05-05-08

Als je dacht al alles te weten over de bevrijding?

Bekijk dan dit filmpje.

KLIK HIER

15:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Bevrijdingsfeesten Momenteel lopen de Bevrijdingsfeesten in Rotterdam, live op tv. En wat valt weer op, net zoals bij alle andere culturele manifestaties? Juist, geen allochtoon te bespeuren, laat staan een hoofddoek, noch bij de muzikanten, noch tussen het publiek. Er zullen er dus niet al te veel gesneuveld zijn bij de bevrijding van Holland, want veel meer dan wat voetballen met herdenkingskransen deden ze tot nog toe niet.

Gepost door: Observer | 05-05-08

"Kopslunsen" (in 't Westvlaams) waren al evenmin te zien op de foto's van de 1meiviering in Antwerpen.
Men moet wel héél naief zijn om te denken (en te hopen) dat die bevolkingsgroep in iets "typisch Europees" zou geinteresseerd zijn.
"De uil uithangen en centen ontvangen", dàt is echter andere koek.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 06-05-08

EVEN ERG! Het is daar in Nederland al even erg als hier!
Geschiedvervalsing! Maar van hogerhand!
Gelukkig zitten de socialisten daar ook in de regering , zodat zij een beetje kunnen "sturen"!

Het was hier bij ons niet Achmed of Mohammed maar de voorgangster van Caroline Gennez die haar tanden liet zien aan de bezetter! En schrik dat ze hadden!
Maar wij hebben hier (gelukkig) nog iets anders!
Gisteren zijn op de Belgiêlei voor de 50ste keer dit jaar de miljoenen slachtoffers van de Duitse barbarij herdacht.
Tegelijk werd ook aandacht gevraagd voor het opkomend rascisme. Zoals een joodse professor zei: wie de islam aanvalt of discrimineert, valt het joodse volk aan!

Hoog tijd dat we onze hersenen binnenbrengen voor een grondig nazicht! Desnoods wil de club van de witte daar voor zorgen en de zorgverzekering betaalt met de glimlach terug!

Gepost door: Erwin | 07-05-08

Stoken Hoezo, wie de islam aanvalt, valt het joodse volk aan? Beginnen ze weer te stoken, de joden? Het is waar dat de arabieren en de joden van dezelfde oervader, Abraham, afstammen, de eersten van zijn zwarte kuisvrouw, de tweeden van zijn wettelijke blanke vrouw. Hij had het ook eens 'geprobeerd' bij zijn kuisvrouw, zogezegd omdat zijn echte vrouw geen kinderen kon krijgen. Toen waren de venten al zo leep als nu me dunkt. Want daarna bleek ze wonderwel in staat kinderen te krijgen, israeli's nogal, Gods uitverkoren volk (volgens henzelf toch).

Nagenoeg alle godsdiensten komen uit het oosten, die mensen voelen zich alleen goed als ze zich kunnen wentelen in een religie, zoals een kip aan 't spit.

East is east and west is west, and never the two shall meet.

Gepost door: Observer | 07-05-08

De meeste joden denken er gelukkig wel anders over.

Gepost door: Janice | 07-05-08

Maar het joodse maandblad pretendeert wel een bijzondere stem te laten horen... Freilich heeft als baas van dat joodse maandblad een venijnige pen.
Maar als dat de stem van het joodse volk is, dan denk ik dat zijn wijze grootvader (de man van het Israëlietisch Weekblad) er heel andere gedachten op nahield.
Ik heb altijd veel sympathie gehad voor het joodse volk en bijzonder voor de joden in Antwerpen
maar zoals enkele uitverkorenen nu tekeer gaan, vraag ik me af of zij de spreekbuis zijn van de joodse gemeenschap of enkel van zichzelf...
In elk geval presenteren zij zich als de woordvoerders van de hele gemeenschap.
Zij kunnen het bloed wel drinken van de ongelovigen die op het VB hebben gestemd en merkwaardig genoeg sympathiseren zij met rood en groen die ook de sympathisanten zijn van HAMAS, de vrijheidsstrijders!
Weten ze dat in Israël wel?
(Of heb ik het allemaal verkeerd begrepen? Ik hoop het van harte!)

Gepost door: Erwin | 07-05-08

Janice, reactie van gisteren klopt als een bus. Ben met een aantal niet-orthodoxe joden sterk bevriend, enkele hier in Frankrijk (ken ik nog maar een paar jaar), enkele in Nederland (ken ik al een halve eeuwigheid). In Antwerpen ook, maar die band is niet zo sterk. Zijn allemaal rechtsgezinden, hier in Frankrijk iets minder, daar FN nogal héééééééél extreem is in hun ogen. Met Nederland houd ik een intens contact via chat en zowel daar als hier in Frankrijk hoor ik heel andere ideeën dan die hierboven beschreven. Zeker geen arabierenvrienden en ben er haast zeker van dat dit bij de het grootste gedeelte van de joodse gemeenschap leeft.

Gepost door: Bob D Frankrijk | 08-05-08

Loyaal Die Marokkanen hebben alleen maar tegen de duitsers gevochten omdat ze MOESTEN van hun toenmalige regering, de Franse. Als ze onafhankelijk waren geweest, hadden ze zeker meer goesting gehad om samen met de Joegoslavische Handschar divisie op te trekken MET de duitsers! Tot zover de loyaliteit van de allochtone bevrijders.

Gepost door: Observer | 08-05-08

De commentaren zijn gesloten.