05-05-08

W.G. VAN DORIAN'S NIEUWE THRILLER

gsW.G. Van Dorian’s nieuwe thriller:
“De Goddelijk Selectie”is een forse aanklacht tegen religie.

Na het uitstekende, maar ook controversiële, debuut van auteur W.G. Van Dorian, “De Vijfde Colonne”, volgt nu het vervolg getiteld: “De Goddelijke Selectie”.

Controversieel was de thriller De Vijfde Colonne zeker. Commentaren van de Nederlandse pers logen er niet om.

Metro: “Een thriller met een explosieve inhoud.”
Het Vrije Volk: “Een nieuwe versie van Orwells 1984”
Ezzulia.nl: **** (4 sterren) “De lezers mogen zich verwachten aan een goedgeschreven, spannend en beangstigend dichtbijkomend verhaal.”

De wereld, een jaar na: “De Vijfde Colonne”!!

Zoals in De Vijfde Colonne staat ook nu weer de vrijheid van meningsuiting centraal, zij het in een iets andere context. Daar waar in het eerste deel van deze tweeluik een perfecte beschrijving van een religieus radicale(Islamitische) bezetting van Europa werd beschreven op een (realistische, bijna non-fictieve) manier, die je haren overeind doen staan, is de Goddelijke Selectie veel grootser van opzet.

De Internationale Organisatie die, als een remedie tegen het (Islamitisch) Radicalisme, is opgericht om de vrede te bewaren, heeft andere plannen.Vereniging van alle religies die de dienst moeten gaan uitmaken in de wereld en weer normen en waarden moeten gaan afdwingen (met een eigen militaire macht, VN stijl). Je krijgt de indruk dat Van Dorian hierbij aanhaakt op het verdedigende gedrag van Christelijke partijen ten aanzien van de Islam. Zeker de stelling dat “discussie anderen niet mag kwetsen, anders vraag je om wat Theo van Gogh kreeg (hetgeen wil zeggen dat een verkrachte vrouw het aan zichzelf te wijten heeft als ze een kort rokjedraagt) wordt door de hoofdpersonen in het boek met de grond gelijk gemaakt.Hier dwars doorheen loopt bovendien de kern van het ‘hersenspoelen’ van ex-Radicalen door deze organisatie, door middel van een falend technologisch programma. Dat vraagt uiteraard om problemen. En ook nu weer weet Van Dorian op een perfecte manier een onderdeel uit de Tweede Wereldoorlog te verplaatsen in onze tijd op een angstaanjagende wijze.

Van Dorian beschrijft wederom op een ijzingwekkende manier een mogelijk fictief verhaal, dat werkelijkheid zou kunnen worden. Dit ondanks dat De Goddelijke Selectie, zeker de tweede helft van het boek, wel meer neigt naar fictie dan het geval was in De Vijfde Colonne.

De Goddelijke Selectie is eigenlijk een aanklacht tegen religie in het algemeen (m.n. de Islam) en hoe de mens met religie omgaat. Verborgen in een onheilspellende thriller, wordt met name de inperking van de persoonlijke vrijheid sterk uitgemeten tegenover de dictatoriale kenmerken van religie (Islam of Christendom).

Het boek is dikker (bijna 400 pagina’s tegenover 343 van De VijfdeColonne) en is beter geredigeerd dan De Vijfde Colonne. Daarentegen is de verkoopprijs gelijk gebleven. Zoals De Vijfde Colonne is De Goddelijke Selectie, naast verkrijgbaarheid bij de uitgever: wisemanpublishing.com, tevens direct bij bol.com verkrijgbaar en te bestellen bij elke boekhandel.De dialogen lopen vlotter dan in het eerste deel en de zaken worden iets uitvoeriger beschreven, daar waar Van Dorian in De Vijfde Colonne iets korter van stof was. De schrijfstijl is (gelukkig) niet veel veranderd. De Goddelijke Selectie leest lekker weg en is met recht -wederom- een pageturner.

Gerenommeerde boeken website ‘ezzulia.nl’ is de eerste die De Goddelijke Selectie heeft gerecenseerd. Ezzulia gaf het boek (wederom) 4 sterren van de 5 en gaf onder meer de volgende beschrijving: “Auteur Van Dorian heeft met De Goddelijke Selectie bewezen geen eendagsvlieg te zijn. Met dit boek heeft de auteur laten zien een geheel eigen genre te hebben ontwikkeld, een genre die niet in een paar woorden is te beschrijven. Deze genre moet je zelf beleven.”

Synopsis:
Gedurende het eerste jaar na de oorlog ontwikkelt de machtige Internationale Commissie voor de Ontwikkeling van Seculariteit, de ICOS, een revolutionair en technologisch programma ten behoeve van de herintegratie van voormalige Radicalen. Een vreemd virus steekt de kop op en wordt aan het programma gerelationeerd.

Als de ICOS vervolgens stationering van eigen veiligheidstroepen en religieuze wetgeving in de hele wereld wil afdwingen, begint een aantal landen zich te verzetten tegen de uitvoering van het programma. Als gevolg hiervan, dreigt de ICOS militair in te grijpen, waarbij een conflict met China volledig uit de hand lijkt te lopen.

