20-07-08

Hoe moet het nu verder? Vlaanderen onafhankelijk natuurlijk.

Het mag nu wel duidelijk zijn aan welke zijde de monarchie zich bevindt. Aan Vlaamse zijde alvast niet. Nooit geweest trouwens.
Iedereen ging ervan uit dat een gesprek tussen de gemeenschappen betekende dat de Vlaamse minister-president Kris Peeters, zou onderhandelen met de Waalse minister-president De Mot, om de staatshervorming van gewest tot gewest uit te werken.

339FB8F4-3B3A-4248-9F46-FA27AD87EA05


Langendries ----- Lambertz ----- De Donnea

Niets is minder waar. Een tweetalige Franssprekende Brusselaar van adel, François-Xavier De Donnea (MR), Raymond Langendries (cdH) met vergeten Vlaamse roots en Karl-Heinz Lambertz een Duitstalige verknocht aan de Waalse PS, kregen van de koning de opdracht “om na te gaan op welke manier waarborgen geboden kunnen worden om op een geloofwaardige wijze een institutionele dialoog op te starten”…

Poll Gazet van Antwerpen

Heeft de koning volgens u een goede beslissing genomen?
Ja (16.98%)
Nee (83.02%)

Denkt u dat de drie bemiddelaars de communautaire knoop kunnen ontwarren?
Ja (6.12%)
Nee (93.88%)


Op z’n minst… zéér eigenaardig!
Vooral omdat er geen enkele Vlaming aan bod komt. Nochtans vormen Vlamingen nog steeds de meerderheid van de bevolking in dit land en zorgen zij nog steeds dat er brood op de plank komt bij zowel de Franstaligen in Wallonië als Brussel net zoals de dotatie aan de koninklijke poppenkast eveneens voor het grootste deel (zoniet alles) door de Vlamingen worden betaald. Zij beschouwen zichzelf nog steeds als het ‘Herrenvolk’ die weer eens zullen beslissen wat er met die Vlaamse boeren moet gebeuren. En de Vlamingen? Die kijken gelaten toe, want het is al altijd al zo geweest. Geven, toegeven en afwachten tot het te laat is.

450px-Waalse_streektalenVoor een grotere kaart KLIK HIER

Die Franse heerschappij is nog een overblijfsel van de Franse bezetting. In feite zijn er maar ongeveer 600.000 echte Walen die na de terugtocht van de Romeinen in onze contreien zijn achter gebleven.
Welsh of Waals betekent trouwens ‘vreemdeling’ of ‘slaaf’.
De rest zijn nakomelingen van de Franse bezetters, Franse inwijkelingen en fanatiek geïntegreerde Vlamingen.
Kinderen van uitgeweken Vlamingen die destijds van geen hout pijlen wisten te maken en gingen werken in Wallonië.

De echte Walen zijn in feite maar met 600.000 en zij spraken hun eigen Romaanse taal die deel uitmaakte van de zogenaamde oïl-talen. Een taal die sterk achteruit ging sedert de Franse Revolutie maar in de twintigste eeuw volledig in de verdrukking kwam door toedoen van de Fransen.
Het Waals is trouwens één van de 500 talen die met uitsterven bedreigd is. Het wordt nog in sommige kleine dorpen gesproken door vooral landbouwers. (In Rouveroy heb ik het enkele jaren geleden nog gehoord. En enige jaren terug werden er op TV toneelstukken opgevoerd in het Waals).

En dat is wat de Fransen (of Franstaligen) ook met het Vlaams, dat zij als een dialect bestempelen, van plan waren en zelfs nog steeds zijn. Maar zelfs na 178 jaar onderdrukking van het Vlaams, dat volgens hen enkel door boeren wordt gesproken, is het hen tot op heden niet gelukt. Integendeel, wij proberen het Frans en hun imperialistisch gedrag terug te dringen waar we kunnen. Desondanks zijn er al heel wat Vlaamse gemeenten en dorpen onder Franstalig beheer gekomen. En dat zal nooit stoppen zolang wij niet eisen dat diegenen die bij ons komen wonen onze taal moeten leren... Brussel, de rand en zelfs Halle-Vilvoorde. En als we toegeven dringen ze steeds verder…
want er zal steeds opnieuw een ‘rand’ komen waar zij zich gaan vestigen en waar zij steeds opnieuw faciliteiten gaan eisen om daarna het gebied te claimen als ‘Franstalig gebied’ dat bij Brussel of Wallonië moet ingelijfd worden.

