17-07-08

CD&V duwt oude krokodillen opzij.Dit korte maar zeer krachtige stukje illustreert perfect wat er momenteel bij de CD&V en bij uitbreiding in heel vlaanderen aan de gang is.
Belgische oude krokodillen worden door de jonge vlaamse wolven opzij gezet.

De symboolwaarde van dit filmpje is volgens mij zeer hoogLet vooral ook op de verbauwereerde reactie van Eyskens, hij kan het zelf niet geloven dat zijn wijze grijze woorden genegeerd worden.

(met dank aan 4Sake om het op youtube te posten en aan JP om dit door te sturen).

20:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Die belgicistische... betweter zal waarschijnlijk een slaaploze nacht meegemaakt hebben,,wat een afgang voor iemand die van zichzelf denkt dat hij wijsheid in pacht heeft!!
Wie ook zulke "afgang" meemaakte is Anne Martens bij een vraaggesprek v/d GVA (te bekijken op één van die onderstaande filmpjes)

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 17-07-08

Dat moet pijnlijk zijn.

Maar even iets anders, want dit is wederom pijnlijk voor VRT Nieuws. Een jaar na hun 'eengemaakte redactie' werken ze nog niet efficiënt! De jonge CD&V'er wordt geïnterviewd door een ploeg van VRT Nieuws (Het Journaal) de journalist die Eyskens interviewt werkt óók voor VRT Nieuws (maar dan voor TerZake). De idee achter de eengemaakte redactie was net dat Het Journaal, TerZake en het radionieuws net gingen samenwerken. Zo zou er bespaard worden op journalisten.

En kijk nu, in plaats van Eyskens verder te interviewen, gaat deze journalist die jonge CD&V'er interviewen, terwijl die al geïnterviewd wordt door een VRT Nieuws-journalist! Twee journalisten voor één interview in plaats van twee journalisten voor twee interviews. Dat noem ik nu eens verspilling van geld.

Gepost door: Gerda | 18-07-08

Na het nog eens te bekijken valt mij op dat er zelfs 3 ploegen van VRT Nieuws staan. De man rechts naast de camera heeft ook nog een micro vast van het radionieuws van de VRT. Tja ...

Gepost door: Gerda | 18-07-08

Bruno Valkeniers con-federalist? die VB voorzitter is een vreemde vogel.Beseft die wel dat hij in een separatistische partij zit?Laatst zag ik hem in de Zevende Dag waarschuwen dat er een oplossing moet komen of Belgie spat uitéén.Een VLDer repliceerde toen dat dat toch net hetgene is wat het VB wilt,de oplossing van het VB is toch net het uiteenspatten van Belgie?En nu moet je dit lezen!Vreemd,zeker als je daarnaast Bart Dewever zijn bijdrage leest.In dit geval is Bart de echte republikein en Bruno bijna Koniinklijk con federaal.Vreemde voorzitter die Valkeniers,geen echte Vlaamsnationalist maar eentje die ze gauw-gauw een Vlaamsnationale vormingscurcus hebben gegeven maar hij snapt de essentie nog steeds niet...

Gepost door: Tiberius | 18-07-08

Dat was niet echt een waarschuwing, maar eerder een vaststelling. Want het is waar dat wanneer er geen oplossing gevonden wordt tussen de verschillende partijen die een 'rol mogen' spelen om tot een staatshervorming te komen, het rap gedaan zal zijn met België en de rol die de koning mag spelen. Voor het Vlaams Belang liever vandaag dan morgen natuurlijk!

Dat ze Bruno Valkeniers gauw-gauw een Vlaamsnationale vormingscursus hebben gegeven klopt zeker en vast niet. Bruno was er achter de schermen al altijd bij.

Gisteren terwijl ik aan het rijden was, hoorde ik op de radio een grondwetspecialist zeggen dat je voor een confederalistische staat eerst een onafhankelijke staat moet worden, die dan pas een confederatie kan aangaan met een andere staat. Dat kan dan gaan over het leger, of buitenlandse zaken. Maar de twee staten zijn en blijven dan in ieder geval onafhankelijk ook al beslissen ze samen om in een confederatie te stappen voor bepaalde zaken waar ze beiden nut bij hebben.

