14-09-08

Column - Mia Doornaert

12-09-2008 - Mia Doornaert - de standaard

Mag kritiek op de islam nog?
Nee, als je de afgelopen paar weken de tirades tegen Geert van Istendael las. Het leek warempel wel of de beminnelijke schrijver een goed deel van de Vlaamse intelligentsia over zich heen kreeg wegens zijn kritisch essay over godsdienst in het algemeen en de islam in het bijzonder.

De vloed van kritiek op de opiniepagina's van enkele Vlaamse kranten vormt echter een optisch bedrog. Hij kwam uit een klein islamo-gauchistische hoekje dat electoraal drie keer niets voorstelt, maar dat zeer sterk staat in sommige academische kringen en vooral in de wereld van de ngo's. Met verschillende petten op, die de indruk geven van een breed forum, bestookt dat groepje dan de media met telkens dezelfde boodschap.

Die boodschap is simpel. Alles wat in de wereld fout gaat, is de schuld van het Westen, in de eerste plaats van de Amerikaanse Grote Satan. En de enige schurkenstaat ter wereld is Israël, die in een obscene vergelijking soms op één lijn met de nazi's wordt geplaatst. Dat de Palestijnse bevolking een van de snelst groeiende ter wereld is, doet er niets toe. Als de volgelingen van Stalin en Mao decreteren dat Israël genocidair is, dan is wie dat ontkent een handlanger van het kwaad.

Hun hypocriete kreet is dan telkens weer dat 'kritiek op Israël geen antisemitisme is'. Nee, en kritiek op een jood is evenmin jodenhaat. Maar, zoals Jean-Paul Sartre schrijft in zijn 'Réflexions sur la question juive', als men stelselmatig alleen maar joden bekritiseert en aanvalt, dan is er wel sprake van jodenhaat. En hetzelfde geldt als men alleen Israël aanvalt, en stelselmatig zwijgt over alle onrecht en wreedheid en onderdrukking in de moslimwereld, of die allemaal aan het bestaan van Israël toeschrijft.

Het lijkt dan ook alleen maar tegenstrijdig dat lieden die het atheïsme en historisch materialisme aanhangen en hevig antiklerikaal zijn, wel beste maatjes zijn met de islam. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden, niet waar? In een werkgroep van het andersmondialistische Forum van Porto Alegre viel al te horen dat de 'bevrijding van de wereld begint in Afghanistan', waarmee bedoeld werd aan de zijde van Osama bin laden tegen de Amerikanen.

Eén van de hardnekkigste oplichterijen, ook hier te lande, is dat anti-Amerikanisme per definitie 'links' of 'progressief' is. Maar alle totalitaire regimes waren en zijn anti-Amerikaans. Het naziregime of de Iraanse Khomeinistische revolutie bijvoorbeeld waren zeer subversief en anti-Amerikaans, maar zeker niet 'progressief'.

Als men dat gauchistische groepje tot aanhangers of nuttige idioten van Osama bin laden of president Ahmadinejad van Iran zou bestempelen, zou de wereld te klein zijn. Maar zelf maken ze een specialiteit van oneerlijke intentieprocessen. Elke kritiek op de islam stellen ze gelijk met extreemrechtse sympathieën, xenofobie en racisme. Wie zoals Van Istendael vrij en vrank kritiek op de islam uit, kan alleen kwalijke bijbedoelingen hebben.

Bij de aanvallers voegde zich Gouad Gandoul, voorzitter van het ACW van Genk. 'Woorden zijn nooit onschuldig. Het begon allemaal met woorden en het eindigde met gaskamers en massagraven', aldus een van zijn vermaningen aan Van Istendael (DS 9 september).

Die 'gaskamers' behoren ook tot het gauchistisch discours. De moslims zouden de joden van vroeger zijn, een onaanvaardbare vergelijking die op een vorm van negationisme neerkomt. De joden werden vervolgd en systematisch uitgemoord niet om wat ze dachten of zegden of geloofden maar om wat ze waren: Jood. De moslims hier worden niet systematisch vervolgd en nog minder uitgemoord. Ze genieten net als iedereen de bescherming van een democratische staat. Als er geweld gebruikt wordt, verloopt het eerder in de andere richting. Het zijn de critici van de islam die een mes in de buik moeten vrezen, het zijn de critici van de islam die moeten onderduiken en beschermd worden. Uit schrik voor moslimgeweld is er ook een zorgwekkende zelfcensuur aan de gang.