Bij toeval ontdekt Sean Gallagher de nauwe banden van de ICOS met de CIA.Samen met Hans Bergen vertrekt hij naar China om de oplopende spanningen te verslaan. Ze komen erachter dat niets is wat het lijkt.

Als de Chinese veiligheidsdienst onverwacht de ware identiteit en agenda van de ICOS ontmaskert en een grootschalig plan voor de wereldwijde constructie van concentratiekampen wordt ontdekt, vertrouwt niemand elkaar meer en begint iedereen op iedereen te jagen.

In de chaos die volgt, zoeken Sean en Hans hun weg naar de vrijheid in Kenia, Indonesië, China en de Verenigde Staten.


__________________________________De Goddelijke Selectie, W.G. Van Dorian
Wiseman Publishing, ISBN: 978-90-8963-006-3 € 20,95, 398 pagina’s

11:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

De ondergang van Nederland De ondergang van Nederland - Land der naïeve dwazen, is een in 1990 gepubliceerd boek[1], geschreven onder het pseudoniem Mohammed Rasoel.

Rasoel schreef op 6 maart 1989 op de opiniepagina van het NRC Handelsblad[2] dat hij als kritische moslim Nederlanders wilde waarschuwen voor het oprukkende islamitisme.

Ruim een jaar later verwoorde dezelfde Rasoel vergelijkbare standpunten in het als anti-islamitisch aangeduide boek "De ondergang van Nederland". Dit zorgde voor veel opschudding en een ware heksenjacht volgde om de identiteit van de schrijver te achterhalen. Een aantal keren verscheen Rasoel met een vermomming van Palestijnse sjaal en zonnebril in talkshows [Jan Lenferink, RUR, Veronica, 1990] om zijn boek toe te lichten waarbij een presentator probeerde zijn paspoort te pakken en zijn sjaal af te rukken. Een islamitische politicus ging ook het gesprek aan met Rasoel, om vervolgens zijn theekop door te spelen aan de politie voor vingerafdrukken.

Teun van Dijk, een Amsterdamse hoogleraar tekstwetenschap schreef in 1990 in een brief aan het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) dat hij op basis van tekstanalyse vrijwel zeker kon zeggen dat Mohammed Rasoel een pseudoniem van Gerrit Komrij was[3]. Deze analyse werd alom, niet het minst door Gerrit Komrij zelf, betwijfeld of zelfs belachelijk gemaakt.

Uiteindelijk lekte de identiteit van Rasoel uit en bleek hij de uit Pakistan afkomstige en in Edam woonachtige variété-artiest Zoka van A., te zijn, later zich ook bedienend van de naam Zoka F.. Wegens alle commotie werd zijn boek in de meeste winkels uit de schappen gehaald.

Op 16 december 1992 werd Zoka van A. door de kantonrechter te Amsterdam veroordeeld tot een boete van 2000 gulden naar aanleiding van een klacht door de Anne Frank Stichting wegens "aanzetten tot haat op grond van ras of geloofsovertuiging". Zoka zelf was niet ter zitting verschenen, met het argument dat zijn aanwezigheid aanleiding voor fundamentalistische moslims zou kunnen zijn zich te wreken op de manier waarop over hen in zijn boek was geschreven.

Zoka's commentaar op het vonnis was: "Het is belachelijk en ronduit een schande dat ik mij moet verantwoorden wegens diskriminatie van moslims. Het bewijst dat de strekking van het boek juist is. Dat de Nederlandse samenleving minder tolerant wordt. De vrijheid van meningsuiting wordt in ieder geval al opgeofferd. Als moslims op TV zeggen dat Nederlandse vrouwen sletten zijn, dan mag dat weer wel. Ik begrijp het gewoon niet."

Gepost door: Wiki | 05-05-08

Veilige derde landen Ondertussen werkt Links onverdroten verder aan de islamisering van Europa. Zopas heeft het Europees Hof in een Arrest beslist dat het EP mag meebepalen welke derde landen als veilig kunnen beschouwd worden voor asielzoekers. Deze kunnen bij aankomst in de eu dan teruggestuurd worden naar dat veilige land. Irakezen en Iraniers terug naar Turkije bv als ze langs daar gepasseerd zijn.

Maar dan kennen we Links nog niet. Hun interesseert niet de vluchteling op zich, maar wel de islamisering van europa, en zijn stemgedrag. Dus hun reactie is:

"Vluchtelingenorganisaties toonden zich niettemin tevreden met het arrest. Ze lanceerden meteen een oproep aan de Europarlementsleden om elke poging tot opmaak van een lijst van veilige landen te dwarsbomen. (belga/gb) "

Gepost door: Observer | 06-05-08

Gewelddadige Vaarders En de amerikanen mogen, in navolging van de Britten, geen verband meer leggen tussen terrorisme en islam. Om geen polarisatie US vs islam te creeren. Dus geen woorden meer als jihad, mujahedien, fundamentalistisch enz, maar gewoon: "Al Qaida is een gewelddadige terroristische organisatie". Zo, dat weten we ook al weer.

Benieuwd of de moslims als tegenprestatie niet meer het verband gaan leggen tussen christendom en kruisvaarders. En in 't vervolg gewoon over 'Gewelddadige Vaarders' gaan spreken.

Gepost door: Observer | 07-05-08

De commentaren zijn gesloten.