03-06-08

Stemcomputers afschaffen.

"Vanuit democratisch en technisch standpunt moet het elektronisch stemmen worden afgeschaft. De stemcomputer vervangen door een nieuw gelijkaardig systeem heeft weinig zin." Die opmerkelijke uitspraak komt van ict-professor Carlos De Backer van de universiteit van Antwerpen. Dat staat deze week te lezen in Knack.

In Nederland is men het er al langer over eens dat er kan geknoeid worden met elektronisch stemmen en werd er overeen gekomen om het af te schaffen.

Het zou nochtans interessant zijn om te kijken of de stemmen die geteld worden via de computer, overeen komen met eventueel een ticket dat de PC verschaft aan de kiezer na het stemmen en in een aparte urne kan worden gedropt. Het tellen zou misschien iets langer duren, maar het zou in ieder geval democratischer en eerlijker zijn.
We moeten ook durven toegeven dat de veelal verouderde bevolking in de steden bang zijn voor computers en helemaal niet weten wat ze er moeten mee aanvangen.

Een strengere wetgeving moet in ieder geval worden toegepast op het stemmen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen er heel veel vreemdelingen opdagen die onze taal niet machtig zijn en hulp nodig hadden bij het stemmen. Behalve de taal, kenden ze evenmin iets van politiek. Ze kenden ze geen enkele partij, maar toch mochten ze via ‘bereidwillige hulp’ van veelal familieleden (meestal de kinderen), vrienden of bijzitters mee de lokale politiek bepalen.

Er waren er ook bij die maar één woord kenden, en dat was ‘Janssens’.

Ik heb zelf meegemaakt dat men wees naar de computer achter het gordijntje en vroeg ‘Jansén?’ Een naam die ik niet ken natuurlijk, en aangezien ik alleen maar mocht toezien op het correcte verloop van de stemming, kon ik er enkel voor zorgen dat ze hun plan moesten trekken en er niemand mee achter het gordijn kon duiken. Vooral de ‘hoofddoekjes’ waren bijzonder behulpzaam. Meermaals moest ik hen erop wijzen dat er Nederlands diende gesproken te worden en ze niet mochten helpen met handjes vast houden. Dat was natuurlijk maar in één stembureau, ik neem aan dat het in andere stembureaus niet anders was. Maar er was uiteraard niet overal controle aanwezig.

De stemcomputers behoren toe aan Digipolis. En omdat Digipolis een rechtspersoon van publiek recht is, met een intergemeentelijke samenwerking tussen Antwerpen en Gent zijn de respectievelijke burgemeesters (toevallig twee Sp.a’ers) voorzitters van de Raad van Beheer. We hoeven er zeker geen tekeningetje bij te maken dat de juiste personen op de juiste plaatsen zitten onder dergelijk bestuur? Het zou dus bijzonder goed zijn mocht men terug overgaan naar verkiezingen met het aloude gekende potlood. Foefelen wordt dan toch iets moeilijker…

00:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

zist er weer in zo te zien

Gepost door: Ahmed | 03-06-08

Ook een nachtvogel Achmed?

Gepost door: Janice | 03-06-08

Beste Ahmed...ge gaat toch niet ontkennen dat de manier van kiezen ,in de omstandigheden die wij kennen geen aanleiding kan geven tot "gefoefel" of beinvloeding ,zeker bij uw landgenoten waarvan de meesten geen fluit Nederlands ,verstaan spreken noch lezen.
Afwijkend van het onderwerp...ik had enkele dagen geleden een gesprek met mijn ex-leraar Engels,een man met universitair niveau ,hij geeft nog regelmatig lezingen ... Hij vertelde me ....indertijd jaren geleden toen hij nog op de universiteit zat, hij veel Marokkaanse studenten had leren kennen en waarderen omwille van hun eerlijkheid en sociale omgang...van hoofddoeken was er toen geen sprake ,nu echter dragen ze bijna allemaal een hoofddoek ???? misschien ken jij de oorzaak van deze ,voor velen ,spijtige evolutie !

Gepost door: Rene | 03-06-08

15 juli: de dag van de Onafhankelijke Vlaamse Republiek! Zoals ik al meerdere keren heb vermeld aangaande het electronisch stemmen, "Ga naar het stembureau, want dat is verplicht, neem je kaartje in ontvangst en deponeer het DIRECT in de urne" als protest tegen het electronisch stemmen, of.....EIS een papieren uitprint zodat je kan controleren of de stem correct is geplaatst, waarna dat papieren uittreksel in een andere urne gedropt wordt voor NACONTROLE.
Wedden dat het rood én groen gespuis het hiermee moeilijk hebben? ze kunnen dan niet meer sjoemelen.

Gepost door: Jean | 03-06-08

'Wedden dat het rood én groen gespuis het hiermee moeilijk hebben? ze kunnen dan niet meer sjoemelen.'
Waaruit trekt u die conclusie Jean ? U lijkt meer te weten ?

