30-06-08

Afrikaanse Unie maakt zich eindelijk ongerust over Zimbabwe

Mugabe werd na de verkiezingen terug als president aangesteld omdat de oppositie zich terugtrok en hij als enige kandidaat overbleef. Mensen die gingen stemmen moesten nadien de rode inkt aan hun vingeren laten zien als bewijs dat ze gestemd hadden. Wie geen rode inkt kon laten zien werd geslagen, opgesloten of erger nog, vermoord.

Morgan Tsvangirai, de oppositieleider was gevlucht naar de Nederlandse ambassade nadat er honderden van zijn aanhangers waren vermoord. Om het geweld te stoppen, en uit zelfbehoud, bleef er voor hem geen andere mogelijkheid over dan ermee te stoppen.

De leiders van de Afrikaanse Unie (AU), een samenwerkingsverband van Afrikaanse staten, buigen zich vandaag en morgen in Egypte over wat men noemt ‘de politieke crisis’ in het lidstaat Zimbabwe.

De oppositieleider Morgan Tsvangirai, riep de leiders van de Afrikaanse Unie op om Robert Mugabe niet welkom te heten op de top die zal plaatsvinden in Sharm el-Sheikh. Mugabe zelf wil alle critici in Egypte de mond snoeren door hen te confronteren met zijn ‘democratische overwinning’ in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen vorige vrijdag. Wat niet moeilijk is wanneer je geen mededingers naar het presidentschap hebt.

De oppositiepartij MDC wil eveneens dat de dubieuze bemiddeling in deze crisis door president Thabo Mbeki van Zuid-Afrika, zou worden vervangen door een gezant van de AU. Raila Oding, de president van Kenia, noemt het verkiezingsdrama in Zimbabwe een ‘schande’ voor Afrika en wil gewapend ingrijpen. Een gewapende tussenkomst ziet de Afrikaanse AU echter niet zitten, ze willen Mugabe eerder overtuigen samen met de oppositie de macht te delen. In Kenia lukte dit, maar of het met een gek en een moordenaar zoals Mugabe ook zal lukken valt af te wachten. Ondertussen vlucht een grote menigte van de Zimbabwaanse bevolking naar Zuid-Afrika waar ze door de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking worden vervolgd en afgeslacht.
Laat mij een Hitler zijn in tien-voud - Robert Mugabe


Door Europa, meer bepaald Louis Michel, werd aangedrongen om de landbouwgronden te herverdelen. Blanke boeren die al minstens driehonderd jaar met zweet en bloed de gronden cultiveerden en heel Afrika voorzag van graan, moesten plots hun land verlaten of werden vermoord. Zij die nog overbleven mochten niets meer zaaien of planten.

De graanschuur van Afrika werd in een mum van tijd overwoekerd door onkruid en Mugabe beschuldigde het westen... (dat kennen we).

Het Westen voorzag de bevolking van voedsel dat werd verdeeld onder de de bevolking, maar voedselbedeling werd verboden door Mugabe.

Hieronder werden de meest noodlijdende delen van het land in kaart gebracht.

_44724436_imbabwe_food_regions

15:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

26-06-08

Walgelijke - degoutante vetzakken

In tegenstelling tot 80 andere landen was seks met dieren toegelaten in Nederland. Dierenporno floreerde daar dus nogal. Maar daar komt nu een einde aan, of toch niet helemaal. In de Kamer werd beslist dat er enkel kan worden opgetreden wanneer het dier gezondheidschade heeft geleden. Ik vraag mij echter af wie het zal komen vertellen aan de rechter…

Hoe pervers iemand kan zijn staat niet alleen in onderstaand artikel, maar in een reactie schreef iemand : “Laat die mensen toch, niemand heeft er last van. Daarbij is het volgens artikel 1 van de Nederlandse grondwet verboden om mensen op grond van hun seksuele voorkeur te discrimineren.
Dr. Faustus| 12-03-2008 13:23:35

Hoe ziek moet iemand zijn vooraleer hij/zij wordt geïnterneerd? De ‘geitenneukers’ zitten dus toch niet alleen in een ander werelddeel, maar ook bij ons.
sex-volgens-ayatollah-khomeini - Khomeini zou er in ieder geval blij mee geweest zijn.


Lees hier verder - Seks-met-dieren-is-niet-onethisch -

14:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Azië verloor voetbalmatch tegen Europa

Ik ben niet bepaald een voetbalfan en kijk ook zelden of nooit naar een voetbalmatch, (of het moest 'verplicht' zijn, omdat mijn man het scherm in de slaapkamer te klein vindt). Ik ben evenmin een supporter van om het even welke ploeg en dus ook niet van Duitsland. Maar vandaag hebben ze toch wel de eer van Europa gered, vind ik.
Ik snap trouwens niet wat een Aziatisch land komt doen in een Europese voetbalwedstrijd. Het heet toch "Europacup", of niet soms?

Het Eurosongfestival is ook al zo idioot om allerlei landen die niets met Europa te maken hebben te laten meedoen. Noem het dan 'wereldsongfestival' ofzoiets, maar toch geen Eurosongfestival?!?

In Kreuzberg, waar de meeste van de bijna 140 duizend Turken in Berlijn wonen, vertrouwt men op een harmonieus verloop van de avond, schrijft de krant.

Ik ben er toch iets minder gerust in.
Getoeter zullen ze wel niet horen tot stuk in de nacht, maar of het rustig zal blijven ...We zullen wel zien hoe harmonieus de komende nacht zal verlopen en niet alleen in Kreuzberg, maar ook in onze steden zoals Antwerpen, en dan vooral Gent.
Zet voor alle zekerheid uw auto maar niet buiten in bepaalde buurten.

00:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-06-08

Deel III - De ontdekking van Eurabië

Deel III - Auteur: Marc Joris


Het lijkt misschien ongeloofwaardig dat een kleine politieke machtselite dertig jaar lang een Eurabisch beleid in de steigers kon zetten, zonder dat daar ooit georganiseerd verzet tegen kwam. Er is natuurlijk vanuit verschillende hoeken scherpe kritiek geweest op deelaspecten van het Eurabische project, vooral op het immigratieluik. Maar vóór de publicaties van Bat Ye’or werd het project nooit in zijn geheel aan de kaak gesteld.

Dat is gedeeltelijk te wijten aan de mechanismen van onzichtbare en sluipende besluitvorming die zo typisch zijn voor de Sovjet… pardon, de Europese Unie, aan het gebrek aan transparantie, aan de gebrekkige democratische controle. Maar de belangrijkste factor lag op een veel dieper cultureel-politiek niveau.

De architecten van Eurabië moesten niet in een vacuüm werken. Sommige psychische bouwstenen van Eurabië waren al vóór de oliecrisis van 1973 in ruime mate voorhanden: anti-Amerikanisme, antisemitisme, een diepe verachting voor het christendom en een suïcidale haat tegen de eigen cultuur en beschaving.

In het jodendom is veel geschreven over het verschijnsel dat men zelfhaat noemt: joden die spuwen op hun eigen afkomst, en op de moraal, de godsdienst en de cultuur van hun voorvaderen. Marx, Engels en Trotzky waren de beroemdste voorbeelden.

De westerse wereld als geheel lijdt al even erg aan dat soort zelfhaat. Dat knaagt al minstens vier decennia aan de wortels van onze beschaving. Dat verschijnsel blijft niet beperkt tot een afkeer van de westerse beschaving als geheel.
Het gaat vrijwel altijd gepaard met een diepe minachting voor de eigen nationale cultuur. Denk maar aan de vele Vlaamse intellectuelen die spuwen op hun eigen geschiedenis, hun eigen taal en cultuur.
De marxisten hebben die zelfhaat tot een politieke cultus verheven, en de moslims en hun Eurabische medeplichtigen hebben daar later optimaal gebruik en misbruik van gemaakt.

Als mensen vervreemd zijn van het christendom en van hun nationale cultuur, als zij hun trots en hun zelfrespect verloren hebben, dan kunnen zij zich natuurlijk niet meer doeltreffend verzetten tegen de opmars van een andere religie, die als superieur wordt voorgesteld. Of tegen de verdringing van hun nationale cultuur door een Eurabische mengcultuur.


Eeuwenoude Franse waanzin

In Frankrijk kwam daar nog de eeuwenoude, diepgewortelde illusie bij dat het zijn positie als grote mogendheid kon behouden of heroveren door gemene zaak te maken met de moslims.

Het was het voortzetten van een geopolitieke lijn die koning Frans I al in de zestiende eeuw had uitgezet, toen hij toenadering zocht met de Turken. Toen sultan Soliman in 1526 Wenen belegerde, boden de Fransen zelfs aan een alliantie met hem te sluiten!

Zij waren volkomen bereid hun belaagde christelijke broeders in de rug te aan te vallen. Dat de Turken daarna ongetwijfeld Frankrijk zelf zouden bezetten, dat kwam niet in hen op.
Later sloten de Fransen inderdaad zo’n tegennatuurlijke alliantie met het Ottomaanse rijk. Tijdens de tweede belegering van Wenen in 1683 herhaalde dat scenario zich.

Vanaf 1543 mochten de Turken zelfs de Franse havens in de Middellandse Zee zelfs gebruiken als uitvalsbases voor zeeroverij en voor strooptochten tegen christelijke kuststeden, waarbij duizenden mensen als slaven werden weggesleept. (Red. vooral christelijke kinderen werden ontvoerd als slaven en islamitisch opgevoed)

In die tijd noemde men Frankrijk “de hoer van de Turken”.

De Franse politiek vertoont in dat opzicht een zeldzame continuïteit. Alleen is hij in zijn huidige Eurabische vorm niet meer tegen de Habsburgers gericht, maar tegen de Amerikanen. (Red. daar wordt nu door Sarkozy aan gewerkt).

Tegenstroom

Natuurlijk is het opleggen van de Eurabische doctrine geen eenparige beweging geweest. In democratische staten verlopen politieke ontwikkelingen altijd langs de kronkelige wegen van compromissen en regeerakkoorden waarbinnen tegenstrijdige tendensen verzoend moeten worden.

De invoering van de immigratiestop in 1974 ging diametraal in tegen de Eurabische plannen voor de inplanting van een grote islamitische bevolking in Europa.
Maar nu, meer dan drie decennia later, is het wel duidelijk dat die immigratiestop grotendeels oogverblinding was. Die wet heeft nooit enig effect gehad. Toen stond het Eurabische project nog zijn beginfase. Men moest de publieke opinie nog sussen. De grote indoctrinatiecampagnes in de media en het onderwijs stonden nog in de steigers. Ook bij de grote politieke partijen in de lidstaten was er zeker nog geen consensus over het aanzwengelen van de immigratie. De politici achter het Eurabische project moest het nog voorzichtig spelen. De immigratiestop wekte tegenover de onwillige kiezers de illusie dat het probleem van de gastarbeiders onder controle was, of toch minstens dat het op het toenmalige niveau “bevroren” zou worden. Er kwamen er immers geen nieuwe meer bij?

Maar dat was natuurlijk een simplistische en naïeve gedachtegang. Intussen werd die immigratiestop door vier feiten achterhaald: de gezinshereniging, de zeer hoge geboortecijfers bij de gastarbeiders, het massale misbruik van het politiek asiel en tenslotte een toenemende illegale immigratie, waartegen niet of nauwelijks werd opgetreden.

Nu is het Eurabische project zelfbedruipend geworden. Het heeft zijn eigen dynamiek ontwikkeld. Een hele generatie is vergiftigd met pro-islamitische, pro-Arabische propaganda, met zelfhaat, verachting voor de eigen cultuur, met antiwesterse, anti-Israëlische en soms ronduit antisemitische sentimenten. Er zijn nu zoveel islamitische kiezers, dat politici hen gewoon uit opportunisme naar de mond praten.

In 1973 was het multiculturalisme nog een klein vuurtje, dat heel voorzichtig aangeblazen moest worden, bijna in het geheim, zonder al te veel rook te maken. Nu is het een bosbrand geworden, die zich ook zonder ingrijpen van buitenaf verspreidt. Nu lijkt het alsof dat allemaal vanzelf gebeurt, alsof het voortvloeit uit een spontane ommezwaai in de Europese publieke opinie. Maar die ommezwaai was de vrucht van jarenlange propaganda en indoctrinatie op alle niveaus.


Palestina als cultusobject

Eén hoofdstuk uit Bat Ye’ors boek Eurabia draagt de titel: “Palestinianism: A New Eurabian Cult”.
De centrale dogma van deze cultus kan in twee zinnen samengevat worden: “De Palestijn is het enige en ultieme Slachtoffer. De jood is de enige en ultieme Moordenaar.”
Een duidelijk en kras voorbeeld daarvan was de reactie van president Moebarak op een voorzichtige vraag over mogelijke democratische hervormingen in Egypte. Moebarak antwoordde daarop dat daarvan geen sprake kon zijn, zolang het Palestijnse probleem niet was opgelost.
Dit illustreert heel treffend hoe Arabische leiders de Palestijnse kwestie gebruiken als een excuus voor het instandhouden van hun autoritaire en soms ronduit totalitaire regimes. Het is een excuus, een uitvlucht, een voorwendsel en een bliksemafleider, maar geen echte oorzaak. Hoe zou de situatie van de “Palestijnen” een beletsel kunnen zijn om in Egypte meer persvrijheid toe te laten, of minder te martelen, of verkiezingen uit te schrijven?

Dezelfde manke logica wordt zelfs toegepast op de oorlog in Irak. Arabische commentatoren beweren in alle ernst dat het conflict alleen beëindigd kan worden als het Palestijnse probleem is opgelost. Hoezo? Wat hebben de “Palestijnen” te maken met de bloedige afrekeningen tussen soennieten en sji’ieten?

Met het feit dat Irak een kunstmatige en onleefbare staat is? Met de terroristen van Al Qaeda die in Irak opereren? Met de overgebleven aanhangers van Saddam, of met de terroristen die vanuit Syrië of Iran in het land infiltreren? Niets natuurlijk. Maar in het mythische Arabische wereldbeeld is “Palestina” de spil waar heel de wereldpolitiek rond draait, het alfa en het omega van de geschiedenis.

Het is het enige probleem dat er écht toe doet. Al de rest is daarvan afgeleid en komt daaruit voort. “Palestina” is het excuus voor alles: voor de Arabische achterlijkheid, het analfabetisme, de dictaturen, de folteringen en de burgeroorlogen.

