28-05-08

Veroordeling - Bart Debie

Lees wat Bart schreef op zijn blog:http://bartdebie.typepad.com/

08:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

27-05-08

Heibel tijdens de districtsraad van 26/5

De oppositie Vlaams Belang/Vlott is samen met Open VLD opgestapt na een foutieve stemming op een motie die werd ingediend door Open VLD.

De motie ging over de enorme toename van drugsverslaafden in Borgerhout en de dringende vraag hier iets tegen te ondernemen, want op elk park of plein, achter elke struik en in iedere donkere hoek en portaal ligt het vol met spuiten, zilverpapier en andere gevaarlijke resten die druggebruikers achterlaten. Om nog maar te zwijgen over de duistere en gedegenereerde figuren die er rondwaren…

Omdat onze fractie van het Vlaams Belang dit probleem al eerder had aangekaart en er al heeft over geschreven in ons lokaal blad, ‘De Borger’, steunden wij volmondig deze motie, net zoals we op de vorige districtsraad een gelijkaardige motie hadden goedgekeurd die werd ingediend door de fractie CD&V/NV-A bij monde van districtsraadslid en fractieleider, Dhr. Paridaens.

De fractie Sp.a/Groen!/Spirit stemden tegen, want drugsoverlast vinden ze blijkbaar niet erg. Waarschijnlijk zouden ze het erger vinden mochten de vele telefoonwinkels en andere Borgerhoutse vzw’tjes een niet te versmaden inkomen verliezen die ze nu verdienen door te dealen.

De ‘klanten’ komen van overal. Vooral op zondagen zie je heel wat Franse, Nederlandse en Duitse nummerplaten op meestal stevige wagens van Duitse makelij met duistere figuren van het type kanslozen aan en af rijden om zich te bevoorraden in Borgerhout. De laatste tijd verstoppen de dealers noch de gebruikers zich niet meer, omdat ze weten dat het aanpakken van drugcriminaliteit niet onder de bevoegdheid valt van het district, maar van de ‘stralende A’. Op vraag van de districtsvoorzitter Marivoet (Sp.a) aan de hoofdcommissaris van de politie werd hem trouwens kort en bondig medegedeeld dat de politie enkel iets zou ondernemen wanneer de vraag gesteld werd vanuit Antwerpen.

De laatste fractie die moest stemmen over de ingediende motie was CD&V/NV-A, waarvan Patrick Paridaens fractieleider is. Hij steunde aanvankelijk de motie. Maar dat was zeer tegen de zin van zijn collega Moerkerke (CD&V uit opportunisme, want hij is naar eigen zeggen eerder Groen!)

Na wat bakkeleien binnen de tweemansfractie CD&V/NV-A, werd de zitting voor 10 minuten geschorst. En u raadt het al, toen de zitting terug werd geopend stemde onze NV-A vriend plots anders. Zijn fractie onthield zich!!!

En dat kan niet. Er wàs gestemd door de fractieleider van CD&V/NV-A en deze stem kan niet herroepen worden want alles verliep correct. Het is niet omdat één lid van de fractie zijn stemgedrag niet vooraf heeft bepaald in samenspraak met de fractieleider, dat er tijdens de raad een discussie mag ontstaan over hoe er moet gestemd worden. Daarom werd de zitting door de voltallige oppositie Vlaams Belang/Vlott en Open VLD verlaten.

Nochtans is de CD&V tamelijk duidelijk wanneer het over drugs gaat. Op de website lezen we o.m.:
‘Verslaving is geen recht, maar een onrecht. Daarom moet de overheid duidelijke signalen geven: verslavende middelen zijn schadelijk, dus blijf er af. En wie toch verslaafd geraakt, moet hulp krijgen. Bij crimineel gedrag moet Justitie optreden.’

Het ‘boeh-geroep’ vanuit het publiek naar de meerderheid loog er niet om, want de mensen zijn het beu in Borgerhout. ”We kunnen zelfs niet meer veilig onze hond uitlaten zonder dat er een kans bestaat dat het dier in een spuit trapt”, zei iemand nadien.

Wij durven zelfs niet denken aan de eventuele gevolgen bij spelende kinderen die zich zouden kwetsen aan de drugsafval.

Er moet iets ondernomen worden. De politie moet de dealers zwaar aanpakken, nultolerantie is de enige manier. En de verslaafden moeten (verplicht) opgevangen worden in ontwenningscentra.

In de buurten Turnhoutsebaan, (en zijstraten) J. De Braeckeleer, Vinçotte-, Cronjé-, Gen. De Wet-Mertensstraten en Krugerpark. In extra muros het Te Boelaerpark, de buurt Vrijgeweide, (zoals onze vriend Patrick Paridaens (NV-A) tijdens de vorige districtsraad terecht opmerkte in zijn motie tegen drugscriminaliteit) zijn de gewone burgers het meer dan beu.

13:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-05-08

Multiculturele droom failliet -

Overgenomen van Vlaams belang Nationaal


De rellen van afgelopen vrijdag in Anderlecht – balans: 193 aanhoudingen, veertien gewonde agenten en een pak materiële schade – bewijzen nog maar eens dat de multiculturele droom uitmondt in een regelrechte nachtmerrie.
Het kordate optreden van de ordediensten voorkwam een bikkelharde confrontatie tussen vechtersbazen en relschoppers, maar de eerste politieke reacties maakten duidelijk dat ten gronde niets zal veranderen.

Ministers Dewael (VLD) en Vandeurzen (CD&V) klopten zich weliswaar stoer op de borst, maar het pleidooi van Patrick Dewael voor huisarrest en weekendwerk zal maar weinig indruk maken op de Brusselse straatbendes. Het Vlaams Belang zal morgen Justitieminister Vandeurzen ondervragen. Onze partij eist een grondig onderzoek naar de oorzaak van de rellen en pleit voor een harde aanpak van álle geweldenaars.

In een lezenswaardig stuk in De Standaard schetst journalist Steven Samyn, zelf een inwoner van Anderlecht, vandaag een treffend beeld van de grote kloof tussen Wetstraat en Dorpstraat. “Nooit was de afstand tussen die Wetstraat en mijn dorpstraat groter, als toen ik vrijdag naar huis reed. De dorpstraat vinden, ging nochtans makkelijker dan ooit. Het volstond de politiehelikopter te volgen."
” Terwijl toppolitici in de Wetstraat een persconferentie hielden over “sociaaleconomisch beleid, werkmethodes en prioritaire assen”, hadden vlakbij de voordeur van de journalist honderden relschoppers en agenten in gevechtsuitrusting postgevat. “Een mens zou er zowaar een onveiligheidsgevoel van krijgen,”
zo klinkt het.

De journalist pleit er verder voor de problemen in Brussel ernstig te nemen.
Problemen die hoogdringend om een oplossing vragen. Dat die problemen door sommigen nog steeds worden geminimaliseerd, stuit tegen de borst. Steven Samyn in een post scriptum: “Aan de anker van het journaal die vrijdagavond aan zijn reporter ter plaatse vroeg of de aanwezigheid van de politie – die zeer gewaardeerd werd – geen provocatie was. En aan de reporter die de stelling van de anker beaamde: heren, de volgende keer dat enkele honderden heethoofden elkaar de kop willen inslaan, hoop ik dat ze het voor uw deur doen. Zonder politie. De agenten zullen de rust appreciëren. Ik ook.”


Bron: Vlaams Belang

23:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Anderlecht

De Belgische politie heeft gisteren bij gevechten tussen allochtonen en autochtonen bijna tweehonderd arrestaties verricht. Het gaat om Marokkaanse jongeren en autochtone fans van voetbalclub Anderlecht. Volgens de politie hebben de jongeren elkaar via internet opgezocht en daarbij een confrontatie afgesproken.

