10-10-08

In GvA werd het Vlaams Belang vergeleken met een Algerijnse terroristische organisatie.

Guerre_Algerie


In 1830 begon de Franse regering met de bezetting van het huidige Algerije nadat het voordien onder Ottomaanse heerschappij stond.


vignette
Jan Neckers schreef in ’t Pallieterke dat wij ons vandaag nog moeilijk kunnen voorstellen met welke ongelooflijke wreedheden deze oorlog gevoerd werd. Zowel aan Franse zijde als aan Algerijnse kant.


Op 8 mei 1945 werd ook in Algerije het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd. Hierbij werd in Sétif een vlaggenparade gehouden met de vlaggen van de overwinnaars van de oorlog. Er werden echter ook vlaggen van de onafhankelijkheidsbeweging meegevoerd. De Franse oproerpolitie eiste de verwijdering van deze vlaggen en schoot met scherp in de menigte.
Hierop kwam het in Sétif tot een volksopstand waarbij door genadeloze tegenacties van het Franse leger tussen de 1.000 en 45.000 doden vielen.
Dit voorval is bekend geworden als het Bloedbad van Sétif waarbij 130 Europeanen werden vermoord door Algerijnen en in ook Guelma werden vrouwen noch kinderen gespaard. Deze voorvallen vormden een belangrijk omkeerpunt in de Frans-Algerijnse relaties.


Na WOII wilde de Franse regering Algerije meer betrekken in de Franse politiek.. Dit leidde tot verzet van zowel de Fransen, als de Franse kolonisten in Algerije.

kaartalgerije

De Franse Algerijnen, die zichzelf "pieds-noirs" noemden (Algerije ligt aan de voet van Frankrijk in het "zwarte" continent), hielpen met hun stem generaal De Gaulle bij presidentsverkiezingen in 1958 aan de macht komen,dat was het begin van de Vijfde Republiek.
Ze hadden hun hoop op hem gevestigd, omdat hij als held van de Tweede Wereldoorlog de faam had een doorbijter te zijn en Frankrijk door dik en dun te verdedigen.

De Gaulle reageerde echter onverwacht door de onafhankelijkheid aan alle kolonies in Afrika te geven. Hij besefte immers dat de tijd van het koloniseren voorbij was: wereldwijd won de de-kolonisatiegedachte veld én ook de VS oefenden zware druk uit op de koloniserende landen om zich terug te trekken.

De OAS, de Organisation de l'Armée Secrète die was opgericht door Fransen in Algerije, die tegen de onafhankelijkheid waren, pleegde veel aanslagen om te voorkomen dat de Franse regering het besluit tot onafhankelijkheid zou nemen. Deze Fransen waren bang dat zij het land en al hun bezittingen zouden moeten verlaten als Algerije een onafhankelijk land zou worden.

g1021In 1954 brak de hel los. De Algerijnen voerden een blinde terreur tegen de Fransen in Algerije en hun collaborateurs; tijdens de Algerijnse oorlog werden 160.000 Algerijnen als ‘harkis’ ingeschreven bij het Franse leger. (De in Frankrijk wonende Algerijnse moslims zijn trouwens afstammelingen van de harkis). Frankrijk had verwacht dat er ongeveer een 100.000 Franse Algerijnen zouden terugkeren naar Frankrijk, maar uiteindelijk kwamen er 900.000 terug. De ‘harkis’ waren in Frankrijk niet welkom, maar werden door het leger en de Franse Algerijnen het land binnengesmokkeld met – huidige - alle gevolgen vandien…

De bloedige terreuracties in Algerije spaarden niemand. Vrouwen werden verkracht en verscheurd, baby’s in stukken gehakt en de mannen die vaak tot de dood gemarteld werden vond men terug met hun genitaliën in de mond.

Ondanks alle terroristische acties werd er op 11 maart 1962 in Evian, Frankrijk onderhandeld en dit leidde tot een akkoord dat op 1 juli met 99% van de stemmen werd goedgekeurd.

Mede door de uitzichtloze en onbetaalbare oorlog in Vietnam en het onhoudbare 400.000-man sterke leger in Algerije liet de Franse president Charles de Gaulle op 3 juli 1962 weten dat Algerije onafhankelijk zou worden.

Toen Frankrijk in 1954 verpletterend werd verslagen bij Dien Bien Foe (Vietnam), was de lust om te koloniseren bij De Gaulle voorbij. In 1952 kwam Nasser in Egypte met een staatsgreep aan de macht en het de-kolonisatievirus stak nu ook Afrika aan: overal ontstonden onafhankelijkheidsbewegingen.
Vandaar dat Frankrijk maar wat graag in 1956 de onafhankelijkheid gaf aan Tunesië en Marokko want het risico in nog een overzeese oorlog te worden meegesleept was te groot.

120px-Semaine_Barricades_Alger_1960Met Algerije lag het echter moeilijker. Daar woonden de meeste Franse kolonisten die Algerije beschouwden als een stuk van Frankrijk.

Nasser (voormalige Duitse collaborateur) steunde daarentegen actief de Algerijnse guerrilla die aanslagen pleegde op Franse Algerijnen. Toen diezelfde Nasser in 1956 het Suez-kanaal bezette, kwamen Engelse en Franse troepen tussenbeide om hem te counteren (Suezcrisis). De Fransen en Engelsen werden door de VS en de USSR teruggefloten. Nasser werd de grote held van het Arabische nationalisme, en dat was koren op de molen van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders.


image287


17. Nov. 1954 - In Ägypten übernimmt der ehemalige prodeutsche Kollaborateur Nasir (HAT) die Regierung
„Während des Zweiten Weltkrieges waren unsere Sympathien mit den Deutschen. Die Lüge von den sechs Millionen ermordeten Juden glaubt sowieso niemand.“
― Gamal Abd an-Nasir („Arabische sozialistische Union“ – IIA), ägyptischer Präsident, 1. Mai 1964 (Deutsche National- und Soldatenzeitung, 01.05.1964)


Achmed Ben Bella, de oprichter van het FLN (National Liberation Front) werd in september 1962 de eerste premier en later de eerste president van Algerije.

boumedienne


Op 19 juni 1965 pleegde kolonel Houari Boumédienne een staatsgreep en werd de democratie vervangen door een socialistische militaire dictatuur. Hij hief de communistische partij (PAGS) op, hij coöpteerde de leden van de communistische partij in zijn partij en versterkte hierdoor de extreemlinkse aspecten van zijn regime.

Na tien jaar geregeerd te hebben verklaarde Boumédienne plots dat er verkiezingen moesten gehouden worden. De nieuwe grondwet werd per referendum aangenomen in november 1976. Enkel de eigen partijleden mochten hun stem uitbrengen met de verkiezingen, en hoe kon het ook anders? Boumédienne volgde zichzelf op..

Hij nationaliseerde in 1970 alle industriële – en oliebedrijven. Andere partijen, laat staan oppositiepartijen waren niet toegelaten in het Algerije van Boumédienne. (Voordien was Algerije ook al een éénpartijland onder FLN).In die periode was ik zelf in het land en voor westerlingen was het ginder, met de Franse oorlog nog vers in het geheugen, allesbehalve veilig. Op elke hoek van de straat (met nog kapot geschoten prachtige Franse huizen) werd je gestopt door militairen met een mitrailette in aanslag. Je mocht bijna nergens fotograferen en als je Nederlands sprak werd je gestopt door ‘geheime politie’ die vroeg wat je had gezegd over de president Boumédienne. Het beste was om zo onopvallend mogelijk door het land te reizen, maar als Westerse vrouw was dat niet zo evident. Ik kon mij enkel verplaatsen in gezelschap van Algerijnse westersgezinde vrienden.


Een grote meerderheid van de bevolking was het verstikkende communistische onderdrukkingsbewind van Boumédienne beu en de grap deed de ronde dat de president had gezegd dat het land aan de rand van de afgrond stond, maar dat hij ervoor zou zorgen dat ze een stap voorwaarts zouden zetten.

Boumédienne overleed in 1978.Weetje:
In 1978 vinden, behalve de Olympiche Spelen, ook de oprichting van de eerste Rotary Club plaats in Algerije.Na de dood van Boumédienne, nam de militaire top de macht over en staken ze de winsten van de genationaliseerde bedrijven in eigen zak. De bevolking was nog het puin aan het ruimen van de vorige burgeroorlog of de armoede sloeg al opnieuw en nog harder toe.

Daardoor ontstond er een beweging FIS,’ Het islamitisch Heilsfront’, dat aanvankelijk niet zozeer een politieke maar een maatschappelijk gegeven was.
Hun doel was een islamitische heilstaat oprichten en alle westers georiënteerde beleidsmensen afzetten omdat ze niet het geluk en de voorspoed van het islamitische volk voor ogen hadden.
Volgens FIS kon enkel de islam het land in goede banen leiden.

Net hetzelfde vertelde Erdogan in Turkije “Europa is ziek en enkel de islam het kan redden”. FIS zei hetzelfde maar er was wel één groot verschil, het was de redding voor het eigen land. Maar dat werd door het Westen minder in dank afgenomen dan wat de Turkse beleidsman vertelde over zijn plannen met Europa.


Verkiezingen in 1990 wezen echter uit dat de FIS met een grote meerderheid de macht zou overnemen en daarom werden de verkiezingen voor onbepaalde tijd uitgesteld door de leiders van de FLN.

De uiteindelijke verkiezingen van december 1991 werden gewonnen door het islamistische Front Islamique du Salut. De overwinning van het FIS kwam hard aan bij de gevestigde orde en bij Frankrijk. Toch was het FIS niet tegen het Westen, het zocht banden aan te halen met de (toen nog) Europese Gemeenschap en probeerde westerse investeerders binnen te halen.

Het leger pleegde toen een staatsgreep, waarna het FIS verboden werd en president Bendjedid, die hervormingen had toegezegd, werd afgezet.

Zijn plaatsvervanger werd de onbuigzame Liamine Zéroual. Geboren in 1941 in Batna, op zijn zestiende al lid van l’Armée de Libération Nationale en gediplomeerd aan de militaire school van Moskou en l’école de guerre de Paris, en bekleedde daarna verschillende functies in het Algerijnse leger.

De Franse regering gaf haar steun aan het nieuwe bewind van Zéroual en in veel westerse media ging gejuich op omdat Algerije van het 'islamitische gevaar' gered was. Veel westerse media vonden dan ook dat ondanks de ondemocratische actie van het leger, Algerije voor de democratie gered was. De islamitische wereld reageerde echter geschokt op dit geval van dubbele moraal.

Als reactie begon het FIS terroristische acties uit te voeren; o.a. de bomaanslagen in Parijs in 1995 worden toegeschreven aan sympathisanten van het FIS.Na het verbieden van het FIS en de daaropvolgende arrestatie van duizenden aanhangers zijn verschillende islamitische gewapende groeperingen actief geworden, wat resulteerde in een gewapende strijd tegen de regering en tegen iedereen die de overheid steunde. Er waren heel wat gewapende groeperingen waarvan de meest beruchte en gewelddadige het Mouvement Islamique Arme (MIA) is, die opereert in de bergen en de Groupe Islamique Armé (GIA) dat de steden als uitvalsbasis heeft.

giaDe fundamentalisten hebben in het begin van het conflict alleen maar het leger en politie als doel gehad, maar snel gingen afscheuringen van deze groeperingen ook burgers aanvallen.In 1994, terwijl onderhandelingen tussen de regering en de leiders van het FIS plaatsvonden, verklaarde de GIA aan zowel het FIS en haar aanhangers de oorlog.

Ondertussen vormden de MIA en verschillende kleine gewapende groeperingen tezamen het Armée islamique du Salut (AIS), een gewapende aftakking van het FIS.


In het dorpje Bentalha, ongeveer 15 km ten zuiden van Algiers, hebben de fundamentalisten een bloedbad aangericht. Meer dan 200 dorpelingen werden daarbij op beestachtige wijze afgeslacht. Het bloedbad werd door officiele zijde toegeschreven aan de "al-Jama'ah al-Islamiyah al-Musallaha", een andere terroristische groepering die erop uit was de Algerijnse regering omver te werpen.

De slachting gebeurde op het hoogtepunt van de burgeroorlog die was ontvlamt na de staatsgreep na de verkiezingen van december 1991. Deze verkiezingen waren gewonnen door het islamistische FIZ (Front Islamique du Salut). Na de staatsgreep werd het FIS verboden. President Bendjedid, die hervormingen had toegezegd, werd afgezet en de onbuigzame Liamine Zéroual nam zijn plaats in.