In Algerije worden 150 000 moslims afgeslacht door andere moslims? Dat is een kleinigheid, er is maar één echt probleem: Palestina! Een miljoen doden in Soedan? Tienduizenden doden in Darfur? Saddam liet 180 000 Koerden uitroeien? Geen probleem. Alleen Palestina is echt belangrijk. Alleen de Israëli’s zijn echte moordenaars. De aarde draait niet rond de zon. Ze draait rond Palestina.

Er is in de islamitische wereld geen kwaad, geen zonde, geen geweld, dat komt allemaal voort uit één boosaardige bron: de joden. Vroeger was de leuze van de jodenhaters “Ze hebben Christus vermoord!”. Nu is het: “Ze vermoorden de Palestijnen!”.

Slechts zelden ziet men het zondebokmechanisme zo rauw en zo duidelijk. Zelfs als Arabische terroristen de gruwelijkste misdaden plegen, zoals bomaanslagen op scholen en familiefeesten, zoals het ontvoeren en doodmartelen van joden, zoals het inzetten van zwangere vrouwen, piepjonge tieners en zelfs kinderen als zelfmoordterroristen, zelfs dan leidt dat niet tot verontwaardiging, een morele veroordeling, tot kritiek of een gewetensonderzoek. Zowel de Arabische als de Europese politici en opiniemakers hebben daar een pasklaar antwoord op: het is allemaal de schuld van de joden zelf. Zij hebben die arme, onschuldige, vredelievende Arabieren tot wanhoop gedreven, en zij moeten nu toegevingen doen om de situatie te ontmijnen. Zelfs de moorden van de Arabieren zijn de schuld van de joden. We worden zo vaak ondergedompeld in dat discours, dat we misschien niet meer zien hoe pervers en hatelijk het is. Zoals een goudvis de bokaal niet ziet waar hij in rondzwemt.


Zondebokken

Misschien ergert de lezer zich aan die lange uitwijding over Israël en de “Palestijnen”. Misschien vraagt hij zich af wat dat met ons te maken heeft?
Met Europa? Met het feit dat wij in ons eigen vaderland door islamitische immigranten worden verdrongen? Met de schrikbarende criminaliteit, met de geleidelijke islamisering?

Het lijken twee verschillende werelden te zijn. Maar schijnt bedriegt. Beide verschijnselen zijn twee facetten van dezelfde Eurabische ideologie.

Hoe reageren de media en de politieke wereld bij ons op wreedheden van moslims in onze samenleving?
Als allochtone jeugdbenden groepsverkrachtingen plegen in Brussel? Als Marokkaanse inbrekers een oud vrouwtje doodmartelen om haar spaarcentjes? Als een Turkse moordenaar in Gent een gehandicapte foltert tot hij het nummer van zijn betaalkaart geeft? Als leraressen in de school worden aangerand? (Red. het lijstje met slachtoffers is ondertussen al veel langer…) Hoort men dan niet een bijna identiek discours? De schuld wordt nooit bij de daders zelf gelegd, nooit bij de cultuur waaruit zij zijn voortgekomen, nooit bij de islam waarmee ze van kindsbeen af zijn geïndoctrineerd. Het is altijd de schuld van de Vlamingen, die de onschuldige, vredelievende, goedbedoelende islamitische jongeren tot wanhoop hebben gedreven met hun racisme en hun openlijke of verdoken discriminaties op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of op de woningmarkt. Het zondebokmechanisme dat in het Nabije Oosten tegen de joden gericht is, wordt hier tegen ons toegepast. Zelfs de misdaden die Marokkanen plegen, zijn eigenlijk de schuld van de Vlamingen.

De invulling verschilt, maar het is duidelijk hetzelfde mechanisme, en er schuilt dezelfde Eurabische ideologie achter. Niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa.


De enige vluchtelingen?

Op bevel van de Arabieren hebben de Europese politici en opiniemakers die groteske uitvergroting van het Palestijnse probleem kritiekloos overgenomen. Zij verkondigen nu unisono dat de “Palestijnen” het middelpunt van het geopolitieke universum zijn. Als men niet beter wist zou men denken dat zij het enige volk ter wereld zijn dat nog geen eigen staat heeft, dat ooit grondgebied heeft moeten opgeven, dat ooit geconfronteerd werd met een vluchtelingenprobleem.

Natuurlijk is er een Palestijns probleem. Maar als men het nuchter bekijkt, zonder zich te laten meeslepen door de Arabische hysterie, dan is dat maar een heel klein en onbelangrijk probleem. Het is niet eens van dezelfde orde van grootte als dat van de Sudeten-Duitsers, of van de Duitse vluchtelingen uit de gebieden die na 1945 Tsjechoslowaaks, Pools of Russisch werden. Bij de vlucht uit de vlucht uit die oostelijke gebieden zijn minstens duizendmaal meer mensen vermoord dan bij de verdrijving van de Arabieren uit Israël in 1949.

De Europese Unie zou er zelfs niet aan denken de Duitsers te steunen als zij de terugkeer zouden eisen van… nee, niet alleen van die vluchtelingen zelf, maar ook van hun miljoenen nakomelingen. Maar men steunt wel de Arabieren als zij zo’n absurde eisen stellen aan Israël. En het is al helemaal ondenkbaar dat de Europese Unie druk zou uitoefenen op Polen, Tsjechië of Rusland om die geannexeerde gebieden aan Duitsland terug te geven in ruil voor een vredesverdrag.
Dat zou geen recept zijn voor een duurzame vrede, maar voor een eeuwigdurende oorlog. Zelfs die vergelijking loopt trouwens mank, want de Duitsers hebben veel meer en veel oudere rechten op die gebieden dan de Arabieren op het grondgebied van Israël, Judea of Samaria.
En zij zouden de Russen, de Tsjechen of de Polen in de betwiste gebieden zeker niet afslachten. Maar dat terzijde.

En om de analogie nog verder door te trekken: waarom beschouwt men de vlucht van enkele honderdduizenden Arabieren in 1949 als een verschrikkelijke tragedie, maar geeft men nooit een kik over de honderdduizenden joden die in de daarop volgende jaren uit islamitische landen moesten wegvluchten voor pogroms en vervolgingen?

Men zou ook recentere tragedies in de weegschaal kunnen leggen.
De Biafranen, de Tsjetsjenen, de Tibetanen, de christenen in Soedan, de Koerden en de inwoners van Darfur hebben meer geleden dan de “Palestijnen”.

Van elk van die groepen zijn er veel meer mensen gedood en veel meer op de vlucht gedreven. En zij hebben óók nooit een eigen staat gekregen.
Maar geen haan die ernaar kraait. Biafra is vergeten.
Tibet wordt niet beschouwd als een politiek probleem dat de wereldvree bedreigt. De Europese staten drijven handel met China zonder daar ooit een breekpunt van te maken.
Idem dito voor Rusland en Tsjetsjenië. Wat hebben de Palestijnen meer dan al die andere slachtoffers van al die andere conflicten? Niets natuurlijk. Maar zij zijn wel het paradepaardje van de Arabische propaganda geworden, het brandpunt van de islamitische haat tegen Israël, het jodendom, de Verenigde Staten en tenslotte tegen heel de westerse wereld.

Het is een psychopathisch en waanzinnig wereldbeeld. Maar de Eurabische politici en opiniemakers hebben dat wereldbeeld wel volledig overgenomen. Kan men hiervoor een andere verklaring bedenken dan een luizig compromis tussen de Europese politieke kaste en de Arabieren? Kan men anders verklaren waarom de Europese politici alle soorten nationalisme des duivels vinden, behalve het Palestijnse? Waarom zij spuwen op het christendom, maar knielen voor de islam?


Antichristelijke dimensie

Want project Eurabia heeft ook een religieus aspect. Sinds de val van de Sovjet-Unie zijn er nog twee grote antigodsdienstige machtsblokken in de wereld: de Europese Unie en communistisch China. Het antireligieuze en antichristelijke karakter van de Europese Unie kwam het duidelijkst tot uiting bij de discussie over de Europese Grondwet: onder druk van fanatieke secularisten werd daarin elke verwijzing naar God, het christendom of de joods-christelijke traditie geschrapt. Maar diezelfde Europese Unie, die al even atheïstisch en antichristelijk is als de Franse revolutionairen en de bolsjewieken, is wel vol lof over de islam.
De enorme bijdrage van het christendom, en in ruimere zin de joods-christelijke traditie, aan de wording van de Europese beschaving werd glashard ontkend. Maar de minimale rol van de islam wordt buiten proportie uitvergroot en verheerlijkt. En de zwarte kanten ervan worden doodgezwegen of glashard ontkend.

De moslims erkennen dat Jezus een profeet is, en zij erkennen zelfs Abraham en Mozes. Hoe multicultureel, hoe vriendelijk, hoe verdraagzaam vergeleken met de joden en de christenen die niet eens Mohammed als profeet willen erkennen!
Ach, hoe mooi toch! Men kan er een rooskleurige karikatuur van maken. Maar in werkelijkheid gaat het helemaal niet om een goedwillende erkenning. Het is een soort religieuze onteigening.
De moslims stellen Abraham, Mozes, Maria en Jezus voor als moslims avant la lettre.

Daarmee ontzeggen zij het jodendom en het christendom elke legitimiteit: zij hebben zich slechtst als afzonderlijke godsdiensten ontwikkeld door de oorspronkelijke islamitische leer te vervalsen. Historisch gezien staat het vast dat de islam pas in de zevende eeuw van onze tijdrekening is gesticht. Maar de moslims cultiveren een revisionisme dat teruggaat tot de schepping van de eerste mens: zij beweren dat zelfs Adam al een moslim was. Zij beweren zonder blikken of blozen dat de koran al bestond vóór het heelal werd geschapen, en dat de islam de oorspronkelijke godsdienst van de mensheid was. Pas daarna hebben joden en christenen de ware islam uitgeroeid en de oorspronkelijke boodschap vervalst in hun bijbel en hun evangelies. Dank zij de openbaring van de engel heeft Mohammed de tekst van de koran opnieuw te horen gekregen, en daardoor kon hij die joodse en christelijke ketterijen doorzien en afwijzen, en de islam in zijn volle glorie herstellen.

Zo’n interpretatie is geen blijk van tolerantie. Het is een sluwe manier om religieuze vijanden met huid en haar op te slokken.
Wij zouden dat onteigeningsmechanisme toch moeten herkennen uit onze eigen geschiedenis? Als belgicisten beweren dat Rubens en Van Eyck Belgische schilders waren, is dat dan uit vriendelijkheid? Is dat dan een toenadering tot de Vlaamse beweging? Of is het een poging om Vlaams cultureel erfgoed symbolisch te onteigenen? Om onze geschiedenis te vervalsen en ons te beroven van grote historische figuren?


Onze Arabische leermeesters

In september 1991 hield de Parliamentary Assembly van de Raad van Europa, de PACE, een colloquium over de bijdragen van de islam tot de Europese beschaving. De rapporteur, de Spaanse socialist Lluis Maria de Puig, vatte het in zijn slotmemorandum als volgt samen: “… zowel de rapporten als onze discussies daarover bevestigde de enorme invloed van de islamitische beschaving op de West-Europese culturen. Het is een vaststaand feit dat we – in een brede waaier van filosofie, wetenschappen, kunst, architectuur, stadsplanning, geneeskunde, taal, dagelijks leven en tenslotte cultuur – de geschiedenis van Europa niet kunnen verklaren zonder rekening te houden met alles wat van islamitische oorsprong is.”

Een tekst opgesteld door de secretaris-generaal van de Nationale Raad voor Arabische Cultuur sloot daar naadloos op aan: “We moeten de redenen blootleggen die geleid hebben tot het verbergen van de Arabische bijdrage bij de opbouw van de hedendaagse beschaving. […]
Iedere deelnemer aan dit colloquium zal begrijpen hoe belangrijk een herziening van die historische concepten en gezichtspunten is, want de contacten tussen de moslims en Europa hebben in het verleden geleid tot de meest ernstige gebeurtenissen, zoals de kruistochten, Europees kolonialisme, de stichting van de staat Israël en, als laatste, de Golfoorlog.”


De Europese bureaucratie heeft tientallen soortgelijke rapporten opgesteld…
In de islamitische visie is de Europese beschaving slechts tot stand kunnen komen omdat de barbaarse westerlingen in de paleizen van Al Andaluz aan de voeten van islamitische geleerden mochten zitten om naar hun wijsheid te luisteren en hun boeken te kopiëren.
Die visie wordt in de Eurabische ideologie grotendeels overgenomen. Men herkent hier dezelfde mechanismen van geschiedenisvervalsing en onteigening van het verleden die we ook in het religieuze domein hebben gezien: de westerlingen hebben in cultureel, religieus of wetenschappelijk opzicht nooit iets voortgebracht waar ze trots op kunnen zijn.
Zij hebben alles aan de moslims te danken.

Terwijl het in werkelijkheid juist andersom was: de islamitische cultuur heeft alleen een bloeiperiode gekend doordat ze kon parasiteren op de verworvenheden van oudere niet-islamitische culturen, vooral Perzië, Byzantium en Indië.
Het is puur revisionisme. Maar het is wel de officiële Eurabische doctrine, die ook in alle niveaus van ons onderwijs is doorgedrongen. De huidige verheerlijking van de islam, waarmee we voortdurend om de oren geslagen worden, is een bijna letterlijk overname van het Arabische wereldbeeld.
En terzijde: Kazachstan diende in 1999 bij PACE een verzoek in om waarnemer te worden. Het officiële antwoord van PACE was dat Kazachstan zelfs een verzoek tot volwaardig lidmaatschap mocht indienen, omdat het gedeeltelijk in Europa lag, maar dat het land op dit moment geen enkele status kon verkrijgen gelet op het gebrek aan democratie en mensenrechten. Noteer dus: PACE wil zelfs een islamitisch Aziatisch land als Kazachstan eventueel tot de Europese Unie toelaten.