De Franstaligen snappen dus nu evenmin dat ze wel de Walen de Franse taal hebben doen spreken, maar dat het hen in Vlaanderen niet is gelukt.

Dat ze uit onze hand eten en wij jaarlijks 12 miljard euro hun richting uitsturen vinden ze eveneens doodnormaal.
Dat 'geschenk' van Vlaanderen aan Wallonië en Brussel dat 14,9 keer groter dan het bedrag dat federaal België elk jaar aan projecten voor ontwikkelingslanden betaalt.

De geldstroom naar Wallonië en Brussel bedraagt 7¨% van het Vlaams bruto nationaal product en dan spreken we nog niet over het aflossen van de staatsschuld dat bijna exclusief door Vlaanderen wordt gedragen.
Doordat Vlaanderen mee intresten betaalt op schuld die door Franstalig België of ten behoeven van Franstalig België is gemaakt ontstaat eveneens een geldstroom. De K.U.Leuven schatte deze jaarlijkse overdracht op ongeveer 4,5 miljard euro.

De vier traditionele sectoren van de sociale zekerheid, waarvan Vlaanderen 64 procent financiert, waren in 2003 al samen goed voor een geldstroom van 3,74 miljard euro:
Gezondheidszorg: 1,24 miljard euro
Kinderbijslagen: 0,34 miljard euro
Arbeidsmarktuitgaven: 1,23 miljard euro
Pensioenen: 0,93 miljard euro

Volgens een studie van de KBC ligt dit bedrag nu al om en bij de 6 miljard euro. Er worden ook nog subsidies betaald voor de politiehervorming die hoger liggen dan in Vlaanderen, voor onderwijs (zo heeft Verhofstadt destijds zijn plaatsje als premier gekocht voor 2,2 miljard transfers voor Franstalig onderwijs), en subsidies aan Waalse bedrijven. (Waalse bedrijven krijgen bijvoorbeeld een subsidie uitbetaald die gelijk is aan de vennootschapsbelasting).

De totale overdracht van Vlaanderen aan de Franstaligen bedraagt meer dan 12,68 miljard euro per jaar.

Het ziet er volgens de laatste berichten echter naar uit dat de ‘tsjeven’ terug zijn van weggeweest, want zonder onderhandelen, zonder enige compensatie heeft Leterme al 750 miljoen aan de Brusselaars cadeau gedaan. Wat valt er dan nog te onderhandelen?

Hoe moet het nu verder, vraagt men in de media. Het eerste wat er moet gebeuren is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zonder dat kan er niets worden uitgewerkt. De kieskring voor de Franstaligen openstellen tot diep in het Vlaamse land is ongrondwettelijk. Daarom liet Verhofstadt de vorige verkiezingen eerder doorgaan dan gepland. Net zoals hij alle problemen voor zich uitschoof wou hij evenmin met de splitsing geconfronteerd worden die volgens de grondwet de week daarop uit voeten zou moeten geweest zijn.

'Vlaanderen onafhankelijk'. Zoals iemand al eerder schreef, ‘dat is onze uitweg uit het Belgische moeras. Onze boodschap vandaag is duidelijk: wij hebben er genoeg van. Genoeg van het gesjoemel, genoeg van het gemarchandeer genoeg van de compensaties, de dreigementen, de transfers, genoeg van conclaven en staatshervormingen, wij hebben genoeg van België.’Waals
ene blanke dame, on noer tchivå

Frans
une dame blanche, un cheval noir

Waals
ene blanke dame, on noer tchivå

Nederlands
een blanke dame, een zwart paard

Bron: Wikipedia

00:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

juist het vlaamse gedeelte van belgié niet naar hollanders!is ook al onafhankelijk he!

