04-07-08

Migrantentransfers

De Tijd brengt morgen een artikel met als titel: “Allochtonen in het Westen sturen jaarlijks 300 miljard naar hun thuisland”.

In een boek dat ik ooit las over deze transferten omschreef men de groep allochtonen als, “een transnationale groep van immigranten, die in het bestemmingsland verblijven, maar economische, sociale, politieke en emotionele banden hebben met hun land van herkomst en met andere diasporagemeenschappen van dezelfde herkomstlanden of –regio’s”. (. Siddiqui -2004, p. 7)

De meningen over deze transferten zijn zeer uiteenlopend en het is zeker zo dat het in een periode van lage conjunctuur mee schuld heeft aan de inflatie.

Anderen, en dan vooral ngo’s, menen dat het een stabiliserende rol speelt in de nationale economie, want dat de families die de transferten ontvangen, producten kopen die onze export positief zouden beïnvloeden en de levensstandaard verhogen van diegene die de bijkomende (of enige) financiële steun ontvangt.

Anderzijds is het ook zo dat er in die landen een toename is van economische (en sociale) ongelijkheid tussen diegenen die geld ontvangen vanuit het westen en diegenen die niets krijgen.

Een vaak gehoorde kritiek is dat transfers enkel worden aangewend voor consumptiedoeleinden en daarom zeer weinig impact hebben op zowel de armoedebestrijding als de export.

De transferten kunnen gezien worden als een vorm van sociale zekerheid, maar de ontvangers worden afhankelijk van transfers en verwaarlozen vaak inheemse productieve activiteiten.
(Marokko zoekt bijvoorbeeld momenteel tevergeefs naar arbeiders voor de landbouw ).

Heel wat transferten van zowel geld als goederen komen trouwens niemand anders ten goede dan de migranten zelf die in het land van herkomst huizen bouwen of kopen , en zoals De Telegraaf enkele jaren geleden al schreef, zijn het meestal migranten die hier leven als steuntrekkers. Een Nederlandse commissie die het wou onderzoeken ter plaatse, kwam in Marokko echter niet veel verder dan de luchthaven en werd door de Marokkaanse overheid terug naar huis gestuurd.

Wie als Belg een tweede woning in Frankrijk, Italië of ergens anders in Europa bezit, moet er heel wat taks voor betalen. Wie als ‘Nieuwe Belg’ in Marokko een hele ‘straat’ bezit hoeft niets te betalen.
Benieuwd wat 'De Tijd' er morgen zal over brengen...

16:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Is Swedish Democracy Collapsing? A top Muslim scholar said the Muslim minority in Sweden would abide by Swedish law in confronting a Christian preacher who insulted Prophet Muhammad, urging his fellow Swedish Muslims not to take the law into their own hands or commit any violent acts to avenge the remarks of the Christian cleric. Norwegian celebrity evangelist preacher Runar Søgaard, in a sermon at Filadelfia church in Stockholm on March 20, repeated claims that Muhammad was "a confused pedophile" since his wives included a girl aged nine years old. Søgaard is under protection by Swedish police after receiving death threats. The sermon has triggered fears of a religious war in Sweden. It is essential according to Islamic teachings to respond to those who defame Muhammad. Muslim extremists in Sweden have urged Al-Qaida's al-Zarqawi to take action in the matter, and radicals of the Salafyist variety have posted a very explicit threat to launch a wave of terrorist attacks against Sweden because of the "insult". The threats were posted on a number of known Islamist forums and were accompanied by rather lurid graphics.

Gepost door: stradi | 05-07-08

link

Gepost door: stradi | 05-07-08

Straf!

Gepost door: Janice | 05-07-08

Gerolf Rules! Wat vinden jullie van de Gerolf fotoshop?
Zie url...
Eventueel mogen jullie het afdrukken en boven je bed hangen!

Gepost door: Tiberius | 05-07-08

Bart ruled iets minder zie url..