Vorig weekend won Anderlecht de Belgische beker, waarna gevechten uitbraken tussen de twee groepen. Volgens de politie was dat aanleiding voor de vechtpartij van gisteren. Er vielen 26 gewonden, waarvan veertien politieagenten.


KLIK HIER VOOR FILM

Al dagen op voorhand werd via internet opgeroepen om af te zakken naar Anderlecht. Iedereen weet dat Marokkanen er als de kippen bij zijn wanneer ze een robbertje kunnen vechten .

“ey, man... ben zo vaak naar belgie geweest man...die belgen daar, je geeft ze gewoon een strakke blik safe dan poepen ze al in hun broek...dat zijn niet eens mensen om mee te vechten....” , schreef Faysal89 op het allochtonenforum http://forums.marokko.nl.

Dewael kan nu wel zeggen dat hij ze zwaar zal aanpakken en zal bestraffen. Feit is dat die gasten de baas spelen en al allemaal terug vrij rondlopen. Ze hadden misschien beter de Anderlecht supporters en hooligans even hun gangetje laten gaan. Want uiteindelijk zal het er toch ooit op uitdraaien om de machtsverhoudingen in bepaalde wijken te bepalen.

Zelf noemen de Marokkanen het “shouf georganiseerde gangfights” en ze schrijven op hun eigen fora “met Little Morocco valt in België niet te spotten. Maar in feite zijn het rellen die vergelijkbaar zijn met de rellen in het Midden-Oosten. Een jihad om te laten zien wie het hier voor het zeggen heeft. Dit zijn de resultaten van een jarenlang pamperbeleid en een slecht immigratiebeleid.

Nu zet Dewael een grote mond op.
Hij denkt dat Marokkanen zich onder ‘huisarrest’ zullen laten plaatsen. Hij vergist zich.
Ze komen trouwens niet alleen uit andere gemeenten, maar ook uit andere landen en roepen dagen op voorhand hun makkers op, die maar wat graag een robbertje komen vechten in ons land. Ze weten dat hier alles ongestraft kan en mag.
Het enige waar Marokkanen echt bang voor zijn, is dat ze terug naar Marokko worden gestuurd om daar hun straf uit te zitten. Maar dank zij het ‘softe Europese beleid’, zal daar niets van in huis komen, want de crimineel moet zelf met zijn repatriëring akkoord gaan en kan zonder die toesteming niet naar huis worden gestuurd.

Misschien wordt het binnen enkele jaren tijd voor de oude Europeanen om uit te wijken naar veiligere oorden?
Rellen in Berchem

09:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-05-08

Peeters I

Van rotzooi naar duidelijkheid: kiezen voor Peeters I
Jan Van de Casteele

opruimen

Professor Hendrik Vuye legt in Knack nog eens uit hoe Vlaanderen zich door de Franstaligen in de zak liet zetten: via mechanismen die de Vlamingen gewoon vakkundig op politiek gebied een kopje kleiner maken. Een overzicht van de rotzooi. Een conclusie die een klein kind kan snappen.

Hoe het begon?

Bij de eerste staatshervorming (1970), toen de Franstaligen hun numerieke minderheid konden laten beschermen. De katholieken zijn daar nooit in geslaagd, de socialisten en liberalen evenmin, om absoluut te zwijgen over de nationalisten en de ecologisten. De Franstaligen dus wel.

Mechanisme 1: de bijzondere wetten Wat? Wetten die een tweederdemeerderheid én meerderheid in beide taalgroepen vereisen. Is bvb. nodig om taalgrens te wijzigen.

Mechanisme 2: pariteit in regering Wat? Ministerraad moet zeven Franstalige en Nederlandstalige leden tellen. Vuye heeft het niét over pariteit bij de staatssecretarissen. Tony Van Parys (Nbl, 24 maart): 'Dat er 2 Nederlandstalige en liefst 5 Franstalige staatssecretarissen zijn, is een uiting van de manier waarop men omgaat met staatsaangelegenheden’.

Mechanisme 3: pariteit in Grondwettelijk Hof Wat? In het vroegere Arbitragehof, dat wetgeving toetst zitten evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen.

Mechanisme 4: De alarmbelprocedure (1970) Wat? Drievierde van een taalgroep kan met een motie een wetsvoorstel of –ontwerp opschorten en zo versluizen naar de (paritaire) ministerraad. Kan tweemaal: in Kamer en in Senaat.

Mechanisme 5: Een belangenconflict (1980) Wat? De regionale parlementen (Vlaanderen heeft er één, de Franstaligen spelen prinselijk heerser in vier andere...) kunnen zo’n conflict inleiden als ze zich benadeeld voelen. Een rem die ze viermaal kunnen hanteren en die goed is voor telkens 120 dagen “retard”. Is nu het speeltje van de Franstaligen in BHV. Die joker werd al ingezet door parlement van de Franse Gemeenschap (1, 7 nov. 2007) en door de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel (2, mei 2008). Leuk als je zoveel speeltjes hebt... Kunnen nog volgen: de Waalse gewestregering en het Brussels Gewest. Vuye spreekt van ‘een wonderbaarlijke veelvuldigheid van regeringen en parlementen’. Toegankelijk vertaald: een institutionele rotzooi.

Mechanisme 6: paritaire Senaat (?) Wat? Een paritair samengestelde senaat is er nog niet, maar staat op het “te doen”-lijstje van de Franstaligen en sinds enkele jaren ook van draaikont Guy Verhofstadt (politiek akkoord Verhofstadt I). Als die collaboratie resulteert in een paritaire senaat als zoveelste “compensatie” voor een toegeving aan de brave jongens en meisjes uit Vlaanderen kan er NIETS meer worden beslist zonder de Franstaligen. Gaston Eyskens zei destijds dat de Vlamingen ‘sullen’ genoeg zijn om dat te doen. Rond 15 juli, op 08/08/08 of 30 augustus misschien?

Besluit De staatshervormingen hebben van een land met twee werelden (economisch, politiek en cultureel) een onbestuurbaar conflictenland gemaakt. Bovenstaande voorbeelden – door vertraagd denkende twijfelaars in Vlaanderen ‘conflictbeheersing’ genoemd, zorgen ervoor dat de Belgische politiek zichzelf verliest in een onzinnig perpetuum mobile van tegenstellingen. De Vlaamse Volksbeweging is een van de eerste verenigingen waar een andere lijn werd getrokken: die van Vlaamse onafhankelijkheid. Recent hertaald in ‘onafhankelijkheid en (nadien) samenwerking’. Inderdaad dus, stop het communautaire gekibbel en laat ons scheiden. De Vlaamse toekomst ligt niet in Leterme I, maar in Peeters I.

01:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-05-08

The Flemish Republic

Stuur dit door naar uw buitenlandse contacten
http://www.flemishrepublic.org/1/27

15:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Molenbeek - even in het nieuws

15:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Staking NMBS

hanstrein13De NMBS-werknemers waren gisteren niet alleen om de hele dag het werk neer te leggen, heel wat werknemers hebben er mee van geprofiteerd om een dagje verlof te nemen of gewoon niet te komen opdagen op het werk. Een slechte dag voor de economie.

De voorspelde megafile bleef uit, het was zelfs rustiger rijden dan anders tijdens de spitsuren, want veel mensen waren al vertrokken om 6,00 uur ’s morgens en de meeste verkeersproblemen deden zich dan ook voor tussen 6 en 7,00 uur.

De vraag is nu of overheidspersoneel het land mag gijzelen zoals ze gisteren hebben gedaan. Militairen mogen toch ook niet staken, waarom zij dan wel? Als tegenmanifestatie zouden treinreizigers misschien ook eens een dagje kunnen staken en de trein laten links liggen?