Gepost door: Janice | 18-07-08

Sprekend over oude krokodillen... Wat denke jullie van ons shepentje
PHILIPPEN HEYLEN ?
De onzin die die man verkoopt, heeft niets met oude krokodillen te maken.
Het is gewoon een WANGEDROCHT,
een bewijs van zijn slechte wil!
Er is één geluk, één groot geluk:
heb je zijn baardje al gerzien?
Dat baardje noemen ze in NL:
een sprekende KUT.
WEMNU: uit die sprekende KUT komt de grootste BELGICISTISCHE ONZIN!
******************************************************************************************************** GELIEVE DEZE TEKST TE VERSPREIDEN!***********

Gepost door: Erwin | 18-07-08

Radio 1 : De Oude Prof en de Zee Geachte Heer,

Gelooft u dat nu echt?

De hypothese die u stelt is louter speculatief. Niets sluit uit dat de maatschappelijke ontwikkelingen zich op een andere manier zullen voltrekken en dat zulks finaal veel voordeliger voor VL maar ook voor W kan zijn.

Br zal goed moeten opletten wat het doet.

Ziehier uw schema: Vl onafhankelijk, Brussel los van VL, rand rond Br ook weg, Vlamingen die in Br wonen betalen er belasting zodat er een nieuwe transfert ontstaat.


1. U geeft toe dat Vlaanderen als soevereine staat economisch leefbaar is.

Inderdaad, dit is nogal evident (know-how, "zeehavens", meertaligheid, kennis enz.). U vergeet te zeggen dat er ook zoiets als de EU is.

Spijtig voegt u hier niet aan toe dat ook op sociaal, cultureel, en politiek vlak dit enorme voordelen met zich mee kan brengen. Ook samenwerking met NL biedt perspectieven.
Al deze factoren samen zouden een nieuwe dynamiek tot stand kunnen brengen.
Zeker ook economisch kan dit tellen.

M.i. zullen vele Franstaligen pas dan het nodige respect aan de dag zouden leggen hetgeen ze nu door de logica van de Belgische structuren volledig ontberen.

De taalgrens wordt een staatsgrens; de minderhedenverdragen zouden goedgekeurd kunnen worden; tal van sociaal-economische dossiers zouden efficiënt kunnen worden geregeld (sociale zekerheid, migratie, infrastructuur enz.); het onnodige minderwaardigheidscomplex van uw en vroegere generatie zou eindelijk eens kunnen worden afgelegd,...


2. U gaat er vanuit dat Br voor Vl volledig verloren gaat. Tijdens het Belgisch regime heeft dit proces zich inderdaad langzaam en voor de Vlamingen op pijnlijke en oneerlijke manier voltrokken.

Juist door dit regime in stand te houden kan dit proces zich verder voltrekken (zie huidige discussie over de rand en de toch wel imperialistische houdingen).

Een taalgrens die staatsgrens wordt biedt m.i. daarom meer garanties (deze grens is dit nu al een beetje want enkel te veranderen met een dubbel versterkte meerderheid, een sterk jurisich argument bij scheidingsonderhandelingen).

Bovendien kan Br. Vl. niet zomaar loslaten omwille van tal van redenen (historisch, geografisch, economisch, politiek, juridisch, cultureel...).

Ook na een onafhankelijkheid van VL zal na een poosje aldaar de rede moeten terugkomen. Zoniet schieten ze zichzelf in de voet en zal Br economisch veel minder belangrijk worden. Zo is het nog maar de vraag of heel wat bedrijven, de Europese instellingen enz. hen hiertoe niet zullen verplichten. De relaties met Vl zullen normaliseren. Bovendien moet er een onderscheid gemaakt worden tussen Brusselaars en Walen die hoegenaamd niet als een eenheid kunnen worden gezien.

Dat een "klein België" door een mogelijk vetorecht te gebruiken de onafhankdelijkheid van Vl zou tegenhouden is natuurlijk pure nonsens.

Staatsvorming is in se geen juridisch maar wel een politiek gegeven. Een moedig ongecomplexeerd Vl in het hart van de EU zal erkend worden.

Onderhandelingen op nationaal maar ook op internationaal niveau zullen wellicht het lot van Br belechten.

Misschien komt Vl daar wel veel beter uit en gaat de door u gestelde "hypothese" (me dunkt hoopt u dat toch ook zelf?) volledig de mist in.


3. Er zou een nieuwe transfert ontstaan?

Deze uitspraak is weerom uitermate speculatief.

De in Brussel gevestigde vennootschappen kunnen makkelijk hun zetel naar elders verschuiven. Een agressieve houding van Br. jegens Vl zou het domste zijn wat ze kunnen doen.

Heel wat instellingen zullen dan uit Brussel verdwijnen en mogelijks naar het beter georganiseerde Vl gaan enz. Ook de EU zal in een Klein-België nog moeilijk kunnen blijven.

