20-10-08

De Arabische Daltonbrothers Jahjah en Azzuz vrijgesproken.

En weer geeft de rechtbank een verkeerd signaal aan relschoppers van allochtone origine. Het hof van beroep in Antwerpen heeft Dyab Abou Jahjah (37) en Ahmed Azzuz (32), de Dalton brothers van de Arabisch Europese Liga (AEL) vrijgesproken. Het hof vond het niet bewezen dat zij de vernielingen hebben uitgelokt die allochtone jongeren in Borgerhout aanrichtten na de moord op Mohamed Achrak in 2002. De rechter in eerste aanleg vond het vorig jaar wel bewezen en had de twee tot een jaar cel veroordeeld wegens het aanzetten tot rellen door hun opruiende taal.

Het is nochtans duidelijk dat de komst van Jahjah na de moord op Achrak, gepleegd werd door een zwakzinnige, de rellen op een hoogtepunt brachten. De komst van Abou Jahjah had een opzwepend effect op de massa. Er werden winkels vernield, maar geen Arabische uiteraard. Een politieagent, die Arabisch verstond, hoorde Jahjah roepen: "Laat u niet doen door de politie, er is maar één God, Allah genaamd. Blijf samen, samen zijn we sterk tegen de politie. Zij zijn de oorzaak van de dood van onze broeder, vecht terug!"

Ook tegen de toenmalige poltiecommissaris Lamine deed Jahjah heel uitdagend. Nadien trok Lamine zijn staart in (bij wijze van spreken, natuurlijk!) Dus ook voor het beledigen, smaden en bedreigen van Luc Lamine werd Abou Jahjah vrijgesproken.

Nochtans vond de rechtbank in eerste instantie dat de opruiende woorden van Jahjah ertoe hadden geleid dat de jongeren zich brutaal gingen verzetten tegen de politie. Maar daar werd hij niet voor veroordeeld. Hij werd veroordeeld voor het uitlokken van vernielingen aan voertuigen, winkelramen en huizen. Uiteraard enkel bij autochtonen. Ze werden zorgvuldig uitgekozen.

Het hof van beroep vond dit echter niet bewezen sprak de twee oproerkraaiers vrij.

Door hun vrijspraak hoeven Abou Jahjah en Azzuz ook geen schadevergoeding meer te betalen aan verzekeraar Ethias, die zich burgerlijke partij had gesteld. In eerste aanleg waren ze nog veroordeeld tot de betaling van 5.109 euro.

Maar dat is nog niet genoeg. Want Abou Jahjah had ‘gemengde gevoelens’ bij zijn vrijspraak. "Zes jaar lang zijn onze militanten en ikzelf afgeschilderd als criminelen en hebben ze onze beweging proberen te onderdrukken. Nu blijkt dat er niets van aan is, zal een simpele 'sorry' niet volstaan. Ik wil eerherstel", verklaarde hij na de uitspraak. En prompt diende hij een klacht in tegen Verhofstadt, Brice De Ruyver, Detiège en nog een paar.

Toch wel straf voor iemand die hier op een leugenachtige manier en via een schijnhuwelijk het land binnenkwam met maar één bedoeling…de boel op stelten zetten. Net voor kritiek op dergelijke zaken werd het Vlaams Blok destijds veroordeeld wegens, ja, u weet het al, 'aanzetten' tot racisme. Aanzetten tot is voor de ene blijkbaar minder erg dan voor de andere... ook al heeft de ene gelijk en de andere niet/

18:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Was er echt iemand die geloofde dat de straf voor die 2 ophitsers zou bevestigd worden? Wie dat dacht is helemaal naief. Afgeschilderd worden als criminelen, kom nu, het ZIJN gewoon criminelen. Waarom is die vent niet gewoon in het midden-oosten gebleven? Hebben ze dat extremistje daar (ook) buiten gewalst. Kan hij nu rustig verder gaan profiteren van de belastinggelden van de brave burger. Correct me if i'm wrong, maar deze rechter is (zoals velen) van een linkse strekking zeker? Zulke zaken (en ook wat de gemeenteraad met Antwerpen uitsteekt)hebben ons aangezet omONS Antwerpen de rug toe te keren. Hier in een groot gedeelte van frankrijk zou zoiets niet gebeuren.