Gepost door: geert | 20-07-08

@Janice Waarom steeds als extra vermelden 'van adel'?
U weet toch waar adel voor staat?
[A]nus [D]eppen [E]n [L]ikken.
In één woord: “vuiligheid”
Ik wil geen stinkende smeerlappen in mijn nabijheid.

Gepost door: Jean | 20-07-08

franstalige lezers reacties Sedert enige tijd volg ik de reacties van lezers van Le soir en la libre belgique.
Het is hallicunant,haat en dédain.
De replieken van de Vlaamse lezer zijn toch zo soft.
Ik denk niet dat het de Walen zijn maar wel de franstalige brusselaars.Dat kun je niet uitmaken bij de reacties.
De drie oude krokodielen zullen bewijzen dat dit onland totaal overbodig is.

Gepost door: filips | 20-07-08

Op RTLinfo.be zijn de reacties er soms ook wel over. Aan de andere kant kunnen de Vlamingen er wat van op HLN.be.

Gepost door: Gerda | 20-07-08

Gerda,
Je moest dan nog eens weten hoeveel reacties er niet weerhouden of terug gewist worden op HLN.BE
Je zou versteld staan dat er zo veel mensen het beu zijn om al die leugens van die krantenvodden nog te slikken.

Gepost door: Ovi | 21-07-08

De koning heeft op één punt gelijk en dat is dat er uit een crisissituatie als deze iets moois kan geboren worden. Namelijk: de onafhankelijkheid van Vlaanderen, maar dat laatste komt niet van hem maar van mij natuurlijk...

Gepost door: Antichrist | 21-07-08

Bron: Wikipedia

Wikipedia is geen referentie. Volgeschreven door leken. Iedereen kan eraan deelnemen. Ik heb er ook een account en breng af en toe verbeteringen aan, meestal wat data betreft. Misschien heeft 'Ovi', 'rene', 'Jean' of jij wel dat artikel waar je naar refereert geschreven?

Eén van de zwakke punten van Wikipedia is dat hij niet toestaat dat er verschillen van mening zijn. Wikipedia zegt dan: "voor onderwerpen waar er misschien niet één mening over mogelijk is, is wellicht een andere informatiearchitectuur nodig".

Straks gaan we nog zeggen: "het bestaat niet want het staat niet in Wikipedia" of "Google vind het niet dus bestaat het niet".

Kort samengevat: Waardeloze bron. Het enige positieve zou kunnen zijn dat het de gebruikers van Wikipedia ertoe zou aanzetten om gedegen bronnen en betrouwbare historische informatie aan te boren. Maar dat blijft giswerk.

Gepost door: Hugo | 21-07-08

Ter informatie Marie-Claire Houard
Marie-Claire Houard, de ambtenaar uit Luik die vorig jaar een petitie en betoging voor de eenheid van België organiseerde, heeft dit weekend een nieuw poging gelanceerd om mensen te mobiliseren via het internet. Volgens Houard is België "met de dood bedreigd".

Houard hekelt op een nieuwe website de federalisering van België die al 30 jaar aan de gang is. Ze richt haar pijlen vooral op de politieke wereld, die in haar ogen schuldig is aan de "particratie" (een vorm van democratie waarbij de wetgevende macht in handen is van politieke partijen) en aan de wil om de staat te ontmantelen "zonder democratisch mandaat".

Houard levert ook kritiek op de media, en stelt dat er sprake is van een "mediacratie" en van "dagelijkse desinformatie".