De Algerijnse burgeroorlog, was een burgeroorlog tussen de Algerijnse overheid en gewapende islamitische groeperingen die van 1991 tot 2002 in alle hevigheid duurde. Schattingen maken gewag van meer dan 150.000 dodelijke slachtoffers. Ook werden 70 journalisten omgebracht door ofwel veiligheidstroepen of islamitische groeperingen.

Omdat in de koran staat dat de ene moslim de andere niet mag vermoorden, gaat de bevolking ervan uit dat er door de vele terroristische aanslagen die werden gepleegd door GIA geen moslims zitten, en daarom mogen worden gedood.

Vanaf 1997 bleek uit verschillende signalen dat de gematigden binnen het ex-FIS de overhand hadden gekregen.
Sommige vertegenwoordigers van het FIS in het buitenland spraken zich openlijk uit tegen het gebruik van geweld en verklaarden zich bereid een dialoog de met regering aan te gaan.
De vrijlating in juli 1997 van twee belangrijke leiders van het FIS leek verband te houden met de wapenstilstand die enkele maanden daarna werd aangekondigd door het "Armé-Islamique du Salut" (AIS), de gewapende tak van het FIS.

Deze wapenstilstand had mede als doel de "Groupes Islamiques Armés" (GIA) te isoleren.
De wapenstilstand werd van kracht op 1 oktober 1997 en werd onderschreven door andere gewapende groepen, waaronder de Islamitische Liga van de roeping en de Jihad (LIDD) en het Front Islamique du Djihad Algérien (FIDA).


police5485526
Les terroristes d’Al-Qaida au Maghreb représentent une menace sérieuse pour l’Algérie d’où l’urgence d’une lutte antiterroriste plus offensive.


De Groupes Islamiques Armes (GIA) vormen een terreurorganisatie die is opgebouwd uit kleine, informele en voornamelijk autonome groepen die verdeeld zijn over enkele vleugels. De meeste leden, onder wie vele delinquenten of gangsters, zijn jong en worden aangevoerd door 'buurt-emirs'. Veel van de leden hebben al in Afghanistan of Bosnië gevochten.

Zij stellen dat deze slechts met geweld kan worden bereikt en verwerpen de democratie. Zij accepteren geen enkel compromis en wijzen een dialoog van de hand. Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het regime in Algerije wordt beschouwd als een potentieel doelwit. Deze strategie, waarvan niet alleen specifieke groepen maar ook de burgerbevolking het slachtoffer werd, heeft er toe geleid dat de sympathie voor het gewapende fundamentalisme sterk is afgenomen.

De GIA hebben diverse malen laten blijken het gebruik van terreur te verheerlijken. In september 1997 verklaarden de GIA zich verantwoordelijk voor het voortgaande geweld en betitelden zij de massaslachtingen als een offer aan god en zwoeren deze acties voort te zullen zetten. De GIA beperken deze doelstelling niet alleen tot Algerije, maar zeggen tevens een regionale revolutie in Marokko, Tunesië en Egypte na te streven.

Intussen echter opereert nog een andere aftakking van de GIA, le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) (Frans voor: Salafisten Groep voor predeking en het gevecht) dit vooral in de periferie van de Kabylië, een bergachtig gebied in het noorden van het land.
De GSPC werd opgericht in 1998. Het voelt niets voor de aangekondigde amnestie en gaat verder met de gewapende strijd. Deze groepering distantieerde zich aanvankelijk van de eerdere massamoorden op de burgerbevolking en concentreert zich op de gewapende strijd tegen het leger en de politie.

In 2003 echter waren er geruchten dat ook het GSPC zich eveneens aan moord op de burgerbevolking schuldig maakt. De GSPC heeft eind 2006 zijn loyaliteit aangekondigd voor het wereldwijde terroristennetwerk Al Qaida en veranderde haar naam in Groep Al Qaida in de Islamitische Maghreb.

diverse videos over de oorlog in Algerije en de terroristische organisaties kunt u HIER bekijken