Gepost door: Bob D, Frankrijk | 20-10-08

Ziende blind Robert Putnam heeft onderzoek gedaan naar sociale samenhang en algemeen vertrouwen in een multiculturele samenleving . Ik parafraseer:
Schildpadgedrag
Putnam’s onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen in een gemeenschap en diversiteit laat zien dat in wijken met een grote etnische diversiteit, bewoners van alle etnische achtergronden zich gedeisd gaan houden. Mensen trekken zich terug als een schildpad in zijn schild. Het vertrouwen neemt af (zelfs het vertrouwen binnen de eigen groep), onbaatzuchtigheid en samenwerking in de gemeenschap nemen af en ook het aantal vrienden vermindert. Volgens zeggen was Putnam zelf geschrokken van de uitkomsten van zijn eigen onderzoek. Hij wilde niet dat zijn conclusies door rechts populistische politici misbruikt zouden gaan worden en ging eerst op zoek naar een medicijn tegen ‘de ziekte van Putnam’,

Ook Marcel Roele constateert iets soortgelijks in een uiterst pessimistisch stuk.
Weliswaar is slechts een kleine minderheid bereid met geweld het koninkrijk van Allah dichterbij te brengen, maar volgens de computermodellen van collectief geweld kan een kleine minderheid aanstichter zijn van massale actie. Ook in kringen van blanke autochtonen kan zo’n potentieel agressieve minderheid aangetroffen worden, die weliswaar niet wordt geïnspireerd door verheven gedachten aan een heilige oorlog, maar door primitieve vreemdelingenhaat.


Ene Moswolkje, die iets te sterke koffie heeft gedronken, zinspeelt al op bijltjesdag.
Rond 2013 is het aantal mohammedaanse jongeren dat militair ingezet kan worden gelijk aan of groter dan het aantal Nederlandse jongeren in de zelfde leeftijd. Tegen die tijd (vijf jaar mensen!) zullen er een groot aantal mohammedanen opgenomen zijn in de top van de overheid. Dat worden hoge politie officieren, burgemeesters en ministers. Met andere woorden: dan hebben ze de gelegenheid om met rijksmiddelen zich meer weerbaar te maken. Gedeeltelijk zal dat politiek zijn. Een mohammedaanse rechter, commissaris of minister zal iets anders tegen Goudse rellen aankijken dan bijvoorbeeld Wilders of de gewone Nederlandse man.
Lodewijk Nasser

Gepost door: stradi | 21-10-08

link Meer vrijheid?

Gepost door: stradi | 21-10-08

vooral dit. stuk vindt ik zeer de moeite

Autochtonen die de nieuwkomers in hun wijk niet zo heel erg leuk vinden, kunnen in het stemhokje uiting geven aan hun ongenoegen. Maar anderzijds kan de elite de macht van dit ongehoorzame electoraat beperken door partijen die immigratie ter discussie stellen te demoniseren en door soepele naturalisatie of kiesrecht voor buitenlanders, waarmee men een volgzame kudde geïmporteerd stemvee kan creëren.

dit is hier al een realiteit, de crapuleuze ophitsers krijgen gelijk ,de belastingbetaler moet zwijgen, en het klootjesvolk ondergaat dit alles gelaten , en kijkt verder naar zijn zeepjes op TV om de realiteit waar hij bang voor is niet te hoeven zien

Gepost door: lowieke staal | 21-10-08

test test

Gepost door: Het team van Skynet | 21-10-08

Laatste reactie De laatste reactie van het team Skynet is er gekomen nadat er enkele dagen geen reacties meer mogelijk waren op deze blog.
Intussen werd, zoals u kunt zien, het probleem opgelost.

Gepost door: Janice | 21-10-08

Opvallend Weet je wat zo opvallend is? Dat Verhofstadt zowel in de rechtszaak tegen Jahjah als het Vlaams Blok met grote zekerheid op voorhand kon voorspellen dat ze zouden veroordeeld worden.