Begin dit jaar werd in de pers onthuld dat Houard acht jaar terug, toen ze nog bij De Post werkte, 200.000 Belgische frank had gestolen van klanten. De vrouw kampte in die periode met problemen. Omdat de slachtoffers waren vergoed en omdat het om oude feiten ging, werd ze niet vervolgd door het parket. (belga/bdr)

Gepost door: Infomania | 21-07-08

België failliet Bron Knack
33 miljard dollar in dubieuze leningen

21/07/2008 16:22

De kapitaalproblemen bij de twee Amerikaanse hypotheekreuzen Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation - FHLMC) en Fannie Mae (Federal National Mortgage Association - FNMA) zorgen voor verstrekkende internationale verwikkelingen die de geloofwaardigheid van de Amerikaanse geldmarkten op de helling zetten.

De twee geraakten in de problemen door de Amerikaanse kredietcrisis. In december 2007 al kondigde Freddie Mac een verlies van 12 miljard dollar aan. Intussen geraakte bekend dat België de op vier na grootste schuldeiser is van de twee hypotheekherverpakkers.

Volgens recente verklaringen van o.m. de Amerikaanse minister van Financiën Henry M. Paulson Jr., opgetekend door The New York Times, staat België vijfde in de rij van schuldeisers met voor 33 miljard dollar (21 miljard euro) in dubieuze beleggingen.

Nummer één op de lijst met schuldeiser van Freddie Mac en Fannie Mae is China met een pakket leningen ten belope van 376 miljard dollar.

Het merendeel van al die obligaties is wellicht in handen van grote Belgische financiële instellingen en hun beleggingsfondsen die recent nog zware klappen kregen op de aandelenbeurzen.

Analisten die de voorbije dagen bij de Nationale Bank van België uitleg vroegen over de mogelijke implicaties van de problemen met Freddie Mac en Fannie Mae voor de Belgische financiële instellingen, stootten op de voice mails van afwezige kopstukken.

'Bij de centrale banken lijken ze alleen maar begaan met het inflatiegevaar,' zegt één van de vooraanstaande marktanalisten. 'Ze hebben kennelijk niet in de gaten dat stilaan alle boordtabellen naar rood gaan.'

R.V.C.

Gepost door: Infomania | 21-07-08

ik vind een onafhankelijk vlaanderen onozel. dit brengt zelfs zeer véél problemen met zich mee voor vlaanderen. vele multinationals trekken weg uit brussel. resultaat: hoge werkloosheid in vlaanderen. conclusie: LAAT BELGIE BESTAAN. vlamingen en walen moeten hun steentje bijdragen.

Gepost door: lennert | 21-07-08

@ Ovi,
ja dat weet ik. Maar reacties à la "Het is zijn eigen schuld dat hij zich te pletter heeft gereden, wedden dat hij te snel reed?" vind ik toch beschamend, moet ik zeggen.

Gepost door: Gerda | 21-07-08

haha Lennert Net het omgekeerde zal gebeuren omdat Vlaanderen zijn eigen investeringsbeleid zal kunnen voeren o.m. door meer dan 12 miljard euro per jaar te kunnen besparen. (Wallonië moet zijn ontwikkelingshulp dan maar bij de internationale gemeenschap gaan halen)
Hoe naïef moet ge wel zijn om de belgicistische leugens te geloven? Slaap zacht, onnozel schaap.

Gepost door: Duplo | 21-07-08

Gerda, hij reed ook te snel, zelfs zijn moeder heeft het in de kranten komen vertellen. Ze was er niet bij en heeft er bijna 100km vanaf gedaan, maar het was nog veel te veel.
Swat, die insinuaties komen enkel doordat men de details niet wil prijsgeven. Als het kassa, kassa is, dan is men wel een publiek figuur. Als het wat tegen zit, dan moet de privacy beschermd worden.
Trek eens 1 lijn, noem een kat een kat, en er zal al veel minder zever zijn. Ook in Wikipedia. Dan moeten er geen muggezifters onnoemelijk veel tijd zitten leuteren om wat 'foutjes' (althans volgens die muggezifter) uit de encyclopedie te gaan halen. Ik dacht dat hij enkel hier zijn tijd zat te verdoen...

