08-01-09

Weer een AEL betoging?

Stad Antwerpen legt voorwaarden op na aanvraag AEL-betoging

ANTWERPEN 07/01 (BELGA) =
De Arabisch Europese Liga (AEL) heeft eenaanvraag ingediend om komende zaterdag een nieuwe pro-Palestijnse betogingte houden in Antwerpen. Het stadsbestuur had woensdagmorgen een gesprekmet de AEL en legde enkele voorwaarden op waaraan de manifestatie moetvoldoen opdat ze toegelaten zou worden.
De AEL verklaarde niet akkoord tegaan en vraagt dat de politie zorgt voor een goed verloop van hun actie.

Ze beraden zich momenteel over een definitief antwoord, dat donderdagverwacht wordt.

Vorige week waren er nog rellen nadat een aangekondigde betoging vande AEL uit de hand liep. Om dat nu te vermijden, wil het stadsbestuur datde organisatie een betere regeling uitwerkt, zodat de rust in de stadgevrijwaard blijft.

Het door de AEL gevraagde parcours van de betoging zou lopen van deKerkstraat naar de Groenplaats in het stadscentrum. De stad vraagt om deroute aan te passen aan die van afgelopen zondag, toen een protestmarsvanop het Sint-Jansplein richting Rijnkaai en terug trok. Verder vraagt destad dat de AEL een interne ordedienst van minstens honderd duidelijkherkenbare personen ouder dan twintig jaar voorziet, en er moet ook eenschriftelijke lijst zijn waar die mensen op staan als bewijs. Alleafspraken die de stad maakt met de AEL, moeten van het stadsbestuurgeformaliseerd worden en de stad vraagt ook een draaiboek met een algemeenoverzicht van het verloop van de manifestatie. De betogers mogen voorts,zoals de politiecodex dat voorschrijft, niet gemaskerd zijn.

Als de AEL zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de stadhaar fiat voor een manifestatie. Volgens burgemeester Patrick Janssens ishet een teken van democratie dat iedereen zijn mening mag verkondigen,maar dat mag niet ten koste gaan van de openbare orde of schade berokkenenaan derden./.SAL


Misschien kunnen wij dan gelijktijdig een pro-Israël betoging houden???

10:23 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.