Binnen onze democratische systemen, met hun bakens en borstweringen, moet het democratisch debat vrij zijn gang kunnen gaan. Daarbij horen aanvallen op heilige huisjes. Dat geldt voor de Kerk van Rome, het koningshuis, de gekozenen des volks, dat geldt voor elke instelling. Waarom zou dat niet voor de islam gelden? De vloed aanvallen op Van Istendael lijkt hem juist gelijk te geven. Sorry, maar niet onze democratische rechten moeten zich aanpassen aan de islam. De islam moet leven met de vrije meningsuiting, ook die van beeldenstormers.


Mia Doornaert is redactrice buitenland

14:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Ik vind het verbazend, maar wel moedig, dat iemand als Mia Doornaert die er nu toch niet dadelijk voor bekend staat om het VB een warm hart toe te dragen, achter deze boodschap staat. Ze onderstreept daarmee impliciet het discours dat het VB al jaren -terecht- houdt. Ze is alleszins in mijn achting gestegen.

Gepost door: Antichrist | 14-09-08

Kom ik hier nog eens langs en lees een stukje waarvan ik denk: Nou, ik kan wel wat kritiek leveren maar ik wil toch ook toegeven dat ik het een eerlijke tekst vind. Dan pas merk ik dat het een citaat van Mia Doornaert is. Ook goed.


Mijn kritiek, met het citaat van Sartre in gedachte, zou geweest zijn:

Mevrouw,

Ziet u dan niet in dat het VB met het consequent aanvallen van de islam, de moslims demoniseert ?
Dit met een sterkere profileringsdrang van sommigen tot gevolg.

Of kan u zich niet vinden in dat Sartre citaat ?


Gepost door: Soetkin | 14-09-08

ZIJN ER MENSEN DIE DE MOSLIMS DEMONISEREN ? Hoe zou dat komen?

Vinden zij misschien die terreuraanslagen niet goed?
Hebben zijgeen medelijden met de arme zelfmoordterroristen die telkens ook zelf omkomen?

Hebben zij dan geen oog voor de verrijking van onze losgeslagen cultuur?

Gepost door: Udo | 14-09-08

Kijk 's Udo, ik weet dat er onder hen zijn die de terroristen een warm hart toedragen, ik ken ook mensen die alle moslims en met uitbreiding alles wat niet...tja, hoe moet ik dat definiëren ? 'Niet wit is' (vaak nog iets minder deftig uitgedrukt) het liefst ook in één keer wil opblazen.
Niet toevallig altijd VB fans.

Gepost door: Soetkin | 14-09-08

Sartre of gene Sartre feit is dat onze Moslimbroeders en hunne fantastische godsdienst al meer miserie ,verdeeldheid en noem maar op hebben veroorzaakt dan om het even wat...het sprookje begon met enkelen die zich hier kwamen "nestelen" toen werd er nog (onschuldig)gelachen met dat succesnummertje van de Strangers "ziekenkas" ooit las ik, jaren geleden een uitspraak van een ,naar ik meen Brusselse iman "nu zijn we slaven maar later zullen wij meesters zijn" ik heb dat nooit vergeten.Dank zij corrupte modderpartijtjes wordt een partij als VB werd gedemoniseerd , hun uitspraken ,kritiek ,waarschuwingen worden in het verdoemdenhoekje geduwd ,ze mogen alle waarheid bevatten , men heeft er geen gehoor naar, om de simpele reden ,ze komen van het VB.Zelfs de katholieke kerk neemt geen stelling in tegen de Islaam ,zelfs een eeuwenoud citaat over die Islaam rotzooi ,uitgesproken door de Paus ... het kot was te klein en de Paus een en al verontschuldiging , hij ging zelfs bidden in een Moskee...zover zijn we dan ...het begin van het einde ,onze westerse beschaving loopt op zijn laatste poten...in alle cafe's wordt enkel nog munt-the gedronken met op de achtergrond wat arabisch "zaag"muziek...cinema's dicht,coiffeurs dicht ,mode bestaat niet meer ,al de vrouwen in een burka ,cosmetica fabrieken ,varkenskweekerijen afgelopen ,enkel halal-restaurants...5 maal bidden per dag...in de scholen wordt enkel nog de Koran onderwezen,hebt ge een probleem met een lekkend kraantje ,geen nood de Koran geeft een antwoord over al uw problemen...enz enz enz....en als ge tegen die Islaaaaam toestanden kritiek durft uiten ,dan noemt men dat consequente aanvallen die de moslim demoniseert..."moet er geen zand zijn"!!!!! die moslim-kanker woekert maar voort in vele hun hoofd.
Vrede zij met U...maar als ge niet in Allah geloofd kun je "verrekken"...das geen citaat van Sartre das een citaat van mij Soetkin

Gepost door: Rene | 14-09-08

Soetkin Ik ga zelf niet op uw verdediging van 'de arme moslims' reageren. Ik laat het iemand anders doen in onderstaande clip.