Gepost door: Tiberius | 05-07-08

Als we die ........ franskiljonse boeven niet snel van ONS grondgebied verjagen dan zal het alleen maar erger worden.
Als we die walen niet wegjagen (door de onafhankelijkheid van Vlaanderen) zal het alleen nog dramatischer worden.
Dus: héél snel de Onafhankelijke Vrije Vlaamse Republiek afkondigen zodat we kunnen starten met:
Een vrij Vlaanderen, waar godsdienstwaanzinnigen NIET in thuishoren.
Een vrij Vlaanderen waar misdadigers vanaf 14 jaar zwaar gestraft worden, zonder pardon.
Een vrij Vlaanderen waarin geen coburgers gewenst zijn.
Een vrij Vlaanderen waarin de stad Brussel terug een Vlaamse stad wordt, zonder een onbetrouwbare bende volksverraders.
Een vrij Vlaanderen waar land- en volksverraders nog één uitweg hebben, nl. vluchten.
Op dat Onafhankelijk Vrij Vlaanderen zitten wij te wachten, liefst vandaag, maar we kunnen ook nog wachten tot 15 juli. That's the limit.

Gepost door: Jean | 05-07-08

Het is binnen afzienbare korte tijd gedaan met websites al deze, de eerste stappen zijn genomen.

Gepost door: Mohammed | 05-07-08

De eerste 1000 haatrsites... die geblokkeerd zullen worden,, zijn er die geschreven zijn in "gekookte spaghetti"caracters, Mohammed.
Overigens,, jezelf de naam van de profeet (gezegend zij zijn naam) geven, is dàt geen heiligschennis ?
Wat voor mij dan wél heiligschennis betekend, is jullie onnozel schrift want jij beledigd mijn godsdienst: Ik ben namelijk een Pastafari; indien je niet weet wat dit betekend: Wij geloven in het Vliegend Spaghettimonster !

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 05-07-08

Weet je Victor dat Het Vliegend Spaghettimonster eigelijk niet bestaat meer nog...NOOIT BESTAAN HEEFT!...Die foto's zijn trucage.
Hopelijk dien je nu geen klacht in tegen me.

Gepost door: Tiberius | 05-07-08

GELUKKIG ZIJN ER NOG LEIDERS! Mohammed is er één van en Arena is zijn profetes (ik schreef bijna profiteur!).
Zij was degene die met vooruitziende blik een zeer kostbare douche liet installeren om zich (en anderen?) te reinigen.
De genocide op de Armeniërs werd zo VOLLEDIG uit de geschiedenis weggewist.
Nu gaat zij de haatsites vewijderen, natuurlijk mogen de nuttige en nodige haatsites blijven bestaan. (Ik moet hier toch geen tekeningske bij maken zeker?)

Vandaag heeft daar in Berlijn iemand het hoofd van de wassen Hitler afgeslagen, welnu er zijn islamietische republieken en koninkrijken waar men dat doet
met levende mensen!
Gelukkig dat we dit nog mogen meemaken,
gelukkig dat we dit nog mogen zeggen!

Gepost door: Erwin | 05-07-08

Zolang jij me niet.... afbeeld met een jeannettenvlag,, zal ik de affaire van 't vliegend spaghettimonster, met de mantel der liefde bedekken, beste Tiberius !
Dat het bestaat of niet, kan niemand bewijzen zoals men geen enkel godsbestaan kan aantonen, en zéker geen maangod

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 06-07-08

Mohammed bedoelt natuurlijk dat ze hem haten als hij naar Marokko de dikke nek gaat uithangen, en daarom heeft hij liever niet dat er over geschreven wordt.
Twee bladzijden in De Tijd vandaag, Moke...

