10-10-08

Karl-Heinz LamBertz

image363Op 17 juli 2008 werd Karl-Heinz Lambetz samen met François-Xavier de Donnea (MR) en Raymond Langendries (CDH) door Koning Albert II aangesteld als bemiddelaar om tegen 31 juli 2008 uit te maken in welke mate en onder welke voorwaarden de communautaire dialoog tussen de Gemeenschappen van België het best wordt gevoerd.

Eigenaardig, want wat zie ik nu op een internetsite?

Beginn einer Kampagne deutschsprachiger Belgier für mehr „Autonomie“.

“Wir werden nie Wallonen sein, denn wir haben weder dieselbe Sprache, noch Kultur oder Geschichte.“
― Karl Lambertz („Sozialistische Partei“ – SP),
Ministerpräsident der „Deutschsprachigen Gemeinschaft“
Belgiens, Aug. 2002 (www.german-foreign-policy.com)

15:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

ZONDER COMMENTAAR! Met een man als Lambertz worden komieken als Luc Caals de grond in geboord.

Maar er is meer:
Wat hij ons wil beletten, eist hij zelf op voor zijn gemeenschap!
Bovendien hebben zij reeds een ruime vertegenwoordiging voor hun beperkte bevolking.

Gepost door: Kevin | 10-10-08

astublief! is dat dezelfde die ons eens komt vertellen wat haalbaar en niet haalbaar is voor vlaanderen? dat we met borrelnootjes al lang mogen tevreden zijn?
die clown moet enkel zijn neus een klein beetje bijkleuren en hij kan direkt in cirque belgique optreden!

Gepost door: jos | 12-10-08

Lambertz In dit onland doet men er best aan een politicus nooit "zomaar" ernstig te nemen, ook hier geldt : luister naar mijn woorden maar zie niet naar mijn daden .Een belgische politieker is een opportunist , zeker wanneer hij bovendien nog van Sp-huize is .De verkiezingen waren toen (2002) nog wel veraf maar een beetje stroop aan de baard van alle duitstaligen van Belgie kon toen ook geen kwaad .
Zijn toespraak in naam van zijn partij (SP) in Malmedy (toch ook een geannexeerd deel van het toenmalige Duitse keizerrijk) datzelfde jaar was van een heel andere toonaard . Ondanks het feit dat de Oost kantons de meest "Belgische " reflex hebben moet geen enkele politieker het wagen in bv Eupen of St Vith frans te praten .Het is in dat kader dat men de "Duitse" opstoot van Lambertz moet plaatsen.De juiste woorden van Dhr Lambertz zouden conform zijn ingesteldheid moeten zijn : Wir werden nie Wallonen sein ,denn wir haben weder dieselbe Sprache noch Kultur oder Geschichte denn wir SIND BELGIER !!
Bij dit laatste hoeft geen kommentaar me dunkt ,
noch mossel noch vis , zoals allen die zich "Belgen" noemen .
Eer wie eer toekomt ,Lambertz spreekt vrij vlot Nederlands ,en kent de vlaamse verzuchtingen en grieven vrij goed .Niet zoals de doorsnee Walen die gewoon alles in wit-zwart zien.Maar desondanks zit onder zijn hoog teddybeer-gehalte een harde stugge politicus ,de SP waardig .

Gepost door: Theo | 12-10-08

PROTEST van het NVV T. Het Nationaal Verbond van Teddybren tekent proest aa bij de vergelijking die u maakt met Herr Lambertz.
Hij zou een "hoog tedybeer gehalte" hebben!
Nou, moe!
Vergelijk hem met Luc Caals, met K3, L4 of met MS
(tot voor kort een ziekte, nu de ega van WM)
alles kan, alles mag, maar vergelijk hem niet met een teddybeer!
Wij melden dit aan onze beschermvrouw Prinses Mathilde die niet zal nalaten u op de vingers te tikken!

Gepost door: Ludo | 14-10-08

Hiermee bied ik het NVVT mijn oprechte verontschuldigingen aan.Waar was mijn hoofd , toen ik Lambertz zo maar een teddybeer gehalte toeschreef . Mijn excuses aan alle teddyberen , pluchen en anderen (behalve die van het gehalte van "bleit"beren , genre Ancho).Maar beste Ludo , wil je aub mijn kortzichtigheid ivm teddyberen niet signaleren aan jullie beschermvrouwe SA Princes Mathilde , ik sta voor het ogenblik in de rij voor een koninklijk lintje ,en indien Mathilde's echtgenoot ge weet wel dien taaie dat te weten komt, dan is " da spel voor mij kedaan en wordt ik buiten gesmeet "

Gepost door: Theo | 14-10-08

De commentaren zijn gesloten.