Gepost door: Janice | 15-09-08

Ik verwacht ook niet meer van u mevrouw, u heeft dat reeds goed onder de knie; het ontwijken van vragen daar zijn, met PhDW op kop, VB'ers niet te evenaren.

Gepost door: Soetkin | 15-09-08

Soetkin,

Me dunkt nochtans dat u op sommige van mijn vragen ook vergeet te antwoorden.

Als je het verschil niet ziet tussen de 'aanvallen' van het VB en de Islam dan heeft u toch wel een probleem.

Laat ons eerst beginnen met de geografische vergelijking.
De Islam is bijna overal te vinden met kernen in het midden oosten en africa. Het Vlaams belang is enkel aanwezig in vlaanderen.

Politiek versus religie.
Het vlaams belang is een politieke partij met een politiek programma. Indien een van hun programma punten de religieuze invloed is van de Islam is het normaal dat zij dit gebruiken.
De Islam is een religie. Echter in realiteit is het meer dan een religie, het is een manier van leven, politiek, wetenschap, cultuur en economish model.

Geweld
De Islam en moslims gebruiken nooit geweld (hum...) en alle moslimstaten zijn democratieen. (hum..)
Het Vlaams belang gebruikt geen geweld en probeert via de democratie de zaken aan te klagen.

Aanvallen ?
Tja dan kan je de aanvallen van de sossen op de kapitalisten ook als haat beschouwen, of de liberalen op de werklozen, nietwaar. Dat is nu eenmaal het recht zoalg ze geen leugens verkondigen.

Dus de vraag is, heeft het VB ooit al leugens liggen verkondigen in hun programma waar ze bij bleven ? Zelfs bij hun veroordeling zijn ze nooit veroordeeld voor leugens, enkel voor het repetitief karakter van het uitvergroten van uitreksels uit kranten en rapporten. Geen leugens....

Het VB klaagt ook een hele hoop andere zaken aan hoor, meer dan migratieproblemen. Maar ja als je enkel dat wil lezen....

Gepost door: Den Amerikaan | 15-09-08

Nu kan het nog Bart Jan Spruyt gaat de filosofische toer op maar zijn analyse kan ik enkel maar bijtreden.
Verander in zijn artikel Nederland met de westerse democratieën en je zit nog juist.
Hier een paar fragmenten. Valt er nog iets te redden van onze beschaving?

Het antwoord op de vraag of wij nog in een democratie leven, lijkt nogal voor de hand te liggen. Wij kiezen en kunnen worden gekozen, onze stem is beslissend. Wij, het volk, regeren.
We kunnen ons afvragen of verschijnselen (het verval van de instituties van de democratische rechtsstaat) de oorzaak van de huidige politieke malheur zijn of de symptomen van dieper liggende (culturele) verschijnselen. In de klassieke interpretatie van ‘democratie’ – en daar wil ik het hier over hebben - moet aan een aantal nadere voorwaarden zijn voldaan voordat er van democratie sprake kan zijn. Wanneer die voorwaarden ontbreken is er geen sprake van een democratie maar van een ochlocratie, regeert niet het volk maar de massa, leven wij niet in een democratische orde maar in een staat van anarchie waarin de massa, vroeg of laat, om een Grote Leider gaat roepen om de chaos te beteugelen en de orde te herstellen.
dan in een ochlocratie.
In een gezonde democratie wordt vrijheid gedefinieerd als het recht om te doen wat men behoort te doen. In een ochlocratie is vrijheid niet meer dan de eis om te kunnen doen en te kunnen zeggen wat men wil doen of zeggen omdat men dat leuk en lekker vindt en daarom ook doet.
Vanuit het perspectief van een gezonde democratie is het vrijheidsbegrip in een ochlocratie ontaard in vrijblijvendheid en vrijpostigheid, wetteloosheid, ongebondenheid, onverantwoordelijkheid.