Over het Vlaams Blok zei hij toen letterlijk 'dat ze in Gent zeker zouden veroordeeld worden'. Die rechter Smetreyns is een neef van de gevreesde rechter Smetreyns die na de oorlog heel veel collaborateurs ter dood veroordeelde. Geef toe, puik speurwerk van Verhofstadt en de rechter kreeg zijn beloning via een promotie op het einde van datzelfde jaar. Niemand viel daarover maar ik heb het gelezen in het Staatsblad. (Het staat hier zelfs nog ergens met een link naar het Staatsblad...

Scheiding der machten?? Kom zeg....

Gepost door: Janice | 21-10-08

deze uitspraak is de zoveelste bevestiging in de lange rij dat de "het gerecht" (of wat er moet voor doorgaan) lijdt aan het stockholmsyndroom. ze omarmt haar gijzelnemers! bange blanke rechters!

Gepost door: jos | 21-10-08

HOOG TIJD ! Is het niet HOOG TIJD dat we de instelling die nog steeds TEN ONRECHTE "het gerecht" wordt genoemd een andere naam krijgt, een vlag die de ware lading dekt.
Laat ons daar een wedstrijd voor organiseren: de leukste naam wint! (met een flinke geldprijs geschonken door EuroMillions of de Koning Boudewijnstichting

Het mag niet langer dat de term "het gerecht" mensen in verwarring brengt!
Ze zouden kunnen denken dat het iets te maken heeft met "recht" of "rechtvaardigheid".
Dat zou een kapitale vergissing zijn!
We weten dat al wat daar zit of zetelt politek benoemd is en niet zo maar: bepaalde politieke partijen zijn onevenredig sterk vertegenwoordigd terwijl andere er helemaal niet aan te pas komen.
(nu zal dat in andere landen ook wel een beetje zo zijn, maar wat er hier in dit land gebeurt, is waard om op de eerste bladzijde van het Guiness Book of Records te staan!
Laat ons beginnen met het proces tegen Coecke en Goethals. Het is overduidelijk dat dit
sprak was. Kregen zij ooit eerherstel? En zo gaat het maar door: gisteren dit, morgen dat.
Ondertussen wordt er gemoord en geplunderd, gestolen en verkracht...
En al wie zich belg noemt, ziet dat het goed is...
JA WADDE!

Gepost door: Erwin | 21-10-08

verbetering: Het proces tegen Coecke en Goethals was KROMspraak!

Gepost door: Erwin | 21-10-08

@ Erwin @ Is het niet HOOG TIJD dat we de instelling die nog steeds TEN ONRECHTE "het gerecht" wordt genoemd een andere naam krijgt, een vlag die de ware lading dekt.

zoiets als staats-,of logegestapo,? Stasikromspraak lijkt mij ook wel wat, dit dekt dan ook de politiek benoemde corrupte mislukte advokaten die hier voor "rechter" mogen spelen, zie maar de overjarige die jah jah en zijn trawanten vrijsprak

Gepost door: lowieke staal | 22-10-08

boe! ik heb daarvoor op ael gestemd !ben ik dan ook nen opruier?kleinzichtige en populaire artikels dat wel veel sexus met je blog!

Gepost door: geert | 22-10-08

De Verliezers De grootste verliezer in dit proces is "justitie" zelf. Hoe kom je nog geloofwaardig over, als 1- getuigenissen gewoon het geweer van schouders veranderen, als 2- politieke druk in beide processen aanwezig was (scheiding der machten, weet je wel). De belangrijkste gedupeerde in deze zaak is de burger. Welk vertrouwen kan de burger nog in een onpartijdige justitie hebben?
Tijd voor nen hele grote kuis daar.

Gepost door: pol | 22-10-08

Gelukkig maar Geert dat je iemand bent die op het AEL stemt, ik zou me persoonlijk beledigd voelen dat zo iemand zoals jij met je prachtige website voor rechts zou stemmen.

Gelukkig zijn er mensen zoals jij, en ik respecteer je mening alhoewel ik ze niet volg, die bewijzen dat er overal wel een aantal specialekes zitten.

Je bijdragen zijn dan ook van zo een hoog niveau dat we er niets kunnen tegen inbrengen.

Gepost door: Den Amerikaan | 23-10-08

Niet alleen de hoogstaande teksten, maar ook de foto's zijn zo prachtig!

Gepost door: Janice | 24-10-08

De commentaren zijn gesloten.