Gepost door: Ovi | 21-07-08

Hugo, het kan zijn dat er op Wikipedia soms zaken staan die niet helemaal juist zijn, maar dit is wel juist. Ik heb er al meer over gelezen dat dit, maar dan wel in boeken die ik heb gelezen toen ik in Ierland was. Die boeken kan ik echter niet meteen aanhalen als bron, omdat ik niet meer weet welke boeken het waren. Als je echter ooit in Ierland komt, dan kan je daar zeer veel informatie vinden. Zowel over de Welsh als over de Walen (de echte dan..)

Het feit dat zij, hoe moet je het noemen...'gefrankoloniseerd' werden is juist, en dat is het enige wat ik hier in deze bijdrage wil aanklagen. Een volk, een taal werd vernietigd.

Net zoals de Welsh in Engeland hun eigen taal niet meer mochten gebruiken, of de Bretoenen in Frankrijk evenmin hun eigen taal nog mochten gebruiken.

De Franstaligen hebben lang genoeg geprobeerd om met Vlaanderen hetzelfde te doen, maar het is hen niet gelukt.

Bovendien slaat enkel de bron Wikipedia op het laatste (de kleine druk) - dus enkel de vertalingen.

Verder heb ik nog mails opgeslagen uit een correspondentie met een Ierse prof die schreef o.a.

"... an inhabitant of Wallonië is referred to as ‘Waal’, which derives from Old English ‘wielisc’, meaning strange, foreign… ."

De Fransen hebben hier met de Walen gedaan wat de Engelsen met de Welsh hebben gedaan. Alleen hebben de Engelse onlangs hun fout toegegeven en mogen de Welsh terug hun eigen taal spreken en zelfs gebruiken in het onderwijs...voor zover er nog zijn die het kennen natuurlijk.

Naar ik heb gehoord zou Frankrijk nu eveneens hetzelfde doen in Bretagne.


Maar als je even de moeite doet om te zoeken, kan je ook op internet interessante informatie vinden over het Waals. (Iets dat je in feite beter zou doen vooraleer je hier komt protesteren...) Het zullen wel niet allemaal achterlijke lomperiken zijn zoals ik, hé!Gepost door: Janice | 22-07-08

Lennert Uiteraard zijn er multinationals in Brussel, maar die brengen vaak hun eigen personeel mee uit het buitenland. Als het Verdrag van Lissabon geratificeerd wordt mogen de buitenlandse multinationals zelfs hun personeel dat ze meebrengen dezelfde lonen betalen die ze in het thuisland ook zouden krijgen.

Sommige immo-bedrijven maken zelfs deze reclame:
"Victoire renting is gespecialiseerd in de verhuur aan buitenlandse medewerkers van multinationals in Brussel, de Nato, en ambassades, ..... Hierdoor hebt u betrouwbare huurders en kan u dankzij de gunstige huurprijzen een goed redement halen op uw investering. Victoire-Renting geeft een volledige service om tegemoet te komen aan de vragen van huurders en eigenaars, selectie van de panden, bezoeken, onderhandelingen en aanpassen van de huurcontracten."

Voor de rest is Brussel (uiteraard zonder de rand) een stad van ambassades, parlementen en de navo, en ook daar worden meestal de 'eigen' mensen tewerk gesteld.

De meeste multinationals zitten in Vlaanderen en dan vooral in Antwerpen.
Er bestaat momenteel zelfs een ambitieus plan om de regionale hoofdzetels van multinationals naar Antwerpen te lokken.

Gepost door: Janice | 22-07-08

Laten we hopen..... .....dat véél multinationals NU al vertrekken uit Brusselallahbath, die stad is nu al verpest en onleefbaar geworden, zeker voor Vlamingen met kleine kinderen, het begint er steeds meer op marokko te gelijken, niet dat ik ooit in dat land zou geweest zijn, ik mag er niet aan denken.
Ik weet waarover ik spreek, er woont familie, die liefst gisteren zouden vertrokken zijn, maar door het werk gebonden zijn.
In één woord, Brussel is een onleefbare, gewelddadige chaos geworden, volgepropt met allochtonen die de weg naar de OCMW's blindelings kunnen lopen, aan de leiding wat zuipschuiten, vlamingenhaters en onbeschoft onbekwaam personeel, voor 95% ééntalig.
Welke taal? die boeventaal.
Voor mij is Brusselallahbath een dode stad, mij niet gezien.