Gearabiseerde universiteiten

Herinnert U zich de flamboyante professor Vermeulen nog? Hij was één van de beste islamologen van Europa, hij werd alom gerespecteerd en hij kon nog ongezouten kritiek leveren op de islam. Zelfs toen De Morgen een ware hetze tegen hem ontketende, krabbelde hij niet terug. Maar intussen is professor Vermeulen op pensioen, en zijn opvolger is Ali Zemni van het beruchte Center for Islam in Europe.

Dit is geen alleenstaand feit. Het is symptomatisch voor een evolutie die zich onder impuls van de Eurabische kaste aan alle universiteiten in heel Europa heeft voorgedaan: islamologie mag alleen nog gedoceerd worden door moslims.
Er zijn nog uitzonderingen, maar ze zijn heel schaars.

Westerlingen worden geacht geen cursussen over de islam te kunnen geven, zelfs niet als ze specialisten zijn met voortreffelijke kwalificaties.
Stel U voor dat men die regel veralgemeende: dat cursussen over het communisme alleen gegeven zouden mogen worden door echte communisten, en lessen over het nationaal-socialisme alleen door echte nazi’s…

Maar maak U niet ongerust: die bizarre logica wordt alleen toegepast als het om de islam gaat. Een inconsequentie die zeer verdacht is. Professor Vermeulen zelf wees fijntjes op de absurditeit daarvan door te zeggen dat beste specialisten inzake olifanten nochtans zelf geen olifanten waren.
En de beste gynaecologen zijn soms mannen. Men kan zich niet voorstellen dat àl die Britse, Franse, Duitse, Italiaanse… islamologen en arabisten zomaar zonder slag of stoot hun leerstoel hebben opgegeven en hun carrière hebben laten fnuiken om plaats te maken voor moslims. Als zoiets aan vrijwel àlle universiteiten in vrijwel àlle Europese landen gebeurt, dan moet daar een sturing van hogerhand achter zitten. Dat kàn gewoon geen spontaan proces zijn. Het is bijna steeds een subtiele mengeling van politieke druk en oliedollars.


Recente Eurabische zet

Frankrijk en Spanje willen al lang arbeidskrachten van buiten de EU ronselen. Vooral in landbouw-, bouw- en schoonmaakbedrijven zou men laaggeschoolde seizoenarbeiders goed kunnen gebruiken. Beide landen dringen bij de EU aan op een regeling die dat wettelijk mogelijk moet maken. Dat zou dan de deur op een kier moeten zetten voor het versoepelen met de immigratiewetten. Europees Commissaris Louis Michel onderhandelde onlangs in Mali over de oprichting van een eerste Europees “jobcentrum”. Potentiële immigranten zouden daar terecht kunnen voor visa, verblijfsvergunningen en arbeidscontracten.

Ten eerste is het absurd dat men nieuwe arbeiders in het buitenland gaat zoeken, terwijl de sociale zekerheid in àlle Europese landen miljarden stempelgeld moeten uitbetalen aan tientallen miljoenen werklozen. Daar loopt duidelijk iets verkeerd. Ofwel betaalt men in de landbouw, de bouw en de schoonmaakbedrijven te lage lonen uit, ofwel is het voor werklozen te gemakkelijk een job te weigeren, ofwel is het verschil tussen het loon en de werkloosheidsuitkering te klein. Maar dat zijn allemaal problemen die men kan oplossen zónder buitenlandse werknemers te importeren.
En ten tweede, zelfs àls men vindt dat het tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren zo nijpend is, dat het alleen opgelost kan worden door buitenlandse werknemers te laten overkomen…

Ik geloof dat niet, maar àls men het gelooft, waarom laat men die werknemers dan niet uit de nieuwe lidstaten in Oost-Europa komen?
< Een Pools europarlementslid vatte het als volgt samen: “Dit is vreemd, een beetje gek zelfs. Miljoenen mensen uit een aantal lidstaten willen met plezier een aantal vacatures in de oude EU invullen, maar die blijven dat blokkeren. Voor Afrikaanse migranten staan ze plots wel open.” Terwijl niemand toch in ernst kan beweren dat de Polen meer problemen zullen veroorzaken dan de Afrikanen, of dat zij moeilijker te integreren zullen zijn.

In Mali is 90% van de bevolking islamitisch. De meeste Polen zijn katholiek, en ze maken deel uit van dezelfde overkoepelende Europese beschaving als wij.
Maar de EU zet nog liever haar deuren open voor Malinese moslims, dan voor katholieke Polen. Vreemd? Gek? Nee hoor, vanuit Eurabisch perspectief is het volkomen logisch.


15:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Deel II - Bath Ye'Or en Eurabia

Deel II - Auteur: Marc Joris

Verraden voor olie

Op het eerste gezicht lijkt het ondenkbaar dat onafhankelijke staten zo'n capitulatieverdrag zouden aanvaarden. In het verleden slikte men zo'n vernederende voorwaarden alleen als men een oorlog verloren had.

Men zou denken dat zèlfs de laffe en ruggengraatloze Europese politieke kaste zich nooit zo zou laten vernederen. Maar project Eurabia was een rechtstreeks gevolg van de olieboycot en de productiebeperkingen die de OPEC in 1973 had doorgevoerd.
De boycot was vooral gericht tegen de Verenigde Staten, Nederland en Denemarken. Dat klinkt niet zo verschrikkelijk. Maar het leeuwendeel van de Europese olie werd wel via Nederlandse havens ingevoerd.

De Arabische landen verhoogden bovendien de olieprijs met 70% en verminderden de olieproductie elke maand met 5%, zodat de olieprijs per vat explosief steeg. De Europese landen waren volkomen in paniek. Ze waren tot alles bereid om weer ongehinderd olie te kunnen importeren. Zelfs tot het uitverkopen van hun eigen vaderland.

Zij onderwierpen zich volledig aan de Arabische dictaten.
In enkele jaren tijd maakte hun buitenlandse beleid een revolutionaire bocht. Op bevel van de Arabische oliestaten keerde Europa zich tegen Israël en tegen de Verenigde Staten – en dat op een moment dat de Europese landen voor hun verdediging tegen de Sovjets nog volledig afhankelijk waren van diezelfde Verenigde Staten. Natuurlijk deed men dat niet voor de Palestijnen. Dat was maar oogverblinding, om het verraad een moreel aanvaardbaar tintje te geven. Men deed het alleen voor de olie.

Logische verklaringen

Lijkt dat allemaal te ver gezocht? Doet het te veel denken aan de internationale complotten zoals die beschreven worden in De Protocollen van de Wijzen van Zion of De Da Vinci Code?

Toch biedt het een logische verklaring voor een hele reeks politieke ontwikkelingen die anders volkomen onbegrijpelijk lijken. Ik zal later in detail ingaan op een aantal culturele, religieuze en politieke sleutelelementen uit het project Eurabia. Ik geef hier slechts enkele voorbeelden in vogelvlucht.

Frankrijk handhaafde al sinds 1967 een strikt wapenembargo tegen Israël. Maar het verkocht daarna twee decennia lang wel alle soorten wapentuig aan Arabische landen, zelfs aan de geduchtste terreurstaten van die tijd: Irak en Libië.

Irak kreeg zelfs een speciale kernreactor die op hoogverrijkt uranium werkte en dus uiterst geschikt was voor de productie van splijtstof voor atoomwapens. Frankrijk is atypisch, omdat het de facto bondgenootschap met de Arabische wereld daar al van vóór de oliecrisis dateert.
Maar in àlle andere landen van Europese Gemeenschap was 1973 het scharnierjaar. Vanaf dan begint de verheerlijking van de islam en de Arabische cultuur in de media, de scholen en de universiteiten. Vanaf dan begint men een terreurorganisatie als de PLO te behandelen als een legitieme regering van een echte staat.

Vanaf dan worden de Europese arabisten en islamologen aan de universiteiten geleidelijk vervangen door Arabieren. (red. ook professor Vermeulen werd ondertussen vervangen door een Arabier)

Vanaf dan wordt de islam als officiële godsdienst erkend op voet van gelijkheid met het christendom En de gastarbeiders krijgen recht op gezinshereniging, zodat de tijdelijke gastarbeid omgevormd wordt tot een permanente bevolkingsmigratie.

Gezinshereniging

Vooral dat laatste feit is bijzonder veelzeggend. Het ronselen van gastarbeiders in jaren ’50 en ’60 was natuurlijk nog geen onderdeel van een plan om massaal moslims in Europa te laten immigreren.
Men moet geen complotten zoeken waar er geen zijn: hier speelden alleen economische belangen: in de jaren van hoogconjunctuur en schaarste op de arbeidsmarkt had men dringend goedkope ongeschoolde arbeidskrachten nodig.
Maar die arbeiders kwamen meestal alleen, zonder hun gezinnen. En na afloop van hun contract gingen zij weer naar huis, met een flinke smak geld op zak. Zelfs de thuislanden van die gastarbeiders konden een graantje meepikken van de deviezen die de gastarbeiders meebrachten of naar huis stuurden. Het was een onsympathiek systeem, maar de maatschappelijke schade bleef beperkt.

Men kan echter geen enkel economisch motief bedenken voor de beslissing om in de jaren nà 1973 die gastarbeiders het recht op gezinshereniging toe te staan. Met de oliecrisis was ook de economische recessie begonnen. Er was geen behoefte meer aan buitenlandse arbeiders. Integendeel, het grote probleem van die jaren was de werkloosheid. Het zou toen logisch zijn geweest de gastarbeiders uit de islamitische landen terug naar huis te sturen, eventueel met een mooie gouden handdruk. Het zou veel rampzalige problemen voorkomen hebben.
En de gastarbeiders zelf zouden daar ook geen drama van gemaakt hebben. Zij hadden er nooit echt op gerekend voor altijd in Europa te blijven. De meesten droomden er toen nog van met hun eerlijk verdiende geld een huisje te bouwen of een winkeltje te beginnen in hun thuisland. Maar toch negeerden de politici al die redelijke en logische argumenten.

Kort na 1973 voerden zij toch de gezinshereniging in, zogezegd om “sanitaire redenen”. Men bedoelde daarmee dat de gastarbeiders anders naar bordelen zouden gaan, en dat het dus beter was dat zij vrouw en kinderen lieten overkomen. Komaan!

De Belgische politici die tussen de partouzes door plots bekommerd zijn om de zedelijkheid van de arbeiders! Hoe hebben we ooit zo’n dwaas excuus kunnen geloven?

We hadden toen al moeten beseffen dat achter die vrome uitvlucht een ander, minder nobel motief moest schuilgaan. Dank zij de onthullingen van Bat Ye’or weten we nu dat die schijnbaar absurde maatregel werd doorgevoerd op bevel van de Arabische staten, als onderdeel van een heel pakket toegevingen in ruil voor gegarandeerde olieleveringen.


Natuurkrachten

Politici hebben de slechte gewoonte de onaangename en onpopulaire gevolgen van hun beleid voor te stellen als onafwendbare natuurrampen, waaraan niemand iets kan verhelpen, zijzelf nog het minst. Dat geldt ook voor immigratie.

Zij proberen ons te laten geloven dat immigratiegolven even oncontroleerbaar zijn als aardbevingen, wervelwinden of inslaande meteorieten, dat ze “van alle tijden zijn” en dat we er maar het beste van moeten proberen te maken.
Zij stellen immigratie voor als een soort natuurkracht, die mensen uit arme landen naar rijke landen doet stromen, een beweging van eb en vloed waarvoor niemand echt verantwoordelijk is.
Dat is natuurlijk onzin.
Dat leugenachtige discours dient alleen om het verraad van de Eurabische politieke kaste te camoufleren. Immigratie is mensenwerk. Het is het gevolg van beleidsdaden en politieke beslissingen, niet van blinde natuurkrachten. En één van die beleidsdaden, de meest nutteloze en de meest vèrstrekkende, was de invoering van het recht op gezinshereniging.


Dictatoriale bureaucratie

Het project Eurabia was niet echt geheim.
Er is nooit veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar men heeft evenmin veel moeite gedaan om het voor het grote publiek verborgen te houden. Men rekende er klaarblijkelijk op dat de structuren van de Europese Gemeenschap en later de Europese Unie zo ondoorzichtig en zo hermetisch waren, dat niemand dat project aan de grote klok zou hangen.

Maar de lobbygroepen en parlementaire comités vergaderden, onderhandelden en publiceerden niet in het geheim. Ze werkten gewoon binnen de Europese structuren in Brussel en Straatsburg.

Enkele van de belangrijkste groepen zijn de Euro-Meditterranean Study Commission, de Facility for Euro-Mediterranean Investment & Partnership, het European Institue for Research on Mediterranean and Euro-Arab Co-operation en vooral de Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation.

Het European Committee for Coordination of Friendship Associations with the Arab World gaf in jaren ’70 zelfs een tijdschrift uit met de titel Eurabia.

Al die commissies en comités zullen met de hand op het hypocriete hart beweren dat zij geen geheime genootschappen zijn en dat zij in het volle licht van de openbaarheid werken. Formeel gezien is dat juist.
Maar had U ooit van één van die groepen gehoord? Had U er ooit een rapport of een beginselverklaring van gelezen?

Ik volg de politieke ontwikkelingen met een meer dan gemiddelde belangstelling, zowel privé als professioneel, maar vóór ik de boeken van Bat Ye’or las, kende ik niet één van die comités.
Nochtans hebben zij hun stempel gedrukt op de Europese buitenlandse politiek tegenover Israël, de Arabische wereld en de Verenigde Staten.

Zij hebben het immigratiebeleid uitgestippeld dat nu in snel tempo leidt tot de islamisering en de balkanisering van Europa.
Dat was de grootste en meest catastrofale koerswijzing uit de Europese geschiedenis van de voorbij duizend jaar. Maar niemand wist ervan.

Hun beleid is nooit de inzet geweest van verkiezingen, er is nooit een referendum over gehouden, er is zelfs twintig jaar lang nooit een ernstig maatschappelijk debat over geweest. Het werd allemaal beslist over de hoofden van de burgers heen, buiten de normale democratische besluitvorming om. Zelfs de nationale parlementen waren er nauwelijks bij betrokken. Het werd top down vanuit Europa aan de nationale staten opgedrongen. In dat opzicht zijn de onthullingen van Bat Ye’or vernietigend voor het gebrek aan transparantie en democratische controle van de structuren in het politieke Europa. Dat is alleen in naam democratisch. In werkelijkheid is het een bureaucratie naar Sovjetmodel, een autocratisch keizerrijk geleid door verraders die onze vaderlanden en onze beschaving verkocht hebben in ruil voor olie.


14:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Deel I - Bath Ye'or en Eurabia

Vijftien jaar geleden maakte ik een reis door een stuk van Indië.
Een klein stukje maar: een vluchtige glimp van Mumbai, waar ik op een ander vliegtuig moest overstappen, een week in New Delhi, daarna een rondreis doorheen Radjastan.
Op voorspraak van Koenraad Elst logeerde ik in New Delhi enige tijd in het huis van Sita Ram Goël, niet alleen een intellectueel in de beste betekenis van het woord, maar ook een diepzinnig, moedig en wijs mens. Hij behoorde tot de cultureel-politieke stroming die men in onze media gemakshalve omschrijft als "hindoe-nationalistisch" of zelfs "hindoefundamentalistisch".

Zeker die laatste omschrijving is volkomen onterecht, maar dat terzijde. Hij bracht mij in contact met zijn geestesgenoten, en daar ontdekte ik hoezeer Koenraad Elst in die kringen op handen werd gedragen. Zijn voorspraak opende vele deuren, die anders gesloten zouden zijn gebleven. Eén van die mensen, die tegelijk schrijver en journalist was, werd later minister in de BJP-regering, en ook nu is hij nog een gevreesd criticus.

De discussies draaiden natuurlijk meestal rond hetzelfde thema: de islamitische vijand. En binnen dat thema was er één punt dat telkens terugkwam. Hoe was het mogelijk dat de meeste politici altijd opnieuw partij trokken voor de moslims?

Waarom verdedigden de media altijd de standpunten van de islamitische minderheid? Waarom werden de misdaden van moslims altijd doodgezwegen, geminimaliseerd of goedgepraat? Waarom werd een lynchpartij met honderd vermoorde hindoes een incident genoemd, en een wraakaktie met tien dode moslims een genocide?

Waarom namen zoveel politieke partijen de islamitische agenda over, terwijl zij nochtans beweerden dat zij seculier waren? Welke politieke logica zat daar achter? Hoe kon men dat psychologisch verklaren?

Het was verbazend hoe herkenbaar sommige politieke ontwikkelingen in Indië wel waren, hoe groot de parallellen met de migrantenproblematiek bij ons, en zelfs met de wanverhouding tussen de dominante Waalse minderheid en de machteloze Vlaamse meerderheid. Eén hindoe zegde toen met een ondertoon van bitterheid dat het allemaal heel simpel was: de politici praatten de moslims naar de mond omdat zij zo'n sterk "vote bloc" vormden. Niemand durfde het risico lopen dat de islamitische kiezers naar een rivaliserende partij zouden overlopen.

Was dat in mijn land ook zo?
Mijn antwoord was natuurlijk negatief.
Toen was er in België nog geen migrantenstemrecht en ook de nationaliteitswetgeving was nog strenger en logischer.

Maar toch gedroegen de politici zich toen al als bange wezels, die de moslims in alles naar de mond praatten. Ik legde uit dat de moslims in België bijna allemaal immigranten waren en dat zij geen stemrecht hadden en dus ook geen politiek gewicht in de schaal konden werpen. Die verklaring werd met onbegrip en consternatie aanhoord. Als het niet voor de stemmen was, waarom deden die politici dat dan? Waren de Belgische kiezers dan zo pro-islamitisch?

Ging de electorale druk daarvan uit? Maar die hypothese was natuurlijk ook onjuist.

Ik citeerde toen een uitspraak van Bob Cools, die kort tevoren had gezegd dat hij best wist dat hij als een held op de schouders zou worden gedragen als hij de Marokkanen uit Antwerpen liet verdrijven. Hij wist dat hij een beleid voerde dat door een ruime meerderheid van de bevolking werd afgekeurd, zelfs binnen zijn eigen socialistische achterban. Maar toch deed hij het. Waarom? Ik kon geen bevredigende verklaring geven.
Het enige argument dat ik toen kon bedenken om het slaafse gedrag van onze politici te verklaren was ideologische blindheid. Zij zaten zozeer de gevangenen van een discours over gelijkheid, antiracisme, multiculturalisme en cultuurrelativisme, dat zij daardoor zelfs hun eigen electorale belangen uit het oog verloren. Zulke dingen gebeuren.

Ideologische blindheid kan zulke verwoestende gevolgen hebben. Jozef Luns zei ooit dat vele politici niet eens in staat hun eigen belangen doeltreffend te verdedigen. Maar toch bleven die opmerkingen van die hindoes aan mij knagen. Ik vond mijn eigen antwoord onbevredigend.
Niet echt onjuist, maar wel ontoereikend. En ik herinner mij nog altijd hun ongeloof en hun verbazing toen ik hen vertelde dat onze politici geen enkel electoraal voordeel hadden bij het promoten van de islam. Soms merk je eigenaardigheden in je eigen vaderland pas op als je ze door ogen van een buitenstaander ziet.

Zonder motief

Af en toe, als er absurde beslissingen werden genomen, zoals het migrantenstemrecht, de snelbelgwet of de subsidiëring van de islam, dacht ik nog even terug aan die gesprekken in New Delhi.

Waarom deden die politici dat? Het leverde hen geen materiële voordelen op en zeker geen electorale winst. Eerder integendeel.
Zouden ze dan echt al die onzin over de multiculturele maatschappij en de verdraagzame islam geloven?

Maar zelfs dan… Een principiële overtuiging is slechts zelden een voldoende motief om politieke beslissingen te verklaren. In het politieke establishment zijn principes meestal slechts een dekmantel voor egoïsme. Politici nemen beslissingen in functie van de voordelen die zij daaruit hopen te puren.
Dat kan financiële of electorale winst zijn, regeringsdeelname of een baronstitel. Maar die winstfactor is bijna altijd aanwezig.

Behalve klaarblijkelijk als het om de islam en om migranten gaat.
Dan lijken die cynische, egoïstische, hebberige politici zich plots als echte onthechte idealisten te gedragen. Dan plaatsen ze plots nobele utopische principes boven het eigenbelang.
Of tenminste, die indruk wekken ze toch… Welke voordeel had bijvoorbeeld de liberale partij bij het goedkeuren van het migrantenstemrecht?
Het leidde bijna tot een scheuring, en men wist dat er electorale afstraffing zou volgen. Welk voordeel hadden de christendemocraten of de liberalen bij het goedkeuren van het migrantenstemrecht? Zij wisten toch dat de meeste immigranten voor de socialisten of de Groenen zouden stemmen? En zij wisten toch dat die maatregelen impopulair waren, en alleen hun electorale positie tegenover het Vlaams Blok zouden verzwakken? Maar toch deden ze het.

In de microkosmos van de Belgische politiek kan men nog een partiële verklaring vinden in het feit dat de Parti Socialiste incontournable is, en dat zij haar multiculturele en pro-islamitische agenda ook aan de andere partijen kan opdringen.
Maar ook die verklaring is ontoereikend. Want in andere Europese landen, waar die typisch Belgische machtsverhoudingen niet gelden, zien we dat er analoge wetten worden goedgekeurd. De details verschillen, maar de strekking ervan is dezelfde.

Het lijkt wel als de politieke kaste in bijna alle landen van de Europese Unie in de greep is van dezelfde suïcidale waanzin, alsof ze allemaal binnen hetzelfde ideologische kader werken.

Overal zet men de poorten wijd open voor de moslims. Overal verkondigt men de verdraagzaamheid van de islam. Overal drukt men tegen de wil van de kiezers dezelfde multiculturele, antiwesterse en antinationale agenda door.
Zelfs als men pro forma onder electorale druk van rechtse oppositiepartijen enkele beperkingen invoert, blijven die meestal dode letter. Zoals de immigratiestop bij ons. Wat bezielt al die politici?

Wat hebben individuen als Prodi, Verhofstadt, Di Rupo, Marc Eyskens, Martens, Chirac, Zapatero, Dehaene of Blair gemeenschappelijk?


Eurabia ontmaskerd

De joods-Egyptische historica Giselle Littman, die beroemd werd onder haar auteursnaam Bat Ye'or, heeft als eerste een overkoepelend antwoord op deze vragen geformuleerd.
Waarom voeren al die politici al sinds drie decennia in grote lijnen hetzelfde immigratiebeleid?

Heel eenvoudig: omdat dat beleid wordt opgelegd door machtige lobbygroepen binnen de hoogste beleidsorganen van de Europese Unie. Een aantal Europese toppolitici, onder impuls van Frankrijk, hebben vanaf 1973 gemene zaak gemaakt met de Arabische Liga voor de uitwerking van het project Eurabia, wat eigenlijk neerkwam op de politieke onderwerping van Europa.

Dat was de losprijs die zij moesten betalen voor het opheffen van de olieboycot die in 1973 door de OPEC was ingesteld nadat de Arabische verrassingsaanval op Israël was mislukt.

Dat project Eurabia moest leiden tot een Europees-Arabische belangengemeenschap, waarbij een verregaande symbiose moest ontstaan op diplomatiek, cultureel, economisch en religieus gebied.

Inzake buitenlands beleid moest Europa zich losmaken van de Verenigde Staten en volledig de anti-Israëlische standpunten van de Arabische Liga overnemen. De Arabische staten moesten bovendien zonder beperkingen militaire en nucleaire technologie kunnen aankopen in Europa. De economieën van beide blokken moesten nauw met elkaar verstrengeld worden. Europa moest ook alle restricties op de immigratie uit Arabische landen opheffen. Die immigranten moesten dezelfde politieke en sociale rechten krijgen als de onderdanen van de gastlanden. Ze moesten het recht krijgen hun gezinnen te laten overkomen, zodat de oorspronkelijke gastarbeid omgevormd werd tot een echte immigratie. Er moesten gunstige voorwaarden gecreëerd worden om hen toe te laten de religie en de cultuur van hun moederland te bewaren. De islam moest officieel erkend worden. In heel Europa moesten de islam en de Arabische beschaving positief voorgesteld worden in het onderwijs en in de media. De oude "vooroordelen" moesten weggewerkt worden. Daartoe moest vooral het geschiedenisonderwijs volledig herzien worden, en dat op alle niveaus, van de lagere school tot de universiteiten. Nu, dertig jaar later, zien we dat deze agendapunten allemaal zijn uitgevoerd. En het einde van dit Eurabische beleid is nog lang niet in zicht.

Bat Ye’or was bij historici en islamologen al bekend door haar voortreffelijke en goed gedocumenteerde boeken over het dhimmi-statuut en de positie van joden en christenen in de islamitische wereld. Joden en christenen hadden onder dat statuut ongeveer even weinig rechten als lijfeigenen in het feodale stelsel. Zij heeft drie werken over dit onderwerp geschreven: Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, 2001, Fairleigh Dickinson University Press, ISBN 0838639437. The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude, 1996, Fairleigh Dickinson University Press, ISBN 0838636888 en The Dhimmi: Jews & Christians Under Islam, 1985, Fairleigh Dickinson University Press, ISBN 0838632629.

Deze boeken zijn ook in het Frans vertaald.

Dank zij haar historische achtergrond herkende Bat Ye’or in de beginselverklaringen over Eurabia vele bepalingen die rechtstreeks uit het dhimmi-statuut waren overgenomen. Het taalgebruik was gemoderniseerd, maar inhoudelijk kwam het erop neer dat Europa zich aan het dhimmi-statuut onderwierp.


00:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-06-08

ISLAM VOOR VARKENS, APEN, EZELS EN ANDERE BEESTEN

'Multiculti's zijn de nuttige idioten van de imams'

In een nieuw boek beantwoordt Hans Jansen, hoogleraar hedendaags islamitisch denken, 267 vragen van leken over de islam. Hij spaart de profeet en vooral diens imams niet.

In Nederland werd het boek Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten van Hans Jansen, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en 'politiek incorrecte arabist', zoals hij zichzelf omschrijft, een controversiële bestseller. Maar om in Vlaanderen aan een exemplaar te komen, moest de boekhandel de uitgever bellen.

U doet nogal wat stof opwaaien met uw televisieoptredens en nu weer met dit boek.

HANS JANSEN: Ik maak hier in Amsterdam Marokkaanse winkelmeisjes mee die tegen me zeggen: 'Hou vol, hoor, het is nog veel erger dan je zegt.' Maar als ik dan vraag of ze dat een keer op televisie willen komen vertellen, verbergen ze zich meteen tussen de T-shirts.

De islam predikt vrede, maar die komt er pas als iedereen zich aan de islam heeft onderworpen, schrijft u in uw boek. Het lijkt wel alsof u gespecialiseerd bent in iets wat u eigenlijk verafschuwt.

JANSEN: Ik vind de islam een van de meest fascinerende dingen die er zijn. In het Arabische taalgebied is er natuurlijk ook niets belangrijkers te beleven dan de islam. Wat ik verafschuw zijn die moslims die te vuur en te zwaard de islam willen opleggen aan andere mensen. Maar de islam als zodanig is een heel interessante cultuur.

De islam heeft een sterk territoriale traditie: eenmaal veroverd gebied blijft ten eeuwigen dage islamitisch. Hebben we redenen om ons daarover zorgen te maken?

JANSEN: In zoverre wel dat er binnen de islam een elite van misschien 20 procent bestaat die wel degelijk op verovering uit is en de rest van de moslims onderdrukt. Die elite is machtig en heeft slechte plannen, daar komen ze ook openlijk voor uit, dat zeggen ze in hun preken. Die elite is werkelijk heel boosaardig. Waar wij een vijand in hebben, is niet in de gewone moslim - dat is meestal een fatsoenlijk mens. Wij hebben een vijand in die elite, in de imams en in de jongens die als hun Sturmabteilung optreden.

In Le Monde stond onlangs een stuk waarin de 'demografische vrees' werd uitgedrukt: over zoveel jaar is de hoofdstad van Europa in meerderheid islamitisch.

