15-09-08

Politieke heksenjacht op Frank Van Hecke

De eis om opheffing van de onschendbaarheid tegen Vanhecke is gebaseerd op een tekst van een andere auteur in een lokaal blad uit Sint-Niklaas, waarin ten gevolge van getuigenissen van omwonenden foutief werd gemeld dat de vandalen die grafschennis pleegden, allochtone jongeren waren. Alhoewel meteen een rechtzetting in alle bussen werd verspreid, heeft Willockx het zover gekregen dat het Belgische gerecht Frank Vanhecke wil vervolgen, en niet de werkelijke verantwoordelijke voor de foutieve melding. Van Deurzen (CD&V) eist de opheffing van zijn politieke onschendbaarheid.
De politieke motivering is duidelijk.


Het Europees Parlement mag niet het instrument worden van een politieke lynchpartij

Pleidooi Guido Naets over opheffing parlementaire onschendbaarheid Frank Vanheckevoor de Juridische Commissie van het EP, maandag 8 september 2008

- Uitgesproken tekst –

Mijnheer de voorzitter,

Ik ben niet gekomen om Frank Vanhecke te begraven, te verdedigen of van iets vrij te pleiten. Ik sta hier om het Europees Parlement te verdedigen, opdat het zich niet zou laten verleiden tot het opheffen van de onschendbaarheid van Frank Vanhecke. Sta mij toe dit in 7 punten te ontwikkelen.

1° Ik heb dit Parlement meer dan 50 jaar van nabij gevolgd en met grote toewijding gediend: eerst 4 jaar als medewerker van de studiedienst van de Belgische christendemocraten, dan 18 jaar als Europacorrespondent o.m. voor Duitse en Nederlandse media en voor de Vlaamse openbare radio en televisie,dan 15 jaar als directeur-perschef van dit Parlement zelf. In deze laatste hoedanigheid was het ook mijn taak, het Parlement te beschermen tegen allerhande aanvallen. Ik grijp graag de kans aan om die taak, die ik van 1980 tot 1995 fervent verdedigde, vandaag voort te zetten.

2° Kringen die België te allen prijze willen behouden - zoals ze zelf zeggen ook met onwettige middelen -willen dit Parlement doen opdraven in een lynchpartij op de voorzitter van een partij die België ziet als een mislukte staat, “a failed state”, die zij democratisch en vreedzaam wil opsplitsen in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië in Europa. Hier wordt onterecht misbruik gemaakt van het gemakkelijkste voorwendsel – neen, geen verkiezingsbedrog, corruptie, smeergeld, of pedofilie (we zijn tenslotte in België), maar de meest abjecte van alle misdaden: racisme. Mijnheer de Voorzitter, in de bijna 30 jaar dat ik Frank Vanhecke ken, sinds hij hier assistent werd van Karel Dillen, heb ik hem nooit op enige vorm van racisme kunnen betrappen.

3° Niemand mag zich achter een parlementair mandaat verschuilen om misdrijven toe te dekken of te ontsnappen aan rechtsvervolging. Maar ik heb de indruk dat men Vanhecke wil vervolgen, niet voor een of ander misdrijf maar om wie hij IS; precies wat Hannah Arendt bestempelde als totalitarisme. De nationaalsocialisten gingen zo tewerk, Stalin liquideerde op dezelfde wijze al zijn tegenstanders. Vanhecke wordt vervolgd omdat hij symbool staat voor een partij die België wil opdoeken, zoals Cato in Rome elke toespraak voor de Senaat besloot met de woorden “ceterum censeo Carthaginem essedelendam”. Ook een andere Vlaamse partijvoorzitter, Bart De Wever wiens partij kartel vormt met deVlaamse christendemocraten wordt om dezelfde reden verguisd en ook de voorzitter van die andere radicaal-Vlaamse Partij Lijst Dedecker wordt er om belaagd. Wie opkomt voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid mag zich aan de ergste represailles verwachten.

4° Aanklagers in deze zaak zijn totalitair denkende en handelende figuren, die zichzelf kwalificeren als horende tot “democratische partijen”, tja, zoals de DDR zich vroeger “democratisch” noemde. Dit Parlement zou zich eigenlijk eens moeten buigen over de praktijken die tegen radicaal Vlaamse partijen worden gebruikt: doodsbedreigingen aan het adres van gekozenen, intimidaties van leden en sympathisanten, het gewelddadig arresteren van gekozenen hier voor dit Parlement bij een vredelievende herdenking van Nine Eleven, de sociale en politieke uitsluiting, het uit de vakbond zetten van leden van het Vlaams Belang – en dat wil in België wat zeggen want werklozensteun wordt door de vakbonden uitbetaald, die er een bonus van 160 miljoen EURO per jaar voor ontvangen. De zaak tegen Vanhecke is aangebracht door een man, Freddy Willockx, ooit ook Europarlementslid,vandaag burgemeester van Sint Niklaas, die 14 jaar geleden bekende dat hij 5 miljoen smeergelden uit het Agustaschandaal had aanvaard, het omkoopschandaal met helikopters waardoor Willy Claes ontslag moest nemen als NAVO-secretaris-generaal.