Gepost door: Jean | 22-07-08

Ovi, ik had het nu niet specifiek over de voetballer Sterchele. Het was maar een voorbeeld. U mag 'hij' vervangen door 'zij' (of evt. door 'het'). Mijn punt is dat daar soms mensen reageren zonder enige relativering in zich.

Vandaag bijvoorbeeld. In Duitsland is blijkbaar een meisje van 13 levensgevaarlijk gewond geraakt toen haar links kamp aangevallen werd door Neonazi's. Dan krijg je daar reacties op die je doen huiveren. Een voorbeeld.

[i]Joske Vermeulen, Schoten

Het slachtoffer, 13 jaar, was op een politiek kamp. De socialisten beginnen vroeg met hun indoctrinatie.[/i]

Zonder meer, zonder veroordeling van wat er gebeurt is. Dat noem ik triest.

Gepost door: Gerda | 22-07-08

Je hebt gelijk Gerda. Ik vind dat ook. Met het ongeval van Sterchele heb ik mij daar bijvoorbeeld ook aan geërgerd. Het vloeide meestal voort uit een soort jaloezie op zijn mooie auto en omdat hij veel geld verdiende.

En aan neonazi's heb ik ook de pest. Ik weet niet waar dit is gebeurd, maar het zijn vaak die gasten die uit het voormalige Oost-Duitsland komen die nog niet beseffen dat de nazi's in het westen zijn verslagen. Men hoeft er zelfs geen politiek etiket op te plakken, het zijn gewoon criminelen.

Gepost door: Janice | 22-07-08

Wat speelt ook u geweldig toneel of dringt het écht niet door ? Ga eens thuis bij sommige van je ploegleden een kijkje nemen mevrouw. Nazivlaggen en andere decoratie zijn hier schering en inslag.

Gepost door: joplin | 24-07-08

Joplin,
Er is geen zinnig mens die de neonazi's zal verdedigen. Dat het linkse kamp die groep spasten steeds wil linken aan nationalisten, kan ik goed begrijpen. Neonazi's zijn in de eerste plaats socialisten en zijn a priori links. Ze worden door de linksen wel naar rechts gedrumd omdat ze als nestbevuilers worden aanschouwd.

Gepost door: Ovi | 24-07-08

Slimmerd Ovi, het zal mij worst wezen of dit gedrag links dan wel rechts wordt genoemd. Eén ding weet ik wél zeker: ook een heleboel van de oude ratten in het VB heeft nazisympathieën en dat is verwerpelijk. Natuurlijk past dit niet meer in hun stramien, integendeel ze denken een nieuwe bondgenoot te kunnen vinden bij de Joden, dus aanpassen die handel.
Het staat ook zo mooi om te koketteren als VB'er met dat anti-nazi gedrag.

Gepost door: joplin | 24-07-08

Tja, helaas laat net dé Blokkroeg van Antwerpen zijn ware gelaat nog maar 's zien. Ontken niet dat notoire kopstukken van het VB zich al jaren thuis voelen in dat etablissement.
Shame on you !

Gepost door: Soetkin | 24-07-08

Soetkin, je taalgebruik verraadt je afkomst : van blokwatch. Op heel het internet vind je nergens het gebruik van Blokkroeg, behalve op ... inderdaad je mag 1 keer raden !! BLOKWATCH natuurlijk !

Wie moet er zich nu schamen ? Kom je hier nu de mensen voor rot uitmaken omdat Blokwatch ter ziele is gegaan ? Wel nu je je toch zo schaamt, post volgende keer onder een nieuwe naam, dan begin je weer met een propere lei ;)

Gepost door: Ovi | 24-07-08

Joplin en Soetkin Joplin, heb je tegen mij misschien?

