16-09-08

We moeten weer besparen.

Vicegouverneur van de Nationale Bank en vorige kabinetschef van Verhofstadt, Luc Coene slaat alarm over de federale begroting. Volgens hem stevenen we af op een begrotingstekort van 3,5 miljard en sommigen politici praten zelfs over 5 miljard euro.

Coene meent dat de politiek vastzit in communautaire thema’s en zich minder bezig houdt met sociaal-economische thema’s, maar dat klopt niet helemaal.

Het is een feit dat de vorige regering Verhofstadt (waar Coene deel van uitmaakte) heeft nagelaten in tijden van hoogconjunctuur een spaarpotje opzij te zetten voor dagen van laagconjunctuur. Door dit slechte beleid heeft Verhofstadt gedurende opeenvolgende jaren eenmalige verkopen gedaan om zijn begroting te redden. Het opsouperen van de Belgacom pensioenen, verkoop van gebouwen, verkoop van buitenlandse ambassades enz…

Deze regering heeft te kampen met de nalatenschap van Verhofstadt en dit in tijden van een wereldrecessie en koppige Waalse tegenwerking in de broodnodige staatshervormingen.

Bovendien blijft de euro veel hoger dan de dollar en zorgt er mee voor dat de export zo goed als stilgevallen is. Grote schepen brengen goederen vanuit China, Japan en andere landen naar Europa en varen meestal leeg terug. De buitenlandse handel is nochtans van groot belang voor de economische ontwikkeling van ons land.

Leterme had gehoopt op meer inkomsten via de BTW. Maar de recessie zorgt voor minder opdrachten en minder verkoop. Heel wat bedrijven zijn op korte tijd failliet gegaan en de verhoopte BTW inkomsten bleven uit. Leterme had ook gehoopt op de 250 miljoen van Electrabel en de federale minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) beweerde daarna dat Electrabel terugkwam op het akkoord om een belasting van 250 miljoen euro op de kerncentrales te betalen.
Maar ook dat klopt niet helemaal, want er zijn nooit akkoorden afgesloten, laat staan contracten ondertekend met Electrabel.
Integendeel. De regering Verhofstadt heeft zich laten rollen toen Suez, Electrabel overnam. De jarenlange bijdragen voor de sluiting van de kerncentrales die door de consumenten in ons land aan Electrabel werden betaald, gingen blijkbaar eveneens mee naar Suez. Waar is dat geld naartoe nu er sprake meer is over sluiting van kerncentrales?


(tijd/belga) - 'De commentaren waarin sprake van een akkoord van de nucleaire producenten om de 250 miljoen euro bij te dragen aan de begroting 2008 zijn niet correct. A fortiori werd dan ook geen enkele beschikking voor de komende begrotingsjaren onderzocht', luidt het in de mededeling van Electrabel.’ Met andere woorden: een akkoord met de regering is nog niet verworven. Met andere woorden, iemand heeft zijn dromen voor werkelijkheid genomen.

Voor ons is een lastenverhoging om meer inkomsten te genereren via de directe belastingen geen optie, ook niet via indirecte belastingen zoals bv. verhogingen van de BTW-tarieven. We staan nu al nummer twee op de Europese lijst van landen met de hoogste belastingstarieven. Socialisten loeren naar (Vlaamse) werkgevers om de schatkist te vullen en de koopkracht van de werknemers te verhogen, maar ook dat zal een tegengesteld effect geven. We hebben eerst en vooral nu al de hoogste lonen van Europa en de bedrijven, die tot hiertoe in ons land bleven ondanks de hoge lasten op lonen en andere belastingen, zullen dan zeker hun heil zoeken in het buitenland of lage loonlanden.

Ondertussen trekken dagelijks 67 Belgen naar andere oorden en komen er –dagelijks – tot 300 vreemdelingen bij. (Bron Nieuwsblad) Misschien zal ooit eens iemand berekenen wat dit aan onze maatschappij kost?

Volgens Coene zit er maar één ding op voor ons en dat is besparen. De regering zal haar uitgaven moeten beperken. Daarom keken sommigen naar de ambtenarij. Op bepaalde diensten, zoals bv. gevangenisbewaking, zijn de beambten onderbemand, op andere gebieden, o.m. de kabinetten van de (vele) ministers zijn de beambten overbemand en kosten ze bakken geld aan de belastingbetaler.

In Wallonië maakt 45% van de actieve bevolking deel uit van de ambtenarij.
Tel daarbij de werklozen, leefloners, kortom steuntrekkers allerhande en er blijft in ons land uiteraard straks geen geld meer over om de pensioenen te betalen van de mensen die nu met hun steeds kleiner wordend legertje ‘actieven op de arbeidsmarkt’ de rest moet onderhouden.

In 1999 telde ons land op 10 miljoen inwoners, 3.346.000 loontrekkenden en 661000 zelfstandigen. Maar onze eigen bevolkingsgroei stijgt niet. Het bevolkingsaantal in België wordt beïnvloed door immigratie uit andere landen. Immigranten zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de jaarlijkse bevolkingsaanwas. Dat wil zeggen dat de huidige cijfers over de ‘actieve bevolking’ er anders uitzien dan 10 jaar geleden maar daarover heb ik geen cijfermateriaal. Dat het er niet beter op geworden is merkt iedereen wel.