De toekomst ziet er nog steeds niet rooskleurig uit voor de Algerijnse bevolking met aan de ene kant de fundamentalistische moslims die een djihad willen voeren en daarin gesteund worden door Al Qaida en openlijk verklaren dat ze de kalahnikov’s niet laten afpakken door het leger en roepen dat ze alle kelen zullen doorsnijden van niet-gelovigen met aan de andere kant het militaire gevaar die zomaar mensen doodschiet zonder enige reden. Het leger kan de ontwikkeling van de islam afremmen, maar het is nu ook al zo dat er geen andere godsdienst dan de islam wordt getolereerd in Algerije.Waarom vertel ik u dat allemaal? Omdat de zelfbenoemde burgemeester van Borgerhout meent het Vlaams Belang op één lijn te moeten zetten met een terroristische beweging uit zijn land.
Als Vlaams Belanger ben tegen extremistische godsdienstige ideologieën, niet tegen mensen of volkeren. Ik vind integendeel dat elk volk recht heeft op zelfbeschikking en onafhankelijkheid. Wij vinden dat Vlaanderen enkel kan overleven wanneer het onafhankelijk wordt en de miljardendiefstal van Vlaanderen naar Wallonië ophoudt. Wij willen de Franstalige expansiedrang stopzetten en een sociaal-economisch goed bestuur in Vlaanderen. Een Vlaanderen waar wij de bedrijven kunnen stimuleren door minder belastingsdruk op hen uit te oefenen en waar de werkgelegenheid kan gestimuleerd worden door hogere nettolonen omdat de federale regering veel te veel haar grijpgrage handjes zet in de brutolonen van de hardwerkende Vlamingen. Enkel op die manier kan de koopkracht voor iedereen stijgen.
Dat heeft niets met een ‘Vlaams minderwaardigheidscomplex te maken, maar alles met rechtvaardigheid en democratie.

Daarom is een vergelijking maken tussen extremistische islamitische terreurgroepen, zoals FIS en afgescheurde groeperingen, die in Algerije tekeer zijn gegaan als beesten en nog verder doen onder de Al Qaida vlag, en een Europese partij zoals het Vlaams Belang, die enkel de democratische weg van het woord volgt zonder ooit geweld te hebben gebruikt, een grote belediging en/of een bewijs van onwetendheid waar ik persoonlijk, als fractieleider en voorzitter van het Vlaams Belang in Borgerhout zeer zwaar aan til.13:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

De media probeert op alle manieren het VB onderuit te halen, volgens de laatste peiling in de schandaard zou het VB nog 14% halen en DD 16. Ik geloof daar niets van. Ze proberen VBers te ontmoedigen in de hoop dat ze op DD stemmen. Ik heb in mijn buurt en vriendenkring eens navraag gedaan, en ze moeten van DD niets weten. Bij de meesten heeft het lang geduurd (oud socialisten) voor ze de overstap naar het VB hebben gedaan, maar dat is een overstap voor het leven geweest deze kiezers zijn zeker geen draaikonten.
Misschien zijn ze DD zo aan het promoten omdat ze weten dat de mensen VB gaan stemmen.

Gepost door: vermeulen | 10-10-08

Laat ons met POTLOOD stemmen ! dan kunnen ze de verkiezingen niet vervalsen met gemanipuleerde computers. want dat zijn ze zeker zinnens! "met ALLE MIDDELEN" zei tobbak !

Gepost door: jos | 10-10-08

Janice, dank voor de informatie over Agerije. Ik weet weinig over die zelfbenoemde burgemeester van Borgerhout. (Het zal waarschijnlijk ook een pion zijn van PJ, zoals hij in elk district een marionet heeft benoemd. Hoe de mensen gestemd hebben, daar trok hij zich niets van aan.)

LAAT ONS IJVEREN VOOR VERKIEZINGEN MET POTLOOD.
ANDERZIJDS REKENEN WE EROP DAT ALLE OVERTUIGDE VB-STEMMERS de overlopers van DD niet achterna lopen.

Peilingen zeggen niks: ze werden enkel georganiseerd om zand in de ogen te strooien!
Elk resultaat moet ons bevestigen in onze trouw!

Gepost door: Kevin | 10-10-08

DD is een mol De Loge (onze regering) heeft gezworen het VB "van de kaart te vegen,prof.Bouckaert de rechter hand van jmDD heeft openlijk toeggeven lid te zijn van de protestantse Loge en ziet enkel heil in het adschaffen van het VB en haar kiezers te "integreren in een centrumrechtse liberale nieuwe partij" want "enkel dan kunnen we meedoen aan de besluitvorming"dit zijn de woorden van de topman van LDD,de kiezers van het VB weten dus nu waar de klepel hangt, in het midden dus , geen eieren van deze boer voor mij

Gepost door: lowieke staal | 11-10-08

De commentaren zijn gesloten.