23-09-08

Quo Vadis belgica?

Toen Leterme werd verkozen als Vlaams minister-president, en hij een gesprek aanging met het Vlaams Belang over een eventuele samenwerking, zei hij nadien dat hij met die partij in een impasse zou geraken. Ze waren te separatistisch.
‘t Ja, nu in ieder geval niet…nu zitten ze niet in een impasse omdat ze van plan zijn toe te geven aan de Franstaligen.


De ‘dialoog van gemeenschap tot gemeenschap’ is in het water gevallen. Nog vooraleer de gesprekken begonnen klonk er al dreigende taal van Reynders en Di Rupo die een “interinstitutionele dialoog” eisten, een dialoog waaraan zowat iedereen mocht meedoen.

Kris Peeters liet weten dat er over alles mocht gepraat worden, maar niet over de splitsing van B-H-V, omdat er al werd afgesproken dat dit in het parlement zou gestemd worden ‘ten gepaste tijde’. Wat Lambertz (PS) met een spottend glimlachje en een zwaar Duits accent liet zeggen dat dit niet hetzelfde was als ‘onverwijld’.

Kris Peeters wou niet onderhandelen met een Franstalig B-team en zei dat de gesprekken niet mochten uitdraaien op een praatcafé. De Franstaligen waren duidelijk geen vragende partij voor gesprekken van gemeenschap tot gemeenschap en al zeker de topmannen, Di Rupo en Reynders wilden tegenover hun achterbaan geen gezichtsverlies lijden door eraan deel te nemen. Aan Vlaamse kant werd Peeters onder vuur genomen door de verraders van het Vlaamse front Sp.a en VLD, waardoor Peeters al snel zijn machohouding liet varen en al lang tevreden was met ‘toegevingen’ weliswaar onder strikte voorwaarden maar even later wou beginnen met een blanco blad. Geen eisen meer aan Vlaamse kant. Dat heeft uiteindelijk Bart De Wever ook gezien en zijn partij zag er het nut niet meer van in om samen met de CD&V verder te doen. Bart De Wever trok de stekker uit het kartel.

Doordat de Vlaamse regering in de ‘dialogen van gemeenschap tot gemeenschap (die nooit plaatsvonden)’ werd betrokken werd de positie van Kris Peeters op slag moeilijker. Zijn harde en vastberaden houding bleek maar schijn. Geert Bourgois, die als minister deel uitmaakte van deze Vlaamse regering kreeg door dat de onderhandelingen nooit zouden plaatsvinden en dat er weer aan Vlaamse toegevingen werd gedacht vanuit de CD&V en gaf zijn ontslag als minister. Hij werd aangevallen door de twee grootste idioten in de Vlaamse politiek, namelijk Gennez (Sp.a) en Bart Somers (VLD), die al meteen klaar stonden om zijn ministerpost op te eisen. Dat Gennez een stom rund is weten we al lang maar wat die Somers allemaal brabbelt (nota bene een ex-Volksunieman) grenst aan het ongelofelijke. Ik heb nog nooit zoveel onzin uit de mond van één man weten komen (of het moest de oude CVP- krokodil en notoir belgicist Eyskens zijn.

Een ander scenario kan zijn dat men Peeters offert als ultiem reddingsmiddel om Leterme tot aan de volgende verkiezingen in het zadel te houden . Leterme heeft zijn reis naar de VS, die voorzien was voor vandaag, geannuleerd. Hij weigert zijn ontslag in te dienen, zelfs niet onder druk van zijn eigen partij, zegt hij. Hij ziet er in ieder geval aangeslagen uit en misschien waren zijn bedoelingen wel goed maar hij mist in ieder geval de moed om zijn verkiezingsbeloften krachtdadig door te zetten.

De Vlamingen hebben nu geen meerderheid meer in de federale regering. Leterme kan het duidelijk alleen niet aan maar is niet van plan zijn koffers te pakken en uit de Wetstaat 16 weg te trekken, maaréén ding is zeker, hij zal zijn score van de vorige verkiezingen nooit meer halen.

Nochtans komt 2009 steeds dichterbij. Heeft de CD&V gehoopt op de stoere Vlaamse jongen Kris Peeters? Hij zal het evenmin halen als hij blijft draaien, buigen en kruipen. Het Vlaams Front is niet meer. Alle hoop op een broodnodige staatshervorming is weg. De N-VA wil nog samenwerken met de CD&V, klinkt het, maar of het iets zal uithalen blijft nog maar zeer de vraag. Van één ding zijn we nu wel zeker, de oppositie Vlaams Belang, N-VA en Lijst Dedecker zal ongemeen hard zijn. Wie denkt dat de staatshervormingen niet nodig zijn en dat de regering zich beter zou bezighouden met de koopkracht van de mensen beseft niet dat het ene niet kan zonder het andere. Vlaanderen heeft dringend nood aan eigen bevoegdheden. Onze koopkracht en onze welvaart hangt ook daar van af. Wat in Nederland kan, kan ook in Vlaanderen zonder Wallonië.

Bart De Wever zei in een interview met het Nieuwsblad dat hij in ieder geval van plan is om op federaal niveau niet te zwijgen over hoe Franstaligen de werking van de regering verlammen. Tegenover een beleid van economische migratie, gevraagd door de Vlamingen, staat de ‘open-deur-visie’ van CDH. De politieke cultuur van gesjoemel en politieke benoemingen, schering en inslag bij de Franstalige partijen, daar gaan wij niet over zwijgen, zegt hij. Maar een klopjacht houden op de CD&V, een partij waar ze vier jaar lief en leed mee gedeeld hebben, wil hij niet.

De Franstaligen lachen in hun vuistje en de reacties in de Franstalige kranten liegen er niet om. Ze hebben weer eens gewonnen! De teleurstelling in Vlaanderen is groot.

13:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Geudens in GvA Probleem voor Leterme

23.09.2008 13.23u - Onder de titel “Franstaligen 2 – Vlamingen 0” schrijft Paul Geudens in Gazet van Antwerpen een zeer scherpe analyse van de huidige politieke crisis. Het eindresultaat van de maandenlange impasse is volgens Geudens een klinkende overwinning voor de Franstaligen, en wie zal hem tegenspreken?

“De Waalse haan heeft gekraaid, het Vlaams front is gebroken. De Belgische francofonie heeft trouwens op alle vlakken haar slag thuis gehaald. MR, PS en cdH ijveren sedert juni 2007 voor een federale regering die zich enkel met de sociaal-economische problemen bezighoudt. Wel, we zijn zover,” schrijft Paul Geudens met nauwelijks verholen bitterheid.

Geudens besluit met een duidelijke waarschuwing aan het adres van Yves Leterme: “Maar we zouden de eerste minister toch graag op een probleempje wijzen. Als hij geen andere Vlaamse partij bereid vindt toe te treden tot zijn regering, dan moet hij alsnog naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Zonder de N-VA beschikt de coalitie van Yves Leterme in de Kamer immers niet langer over een meerderheid in de Nederlandse taalgroep van de Kamer. Wettelijk is dat geen probleem, maar politiek gesproken kan Leterme dat niet avonturen. Dat is de grenzen van het fatsoen ver voorbij. Het kan niet dat een Nederlandstalige premier die een straffe Vlaamse verkiezingscampagne heeft gevoerd, genoegen zou nemen met een regering die bestaat bij de gratie van de Franstaligen. Waar is de geloofwaardigheid?”

Ach, men zal nog eerder leven vinden op Mars dan geloofwaardigheid in het hoofdkwartier van de CD&V.

Gepost door: Danny | 23-09-08

Wat een verraad! Nooit heeft dergelijk verraad, aan nota bene, de meerderheid in dit kl....land, plaats gevonden.
Nooit hebben volksverraders zich zo misdadig gedragen tégen de eigen bevolking als afgelopen dagen, een Eyskens, Martens, de corrupte rode/groene garde zijn zelfs overtroffen, en dat wil al iets zeggen!
In de oorlogsjaren hadden ze op verraad een antwoord!

Vanaf vandaag ijveren wij niet meer voor een "grote staatshervorming" maar gaan wij resoluut voor een "definitieve Vlaamse staatsvorming".

Het misdadig gedrag is choquerend, degoutant geworden.
Om te beginnen moet er dadelijk gestopt worden met het toelaten van Vlaanderen te beroven van zijn financiële middelen, wat wil zeggen: de transfers moeten dadelijk stoppen, zowel naar de franskiljons, de coburgers, de walen als naar de niet werkende vreemdelingen toe.

Deze 13 miljard euro, zeggen en schrijven, 524.2 miljard belgische franken PER JAAR!!!! moeten geïnvesteerd worden in Vlaanderen voor verbetering van de economie voor werkgelegenheid, verlaging van belastingen, koopkrachtverhoging, vergrijzing, gezondheid, veiligheid, en verhoging van pensioenen, pensioenen die wél geplafonneerd moeten worden voor IEDEREEN! Zonder één uitzondering.

Iedereen (nou ja iedereen????) is welkom in Vlaanderen, op één voorwaarde, men heeft werk en men draagt bij aan het sociale systemen en men respecteert de Vlaamse gangbare normen, waarden, wetten, taal én cultuur, zoniet, opkrassen.

Gepost door: Jean | 23-09-08

Grappig Volgens de Frut is de septemberverklaring van Kris Peeters 'plagiaat in het kwadraat' en ik geloof dat ze gelijk hebben.

Kijk zelf maar:

Gepost door: Janice | 23-09-08

De commentaren zijn gesloten.