Wat Marie-Arena betreft... Alhoewel ze over alle nodige qualificaties beschikt - vrouw, vreemd, lesbisch en zus van de de vriend van Di Rupo - om bij de PS een grote mond te mogen opzetten, mag ze voor mijn part de vrijheid aan banden leggen waar ze wil, maar of dat nog lang in Vlaanderen zal zijn, ziet er toch wel twijfelachtig uit.Gepost door: Janice | 06-07-08

Inderdaad stomme stunt van Arena wegens technisch en praktisch onuitvoerbaar. Ik zou het jammer vinden als we niet meer mogen oproepen om extreemrechts of extreemlinks te 'haten'. Maar maak je geen zorgen om je haatblog Janice, Arena had het enkel over haatSITES, en dan nog enkel over een 'lijst'. Lijsten bestaan er zat, we zitten al met z'n allen in de kruispuntbank die stilaan op volle toeren begint te draaien. Knoop daar nu nog een politieke connotatie aan vast, en we hebben straaks tien keer zoveel gevangeniscellen nodig dan nu. Zo komen we misschien elkaar nog ooit eens tegen Janice. :)

Gepost door: Hugo | 06-07-08

Een beetje vreemde uitdrukking “Allochtonen in het Westen sturen jaarlijks 300 miljard naar hun thuisland”

Hoeveel miljard euro zouden onze autochtonen jaarlijks uitgeven in het buitenland? Of zwart geld op hun geheime buitenlandse rekeningen hebben staan?

Trouwens, vind je ook niet dat het woord 'allochtonen' stilaan zijn betekenis verliest doordat het negatieve connotaties oproept en te veralgemenend werkt?

Voor de meeste autochtonen (links en rechts en alles er tussenin) staat allochtoon synoniem met Marokkaans, Noord-Afrikaans en moslim. Maar dit klopt natuurlijk niet met de werkelijke bevolkingssamenstelling van buitenlandse origine.

Bovendien vind ik de aanduiding 'allochtoon' op zich al discriminerend. Een makker van me, wiens ouders 100 jaar geleden uit Azië arriveerden en hier een Chinees restaurant openden, wordt ook nog altijd als 'allochtoon' gemerkt. Ook al is hij hier geboren en getogen, werkt hard (expediteur aan de haven) en spreekt plat aaantwaarps. Door hem te brandmerken als allochtoon verwerp je al zijn inspanningen om zich perfect te integreren en blijf je hem als niet-volwaardige Belg (of niet-Vlaming) aanduiden. Geef toe, niet erg fair van ons ten opzichte van die kerel?

Gepost door: Hugo | 06-07-08

"Door hem te brandmerken als allochtoon"

Hugotje toch, domme jongen, als er nu 1 is die dat chineeske brandmerkt als allochtoon, dan ben jij het. Ik heb hier nog geen enkele een opmerking weten maken over poepchineeskes die allochtonen zijn.

Gepost door: Ovi | 06-07-08

Wie zijn dan volgens jou de allochtonen in het westen Ovi ? Omschrijf 's wie voldoet, slimme jongen.

Gepost door: Soetkin | 06-07-08

als we de allochtonen uitspreken beste soetkindje ,denken we onwillekeurig aan onze bruine Rudolf Valentino's...niet aan chinesen, engelsmannen ,polen ,eskimo's ..enz enz enz ... er wordt ook onmiddellijk gedacht aan het woordje "racisme" bij het opduiken van het woordje "allochtonen" niet zozeer van toepassing op de meer dan honderd verschillende nationaliteiten die Belgie rijk is .... de vraag is hoe zou dat toch "godverd...." komen zoet kinneke ?????

Gepost door: Rene | 06-07-08

Kun je dan niet gewoon 'de Marokkanen' of de 'moslims' schrijven. Zo veel duidelijker, toch ?
Bovendien flauwe woordspelingen met mijn naam hoor, reNEE.

Gepost door: Soetkin | 06-07-08

Ha zo, ik zal tegen mijn makker vertellen dat de volgende keer dat in zijn omgeving het bijvoeglijk naamwoord 'allochtoon' nog eens valt, dat ze daar dan alleen maar islamitische Marokkanen mee bedoelen. Hij zal ferm opgelucht zijn om dat te vernemen.