Ik ben inderdaad pro-joods, omdat ik zo opgevoed werd. Mijn grootvader (Brits) hielp tijdens de oorlog joden vluchten naar Engeland. En mijn nonkel, de broer van mijn moeder was bij het Britse leger en heeft mee de kampen ontdekt.

Daarna probeerde hij steeds zelfmoord te plegen. Wat hem op de duur ook is gelukt.
En mijn vader werd opgepakt en in een kamp in Duitsland gestoken, waar hij tot aan zijn dood een vergoeding voor trok van Duitsland.

Vanaf de lagere school was ik bevriend met een joodse, Esther, die op zeer jonge leeftijd verongelukte samen met haar broer in een autoongeval in Gentbrugge. Met een andere Israëlische vriendin schreef ik tot enkele jaren geleden op een website Kristalhelder. Wat we hebben opgegeven vanwege de bedreigingen van links.
Nu heb ik zelf nog steeds een blog 'Het ander Klokje'.

Bij ons zitten niet meer of minder jodenhaters dan bij andere partijen. Flahaut zijn uitspraken van onlangs vergeten misschien? De joodse boycot van Israël vergeten? De marsen tegen Israël vergeten?
Er zijn trouwens geen grotere jodenhaters geweest dan de koninklijke familie vroeger. Dus kom nu niet zeveren dat Vlaams Belangers jodenhaters en nazi's zouden zijn. Integendeel zelfs, de joden kunnen steeds op onze steun rekenen. Als ze op straat lopen met hun keppel in hun zak doen ze dat niet uit angst voor Vlaams Belangers, maar wel voor links kiesvee...

Ik heb veel vrienden bij het Vlaams Belang en bij geen enkele heb ik ooit nazisymbolen gezien.

Ik kies natuurlijk mijn vrienden zelf uit, maar zij hebben er de pest aan, net als ik.
De ouders van Filip Dewinter komen trouwens ook uit het verzet.

Maar er zijn er, dat ontken ik niet. Ze zijn echter een doorn in het oog van Filip Dewinter die ze liever kwijt is dan rijk.

Maar diezelfde vraag, (of opmerking) werd vroeger ook aan Schiltz gesteld - toen nog bij de Volksunie. Zijn antwoord voor tv vergeet ik niet: "We kunnen er ook niet aan doen dat ze ons achterna lopen".
Wel, beste, wij ook niet.
Ze zouden trouwens beter passen aan de linkerzijde, want hun discous lijkt veeleer op dat van extreem links dan op rechts.

Dus stop met die onzin.


Weet je wat mij vooral opvalt? Dat de grootste roepers tegen het Vlaams Belang, weliswaar bij een andere partij zijn, en dan vooral links of VLD, maar afstammen van de echte collaborateurs en dat zijn dikwijls niet diegenen die aan het Oostfront gingen vechten tegen de communisten, maar hier de joden op de treinen hebben gezet en mensen hebben verraden. (Zoals mijn grootvader toen hij Britse piloten had verstopt...)

Maar dat waren diegenen die na de oorlog veranderden van kostuum (van zwart naar wit) en heel veel mensen zwaar hebben toegetakeld en enorm onrecht hebben aangedaan.

Jouw ouders of grootouders misschien ook?

Gepost door: Janice | 24-07-08

Ik bén joods mevrouw, omdat mijn moeder het was, want ik ben atheïst. Ter informatie: ik ben ook niet partijgebonden. Ik weet wat ik zie en ik zie wat ik weet.

Gepost door: joplin | 25-07-08

Maar toen de koord in de hoogte ging,
in elke lus een bemiddelaar hing;
De kraaien krijsten,"kwaad is kwaad"
De bossen echoden....inderdaad!

Naar een bewerking van KVT

Gepost door: Roger | 29-07-08

De commentaren zijn gesloten.