De voormalige kabinetschef van Johan Vande Lanotte, Jannie Haek, bleef dan maar spoorbaas na zijn mislukte poging om het tot staatssecretaris te schoppen. Als rechtgeaarde socialist vond hij echter dat hij er met zijn wedde maar bekaaid af kwam. 335.820 euro per jaar was niet genoeg in vergelijking met spoorbazen uit andere Europese landen. Daarom wou hij zijn wedde, bij de verlieslatende NMBS, tot tweemaal toe wat opkrikken en kende hij zich een loonsverhoging toe. Hij werd echter teruggefloten, maar uiteraard zet dit eveneens kwaad bloed bij de overige ambtenaren van de NMBS. Inplaats van de reizigers gratis te laten reizen, bestraften ze echter de pendelaars die ook maar ‘om den brode’ met de trein reizen.

Hebben werknemers in overheidsdienst het recht om het land plat te leggen?

Iedere werknemer heeft het recht om te staken. Dit recht op staken heeft in België echter geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag, maar werd wel erkend door het Hof van Cassatie als ‘sociaal recht’.

Dit stakingsrecht is echter niet absoluut en onbegrensd. Het recht op staken mag niet misbruikt worden.

De rechtspraak en rechtsleer stelt dat een recht misbruikt wordt, wanneer het wordt uitgeoefend op een wijze die ‘ kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig persoon’. Het komt aan de rechter toe om te oordelen wanneer er sprake is van rechtsmisbruik. Wat gisteren gebeurde was kennelijk ‘rechtsmisbruik’ omdat andere middelen, zoals sociaal overleg nog niet ten einde waren en er andere en meer efficiënte middelen waren om de NMBS zelf te treffen.

Iedereen vraagt zich terecht af of die veelvoudige sociale onlusten bij de NMBS wel te verantwoorden zijn. Mogen treinbestuurders staken omdat ze te vroeg moeten beginnen werken? Mogen ze staken omdat ze dagelijks vroeger mogen stoppen met werken en daardoor het teveel aan uren niet meer mogen opnemen in verlofdagen?
Mogen ze daarom het land platleggen?
Nee, dat kan niet en daar zal elk bedrijf en elke treinreiziger het mee eens zijn.
Want de wet zegt, dat elke werkwillige die gehinderd wordt door stakers een klacht kunnen neerleggen, waardoor de stakers verplicht kunnen worden om tot 1000 euro per persoon te betalen aan diegene die zijn werkplaats niet kon bereiken.

14:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Halve Finale Eurosong

front_eurovision_2008_logo


Gisteren keek ik voor de eerste keer naar de uitzending van de halve finale voor het Eurosongfestival. En zoals te verwachten was, België ligt er weer eens uit. Soetkin heeft een mooie stem, maar het liedje was zo onnozel als maar kan zijn. Misschien hadden ze toch beter Katastroof gestuurd. Ze leren het hier ook nooit…

Ierland had het begrepen en stuurde zijn…kalkoen.

Mijn voorkeur gaat uit naar Polen en Israël, al de rest was meer show en dan vooral veel freakshow.

13:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-05-08

Zou het dan toch waar zijn....

van dat domme blondje??

KLIK HIER

15:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-05-08

Steuntrekkers krijgen verhoging uitkering

image0011

00:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-05-08

Q en Dedecker: 'Wij zijn géén lid van organisatie Abou Jahjah'

Minister Vincent van Quickenborne (Open VLD) en kamerlid Jean-Marie Dedecker (LDD) zijn lid van een organisatie die wordt geleid door Dyab Abou Jahjah. Tenminste, dat beweert die laatste. Beide politici horen het in Keulen donderen. Nochtans is geweten dat ze beiden, zonder veel kennis ter zake, resoluut de Palestijnse kant kiezen. Ze willen niet aanvaarden dat de 600.000 Palestijnen die destijds Israël zijn ontvlucht, dit deden op aanraden van hun Arabische broeders die toen met zeven omliggende landen tegelijk Israël aanvielen. Nu zijn ze met 4 miljoen en willen terug naar Israël, waaronder velen een Egyptische of Jordaanse identiteitskaart hebben. Gaza behoorde vroeger toe aan Egypte.

'Ik viel van mijn stoel. Ik heb die man nooit ontmoet en van die organisatie heb ik nog nooit gehoord' zei Jean-Marie Dedecker volgens de kranten.

Jahjah zond zijn theorietje dinsdagavond de wereld in tijdens het praatprogramma Phara op Eén.
Zo klonk het letterlijk: 'Ik ben sinds begin deze maand directeur van een parlementaire organisatie: de Internationale Unie van Parlementairen voor Palestina (IUPFP). Driehonderd politici uit veertig landen zijn lid, onder wie Vincent Van Quickenborne en Jean-Marie Dedecker. Al weet ik niet hoe ik hem (Dedecker, nvdr.) kan houden als lid. Hij moet consequent zijn in de strijd tegen onrechtvaardigheid, ook hier in België.'
Jean-Marie Dedecker weet naar eigen zeggen helemaal niet waar Jahjah het over had. 'Ik viel van mijn stoel. Ik heb die man nooit ontmoet. Ik ben een verdediger van de Palestijnse kwestie, dat is algemeen geweten. (nvdr. Waarom vraagt hij zich niet hoe het komt dat Israël wel iets van een onvruchtbaar stuk grond iets kan maken en de Palestijnen niet? Waarom veroordeelt hij Arafat niet, die het vele geld die hij kreeg vanuit het Westen netjes op een Zwitserse bankrekening heeft gezet en het Palestijnse volk liet creperen? En waarom veroordeelt hij Hamas en Hezbollah niet die de burgers misbruiken als levend schild vanwaar ze ongehinderd dagelijks Israël met bommen bestoken?)

”Ik ben er verschillende keren geweest. Maar van die organisatie heb ik nog nooit gehoord. En nog eens: ik heb nog nooit gesproken met Abou Jahjah.” Zegt De Decker.

Ook minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, op missie in Peru, begrijpt het niet zo goed. 'Ik heb Abou Jahjah ontmoet ten tijde van het proces over Sabra en Shatila.
Sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Sinds ik staatssecretaris ben geworden (in 2003, nvdr.) hou me niet meer publiekelijk bezig met die zaken. Ik heb er ook nooit meer iets van gehoord.' De International Union of Parliamentarians For Palestine (IUPFP) is volgens de website iupfp.com, die op 3 mei jl. door Abou Jahjah in Breda werd geregistreerd, in 2001 gesticht.

België is het eerste land in Europa waar de organisatie een afdeling opricht, zei Abou Jahjah dinsdag op de regionale Antwerpse zender ATV. Vincent van Quickenborne en Jean-Marie Dedecker distantieerden zich gisteren ervan, hoewel de naam van Van Quickenborne voorkomt op de ledenlijst van de IUPFP, die is gepubliceerd op het internet. Weliswaar wordt hij daar nog senator genoemd, wat al vijf jaar niet meer het geval is.

(frp)

De enige reden dat de moslims de Joden er weg willen, is niet omdat ze zonodig dat kleine stukje land willen hebben, maar omdat het onduldbaar is dat een land waar de islam (Turken) heerste, nu in handen is van 'Westerse ongelovigen'. Alhoewel ze nooit eerder interesse hebben getoond in dit verdorde stukje grond, willen ze het nu wel.

www.iupfp.com

Israël indien het in de verenigde naties zou liggen. !cid_234443214@10012003-02df
!cid_234443214@10012003-02d8

Israël waar het nu ligt.

14:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-05-08

Nieuwsflits

Alles gaat zo snel dat je het bijna niet kunt bijhouden.

Drie wijzen uit de Europese Raad kwamen de Vlamingen op hun plaats zetten. Maar eerst trokken ze aan de verkeerde bel. De Brusselse regering is niet bevoegd voor de faciliteitengemeenten rond Brussel. Dat hebben de drie Brusselse ministers tegen de delegatie van de Raad van Europa gezegd. Dus zo wijs waren die drie dan ook weer niet.