Vanaf heden in de Van Daele:

Oude betekenis:
- allochtoon (bn) 0.1 van elders afkomstig <--> autochtoon

Nieuwe betekenis:
- allochtoon (bn) 0.1 van Marokko afkomstig en moslim <--> Vlaams Belanger


Doei!

Gepost door: Hugo | 06-07-08

Vergeten beschrijving door Hugo

Betekenis Hugo : gewilde omschrijving van een woord om mensen tegen elkaar op te zetten.

Gepost door: Ovi | 06-07-08

Wie of wat zou een allochtoon kunnen zijn? Ik stel enkel vragen:

Bijv. iemand die na de zoveelste generatie niet verder geraakt dan 'a moeder issen oer!' bijv?
Of... 'wa is oe probleem joeng!'?
Zelf de correcten weten het niet, zij spreken naargelang de opportuniteit veeleer van 'jongeren', zelf tot einde twintig of erover.
Wat zou een allochtoon of allochtone kunnen zijn?
Iemand die zich kleedt om een (religieus) onderscheid te maken? Die zich in klederen hult waar je niet als verkoper van deur tot deur mee kan gaan of iemand die bepaalde kledingsstukken nooit in de loker zou willen laten, en zich op die manier (ongesanctioneerd)van de arbeidsmarkt afsluit? Iemand die zich provocerend of onder dwang of uit double ignorence beter voordoet dan de oorsprokelijke inwoners? Iemand die zichzelf selectief ter beschikking stelt om enkel van 'gelovigen' kinderen te baren?
Of is een allochtoon of allochtone iemand die niet beschaamd is om in de hand te bijten die hen voedt?
Zou het kunnen dat wie in deze tijden als allochtoon bestempeld wordt het zéér dikwijls aan zichzelf te danken heeft, omdat hij/zij o.a. niet tegen hun ouders durven in te gaan?
Ik ken gekleurde mensen die ik niet als allochtoon zou bestempelen, eerder als collega bijv. Wederzijds respect en inzet voor hetzelfde doel.
Of is een allochtoon iemand die een jong dom kieken van het O.C.M.W. of het A.B.V.V. trouwt enkel om de eieren, pardon, papieren? En waarom gebeurt dat niet andersom, dat bijv. Marokkaanse of Turkse meisjes/vrouwen een bleke, westerse vent aan de haak slagen om verblijfsvergunning.
Iemand die immigreert maar twee nationaliteiten wil behouden maar toch hier sociale voordelen en dus poen schept op de kap van loyalen... is dat niet automatisch en op vrijwillige basis een allochtoon?
Vele vragen nietwaar? Probeer eens de term 'loyauteit' in overweging te nemen, dan geraakt men al verder.

Gepost door: Jade | 06-07-08

ALLOCHTONEN, een bekend begrip. Tijdens de europabeker voetbal was het overduidelijk wat 'allochtonen' zijn, even rondrijden met de wagen, sommige straten, gemeenten waren gekleurd met vreemde vlaggen, om bang van te worden.
Wel met het handje open staan aan de Vlaamse kassa's.
Was het maar waar, "Allochtonentransfers" maar dan letterlijk én figuurlijk.

Zolang men zijn stem wegsmijt aan rode, groene, blauwe en oranje verraders zal het, helaas, niet veranderen.

Een land kiest zijn verraders nu eenmaal zelf.
Jammer maar helaas, de bevolking gelooft nog in sprookjes, en de gevolgen zijn dagelijks merkbaar.

Corrupt minderheidstuig van vreemde origine (franskiljons) legt regels op aan een meerderheid (Vlamingen)????
Wie houdt hier wie voor de gek?
En nog durven sommigen spreken over “democratie”!!!! je moet maar durven.

Gepost door: Jean | 06-07-08

De 'slechte connotatie' die aan het woord allochtoon wordt gegeven werd maar pas slecht vanaf de dag dat men van gastarbeider, naar nog een paar verschillenden benamingen uiteindelijk bij allochtoon terecht kwam. En al noemt men die bepaalde groep vanaf morgen 'engeltjes', dan zullen 'engeltjes na een aantal weken onlosmakelijk verbonden zijn met criminaliteit, overlast, arrogantie, fanatisme enz...

Jammer genoeg valt iedereen die niet hier geboren werd onder dezelfde benoeming 'allochtoon'. Maar de connotatie die ermee gepaard gaat is niet op iedereen van toepassing, zelfs niet op alle Noord-Afrikanen of moslims, en al zeker niet op Chinezen, Zuid-Amerikanen en evenmin op Britten.

Gepost door: Janice | 07-07-08

Ik voel mij meestal een allochtoon...Waar ik ben opgegroeid was ik de "minderheid" en de "allochtoon" in een wijk die eigenlijk een Turkse enclave is..Meestal voel ik mij een vreemdeling in onze maatschappij.Je begint als Flamoek een rariteit te worden.Ik (vluchtte)verhuisde 6 jaar geleden naar nog een authentiek Vlaams dorpje maar ook hier zie je overal hoofddoeken opduiken,zijn de sociale woningen ingepalmd door moslims,zijn er ineens Pakistaanse nachtwinkels, hangen er Turkse vlaggen uit de ramen..Nog vijftig jaar en iedereen is een nieuwe Belg.Veel geluk ermee.

Gepost door: Tiberius | 07-07-08

waarom word allochtoon meestal gelinkt aan tram-bus-trein-op-stelten-zetters
waarom word steevast bij 'messengevecht' aan allochtonen gedacht
waarom gaat bij: 'jongeren, 'daders', 'voortvluchtige',
'spoorloos' de eerste gedachte naar allochtoon
waarom denkt men bij beschieten van bus of tram in anderlecht en elders eerst aan allochtonen?
misschien heeft soetkin daar buiten het verwijt 'racist' ook nog een valabele uitleg voor !


Gepost door: jos | 07-07-08

Ach,de meeste van die Turken en Marokkanen zijn zelf zo racistisch als de pest...Niet allemaal maar veel van hen wel.Ik ontmoet ze elke dag.Wij worden multicultureel opgevoed en zij met het idee dat hun cultuur/religie/nationaliteit boven de onze staat.Boven alles.
Je zal geen 1 Turk vinden,geen 1, die je zal zeggen dat Turkije zuigt ivm Vlaanderen en het hier beter is om te leven en hij blij is dat hij hier woont en met veel plezier zich aanpast...Zo vind je geen 1 Turk...Ze wanen zich allemaal veroverende ubermenschen uit een allemachtig groots en sterk land dat zich niet eens meet met dat stomme Belgique...(misschien een Turk van DefSol of DHKPC die niet zo vol lof is over Turkye maar dat zijn de zeldzame paria's onder de Turken,want links is daar zogoed als verboden terwijl links in dit land hun bedje spreidt)

Gepost door: Tiberius | 08-07-08

Salaam iedereen,

Hebben jij ook gekeken naar de panorama zending
met mijn turkse broeders, goed he, goed he, goed he,... mijn broeder Mehmet nu ook trouwd zijn en in Gent leven als rijke koning. Hij zijn al de veertigenste die komen naar Gent van dorp.
Nu de kindjes beginnen maak en lang leve gezond hier en genieten van de sosiale voorzieningen.
binnenkort wij lid zijn van de EU en nog maakelijker zijn...

Gepost door: Ahmed | 08-07-08

Mohammed Wishful thinking is natuurlijk niet verboden. Heb je ook de reacties gelezen??

Gepost door: Janice | 08-07-08

Ahmed es ne genteneire van de brugse puurte of van de "moie"(muide). ne gatlèkker van de moslims!

Gepost door: polleken | 08-07-08

De commentaren zijn gesloten.