JANSEN: Dan zitten we met een probleem. We zullen ervoor moeten zorgen dat moslims die afvallig willen zijn, die niet meer geloven in de dictatuur van de wetgeleerden van de islam, binnen afzienbare tijd in de openbaarheid treden. Ik denk dat de meeste moslims in principe even vredelievend zijn en even vrijheidsminnend als de meeste Europeanen. Maar wanneer ze dan hier in Europa zijn en willen uittreden, wordt ze dat door terreur in eigen kring heel erg moeilijk gemaakt. Kijk maar naar Ayaan Hirsi Ali, maar er zijn natuurlijk honderden minder spectaculaire voorbeelden. Er valt in de islam nauwelijks een kritisch gesprek te voeren over het geloof of over aspecten van het geloof. Maar we zullen het in de komende strijd toch moeten hebben van moslims die uit de kast willen komen. Als dat taboe blijft, dan hangen we.

In hoeverre is Osama bin Laden ook voor ex-moslims een held? Ik hoorde het verhaal van een hoofddoekloos Marokkaans meisje dat op 12 september 2001 de dood van een paar duizend Amerikanen en Joden in de kroeg zat te vieren.

JANSEN: De moslims zijn meer dan 1000 jaar superieur geweest, vanaf de dood van Mohammed in 632 tot de bevrijding van Wenen in 1683. Dat was - of is in de ogen van velen - een verworven recht. En moslims, ook al tobben ze niet zo heel erg over het geloof en het hiernamaals, vinden toch dat dit verworven recht niet behoort te worden afgepakt. Hier is de oplossing: met hun kop onder de koude kraan en goed nadenken. Er zijn heel wat moslims die inmiddels tot het inzicht zijn gekomen dat deze jihad heel akelige consequenties heeft voor iedereen. Maar die moefti's en imams en sharia- fanaten zijn ook niet door een zekere ontnuchtering ertoe te brengen een redelijk standpunt in te nemen.

De Vlaamse islamoloog Urbain Vermeulen zei ooit dat de westerse journalisten heel wat minder relativerend over de islam zouden berichten als ze Arabisch zouden kennen en bijvoorbeeld de antisemitische geluiden verstonden die via de schotelantennes binnenkomen.

JANSEN: Urbain Vermeulen heeft daar volkomen gelijk in. Laten we wel wezen, de titel van mijn boekje - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten - is aan de Koran ontleend. De Koran noemt de Joden en ongelovigen zo. En dan heb ik de rest van de kinderboerderij nog verzwegen. Wat er in de islamitische wereld aan haat wordt gezaaid in de kranten, in de preken, in de soaps op televisie, dat is verschrikkelijk. En ook bij ons poogt de islamitische elite de massa te vergiftigen. Als je daarginds rondloopt, reageren mensen helemaal niet zo agressief. Maar de Arabische dictaturen hebben belang bij het kweken van een antiwesterse stemming. Het volk wil gewoon werk en Kentucky Fried Chicken.

Onlangs stelde u in een krant de Nederlanders gerust met de mededeling dat ze een heel geschikt doelwit voor terroristen vormden: 'Nederland is een dichtbevolkt land, de politieagenten zijn aardig en er zijn heel veel bange mensen.' Die kwalificaties gelden ook voor België, en bovendien huisvesten wij de Europese Unie en de NAVO.

JANSEN: Brussel is een heerlijke plek voor terroristen. Je kunt bijvoorbeeld altijd beweren dat je een of andere duistere delegatie bent die iets belangrijks komt doen.

U distantieert zich in uw boek van de controversiële Nederlandse politicus Geert Wilders, onder meer door te zeggen dat het een daad van barbarij zou zijn de Koran te verbieden.

JANSEN: De dingen waar de Koran toe oproept, zijn al verboden. En een oude tekst verbieden, is altijd barbaars. Wat Wilders betreft, ik weet niet in hoeverre je hem kunt vergelijken met het Vlaams Belang. Hij heeft te maken met politiek bijzonder correcte partijen, die buitengewoon wereldvreemd zijn, de sociaaldemocraten voorop. De raarheid van Wilders komt voor een deel door de raarheid van zijn tegenstanders.

Wat vond u van zijn film, Fitna, even afgezien van de cinematografische kwaliteiten?

JANSEN: Het zijn weliswaar allemaal oude beelden, maar we moeten ze niet te snel vergeten. Er was ook absoluut niets beledigends aan. Het bleef volkomen binnen de Nederlandse wet, binnen de sharia zelfs. Die dingen zijn nu eenmaal gebeurd. De wereld is geen prettige plaats, dat blijkt maar weer. En bepaalde mannetjes hebben dingen gedaan met het argument dat ze moslim waren. Die mannetjes had niemand voordien verdacht van terreur. Dat is het meest schokkende ervan. Jongens die in Duitsland studeerden en zich ineens op Manhattan stortten.

Volgens de Duitse politicoloog Matthias Küntzel was dat laatste geen toeval. Hij wijst op de diepgaande invloed van het nazisme op de moslimbroederschap en Al-Qaeda.

JANSEN: Dat is misschien wat al te fantastisch. Maar er is onmiskenbaar een band tussen het fascisme en het islamisme. Hassan Al-Bana, de eerste ideoloog van de moslimbroederschap, heeft in 1929 een pamflet geschreven waarin hij zijn vreugde over het staatsmanschap van Benito Mussolini uitdrukte. Hij probeerde ook net als Mussolini een gedisciplineerde massabeweging op te richten. En dat het Duitse antisemitisme al in de jaren dertig is overgeslagen naar de Arabische wereld, valt niet te ontkennen.

U schrijft dat de islam als zodanig niet te verenigen valt met de democratie. Er bestaat ook geen enkele moslimdemocratie. Zelfs Turkije moet een politiestaat zijn om de islam onder controle te houden.

JANSEN: Katholicisme is ook niet verenigbaar met democratie. Godsdienst is niet democratisch, zomin als kunst of wetenschap. Maar dat heeft de katholieken toch niet verhinderd om zich democratisch te organiseren, of wetenschappers en kunstenaars om democratische sympathieën te koesteren? Alles wat je daarvoor nodig hebt, is een scheiding van Kerk en Staat.

De islam kent de sharia, de eigen wetgeving. Hoe verzoen je dat met de democratie?

JANSEN: Daarom moeten we ook heel erg opletten dat we ten aanzien van die sharia geen millimeter wijken. Die moeten we ten koste van alles tegenhouden. Dat is geen religieuze kwestie, dat is een kwestie van mensenrechten. De moslims zelf voeren de sharia niet eens in, alleen in Iran en Saudi-Arabië en een deel van Nigeria. Want er is iets mis met de sharia. Die is namelijk buitengewoon mensvijandig.

Vindt u dat Turkije tot de EU moet worden toegelaten?

JANSEN: Al mijn instinct zegt nee. Maar intellectueel weet ik het niet.

U noemt het Westen 'verregaand superieur' en u schrijft letterlijk: 'Deze multiculti's zijn in moslimse ogen stuurloze sukkels, eerder deerniswekkende onnozelaars dan serieuze gesprekspartners.' Hebben moslims dan meer respect voor een christelijke islamcriticus die zijn eigen cultuur verdedigt?

JANSEN: Zo iemand zou, als de discussie oplaait, waarschijnlijk gedemoniseerd worden. Maar die multiculti's worden als nuttige idioten van de imams beschouwd. Die worden niet helemaal als mensen gezien. En terecht ook. Die verloochenen zichzelf aan een stuk door, dat is een vorm van tegennatuurlijk gedrag.

Veel westerse intellectuelen menen dat het hele probleem van het islamitische terrorisme zou zijn opgelost als er maar een volgroeide Palestijnse staat was.

JANSEN: Dat is volkomen en volledig onjuist. Als je leest wat Hamas en ook Fatah in hun ideologische geschriften zeggen, begrijp je dat die bewegingen de strijd tegen de Joden beschouwen als een fase in de jihad. Nadat ze Israël verslagen hebben, is de rest van de wereld aan de beurt. Meestal wordt dat zo geformuleerd: 'Na de zaterdag komt de zondag'. Na de Joden komen dus de christenen. En op maandag zullen de atheïs- ten wel eieren voor hun geld gekozen hebben. Alles wat je leest van Palestijnse kant wijst erop dat een overwinning in Pales- tina niets zou helpen. Die zou het probleem alleen maar verschuiven.

Wat vindt u van de opvatting dat de Gazastrook 'de grootste openluchtgevangenis ter wereld' is?

JANSEN: In die openluchtgevangenis neemt de bevolking voortdurend toe, terwijl de bevolking in de Duitse concentratiekampen voortdurend afnam. Dat zeg ik ten behoeve van degenen die zo graag de subtiele vergelijking tussen Israël en nazi-Duitsland maken. De Gazastrook is eerder de derde totalitaire islamitische staat, na Iran en Saudi-Arabië.

U zei eerder dat het Duitse anti- semitisme van grote invloed was geweest, maar begint het antise- mitisme niet bij Mohammed? U omschrijft hem tenminste als een vervaarlijke antisemiet.

JANSEN: Mohammed had de pest aan Joden, als de uitspraken die aan hem worden toegeschreven tenminste kloppen. En als Mohammed echt bestaan heeft.

Is dat dan aan twijfel onderhevig?

JANSEN: In de wetenschap wel. Misschien is het Mohammedpersonage een composiet van diverse historische figuren. Al die verhalen zijn ook weleens over iemand anders verteld, ze zijn onderling tegenstrijdig, er zijn geen documenten, er is geen archeologisch bewijs... Het zou kunnen dat hij bestaan heeft. Maar het is even flauw te zeggen dat hij niet bestaan heeft als te zeggen dat de Odyssee geschreven is door een onbekende blinde dichter die we voor het gemak Homerus noemen.

Wat is wijsheid in het hoofddoekendebat?

JANSEN: Hoofddoekjes zijn niet zo belangrijk, behalve in het domein van de overheid. Daar moet je ze absoluut niet accepteren, anders geef je een heel verkeerd signaal.

Volgens veel mensen is de islam net zoiets als de beide andere monotheïstische godsdiensten.

JANSEN: Dat is onzin. De Bijbel is een heel ander boek dan de Koran. De Koran is een monoloog van God, terwijl de Bijbel verhalen over God bevat, verhalen van feilbare mensen. De Koran roept op tot bloedvergieten, terwijl de Bijbel wel over allerlei bloederige gebeurtenissen vertelt maar niet tot geweld oproept. In de islam heeft Allah altijd gelijk, terwijl er in de Bijbel, maar ook in latere teksten als de Talmoed, flink met God wordt geredetwist. Voor de rest is het een eigenaardige gedachte dat linkse intellectuelen met enige geestdrift het christendom beschimpen, maar boos worden als je kritiek uit op de islam.

Een meerderheid van de christenen heeft geen enkel probleem met het darwinisme, maar gelovige moslims schijnen niet van de apen te willen afstammen.

JANSEN: Dat is iets recents. Tot het midden van de vorige eeuw was Darwin reçu in de islamitische wereld. Sterker nog, moslims waren er trots op dat zij Darwin wel accepteerden, terwijl zoveel christenen daar moeite mee hadden. Maar dat is dus veranderd: ze hebben ergens tussen 1950 en 2000 het oude christelijke standpunt aangenomen. Vermoedelijk omdat ze de behoefte hebben iets anders te vinden dan het Westen.

De christelijke Syrische filosoof Antoun Maqdesi verklaarde in december 2001 in NRC Handelsblad dat er geen Arabische filosofen bestonden, omdat de islam het kritisch denken onmogelijk maakte.

JANSEN: In de westerse cultuur bestaat een soort metafysische naïviteit: de wereld is er gewoon en mensen kunnen die veranderen. Maar in de islam leeft de gedachte dat Allah de wereld elke seconde opnieuw herschept. En bij dat voortdurende herscheppen is Hij niet gehouden aan welke regels of voorschriften dan ook. Vandaar de kreet Insjallah - zo Allah het wil - want alles wat gebeurt, hangt heel letterlijk van Allah af. Abstract denken is dus verder overbodig.

Heeft dat iets te maken met het gebrek aan intellectuele zelfkritiek in de islamitische wereld? We wachten nog altijd op een veroordeling van de genocide in Darfur.

JANSEN: Die kritische intellectuelen zijn er wel, maar ze worden onmiddellijk door de plaatselijke Gestapo monddood gemaakt. Maar er zijn niet veel kritische intellectuelen, en hun positie is ook heel anders dan bij ons. Intellectuelen hebben daar helemaal niets te zeggen. De geest is altijd in staatsdienst. En als een intellectueel iets kritisch durft te roepen, dan krijgt hij een kogel door zijn kop. In elk geval luistert er niemand. Er is gewoon geen maatschappelijke basis voor intellectueel prestige.

U verdedigt de toespraak van de paus in Regensburg, die zoveel tumult heeft veroorzaakt vanwege dat antieke citaat van keizer Michaël over de krijgszuchtige mohammedanen.

JANSEN: De antikatholieken moeten toch even beseffen dat de paus het hier gewoon bij het rechte eind had. De islam is niet vies van enige dwang om u en mij het heil binnen te leiden. Dat doen wij als christenen niet, zegt Michaël. Onze god is redelijk, onze god respecteert het gezonde verstand en de vrije wil van zijn schepselen. Die dwang is er natuurlijk historisch wel geweest, maar die druist toch in tegen het evangelie. Terwijl geweld eenvoudig bij de islam hoort.

Gelooft u dat de islam de ontwikkeling van het christendom zal doormaken? Dat er een verlichte islam zal ontstaan, waarin de volgelingen van de profeet zich verzoenen met de democratie en het kritische denken?

JANSEN: Ook dan zal ik geen moslim worden. Ik ben gewoon katholiek, dus ik heb al genoeg te geloven. Maar ik kan me voorstellen dat je als moslim het bevel tot de jihad flauwekul vindt. Alleen heb je dan wel een probleem, want in je maandafrekening van de halal-apotheek zit ook een bijdrage aan de jihad. Maar op zichzelf kun je de jihad en het renteverbod en de kledingvoorschriften gewoon naast je neerleggen. Ook afvallig worden is eenvoudig - mits je je mond maar houdt. Het punt is: als ze mensen blijven wegpesten, zoals Ayaan Hirsi Ali, of vermoorden, zoals Theo van Gogh, loopt het verkeerd af. Daarom is het ook zo belangrijk wat de politie doet. Maar als er eenmaal een beweging van uittreding in Europa op gang komt, dan is het snel gedaan met de macht van de imams. Daar ben ik diep van overtuigd.