Het kan dus goed zijn dat de kostprijs van een scheiding al bij al nog mee zal vallen te meer omdat een onafhankelijkheid van VL ook tal van economische (en andere) perspectieven biedt en dus de baten veel groter zijn.

Een rationele keuze is dus mogelijk.

Een goede maar kordate onderhandeling van Vl kan wellicht wonderen doen.


Kortom, hetgeen u stelt is louter een (onwaarschijnlijke) hypothese.

Uit een bestaande logica treden biedt ook kansen.

Paradoxaal genoeg kan de onafhankelijkheid van België in 1830 hier als voorbeeld gelden.


M.i. toch al één reden om zeker op 21 juli te feesten ;-)?


Mvg,
Beste heer,

dank voor constructieve gedachtewisseling. Vlaanderen is natuurlijk als soevereine staat economisch leefbaar. Maar u mag niet vergeten dat een Vlaamse republiek het zal moeten stellen zonder Brussel, de hoofdstad van Europa, wereldwijd bekend en goed voor 20 percent van het Belgische bruto nationaal product. Brussel is ook momenteel onze politieke hoofdstad. Vlaanderen amputeren van Brussel lijkt mij een fatale verminking. De Vlaamse rand rond Brussel zou ook verloren gaan in tenminste een twaalftal gemeenten waar thans reeds een meerderheid van de Franstaligen woont . De beruchte miljardenstroom van noord naar zuid zou natuurlijk wegvallen ingeval van onafhankelijkheid, maar zou vervangen worden door een nieuwe miljardenstroom, dit keer van Vlaanderen naar Brussel. Immers Vlamingen die elke dag in Brussel gaan werken, zouden te Brussel, alsdan een andere staat, belastingplichtig worden. Het gaat om een bedrag van vier tot vijf miljard euro. ook niet niets. Komt een dat Brussel en Wallonië de voortzetting van België zouden opeisen terwijl Vlaanderen zou overkomen als de break a way bstate. In de Europese ministerraad zou Klein België beschikken over een vetorecht op het ogenblik dat moet gestemd worden over de internationale erkenning van Vlaanderen. De zaak is dus uitermate complex. Derhalve ben ik voorstander van de verdere uitbouw van het federalisme op zijn Belgisch met grote bevoegdheden voor de deelstaten maar ook een efficiënt werkende federale staat


Geachte Heer,

Evenzo las ik met belangstelling uw reactie.

Evenzo kan ik aanvaarden dat u een andere mening hebt.

Naar eigen werk verwijzen is toch wel ijdel, niet?

In dit opzicht verwondert het mij dus niet dat u spreekt van een beschavingsdeficiet, intellectuele onzekerheid enz.

Er lijken mij meer en meer argumenten te bestaan voor een vergaande autonomie en zelfs onafhankelijkheid van Vl en W (en B als stadsgewest).

De democatie zal er wellicht wel bij varen: het hergroeperen van verkiezingen is dan overbodig.

U blijft volledig in de Belgische context denken.

Ik ben een heel stuk jonger dan u en doe dit niet meer en meen dat deze houding steunt op heel wat ernstige gronden.

Juist in tegenstelling tot wat u meent te ontwaren getuigt dit van een ongecomplexeerdheid en m.i. van een meer moedige houding.

21 juli is nabij.

Prettige feesten ;-)

Mvg,


Beste heer,

Met Belangstelling las ik uw commentaar op mijn interview. Ik kan goed aanvaarden dat u mijn mening niet deelt. Maar ik begrijp niet waarom u, blijkbaar bij gebrek aan argumenten, onmiddellijk moet beginnen te schelden, wat wijst op een beschavingsdeficit en een bewijs is van intellectuele onzekerheid en enige gecomplexeerdheid.
ik heb nergens gezegd dat ik geen verkiezingen wil. Dit is natuurlijk nonsens. Ik vind wel zoals velen dat de verkiezingen best worden gehergroepeerd. Dit kan alleen de werking van de democratie ten goede komen.Geachte Heer,

Bij God weet ik niet waarom ze u steeds uitnodigen.

Weerom noteer ik dat u er een fundamenteel ondemocratische houding op nahoudt met een verassend gebrek aan dialectiek.

Niet politici maar werkgevers, vakbonden, wetenschappers zouden op een veel serenere wijze de problemen kunnen oplossen.

Verkiezingen,..., dat is toch niet noodzakelijk.

