20-12-08

Regering biedt ontslag aan

briefcassatie300
Wie niet goed weet wat de scheiding der machten betekent, kan het hier eerst even nalezen KLIK HIER want blijkbaar wordt daar meer dan eens een loopje mee genomen in dit land. Rechters worden beïnvloed door politici. Dat kan zijn via samenkomsten bij de loge, (iets waar vooral VLD en Sp.a voor bekend staan) door beloftes op een promotie of dreigementen. In de pers spreekt men van een ‘unicum’ en ‘nooit eerder gezien’, maar professor De Vos reageerde daarop door te zeggen dat het ‘nooit eerder is uitgekomen’, want dat het onder de vorige premier eveneens gebeurde.

Ook nu is de hele affaire rond de opschorting van de Fortisverkoop aan ABN Paribas er één van druk en dreigementen tegenover bepaalde magistraten die men wou vervangen.

Pim Vanwalleghem, een adviseur van Yves Leterme, heeft in het kader van de procedure rond de wettelijkheid van de verkoop van Fortis, een mail gestuurd naar openbaar aanklager in de Fortis-zaak Paul Dhaeyer. In de mail stond onder meer in dreigende taal dat "zinkende schepen soms mensen meeslepen", een allusie op wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een "slechte" beslissing van de Brusselse substituut-procureur des konings.

Dhaeyer, die ook verschillende keren telefoon kreeg van de kabinetschef van Leterme, heeft daarover donderdag een pv overgemaakt aan de procureur-generaal.

En er komt ook een tuchtprocedure tegen raadsheer Christine Schurmans, de rechter die het uiteindelijke arrest niet ondertekende "omdat ze plots te ziek was". Een medewerker van de premier zou contact hebben opgenomen met haar man, CD&V'er Jan De Groof. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghuislain Londers, was "zeer verrast" dat te lezen. "Een magistraat is tot de hoogste geheimhouding verplicht en die strekt zich ook uit tot haar dichtste familieleden, zoals haar echtgenoot", aldus Londers.

In ieder geval stelde het Hof van Cassatie donderdag in een vertrouwelijke brief aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy dat het kabinet van Leterme het Fortis-vonnis probeerde te beïnvloeden. Een flagrante schending van de scheiding der machten. Premier Yves Leterme stond donderdag dan ook zwaar onder druk na de brief van Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Uit de brief blijkt dat er wel degelijk sprake was van politieke beïnvloeding in de zaak-Fortis.

Letterlijk staat in de brief dat '
... onvermijdelijk een aantal duidelijke aanwijzingen aan de oppervlakte komen dat alles in het werk is gesteld opdat het arrest van de 18de kamer van het hof van beroep niet zou kunnen worden uitgesproken zoals voorzien en dat gepoogd is de zaak te laten behandelen door een anders samengestelde zetel, wellicht in de hoop op een ander resultaat dan de aangekondigde 'dramatische wending', onder verstaan een hervorming van het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel zetelend in kort geding.'

Vandaag was er de hele dag een crisisvergadering.
Minister Jo Van Deurzen had vanmorgen zijn ontslagbrief al meegebracht, maar het duurde nog tot vanavond vooraleer de rest van de regering eveneens haar ontslag ging aanbieden bij de koning.
De koning houdt zijn antwoord in beraad en begon onmiddellijk zijn raadplegingen. Dat het ontslag van de regering op geen slechter moment kon komen is wel duidelijk. Ofwel wordt er een noodregering aangesteld en krijgen we misschien Reynders als premier (angstwekkende gedachte...) ofwel komen er binnen de 40 dagen nieuwe verkiezingen. Maar dan hebben we weer het probleem van B-H-V dat nog niet is gesplitst. Enerzijds mag het land niet zonder regering zitten en anderzijds kunnen er geen verkiezingen worden uitgeschreven zolang de kieskring B-H-V niet is gesplitst.

Tenzij minister-president Kris Peeters eindelijk Vlaanderen uit het Belgische moeras trekt en de Vlaamse onafhankelijkheid uitroept?

03:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

scheiding der machten ??? dat bestaat slechts op papier of als het hun past..slechts een kleine minderheid hecht daar nog geloof aan zoals de Groen-kajotsers en diegenen die op een andere planeet wonen..Het wordt de hoogste tijd dat er een sterke politieke figuur uit een bepaalde partij de leiding gaat nemen en heel die troep zakkenvullers, hypocrieten ,wereldverbeteraars en marionetten op zijn poten zet.Wij beschikken over een dergelijke partij...ik hoor onze tegenstanders al replikeren "VB" zeker ..en...ze hebben overschot van gelijk

Gepost door: Rene | 20-12-08

We zullen zien. Pogingen tot druk op justitie, beloftes, promoties, dreigementen... Zolang de mensheid bestaat, bestaan ook deze dingen. Ik geloof niet dat er ooit een zuivere politiek zal bestaan, net zo min als er zuivere justitie zal bestaan. Overal en altijd zal er wel ergens een pestkop of machtswellusteling opduiken die de boel eens goed naar z'n hand wil zetten.
Wat er nu gebeurd is, is van alle tijden en van alle politieke partijen, met dit verschil, inderdaad, dat niemand meer zwijgt. En dat zal in de toekomst nog veel vaker gebeuren, want de jongere generatie is veel assertiever geworden dan wij ooit geweest zijn. In ons aller ogen is dat een fantastische verbetering als het gaat over politiek, maar ik vraag me af of we nog ooit een fatsoenlijk bestuur op poten zullen krijgen die lang genoeg kan aanblijven om het land op vaste grond neer te zetten.

Gepost door: Ida | 20-12-08

Zeer juist Ida.

In Trends stond vorige week dat wanneer Fortis failliet gaat, België ook failliet is. Misschien maken we nu het begin van het einde mee?

Gepost door: Janice | 20-12-08

Komt eigenlijk heelslecht uit, zowel voor de politieke prutsers, als voor de parasieten in Laken. I.p.v. rustig op verlof te kunnen vertrekken, moeten ze nu blijven om zogezegd de problemen op te lossen. Wie gaat dat doen? Verafstoot, of "Neuke di Puppo"? M.i. heeft Leterme redelijk goed gereageerd ivm. de Fortisproblematiek (en neen, been heus geen Leterme-fanà. Alles wordt nu op de helling gezet, omwille van (en ik kan verkeerd zijn, maar...) het feit dat een aantal advocatenbureaus x% van het totale gewonnen bedrag verdienen. Te meer, daar het hier over aanwijzigingen gaat en niet over bewijzen. En ik, naïeveling, die dacht dat er in Belgiê nog een een HHHEEEEEELLL klein beetje gerechtigheid was. Maar ja, politiek en magistratuur komen toch uit dezelfde loge, niet?

Gepost door: Bob D, Frankrijk | 20-12-08

@ida zeer juist, ik vrees ook dat het des mensen is, ongeacht de partij...én dat het steeds moeilijker wordt om een democratie te organiseren en besturen...

voor rene, over de scheiding der machten, plak ik hier nog eens mijn reactie van elders op deze blog:

ik ben nog steeds geschandaliseerd door de uitspraak van Gerolf toen. Dat bewees voor mij dat hij, eens aan de macht, ook de niet van plan is de scheiding der machten te respecteren! Face it, dat was al even angstaanjagend als het geklungel en gemanipuleer van de huidige machthebbers.

Gepost door: joris | 21-12-08

Buitenlander? Vermits Belgie blijkbaar geen leiders die naam waardig meer voortbrengt stel ik voor dat we een buitenlander aantrekken om Belgie te besturen. Dat hebben ze in 1830 ook al moeten doen. De meeste van onze bedrijven worden toch al door buitenlanders geleid en dat gaat prima. Wat niet kan gezegd worden van bedrijven die nog door echte Belgen worden geleid (Fortis, Dexia, Ethias, Agfa Gevaert enz enz).

We moeten vernieuwend leren denken.