• In een ochlocratie verandert het taalgebruik: deugden worden ondeugden, ondeugden deugden. Wat onder gewone omstandigheden normaal is, krijgt in een ochlocratie een nieuwe, depreciërende benaming. Wat normaal ‘overmoedig’ heet, heet in een ochlocratie ‘dapper’; wat normaal ‘prudent’( voorzichtig) is, wordt ineens ‘laf’. De schaamte wordt een ‘stommeling die moet worden verbannen’. Wie onbeschaamd is, heet moedig. Wie zichzelf beheerst, is een lafaard. Geen maat kunnen houden, is het echte leven. Anarchie wordt vrijheid zonder meer.
Dan valt de periode van de morele en sociale anarchie in Nederland uitgerekend samen met een periode van immigratie en de grote kwestie van de integratie van (vooral islamitische) nieuwkomers. Dat is een grote culturele kwestie waar de leiders van de traditionele politieke partijen niet voor zijn opgeleid.

http://bartjanspruyt.blogspot.com/2008/09/leven-wij-nog-in-een-democratie.html

Gepost door: stradi | 15-09-08

Mia Doornaert In een woord samengevat "PROFICIAT" met het artikel.

Politiek is er om de belangen van 'de eigen bevolking' te behartigen én te verdedigen, niet om 'de eigen bevolking' schade en schande te berokkenen.
Die godsdienstwaanzin is in strijd met ONZE wetgeving, wat wil zeggen, die waanzin verbieden en niet de wetten aanpassen zodat het verderf verder alles kan verwoesten.

Gepost door: Jean | 15-09-08

@Amerikaan

Dat is geen vraag dat u me stelt hé, u poneert een interpretatie en vraagt een reactie.

Bent u trouwens écht een Amerikaan ? Dan vind ik uw Nederlands meer dan behoorlijk hoor. Head!

Gepost door: Soetkin | 15-09-08

Soetkin, ik wil je ook even een vraag stellen. Hoe oud ben jij?

Gepost door: Janice | 16-09-08

Soetkin,
Zie jij niet in dat het VB misschien over de veroveringsdrang van de islam gelijk heeft?

Lees dit er maar eens op na:
http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/417667/2008/09/16/Ook-niet-moslims-moeten-meedoen-aan-ramadan.dhtml

Gepost door: Antichrist | 16-09-08

Wat wil ze trouwens zeggen met 'Head'? Moet dat misschien de vertaling van chapeau voorstellen?

Gepost door: Janice | 16-09-08

Soetkin, antwoord gewoon beste Soetkin,

Aangezien u alle discussie ontwijkt, volgende vraag.

Bent u het eens of niet eens met Mia en verklaar u nader ?

Simpele vraag toch nietwaar ?

Gepost door: Den Amerikaan | 16-09-08

Not that proud of being European Europe has lost its way and this time scarily so. Last week a spokesman for England's Anglican faith-based community unabashedly pronounced the UK should consider implementing barbaric Sharia law into the UK's legal system. Shocking. I knew the Faustian affair that is the European Left's relationship with the Muslim community was gaining frightening proportions but this left me with an eerie feeling.
Europe is drowning in a culture of pseudo-intellectual leftish guilt and unhealthy victim ideology gone berserk. If you put out a movie critical of Islamic traditions as an Arab woman formerly adhering to the way of Mohammed, the European intellectual community will guarantee you a green light in no time. Yet, when Geert Wilders, a Dutch politician from the right (and not the extreme right, as the European biased media would want you to believe), announces a similar documentary, Harry Potter (Dutch prime minister Balkenende) has an acute panic attack.
This is how far Europe has come. We are the first to criticize the foreign policies of the US and Israel (which I definitely do not consider to be a bad thing), but in the meantime, the leftist Euromob who proudly presented us feminism, welfare and the in their opinion ever successful multicultural European society, fails to unanimously oppose religious zealots in their own country.

We do owe a lot to America. The fact of the matter is, we Europeans are tired of war, we lost London, Dresden, we have had to deal with the holocaust and the scorching heat of its ovens, … The only thing we have left now, ideologically, is a defeatist pacifist attitude that is now leading to a major influx of medieval Islam into our countries and an increased demand for stinking French cheese. Europe is braindead and no longer dares to declare the West as superior thanks to the perverted worldviews of the May 68 fucktards who put their mommie boys in politics.

We do have to thank Nixon, Kissinger and Reagan for ending the Cold War. Unfortunately, we've been spoon-fed an awfully biased leftist European media – revisionist on matters such as communism, portraying it as fascism with a human face and bent on bashing America and blaming it for everything that's going wrong here because of our laziness and complacency.Gepost door: Cédric Van der Hauwaert | 26-09-08

De commentaren zijn gesloten.