Mij lijkt het dan ook veel democratischer dat radio 1 een debat houdt tussen de voorzitters van de verschillende politieke partijen die wel nog bij de kiezers verantwoording moeten afleggen en over een madaat beschikken. Dat dit debat gevoerd wordt met een open visier. Dit wil dus zeggen dat geen enkele hypothese wordt uitgesloten en niet op voorhand door sujets zoals u belachelijk worden gemaakt. M.i. zijn overigens de redeneringen die u dienaangaande formuleert helemaal niet zo consistent, bevatten veel contradicties, en zijn derhalve eerder eenzijdige gezagsargumenten van een 'fils de papa' uit een 'Belgique de papa' :-).

Uw generatie heeft er een knoeiboel van gemaakt. Maakt u dat een ervaringsdeskundige?

Ziehier mijn vraag: kan u op radio 1 niet beter wegblijven en uw ego wat temperen?

Nog eentje: wie vraagt u altijd om gehoord te worden (en met welke bedoeling)?

Velen, zelfs binnen uw partij, horen u niet meer graag.
U kost nl. stemmen.

Mvg,
Gepost door: x | 18-07-08

Heylen is een belgicist eerste klas. Waarom uitgerekend hij, met de 11-juli viering van de stad Antwerpen en het havenbedrijf, de openingsrede moest houden snapt geen kat.

Toen Frans Crols, de voorzitter van de Adviesraad van Trends magazine (wiens columns ik trouwens heel erg mis in het weekblad Trends sedert hij met pensioen is) begon te spreken over de Vlaamse onafhankelijkheid, moet Heylen het zowat in zijn broek hebben gedaan. Om het voor hem nog erger te maken kwam Matthias Storme daarna aan het woord, maar hij hield het bij het toekennen van het Gulden spoor aan zuster Jeanne Devos en Urbain Vandeurzen.
TOen An De Moor (voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw) aan het woord kwam en een prachtige speech gaf, kon hij het blijkbaar niet meer uithouden en verdween hij. Heylen had ergens anders nog verplichtingen zei men. Maar het slotwoord werd al door een evenwaardige 'Vlaming' gegeven...Marc Van Peel.

Heylen verdween in ieder geval vooraleer het Vlaamse volkslied werd gezongen, en of Marc Van Peel meezong kon ik niet zien.

Gepost door: Janice | 18-07-08

PHILIPPE HEYLEN: de ULTIEME REDEN om nooit meer een partij als CD & allesbehalve v uw vertrouwen te geven! Philippe Heylen maakt het echt te bont!
Na zijn opgemerkte ideeën over de herbestemming van de kerkgebouwen in Antwerpen,
zijn vele reizen naar de Nieuwe Wereld,
zijn verbazende commentaren over het samenleven van de gemeenschappen in Belgenland (toevallig de naam van een schip van de Red Star Line) - samenleven dat hij bijna 180 jaar kent

WACHTEN WIJ OP HET VERHAAL OVER ZIJN LOTGEVALLEN
OP DE BARRIKADEN IN BRUSSEL NA DE OPVOERING VAN "De stomme van Portici" in 1830.

Deze zomer wordt toch nog de moeite!

Gepost door: Erwin | 19-07-08

dag jannice en jp inderdaad wat afgang, maar tis bij scheefcamerawerk dat is het spectaculairste inderdaad!
die koptelefoon die dient ook voor iets zenne !daar horen ze (sorry voor de doven,snik, snik)opdrachten

Gepost door: geert | 19-07-08

Goh, wat doen we met al die Belgicisten en ander gespuis na de onafhankelijkheid ?

Gepost door: Soetkin | 19-07-08

Wedden dat die bijdraaien als hun portemonnee dikker wordt? De echte fanatiekelingen kunnen natuurlijk altijd in Wallonië gaan wonen.

Als je de reacties leest van die 'belgicisten', dan denk ik niet dat we die hard zullen missen.
Want aan sommigen merk je echt nog dat de intelligente elite hier bijna 600 jaren geleden uit Vlaanderen wegtrokken en ze in Nederland daardoor hun 'Hollandse Gouden Eeuw' beleefden.

Gepost door: Janice | 20-07-08

Wel decadent eigenlijk hé ? We zijn al één van de rijkste landen ter wereld en we willen nóg méér. Veel is niet genoeg zoals ze zeggen. Maar ik vind dat een goed idee om al wie niet akkoord gaat te verbannen naar Wallonië. Misschien kunnen we hen wel een oprotpremie beloven, tegen dan toch geld genoeg.

Gepost door: Soetkin | 20-07-08

De commentaren zijn gesloten.