09-07-08

Raad van State stuurt proces tegen VB naar grondwettelijk Hof

De meerderheidspartijen hebben in 2005 een politiek akkoord bereikt over de zogenaamde 'droogleggingswet' dat werd goedgekeurd door commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat.

Daarmee kon de Raad van State de overheidsfinanciering stopzetten van partijen die zich aan racisme bezondigen of de mensenrechten schenden.

De vervolging van het Vlaams Belang door Franstalige partijen met de hulp van Sp.a- Spirit viel echter stil toen de kiezers anders hadden beslist over de samenstelling van de federale regering en de klagers naar huis hadden gestuurd.
Jammer genoeg speelt het in dit land weinig rol wat de kiezer beslist. Dezelfde actoren drongen zich via kuiperijen, gekonkelfoes en chantage terug in het federale spel en dezelfde partijen als voorheen eisen terug de drooglegging van het Vlaams Belang.

De Franstalige partijen en sp.a-VlPro (Spirit) willen het Vlaams Belang toch weer financieel droogleggen omdat het vijandig zou staan tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dus ondemocratisch zou zijn.

Omdat het Vlaams Belang ondanks alle moeite uiteindelijk nog niet veroordeeld werd wegens ‘racisme’ maar tot het ‘creëren van een sfeer’ of het ‘aanzetten tot…” heeft weldenkend links nu een andere stok gevonden. Het Vlaams Belang staat afkering tegenover de ERVM.

Ik vraag mij af waarom de meerderheidspartijen zoveel belang hechten aan de mening van een reeds uitgesloten partij. Wetten en voorschriften waaraan de Franstalige overheid en Vlaams links zelf hun voeten vegen wanneer het in hun kraam past. En dit alles met blijkbaar maar één doel, zoveel mogelijk Vlamingen monddood maken.

Misschien zijn ze het eerste proces vergeten, waarbij de rechter zich onbevoegd verklaarde door te zeggen dat het om een politieke afrekening ging, en dat dit niet door de rechter, maar door de kiezer moest beoordeeld worden?

De beste manier om een groot deel van Vlaanderen het zwijgen op te leggen is de partijfinanciering wegnemen van het Vlaams Belang.
Marie Arena aan haar kant, wil dan ook nog eens, wat zij noemt, de ‘haatsites’ van internet verbieden, want alles wat niet met de linkse overtuiging overeenstemt of wie de onsmakelijke realiteit of de mislukte multiculturele droom blootlegt, is natuurlijk ‘haat’ en ‘haatzaaiers’.

De haat van de Franstalige media tegenover alles wat Vlaams is, ( en Bart Dewever ervaart nu ook eens wat het is) is volgens de overheid en het CGKR geen racisme en geen haat. Dus geldt de literaire vrijheid enkel en alleen voor Franstaligen, maar zeker en vast niet voor Vlamingen. Als Arena haar zin krijgt, maar die krijgt ze niet - hadden we uiteraard nog steeds gebruik kunnen maken van de Amerikaanse sites…

Vandaag stond in de krant dat de Raad van State het proces over de partijfinanciering van het Vlaams Belang naar het Grondwettelijk Hof gaat sturen, en dat er dan waarschijnlijk geen arrest meer komt voor de verkiezingen van 2009.

De Gazet van Antwerpen schreef vandaag dat de’ toleranten’ naar de Raad van State stapten en ze de dotatie, het geld dat het parlement aan het Vlaams Belang geeft om te kunnen werken, voor maximum één jaar wil laten intrekken.

De enigen die hiermee de mensenrechten schenden, en dan vooral artikel 10, zijn zij zelf. Waalse partijen hebben al zowat alle artikels overtreden. Van corruptie tot moord, van discriminatie tot Vlaams racisme, van onrechtmatige opsluiting tot marteling, slagen en verwondingen. Vlaamse socialisten staan evengoed gekend voor corruptie, smeergelden en profitariaat.

GvA 9/7: “De procedure loopt al enige tijd, maar nu heeft auditeur Luc Vermeire een advies van 258 pagina’s klaar. Hij wil dat de Raad van State, vooraleer hij zelf beslist over de financiële drooglegging van het VB, een aantal vragen stelt aan het Grondwettelijk Hof.

Om welke vragen gaat het?

Moeten ook de pamfletjes en alle andere bewijsstukken, waarop de klagers zich baseren om het VB ondemocratisch te noemen, vertaald worden in het Frans, omdat sommige leden van de Raad geen Nederlands kennen?

De Raad van State gaf zelf advies bij het totstandkomen van de droogleggingswet en nu oordeelt hij over de toepassing van die wet op het VB. Is de Raad wel onpartijdig?

Is er bovendien geen schijn van partijdigheid omdat de Raad voor de helft uit Franstaligen bestaat en zij mee oordelen over een Vlaamse partij die de onafhankelijkheid van Vlaanderen wil?

Vijandig staan tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geen misdrijf. Om de dotatie van het VB in te trekken moet ook geen misdrijf gepleegd worden. Is dat niet een te erge schending van de vrijheid van meningsuiting?

Is een veroordeling voor racisme automatisch “een teken” dat de partij ondemocratisch is, of moet ze bovendien aanzetten tot geweld? En is de vrijheid van meningsuiting wel voldoende beschermd in deze droogleggingswet, omdat geen beroep meer mogelijk is tegen een arrest dat het VB zijn geld afneemt?

Is intrekken van de dotatie geen feitelijk partijverbod, omdat het VB dan geen geld meer krijgt van de staat, maar ook niet van privéfinanciers? En is dat geen schending van de vrijheid van vereniging?

Discrimineert de droogleggingswet niet? Ze neemt immers partijen die op zich geen misdrijf plegen maar wel tegen het EVRM zijn, hun geld af, terwijl partijen die kandidaten hebben die veroordeeld zijn voor corruptie, verduistering en schriftvervalsing, hun dotatie niet kunnen verliezen?


De Raad van State moet zijn auditeur niet volgen, hij moet de vragen dus niet stellen aan het Grondwettelijk Hof. Maar hij moet wel antwoorden op alle argumenten die de auditeur aanvoert. Doorgaans volgt de Raad echtere het advies van zijn auditeur. Als dit gebeurt, komt er zeker geen beslissing over de intrekking van de dotatie van het VB meer voor de verkiezingen van 2009."

20:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Het VB over EVRM, wat jij 'de literaire vrijheid' noemt:

Filip Dewinter: "Wat mij betreft is het Verdrag van de Rechten van de Mens ondergeschikt aan het principe van Eigen Volk Eerst, al de rest is larie en apekool." (Filip Dewinter op 14 juni 1992 in het VRT-programma De Zevende Dag)


Gerolf Annemans (in De Morgen van 15 juni 1992): "Het Vlaams Blok voelt zich inderdaad niet gebonden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die VN-verklaring is mee opgesteld door mensen uit Senegal en Ivoorkust. Daarmee moeten wij hier in Borgerhout geen rekening houden."

Jij begint telkens weer over een zogenaamd 1ste proces, waar het VB dan zou vrijgesproken zijn. Dat is een fabel. Een proces heeft een begin en een einde. Van 1ste aanlag tot/met Hof van Beroep en Cassatie. Anders gezegd: er is maar één proces tegen het VB geweest en dat liep uit op een veroordeling. Het VB heeft dit proces ruim 4 1/2 jaar door allerhande juridische spitsvondigheden weten te rekken, waardoor inderdaad de indruk kan ontstaan dat het om verschillende processen ging, maar dat is een foute voorstelling van zaken.

Gepost door: Hugo | 10-07-08

Nee, Hugo, net door de juridische spitsvondigheden werden ze veroordeeld. Daarvoor waren ongeveer 36 wetswijzigingen nodig. Ik zal de uitspraken van de eerste rechter eens terug opzoeken, dat was tenminste een rechter met verstand.

De laatste franskiljonse rechter (Smetryns) werd aangeduid door Verhofstadt en hij werd er nadien flink voor beloond.


Smetryns werd gepromoveerd op 03 december 2006 in het hof van cassatie - Staatsblad van 13 december 2006.

Een ander interessant detail is dat zijn neef, ook een rechter Smetryns, een gevreesd man was na de oorlog en heel wat vermeende of echte collaborateurs de dood instuurde.
Dus over een 'eerlijk' proces zou ik,als ik jou was, maar zwijgen. Je vader had er na de oorlog kunnen bij zijn.
Wat Gerolf Annemans zegt, dat klopt ook. Je kunt niet achter iets staan waar landen zoals bv. de Ivoorkust of Zimbabwe mee hun handtekening hebben ondergezet. Je moet maar eens gaan kijken welke landen het allemaal hebben ondertekend en hoeveel erbij zijn die de mensenrechten aan hun laars lappen (meestal rode laars). Wat is zo'n verdrag dan nog waard??

Het kan evenmin dat iemand achter de Europese Rechten van de Mens staat, en ondertussen de meerderheid van de bevolking in ons land discrimineert en financieel uitzuigt.
Mensenrechten moeten er voor iedereen zijn. Overloop gerust alle art., dan zal je, als je eerlijk bent vaststellen dat ze bijna allemaal worden overtreden door onze eigen overheid. Je mag al om te beginnen geen mensen uitsluiten vanwege een mening...

En dan hebben we het nog niet op gehad op Europees vlak. Wat ze nu willen doen door Ierland te negeren kan al helemaal niet democtratisch genoemd worden. Maar daar zal ik het later over hebben want ik moet nu dringend weg.

Gepost door: Janice | 10-07-08

Hugo ...welke rechten van de mens ,het recht om in Belgie de parasiet uit te hangen...ze liggen allemaal te bleten over "de rechten van de mens" maar ze gaan allemaal naar China voor dat sportfeestje ( de fotookes van die executie gezien ,beste Hugo ) of Iran waar ze nog kindertjes aan de koord laten bengelen enz enz...rechten van de mens is alleen interessant als het hun past....inderdaad Hugo "eigen volk eerst"!! zoals mijn eigen kinderen "eerst" en als die het goed hebben ,dan pas zal ik aan de uwe denken...das de normale gang van zaken ..zo ben jij zo ben ik zo is iedereen !!

Vlaanderen ook eerst !! en als er iets overschiet
voor Walonie ,ach waarom niet ! een kinderhand is vlug gevuld

Gepost door: Rene | 10-07-08

De commentaren zijn gesloten.