Gepost door: Soetkin | 03-06-08

INDERDAAD JEAN! Stemcomputers bevorderen het SJOEMELEN! Zeker als Digipolis erbij te pas komt! Soetkin komt waarschijnlijk van een andere planeet!
Het stemmen met de computer werkt het sjoemelen in de hand.
Als het mogelijk is met een kaart een rekening van iemand anders op een GESOFISTIKEERDE MANIER LEEG TE HALEN, dan is er ongetwijfeld ook een mogelijkheid om de verkiezingen "in een bepaalde richting te beïnvloeden". Welke richting dat is, blijkt uit de origine van degenen die bij Telepolis (waarom veranderde de naam ook weer in Digipolis?)
de touwtjes in handen hebben.
Het is ook verbazend dat het soms ZO LANG DUURT EER DE UITSLAGEN BINNEN ZIJN! De aanpassing duurt blijkbaar zo lang omdat men toch maar niet zou kunnen zien dat er gefoefeld is...
En dan vergist men zich nog ook: zie maar naar de resultaten van district Hoboken de laatste keer...TERUG STEMMEN MET HET POTLOOD, dat zou pas eerlijk zijn!
(Maar mag dat nog wel?)

Gepost door: Erwin | 03-06-08

Dan heeft rood laatst toch niet goed gesjoemeld hoor.

Gepost door: Soetkin | 03-06-08

@Soetkin Hoe komt het dan dat tegen alle logica in er toch rode smeerlappen in bepaalde steden én gemeenten aan de leiding zitten???????
Helaas heb ik voor het rood gespuis geen ander woord dan 'smeerlappen', ze kennen namelijk maar één zaak zéér goed, "het eigen profijt verzorgen".
Heb je gisteren misschien ook per toeval gekeken naar (eindelijk) de laatste afl. van 'mijn restaurant'!!! wie zat er alweer te profiteren en te souperen, juist, de'n onnozelaar uit Hasselt en de pitbull van Leuven, beide een schande én drama voor Vlaanderen.
Hebben die leeglopers niets anders te doen? ach ja, wij betalen toch de rekening én hun decadent salaris, dus kunnen ze nog lang de 'n idioot uit hangen.
Bij mij thuis zouden ze zelfs nog niet binnen mogen komen, kwestie van alles proper te houden.

Gepost door: Jean | 04-06-08

Soetekinneke rood niet goed genoeg gesjoemeld ?? maar toch goed genoeg om die aangeklede kapstok op de Antwerpse troon te zetten ,uiteraard mocht het "rood gesjoemel" niet te hard opvallen !! om de schijn van rode "eerlijkheid" hoog te houden

Gepost door: Rene | 05-06-08

Maar lievekes dan moeten jullie fulmineren !! Get up, stand up, stand up for your rights !! Laat zien dat er niet met het 'vl belang' te sollen valt.
Ik had het wel over de laatste verkiezingen, dacht dat rood verloor en conclusies trok, nee ?
Of zien jullie de dingen gekleurd ?

Gepost door: Soetkin | 05-06-08

@Soetkin. Wat zeg je me daar: rood heeft niet goed genoeg gesjoemeld?
HOE VERKLAAR JE DAN DAT DE DISTRICTRAADSVOORZITTERS IN ALLE ANTWERPSE DISTRICTEN ROOD ZIJN?
Zelfs in Hoboken en in Deurne!
Dat is toch bij de haren getrokken!
Om de grootste communistische dictaturen jaloers te maken!
En de "democratie" verdraagt dat allemaal...
Dat is hier geen democratie, dat is oligarchie van een paar heerschappen van het zuiverste slijk!

Gepost door: Erwin | 05-06-08

@Erwin en al d'ander
Amai, slechte verstaanders hier, de laatste verkiezingen waren niet voor de gemeenteraad, nu duidelijk ??

Gepost door: Soetkin | 06-06-08

Soetkin, natuurlijk hadden we het begrepen. Het gaat ook uitsluitend om de gemeenteraadsverkiezingen, want bij verkiezingen voor het federale of Vlaamse parlement en senaat mogen al eerst en vooral geen vreemdelingen meestemmen en is het ook een pak moeilijker om stemmen achter te houden en (zoals bv. in Hoboken gebeurde) waar men na een hertelling die bijna tot middernacht duurde, plots een paar stemmetjes meer vond bij links dan de bij de eerste telling waarbij het VB de meerderheid had.

Dat hertellen (per computer) is op zich al raar, dat de computers na 8 uren volledig gewist worden is bovendien ook erg verdacht.

Gepost door: Janice | 06-06-08

DE OPLOSSING LIGT VOOR DE HAND! Dat de districtsraadvoorzitters nu allemaal rood zijn (ook al is dat mathematisch niet juist)
heeft niets te maken met de verkiezingen, in de Belgische democratie tellen die niet mee!
Het heeft alles te maken met de eis van onze dictator:
in alle districtsraden moet rood de leiding hebben, want HIJ wil het!
Dan ligt de oplossing voor de hand!
Volgende verkiezing geen stemcomputers meer(te duur, men kan het geld beter gebruiken om allochtone politie-agenten te zoeken), ook geen papieren stembrieven:
LAAT DE DICTATOR PJ GEWOON AFKONDIGEN WIE HIJ ALS GEKOZAENEN AANDUIDT!
De knechten van openvld, cd & v, nva, groen?,en de lansknechten van de spasprit zullen wel volgen.
(Mugabe- ook een democraat! - zou voorgesteld hebben al wie vb stemde op te sluiten in de gevangenis, maar aangezien in de Begijnenstraat geen plaats meer is , kan dat niet...Jammer!)

Na de verkiezing kan dan met het opgespaarde geld een mes uitgedeeld worden, aan wie er nog geen op zak heeft! (Kwestie van iedereen te voorzien van een noodzakelijk voorwerp ...)

Gepost door: Erwin | 06-06-08

De commentaren zijn gesloten.