Ondertussen probeert men geld binnen te rijven door de automobilisten uit te persen als citroenen via de hoge accijnzen op de brandstofprijzen, parkeerplaatsen en het planten van een bos flitspalen over heel Vlaanderen. In Wallonië is dat niet nodig want ook daar betalen wij het gelag van een decennialang slecht en corrupt PS-beleid. Voeg daarbij het ingewikkeld institutioneel kluwen dat dit kleine land kenmerkt en je zal moeten toegeven dat zulk een kluwen enkel tot immobilisme kán leiden.

Door de Belgische structuren sukkelen we van het ene probleem in het andere zonder dat er ook maar iemand een visie heeft of met een oplossing komt. Marchanderen, praten en marchanderen, toegevingen van Vlaamse kant, pikken aan de andere kant. Wie met een oplossing komt wordt gedemoniseerd en uitgesloten.

Neem nu alleen al Brussel. Brussel had nooit een apart gewest mogen worden. Het wordt nu bestuurd door 19 gemeentebesturen, een Franstalige gemeenschapscommissie, een Vlaamse gemeenschapscommissie, een gemengde gemeenschapscommissie, een Brusselse gewestregering en een federale overheid . Ik zou wel eens willen weten wat dat allemaal kost. En of Vlaanderen dat allemaal zal kunnen blijven betalen.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de overheidsschulden en..ach ja, het koningshuis.

13:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Ook de kredietcrisis ligt aan de basis ECB injecteert 70 miljard euro in de markt


De Europese Centrale Bank (ECB) heeft dinsdag 70 miljard euro geïnjecteerd in de monetaire markt van de eurozone. Daarmee wil de bank de spanningen verzachten, veroorzaakt door de kredietcrisis in de Verenigde Staten.

In Groot-Brittannië heeft de Bank of England (BoE)aangekondigd om dezelfde reden 20 miljard pond (25 miljard euro) in de Britse monetaire markt in te brengen. Maandag pompten de ECB en de BoE samen voor 36,3 miljard euro in de markt. De Europese centrale bank injecteerde 30 miljard euro, de Britse centrale bank 5 miljard pond of 6,3 miljard euro.

Gepost door: Danny | 16-09-08

Ik zou me daar niet te veel zorgen over maken Janice ,sind ik een beetje politiek bewust werd,begin jaren 50 ,ongeveer rond mijn 7 jaar ,ouder moet ge daar niet voor zijn ,hoorde ik steeds dat de regering geen geld had...zoveel jaren later hebben ze nog steeds geen geld...Het is echter eenvoudig de begroting in evenwicht te brengen ,wanneer ze individuen zoals dat Fientje Moermans buiten zwieren, een beetje snoeien bij de familie Coburg ,de veelvuldige snoep-reisjes afschaffen van onze exelenties..de astronomische hoge erelonen en vergoedingen normaliseren ....dan klopt hun begroting zoals een zwerende vinger...maar wie zal het slachtoffer worden van "besparingen" jij , ik en wie weet zelfs DV!!

Gepost door: Rene | 16-09-08

DV jongen, je ondermaatse opmerkingen zijn hier niet gewenst. Snap je het nu nog niet? Ik zal iets duidelijker zijn. Je bent hier niet gewenst. Je bent niet kritisch, je kunt niet argumenteren - je kunt enkel afbeken en hatelijke opmerkingen maken.

Tellen gaat bij jou al even slecht als lezen. Wat je niet snapt is van een 'laag niveau' en over 2218 bezoekers vandaag zeg je 'hier komt toch geen kat meer'.

Hoe dikwijls heb je nu al geschreven dat je hier niet meer komt kijken? Belofte maakt schuld, hé! Dus DOEN!!!

Gepost door: Janice | 16-09-08

Factor duizend Aan het begin van dit artikel wordt het verwachte tekort besproken dat in maart of april 2010 op de federale rekening zal opduiken op de dan blijkende afrekening van 2009, ten opzichte van de begroting 2009 die dus zojuist is ingediend.

In de betreffende tekst vergist de schrijfster zich een factor duizend in de bedragen.

't Is maar 'n weet.

Gepost door: A.L.H.R. Gerla | 16-09-08

Bedankt, je hebt gelijk. Het moet 'miljard' zijn i.p.v. miljoen.

Ik zal de tekst verbeteren.

Gepost door: Janice | 17-09-08

De openbare cijfers Zijn gewoonlijk niet deze van de werkelelijke schulden, men probeert ook steeds met lagere "schulden" de publieke opinie te sussen, de massale failissementen liegen er niet om,en dan zie je op de buis de linkse"progressieven roepen om massale regularisatie's van uitheemse parasieten terwijl onze oudjes het moeten rooien met een minimum pensioentje -ambtenaren hebben het natuurlijk beter,daar zorgen ze zelf wel voor- vandaar het afblazen van exuberante ontslagpremies in de "privé" de exellentie's(what's in a name) proppen ook vrolijk hun zakken vol, wanneer komt het knechtenvolk in opstand?

Gepost door: lowieke staal | 18-09-08

De commentaren zijn gesloten.