Elsevier maakt zich dan weer druk over het feit dat Amsterdam miljoenen verkwanselt aan jeugdbeleid. Ook Antwerpen wil weer investeren in een verlieslatend project. Ze willen een spijbelambtenaar aanstellen. Wat moeten de spijbelaars dan doen, zich melden bij de ambtenaar wanneer ze weer eens geen zin hebben om naar school te gaan?

Een cycloon trekt een spoor van dood en vernieling door Myanmar, een aardbeving in China en bosbranden teisteren Florida.
Een Oostenrijker vermoordt zijn gezin met een bijl, en hier wordt een meisje met een hamer neergeslagen en verkracht.
De huizenmarkt in Spanje zakt in elkaar en Lufthansa onderhandelt over de overname van Brussels Airlines, wat dan weer kansen biedt aan Charleroi (die geen last heeft van ambetante buurtbewoners die klagen over het lawaai, het was onteigenen of zwijgen...) om publiciteit te maken voor hun eigen winkel.

Wilders wil Vlaanderen terug inlijven bij Nederland, wat ons dan weer met een koningshuis opzadelt en de Ollanders het rijke zuiden dan weer kunnen leegplunderen zoals ze in het verleden ook hebben gedaan.

De Gentse imam die vond dat het echtpaar, waarvan de man de vrouw in de kelder had vastgebonden, elkaar maar eens goed moesten vervloeken nadat de vrouw hem telefonisch smeekte om hulp omdat haar man haar ging vermoorden. Toch reageerde de vertegenwoordiger van de religie van vrede niet.
De vrouw werd vermoord, haar zus werd vermoord, zijn ex-vriendin en haar stiefmoeder werden vermoord en de vermeende minnaar van zijn vrouw kreeg een nekschot. En de imam die alles had kunnen verhinderen? Die kreeg zes maanden cel wegens schuldig verzuim.

Justine Henin stopt ermee.
In Wezembeek-Oppen zoekt men een jonge verkrachter met een Europees voorkomen, maar die er op de robotfoto alles behalve Europees uitziet.

Een Turkse krant ergert zich aan een eeuwenoud beeld in een Dendermondse kerk. Maar daar hebben ze al een sussend antwoord op gevonden. De engelen vertrappelen een oosters uitziende man, maar het zou evengoed een jood kunnen zijn, schrijft de GvA. (t Is namelijk minder gevaarlijk om de joden te schofferen dan Arabieren natuurlijk).

Abu Jahjah is terug in ’t land en mocht al meteen bij Phara op de schoot, waar hij naar aloude Hezbollah gewoonte de joodse Daniël Peterfreund begon te jennen, maar die bleef er zeer kalm bij. Hij wist uiteraard van wie het kwam…

Foorkramers van onbestemde origine staken de eeuwenoude kerk van Galmaarden in de fik.

Weggelopen ‘jongeren’ begonnen een gevecht met een politiepatrouille en probeerden een agent te wurgen, leve de multicul!
En de vrouw die haar vijf kinderen vermoordde wil scheiden van haar Marokkaanse man. Ze heeft blijkbaar genoeg van de multicultuur. En…ze wil opnieuw een kind. Kan dat zomaar? Kinderen maken en kapot maken?

Fourniret wil duidelijk het verlossende spuitje want hij schreeuwt het uit dat hij nog steeds aartsgevaarlijk is.
Carrefour verkoopt ‘ongevulde’ zwembaden.
En de gevallen Chevalier krijgt toch nog een jobke aan de haven van Zeebrugge en bij de sociale huisvestingsmaatschappij, tenslotte moet hij ook eten, niet?

De Portugese Luis Figo (middenvelder Inter Milaan) is bijgelovig, en niet zo’n beetje. Een zwarte kat van zijn buren bracht ongeluk, dacht hij, en daarom reed hij het beestje plat.

Ook nog een beetje goed nieuws, het Nederlandse zwemstertje krijgt toch haar verdiende medaille en mocht mee op het Belgische podium.

Diesel en stookolieprijzen stijgen nog maar eens.
De helft van de drugverbruikers zijn depressief, de ouders en familieleden van de druggebruikers zijn allemaal depressief…

De huisbazen mogen geen hogere huur vragen en dan is men verbaasd dat er te weinig huurwoningen zijn en anderen staan te verkrotten.

En de spelers van FC Kilim waren misnoegd voor de match omdat hun bekerfinale niet op neutrale grond gespeeld werd en toen ze de match tegen Hamme verloren begon de knokpartij. Toen de scheidsrecher de match stillegde kreeg hij ook flink wat schoppen. Volgens het voetbalcomité van Eerste Aanleg is het niet de eerste keer dit jaar dat Kilim (je mag drie keer raden waar die spelers vandaan komen) moeten verschijnen, zegt De Noose. “Zolang de ploeg wint, is er niets aan de hand, maar ze kunnen niet tegen hun verlies. Ook na een match tegen Ekkergem gingen sommige spelers uit hun dak’.

Twee bladzijden verder … “Voetbal, een weerspiegeling van de maatschappij”.

23:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-05-08

Het ontslag van professor dr. Frank Thevissen

ThevissenProfessor dr. Frank Thevissen was tot begin dit jaar docent en onderzoeker aan de VUB. Hij werd voor Het Laatste Nieuws de geestelijke vader van de Stemmenkampioen. Hij werd als mediaspecialist gewaardeerd voor zijn talrijke columns en geraadpleegd als mediaspecialist in communicatie en dan vooral politieke marketing. Frank Thevissen is voorzitter van de Expertencommissie voor overheidscommunicatie van het Vlaams parlement. Een hele poos geleden schreef het Vlaams Belang over het stopzetten van de Stemmenkampioen en het ontslag van professor Thevissen KLIK HIER . Vorige donderdag ging ik eens luisteren naar een voordracht van prof.dr. Frank Thevissen, omdat er volgens mij aan zijn ontslag toch wel een reukje zit. Een Belgisch logereukje dat verdomd stinkt. En ook omdat ik mij afvroeg waarom er met geen woord meer over gerept wordt in de media.

Alhoewel sommigen menen dat het niet zozeer de loge, dan wel de individuele mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor zijn ontslag, is het wel heel toevallig dat al die verantwoordelijke mensen nu net bij de loge zitten. En heel toevallig ook zeer belangrijke plaatsen bekleden in de politiek en de academische wereld.

GLB5959_2Luc Van der kelen: “Aan de VUB is ongeveer de helft van de professoren lid van de loge (‘Achter het Nieuws’ meldt dat alle VUB-professoren die professor Thevissen hebben beoordeeld, allemaal lid zijn van de loge) , dus als daar iets gebeurt dan zullen ze er altijd wel bij zijn, maar dat heeft daar in essentie niet zoveel mee te maken. Ik denk dat het meer te maken heeft met politieke druk. En die bestaat wel!”

Toen de berekeningen voor Stemmenkampioen elke week werden uigevoerd door Frank Thevissen en zijn team en de resultaten voor het Vlaams Belang er naar de smaak van VLD-clan elke week te goed uitkwamen, liet Karel De Gucht zich ‘onder vrienden’ ontvallen dat daar een einde aan moest komen, hij zou Frank Thevissen een kopje kleiner maken. En ondanks De Gucht wat bleek rond de neus werd toen hij plots ontdekte dat er zich onder het gezelschap ook een naaste medewerker van Frank Thevissen bevond, werd de Stemmenkampioen uit zijn handen genomen. Het resultaat was dat de berekeningen gemanipuleerd werden en de VLD de week daarop plots met 4,5 procent steeg in de peilingen en het Vlaams belang zakte met ongeveer evenveel procenten. Toen Frank Thevissen de berekeningen maakte zoals het hoorde en de manipulatie voorlegde aan Het Laatste Nieuws heeft de krant besloten de Stemmenkampioen stop te zetten.

Luc Van Balberghe in ‘AchterhetNieuws’ schreef: ‘ Karel De Gucht, in zijn vrije tijd ook nog prof aan de VUB en eveneens notoir logelid, werd via de ‘broederkringen’ mee ingeschakeld door de VUB om Thevissen te liquideren. Vanuit het Europese Parlement belde De Gucht naar Yves Desmet en ontbood hem naar Straatsburg. Daar gaf hij het marsbevel om Thevissen ‘kapot te schrijven’ en een karaktermoord te plegen. Ook in De Morgen is de loge immers goed geïnfiltreerd (…) Enkele dagen later, op 10 februari 2006, verscheen in De Morgen een modderartikel van Walter Pauli. Daarin werd Frank Thevissen met de grond gelijk gemaakt aan de hand van letterlijke citaten uit zijn vervalst personeelsdossier aan de VUB. In werkelijkheid staan er alleen insinuaties in van wat voor klachten moet doorgaan, maar die nooit officieel geuit werden, laat staan ooit aangetoond, bewezen of hardgemaakt.

Om de situatie goed te begrijpen is het noodzakelijk dat u weet dat er aan de VUB al eerder een persoonlijke vete ontstond tussen Els Witte (ondertussen rector van de VUB geworden) en de jonge Frank Thevissen omdat hij in 1995 lid werd van de campagnewerkgroep van de (toen nog) rechtsere VLD en als adviseur voor het Grote VLD-Referendum. Meer dan 10 jaar heeft Els Witte een ‘pestgedrag’ vertoond om Thevissen aan de VUB te laten ontslaan. Daarover bestaan zelf verschillende schriftelijke documenten. Omdat haar klachten infantiel en ongegrond waren, lukte ze niet in haar opzet, tot ze haar rectoraat overdroeg aan Benjamin Van Camp en hem het ordewoord gaf om Thevissen uit te schakelen.

Mede door de Stemmenkampioen, zijn verkiezingsvoorspellingen ten gunste van het Vlaams Belang en de electorale afstraffing van de VLD, zijn columns en mediaoptreden, zijn vernietigende krantenartikels over Noël Slangen en het artikel dat Frank Thevissen schreef over een artikel dat De Morgen overnam uit een informatierapport en het publiceerde als zijnde een wetenschappelijke studie, maakte het verlangen om de professor ‘uit te schakelen’ nog groter. Alle andersdenkende professoren, zoals Boudewijn Bouckaert, Matthias Storme, Gust De Meyer, Urbain Vermeulen maken net zoals Frank Thevissen ooit wel iets gelijkaardigs mee. Ze worden uitgespuwd door diegenen die zich democraat noemen zoals Marc Elchardus (een VUB collega) die samen met het schandaal van Knack, Joël De Ceulaer in een opiniestuk de vloer aangeveegde met ‘rechtsdenkende’ professoren’ en ze als ‘onnozelaars’ voorstelde. Dat zijn die democraten, die zich de vraag stellen, hoe ze de media onder ‘democratische’ controle konden krijgen. Wat voor hen ‘democratisch’ is, is voor ons een verwerpelijke indoctrinatie via televisie. Televisie en media zijn voor hen dé geschikte middelen om de geesten te beïnvloeden en te sturen in één bepaalde richting.

Luc Van der kelen bij Phara – 25/2/2008:

Luc Van der kelen: “Aan de VUB is ongeveer de helft van de professoren lid van de loge (‘Achter het Nieuws’ meldt dat alle VUB-professoren die professor Thevissen hebben beoordeeld, allemaal lid zijn van de loge) , dus als daar iets gebeurt dan zullen ze er altijd wel bij zijn, maar dat heeft daar in essentie niet zoveel mee te maken. Ik denk dat het meer te maken heeft met politieke druk. En die bestaat wel!”

Luc Van Der Kelen: “Wat er gebeurd is met professor Thevissen vind ik schandelijk voor een universiteit. Voor een stuk is daar politieke druk geweest, dat is onmiskenbaar zo. Er zijn schandelijke dingen gebeurd.
Het persoonlijke dossier van professor Thevissen is bijvoorbeeld gepubliceerd in een krant met alle details. Dat is iets wat door geen enkele arbeidsrechtbank aanvaard wordt. Als men de professor laat beoordelen dan is dat door zijn grootste tegenstander van een andere universiteit, waarvan je perfect wist dat hij hem neer zou sabelen.”

Lieven Van Gils
(co-presentator Phara): “Het is veel meer dan een slechte evaluatie geweest volgens u?”

Luc Van der kelen: “Dat is natuurlijk zo. Dat is begonnen in de tijd dat hij de peiling De Stemmenkampioen in onze krant gedaan heeft en sindsdien heeft hij moeilijkheden, ook aan zijn universiteit. Als je dus aan de VUB de lberalen en de socialisten tegen hebt, dan heb je een probleem.”

Lieven Van Gils: “Dus Frank Thevissen moest hangen?”

Luc Van der Kelen: “Ik denk dat, ja!”


Het onderwijsbeleid van Frank Vandenbroucke: KLIK HIER aangepast aan het niveau van jongeren uit gezinnen met kansarmoede en taalachterstand.

Thevissen schreef een kritisch artikel over het onderwijsbeleid van Vlaams Minister Frank Vandenbroucke (destijds ook prof aan de VUB) en maakte zich terecht zorgen over de kwaliteit van het onderwijs.

Frank Thevissen weet waarover hij spreekt want hij ziet dat het peil van het onderwijs zienderogen daalt, omdat universiteiten mee gesubsidieerd worden op basis van het aantal uitgereikte diploma’s. Bekwame studenten trekken naar het buitenland waar wel nog hoge eisen worden gesteld omdat men daar de studenten nog selecteert op bekwaamheid en daardoor bekwame specialisten kan afleveren. Thevissen werd voor een studente, die na verschillende pogingen haar diploma niet haalde, en advocaten inschakelde om haar gelijk te halen, nadien door Marc Hooghe in de Standaard afgemaakt door verdachtmakingen en persoonlijke aanvallen, maar gaf geen enkel inhoudelijke weerwerk op de analyse van Frank Thevissen.

Thevissen wijst de KULeuven scherp terecht en legt een klacht neer wegens laster en eerroof en vraagt zijn rector intern te onderzoeken hoe gegevens uit een intern personeelsdossier naar een andere universiteit bij prof. Hooghe konden gelekt zijn.
Frank Vandenbroucke aanvaardt duidelijk geen kritiek op zijn beleid (dat mocht zelfs Gennez binnen de eigen partij ervaren) en als notoir logelid wist rector Van Camp goed wat hem te doen stond. Hij stuurde een brief naar Thevissen waarin hij hem beschuldigt van ‘schending van de privacy’ (omdat hij een anoniem en niet traceerbaar voorbeeld van een studente had gegeven), onbetamelijk woordgebruik tegenover Dhooge had gebruikt en zijn titel van prof aan de VUB onder een artikel had geplaatst terwijl hij dat enkel ten persoonlijken titel had mogen publiceren. Eind januari wordt aan Frank Thevissen medegedeeld dat hij gedurende de hele maand februari een tuchtsanctie krijgt, namelijk onmiddellijke schorsing met verlies van wedde voor de artikelenreeks in de Standaard. Vanaf 1 maart 2008 wordt hij ontslagen omwille van ‘teweinig’ publicaties, en een te grote uitstraling.

De behulpzame, maar onbekwame studente haalt haar slag thuis en riep ‘yep, we got him’.

Frank Thevissen vecht dit ontslag uiteraard arbeidsrechtelijk aan.

Luc Van Balberghe concludeert dat hij derhalve op de feiten niet wil vooruit lopen, maar wie hier geen politieke inmenging in ziet moet wel stekeblind zijn.

Terwijl Frank Thevissen beroepshalve in Finland verblijft, verspreidt rector Van Camp een persbericht via Belga over het ontslag, maar verzwijgt de tuchtsanctie.

Bovendien is een ontslag van een universiteitsprofessor heel uitzonderlijk, meent Luc van Balberghe. Zelfs toen destijds VUB-rector Renneboog in verdenking werd gesteld van moord op zijn echtgenote, kreeg hij nog de volledige steun van de academische overheid en een grote bos bloemen van …Els Witte.


Aanvankelijk werd er in de media nog ruchtbaarheid aan gegeven, maar ook de VRT is als vanouds geïnfiltreerd door vrijmetselaars.

VRIJMETSELAARS IN BELGIE = EEN POLITIEK CLUBJE - KLIK HIER

In Terzake durfde rector Van Camp de confrontatie met Frank Thevissen niet aan. Thevissen had echter geëist om in de studio rechtstreeks zijn verklaringen af te leggen. Na een dag vergaderen tot op het hoogste niveau van de VRT mocht Thevissen in de studio zitten en werd Van Camp geïnterviewd door journalist Karl Leenknegt op een andere locatie.

Op de vraag van de journalist of de loge enige invloed doet gelden binnen de VUB, antwoordde de bloednerveuze Van Camp ontkennend. Op de volgende vraag van Van Leenknegt of Van Camp zelf een logeman is, wordt de rector woedend en begint de journalist uit te schelden met insinuaties over diens seksuele geaardheid, zonder op de gestelde vraag te antwoorden. Maar het was voor elke kijker overduidelijk, en terecht, want Benjamin van Camp is lid van de Grootloge van België.

De journalist sloot beleefd het interview af zonder nog verdere vragen te stellen. Vragen die door de vrt niet zouden getolereerd worden, want ook de vrt is als vanouds geïnfiltreerd door de loge. KLIK HIER VOOR LIJST VAN VRIJMETSELAARS

Waarom heb ik professor Thevissen gevraagd om informatie en schrijf ik hier over?
Een verwittigd man/vrouw is er twee waard.
<

"Professor Thevissen creëerde niet alleen De Stemmenkampioen. Als gastcolumnist publiceerde hij in juni vorig jaar een artikel in AchterhetNieuws over de berichtgeving over de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) en bewees wetenschappelijk de totale ongeloofwaardigheid van het dagblad De Morgen, dat als een likkend schoothondje aan de leiband van de overheid loopt en door Noël Slangen omgevormd werd tot het slaafse partijblad van de VLD", schreef een anonieme lezer.

Het gemanipuleerde nieuws dat u ‘mag’ lezen, leest u dagelijks in uw krant of ziet u via de nieuwsprogramma’s op uw van bovenaf gecontroleerde staatszender of gesubsidieerde televisiezenders.
Wat u niet mag weten kunt u enkel lezen via internet. ‘AchterhetNieuws’ is een onafhankelijk magazine geschreven door een groep mediaspecialisten die de censuur spuugzat zijn.
Voor het overige kunt u enkel onafhankelijke politieke nieuwsberichten lezen op blogs en websites van hobbyjournalisten. En de enige politieke partij waar noch de loge noch de politiek regelnichten vat op hebben is het Vlaams Belang. Als u nog niet wist waarom men zoveel moeite doet om deze politieke partij uit te schakelen via hetze, vervolgingen en rechtbanken, dan weet u het nu. Ik ben ervan overtuigd dat men eveneens de gemeenteraadsverkiezingen manipuleert, maar dat is een ander artikel...


Lees ook: http://www.vvb.org/extra//18365/doorbraak_februari_artikel_thevissen.pdf

Johan Sanctorum nam het initiatief een petitie op te starten: PETITIE TEKENEN - KLIK HIER

15:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-05-08

Eric Van Rompuy woedend op Maigain

Wie gisteren het debat heeft gevolgd in het programma ‘Mise au point’, moet in alle eerlijkheid toegeven dat de Francofone haat tegenover alles wat Vlaams is angstaanjagende vormen aanneemt.

De Franstalige deelnemers aan het debat waren (Ph. Moureaux (PS), M.Cheron (Ecolo), B.Cerexhe(CDH), O. Maingain (FDF). Aan de andere kant, zaten Vlaamse politici uit de rand rond Brussel. Met o.m. Eric Van Rompuy (CD&V), Luk Van Biesen (Open VLD), H. Bonte (Sp.a) en T. Vanderstraeten (Groen!).

Maigain is iemand die het bloed vanonder de nagels kan halen met zijn nazistische lichaamstaal, zijn eeuwige grimas en zijn hoogmoed. Een fascist pur sang, die waarschijnlijk elke dag een Vlaming tussen zijn boterham legt.

Maigain slaagde erin om een halve minuut lang de Vlamingen uit te schelden voor racisten, fascisten en imperialisten met daarbij de nodige dreigementen.

Maingain slaagde er gisteren in de Vlamingen te vernederen tot op het bot. Vlamingen zijn in zijn ogen allemaal nazistische en fascistische onverdraagzamen. En als de Vlamingen niet zouden toegeven aan hun eisen om Brussel uit te breiden, dan zou hij het leven van de Vlamingen in Brussel (hun eigen stad nota bene) zo zuur maken dat ze er niet zouden willen blijven, want de Franstaligen waren in Brussel in de meerderheid, zei hij, en ze waren klaar voor de strijd.


Hij dreef het zover dat Eric Van Rompuy met moeite zijn woede kon bedwingen en L. Van Biesen hem liet verstaan dat hij wat moest inbinden want dat het wel genoeg was.
Ik vroeg mij dan weer eens af waarom we gewoon de geldkraan niet toedraaien, de federale regering stopzetten, de grootste vergissing aller tijden - het Derde Gewest - afschaffen (voor maigain 'Dritte Reich') en de grenzen die in ’62 werden getrokken doen respecteren.

Links probeerde zoals gewoonlijk bij de francofonen op een goed voetje te staan, door eveneens zwaar uit te vallen naar Leterme en vooral naar Bart De Wever. De baarlijke duivel die volgens hen schuld heeft aan alles wat te maken heeft met de splitsing van Brussel – Halle – Vilvoorde.
Aan Franstalige kant beweerde men dat de CD&V gegijzeld werd door de N-VA en natuurlijk ook het Vlaams Belang.

Aangezien links geprogrammeerd is op het woord – Vlaams Belang – vonden ze ook dat het kartel CD&V – NV-A moest worden gebroken en kregen ze meteen, net zoals een gehypnotiseerde, die starre robotblik in de ogen.
Het scheelde niet veel of Bonte (Sp.a) sprong onder de tafel om de voeten te gaan likken van de Franstaligen aan de overkant, terwijl zijn Groene buurvrouw Vanderstraeten in haar barslechte Frans zat te kakelen dat ze toch beter eens allemaal rond de tafel zouden zitten om te praten, wat haar een geamuseerde maar afkeurende grijns van Maingain opleverde. Hoe kan iemand nu respect hebben voor zo’n mensen??

Alleen Luk Van Biesen en Eric Van Rompuy verwierpen categoriek elke uitbreiding van het Brussels Hoofstedelijk Gewest en hebben zich duidelijk gekant tegen de benoeming van de Franstalige burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek. Maar dan enkel wanneer Van Rompuy aan Van Biesen rechtstreeks vroeg of hij dan misschien wél voorstander was om Kraainem bij Brussel te voegen. Dat zag hij uiteraard evenmin zitten.

Nochtans is het duidelijk dat de VLD binnen de regering oppositie speelt.
Iets wat de Franstaligen evenmin is ontgaan. Verhofstadt was volgens hen ook begonnen als ‘echte Vlaming’, maar naargelang zijn werk als eerste minister en de debatten met Franstaligen plus zijn werk op Europees niveau, ‘evolueerde’ hij. Dat Vlaanderen daardoor zwaar gediscrimineerd en financieel en economisch zeer zwaar belast werd, ontging blijkbaar iedereen. Want Verhofstadt gaf toe, omdat hij machtsgeil is en enkel via zware toegevingen aan Wallonië en Brussel in het zadel kon blijven.
Vlaanderen heeft de VLD daarvoor afgestraft, maar de onbeschaamdheid bij de VLD kent geen grenzen en plots waren ze na de verkiezingen één familie met MR, waardoor ze hun kans zagen om in de pluche te blijven zitten en te werken aan de terugkeer van één van hun dictators.