HANS JANSEN, ISLAM VOOR VARKENS, APEN, EZELS EN ANDERE BEESTEN, UITGEVERIJ VAN PRAAG, AMSTERDAM, 2008.
Bron: Roularta

16:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-06-08

Opschudding over weerbericht in boerka

De regionale televisiezender Télé Bruxelles heeft voor opschudding gezorgd door het weerbericht door een vrouw in boerka te laten presenteren. Directeur-generaal Marc De Haan heeft een intern onderzoek gelast.
LEES HIER VERDER

16:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Wat voor mensen zijn dat toch??

Soms gebeuren er dingen waarvan je mond openvalt wanneer je het leest. Dat Vlaanderen nu niet bepaald een diervriendelijke regio is, had ik wel al eerder opgemerkt. Je hoeft alleen maar te paard of met je hond buiten te komen om het te merken…

Eerder deze week groef zelfs een snoodaard een diepe put, stak ijzeren pinnen in zijn gegraven boobytrap, dekte de valkuil daarna zorgvuldig toe en spande een draad over de weg om ruiters in de put te laten vallen met als doel hen te vermoorden.

Ongeveer 10 jaar geleden heb ik zelf meegemaakt dat er van de ene boom naar de andere prikkeldraad (in het schoon Vlaams ‘pinnekesdraad’) was gespannen in de bossen van Stekene. De draad werd gespannen ter hoogte van de keel van de ruiters die er zouden langskomen. Ik had het net op tijd gezien en kon mij nog bukken…

b12In Temse heeft een agent, die een vervallen verkeersboete kwam innen, de hond van de familie doodgeschoten. Toen de agent aanbelde werd hij binnengelaten door een vriendin van de vrouw des huizes die net boven was. In de woonkamer waren ook nog twee kinderen en Spike, de kleine Engelse bulldog. De hond liep naar de agent en vroeg aandacht door tegen de agent op te springen en in zijn broek te bijten, waarna de agent hem woest met een stoel begon te slaan, en in zijn strijd met de kleine hond een terrarium aan diggelen sloeg. Toen de kinderen de hond wilden wegtrekken, riep de agent ‘Pas op, ik ga schieten’.

Door het glasgerinkel van het terrarium was de moeder van de twee kindjes naar beneden gelopen en kon ze nog net zien hoe de agent de hond neerschoot op anderhalve meter afstand van haar kinderen. De jongste van de twee kinderen plaste in zijn broek van schrik en de oudste vroeg hem waarom hij zijn hond had neergeschoten.

De hond bloedde hevig en kroop nog onder het bureau, ze hebben hem dan in de tuin gelegd waar hij stierf. Niet alleen stortte hun wereld in toen hun lievelingsdier koudweg voor hun ogen werd afgemaakt, maar bovendien heeft de familie ook nog heel wat schade aan de woning. De kogel boorde zich door het parket, het tapijt hangt vol bloed, het terrarium ligt aan diggelen, de hond is dood en de kinderen hebben er een trauma aan overgehouden.

De familie Van Hemelryck heeft een klacht ingediend bij het comité P, maar de agent beweert dat hij door de hond werd aangevallen en dat hij enkel dank zij zijn combatshoes geen snijwonden heeft opgelopen. Hij beweert wel kneuzingen te hebben. Hij wordt daarin gesteund door zijn korpschef.

Ik vraag mij af of een politieagent die een boete komt innen zomaar iemands huis mag binnengaan en een hond neerschieten. Zelfs al zou die hond agressief zijn geweest, dan had hij maar buiten moeten wachten en de mensen de tijd geven om de hond weg te zetten. Die hond was tenslotte thuis. Volgens de familie was de hond trouwens helemaal niet agressief, hij was sociaal en eerder lui maar wou enkel wat aandacht.

14:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Jongeren onder de 12 jaar moeten n hun bed liggen na middernacht

GvA - De politiezone Turnhout heeft een verbod uitgevaardigd voor jongeren onder de 12 jaar om 's nachts alleen over straat te lopen zonder volwassen begeleiders. Nooit eerder voerde een Vlaamse stad of gemeente een uitgaansverbod voor minderjarigen door.

De stad lacht er bovendien niet mee. Wie de nieuwe regel met de voeten treedt en als minderjarige onder de 12 toch 's nachts de straat optrekt kan zijn/haar ouders opzadelen met een administratieve boete van 50 tot 250 euro.

Het verbod komt er nadat heel wat 'hangjongeren' vorige zomer overlast veroorzaakten in Turnhout.

(red.)Of het veel zal veranderen valt nog af te wachten, want vaak zijn deze kinderen in begeleiding van 18-jarigen die hen ‘opleren’ en ‘klusjes’ laten uitvoeren omdat minderjarigen toch niet gestraft worden. Maar het is alvast een goed initiatief en dat vond ook 92,11 % van de bevolking die deelnam aan de poll op de website van GvA. Het is in ieder geval het proberen waard.

Volgens burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) heeft het gemeentebestuur overleg gepleegd met jongeren en heeft dat ook resultaat opgeleverd. "Maar er zit ook een groep van jonge kinderen bij waar we geen vat op hebben en die niet mee willen gaan in de gemaakte afspraken", zei Hendrickx op Radio 1.

Hendrickx vermoedt dat deze kinderen geen zakgeld bij hebben en dan maar op dievenpad trekken. Op 30 juni zal de gemeenteraad de nieuwe regel hoogstwaarschijnlijk goedkeuren.


13:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-06-08

Vertrekpremie voor werkloze migranten

Annemie Turtelboom (Open VLD) kreeg de bevoegdheid over Asiel- en Migratiebeleid. Zij wil nu naar Spanje om er de ‘vertrekpremie’ voor werkloze migranten te bestuderen. De Spaanse regering heeft vorige week haar immigratiebeleid grondig gewijzigd en kondigde aan dat ze werkloze migranten financieel gaan stimuleren om terug te keren naar hun land van herkomst.

Aan de premie hangt een voorwaarde vast. Ze moeten heel de familie meenemen en zeker niet binnen de drie jaar naar Spanje terug keren. Spanje hoopt dat er op die manier één miljoen migranten gaan vertrekken.

Ons land heeft dit al eens in alle stilte geprobeerd. Een ‘oprotpremie’ betalen aan terugkerende migranten maar dan zonder daar voorwaarden aan te koppelen. Met als gevolg dat diezelfde migranten enkele maanden nadien al terug hier stonden.

Een Chileens gezin, met vijf kinderen waarvan de ouders enkel Spaans spreken, vertelde dat ze in het eigen land niet meer werden aanvaard omdat ze in moeilijke tijden het land waren ontvlucht. Daarom zagen ze geen andere oplossing dan terug naar hier te komen. De 'oprotpremie' hebben ze echter niet terugbetaald.

21:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Persmededeling AK-VSZ mbt ziekteverzekering

Willen de Vlamingen een gratis hospitalisatieverzekering en nog veel meer?

Het bedrag van de ziektekosten dat niet meer door de mutualiteiten wordt terugbetaald, loopt steeds hoger op.

Het bedrag dat de Vlamingen in de pot van de Sociale Zekerheid storten is veel groter dan het bedrag dat zij in de vorm van sociale uitkeringen ontvangen. In totaal is het verschil 4 miljard euro per jaar.

Volgens de laatst gekende gegevens (over 2005) bedroeg het verschil in de sector van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 1,4 miljard euro.

Wat zouden wij met dit bedrag kunnen doen indien de Ziekte- enInvaliditeitsverzekering zou gesplitst worden?

1. Wij zouden aan alle inwoners in Vlaanderen gratis een degelijke kostendekkende hospitalisatieverzekering kunnen geven.

2. plus: Wij zouden 50 nieuwe rusthuizen met 100 bedden kunnen financieren. In één klap gedaan met de wachtlijsten.

3. plus: Wij zouden voor alle personen met een handicap de uitkeringen kunnen verhogen met 15 % en hun vakantiegeld verhogen met 500 euro.

4. plus: Wij zouden het tekort aan opvangplaatsen voor personen met een handicap in één jaar kunnen oplossen. Gedaan met wachtlijsten.

5. plus: Wij zouden de Vlaamse Zorgverzekering gratis kunnen geven of de uitkeringen met de helft verhogen.


Er zijn nog veel andere mogelijkheden.
De uitkeringen zouden kunnen rekening houden met andere criteria zoals het totaal inkomen, het inkomen onder de armoedegrens, het invaliditeitspercentage, e.a. Een deel van de bedragen zou aan andere doelgroepen kunnen besteed worden. Of, in plaats van een gratis hospitalisatieverzekering zouden we het remgeld bij dokters, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegdagprijzen, enz. kunnen afschaffen.

Het is echter niet aan ons, maar aan de politici, om een bestemming te geven aan het extra geld dat beschikbaar komt.

Of vinden de Vlamingen dit niet belangrijk? Liggen ze er niet van wakker? Zijn dit geen echte problemen? Zijn dit maar symbolen? Wie heeft het hen al gevraagd?

De transfers bestaan al meer dan 30 jaar en zullen ook in de komende tientallen jaren blijven bestaan. Wij ijveren al jaren voor een splitsing van de Sociale Zekerheid. Wij doen dit op basis van ernstige argumenten, voorwaarden voor goed bestuur en onafhankelijk van iedere politieke partij.
En vooral omdat wij bekommerd zijn om de sociale en materiële belangen van alle Vlamingen.

01:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-06-08

KEULEN EN LETERME SCHIETEN VLAAMSE RAND IN DE RUG

128px-Flag_of_Quebec_svgDeze week verscheen in ‘La Dernière Heure’ een tendentieus artikel over het meldpunt voor taalklachten in Overijse.
Er wordt naar goede gewoonte gesproken in termen van ‘verklikking’ en ‘heksenjacht’, terwijl de gemeente enkel de intentie heeft om bedrijven en handelszaken die anderstalige publiciteit maken, er op een vriendelijke manier attent op te maken dat zij zich in het Nederlandse taalgebied bevinden.
Klein bier in vergelijking met de heersende taalwetgeving in de Franstalige Canadese provincie Québec, waar de taalwetgeving – ook ten aanzien van particulieren – veel strenger is dan bij ons.

Dat uitgerekend het FDF tegen het Taalmeldpunt te keer gaat, is wel bijzonder cynisch. Maingain is een grote bewonderaar van het behoud van het Franstalig karakter van Québec en gaat ginder regelmatig pleiten voor de ‘goede zaak’.
In Québec staan zelfs boetes op het niet-gebruiken van het Frans door handelaars en bedrijven.

Het “Office québecois de la langue française” publiceert ook jaarlijks een lijst van de beboete bedrijven. Dat is pas een schandpaal. Maingain zou dus beter zijn mond houden.

In elk geval is het intriest te moeten vaststellen dat een Vlaams minister zich ontpopt tot een bondgenoot van het FDF.


Bron: Office québecois de la langue française

Surf naar de webstek: www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/respect/infractions/infractions_2007.htmlffice

Bekijk de lijst van de 58 namen van bedrijven die in 2007 werden beboet wegens overtreding van onderstaand reglement.

Règlements d'application de la Charte de la langue française

SECTION III

L'AFFICHAGE PUBLIC ET LA PUBLICITÉ COMMERCIALE

15. La publicité commerciale d'une entreprise, présentée sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), doit être faite uniquement en français à moins que cette publicité ne soit située sur les lieux mêmes des établissements de cette entreprise.

16. La publicité commerciale d'une entreprise doit être faite uniquement en français sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.


Dat de Franstaligen daar niet graag aan herinnerd worden, is enigszins te begrijpen. Dat echter Vlaams minister Keulen (VLD) en nadien ook Leterme (boegbeeld van het ‘Vlaams Kartel’, weet u wel) zondermeer afgaan op de berichtgeving in ‘La Dernière Heure’ en het nodig het vonden de gemeente Overijse in de rug te schieten, is dat niet. Meer nog: met hun houding maken zij zich tot objectieve bondgenoten van het francofone imperialisme. We zullen de kiezers in de Vlaamse Rand daar ten gepaste tijde ook aan herinneren.

14:07 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-06-08

De kortste weg tussen achterstand en voorsprong

ANTWERPEN - Het Antwerps Minderhedencentrum de8 stelde van de week een rapport voor. De titel is bepaald veelzeggend: 'Achterstand van zaken.
Etnisch-culturele minderheden in Antwerpen doorgelicht'.
Het rapport is allerminst uniek in zijn soort, integendeel. Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland, Frankrijk en - relatief recent - Groot-Brittannië heeft het naïeve optimisme omtrent multiculturaliteit en diversiteit, plaats gemaakt voor een 'objectievere' stand van zaken die - helaas - niet zelden een achterstand van zaken is.
Toch blijft de manier en methode waarop de achterstand van zaken wordt geduid, sterk verschillen.
Wie het rapport van het Antwerps Minderhedencentrum achter de kiezen heeft, krijgt het onbehaaglijke gevoel dat Antwerpen en Vlaanderen - de ontvangende samenleving - het vreselijk slecht hebben gedaan. Het scheelt niet veel of het is de Antwerpenaar zelf die zich schuldig moet voelen wanneer hij bezorgd om zich heen kijkt en zich hardop afvraagt hoe we het multi-etnische samenleven de komende jaren gaan managen.


LEES HIER VERDER

01:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-06-08

Eigen Vlaams voetbalteam.

Vorig jaar liet Carl Huybrechts zich al zeer kritisch uit op de Nederlandse televisie over de Belgische poppenkast – het koningshuis. Een ondemocratische instelling die hij liefst zo snel mogelijk zou zien verdwijnen, waardoor ik hem meteen een sympathieke knul vond.
Nu geeft hij zijn mening weer over ons nationaal voetbalteam, “de Rode Duivels” die voor zover ik weet (maar ik ken niets van voetbal) weinig te betekenen hebben op het Europees voetbalniveau.

Wanneer men nu naar Nederland gaat, dan wordt je overrompeld door de felle oranje kleuren die overal hangen of staan. In supermarkten zijn de bedienden in oranje kledij gestoken, en op de dag van de match zelf waren hun gezichten geschminkt in oranje en zwarte leeuwtjes op hun wangen gekleefd.

