ben fier dat wij misschien de regio zijn waar links het minste stemmen haalt (wat nog niet hetzelfde is als het minst te zeggen hebben). Links + Extreemlinks samen niet eens 1/4e vd kiezers, ga het maar zoeken elders in de wereld.

Maar ook in Holland begint er sleet te komen op links. De grote anti-Wildersbetoging gisteren in Amsterdam was een ramp. Hooguit 1300 mensen, politie, journalisten, hulpverleners en verdwaalde paastoeristen meegerekend volgens de Volkskrant. Voor een organisatie als de trotskistische Internationale Socialisten, ditmaal vermomd onder de naam Nederland Bekent Kleur, is dat een afgang van jewelste.

Maar die film van Wilders blijft maar aanslepen, mss een één aprilgrap? Nu is de filmwebsite, op een US-provider, ook al uit de lucht. De amerikanen krijgen ook al schrik.

Nochtans houd het geprovoceer vd moslims maar niet op. Nu hebben ze in Engeland weer iets nieuws gevonden: op een grote camping zijn ze met 700 Iraanse immigranten bijeengekomen om er het Iraanse nieuwjaar te vieren. Met stijl, want iedere morgen klinkt om 5 (!) uur in luid en klaaglijk arabisch de muezzin door krachtige luidsprekers. En dat wordt nog een paar keer herhaald gedurende de dag. Andere gasten moeten deze lawaai-overlast maar nederig accepteren. En doen dat ook nog, de Engelsen een beetje kennende.

Als tegenzet gaat de paus vandaag een bekende ex-moslim dopen tijdens de paasviering. De veiligheidsvoorzieningen in Vaticaanstad zijn tot het maximum opgedreven.

Gepost door: Procureur Generaal | 23-03-08

een moedige ex moslim een moedige paus.Hij zal toch weten dat de Egyptische minister van binnenlandse zaken diegene doodwenst die het aandurft zich te bekeren tot een andere godsdienst.....de veiligheidsmaatregelen zijn dus geen luxe...vermoedelijk heeft deze ex moslim de teksten gelezen van Janice haar blog en uiteraard... met gezond verstand zijn besluit heeft genomen afstand te nemen van de profeet en donkerrood...

Gepost door: Rene | 23-03-08

Groots in het leven en zelf groots in de dood? 'Groots in het leven en zelf groots in de dood'
Zo klonk het al vanaf de eerste staatsnieuwsberichten over het heengaan (of is het wegvluchten?) van een lokale schrijver. Domme, aanmatigende, misplaatst triomphantelijk opgedrongen reclame voor een strikt persoonlijke keuze, misschien het laffe vluchten in wetten die door anderen gemaakt werden en niet door de eigen persoon beslist. Gebruik maken van dwaze wetten om zelf niet hoeven te ondergaan. Niet meer niet minder.Devaluatie van een jammerlijk maar dan ook weer niet zo zeldzaam gewone-mensen-leed tot een platte dwangerige aanbeveling met een minachtend toontje voor wie anders verwacht, had gedacht, durven denken. Ideologische uitbuiterij van een persoonlijk menselijk afscheid, wie dood is kan niets herroepen. Er is geen leven na de dood, maar de VRT zal er voor sommigen voor zorgen. Spookfirma.
Wie de hele rit wil uitdoen is dus kleinzielig, kleinburgerlijk en enkel goed om tijdens het bewuste leven (bepaalde) boeken te kopen. Dat werd trouwens de dag nadien op Eén als mooiste hommage aan de overleden schrijver bestempeld: het nog vlug gaan kopen van een boek van hem. Commercie, allerzieligen.
Mogen de belastingsbetalers vanaf nu telkenmale weten op welke manier de overledene zijn schup afgekuist heeft, en wordt er voor elke natuurlijke of geforceerde methode reclame gemaakt?

Naar het schijnt heeft de schrijver een paar heilige huisjes omver geschopt tijdens zijn carriére. Goed zo, maar vandaag wordt datzelfde idealisme door zijn slijmerig beate bewonderaars aan banden gelegd. Enkelingen, kiezers en zelf een volledige partij werden/worden geïntimideerd, de mond gesnoerd en op correcte afroep vervolgd omwille van nieuwe, veelal geïmporteerde heilige huisjes die absoluut heilig moeten blijven, al is heilig niet hetzelfde als katholiek, eerder minnaretterig.
Alle heilige huisjes behalve moskeeën. Hypocrisie als verplichte leerstof voor wie durft te twijfelen, te weerleggen, zelf een mening op te bouwen.
Is de maatschappij nu zoveel beter dan na het beledigen en verminken en decimeren van de eigen cultuur?

Gepost door: Jade | 23-03-08

Danneels ging ook wel over de schreef vind ik. Waar bemoeit die zich mee? Claus is laf, zei hij, omdat hij euthanasie pleegde. Ik vind dit juist heel moedig van Claus, want ik weet niet of ik het zou aandurven. Bij Alzheimer heb je geen pijn, als je hevige pijnen lijdt, dan verlang je naar de dood, maar dit is anders.

Ik ben niet meteen een aanbidder van de doodscultuur, maar in dit geval heb ik er alle begrip voor. Ik weet waarover ik spreek, mijn moeder kreeg de ziekte al op haar 61-ste. Vier jaar lang heeft ze geweten wat haar te wachten stond. Een intelligente vrouw als zij...verschrikkelijk is dat! Nog eens vier jaar later is ze overleden. Men had haar twee medicamenten toegediend die niet samen mochten gegeven worden en haar hart begaf het. Ik verloor mijn moeder tweemaal...de eerste keer toen ze mij niet meer herkende en de tweede keer toen haar lichaam ook overleed.
In het begin was het hard, maar later besefte ik dat haar nog veel leed is bespaard gebleven. Maar het verdriet om haar blijft.

Gepost door: Janice | 25-03-08

Ouwe sok Danneels is een ouwe sok die veel spijt heeft dat hij geen imam is. Hij verdedigt hier echter de katholieke leer, en die is er alleen voor katholieken. En die hebben er zelf voor gekozen, dus ook voor hun eventuele lange doodsstrijd.

Na de mp3-moord in Brussel kwam hij toch ook aandraven met "waar waren de dappere belgen, waar was de burgerzin?" omdat niemand ingreep. We hebben hem dat niet meer horen herhalen na het 'busincident'. Danneels is een echte wereldvreemde kwezel, van het nivo van die andere paleisbewoner, koning Boudewijn.

Gepost door: Procureur Generaal | 25-03-08

Lijken in spé versus terugbetaalde IVF naargelang huidskleur en geloof Danneels werd tot nog toe getolereerd, ja zelf a-la-carte bewierookt door de regime media. Het vetste bewijs dat je de rooie rakkers oraal moet bedienen of je hebt er gelegen, dan zijn ze blijkbaar niet vies van 'internaat avontuurtjes'.
Voor of tegen, nu heeft hij (Garnaal Danneels)eens zijn winkel verdedigd en lap! onmiddelijk bij het eigen kruis gegrepen. Zolang de kerk afgebroken wordt of zichzelf afbreekt op zijn Claus' ok, maar niet met een eigen mening komen godverdomme.
De fascistoïde onverdraagzaamheid en intellectuele achterlijkheid ligt dus bij de linkse meute die met alles om kan, van pipi-urine tot kaka-stront en van boula-boula voodoo tot uithuwelijkerij besnijdenissen met botte scheermesjes tot het misbruiken van de uitstap uit het leven voor propaganda doeleinden.

Danneels is altijd al een slechte vertegenwoordiger geweest van zijn kudde, hij heeft de mensen niet tot zich geroepen, het was vis noch vlees en zelf op vrijdag was het een sprotje.
Voor de rest ben ik van mening dat het einheitswurst rode bieten-kwieten beleid wetten al gistend uitschijt, daar waar wijze mensen, een bepaalde aanvaarde en gerespecteerde hiërarchie plus het onderlinge vertrouwen en de samenhorigheid van (grote) gezinnen oit een leidraad vormden. Niet dat het toen 100% rechtvaardig was, maar we waren goed op weg, totdat men de ene godsdienst met de andere wilde wreken...
Onzeouderlingen zijn daar het slachtoffer van.

Gepost door: Jade | 25-03-08

De commentaren zijn gesloten.