Als een dialoog met Franstaligen niet meer mogelijk is, en dat was het nooit zonder verregaande toegevingen aan Vlaamse kant – dan blijft er maar één optie over.
Scheiding!!!
Voor mijn part mag Eric Van Rompuy dan zelfs de eerste president worden van de nieuwe Vlaamse Staat.

15:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-05-08

“Vlaamse vrienden”

“Vlaamse vrienden, ik heb genoeg van jullie beledigingen”, zo klinkt de furieuze aanhef van een opmerkelijk opiniestuk in De Standaard (08.05.08). Auteur is een zekere Christian Napen, parlementair medewerker van de Parti Socialiste. Zijn vrije tribune is één langgerekte scheldtirade aan het adres van de Vlamingen en staat bol van baarlijke nonsens. Als je dit leest, begrijp je meteen waarom Vlamingen en Walen het over niks meer eens geraken en België ten dode is opgeschreven…

“Vlaamse vrienden, jullie hebben nooit veel van dit land gehouden (hoe zou dat nou komen, nvdr), maar jullie hebben het altijd voor het zeggen gehad”. Geschiedenis is nooit het sterkste vak geweest van de PS-medewerker, zoveel is duidelijk. “Door jullie numerieke meerderheid moeten wij voortdurend naar jullie pijpen dansen.” Hallo? Heeft die man een zonneslag opgelopen? “Geen enkele Waalse eis kon ooit ingewilligd worden tenzij hij in de Vlaamse doelstellingen paste. Betekent het begrip ‘federale trouw’ wel iets in het Nederlands?” Wablieft? Het fameuze vreemdelingenstemrecht vergeten, dat er tegen de Vlamingen in werd doorgedrukt?

“Doorheen onze geschiedenis waren de slagen onder de gordel talrijk, en het gaat van kwaad naar erger. Van verhogingen van het btw-tarief die het elan van de Waalse bouw afremmen, tot de vertragingen in de plannen voor de doortocht van de TGV in Luik.” Je moet maar durven. De aangekondigde (en intussen weer afgeblazen) btw-verhoging voor bouwgronden was bedoeld om vervuilde Waalse gronden te saneren.
En dat megalomane TGV-project in Luik was niet meer dan een nutteloze geldverspilling die de NMBS opzadelde met een gigantische schuldenberg. Het dossier stinkt bovendien ook uren in de wind naar regelrechte corruptie.

Misschien zou mijnheer Napen dus beter maar een toontje lager zingen. Maar hij raaskalt vrolijk verder. “Van de herhaalde pogingen om de export van Waalse wapens te verhinderen (…) tot een anti-tabakswet die vast veel minder dringend was geweest als de Grote Prijs Formule I in Zolder had plaatsgevonden.” Napen vergeet er even bij te vertellen dat Waalse politici met een institutionele atoombom hebben gedreigd als de wapenhandel niet zou worden geregionaliseerd. En dat ze - alweer met pure chantage – een uitzonderingsmaatregel hebben bedongen op de anti-tabakswet om Francorchamps te redden… Tot zover de ‘federale trouw’ van de Franstaligen.

Napen ergert zich aan de rechtmatige Vlaamse eis dat Franstalige inwijkelingen die zich in de Vlaamse rand rond Brussel vestigen, een inspanning zouden doen om zich aan te passen en een mondje Nederlands te leren en te spreken. En hij schuwt daarbij geen grote woorden. “Pesterijen, apartheidsmaatregelen en taaldiscriminatie”. En “etnische zuivering”. Ach ja, waarom ook niet? Als je overdrijft, kan je maar beter goed overdrijven.

“Vlaamse vrienden”, zo brult de auteur vol opgekropte haat en frustratie, “zal ik jullie vertellen hoezeer ik genoeg heb van dit soort beledigingen?” (…) “Ik heb genoeg van jullie nationalisme dat zich verspreidt tot in de wegbermen bij alle wielerwedstrijden.”

“Al jarenlang dwingen jullie mij om het grootste gedeelte van mijn politieke activiteiten te verbeuzelen aan institutionele ruzies. Ik geef toe dat ik van iets anders droomde.” Wij Vlamingen ook, mijnheer Napen, wij ook!

En als u dat rotslechte huwelijk met de Vlamingen beu bent? Wie of wat belet u dan om uw koffers te pakken? Wij houden u niet tegen.


Overgenomen van Vlaams belang Nationaal

17:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De frut

Blijkbaar is de Frut overal net op tijd om leuke foto's te maken.

yk_corrupt1_defrut

14:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-05-08

François Sterchele verongelukt.

Van voetbal ken ik niets, dus kende ik ook François Sterchele niet tot hij gisteren dodelijk verongelukte op de N49 richting Knokke, ter hoogte van Vrasene.
Een recht stuk baan, voorbij de werken die momenteel aan de gang zijn. Niets speciaals, geen bocht en niet teveel verkeer. Hoe kan iemand dan plots van de baan afgeraken en met zo’n kracht tegen een boom vliegen dat er van zijn wagen niets anders overblijft dan een hoopje schroot? Waarschijnlijk reed hij te snel schrijft men in de media, maar zelfs met 120 km per uur tegen een boom vliegen, die vlak naast de snelweg staat, zou waarschijnlijk hetzelfde resultaat hebben gehad.

Moest hij plots uitwijken voor een dier? Fazanten, konijnen en andere bloederige ondefinieerbare platgereden dieren liggen regelmatig aan de zijkant van de snelweg. Was hij in slaap gevallen? Had hij teveel gedronken? Of lag het aan de slechte infrastructuur van de baan, kapot gereden door de vele vrachtwagens? (Ik heb ze gisteren geteld – op 20 vrachtwagens waren er twee Belgische bij – de rest komt hier gewoon onze wegen kapot rijden zonder ervoor te betalen).

Allemaal vragen waar hij zelf niet meer kan op antwoorden.

Een trieste dag voor zijn familie, vrienden en zijn club.

17:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Brussel - Halle - Vilvoorde

large_385234Wie gisteren niet kon kijken naar Villa Politica heeft werkelijk iets gemist. De CD&V had nog niet eens vijf minuten politieke moed om de splitsing B-H-V in de Kamer te laten stemmen. Van Rompuy wou het agenderen als tweede punt en eerst de andere wetsontwerpen behandelen. Goed wetende dat ze dan nooit aan het tweede punt zouden geraken. Onckelinkx had al eerder tijdens een interview uitgeroepen, “Vlamingen die stemmen tegen de Franstaligen? Jamais!!!” Het is inderdaad nog nooit eerder gebeurd. Stel je voor, het Vlaamse klootjesvolk dat net goed genoeg is om te pluimen, wil niet dat Franstaligen zich nog langer verkiesbaar stellen tot diep in Vlaanderen en zo de ene na de andere Vlaamse gemeente verfransen terwijl dit omgekeerd onmogelijk is. Quelle odace!!!

Gerolf Annemans wist het al van begin af aan goed onder woorden te brengen en probeerde tegen beter weten in, toch nog de stemming over de splitsing van B-H-V op de agenda te krijgen. Maar Verherstraeten pleitte voor een onderhandelende oplossing en Van Rompuy liet uiteindelijk daarover stemmen. Een ‘tsjeventruc’, zei Gerolf Annemans, en dat was het ook. Maar Van Rompuy vond dit eerder een compliment dan een scheldwoord. Na de stemming begon de totale chaos, want de Groenen en de Sp.a’ers wisten niet eens wat ze gestemd hadden. Groen! vroeg zelfs om hun eerder gegeven stem te wijzigen.

Tuybens (Sp.a) had zich onthouden en legde ook uit waarom. Hij vond dat de voorzitter van de Kamer, Van Rompuy niet de voorzitter van alle Kamerleden was, maar slechts van enkelen, en dan vooral zijn eigen partij.

Leterme zelf bleef tamelijk rustig. Hij vond weliswaar dat een oplossing voor B-H-V noodzakelijk was, maar van zijn eerdere beloftes viel niets meer te bespeuren. Hij leek wel een tweede Verhofstadt geworden. Veel beloven, maar meer niet. Het werd duidelijk dat Vlamingen weer eens een zware prijs zullen betalen. Een prijs voor het volgen van de wet. Want zolang B-H-V niet gesplitst is, kunnen er normaal gesproken ook geen verkiezingen meer zijn.

Di Rupo was nog beter, “Zeg het dan als jullie onafhankelijkheid willen.” Natuurlijk willen wij dat, maar het splitsen van B-H-V heeft totaal niets met de Vlaamse onafhankelijkheid te maken. De staathervorming, waarbij de gewesten meer eigen bevoegdheden zouden krijgen staat evenmin gelijk met een Vlaamse onafhankelijkheid, maar als de Franstaligen blijven verder doen zoals ze nu bezig zijn, staat de Vlaamse onafhankelijk dichterbij dan ooit tevoren! Nu Heeft Leterme weer tijd tot 15 juli om met een aanvaardbare oplossing op de proppen te komen, maar het is duidelijk dat Vlaamse voorstellen voor de Franstaligen nooit aanvaardbaar zullen zijn. In het verleden niet, in het heden niet en in de toekomt evenmin.


yk_peulengaleis_defrut

12:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-05-08

De Lijn zoekt personeel

17:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Als je dacht al alles te weten over de bevrijding?

Bekijk dan dit filmpje.

KLIK HIER

15:09 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

W.G. VAN DORIAN'S NIEUWE THRILLER

gsW.G. Van Dorian’s nieuwe thriller:
“De Goddelijk Selectie”is een forse aanklacht tegen religie.

Na het uitstekende, maar ook controversiële, debuut van auteur W.G. Van Dorian, “De Vijfde Colonne”, volgt nu het vervolg getiteld: “De Goddelijke Selectie”.

Controversieel was de thriller De Vijfde Colonne zeker. Commentaren van de Nederlandse pers logen er niet om.

Metro: “Een thriller met een explosieve inhoud.”
Het Vrije Volk: “Een nieuwe versie van Orwells 1984”
Ezzulia.nl: **** (4 sterren) “De lezers mogen zich verwachten aan een goedgeschreven, spannend en beangstigend dichtbijkomend verhaal.”

De wereld, een jaar na: “De Vijfde Colonne”!!

Zoals in De Vijfde Colonne staat ook nu weer de vrijheid van meningsuiting centraal, zij het in een iets andere context. Daar waar in het eerste deel van deze tweeluik een perfecte beschrijving van een religieus radicale(Islamitische) bezetting van Europa werd beschreven op een (realistische, bijna non-fictieve) manier, die je haren overeind doen staan, is de Goddelijke Selectie veel grootser van opzet.

De Internationale Organisatie die, als een remedie tegen het (Islamitisch) Radicalisme, is opgericht om de vrede te bewaren, heeft andere plannen.Vereniging van alle religies die de dienst moeten gaan uitmaken in de wereld en weer normen en waarden moeten gaan afdwingen (met een eigen militaire macht, VN stijl). Je krijgt de indruk dat Van Dorian hierbij aanhaakt op het verdedigende gedrag van Christelijke partijen ten aanzien van de Islam. Zeker de stelling dat “discussie anderen niet mag kwetsen, anders vraag je om wat Theo van Gogh kreeg (hetgeen wil zeggen dat een verkrachte vrouw het aan zichzelf te wijten heeft als ze een kort rokjedraagt) wordt door de hoofdpersonen in het boek met de grond gelijk gemaakt.Hier dwars doorheen loopt bovendien de kern van het ‘hersenspoelen’ van ex-Radicalen door deze organisatie, door middel van een falend technologisch programma. Dat vraagt uiteraard om problemen. En ook nu weer weet Van Dorian op een perfecte manier een onderdeel uit de Tweede Wereldoorlog te verplaatsen in onze tijd op een angstaanjagende wijze.

Van Dorian beschrijft wederom op een ijzingwekkende manier een mogelijk fictief verhaal, dat werkelijkheid zou kunnen worden. Dit ondanks dat De Goddelijke Selectie, zeker de tweede helft van het boek, wel meer neigt naar fictie dan het geval was in De Vijfde Colonne.

De Goddelijke Selectie is eigenlijk een aanklacht tegen religie in het algemeen (m.n. de Islam) en hoe de mens met religie omgaat. Verborgen in een onheilspellende thriller, wordt met name de inperking van de persoonlijke vrijheid sterk uitgemeten tegenover de dictatoriale kenmerken van religie (Islam of Christendom).

Het boek is dikker (bijna 400 pagina’s tegenover 343 van De VijfdeColonne) en is beter geredigeerd dan De Vijfde Colonne. Daarentegen is de verkoopprijs gelijk gebleven. Zoals De Vijfde Colonne is De Goddelijke Selectie, naast verkrijgbaarheid bij de uitgever: wisemanpublishing.com, tevens direct bij bol.com verkrijgbaar en te bestellen bij elke boekhandel.De dialogen lopen vlotter dan in het eerste deel en de zaken worden iets uitvoeriger beschreven, daar waar Van Dorian in De Vijfde Colonne iets korter van stof was. De schrijfstijl is (gelukkig) niet veel veranderd. De Goddelijke Selectie leest lekker weg en is met recht -wederom- een pageturner.

Gerenommeerde boeken website ‘ezzulia.nl’ is de eerste die De Goddelijke Selectie heeft gerecenseerd. Ezzulia gaf het boek (wederom) 4 sterren van de 5 en gaf onder meer de volgende beschrijving: “Auteur Van Dorian heeft met De Goddelijke Selectie bewezen geen eendagsvlieg te zijn. Met dit boek heeft de auteur laten zien een geheel eigen genre te hebben ontwikkeld, een genre die niet in een paar woorden is te beschrijven. Deze genre moet je zelf beleven.”

Synopsis:
Gedurende het eerste jaar na de oorlog ontwikkelt de machtige Internationale Commissie voor de Ontwikkeling van Seculariteit, de ICOS, een revolutionair en technologisch programma ten behoeve van de herintegratie van voormalige Radicalen. Een vreemd virus steekt de kop op en wordt aan het programma gerelationeerd.

Als de ICOS vervolgens stationering van eigen veiligheidstroepen en religieuze wetgeving in de hele wereld wil afdwingen, begint een aantal landen zich te verzetten tegen de uitvoering van het programma. Als gevolg hiervan, dreigt de ICOS militair in te grijpen, waarbij een conflict met China volledig uit de hand lijkt te lopen.

Bij toeval ontdekt Sean Gallagher de nauwe banden van de ICOS met de CIA.Samen met Hans Bergen vertrekt hij naar China om de oplopende spanningen te verslaan. Ze komen erachter dat niets is wat het lijkt.

Als de Chinese veiligheidsdienst onverwacht de ware identiteit en agenda van de ICOS ontmaskert en een grootschalig plan voor de wereldwijde constructie van concentratiekampen wordt ontdekt, vertrouwt niemand elkaar meer en begint iedereen op iedereen te jagen.

In de chaos die volgt, zoeken Sean en Hans hun weg naar de vrijheid in Kenia, Indonesië, China en de Verenigde Staten.


__________________________________De Goddelijke Selectie, W.G. Van Dorian
Wiseman Publishing, ISBN: 978-90-8963-006-3 € 20,95, 398 pagina’s

11:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |