27-05-08

Heibel tijdens de districtsraad van 26/5

De oppositie Vlaams Belang/Vlott is samen met Open VLD opgestapt na een foutieve stemming op een motie die werd ingediend door Open VLD.

De motie ging over de enorme toename van drugsverslaafden in Borgerhout en de dringende vraag hier iets tegen te ondernemen, want op elk park of plein, achter elke struik en in iedere donkere hoek en portaal ligt het vol met spuiten, zilverpapier en andere gevaarlijke resten die druggebruikers achterlaten. Om nog maar te zwijgen over de duistere en gedegenereerde figuren die er rondwaren…

Omdat onze fractie van het Vlaams Belang dit probleem al eerder had aangekaart en er al heeft over geschreven in ons lokaal blad, ‘De Borger’, steunden wij volmondig deze motie, net zoals we op de vorige districtsraad een gelijkaardige motie hadden goedgekeurd die werd ingediend door de fractie CD&V/NV-A bij monde van districtsraadslid en fractieleider, Dhr. Paridaens.

De fractie Sp.a/Groen!/Spirit stemden tegen, want drugsoverlast vinden ze blijkbaar niet erg. Waarschijnlijk zouden ze het erger vinden mochten de vele telefoonwinkels en andere Borgerhoutse vzw’tjes een niet te versmaden inkomen verliezen die ze nu verdienen door te dealen.

De ‘klanten’ komen van overal. Vooral op zondagen zie je heel wat Franse, Nederlandse en Duitse nummerplaten op meestal stevige wagens van Duitse makelij met duistere figuren van het type kanslozen aan en af rijden om zich te bevoorraden in Borgerhout. De laatste tijd verstoppen de dealers noch de gebruikers zich niet meer, omdat ze weten dat het aanpakken van drugcriminaliteit niet onder de bevoegdheid valt van het district, maar van de ‘stralende A’. Op vraag van de districtsvoorzitter Marivoet (Sp.a) aan de hoofdcommissaris van de politie werd hem trouwens kort en bondig medegedeeld dat de politie enkel iets zou ondernemen wanneer de vraag gesteld werd vanuit Antwerpen.

De laatste fractie die moest stemmen over de ingediende motie was CD&V/NV-A, waarvan Patrick Paridaens fractieleider is. Hij steunde aanvankelijk de motie. Maar dat was zeer tegen de zin van zijn collega Moerkerke (CD&V uit opportunisme, want hij is naar eigen zeggen eerder Groen!)

Na wat bakkeleien binnen de tweemansfractie CD&V/NV-A, werd de zitting voor 10 minuten geschorst. En u raadt het al, toen de zitting terug werd geopend stemde onze NV-A vriend plots anders. Zijn fractie onthield zich!!!

En dat kan niet. Er wàs gestemd door de fractieleider van CD&V/NV-A en deze stem kan niet herroepen worden want alles verliep correct. Het is niet omdat één lid van de fractie zijn stemgedrag niet vooraf heeft bepaald in samenspraak met de fractieleider, dat er tijdens de raad een discussie mag ontstaan over hoe er moet gestemd worden. Daarom werd de zitting door de voltallige oppositie Vlaams Belang/Vlott en Open VLD verlaten.

Nochtans is de CD&V tamelijk duidelijk wanneer het over drugs gaat. Op de website lezen we o.m.:
‘Verslaving is geen recht, maar een onrecht. Daarom moet de overheid duidelijke signalen geven: verslavende middelen zijn schadelijk, dus blijf er af. En wie toch verslaafd geraakt, moet hulp krijgen. Bij crimineel gedrag moet Justitie optreden.’

Het ‘boeh-geroep’ vanuit het publiek naar de meerderheid loog er niet om, want de mensen zijn het beu in Borgerhout. ”We kunnen zelfs niet meer veilig onze hond uitlaten zonder dat er een kans bestaat dat het dier in een spuit trapt”, zei iemand nadien.

Wij durven zelfs niet denken aan de eventuele gevolgen bij spelende kinderen die zich zouden kwetsen aan de drugsafval.

Er moet iets ondernomen worden. De politie moet de dealers zwaar aanpakken, nultolerantie is de enige manier. En de verslaafden moeten (verplicht) opgevangen worden in ontwenningscentra.

In de buurten Turnhoutsebaan, (en zijstraten) J. De Braeckeleer, Vinçotte-, Cronjé-, Gen. De Wet-Mertensstraten en Krugerpark. In extra muros het Te Boelaerpark, de buurt Vrijgeweide, (zoals onze vriend Patrick Paridaens (NV-A) tijdens de vorige districtsraad terecht opmerkte in zijn motie tegen drugscriminaliteit) zijn de gewone burgers het meer dan beu.

13:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

De schaamte voorbij... Feitelijk off-topic, maar ik vraag me nu toch af hoe men in Antwerpen zal reageren over de uitspraak van het geRECHT(??) in de zaak van Bart Debie.
Moest het om een bruingetinte, kansarme medemens van noordafrikaanse oorsprong gaan dan stond A deze avond al in lichtelaaie.
Wij zijn natuurlijk stukken beschaafder maar toch zal men "iets" moeten ondernemen alvorens de vrije meningsuiting volledig gemuilkorft wordt.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 27-05-08

INDERDAAD! SCHAAMTE IS ER NIET MEER! Mag de vraag gesteld worden
of bepaalde politiekers of één of andere manier voordelen hebben bij deze handel?
Kent er iemand namen?
Of is het beter dat die niet genoemd worden zodat hun florissant handeltje kan verder gaan.
Wat is de taak van de politie als ze toch niets moeten of mogen doen?
Zijn er dan echt zoveel agenten nodig?
Ze moeten zelf uitkijken dat ze door de handelaars en hun beschermers (of zijn het opdrachtgevers?) niet geflikt worden?

Is het nodig dat ik een naam noem?
Het is een regelrechte schande dat het fiere Borgerhout dat vroeger zo op zijn strepen stond zo DIEP gevallen is!
O ja!
PJ heeft ervoor gezorgd dat de districtsraadsvoorzitter een SPA-er is, ZOALS IN ALLE DISTRICTEN!
Een pure schande: naast de muur van het Kremlin draait Stalin zich om in zijn graf, fier op zijn volgelingen in de stad van de stralende a.

DRUGSOVERLAST? Nooit van gehoord!
Zijn er nog mensen die het niet begrijpen als kinderen of jongeren in deze tijd een eind aan hun leven maken?

Mensen in het land van de stalende a
KOM TOT BEZINNING
maar ik vrees dat het al te laat is!

Gepost door: Erwin | 27-05-08

60% van de Vlamingen kozen VB in Borgerhout U weet dat de traditionele partijen meer en meer rekenen op de stemmen van vreemdelingen om aan de macht te kunnen blijven. Socioloog Jan Hertogen berekende hoeveel het Vlaams Belang in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen zou behaald hebben zonder vreemdelingenstemmen.
Welnu, het resultaat is veelzeggend:

District Antwerpen 50%
Distr. Berchem 34%
Distr. Hoboken 51%
Distr. Deurne 54%
Distr. Wilrijk 38%
Distr. Merksem 47%
Distr. Ekeren 36%
Distr. Bezali 38%
Distr. Borgerhout 60%

Moraal van het verhaal: in vier districten behaalde het Vlaams Belang een absolute meerderheid bij de autochtonen. De vreemdelingen brachten echter SPa-SPRT, CD&V-NVA en VLD-Vivant aan de macht.


Gepost door: Hubert | 28-05-08

Zever in pakskes Hubert! Als het vreemdelingen waren, hadden ze niet mogen stemmen, allemaal Belgen dus! Allochtone origine? Maar dat zijn we toch allemaal, als je maar ver genoeg terug in de tijd gaat kijken naar je antecedenten. Bovendien, stemmen veel burgers van allochtone origine op het VB omwille van hun conservatief ethisch programma. Maw, het VB eet ook uit de ruif van 'de vreemdelingen', maar dat horen we ze nooit zeggen.

Gepost door: Hugo | 28-05-08

Bart Debie is zijn boekske te buiten gegaan, hij heeft dat meermaals toegegeven onder meer op zijn blog. Het verschil in interpretatie zit 'm hierin dat het VB en hun aanhangers van mening zijn dat je het boekske mag en zelfs moèt te buiten gaan, indien het om burgers van allochtone origine gaat. Wij vinden dat de wet voor iedereen geldt en gelijk moet toegepast worden en dat de mate van sanctionering of boete ook voor iedereen gelijk behoort te zijn. Gelijke rechten èn plichten dus. Het VB meent dat alleen eigen volk rechten heeft en helemaal géén plichten tav burgers van andere origine. Snap je'm?

Gepost door: Hugo | 28-05-08

Indien dit zou zijn toegepast, Hugo, dan was Bart niet veroordeeld geweest.

Wat je hogerop schreef klopt ook niet. Vreemdelingen zonder de Belgische nationaliteit mochten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen evengoed gaan stemmen. Vreemdelingenstemrecht, weet je nog??

Ik heb het opgezocht en in die 60% zijn de genaturaliseerde vreemdelingen wel degelijk opgenomen als Belg.
Dat er enkele vreemdelingen voor ons stemmen is juist en dat ontkennen we niet. Maar de overgrote meerderheid stemt Sp.a - zelfs diegenen die geen woord Nederlands verstaan.

Gepost door: Janice | 28-05-08

Hugo...terug kruip terug in je kot of onder je groen rode steen ...en vlug

Gepost door: Rene | 28-05-08

Den Hugo kan het geen ene moer schelen dat zijn bruine vrienden de straten hebben overgenomen en straffeloos hun terreur en dope verspreiden, deze grote moraalridder leeft ten slotte ook van de vreemdelingen ruif,zijn haat tegen het eigen(Vlaamse) volk is dan ook vanzelfsprekend ,voor mij is den Hugo het meestverwerpelijke soort parasiet dat in onze maatschappij mag gedijen(zo lang het nog duurt)de moordpartijen van zijn bruine vrienden op oa Guido De Moor,worden ook op gejuich onthaalt bij dit sujet,driewerf walg

Gepost door: lowieke staal | 28-05-08

Hugo,

Ik ken het hele dossier niet en kan me er dus niet over uitspreken. Er is 1 zaak echter dat je ons eens moet uitleggen.

Bart werde vrijgesproken van racisme en in beroep ook niet veroordeeld voor racisme. Hij is wel veroordeeld voor het 'creeren van een sfeer waarin racisme mogelijk werd'.

Ik weet dat u geen echte democraat bent omdat u het VB modddood wil maken dus u zal ongetwijfeld wel u geluk niet opkunnen. Juridisch/menselijk is dit echter een grove stap te ver. Wanneer men nu al schuldig is aan een vergrijp door anderen uitgevoerd (buiten de medeplichtigheid dat hier dus niet van toepassing is) waar men niets mee te maken heeft dan is het hek van de dam.

Stel dat jij plotseling wordt opgepakt omdat je een sfeer van haat creeerde tegen vlaams belangers (of ontken je dat) en dat dit nu plots een crimineel feit is omdat iemand anders een VB afschiet of beledigd.

Is het dan normaal dat 1 JIJ wordt verantwoordelijk gesteld alhoewel je nooit hebt opgeroepen tot haat of geweld ?

Is het dan normaal dat "een mening" of "een uitspraak" van iemand anders voldoende is om iemand te vervolgen ?

Dit is zeer betwistbaar en schandelijk voor een democratie, het zal me niet verbazen moest dit een zware blaam krijgen bij het EHRM.

Mvg

Gepost door: Den Amerikaan | 28-05-08

Janice: "Vreemdelingen zonder de Belgische nationaliteit mochten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen evengoed gaan stemmen."

Als ik me goed herrinner was de opkomst van niet-Belgische vreemdelingen bijzonder laag. 80.000 of zoiets, en dat over gans België. Dat zal de zaak niet gemaakt hebben.

Gepost door: Hugo | 28-05-08

Hugo, we zijn het al gewoon dat jij alles beter weet dan bijvoorbeeld in dit geval diegene die het volgens de cijfers onderzocht heeft, de socioloog Jan Hertogen. Ik vraag mij af waarom die mensen zo'n moeite doen, ze hadden het toch beter meteen aan jou gevraagd, niet?

Gepost door: Janice | 29-05-08

De commentaren zijn gesloten.