5° Het totalitaire blijkt uit het feit dat de opheffing van de onschendbaarheid werd gevraagd precies 2 dagen nadat Frank Vanhecke na 12 jaar voorzitterschap de fakkel aan zijn opvolger had doorgegeven –een voorzitter in functie aanpakken vond men blijkbaar toch net iets te gewaagd.De willekeur blijkt hieruit dat U dit dossier bij hoogdringendheid moet behandelen, terwijl vandaag bij de Brusselse politierechtbank alleen al 47.000 inbreuken op vervolging wachten wegens allerlei geweldplegingen en zware verkeersovertredingen als dronkenschap achter het stuur. Het totalitaire blijkt uit het feit dat het Belgische apparaat een tot Belg genaturaliseerde Marokkaanse terrorist genaamd Bellirasj gedurende tientallen jaren ongemoeid moorden liet plegen,terwijl de Marokkaanse diensten hem en andere terroristen wél konden klissen en buiten een reeks wapenopslagplaatsen ook nog ontdekten dat Bellirasj al jaren op de payroll stond van de Belgische staatsveiligheid!

6° In het licht hiervan ben ik als Belg gegeneerd, ja beschaamd dat dit Parlement en deze Commissie in spoed is opgetrommeld voor één zin in een persbericht uit een plaatselijk krantje uit 2005 dat ernstige grafschendingen in Sint Niklaas toeschreef aan allochtone jongeren. Eén zin die na enkele dagen werd rechtgezet in een nieuw bulletin voor alle brievenbussen van de stad omdat inderdaad niet met naam en toenaam kon bewezen worden dat het ging om allochtone jongeren. Het waren immers minderjarigen en dan kan de politie de identiteit niet vrijgeven!

Volgens de Belgische Grondwet mocht Frank Vanhecke als juridisch “verantwoordelijke uitgever” niet eens worden vervolgd omdat de schrijver van het stukje, een plaatselijke gekozene, zich vrijwillig had bekendgemaakt. Maar zoals U allicht weet is de grondwet in België allang een vodje papier. Men wou trouwens niet de schrijver doen veroordelen maar Vanhecke pakken. Hannah Arendt zou het met lede ogen hebben aangezien.

7° De Belgische politieke toestand is meer dan ooit een wespennest en wie hier als buitenlander in gaat roeren, weet niet wat hem te wachten staat. Als de Juridische Commissie de deur zou openzetten voor vervolging door het Belgische gerecht, van één van de meest uitgesproken voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid, zijn de kwalijke gevolgen voor het aanzien van het Parlement en voor de weerslag op de publieke opinie niet te overzien.

Om al deze redenen smeek ik het Europees Parlement, te beginnen deze Commissie, zich niet medeplichtig te maken aan een politieke lynchpartij en een karaktermoord op een radicaal Vlaamse politicus, met zg. racisme als goedkoop voorwendsel. België staat vandaag voor een van de grootste uitdagingen sinds het zich in 1830 van Nederland afscheurde; het zou bijzonder onverstandig zijn als het Parlement in die communautaire onderhandelingen partij zou kiezen.Mijnheer de Voorzitter, ik zei het al, ik hield dit pleidooi niet voor Frank Vanhecke maar voor het Europees Parlement zelf, dat al genoeg door het slijk wordt gehaald.


GN/GN DEF
Brussel, 8 september 2008 guido.naets@telenet.be

01:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Moest het zijn dat ze Vanhecke toch zijn onschendbaarheid afnemen ,dan weten we met zijn "allen" precies "hoe laat het is"

Gepost door: Rene | 15-09-08

Dat weten we al sedert het vorige proces.

Gepost door: Janice | 15-09-08

IK HOOP DATER TOCH ENKELE RECHTGEAARDE MENSEN VAN BUITEN HET V.B. OPSTAAN OM DE SCHRIJVER VAN DEZE TEKST TE STEUNEN! Wat is er hier al niet gebeurd in dit land?
Vandaag weer het schandaal bij de politie waarbij de verantwoordelijke minister (een VB-hater bij uitstek) vlug uit de wind gaat staan!
Hij weet van niks maar is per slot van de rekening de verantwoordelijke!
Hij was ook de minister van binnenlandse zaken toen de Luikse beesten de vreedzame betogers daar neersloegen vorig jaar op 11 september!
EEN SCHANDAAL!
En gedekt door de 5 minutenman, Y.L.!