.Tijdens een interview vroeg men Carl Huybrechts of “wij dat nationale gevoel” niet missen.Zijn antwoord was niet alleen verrassend maar op journalistiek vlak ook hoopgevend:

'Een echt nationaal gevoel zal bij ons pas ontstaan als ons land tot zijn normale proporties herleid is, als Vlaanderen een aparte entiteit is in Europa. Achter een Vlaamse en een Waalse ploeg kan je staan, maar achter een allegaartje? Niemand weet waarom sommige spelers mogen meedoen: is het omdat ze goed zijn of speelt een communautair geschil? Laat ook daarvoor dit land ophouden te bestaan. Dat is het verschil tussen een staat en een natie. Wij zijn een echte staat.'

Het mag dus wel eens gezegd worden, voor een sportjournalist is dit best wel een heel moedig standpunt.


www.nieuwsblad.be/ek

13:06 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-06-08

Zij zijn in geen geval 'racisten'!!

Kankerhoeren - racisten - fascisten en een hoop overlast, maar 'hijzelf' is zeker en vast geen racist! In ieder geval... Je zal er maar dichtbij zitten op de trein.

19:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Het Schipperskwartier

Schipperskwartier

Interessant om te lezen - KLIK HIER

15:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Waarom werklozensteun?

t_markt-bhout-7
Foto markt Laar - Borgerhout

Bijna een kwart van alle werklozen in Vlaanderen spreekt geen Nederlands. Desondanks trekken ze werklozensteun en ontnemen ze in feite de steun van de mensen aan wie het toekomt. De taalhandicap (en de klederdracht) bemoeilijkt hun kansen op de arbeidsmarkt. Behoorlijk Nederlands en westers aangepaste kledij zou hun zoektocht naar een baan aanzienlijk verhogen.

Uit een recente studie blijkt dat niet minder dan 36 % van de anderstalige werklozen met een goede kennis van de Nederlandse taal binnen de zes maanden werk vinden. Wat het verhaaltje van de 'racistische werkgever' dus totaal tegenspreekt.
Zonder taalkennis maken 23,5 % kans om te werken in poetsdiensten, bouw of wegenwerken.

Inplaats van enorm veel geld te investeren in buurtfeesten en campagnes die veel geld kosten en niets opbrengen, zou men beter mensen die steun trekken verplichten om Nederlands te leren. En wie niet wil, kan volgens mij niet langer aanspraak maken op werklozensteun.

14:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De ondergang van de Vlaamse Volksbeweging

Gisteren stond er in Knack een interview met de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Eric Defoort met als titel ‘het flamigantisme voorbij' KLIK HIER waarin hij zo onbeschoft tekeer ging tegen iedereen ter rechter zijde, dat dit waarschijnlijk het einde van de Vlaamse Volksbeweging zal betekenen tenzij men zo snel mogelijk voor een nieuwe en neutrale voorzitter zorgt.

Toen hij nog maar pas voorzitter was gaf hij al een omstreden interview in Knack, waarvan hij achteraf beweerde dat zijn woorden verdraaid werden. Dit pleistertje tegen het bloeden kan hij geen twee keer gebruiken.

Hij haalt uit naar de populaire en zeer bekwame Rita De Bont, naar Bruno Valkeniers en naar Forza Flandria terwijl hij constant ligt te lonken naar links en zelfs niet te beroerd is om de Franstaligen op te vrijen. Bovendien heeft hij ook weinig dossierkennis en weet hij zelfs niet dat TAK een onderdeel van de Vlaamse Volksbeweging is.

Vlamingen die opkomen voor hun rechten worden door hem als extremisten bestempeld. Wat doet die man aan de top van een Vlaamse Volksbeweging?

Een boel mensen hebben reeds hun lidkaart teruggestuurd en volledige afdelingen hebben hun lidmaatschap opgezegd. Als het VVB nog wat meubelen wil redden zullen ze zo snel mogelijk moeten zorgen dat er een andere (neutrale) voorzitter op die plaats zit met zowel respect voor linkse als rechtse Vlamingen.
Wie weet, misschien is er voor hem nog een toekomst bij het FDF?

14:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-06-08

Waarom 57 van de 100 Antwerpse allochtonen in armoede leven

20080606152830357 van de 100 Antwerpse allochtonen leven in armoede, een onderzoek van de8 (KLIK HIER) legt uit waarom

Het Nieuwsblad: ANTWERPEN - 'Al voor de lagere school starten kinderen van niet-Belgische afkomst met een achterstand. Die wordt in de loop van de schoolcarrière alleen maar groter en 57procent van hen belandt onder de armoedegrens.' De resultaten van het onderzoek van het minderhedencentrum de8, dat de etnisch-culturele minderheidsgroepen in Antwerpen doorlicht, zijn allesbehalve hoopgevend.

Al eerder had ik vaak de indruk dat de journalisten van het Nieuwsblad het internet afschuimen om onderwerpen te vinden waarover ze kunnen schrijven. Dat is goed, want zo weten ze wat er bij de mensen leeft. En ik heb zo’n beetje het vermoeden dat ze de laatste discussies met onze nieuwe Vlamingen hier ook hebben gevolgd waarin ik schreef dat de taalachterstand bij kinderen de grootste handicap is om te kunnen volgen op school. In Australië is dat bijvoorbeeld helemaal anders. Daar worden de moeders van migrantenkinderen verplicht om maanden mee naar school te gaan en de lessen mee te volgen. Hier zijn twee redenen voor, omdat de moeder ook de taal en de cultuur zou leren en omdat ze haar kinderen zou kunnen helpen met het schoolwerk.
Verder worden migranten verplicht taallessen te volgen. Bij ons gebeurt dit op vrijwillige basis.
Het spreekt vanzelf dat niet iedereen zich daartoe geroepen voelt…

Bij een vorig onderzoek bleek dat zelfs 30 % van de buitenlandse kinderen helemaal niet naar school gaan. Hoe kan me dan spreken over ‘kanslozen’ wanneer de geboden kansen niet met beide handen gegrepen worden?

Het wordt hoog tijd dat er verplichte cursussen aan de ouders wordt gegeven en dat men hen eens eindelijk duidelijk maakt dat hun kinderen mee het beleid van morgen zullen (moeten) uitmaken als de aangroei aan hetzelfde tempo verder gaat zoals de laatste 20 jaar. Want zoals het Nieuwsblad al schreef…het ziet er allesbehalve hoopgevend uit…


LEES HIER HET ARTIKEL

14:10 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Ahmadinejad zegt dat er olie genoeg is op de markt en de prijzen artificieel hoog worden gehouden.

Vorige woensdag zei de Iraanse president Ahmadinjad dat er voor de globale markt nog olie in overvloed is, maar dat de prijzen voor ruwe olie kunstmatig de hoogte worden ingedreven voor geopolitieke en economische doeleinden.

"While the growth of consumption is lower than that of production and the market is full of oil, prices continue to rise and this situation is completely manipulated," Ahmadinejad said in his address to a U.N. food summit in Rome.

“Zonder namen te noemen”, zei de Iraanse leider verder, “verborgen en niet verborgen handen werken samen om de prijzen kunstmatig onder controle te houden om politieke en economische redenen.”

Het doel van de ‘machtige en internationale kapitalisten” is om de prijzen voor olie en energie ‘kunstmatig hoog te houden om op die manier nieuwe boringen in de Noordpool en diep in zee te kunnen verantwoorden, zei hij vorige week in Rome.

Ook hier verdient de regering Leterme enorm veel geld aan de hoge olie- en energieprijzen.

Niet minder dan 56% van de prijs van benzine aan de pomp gaat naar de staatskas. Bij diesel is dat 40%. Op de dure prijzen betalen we niet alleen accijnzen, maar ook nog eens 21% BTW.

Verscheidene Europese landen passen voor gas en elektriciteit een verlaagd BTW-tarief toe. Italië (10%), Griekenland (9%), Luxemburg (6%), en Portugal (5%).

Waarom kan het dan hier niet?

In de Verenigde Staten betaalt men 0,62 euro per liter benzine. In België 1,58 euro en in het nieuws vertelde men net dat de prijs morgen alweer de hoogte ingaat. Alleen Nederland is duurder dan België, in alle overige Europese landen is de benzine goedkoper.
Olie wordt betaald in dollars en de dollar staat lager dan ooit, hoe kan het dan dat de prijzen zo enorm stijgen?

De olie - gas en elektriciteitprijzen zijn veel te duur. Om het energieverbruik te verminderen zoals men ons probeert wijs te maken??

Nee, iemand wordt daar beter van, en dat is zeker niet de consument.

01:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-06-08

Hetero? Gezond en autochtoon? Sorry, dan krijgt u geen werk!

De stad Antwerpen wil enkel nog werken laten uitvoeren door bedrijven die een minimum aan homo’s, gehandicapten of allochtonen in dienst hebben. Hoe moet dat dan gaan? Moet je als werkgever aan elke man die je in dienst neemt vragen of hij homo is? Is dat geen inbreuk op de privacy?

Wij hebben vroeger een leerjongen in dienst gehad die homo was, maar we hebben het maar pas geweten nadat hij al bij ons weg was en als zelfstandige een eigen zaak had opgestart. Pas daarna wisten we dat hij een vriend had. Ik vraag mij dus af wie dat wat aangaat.

En dan gehandicapten. Die mensen leveren schitterend werk achter een bureel en een computer, maar je kunt ze toch geen ladder opsturen wanneer ze bijvoorbeeld zouden werken voor een loodgieter, electrieker of één of ander aannemersbedrijf? Hoe zien ze dat in Antwerpen? En sommige handicaps zie je zelfs niet meteen, zoals in veel gevallen van autisme. Ik ken iemand waaraan je het absoluut niet merkt tot je hem meerdere opdrachten tegelijk zou geven en hem daar dan nog bovenop zou vragen hoe laat het is. Pas dan slaat hij tilt, maar waarschijnlijk hoef je daar niet eens autistisch voor te zijn.

Bovendien zet de overheid altijd wel een grote mond op, maar doet zelf niets. Ik ga bijvoorbeeld elk jaar naar een benefietavond ten voordele van ’t Werk. Een beschermde werkplaats waar men de heerlijkste dingen in chocolade maakt. Die mensen die daar werken zijn allemaal in meer of mindere mate autistisch en leveren, ondanks de financiële problemen, prima werk.

Waarom krijgen die mensen geen subsidies i.p.v. niet gespecialiseerde bedrijven te verplichten die mensen in dienst te nemen voor jobs die meestal niet voor hen geschikt zijn?

En wat met diegenen waar je het niet aan merkt? Moet je dan een medisch onderzoek eisen???

Het Antwerps stadbestuur voert dan wel een campagne van 600.000 euro om uiteindelijk één allochtoon te kunnen aanwerven voor de taak als politieagent. Maar zouden ze niet beter dat geld gebruiken om dergelijke initiatieven te steunen en te subsidiëren? Antwerpen zet blijkbaar liever werkgevers onder druk om allochtonen aan te werven die zich niet eens komen aanbieden om te werken. De andere twee categorieën van werknemers die ze in één adem noemen, zijn voor hen in feite totaal onbelangrijk!

Vorige week stond in het Nieuwsblad dat een groot industrieel bakkersbedrijf 150 mensen zocht om aan te werven. Tot nu toe kwam er zich niemand aanbieden. Ook geen allochtonen.

En hoe zit het verder met het project waar Antwerpen enkele jaren geleden mee begon? Ze hadden toch overeenkomsten afgesloten met privébedrijven om allochtone werknemers via de stad op te leiden om ze dan na drie maanden klaar te hebben voor de privé?
Ik weet wat er gebeurde. Want de mensen die aan de haven verplicht werden mee te werken aan dit project hebben het verteld. De allochtone werknemers kwamen uren telaat op het werk. Ze lachten de ploegbaas uit wanneer hij hen een opdracht gaf en gingen rokend en drinkend in de kantine (waar niet mocht gerookt worden) het einde van de arbeidstijd zitten afwachten en trokken zich verder niets aan. Het project werd in alle stilte begraven en de private werkgevers werden verder gestigmatiseerd als ‘racisten’ omdat ze geen kansloze allochtoontjes wilden aannemen..

Dus Monica De Coninck en Patrick Janssens… als jullie personeel kunnen leveren, graag! Een hoop mensen zitten er op te wachten. Maar dan wel mensen die willen werken en bovendien geschikt zijn voor de job. Een werkgever is tenslotte geen OCMW-instelling.

16:58 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Waalse partijen zijn nog maar eens boos.

Marianne Thyssen: 'De 15de juli is de dag van de waarheid, dat beseffen we goed. Dan zal iedereen oordelen, ook wij.'

De Standaard: En als het mislukt, trekt CD&V de stop eruit? Sommigen twijfelen daaraan.

'Dit is ons laatste bod. Wie nu neen zegt en weigert over onze voorstellen te spreken, speelt met de toekomst van het land. Wij zijn nu nog bereid om de interregionale en interpersoonlijke solidariteit te behouden. Als het mislukt, sluit ik niets meer uit.'

Ook geen separatisme.

'In elk geval komen we dan in een systeemcrisis terecht en zal de publieke opinie in Vlaanderen verder radicaliseren. De mogelijkheden om tot een oplossing te komen worden dan alleen maar kleiner.'

Dat was het einde van het interview, maar eerder had Thyssen al gezegd dat de CD&V niet uit was op een splitsing van België en dat Brussel Halle Vilvoorde niet op de eerste plaats kwam. Ze wou het ‘meest gevoelige pakket, niet eerst op tafel laten komen, daarvoor moest je eerst de juiste sfeer scheppen, zei ze.

Voor de Franstalige partijen zal de juiste sfeer om over B-H-V te praten er wel nooit komen. Bovendien moet er niet over gepraat worden, de grondwet moet gevolgd worden, meer niet!

De vier Franstalige partijvoorzitters zijn pisnijdig op Thyssen en in het RTBF-dicussieprogramma Mise au point sprak CDH-voorzitter Joëlle Milquet of ‘Madame NON’ van ‘chantage’, en Jean-Michel Javaux van Ecolo over een "nieuwe provocatie".

"Altijd die dreiging met het einde van België om ons alles te doen aanvaarden, dat is geen argument", zegt Milquet nog. Nochtans is de helft van de Vlamingen er al van overtuigd dat een splitsing van België de enige oplossing is. In dit land kan niets meer gerealiseerd worden omdat Wallonië altijd tegenwerkt als ze nog maar vermoeden dat het voordelig zou kunnen uitkomen voor Vlaanderen. Vlaanderen blijft economisch ter plaatse trappelen met het Waalse blok aan het been.

PS-voorzitter Elio Di Rupo vroeg zich in de marge van het debat af waarom het steeds moet gaan over "uitsluiten, uitsluiten en uitsluiten". "Sommige Nederlandstaligen willen duidelijk een onafhankelijk Vlaanderen. Dat is niet wat wij willen."
Uiteraard niet. Di Rupo begrijpt niet dat ze aan de andere kant van de taalgrens met vuur spelen. Ze zijn er nog steeds van overtuigd dat hun wil wet is en Vlamingen hun wensen en eisen en hun eeuwige ‘non’ maar moeten blijven slikken. Ze snappen niet dat Vlamingen het beu zijn om zoveel belastingen te blijven betalen om te kunnen voldoen aan de Waalse geldhonger.

11 miljard euro betalen we jaarlijks , terwijl er hier geen geld is voor gepensioneerden en gehandicapten. De ziekenzorg gaat achteruit omdat de centen op zijn. Patiënten moeten meer en meer zelf betalen. Er is geen geld voor rusthuizen, geen geld voor sociale woningen.
Beseft er wel iemand wat we zouden kunnen doen met dat vele geld dat we aan Wallonië geven? Er is geen geld om een brug te bouwen over de Schelde, met dat geld zouden we wel 20 bruggen kunnen bouwen…

MR-voorzitter Didier Reynders is "bezorgd" over een Vlaanderen "dat zich in zichzelf keert". Hij voegde eraan toe dat een van de oorzaken van de institutionele blokkering de toenemende kloof tussen de gewesten is. Hij snapt het spreekwoord ‘geven en nemen’ niet goed. Voor Franstaligen moet het ‘geven’ van Vlaamse kant komen en het ‘nemen’ enkel aan hun kant. Nemen van zowel Vlaams grondgebied als Vlaams geld vinden ze ginder vanzelfsprekend want het is al 178 jaar zo geweest.

00:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

08-06-08

De Flup

Heeft iedereen de Flup bezig gehoord? Nee, niet de onze, want die deed het uitstekend in de ‘Keien van de Wetstraat. Ik bedoel die andere in Koppen, die ‘koning wil worden’.

Zes maanden zijn ze hem gevolgd. Tientallen keren moest hij zijn ingestudeerde zinnetjes weer opnieuw laten opnemen. En wat kregen we uiteindelijk te zien? Een reclamecampagne waarin zijn echtgenote niet eens de moeite deed om Nederlands te spreken met haar kinderen en dat voor een uitzending van een Vlaamse Tv-zender. Bovendien waren de vragen veel te braaf wou hij soms niet antwoorden. Op andere vragen ontweek hij de antwoorden. Zoals bijvoorbeeld op de vraag of zijn kinderen later zullen moeten werken voor de kost, antwoordde hij, “ze moeten sterk staan in het leven”.

Voor mijn part mag hij koning worden. Als hij koning wordt, dan hebben we binnen het jaar een republiek. Daarna mag hij koning blijven in Wallonië. (Maar niet zonder eerst de gestolen meubelen terug te brengen naar Antwerpen).

23:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Fatwa voor ambtenaren in Egypte

146393_962_1139843634722-2In Egypte zijn er zes miljoen ambtenaren en volgens een recente studie werken ze slechts 27 minuten per dag.
Dat komt omdat ze vijf maal per dag bidden.
De geestelijke Sheikh Yusuf al-Qaradawi heeft nu op zijn website gezet dat ze minder moeten bidden en meer moeten werken. Bidden is goed, zegt hij, maar 10 minuten per keer is voldoende.
Voorlopig werd er positief gereageerd op zijn fatwa.

22:32 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-06-08

Duurste politieagent.

In Antwerpen trok men niet minder dan 600.000 euro uit voor een campagne om allochtonen te rekruteren voor het ambt van politieman/vrouw. Er was echter weinig interesse en diegenen die zich toch kwamen aanbieden, werden niet aangenomen, voornamelijk vanwege hun gebrekkig Nederlands.

De burger mag toch wel verwachten dat de agent die hem op de bon slingert het op z’n minst in zijn eigen taal doet en (voorlopig nog) niet in het Arabisch .

In ieder geval hebben ze in Antwerpen welgeteld één man gevonden die min of meer in aanmerking kwam als politieagent.

Dat is dan wel de duurste politieagent ooit!

Maar Antwerpen heeft veel geld over voor haar Marokkaanse burgers, want ze gaan de campagne nog eens overdoen en er nog maar eens een bom belastingsgeld tegenaan gooien.

Wat ik ook niet begrijp is dat men altijd spreekt over ‘diversiteit’. Waar is die diversiteit als je enkel maar mensen in woestijnkledij ziet lopen? Dat noem ik geen diversiteit maar Noord-Afrikaanse getto’s waar diversiteit niet meer gewenst is.

Volgens een Nederlands onderzoek lijden een groot aantal Marokanen aan een psychische stoornis en zijn ze bijzonder agressief. Het zal je politieagent maar wezen die je net betrapt op fout parkeren.


02:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-06-08

Forza Flandria

De Vlaamse kranten berichten vandaag vrij uitgebreid over de ‘Forza Flandria’ en de gesprekken tussen het Vlaams Belang en andere partijen. Een zwaktebod, zoals her en der wordt beweerd? Helemaal niet. Zijn we bang om op eigen kracht deel te nemen aan de Vlaamse en Europese verkiezingen van volgend jaar? Integendeel. Wij zijn voorstander van een krachtenbundeling omdat Vlaanderen daar nood aan heeft. Omdat, zoals één krantencommentator vandaag wel terecht opmerkt, “zo’n bundeling van rechtse, radicale Vlaamse krachten een machtsblok (zou) creëren waar de andere partijen nauwelijks omheen kunnen. Met VB, LDD en N-VA samen kom je aardig in de buurt van veertig procent van de Vlaamse stemmen.”
Een dergelijk oppositiefront zou het Belgische establishment definitief op de knieën kunnen dwingen, maar blijkbaar zijn de geesten bij N-VA en LDD daarvoor nog niet rijp. Die partijen dragen dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid.

Laat het nog maar eens gezegd zijn: het Vlaams Belang blaakt van zelfvertrouwen. Onze VL-campagne draait op volle toeren en in tal van parlementaire dossiers trekken onze mandatarissen de spurt aan. Steeds meer Vlamingen hebben de buik vol van de Belgische chaos en zullen het verraad van Yves Leterme ongetwijfeld genadeloos afstraffen. Wij zien de komende stembusslag dan ook met vertrouwen tegemoet. Het Vlaams Belang ziet het echter, als tweede grootste partij van Vlaanderen, als zijn plicht om te pogen de rechtse en Vlaamse krachten te verenigen. Zeker nu de Belgische regimecrisis onomkeerbaar lijkt, is een krachtenbundeling ten bate van de Vlaamse onafhankelijkheid aangewezen. Het Vlaams Belang doet immers niet aan politiek uit eigenbelang, maar om zijn programma – met de Vlaamse onafhankelijkheid als speerpunt – te kunnen realiseren.

Tussen haakjes: wat willen de Vlaamse media eigenlijk? Jaren aan een stuk schreef het journalistengild dat het Vlaams Belang zichzelf isoleerde en zich opsloot in het eigen grote gelijk. Maar als we de hand uitsteken naar andere Vlaamsgezinden, heet dat dan plots “een zwaktebod” of “paniekvoetbal” te zijn. Ach, men doet maar. De honden blaffen, de karavaan trekt voorbij. Net zoals dat de voorbije dertig jaar het geval was, is en blijft het Vlaams Belang de motor van het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven.


www.vlaamsbelang.org

11:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-06-08

De markt op het Laar in Borgerhout

markt-Borgerhout-vlaggenakt
De kanarie naast FDW ben ik.Meer foto's hier: http://www.filipdewinter.be/gallery.php?category_id=55&pa...

"'t Is nemier wa 't gewest is en 't zal nooit niemier weurre wa dat was", was het liedje dat mij automatisch door het hoofd schoot tijdens onze vlaggenactie op de markt op het Laar in Borgerhout.
Het lijkt daar eerder op een markt ergens in Marokko en de weinige Borgerhoutenaren die er nog rondlopen, de toeristen.

Maar beelden zeggen meer dan woorden, dus hier enkele foto's en klik op de link om ze allemaal te zien.

Desondanks was deze actie een groot succes en niet alleen bij autochtonen...


markt-Bhout-3markt-bhout-4markt-bhout-5markt-bhout-9

02:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Stemcomputers afschaffen.

"Vanuit democratisch en technisch standpunt moet het elektronisch stemmen worden afgeschaft. De stemcomputer vervangen door een nieuw gelijkaardig systeem heeft weinig zin." Die opmerkelijke uitspraak komt van ict-professor Carlos De Backer van de universiteit van Antwerpen. Dat staat deze week te lezen in Knack.

In Nederland is men het er al langer over eens dat er kan geknoeid worden met elektronisch stemmen en werd er overeen gekomen om het af te schaffen.

Het zou nochtans interessant zijn om te kijken of de stemmen die geteld worden via de computer, overeen komen met eventueel een ticket dat de PC verschaft aan de kiezer na het stemmen en in een aparte urne kan worden gedropt. Het tellen zou misschien iets langer duren, maar het zou in ieder geval democratischer en eerlijker zijn.
We moeten ook durven toegeven dat de veelal verouderde bevolking in de steden bang zijn voor computers en helemaal niet weten wat ze er moeten mee aanvangen.

Een strengere wetgeving moet in ieder geval worden toegepast op het stemmen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen er heel veel vreemdelingen opdagen die onze taal niet machtig zijn en hulp nodig hadden bij het stemmen. Behalve de taal, kenden ze evenmin iets van politiek. Ze kenden ze geen enkele partij, maar toch mochten ze via ‘bereidwillige hulp’ van veelal familieleden (meestal de kinderen), vrienden of bijzitters mee de lokale politiek bepalen.

Er waren er ook bij die maar één woord kenden, en dat was ‘Janssens’.

Ik heb zelf meegemaakt dat men wees naar de computer achter het gordijntje en vroeg ‘Jansén?’ Een naam die ik niet ken natuurlijk, en aangezien ik alleen maar mocht toezien op het correcte verloop van de stemming, kon ik er enkel voor zorgen dat ze hun plan moesten trekken en er niemand mee achter het gordijn kon duiken. Vooral de ‘hoofddoekjes’ waren bijzonder behulpzaam. Meermaals moest ik hen erop wijzen dat er Nederlands diende gesproken te worden en ze niet mochten helpen met handjes vast houden. Dat was natuurlijk maar in één stembureau, ik neem aan dat het in andere stembureaus niet anders was. Maar er was uiteraard niet overal controle aanwezig.

De stemcomputers behoren toe aan Digipolis. En omdat Digipolis een rechtspersoon van publiek recht is, met een intergemeentelijke samenwerking tussen Antwerpen en Gent zijn de respectievelijke burgemeesters (toevallig twee Sp.a’ers) voorzitters van de Raad van Beheer. We hoeven er zeker geen tekeningetje bij te maken dat de juiste personen op de juiste plaatsen zitten onder dergelijk bestuur? Het zou dus bijzonder goed zijn mocht men terug overgaan naar verkiezingen met het aloude gekende potlood. Foefelen wordt dan toch iets moeilijker…

00:26 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De arrogantie van onze journalisten...

imagesVorige week interviewde een reporter van Radio 1, Mia Doornaert over de verkiezingen in Californië, waar Schwarzenegger terug verkozen werd als gouverneur.

Wat bij de reporter van dienst, - Verschueren of zoiets…, de opmerking ontlokte, “dus in Californië verkiezen ze spieren boven hersenen”.

Je moet maar durven als arrogant prutsfiguurtje om je zo neerbuigend uit te laten over een gouverneur in de grootste staat van de Verenigde Staten! Een staat met 33,9 miljoen inwoners op een oppervlakte van 424000 km³.

Hij weet blijkbaar niet eens dat een gouverneur ginder kan vergeleken worden met een staatshoofd in Europa. Als we naar ons staatshoofd kijken is het ronduit bedroevend, we kunnen zeker niet spreken over spieren en met de hersenen is het zoniet nog erger gesteld.

En bij ons toekomstig staatshoofd, die we hier overigens niet op een democratische manier kunnen kiezen, maar het enkel wordt door erfrecht, zit er nog minder onder zijn dakpan dan bij Lambik uit Suske en Wiske.
Dus waarom denken ze hier dat ze het zoveel beter weten dan de doorsnee Amerikaan?
Zijn wij dan zo’n goed voorbeeld? Een land waar éénvierde van de bevolking wordt uitgesloten onder druk van dat niet verkozen staatshoofd?

Kom zeg, ons land werkt gewoon op de lachspieren in het buitenland en in Amerika weten ze niet eens waar België ligt, ze denken dat België de hoofdstad van Brussel is, want daar hebben ze wel al over gehoord. Niet omdat het zo verdienstelijk is, maar omdat Europa daar gehuisvest is.

Wanneer iemand van de lezers hier zijn gal wil spuwen over het feit dat de gemiddelde Amerikaan ons land niet kent, dan zou ik graag willen weten of ze alle staten van de VS kunnen opnoemen plus de hoofdsteden in al die staten. Ik wed dat de gemiddelde Vlaming niet eens weet hoeveel staten er zijn in de VS. Zou de reporter het hebben geweten??
Enkele jaren geleden vroeg men aan mensen op straat waar Australië lag en de antwoorden waren gewoon rampzalig. Meer dan de helft dacht dat Australië in Canada lag.

Schwarzenegger heeft al zeer goed werk verricht in Californië en zou zeker niet zijn herverkozen indien dit niet zo was. Is het misschien omdat hij een republikein is en voor links alle republikeinen rechts – en dus verwerpelijke mensen zijn?
Het moet maar eens gedaan zijn met vooroordelen door mensen die de VS niet kennen of er nog nooit geweest zijn.

Gelukkig is Mia Doornaert wel op de hoogte en heeft ze het hem verder tijdens het interview duidelijk gemaakt. Maar of het effect heeft gehad? Ik betwijfel het! Sommige mensen willen het gewoon niet weten.


vlag-Calif

http://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger

00:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |