24-09-08

Vrienden opgepakte jongere bewerken agent met mes

Een agent van de lokale politie van Brussel Hoofdstad/Elsene is gisteravond door een groep jongeren in elkaar geslagen en bewerkt met een stanleymes. Dat meldt de onafhankelijke politievakbond VSOA. Die klaagt aan dat dergelijke gewelddaden schering en inslag zijn en dat er nauwelijks wordt tegen opgetreden. Ze eisen ook een oplossing voor het personeelsgebrek in de zone.

Vrienden van opgepakte jongere
De agent die het slachtoffer is geworden van de agressie had enkele dagen voordien een jongere opgepakt en het zouden de vrienden van die jongere zijn die zich nu gewroken hebben. Volgens de VSOA volgden ze de agent naar zijn woonplaats en sloegen hem daar in elkaar. Vervolgens bewerkten ze zijn borstkas met een stanleymes. Daarbij zouden ze hem duidelijk gemaakt hebben dat de aanval het gevolg was van zijn job.

Vakbond protesteert
De VSOA protesteert tegen de agressie. "We moeten vaststellen dat zware gewelddaden tegenover politiepersoneel van onze zone schering en inslag zijn en dat dit steeds meer gebanaliseerd en verzwegen wordt", klinkt het. "Sinds begin 2008 stellen wij vast dat geweld tegenover politieambtenaren in onze zone enkel toeneemt en dit in alle wijken. Het gebruik van messen, molotovcocktails en dergelijke neemt enkel maar toe, zonder dat er een passend antwoord wordt gegeven op dit fenomeen."

Maatregelen
Het VSOA dringt aan op een ronde tafel om een oplossing te vinden voor het steeds weerkerende personeelstekort in de zone en vraagt een nultolerantie tegenover wapendracht, specifiek tegenover blanke wapens zoals messen. Ook willen ze oplossing voor het gebrek aan plaatsen in de gesloten jeugdinstellingen.

Zone
"Ook willen we eens te meer de aandacht vestigen op de specificiteit van onze zone", gaat het verder. "We stellen immers vast dat het heel moeilijk, bijna onmogelijk, is om de diverse overheden op politioneel, syndicaal of politiek vlak te sensibiliseren voor de specificiteit van onze zone. We vragen de erkenning van dat speciale karakter en eisen de gepaste maatregelen."


(belga)

18:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Minimalisme Tja, wat wil je als zelfs een assisenjury moderne struikrovers niet meer erkent als roofmoordenaars.

Gepost door: Metten | 24-09-08

we kunnen blijven zagen en protesteren Het feit op zichzelf is verschrikkelijk,veel erger is dat geweld ,tegen een vertegenwoordiger van de "WET", tegen personen die de maatschappij moet beschermen.De harde aanpak kan en mag niet,men laat begaan.Het geboefte krijgt bescherming ,zeker als ze minderjarig zijn,hun privacy enz...Onze prachtpolitiekers hebben het zo ver laten komen,zo ver, dat ze er geen vat meer op hebben,we moeten ons geen illusies maken ,het zal nog erger worden ,wat nu in Brussel gebeurd,in bepaalde wijken ....verboden terrein voor eigen bevolking is een toekomstbeeld voor andere grootsteden zoals Antwerpen. Geweldplegers tegen de politie ,zijn helden in de ogen van het straatkrapuul en wie wil er nu niet, de held uithangen,respect genieten in een bepaalde gemeenschap,geweld is de enigste manier om betekenis te krijgen omdat ze goed genoeg beseffen dat ze verder geen stamp onder hun kl. waard zijn...De verontwaardiging bij bepaalde instanties zal wel even oplaaien,maar verder gebeurd er niks. Onze moraalridders willen niet weten van harde maatregelen,minderjarigen echt straffen dat is pas crimineel zo sprak Mie Vogels in al haar wijsheid , als nieuwe partijvoorzitser,vol begrip en menslievendheid...Van een relatief veilige maatschappij glijden we verder af naar een nieuwe wet , die van de sterkste ,die van de jungle ,ik ken een bepaalde religie die dat al honderden jaren toepast en met succes ze zijn bezig de wereld te veroveren..met de steun van onze hooggeachte Moraalridders