Gepost door: Wannes | 21-12-08

Buitenlander? Zouden ze niet beter inplaats van steeds dezelfde mensen verkiesbaar te stellen, eens mensen aantrekken die gespecialiseerd zijn in de materie waar ze als minister zullen mee te maken krijgen?
Volgens mij hebben we voldoende bekwame mensen maar de meeste ministers (en parlementairen) die we nu hebben zijn advocaten.
Ook Reynders heeft rechten gestudeerd en is dan minister van financiën? Geen wonder dat hij er niets van bakt.

Gepost door: Janice | 22-12-08

Vriend des huizes van de Koninklijke Hoogheid Albert II De oorzaak van deze crisis is naar mijn mening nog steeds de heer Lip-pens. Dat het zover is kunnen komen heeft te maken dat die man het personeel en zijn aandeelhouders van de Fortis Bank flagrant heeft voorgelogen. Hij is de financiële crimineel. Van deze man hoor je niets in de media maar dan ook niets.
Premier Leterme daarentegen wordt ieder uur van de dag door de media aan de schandpaal gebonden. Dan spreek ik nog niet van zijn regerings-collega’s. Een schande vind ik het.
Dat de heer Lippens niet ter sprake komt in de media, zou dat te maken hebben met het feit dat de heer Lippens een vriend des huizes is van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Albert II?
Of zou het te maken hebben dat de heer Lippens de beschermer is van het Koninklijke kapitaal?
En vandaag is het land nog steeds in crisis en wat doet Zijne Koninklijke Hoogheid Albert II, in plaats van eens goed door te werken wacht hij tot ’s avonds om audiënties te plegen.
Goe bezig!

Gepost door: Radja | 22-12-08

Ja Radja, Lippens, de koninklijke familie, de miljonair baron Albert Frère... een onderzoek zou het kunnen uitwijzen. Maar je weet dat elk onderzoek in dit land wettelijk moet worden stopgezet vanaf het moment dat de naam een koninklijk lid van de familie wordt vermeld.
Nochtans...tijden veranderen, want dat geval met Laurent en de gelden van de marine kwamen wel uit. Misschien omdat de pers er zo kort opzat?
Maar misschien ook omdat Laurent zelf altijd heeft gezegd "Albert n'est pas mon père" beschouwen ze hem niet als lid van dé koninklijke familie?

Gepost door: Janice | 22-12-08

Luc van Balberghe Lees ook het zeer interessante artikel van Luc Van Balberghe waaruit hieronder een citaat:

(...)alle vonnissen van magistraten die een schootsvel dragen (hun wereldvreemde Grootmeester Jacky Goris gaf opdracht aan al zijn logeleden om ook ‘in hun beroepsleven’ de ordewoorden van de loge toe te passen. Over onafhankelijkheid gesproken…) kunnen allemaal naar de prullenmand verwezen worden.(...)

Gepost door: Janice | 22-12-08

En ook de column van Gerolf Annemans.

Gepost door: Janice | 22-12-08

Paus Inderdaad Radja, alle financiele terroristen in de cel, vooral in Amerika. Want wat is een bankrover vergeleken met een bankier?

En zoals ik al zei: bij gebrek aan leiders is dit land verplicht om oude koeien uit de gracht te halen. Dehaene en Martens aub, straks ook nog Eyskens zeker? Spijtig dat Paul Henri Spaak al dood is, anders hadden ze hem ook nog moeten inviteren. Allemaal mensen die op een ouderdom gekomen zijn waarop je normaliter alleen nog paus kunt worden. Of premier van Belgie, uit pure noodzaak.

Gepost door: Wannes | 22-12-08

het epicentrum van de fortis-aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van coburg, ligt in laken! er zijn al enkele lijken geborgen. voorlopig blijft het koninlijk paleis, spijts de enorme barsten, nog overeind .

Gepost door: jos | 23-12-08

Off-topic, Een vrolijk Kerstfeest aan al degenen die dit blog genegen zijn.

Gepost door: Victor Van Vosselaer | 25-12-08

De commentaren zijn gesloten.