MET Z'N ALLEN STAAN WE ACHTER VAN HECKE: RECHT MOET HEERSEN !

Gepost door: Udo | 15-09-08

Van Hecke Ik vind dit zeker een smerig iets !Wat heeft Frank VH erger gedaan dan Dewael ?Die is toch ook verantwoordelijk voor de politietop en blijft mooi op zijn stoel zitten .Ik heb mijn buik zo vol van de politiek in ons land ! Elke dag een nieuw schandaal (De Gucht) en daar kraai geen haan over en zou dat wel dan zullen ze wel wat verzinnen .O wee als er iets is met het VB !!!Alles wordt aangewend om ze in discrediet te brengen .Is er ooit iets concreet uit de bus gekomen over die zogezegde paren die niet wilden getrouwd worden door Wouter Van Bellingen ?Nada . Het was toneel van de bovenste plank . En juist daar rommelt het nu weer .Zielig burgemeesterke . FRANK IK STA VOLLEDIG ACHTER U . JE BENT ZO MIN VERANTWOORDELIJK DAN DE TOP VAN FORTIS .DEWAEL,DE GUCHT EN WIE WEET WIE NOG .Dat over de mestkevers en meeuwen op een stort was dat ook niet racistisch ?En dat kwam uit de mond van mensen die het voor ons regelen .Kop op Frank veel mensen steunen u !!! Rotte politiek!!!!!!

Gepost door: Vera | 04-11-08

Oei Vera'tje "JE BENT ZO MIN VERANTWOORDELIJK DAN DE TOP VAN FORTIS"
Ik denk dat je hier of daar toch wel een nieuwsuitzendingske gemist hebt hoor.

Gepost door: Kamiel | 04-11-08

moet de Wullock (Willocks)het door hem gretig aanvaarde smeergeld -wat hij blijkbaar vergeten is- ook terug geven aan de belastingbetaler ?ge moet maar lef hebben om als fervente crimineel,want dat is hij ook, iemand te laten veroordelen, te broodroven en als hij kon misschien nog te laten ombrengen,het rode corruptieclubje op zijn best,als met politiek correct is kan men deze dagen blijkbaar véél geld binnerijven, via- ons kent ons- sociale voorzieningen,voorkennis bij corrupte transaktie's, als BV opgevoerd worden in vele linkse sitcoms en daarvoor royale vergoedingen krijgen, uit de belastingskas uiteraard want de rode staatszender moet door ons gesubsidieérd worden,politieke benoemingen a vollonté in de magistratuur, op de kabinetten ,in de media, de boekenbeurs ,enz...het stopt niet meer,ben je clean en rechtdoor ,kijk dan uit voor de nieuwe stasi en hun centrum der gedachtenpolitie gesponserd door de Lotto en door U en mij , al dan niet vrijwillig

Gepost door: lowieke staal | 04-11-08

het is zo ver Het is schandalig .Gestraft worden voor hetgeen men niet geschreven heeft .Dit alles door toedoen van de burgemeester van Sint Niklaas . Ja , snugger ziet hij er niet uit wel pisneidig !Is de zaak al opgehelderd van de trouwers die zogezegd weigerden te trouwen door Wouter van Bellingen ?Neen dus . Dat zegt zoveel!!!Moesten het vb 'ers zijn geweest'tzou al heel wat heisa hebben teweeg gebracht !!!Nee dus .ik kocht iedere week de knack ,wel vanaf vandaag niet meer Ik koop nog liever Dag Allemaal heel gewoon .En Dick Draulands ...wat heeft die daar mee te maken Kop op Frank.Ik voel het wel na regen komt zonneschijn!!Ik ben GEEN RACIST . Heb mijn hele even aan allochtonen nederlandse les gegeven IK weet waarover ik spreek maar hier gaat het daar niet over. de ene is verantwoordelijn voor Fortis ,de andere voor de politietop ,De andere voor Fortisaandelen .Komt daar iets van ????NADA HET BLOCK MOET ERAAN!! En Jurgen Verstrepen; wat een tactief ;wat een ontevrede mens !!!Als je zo aan politiek moet doen met moddergooien zal JMD gaat die ooit nog verfoeien .

Gepost door: Vera | 19-11-08

De commentaren zijn gesloten.