Gepost door: Rene | 25-09-08

Negerjustitie Ieder mens met ook maar een greintje rechtvaardigheid in zich voelt zich ongemakkelijk als hij de huidige justitie aan het werk ziet . De moordenaar ( in de media gebruikt men dat woord al niet meer ) van J. Van holsbeeck, nu het voorval in Elsene en nog zovele anderen zijn een bewijs van wat een nefast gevolg de " mars van de mei-68ers was door de instituten" ,vooral dan de media , financien en justitie . De oude mei-68ers zijn er niet meer , of ze zitten , afgestreken met kol en kravatte , aan de vetpotten .Maar hun verfoeilijke ideeen zijn levendiger als wat .
Hun dogma , dat de dader en niet het slachtoffer hulp behoeft en dus ook niet gestraft dient te worden kunnen we dagdagelijks lezen en zien . Daders van allerhande soms wel gruwelijke misdaden komen er met een lichte straf vanaf , in meerdere gevallen worden ze zonder meer in vrijheid gesteld .Louche groeperingen (oa die achter de "sans papiers" )agiteren en gebruiken die arme sloebers van illegalen als agitatiemateriaal , advokaten van twijfelachtig allooi trachten bekendheid te verwerven met hun vaak ongehoorde publieke pleidooien, daders krijgen zonder de minste scrupules de media tot hun beschikking om kromme zaken recht te trekken.Media-geile pleitbezorgers bespelen op een pseudo-tranerige manier het publiek .Al te dikwijls volgen rechters die trent uit (linkse) overtuiging ,of uit sensatiezucht .
Kunnen die rechters zich niet de peilloze frustratie van de ouders Van Holsbeeck voorstellen , de angst , het trauma , de wanhoop van die Brusselse agent en zijn familie en van zovele anderen .Wat moet er gebeuren vooraleer ogen opengaan , hoelang nog eer rechters terug "recht" spreken ,hoelang vooraleer Jan met de pet de geruststelling krijgt dat een misdrijf , een overeenstemmende straf krijgt , dat een "dader" terug een dader en geen slachtoffer wordt en een "slachtoffer " terug een slachtoffer en geen dader?

Gepost door: Theo | 25-09-08

Euh Sorry hoor, Theo, maar ik dacht dat het net Jan met de pet was die als assisenjury de moordenaar van Joe Van Holsbeeck moest berechten. Of zaten daar ook allemaal mei-68-ers, op slinkse wijze in de jury geplaatst door linkse rechters?

Gepost door: Kampioen | 25-09-08

Kampioen De juryleden worden tegenwoordig vooral geselecteerd in linkse vakbonden,scholen en "progressieve" ha ha organisaties, het eeuwige vergoeilijken van links naar daders zal ooit in het eigen gelaat ontploffen de rechtstaat is dood deanarchie wint (voorlopig toch)

Gepost door: lowieke staal | 26-09-08

Er schijnt tegenwoordig goed werkende medicatie te bestaan tegen alle mogelijke vormen van paranoia.
En ter zake: misschien moet u toch eens navragen hoe assisenjury's samengesteld worden.

Gepost door: Kampioen | 26-09-08

GELUKKIG TOEVAL ! Als een politie-agent wordt aangepakt, zouden we dat erg moeten vinden.
Ik vind het even erg als iemand van de gewone burgers wordt aangepakt, oudere of jongere. Gelukkig (?) is het nu een politie-agent, dan komen we waarschijnlijk tot bezinning. Nog beter ware het een politieker geweest, en liefst eentje met veel praat en heldere theoriën, niewaar Lowieke? Of Freddieke? ZE ZIJN ZO LIEF MENEER...
Dan zou er wel een klokje luiden!

En wat di VSOA betreft: een vakbond zoals de andere. ABVV of ACV, één pot nat. Zij verdedigen allen die buiten de lijnen kleuren en moedigen alles aan wat tot hemeltergende situaties leidt...
DUS laat ons doorgaan en al wie nog werkt mag de rekening betalen!

Gepost door: Udo | 26-09-08

En wat betreft de uitspraak van die assisenjury... Die zullen ongetwijfeld nog veel slapeloze nachen beleven, omdat zij deze arme, achtergestelde, kansloze Poolse zigeunerjongen zo zwaar gestraft hebben!


Zij zullen toch ook wel weten hoe de moordenaar van Guido De Moor niet gestraft werd en ho degene die Patrick Mombaerts de kop insloeg ook rustig vrijuit kon gaan...Ja, RECHT is in Belgenland iets menselijker dan in het gruwelijke Polen, waar mensen schrik hebben om in een gevangenis terecht te komen.

En de ouders van Joe van Holsbeeck moeten beseffen dat de families van Guido De Moor en van Patrick Mombaerts ook veel verdriet hebben gehad, en zij betreuren de dood van hun geliefde nog steeds te meer omdat zij weten dat de daders vrij kunnen rondlopen, fier dat zij TOCH niet gestraft werden OMWILLE VAn BELEIDSREDENEN!

Gepost door: Udo | 26-09-08

EN ... hoe was het nu ook weer met die groep "jongeren" die hun kameraadjes uit de handen vn de politie wilden houden?

Zo blevenb ze in vrijheid, anders waren ze tien minuten later ook we weer vrij geweest!

Thielemans, doie zo voort!
Alle Vlamingen seunen u en houden hunne portemonnee al klaar om al uw fratsen te betalen.
VOOR IEMAND VAN DE PS DOEN WIJ ALLES!

En u mag zeker zijn: onze kundige minister van binnenlandse zaken staat 100 % achter u!
Hij staat bovendien nog achter veel andere zaken...

Bnnenkort komen er nog wel eens Vlamingen naar Brussel om te betogen, dan kunnen uw beesten uit Luik weer eens naar hartelust kloppenom nog een paar dagen extra congé te verdienen!

Gepost door: Francis | 28-09-08

De commentaren zijn gesloten.